Jobmonitor. Search results for Kralovehradecky kraj, Social work and counselling professionals

2 Jobs found

Used filters:
 • Kralovehradecky krajx
 • Social work and counselling professionalsx
Displaying 1-2 of 2 results.
 • Company Statutární město Prostějov in Dobre
  06.07.2019 Updated on: 11.07.2019

  Vznik pracovního pomru úedníka je podmínn splnním pedpoklad dle § 4 zákona . 312/2002 Sb., o úednících územních samosprávných celk, tzn., e úedníkem se dle tohoto zákona me stát fyzická osoba, která:- je státním obanem eské republiky, pop. fyzická osoba, která je cizím státním obanem a má v eské republice trvalý pobyt- dosáhla vku 18 let- je zpsobilá k právním úkonm- je bezúhonná- ovládá jednací jazykDalší poadavky:- vysokoškolské vzdlání (v bakaláském nebo magisterském studijním programu) v oborech vzdlání zamených na sociální práci dle § 49a) zák. . 359/1999 Sb., o sociáln-právní ochran dtí a v souladu s ustanovením dle § 110 zák. . 108/2006 Sb., o sociálních slubách - podmínkou- znalost agendy sociáln-právní ochrany dtí a náhradní rodinné pée - výhodou- zkouška odborné zpsobilosti pro s...

 • Company SKP-CENTRUM, o.p.s. in Dobre
  04.07.2019 Updated on: 10.07.2019

  Charakter vykonávané innosti:• vedení týmu pracovník sluby,• pímá práce s klienty sluby,• administrativa sluby – zaznamenávání do osobních sloek, vedení statistiky,• spolupráce na zvyšování kvality sluby,• spolupráce s institucemi v rámci návazné sociální sít.Poadujeme:• min. vyšší odborné vzdlání v souladu se zákonem. . 108/2006, Sb. o sociálních slubách;• dobré komunikaní dovednosti, organizaní a ídící schopnosti;• spolehlivost, trestní bezúhonnost, zodpovdnost;• ochotu k prbnému vzdlávání;• kreativitu, inovativnost, flexibilitu.Výhodou:• zkušenosti s fungováním pobytové sociální sluby;• znalost fungování neziskového sektoru a projektové problematiky;• praxe v oboru;• zkušenosti s vedením týmu pracovník;• idiský prkaz sk. B.Nabízíme:• HPP na plný úvazek na dobu uritou do 31. 12. 2019 s p...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Kralovehradecky kraj; Social work and counselling professionals Edit filters