Jobmonitor. Search results for Kralovehradecky kraj, Administrative and executive secretaries

20 Jobs found

Used filters:
 • Kralovehradecky krajx
 • Administrative and executive secretariesx
Displaying 1-20 of 20 results.
 • Company Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech s.r.o. in Dobre
  20.07.2019

  Jsi precizní, máš dobré organizaní schopnosti a baví T práce v týmu? Domluvíš se anglicky a komunikace T baví?O em to bude?- Projektová podpora týmu- Komunikace se zahraniními kolegy- Koordinace inností týmu- Kompletace a formalizace dokument- Sledování harmonogramu a milník projekt- Píprava dokument a prezentacíCo by ml náš kolega umt?- SŠ i VŠ vzdlání v oboru ekonomie i management- Zkušenosti s asistentskou inností nebo projektovou podporou- Systematický pístup a dobré komunikaní a organizaní schopnosti- Anglický jazyk pro kadodenní komunikaci- Samostatnost, pelivost a preciznost- Pokroilá znalost MS Office- P sk.BNezalekni se našich poadavk! Pokud spluješ jen nkteré poadavky, zkus se pihlásit! Za zkoušku pece nic nedáš a pro šikovné lidi se u nás práce vdycky najde. Rádi se s tebou setk...

 • Company Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích in Dobre
  11.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  POADUJEME: ukonené vysokoškolské vzdlání, ekonomický nebo právní smr výhodou;velmi dobré organizaní a manaerské dovednosti, schopnost samostatné práce;analytické a komunikaní schopnosti;odolnost vi stresu, spolehlivost, schopnost týmové spolupráce;aktivní znalost anglického jazyka, dobrý slovní i písemný projev;znalost práce na PC - MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);pedchozí zkušenosti s projekty a granty výhodou.NÁPL PRÁCE: vyhledávání a monitoring projektových a grantových výzev;metodická a administrativní podpora ešitel projekt ;pomoc pi píprav vcné a finanní stránky projekt a s vypracováním projektových ádostí;komunikace se adateli, ešiteli a poskytovatelem dotace;administrace a finanní vedení projektu; koordinování a ízení udritelnosti projekt.PRACOVNÍ ÚVAZEK: 100% úvazek, ...

 • Company REHAU Automotive, s.r.o. in Dobre
  10.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  NÁPL PRÁCE: odpovdnost za vasné a pesné pijímání vstup do výroby, práce s interními programy, spolupráce s ostatními oddleními POADAVKY: SŠ vzdlání, znalost NJ a / nebo AJ výhodou, zkušenost z výrobního závodu výhodou, dobrá znalost práce na PC podmínkou, svdomitost, samostatnost, pelivost, dobré organizaní schopnostiNABÍZÍME: 13. mzda, 5 týdn dovolené + monost 4 dodatených dn náhradního volna, pruná pracovní doba, firemní kantýna, píspvek na stravování, píspvek na dopravu dle vzdálenosti a 18 900 K/rok, jazykové kurzy, finanní píspvek k významným ivotním událostem (svatba, narození dítte), podpora volnoasových aktivitKONTAKT: osobn (vrátnice firmy, vyplnní osobního dotazníku), telefonicky (po-t 7-15h, pá 7-14h), e-mailem...

 • Company REHAU Automotive, s.r.o. in Dobre
  10.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  NÁPL PRÁCE: denní komunikace se zahraniními dodavateli, odpovdnost za vasné objednání lakovaných díl, odpovdnost za vasnou dodávku lakovaných díl dle výrobních plán, správa skladových stav lakovaných díl, odpovdnost za optimální skladové mnoství, koordinace a správa provádných fyzických inventurPOADAVKY: SŠ, VOŠ vzdlání, aktivní znalost MS Office podmínkou, aktivní znalost NJ nebo AJ podmínkou, znalost prostedí výrobního závodu výhodou, svdomitost, samostatnost, pelivost, komunikativnost, ochota uit se novým vcem, odolnost vi stresu, schopnost prosadit se, velmi dobré organizaní schopnosti, ochota cestovat do zahranií, P sk. BNABÍZÍME: monost prodlouení PP, 13. mzda, 5 týdn dovolené + monost 4 dodatených dn náhradního volna, pruná pracovní doba, firemní kantýna, píspvek na stravování, písp...

 • Company REHAU Automotive, s.r.o. in Dobre
  10.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  NÁPL PRÁCE: zajištní dodávek zboí dle odvolávek, píprava expedic vetn veškerých dokument, práce se zakázkami a odvolávkami, zajišování doprav, denní komunikace se zákazníkyPOADAVKY: : SŠ, VOŠ vzdlání, aktivní znalost NJ nebo AJ podmínkou, zkušenost z výrobního závodu a logistiky výhodou, dobrá znalost práce na PC podmínkou, svdomitost, samostatnost, pelivost, komunikativnost, ochota uit se novým vcem, odolnost vi stresu, schopnost prosadit se, velmi dobré organizaní schopnostiNABÍZÍME: monost prodlouení PP, 13. mzda, 5 týdn dovolené + monost 4 dodatených dn náhradního volna, pruná pracovní doba, firemní kantýna, píspvek na stravování, píspvek na dopravu dle vzdálenosti a 18 900 K/rok, jazykové kurzy, finanní píspvek k významným ivotním událostem (svatba, narození dítte), podpora volnoasový...

 • Company Obec Bezvěrov in Dobre
  10.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  Místo výkonu práce: BezvovNápl práce: - vedení spisové sluby obecního úadu a obsluha emailové a datové schránky, elektronické úední desky úadu a webových stránek obce- zpracování a plnní statistických hlášení (ISPOP, VUME, VUPE, EKO-KOM atd.)- píprava podklad pro jednání zastupitelstva obce- správa majetku obce: inventarizace majetku, uzavírání nájemních smluv, zajišování povinných revizí a jejich evidence apod.Smlouva na dobu neuritou se zkušební dobou na 3 msícePoadavky: - SOŠ nap. ekonomika apod.- praxe alespo 3 roky v oboru- znalost práce na PC (world, Excel, elektronická pošta, datová schránka)- dobrá znalost eského jazyka, bezchybný písemný projev- samostatnost, zodpovdnost, vysoké pracovní nasazení- dobré organizaní a komunikaní schopnosti. obecná orientace v právních normách- praco...

 • Company Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava in Dobre
  04.07.2019 Updated on: 10.07.2019

  Místo výkonu práce: Výzkumné energetické centrum - 17. listopadu 2172/15, Ostrava - Poruba1. kontakt e-mailem Nápl práce:- Vyhledávání aktuálních dotaních titul z fond EU a dalších program- Zpracování ádostí o dotace- Administrace projekt - zpracování monitorovacích zpráv, finanních pehled- Dohled nad realizací projekt financovaných z dotací- Dohled a monitorování projekt v dob jejich udritelnosti- Vyhledávání a zpracování potebných informací- Odborné a organizaní práce v rámci projekt- Zpracování podklad pro veejné zakázky, dle zkušeností i vedení ízení- Potebné asistentské prácePoadavky na zamstnance:- VŠ pípadn SŠ vzdlání - vhodný ekonomický nebo technický smr- Praxe na obdobné pozici minimáln 1 rok- Organizaní a komunikaní schopnosti- Spolehlivost, pelivost, zodpovdnost, samostatnost- ...

 • Company Insolvency Project v.o.s. in Dobre
  04.07.2019 Updated on: 10.07.2019

  ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK/-CE V INSOLVENNÍM TÝMU- PP na dobu neuritou, nástup ihned- Nápl práce: samostatné vedení insolvenního spisu dluníka, tj. vyizování píchozí a odchozí pošty, správa datových schránek, kompletní evidence spisu dluníka v insolvenci a administrativní práce s tím spojené, komunikace se soudy a s dluníky, evidence pohledávek, správa majetku- Poadujeme: ÚSO vzdlání, slušné vystupování, samostatnost, ústní i písemnou komunikaci na velmi dobré úrovni, flexibilitu, finanní gramotnost, orientaci v obanském právu, dobrou znalost práce s PC, spolehlivost, pelivost, idiský prkaz skupiny B. - Nabízíme: píjemné pracovní prostedí, pátelský kolektiv a plno firemních benefit jako nap. stravenky, píspvek na penzijní pojištní a dopravu, pohyblivá pracovní doba, plroní odmny a plno fire...

 • Company Město Rychnov nad Kněžnou in Dobre
  04.07.2019 Updated on: 11.07.2019

  VÝBROVÉ ÍZENÍ - bliší informace a náleitosti pihlášky do výbrového ízení zveejnny na . Pihlášku s pílohami dorute nejpozdji do 22.7.2019.  Pípadné bliší i doplující informace podá tajemník MÚ Mgr. Lukáš Klátil.   - zajišování administrativních, informaních, organizaních a evidenních prací sekretariátu místostarosty msta - min. SŠ vzdlání zakonené maturitní zkouškou- profesionální a píjemné vystupování, loajalita- dobré komunikaní schopnosti, organizaní schopnosti, ochota se dále vzdlávat- asová flexibilita- výborná znalost MS Office- orientace v oboru veejné správy- idiský prkaz sk. B- platové rozmezí v 8 pl. t. od 16 800,- K- pedpokládaný datum nástupu k 1.10. 2019 nebo dle dohody.   ...

 • Company DELFI REHAB spol. s r.o. in Dobre
  04.07.2019 Updated on: 10.07.2019

  Prosíme o nabídnutí pracovní pozice nejen uchazem se stedoškolským vzdláním, ale všem výše zmínným (VOŠ, VŠ apod.)Spolenost DELFI REHAB spol. s r.o. psobí na eském trhu ji 28. rokem. Od té doby si vybudovala pevnou pozici na eském i zahraniním trhu. Úspšná obchodn - výrobní spolenost zabývající se výrobou komponent pro zdravotechniku klade draz pedevším na kvalitu svých výrobk a slueb. Spolenost je dlouhodob nedílnou souástí mezinárodních veletrh, díky kterým získala prestiní klientelu po celém svt. Hlavním faktorem úspchu je zamení se na vzdlávání zamstnanc v aktuálních trendech jako je marketing, psychologie, ízení lidských zdroj a cizí jazyky. Spolenost byla ji nkolikrát zaazena mezi nejlepší exportéry R. Do týmu obchodního oddlení hledá spolenost spolehlivého lovka s organizaními schop...

 • Company KAREL HOLOUBEK - Trade Group a.s. in Dobre
  04.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  Prvotní kontakt  e-mail :Upesující informace) :    HOLOUBEK KONCERN pijme asistentku vedení spolenosti do své provozovny v Karlových Varech.Nabízíme- zajímavou a rznorodou práci - zamstnanecké výhody (stravenky)- píjemném prostedí a kolektiv- monost nástupu ihned- monost flexibilní pracovní dobyPoadujeme- SŠ s maturitou, píp. VŠ - praxe na obdobné pozici výhodou- výborná znalost AJ (znalost dalšího cizího jazyka výhodou)- uivatelská znalost práce na PC (MS Office)- idiský prkaz sk. BOekáváme- energickou osobnost s pozitivním naladním- velmi dobré administrativní schopnosti- aktivní pístup k ešení problém a ochota pomoct- spolehlivost, diskrétnost, pelivost a samostatnostV pípad Vašeho zájmu nám zašlete Váš strukturovaný profesní ivotopis v eském jazyce na email: Benefity : stravenky...

 • Company Flamestone SE in Dobre
  03.07.2019 Updated on: 08.07.2019

  MVP: Na stri .p. 1702/65, Praha 4. Kontaktovat mailem Poadována základní znalost legislativy v oblasti personalistiky, velmi dobré organizaní schopnosti, zkušenosti na obdobné pozici podmínkou - kompletní zajištní office managementu, administrativa a správa CRM (vztah se zákazníky), píprava podklad pro externí útárnu, zpracování objednávek, podklad a faktur, komunikace s úetním oddlením, právníkem, komunikace s dodavateli, zákaznický servis pro Nmecko, administrativní podpora vedení, správa interní databáze - CRM BizBox, další aktivity dle poteby....

 • Company Město Žamberk in Dobre
  01.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  VŠECHNY INFORMACE OHLEDN VÝBROVÉHO ÍZENÍ A O NÁLEITOSTECH PIHLÁŠKY NALEZNETE NA ADRESE: ; deska/personální záleitostiPracovní pomr na dobu uritouPoadujeme: vysokoškolské, píp. vyšší odborné vzdlání se zamením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci nebo sociáln právní innost, dobré komunikaní a vyjednávací schopnosti, asertivní jednání, dovednost pracovat na PC (Office, Windows, Excel, Internet), samostatnost, idiský prkaz sk. B, asovou flexibilitu a ochotu dále se vzdlávat.Pedpoklady: státní obanství R, u cizího státního obana trvalý pobyt v R, dosaení vku 18 let, zpsobilost k právním úkonm, bezúhonnost, zdravotní zpsobilost, dosaené vzdlání dle zák. . 108/2006 Sb., o sociálních slubách.Nabízíme: monost trvalého vzdlávání a osobního rstu, 11. platovou tídu.Ped...

 • Company Obec Soběchleby in Dobre
  30.06.2019 Updated on: 06.07.2019

  Poadavky:vyšší odborné vzdlání nebo stední vzdlání s maturitní zkouškou; praxe v oblasti matriky nebo veejné správy min. 2 roky – výhodou; velmi dobrá znalost právních pedpis z oblasti matriky a evidence obyvatel – výhodou; velmi dobrá uivatelská znalost PC (Windows, MS Office, Internet Explorer, Outlook, spisová sluba); ochota dále se vzdlávat, ochota práce o víkendech (svatební obady); schopnost jednání s lidmi, schopnost analyticky a koncepn myslet, organizaní schopnosti; dobré komunikaní schopnosti a týmová práce podmínkou; znalost správního ádu, zákona o obcích (obecní zízení), zákona o matrikách, zákona o státním obanství a zákona o archivnictví a spisové slub – výhodou; idiský prkaz sk.“B“ - výhodou;  zvláštní odborná zpsobilost pi správ matrik a státního obanství – výhodou; matriní...

 • Company REHAU Automotive, s.r.o. in Dobre
  29.06.2019 Updated on: 05.07.2019

  NÁPL PRÁCE: komunikace s interními a externími dodavateli, zajišování obal a polotovar na výroby, píprava podklad pro komunikaci s lakovnami, komunikace s dopravci, kontrola a dodrování bezpenostních zásobPOADAVKY: SŠ vzdlání, aktivní znalost AJ podmínkou, zkušenosti z výrobního závodu výhodou, dobrá znalost práce MS Office podmínkou, svdomitost, samostatnost, pelivost,           odolnost vi stresu, schopnost prosadit se, velmi dobré organizaní schopnosti, ochota uit se novým vcem, P sk.BNABÍZÍME: pruná pracovní doba, 13. mzda, 5 týdn dovolené + monost 4 dodatených dn volna navíc, píspvek na dopravu dle vzdálenosti a 18 900,-K/rok, firemní kantýna, píspvek na stravování, píspvek na penzijní pipojištní 6 000,- K/rok, jazykové kurzy, finanní píspvek k významným ivotním událostem, podpora vol...

 • Company Biologické centrum AV ČR, v. v. i. in Dobre
  28.06.2019 Updated on: 05.07.2019

  Nápl práce:- Administrativn zajišovat aktivity svených projekt aplikovaného výzkumu.- Aktivn monitorovat nové píleitosti k realizaci aplikovaného výzkumu a vyhledávat moností získávání finanních prostedk z národních i mezinárodních dotaních zdroj.- Aktivn spolupracovat s výzkumnými pracovníky na píprav a realizaci nových návrh projekt aplikovaného výzkumu.- Spolupracovat v týmu pi píprav podklad pro projekty Úseku transferu technologií se zamením na transfer znalostí a technologií a na vyuití výsledk výzkumu v praxi.- Spolupracovat v týmu na administraci projekt Úseku transferu technologií.- Vést jednání s firmami a poskytovateli slueb.- Pipravovat podklady, prbné a závrené zprávy pro vedoucího, pro výzkumné pracovníky a pro poskytovatele dotací.Poadujeme: SŠ/VŠ vzdlání, znalost anglického...

 • Company Zámek Loučeň a.s. in Dobre
  28.06.2019 Updated on: 04.07.2019

  Nápl práce: komunikace s klienty, odpovdnost za plánování, pípravu a poádání akcí, organizování školení, seminá nebo veírk pro zákazníky a klienty, pípadná spolupráce s externími dodavateli, zpracování smluvní dokumentace k akcím, cenových nabídek vetn finálního vyútování akce, doprovodná administrativa;Poadujeme: schopnost dobré organizace práce, samostatnost, zodpovdnost, asovou flexibilitu (práce i o veerech, víkendech a svátcích), výbornou komunikaní schopnost, znalost AJ, znalost NJ výhodou, praxe na podobné pozici výhodou, znalost práce s PC;Nabízíme: odpovídající platové ohodnocení + prémie, zajímavá práce v píjemném pracovním prostedí,  pátelský mladý kolektiv;...

 • Company BP LUMEN s.r.o. in Dobre
  28.06.2019 Updated on: 04.07.2019

  ASISTENT- ASISTENTKA  HRFirma BP Lumen byla zaloena v roce 1991 a dnes patí mezi nejvýznamnjší spolenosti psobící v cyklistické brani v eské republice. Posledních 10 let se naše innost zamuje pedevším na vývoj a výrobu elektrokol, známých pod znakou Apache Bicycles. Díky velmi progresivnímu rstu firmy neustále rozšiujeme náš tým a aktuáln hledáme nového kolegu nebo kolegyni na pozici Asistent HR.Co pro nás znamená pozice asistenta HR?- je pravá ruka HR manaerky, úzce spolupracuje se mzdovou úetní, zajišování personální agendy a denní personální operativy, vyizování píleitostných pracovních pochzek, komunikace s leadery a spolupracovníky napí celou firmou, šíení firemní kultury, hodnot a pravidel, zapojení se do dlouhodobých rozvojových projekt. Koho hledáme? Nkoho…- s dobrou znalostí Zákon...

 • Company Město Kostelec nad Orlicí in Dobre
  28.06.2019 Updated on: 04.07.2019

  VÝBROVÉ ÍZENÍ - bliší informace a náleitosti pihlášky do V vyvšeny na úední desce .  Uzávrka pihlášek 12.7 2019 ve 12:00 hod; pihlášky pedat na sekretariát nebo posílat adresu Mstský úad, Palackého nám. 38, Kostelec n. Orl. Poadujeme:- ÚSO (ekonomický smr výhodou)   znalosti:-  zákona . 128/2000 Sb., o obcích- zákona .  280/2009 Sb., daový ád, ve znní pozdjších pedpis- zákona . 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších pedpis- zákona   500/2004 Sb., správní ád, ve znní pozdjších pedpis- schopnost samostatn rozhodovat, dslednost a pelivost. asertivní jednání, dobré komunikaní schopnosti, flexibilita- znalost práce na PC (základ: Word, Excel, Outlook, znalost programu VERA výhodou) - splnní podmínek § 4 zákona . 312/2002 Sb., o úednících samosprávných celk- zvláštní odborná zpso...

 • Company Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace in Dobre
  27.06.2019 Updated on: 03.07.2019

  Nápl práce:- telefonická komunikace se školami - objednávání pobyt, blokových program, zaevidování objednávek do systému,- pijímání, vyizování objednávek a zpracování smluv pro ekologicko-výchovné programy a pobyty, vetn kalkulace, programové nápln a zálohové faktury,- evidence smluv, sledování plnní smluvních vztah,- vystavování a útování faktur, vedení a útování pokladny, odesílání a pijímání pošty,- zajištní provozu obchdku se suvenýry v našem objektu (nákup, píjem do systému, doplování zboí, propagace produkt z chránných dílen, prodej, inventury),- propagace aktivit organizace,- zajišování datové schránky,- zveejování objednávek a smluv do registru smluv,- kontrola a úprava docházky zamstnanc,- revize objektu - hlídání termín revizí a jejich objednávání,- organizaní píprava (školení, a...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Kralovehradecky kraj; Administrative and executive secretaries Edit filters