Jobmonitor. Search results for Jihocesky kraj, Manufacturing supervisors

1 Jobs found

Used filters:
  • Jihocesky krajx
  • Manufacturing supervisorsx
Displaying 1-1 of 1 result.
  • Company MESIT machining, s.r.o. in
    05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

    ízení výroby, ízení a motivace cca. 30 pracovník smny, zodpovdnost za plnní plánu, materiálový tok, dodrování technolog. postup, bezpe. a environmentálních pravidel, dodrování standard kvality, operativní ešení problém ve výrob, vzdlání stroj. smru, 3 roky praxe s vedením min. 10 obráb kov, zkušenosti s plánováním a ízením zakázkové stroj. výroby, znalost klasické i CNC technologie obrábní kov, velmi dobrá znalost PC (MSOffice), výborné organiza. schopnosti, komunikatovnost, zodpovdnost, preciznost, flexibilita, spolehlivost, orientace na cíl, odolnost vi stresu, P "B", finanní ohodnocení dle schopností a dovedností, zamstnání v dlouhodob prosperující firm, píjemné prac. prostedí, systém odbor. vzdlávání, monost profes. rstu, 5 týdn dovolené, monost stravování v areálu s píspvkem zamstnava...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Jihocesky kraj; Manufacturing supervisors Edit filters