Jobmonitor. Search results for Prace

4010 Jobs found

Used filters:
 • Pracex
Displaying 1-50 of 4010 results.
 • Company Spirála o.p.s. in Prace
  18.07.2019

  Seznámíte se s celou Spirálou a budete se potkávat se zajímavými lidmi. Naše vedoucí slueb s Vámi bude úzce spolupracovat. V roli sociálního pracovníka vedete jednání se zájemcem o slubu a podílíte se na pímé práci s uivateli a dalších innostech souvisejících se sociální rehabilitací - ambulantní i terénní. Vaše zkušenosti s vedením týmu, pirozená asertivita a komunikativnost Vám umoní navázat dobrou spolupráci s týmem sociálních pracovnic, který povedete a hodí se Vám pi spolupráci s našimi partnerskými organizacemi. Zjistíte, e Home office je benefit, který potší a není jediný. Jako len managementu Spirály spolupracujete na strateg. a metod. rozvoji sociálních slueb. Jste souástí komunit. týmu, který se podílí na transformaci psychiatr. pée a její deinstitucionalizace. Jste souástí organ...

 • Company Domenico Tarantino in Prace
  18.07.2019

  Práce dle zakázek celá R Zpsob kontaktu: pedem telefonicky od 8.00 hod. do 16.00 hod....

 • Company L O M N Á spol. s r. o. in Prace
  18.07.2019

  z: 15.7.2019Pejímka a prodej peiva a zboí.Objednávání a aranování peiva.Pedání smny a hotovosti v pokladn, práce s poítaem, veerní uzávrka a úklid provozovny.Info telefonicky od 7 - 15:30 hod...

 • Company SMHZ, spol. s r.o. in Prace
  18.07.2019

  *KO: Sýkora Rostislav, telefonicky kdykoliv - tel.: 733 698 973Jedná se o 12ti hodinové smny, pomocné práce v kuchyni. Pracovišt Opava, nástup dle dohody....

 • Company PressMetal - CZ, spol. s r. o. in Prace
  18.07.2019

  Poadujeme - min. SŠ vzdlání v oboru strojním, zkušenost s vedením týmu v oblasti strojní výroby a automatizace (v oblasti automotive výhodou), znalost MS Office na stedn pokroilé úrovni, odolnost vi stresovým situacím, samostatnost i schopnost pracovat v týmu, spolehlivost, zodpovdnost, dslednost, flexibilita, výhodou - znalost postup OEE, Kaizen, Kanban.Nápl práce - zodpovdnost za organizaní a personální zajištní plynulostí výroby, zodpovdnost za dodrování pracovního ádu dílny, pidlování konkrétních úkol pro zabezpeení chodu výroby, hodnocení podízených v souladu s popisy jednotlivých pracovních pozic, navrhování a realizace motivaních stimul pro tým cca 50 lidí, podávání návrhu na personální zmny i na školení podízených, dohled na 5S s ohledem na výrobní sortiment pracovišt, spolupráce p...

 • Company Erich Jaeger, s.r.o. in Prace
  18.07.2019

  z: 15.7.2019Pracovní smlouva na rokNápl práce:Navíjení spirálních kabelPoadujeme:Práce v tísmnném provozuManuální zrunost a dobrý zrakSpolehlivost a pelivostPráci na hlavní pracovní pomrPíleitost dobrého výdlku ve stabilní, zavedené spolenostiOdmování výkonu na základ individuálních noremMsíní teamový bonus podle dosaených cílPíplatky za noní smny ve výši 15% z prmrného hodinového výdlkuNadstandardní píplatky za pesasové hodiny o víkendechTináctý plat na základ hospodáského výsledku firmyDotovaná firemní autobusová doprava z Ronova a FrenštátuPíjemné pracovní klima, svtlé a isté pracovní prostedíRznorodé manuální innostiNení nutné jednotné firemní ošaceníStravenkyPoukázky pi ivotních jubilejníchDraz kladen na spokojenost zamstnanc a pracovní podmínky pi práciKontakt: Mgr. Nina Kratochvílov...

 • Company Jana Žigová in Prace
  18.07.2019

  Poadavky: flexibilní,spolehlivý,kontakt pouze volat na uvedené tefoní íslo od 8.00 hod. do 17.00 hod.svoz do práce zajištnZ...

 • Company Charita Český Těšín in Prace
  18.07.2019

  Poadujeme - kvalifikaní pedpoklady pro výkon této pozice dle §116 zák. . 108/2006 Sb., o sociálních slubách, zdravotní zpsobilost, zdravotní prkaz, okování proti loutence typu B, základní znalost práce na PC, empatie, základní znalost standard kvality sociálních slueb, výhodou zkušenost v oboru.Nápl práce - nácvik jednoduchých denních inností, pomoc pi osobní hygien a oblékání, manipulace s pístroji a pomckami, podpora sobstanosti, pomoc pi udrování istoty a osobní hygieny, posilování ivotní aktivizace, uspokojování psychosociálních poteb.Bliší informace - /ivotopis zaslat nejpozdji do 26. 7. 2019 na e-mailovou adresu: , do pedmtu uvést "PSS-Hnojník"....

 • Company Úřad práce České republiky in Prace
  18.07.2019

  z: 15.7.2019Kvalifikaníé poadavek - ukonené VOŠ nebo VŠ vzdlání, kvalifikace dle zákona .108/2006 Sb., výborná uivatelská znalost práce s PC, zejména MS WORD a MS Excel. Platové zaazení v  10. platové tíd v souladu s platnými právními pedpisy, pracovní pomr na dobu uritou, a to po dobu rodiovské dovolené.Kompletní informace o výbrovém ízení -  V pípad zájmu o uvedenou pozici zašlete prosím elektronicky motivaní dopis s uvedením názvu pozice a pracovišt, doplnný o strukturovaný ivotopis do 23. ervence 2019 vetn  na e-mailovouadresu: Zamstnanecké výhody: stravenky, indispoziní volno...

 • Company Ing. arch. David Eliáš in Prace
  18.07.2019

  KO: David Eliáš, tel.: 776 712 542, ivotopis zasílejte na e-mail: , ped schzkou nejdíve zavolat.Poadujeme: VŠ technického smru, praxe výhodou, nutnost práce v programu ArchiCAD.Nápl práce: návrhy studií, bytových jednotek, rodinných dom, interiér, vizualizace interiér, zpracování dokumentace pro stavební ízení (územní ízení), rekonstrukce, zamení stávajícího stavu objektu vetn digitalizace.idiský prkaz sk. B výhodou.Nástup moný ihned. ...

 • Company ONDRÁŠOVKA a.s. in Prace
  18.07.2019

  KO: Montagová Šárka, tel.: 553 624 820, volejte po - pá od 6:00 do 14:00 hodin, e-mail: Práce vhodná pouze pro mue. Poadujeme: vyuené, technická zrunost.Nápl práce: zajištní drobných oprav, seizování a chod výrobní linky nápoj.Pracovišt Opava, nástup dle dhohody....

 • Company Spolek přátel Frýdku-Místku in Prace
  18.07.2019

  A16   z:24/6/2019  a:15/7/2019Nápl práce:- ištní zeleniny, úklid kuchyn, další pomocné práce v kuchyni.Nabízíme:- pracovní pomr na dobu 1 roku s moností prodlouení- monost práce v plném i zkráceném úvazku- osobní ohodnocení a zvýhodnnou stravu. Rozvrh smn:- v rámci otevírací doby ne-t 9-22.00 hod. a pá+so 9-24.00 hod.. Poadujeme:- praxe výhodou- zájem o daný druh innosti- zdravotní pedpoklady pro výkon dané innosti. Kontakt:- telefonicky, e-mailem, uveden viz výše....

 • Company TOMEGAS s.r.o. in Prace
  18.07.2019

  TOMEGAS s.r.o. pijme brigádn dle poteby obsluhu na erpací stanici LPG v Ostrav vedle Futura, poadujeme istý trestní rejstík, spolehlivost, píjemné vystupování. Vhodné pro starobní dchodce nebo pivýdlek . Nabízíme 100,- K / hod . Nenároná a klidná práce. Volejte nebo pište na . 777 364 414...

 • Company TATRA TRUCKS a.s. in Prace
  18.07.2019

  z.: 15.7.2019Nápl práce: píprava zkoušek motor a jejich píslušenství. Pestavby motor dle technické dokumentace. Provádní zkoušek na zkušebních stavech a v extrémních podmínkách. innosti vyplývající z profese automechanik - zamení na motory a strojní zámeník. Vedení zkušebních záznam, dokumentace zkoušek. Obsluha a údrba zkušebního zaízení. Poadavky: Základy tení technické dokumentace. Základní znalosti elektrotechniky a elektroniky - výhodou. Znalost AJ nebo NJ - výhodou. P B, jeábnický prkaz výhodou. Znalost práce na PC Samostatnost, zodpovdnost a aktivní pístup, flexibilituDotované stravování, píspvek na penzijní pipojištní, 25 dní dovolené, benefitní program Cafeterie...

 • Company TATRA TRUCKS a.s. in Prace
  18.07.2019

  z.: 15.7.2019Nápl práce: obsluha, údrba opravy zkušebního zaízení a mící techniky. Stavba, montá, seizování a opravy zkušebních stav. Návrh, píprava a realizace mení fyzikálních veliin na vozidlech a zkušebních stavech (tlak, teplota, otáky, naptí, vibrace). Návrh a výroba speciálních zkušebních pípravk. Zápis, evidence a kontrola výsledk zkoušek, spolupráce s ostatními úseky. Další obsluné a zajišovací innosti související s provozem dynamické zkušebny.Poadavky: SŠ nebo vyuení v elektro oboru, základy tení technické dokumentace, dritel osvdení dle §14 vyhl. 50/78Sb., §5 a §6 výhodou, základní znalosti práce na obrábcích strojích (soustruh, frézka) - výhodou. Znalost MS Office, P B, P C - výhodou. Samostatnost, zodpovdnost a aktivní pístup.Dotované stravování, píspvek na penzijní pipojištní...

 • Company Stoklasa textilní galanterie s.r.o. in Prace
  18.07.2019

  Stoklasa textilní galanterie s.r.o., velkoobchod a maloobchod, stabilní a expandující spolenost s dlouholetou tradicí hledá do svých ad kolegu/ini na poziciNápl práce:•    vývoj a údrba e-shopu•    urování technologického smru•    analýza ešení a návrh realizace     Poadujeme:•    minimáln SŠ vzdlání•    vynikající znalosti PHP, MySQL, OOP, HTML, CSS•    výhodou znalost nkterého frameworku, C#•    schopnost týmové spolupráce•    zodpovdnost•    logické a analytické myšlení    Nabízíme:•    zázemí prosperující a stabilní eské spolenosti•    práci na HPP•    prunou pracovní dobu, monost home office•    zajímavou a odpovdnou práci•    místo výkonu práce v Bolaticích•    zamstnanecké benefity: stravenky/obdy, sick day, odmny za pracovní a ivotní jubileaNástup moný ihned. Svj strukturovaný ivot...

 • Company Stoklasa textilní galanterie s.r.o. in Prace
  18.07.2019

  Stoklasa textilní galanterie s.r.o. hledá do svých ad kolegu/ini na pozici: Prodava/ka textilní galanterie OpavaMLO BY VÁS BAVIT•    Pokladní innost•    Doplování zboí na prodejní ploše•    Aranování•    Aktivní prodej zboí•    Odborné poradenství a pée o naše zákazníkyPOADUJEME•    SŠ/OU výhodou•    Vynikající komunikaní schopnosti•    Orientace v sortimentu galanterie, biuterie, v mód a bytovém textilu•    Zájem o tvoivost, šití a galanterní zboí•    Zodpovdnost, tvoivost, orientace na zákazníka•    Samostatnost, aktivní pístup, ochota se dále vzdlávat•    Schopnost týmové spolupráce, pozitivní pístup•    Flexibilita – práce v jednosmnném provozu (vetn sobot)NABÍZÍME•    Zázemí prosperující a stabilní eské spolenosti, píjemný kolektiv•    Práci na hlavní pracovní pomr•    Místo výkonu pr...

 • Company POLCARBO spol. s r.o. in Prace
  18.07.2019

  Dobrý zdravotní stav, práce související s tbou uhlí, raení dlních dl a údrba.Zpsob kontaktu: e-mailem nebo pedem telefonicky od 8.00 hod. do 17.00 hod. a dohodnout schzku...

 • Company POLCARBO spol. s r.o. in Prace
  18.07.2019

  Dobrý zdravotní stav, práce související s tbou uhlí, raení dlních dl a údrba....

 • Company SVĚT OKEN s.r.o. in Prace
  18.07.2019

  Firma Svt oken, s.r.o. pijme do svého kolektivu kalkulanta/tku pro poboku ve Frýdku-Místku.Poadavky:- SŠ vzdlání- obchodní nadání s orientací na výsledek- samostatnost, komunikativnost- znalost práce na PC- praxe v oboru a administrativ výhodouNápl práce:- administrativní innost- evidence nabídek a poptávek- kalkulace nabídekNabízíme:- odpovídající platové ohodnocení- práci v dynamicky se rozvíjející firm- monost seberealizace a profesního rstu ...

 • Company SVĚT OKEN s.r.o. in Prace
  18.07.2019

  eská firma SVT OKEN, s.r.o. hledá do svého kolektivu kolegu/kolegyni na pozici obchodního zástupce - VEDOUCÍ POBOKY HAVÍOV.Poadavky: - SŠ vzdlání obchodního nebo technického smru - praxe v obchodní innosti - samostatnost, komunikativnost - obchodní duch - znalost práce na PC – Excel, Word, internet - vysoké pracovní nasazení Nabízíme: - odpovídající platové ohodnocení + provize z msíního obratu prodejny - monost seberealizace a profesního rstu - práci v dynamicky se rozvíjející firm - nástup moný ihned ...

 • Company VAG spol. s.r.o. in Prace
  18.07.2019

  Firma VAG s.r.o. hledá brigádníky pro pomocné práce na provozu slévárny v Hodonín (dvousmnný provoz)Kdy:                      ervenec – íjen 2019 (monost prodlouení)Nabízíme:           120,- K / hod. + obd za zvýhodnnou cenu s dotací od zamstnavatelePoadujeme:   vk minimáln 18 let a dobrý zdravotní stav, manuální zrunost a chu pracovatV pípad zájmu nás prosím kontaktujte prostednictvím:e-mailu: tel.: 518 318 131 nebo 518 318 246Sídlíme na adrese: Lipová alej 3087/1, PS 695 01 Hodonín...

 • Company Country Grill ČR, s.r.o. in Prace
  18.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  Kontakt: POUZE telefonicky, e-mailem: tel.: +420 602 266 795Práce na DPP nebo DP.Hledáme pracovní sílu na mytí grilovacích vozidel. Mytí probíhá uvnit budovy v mycí hale. Práce je vhodná spíše pro mue. Pracovní doba je od 17:00 do 20:00 hodin. Mytí vozidel probíhá ásten run, z velké vtšiny je to práce s vyskotlakým istiem. Práce je vhodná pro aktivní dchodce, a u starobní i invalidní. Mzda 120,- K na hodinu. Práce od úterý do pátku nebo od stedy do soboty. Hledáme nkoho na dlouhodobou spolupráci, nejedná se jen o letní brigádu. ...

 • Company NAVETA CZ s.r.o. in Prace
  17.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  Hlavní náplní práce bude zpracování a zavádní výrobní dokumentace, optimalizace výrobních proces a postup.Poadujeme: - SPŠ, VŠ se strojním zamením- stední uivatelská znalost práce s PC (Word, Excel), - znalost ISO výhodou, - znalost konstrukních SW CAD (VariCAD, Solid Works) výhodou, znalost IS Helios výhodou,- spolehlivost, samostatnost,- ochota uit se novým vcem,- praxe výhodou.Další zamstnanecké výhody: - píspvek na dovolenou a vánoce- závodní stravování- odmny pi významných ivotních výroích - odmny pi odchodu do dchodu...

 • Company Hakus a.s. in Prace
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  msíto výkonu práce: Neišská 451 Dobromicenástup ihnedP skupny B, znalost AJ a RJ výhodou, technické vzdlání nebo praxe v prmyslových odvtvích, nejlépe ve strojírenstvístravenky, pímá zaineresovanost na výsledcíchkontakt: od 7,00 do 16,00 hod na . 721904795 nebo email: ...

 • Company Solan Trading s.r.o. in Prace
  15.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  íšník/servírkaNápl práce•    Obsluha host •    Práce s pokladním systémem•    Píprava a aranování místností a tabulí•    Komunikace s recepcí v rámci hoteluPoadujeme•    Vyuení v oboru, praxe min. 1 rok•    Základní znalost anglického jazyka•    Píjemné vystupování, profesionalita •    Komunikaní a organizaní schopnosti•    Zodpovdnost a svdomitostNabízíme•    Atraktivní prostedí malebných Beskyd•    Zajímavou pracovní píleitost na hlavní pracovní pomr•    Motivující finanní ohodnocení•    Turnusové sluby•    Monost ubytování mezi smnami•    Nástup ihnedNabídky se strukturovaným ivotopisem zasílejte na adresu . Více informací na tel. 571 480 100...

 • Company ESJ Projekt spol. s r.o. in Prace
  15.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  PRACOVIŠT Kromí- Nápl práce: projekní a inenýrská innost - pípojky, peloky, rekonstrukce venkovních a kabelových sítí nízkého (0,4kV), vysokého naptí (22kV) a sloupové i kioskové trafostanice 22/0,4kV, veejné osvtlení, v úrovni územního rozhodnutí, stavebního povolení a realizaní projektové dokumentace- Poadujeme: vzdlání elektrotechnického smru, osvdení dle vyhlášky 50/78 Sb - je výhodou, uivatelské znalosti PC (MS Office, event. projekní SW - Microstation, AutoCad - není podmínkou) P sk.B - je výhodou, samostatnost, flexibilita, ochota uit se novým vcem- monost plného nebo zkráceného úvazku, monost práce i na dohodu, píspvek na stravování v pípad plného pracovního pomru- kontakt osobní na pracovišti po telefonickém kontaktu Po-Pá (603 515 389) kdykoliv nebo své písemné nabídky se struktu...

 • Company UNIS - JAKOS, s.r.o. in Prace
  15.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  Pracovní nápl: broušení a kompletace nerezových výrobk Uvítáme:- spolehlivost, pelivost, preciznost a zodpovdnost za svené úkoly- ochotu uit se nový vcem, práce v týmu- manuální zrunost - dobrý zdravotní stav- praxe na pozici brusi nerezových materiál výhodouNabízíme: - silné zázemí stabilní spolenosti psobící na trhu 25 let - monost dlouhodobé práce na hlavní pracovní pomr- píspvek na firemní stravování- msíní a roní odmny- kulturní a sportovní akce firmy- nástup dle dohody...

 • Company BAZ Company s.r.o. in Prace
  15.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  ZK - kucha/ka do provozu turistické chaty Pod Besteckou skalou, celoroní provoz, hlavní sezóna kvten-záí, píprava snídaní, polopenzí, zajišování cateringu na svatby, oslavy, grilování, monost práce i na dohodu o provedení práce, monost ubytování, káva + nealko nápoje pi smn zdarma, další zamstnanecké slevy. Osobní kontakt moný po pedchozí domluv....

 • Company BAZ Company s.r.o. in Prace
  15.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  ZK - íšník/servírka do provozu turistické chaty Pod Besteckou skalou, celoroní provoz, hlavní sezóna kvten-záí, bný provoz + zajišování kompletního cateringu na svatby, oslavy, monost práce i na dohodu o provedení práce, monost ubytování, káva + nealko nápoje pi smn zdarma, další zamstnanecké slevy. Osobní kontakt moný po pedchozí domluv....

 • Company GOOD WORKER s.r.o. in Prace
  15.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Jedná se o fyzicky náronou práce,zvedání a manipulaci s tkými bemeny. Dobrý zdravotní stav, zodpovdnost,bezúhonnost.Úední hodiny pro uchazee o zamstnaní jsou v kontaktní kanceláí Plzece 1236/4, Praha 5 kadé pondlí a stedu od 8-10.00, tel.:+420 702 087408.Nabízíme pracovní pomr na HPP,DP. Zamstnavatel me poskytnout ubytování nepenním píspvkem a do výše 3500,-K....

 • Company ARROW International CR, a.s. in Prace
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  Pracovní nápl:•    Samostatné vedení mzdové evidence pro stanovený okruh zamstnanc•    Výpoet mezd zamstnanc a spolupráce na msíní mzdové závrce•    Píprava podklad pro odvod pojistného, daní a dalších sráek•    Zajištní podklad pro výplatu dávek NP pro OSSZ•    Komunikace se státními institucemi (zdravotní pojišovny, OSSZ, ÚP apod.)•    Provedení roního zútování daní z píjm ze závislé innosti zamstnanc•    Souinnost pi vypracování statistických výkaz•    Vydávání potvrzení zamstnancm•    Píprava podklad na základ zákonných vyádání (soudy, exekuce, apod.)•    Úzká spolupráce s personálním oddlením Poadujeme:•    VŠ/SŠ vzdlání ekonomického smru•    Min. 3 roky praxe na pozici mzdová úetní •    Orientace v pracovn-právní legislativ i souvisejících úetních a daových zákonech •    Znalost pros...

 • Company Moravia Lacto a.s. in Prace
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  Nápl práce:odborné práce ve výrob pi zpracování mlék.výrobk,vyadující nejen manuální zrunost, ale i logické a technické myšleníTísmnný provoz + obasné víkendyNabízíme:Stravenky v hodnot 90,-25 dn dovolenéDocházkový bonus 1000,- za kadý odpracovaný msícPíspvek na penzijní pipojištníPíspvek na dojídníPrémie do výše 15 % kadý msícZajímavé finanní ohodnocení v závislosti na pracovním výkonuPlatový postup v závislosti na odpracovaných letechVysoké píplatky za víkendové smnyStabilní prostedíadu dalších benefit...

 • Company NAMZOR s.r.o. in Prace
  15.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  B15   z:8/7/2019 (CIZ) Nápl práce:- obsluha nastavitelnosti stroje dle výrobk- jedná se o fyzicky namáhavou práci, práce u stroje. Poadujeme:- spolehlivost, pracovitost, práce je vázána termínem.Rozvrh pracovní doby:- práce ve dvousmnném provoze, po-pá, ranní smna 6-14:00 hod., odpolední smna 14-22:00 hod.Kontakt:- telefonicky, e-mailem, uveden viz výše....

 • Company RABBIT Trhový Štěpánov a.s. in Prace
  15.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  z: 10.7.2019 Nabízíme: práci ve stabilní eské spolenosti s více jak 20 - letou tradicí na trhu, asov nenáronou smnnost, volné nkteré víkendy v msíci, dkladné zaškolení pro danou pracovní pozici ve zkušeném kolektivu. Prodlouení smlouvy na neurito.Nápl práce: objednávky, prezentace, obsluha, administrativa obchodu Poadujeme: aktivní pístup, sympatické proobchodní vystupování, samostatnost, spolehlivost, praxe v obchodu (výhodou).Zamstnanecké výhody: poukázky na nákup zboí ve firemních prodejnáchKontakt: Vyoralová Denisa, telefonicky v pracovní dny od 08:00 do 15:00 hodin na .: 725 591 119, písemn na e-mail: ...

 • Company AGROSPOL STAŘÍČ, s.r.o. in Prace
  15.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  A11   z:10/7/2019Pracovní doba od 6:00 hod., ale lze posunout na 7:00 hod. Podrobnosti týkající se práce se dojednají pímo s uchazeem. Vhodné i pro absolventy ekonomických škol.Pracovní nápl:- pracovní pozice zamená na všeobecné úetnictví (výhodou - ne podmínkou se zamením na zemdlství). Kontakt viz výše....

 • Company SDpeople, s.r.o. in Prace
  15.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  Nápl práce: -svaování dveí a jejich komponent pro kolejová vozidla Poadujeme: - manuální zrunost - praxi ve svaování hliníku - dobrý fyzický a zdravotní stav - spolehlivost a zodpovdný pístup k práci Nabízíme: - zázemí ve stabilní a perspektivní spolenosti - práci ve vstícném a pátelském kolektivu spolupracovník Jiná sdlení: V pípad zájmu zašlete svj ivotopis na e-mail: nebo mne kontaktujte na tel.: +420 778 059 110. Nástup moný ihned...

 • Company SDpeople, s.r.o. in Prace
  15.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  Nápl práce: -obrábní kov na CNC strojích (MORI SEKI, STYLE) Poadujeme: - manuální zrunost - praxi v oboru CNC obrábní - dobrý fyzický a zdravotní stav - spolehlivost a zodpovdný pístup k práci Nabízíme: - zázemí ve stabilní a perspektivní spolenosti - práci ve vstícném a pátelském kolektivu spolupracovník Jiná sdlení: V pípad zájmu zašlete svj ivotopis na e-mail: nebo mne kontaktujte na tel.: +420 778 059 110. Nástup moný ihned. ...

 • Company BORCAD cz s.r.o. in Prace
  15.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  Nápl práce:• Zpracování zákaznických objednávek do IS• Kontrola zakázek a realizace výdejek• Zpracovávání expediních doklad dle poadavk zákazníka• Tvorba podklad pro celní úad dle jednotlivých pípad• Zajištní a evidence VDD, CMR, ATR, certifikát o pvodu zboí• Fakturace vyexpedovaných produkt• Zajištní cenových nabídek dopravy, výbr pepravc a koordinace vlastní dopravy• Generování výrobních píkaz a kontrola jejich plnní ve výrobPoadujeme:• SŠ vzdlání • logické myšlení, pelivost, systematinost, zodpovdnost, rozhodnost• výhodou je praxe v oblasti logistiky, zákaznického servisu nebo plánování výroby alespo 1 rok • anglický jazyk na komunikativní úrovni – slovem i písmem B1 (stedn pokroilý), nmecký a ruský jazyk výhodou• dobrá znalost práce na PC (MS Office, IS SyteLine (Infor) - výhodou)• sam...

 • Company JOB AIR Technic a.s. in Prace
  15.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  z: 10.7.2019Zájem o obany z jiného státu EU, cizinceHlavní náplní práce je oprava interiérových ástí letadel, vetn následujících inností:Pokládka podlahových krytinStíhání a obšívání kobercLepení tapetOpravy alounných výrobk (sedaek)ištní a mytí interiéru letadelPíspvek na závodní stravování, 5 týdn dovolené, 2 sickday, vedení útu u RB zdarma, Zvýhodnné pojištní proti škod zpsobené zamstnavateli, náborový píspvek, systémŠkolení, sleva na firemní výrobky v rámci holdingu CSG, pitný reim, firemní akceInfo: e-mailem ...

 • Company Jarmila Kurková in Prace
  15.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  A16  a:10/7/2019   (HPP, DP)Pracovišt Frýda Frýdek-Místek. Pracovní doba 09,00 - 20,00 hodin, stídání -  krátký a dlouhý týden, stídání So a NePoadujeme:- vyuení nebo kurz, znalost práce na PC, zodpovdnost, spolehlivost, poctivost, pracovitost, komunikativnost, zájem o sebevzdlávání, úklidové práce.Nápl práce: - kosmetické ošetení, masáe, prodej kosmetiky.ivotopis zasílejte e-mailem:   ....

 • Company Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra in Prace
  15.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  A16 z:29/8/2018  a:10/7/2019Poadujeme:- specializovanou zpsobilost dle zák. . 95/2004 Sb. všeobecné praktické lékaství-  zdravotní zpsobilost- trestní bezúhonnost.Zamstnanecké výhody:- 5 týdn dovolené- 5 dní indispoziního volna- píspvek na penzijní pipojištní- pechodné ubytování - píspvek na stravu.Nápl práce:- poskytování zdravotních slueb cizincm v zaízení pro zajištní cizinc.Kontakt:- telefonicky, emailem, uveden viz výše....

 • Company ROMOTOP spol. s r. o. in Prace
  15.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  z: 10.7.2019 Osobn na adrese firmy - ROMOTOP spol. s.r.o., Suchdol n.O., v pracovní dny v dob od 07:00 do 13:30 hodin.Poadavky: VŠ nebo SŠ vzdlání strojírenského zamení, znalost AJ nebo NJ výhodou,  znalost práce v AutoCADu, MS Office, znalost práce v 3D konstrukních programech výhodou (SolidWorks, SolidEdge), P skupiny BPracovní nápl: kreslení 3D a 2D v Pro/Engineeru, kreslení v AutoCADu, kreslení v Pro/EngineeruPihlášku, v. strukturovaného ivotopisu,  zašlete na pers. odd. do 15. 8. 2019 na e-mailovou adresu: Pozn.: monost prodlouení pracovního pomru na dobu uritou,  píp. zmna na dobu NEURITOU.V termínu od 15. 7. - 28. 7. 2019 je ve spolenosti celozávodní dovolená !!!Zamstnanecké výhody: 5 týdn dovolené, stravenky v hodnot 100,- K, odmna na dovolenou, vánoce + podíl na ziskuKontakt: Mgr....

 • Company ROMOTOP spol. s r. o. in Prace
  15.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  z: 1.3.2018 a: 10.7.2019 Poadavky: vyuení v oboru elektro, osvdení dle vyhlášky 50/1978 Sb., § 6, odborná praxe v oboru výhodou, práce na PC, manuální zrunostPracovní nápl: opravy elektrozaízení, údrba stroj.Pracovní pomr na dobu uritou s moností prodlouení na dobu neuritou.Výhody: 5 týdn dovolené, stravenky, vánoní odmna, monost iv. pojištníKontakt: Pihlášku, v. strukturovaného ivotopisu, zaslat na e-mail: ; telefonicky v dob od 07:00 do 13:30 hodin na .: 517 075 813, osobn na adrese spolenosti v dob od 07:00 do 13:00 hodin....

 • Company ROMOTOP spol. s r. o. in Prace
  15.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  z: 15.8.2018 a: 10.7.2019Vyuení v oboru lakýrník výhodou, odborná praxe v oboru vítána, práce na 2 smny, nástup ihned! Pracovní nápl: tryskání dílc v kabin.Nabízíme: pracovní pomr na dobu uritou, uvedena do konce února 2019, pak je moné prodlouení PP i doba neuritá, k nástupní mzd pináleí píplatky za smnnost a pracovní prostedí + msíní bonusy v závislosti na plnní norem.Zamstnanecké výhody: 5 týdn dovolené, stravenky v hodnot 80,- K, odmna na dovolenou, vánoce + podíl na zisku, monost ivotního pojištní.Pihlášku, vetn strukturovaného ivotopisu, zašlete na personální oddlení do 31.8.2018.Kontakt: Macháová Svatoslava, Mgr., personální oddlení, ROMOTOP spol. s.r.o., Komenského 325, Suchdol nad Odrou, telefonicky na ísle: 517 075 813 v pracovní dny: od 7:00 - 13:30hod., e-mailem: ....

 • Company ROMOTOP spol. s r. o. in Prace
  15.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  z: 21.8.2018 a: 10.7.2019Vyuení v oboru  (nejlépe autolakýrník) nebo odborná praxe v této profesi, práce na 2 smny, nástup ihned.Poznámka: doba uritá uvedena do konce února 2019, pak je moné prodlouení PP i doba neuritá.Pracovní nápl: lakování dílc.Poznámka: k nástupní mzd pináleí píplatky za smnnost a pracovní prostedí + msíní bonusy v závislosti na plnní norem.Zamstnanecké výhody: 5 týdn dovolené, stravenky v hodnot 80,- K, odmna na dovolenou, vánoce + podíl na zisku, monost ivotního pojištní.Kontakt: Macháová Svatoslava, Mgr., personální oddlení, ROMOTOP spol. s.r.o., Komenského 325, Suchdol nad Odrou, telefonicky na ísle: 517 075 813 v pracovní dny: od 7:00 - 13:30hod., e-mailem: ....

 • Company TATRA TRUCKS a.s. in Prace
  15.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  z.: 10.7.2019Protaení el.instalací na vozidle, ped-píprava podskupin pro linku (motory, akumulátory)Práce na PCVyuení v oboru autoelektriká, píp. píbuzné profeseSchopnost orientace v elektrických schématech a technické dokumentaciPraxe v oboru výhodou.Zamstnanecké výhody: Týden dovolené navíc, závodní stravování, píspvek na penzijní pipojištní, benefitní program Cafeterie.Kontakt: Danuše Schindlerová, telefonicky v pracovní dny od 08:00 do 15:00 hod. na tel. .: 556 492 492, e-mail: ...

 • Company Marie Pěchová, DiS. in Prace
  15.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  A11   z:10/7/2019  (HPP, DPP)Nápl práce:- píjem a uskladnní zboí, expedice objednávek - pohyb ve skladu, balení zásilek, manipulace s bemeny. Pracovní doba:- 7:00-15:30 hod. Poadujeme:- pracovitost, spolehlivost, samostatnost, zodpovdnost, smysl pro poádek, manuální zrunost, fyzickou zdatnost.Pokud Vás nebudeme kontaktovat do 2 týdn od pijetí Vašeho ivotopisu, byla v prvním kole výbrového ízení dána pednost jinému uchazei. Kontakt e-mailem viz výše....

 • Company Výrobní družstvo VKUS Frýdek-Místek in Prace
  15.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  A16 (VHODNÉ I PRO OZP)   a:10/7/2019Práce na HPP, pracovní doba 6-14 hod, pracovní úvazek 7,5 hodiny ale monost i zkráceného úvazku. Pracovní pomr na dobu uritou, me být zmnn na dobu neuritou.Poadujeme:- praktickou znalost šití na prmyslových strojích a dobrou znalost technologie šití odv. Pracovišt Svazarmovská 308, Frýdek-Místek.Kontakt viz výše....

 • Company MUDr. Radek Pacola in Prace
  15.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  z: 10.7.2019 Chcete pracovat v moderní a zavedené zubní ambulanci? Nabízíme vám práci v píjemném prostedí zubní praxe se zamením na parodontologii v Novém Jiín.Poadujeme vzdlání v oboru zubní technik, vstícné vystupování vi klientm, zájem o další vzdlávání v oboru, profesionalitu, flexibilitu a znalost práce na PC, tvrí smysl pro detail a týmového ducha, schopnost samostatné práce a chu uit se nco nového, anglický jazyk výhodou. Nabízíme práce s laboratorním skenerem a systémem - CAD/CAM, zhotovování protetických prací na implantáty, zázemí stabilní a zavedené zubní praxe, moderní pracovní prostedí, podporu dalšího vzdlávání, stravenky, monost práce na zkrácený úvazek - lze i pi mateské dovolené, nástup dohodou. V pípad zájmu nám prosím zašlete svj ivotopis e-mailem: , nebo pro bliší infor...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Prace Edit filters