Jobmonitor. Search results for Jihomoravsky kraj, Electrical mechanics and fitters

21 Jobs found

Used filters:
 • Jihomoravsky krajx
 • Electrical mechanics and fittersx
Displaying 1-21 of 21 results.
 • Company KVE-mont s. r. o. in Prace
  04.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  Poadavky: SOU obor elektro - silnoproud, nutná vyhláška .50, manuální zrunost, aktivní pístup k úkolm, zodpovdnost, pelivost, asová flexibilita.Nápl práce: peván montání práce na stavbách.Nabízíme práci v mladém kolektivu a zázemí stabilní spolenosti a monost získání praxe na atraktivních zakázkách u významných firem v regionu.Doba uritá 6 msíc s moností prodlouení. Výhody: píspvek na stravování, spoící ivotní pojištní...

 • Company Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. in Prace
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Základní poadavky pro nabízenou pracovní pozici:stední odborné nebo úplné stední odborné vzdlání - elektrotechnické, vyhláška .  50/1978 Sb., min § 6 do 1000 V, praxe v elektrotechnice min. 3 roky, schopnost oprav elektrotechnických a jemných mechanických zaízení, ochota uit se novým vcem, samostatnost, id. oprávnní  sk. B (sk. C výhodou), znalost práce na PC, bydlišt v . Budjovicích nebo v blízkkosti - zajišování pracovní pohotovosti, trestní bezúhonnost, nástup moný ihnedNabízíme: zázemí silné a stabilní spolenosti, odpovídající mzdové ohodnocení, 25 dní dovolené, píspvek na penzijní pipojištní, píspvek na stravování, zvýhodnné jízdné MHD pro zamstnance a rodinné píslušníkyPokud Vás zaujala nabídka a splujete výše uvedené poadavky, mete zaslat strukturovaný ivotopis na níe uvedené kontak...

 • Company BONATRANS GROUP a.s. in Prace
  03.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Máte elektrotechnické znalosti a zkušenosti? Máte platné oprávnní dle vyhlášky . 50/78 Sb., § 5 a více? Pak moná hledáme práv Vás! V jednosmnném provozu budete odstraovat závady na elektrickém zaízení se sloitým ovládáním a elektronickým ízením (výmna sníma, el. motor atd.). Budete pracovat na unifikovaných a termolánkových analogových signálech, tlakových snímaích, plynových zaízeních a na jejich seízení. Pro tuto pozici nutn potebujete: stední odborné vzdlání elektro zamení, platné oprávnní dle vyhlášky . 50/78 Sb., § 5 a víceelektrotechnickou znalost, znalost tení v elektro dokumentaci, základní znalosti ízení el. motor, PLC, zpsob odmování poloh, základní znalosti mící a regulaní techniky, schopnost samostatného rozhodování a plánování práce, manuální zrunost, ochotu uit se novým vcem....

 • Company TATRA TRUCKS a.s. in Prace
  03.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  z.: 10.7.2019, a: 25.9.2019Protaení el.instalací na vozidle, ped-píprava podskupin pro linku (motory, akumulátory)Práce na PCVyuení v oboru autoelektriká, píp. píbuzné profeseSchopnost orientace v elektrických schématech a technické dokumentaciPraxe v oboru výhodou.Zamstnanecké výhody: Týden dovolené navíc, závodní stravování, píspvek na penzijní pipojištní, benefitní program Cafeterie.Kontakt: Danuše Schindlerová, telefonicky v pracovní dny od 08:00 do 15:00 hod. na tel. .: 556 492 492, e-mail: ...

 • Company TATRA TRUCKS a.s. in Prace
  03.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  z.: 15.7.2019, a: 19.9.2019Nápl práce: obsluha, údrba opravy zkušebního zaízení a mící techniky. Stavba, montá, seizování a opravy zkušebních stav. Návrh, píprava a realizace mení fyzikálních veliin na vozidlech a zkušebních stavech (tlak, teplota, otáky, naptí, vibrace). Návrh a výroba speciálních zkušebních pípravk. Zápis, evidence a kontrola výsledk zkoušek, spolupráce s ostatními úseky. Další obsluné a zajišovací innosti související s provozem dynamické zkušebny.Poadavky: SŠ nebo vyuení v elektro oboru, základy tení technické dokumentace, dritel osvdení dle §14 vyhl. 50/78Sb., §5 a §6 výhodou, základní znalosti práce na obrábcích strojích (soustruh, frézka) - výhodou. Znalost MS Office, P B, P C - výhodou. Samostatnost, zodpovdnost a aktivní pístup.Dotované stravování, píspvek na penzi...

 • Company HAGEMANN a.s. in Prace
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  KO: Kureková Pavla, tel.: 553 760 820, e-mail: .Spolenost Hagemann se zabývá výrobou automobilových nástaveb a vestaveb ve vztahu k elektrotechnice je kladen stále vyšší draz na propracovanou elektro výbavu vozidel. Jedná se zejména o osvtlení 12/24/230V, instalace rozliných spotebi (bílá technika, zvukové výstrané zaízení, majáky, zásuvky 12/24/230V, mnie naptí, nabíjeky, pídavné autobaterie). Zamstnanci se úastní školení a veletrh spojených s danou problematikou. Firma Hagemann je jeden s klíových dodavatel vozidel pro IZS a AR.Poadavky: SŠ, VŠ vzdlání (elektro), praxe v obdobném oboru nutností, mírn pokroilá znalost AJ nebo NJ výhodou (tení výkresové dokumentace a manuál), práce na PC (kreslení schémat, Office), zájem o danou problematiku a ochota uit se novým vcem, P sk. B, samostatnos...

 • Company Kadlec - elektronika, s.r.o. in Prace
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  eská spolenost hledá do svého servisního týmu Servisního technika.Poadujeme: SŠ/SOU elektrotechnického zamení - slaboproud- zkušenosti se servisem výhodou- organizaní a komunikaní schopnosti- schopnost osvojení HW a SW produkt firmy (uivatelské i konfiguraní - instalaní), konfigurace sítí, znalost HW z oblasti IT, topologie sítí, znalost souástkové základny, znalost práce na pc- ovládání interního IS- P sk.B, praxe v ízení - odpovdnost za odvedenou práci Nabízíme: - dlouhodobou rozmanitou práci v zavedené eské firm- monost profesního rozvoje- stravenky- dodatenou dovolenou- práce na plný úvazek v reimu 7,5hod. denn...

 • Company ABB s.r.o. in Prace
  03.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  TESTOVACÍ TECHNIK- TECHNIKANáplní práce bude po zaškolení udrovat v provozuschopnosti automatická testovací zaízení pro mení výkonových polovodiových souástek a zajišovat správnost mení.Zamstnanecké výhody: 5 týdn dovolené, jazykový kurzVpípad zájmu kontaktujte zamstnavatele e-mailem - . ...

 • Company ELPOL Police s.r.o. in Prace
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Nástup moný ihned. Pozice je vhodná i pro absolventy/-ky.Poadavky: min. vzdlání vyuení (silnoproudá elektrotechnika), odpovídající zdravotní stav, práce ve výškách. idiský prkaz sk. B a innosti dle vyhlášky . 50/1978 Sb. nejsou podmínkou....

 • Company Řetězárna Česká Třebová s.r.o. in Prace
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Kontakt zasláním ivotopisu na e-mail nebo telefonicky.Poadujeme:- SOU/ ÚSO v oboru elektro - stroje a zaízení- platná vyhláška 50/1978 Sb. § 6 do 1000 V- znalost PLC, základy automatizace, pneumatika - výhodou- praxe v elektroúdrb- manuální zrunost, samostatnost, zodpovdnost, týmový pístupRozsah práce:- opravy a údrba stroj a zaízení - dvousmnný provoz + pohotovostNabízíme:- zajímavou práci a odpovídající ohodnocení - zaškolení a trvalé vzdlávání- 5 týdn dovolené, 3 dny sick days- píspvek penzijního pipojištní, pojištní odpovdnosti- stravenky, oberstvení na pracovišti - firemní tarif mobilního operátora i pro rodinné píslušníky- mzda od 30.000,- K dle praxe. ...

 • Company K-PROTOS, a.s. in Prace
  03.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  První kontakt:Svoboda Jindich Ing., tel.: 736 507 082, 321 750 397, e-mail: ,osobn: Kolín - areál PARAMO, termín dle telef. domluvy s ing. Svobodou tel. 736 507 082,pro doporuenky -  Netíková Jana, úterý 8 - 9 hod.Popis práce: Elektro-údrba, opravy stroj a zaízení výrobních linek, technologií a pomocných provoz v  PARAMO a.s. Poadavky: Vyhláška . 50/1978 Sb. §6, praxe 3 roky v oboru, základní znalost mících a regulaních pístroj, idiský prkaz sk. B, manuální zrunost, zodpovdnost.Zamstnanecké výhody: Píspvek na závodní stravování,  na penzijní pipojištní, 5 týdn dovolené.Pracovní doba: 6:00-14:00 hod....

 • Company SPEL, a.s. in Prace
  03.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  První kontakt:Krejíková Dagmar, tel.: 321 579 051, kdykoliv od 8 do 15 hod,e-mail: , ,osobn: kadý den v 10 hod - poadujeme CV.Nápl práce:Práce na servisních zakázkách, ešení podnt od zákazník, technická podpora zákazníkm. Poadujeme:Min. SŠ technického zamení - elektroidiský prkaz sk. BOdpovdnost, samostatnost, schopnost týmové spolupráce, komunikativnost,flexibilitu, ochotu cestovatVýhodou -  znalost AJ/NJ, vyhl. . 50/1978 sb., praxe v oboru.Nabízíme:Smlouva na 1 rok s pedpokladem na dobu neuritouZázemí úspšné a stabilní spolenosti Samostatnou tvrí práci Profesní rst a pravidelné vzdlávání Odpovídající mzdové ohodnocení Píjemný kolektiv.Zamstnanecké výhody:Notebook, telefon, po zapracování sluební mobil.Pracovní doba:7 - 15:30 hod....

 • Company SPEL, a.s. in Prace
  03.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  První kontakt:Krejíková Dagmar, Pospíšilová M., tel.: 321 579 051, kdykoliv od 8 do 15 hod,e-mail: , ,osobn: kadý den v 10 hod - poadujeme CV.Nápl práce:Plánování a kontrola zakázek údrbyKoordinace a kontrola prací údrby a správy areálPasportizace areálZpracování pravidelných report.Poadavky:SŠ vzdlání technického smruPracovní zkušenost z obdobné pozice vítányidiský prkaz sk.BOchotu cestovat, asovou flexibilitu a schopnost týmové spolupráce.Nabízíme:Silné zázemí úspšné a stabilní spolenostiSamostatnou a odpovdnou pracovní pozici s moností dalšího osobního rozvojeProfesní rst a pravidelné vzdláváníStabilní pracovní kolektiv a moderní pracovní prostedí.Pracovní doba:7 - 15:30 hod....

 • Company MATADOR Automotive ČR s.r.o. in Prace
  02.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Popis pozice:Oprava a údrba stroj a technologických linek, základní elektroinstalaní práceUskuteování a zodpovdnost za pravidelnou preventivní údrbu a kontrolu zaízeníPoadavky na uchazee:SOU/SŠ vzdlání2 roky praxe na obdobné pozici ve výrobní spolenostiZnalost a ovládání MS Office (Word, Excel)Výhodou - SIMATIC S7Platná vyhláška 50 §6Nabízíme: Nástup ihned do kmeneZajímavé platové ohodnocení dle praxe a zkušenostíStravenky 80,- K/denMonost erpání benefit v rámci sociálního fondu5 týdn dovolenéPráce na ti smnyivotopisy prosím zasílejte na adresu: , tel.: 775 222 235...

 • Company INELSEV s.r.o. in Prace
  02.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  ELEKTRIKÁ/-KA- montá, servis, opravy a údrba el. zaízeníPoadujeme:- vzdlání v oboru podmínkou- praxe výhodou- výhodou vyhláška 50/1978 Sb.- výhodou idiský prkaz sk. B- schopnost samostatné práce, zodpovdnost, ochota technicky se vzdlávat, aktivná pístup k ešení problémZamstnanecké výhody: kolektivní smlouva, týden dovolné navíc, stravenkyHLÁSIT SE: Vyhlasová Karolína, tel.: 774064594, e-mail: , osobn po pedchozí telefonické domluv...

 • Company ORAMONT SYSTEM s.r.o. in Prace
  02.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  Praxe vítána. Poadujeme vyhlášku 50/78 Sb. Na dobu neuritou., P sk. B. Zamstnanecké výhody: stravenky, pololetní + vánoní prémie.Pracovní doba: PO-PÁ 6-14:30 hod. Kontakt: e-mailem...

 • Company GM Plast, s.r.o. in Prace
  02.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Nástup ihned nebo dle dohody. Osobní kontakt po tel. domluv paní ehulková tel.: 724 931 035 nebo zašlete ivotopis na e-mail . Výrobní firma v ešov píjme pracovníka na pozici elektriká. Poadujeme: spolehlivost, flexibilitu a vhodný zdravotní stav pro výkon profese, vyuení v oboru elektro, vyhláška 50 podmínkou. Nápl práce: opravy na elektrotechnických zaízeních, elektromontání práce, apod. Nabízíme: píspvek na stravné, monost mimoádných prémií, tvrtletní prémie, vánoní a letní prémie. Pracovišt: ešov 135...

 • Company GASL CZ s.r.o. in Prace
  02.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Elektroúdrbá (1806005)Jste vhodným uchazeem, pokud:-    máte SOU nebo SŠ v oboru elektro-    máte vyhlášku 50-    máte zkušenosti s údrbou nebo montáí stroj-    jste flexibilní a schopný týmové práceBudete se vnovat:-    oprav a údrb strojního zaízení a výrobních technologiíPro by se Vám mohla tato pracovní nabídka líbit? -    nabízíme Vám stabilní práci na HPP-    hradíme lékaské prohlídky-    monost pestupu do kmene firmyPracovišt: ProstjovMzda: 20.000 - 25.000,- K + stravenkyNástup: dle domluvySmnnost: jednosmnný provozPokud Vás uvedené informace oslovily, splujete poadavky nebo máte k nabízené pozici jakékoliv dotazy, kontaktujte nás na tel. 773 447 447 anebo e-mailem na ....

 • Company GASL CZ s.r.o. in Prace
  02.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Údrbá - elektro  – Prostjov (1705001) Jste vhodným uchazeem, pokud:-    máte SŠ vzdlání (elektrotechnické)-    se orientujete v elektro dokumentaci -    jste manuáln zruný-    máte platný prkaz – vyhláška 50/1978 Sb., § 6-    máte ZK 111 – není podmínkou-    jste schopen ešit elektro závady, jste spolehlivý, rozhodný, samostatný a ochoten pracovat ve 3-smnném provozu (8-mi hodinové smny, stídání týden ranní 6 – 14 hod/odpolední 14 – 22 hod/noní 22 – 6 hod) – volné víkendyBudete se vnovat:-    preventivní údrb, provádní oprav a úprav stroj a zaízeníPro by se Vám mohla tato pracovní nabídka líbit? -    nabízíme vám msíní mzdu od 25.000 K-    jde o dlouhodobou práci na HPP s pracovní smlouvou výrobní spolenosti s dlouholetou tradicí-    pispíváme na stravování-    eká Vás práce v pátelském ko...

 • Company GRÉZA s.r.o. in Prace
  02.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Nástup ihned. Osobní kontakt po tel. domluv paní Eva Vylášková tel.: 721 074 733 nebo e-mail . Do našeho týmu, hledáme šikovného  kolegu a paráka! Hledamé jak absolventa, tak i zkušeného borce.JAKÁ BY MLA BÝT VAŠE KVALIFIKACE?- výuní list v oboru elektro- manuální zrunost- idiský prkaz sk. B- na pozici senior - zkušenosti ze stavebnictví a vyhl. 50- asová flexibilita, i kdy dláme jen po-pá tak nkdy se me stát, e to musíme natáhnoutCO BUDE VAŠÍ NÁPLNÍ PRÁCE?- komplet elektro práce na rodinných domech- návrhy- kabeláe i kompletace- hromosvody- práce v dvoulenném týmuCO VÁM NABÍDNEME?- motivující finanní ohodnocení (prémie za termín)- smlouva na dobu neuritou- monost dalšího rozvoje- pracujeme po - pá, nestresujeme a so - ne máme volno...

 • Company Cukrovar Vrbátky a.s. in Prace
  02.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Nástup ihned. Osobní kontakt po tel. domluv paní Navrátilová tel.: 582 301 123 (volat pouze v dob Po-Pá 6:00-14:00 hod.) nebo email . Poadavky: vzdlání v oboru, platnou vyhl. . 50/78 Sb.Nápl práce: zajištní údrby zaízení elektro. V období mimokampan provoz jednosmnný od pondlí do pátku 7,5 hodin dnn. Bhem epné kampan cca 4 msíce nepetritý provoz 12-ti hod. smny. Nabízíme: píspvek na penzijní a ivotní pojištní, týden dovolené navíc, píspvek zamstnavatele na závodní stravování, naturálie. Pracovišt: Vrbátky Cukrovar...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Jihomoravsky kraj; Electrical mechanics and fitters Edit filters