Jobmonitor. Search results for Social welfare managers

2 Jobs found for Social welfare managers in Czech Republic

Used filters:
 • Social welfare managersx
Displaying 1-2 of 2 results.
 • Company Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace in Dobre
  22.04.2021 Updated on: 29.04.2021

  Poadavky: zdravotní zpsobilost, psychická odolnost, vysoká míra odpovdnosti, schopnost dobré komunikace, umní jednat s lidmi, znalost práce na PC (MS Office), Cygnus 2, idiský prkaz sk. B.Zamstnavatel si me vyádat doloení trestní bezúhonnosti. Výhodou: zkušenosti v práci se seniory,osobnostní pedpoklady pro práci s cílovou skupinou sluby, orientace v problematice sociáln ích slueb.  Nabízíme: obdy, stravenky, odmny za kvalitní práci, dovolená 25 dn, zamstnanecký tarif.Osobní a telefonický kontakt PO - PÁ mezi 7,30 - 14,00 hod. do 3.5. 2021 nebo e-mailový kontakt.V 6.5.2021.od 9.30.hod -Souástí pihlášky :-ovená kopie dokladu o dosaeném vzdlání , výpis z rejstíku trest (ne starší 3 msíce), strukturovaný ivotopis vetn tel. nebo e-mailového spojení, souhlas s provedením psychologických test, s...

 • Company Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace in Dobre
  15.04.2021 Updated on: 16.04.2021

  komplexní koordinace ekonomické, personální, technické, provozní, majetkové a organizaní správy domova pro osoby se zdravotním postiením, zkušenosti s vedením týmu, dobré organizaní a komunikaní dovednosti, dobrá znalost PC, P "B", orientace v problematice ízení píspvkové organizace a znalost legislativy vztahující se k sociálním slubám výhodou, 25 dní dovolené, písemná pihláška (jméno, píjmení, titul, datum a místo narození, státní píslušnost, místo trvalého pobytu, íslo telefonu, datum a podpis), profesní ivotopis, motivaní dopis, koncepci rozvoje DZP Medlovice (min. 1x A4), kopii dokladu o nejvyšším dosaeném vzdlání, výpis z rejstíku trest ne starší 3 msíc do 27.4.2021 do 12.00 hod. na e-mail (uchazei splující poadované náleitosti budou pozváni k výbrovému ízení, které se uskutení dne 2...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social welfare managers Edit filters