Jobmonitor. Search results for Chomutov, Others

46 Jobs found

Used filters:
 • Chomutovx
 • Othersx
Displaying 1-46 of 46 results.
 • Company BZ Support s.r.o. in Chomutov
  13.07.2019 Updated on: 15.07.2019

  Dostavte se k osobnímu jednání kadé pondlí od 13:00 do 15:00 hod. (ivotopis s sebou) na adresu Dukelská 1266/51, ChomutovMísto výkonu práce - NK Production s.r.o., Husova 4798, Chomutov, okr. Chomutov dle pokynu zamstnavatele BZ Support s.r.o.Poadujeme - manuální zrunost, uenlivost a fyzickou zdatnost, výpis z rejstíku trest...

 • Company Statutární město Chomutov in Chomutov
  13.07.2019 Updated on: 15.07.2019

  OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBROVÉHO ÍZENÍStatutární msto Chomutovtajemník MMCH  vyhlašuje výbrové ízení na obsazení pracovního místa na dobu neuritou "Asistent/asistentka námstka primátora" (Organizaní a administrativní pracovník)na úsek kancelá tajemníka s místem výkonu práce Statutární msto Chomutov.Struné vymezení pracovní nápln: zajišuje zabezpeení a vykonávání širokého spektra technickoadministrativních prací spojených s vytvoením vhodných podmínek pro práci vedení msta, administrativn zajištuje jednání rady msta a zastupitelstva msta, zpracovává usnesení a zápisy z jednání rady msta a zastupitelstva msta, eviduje úkoly uloené radou msta a zastupitelstvem msta a kontroluje jejich plnní, dále zajišuje spisovou a archivní agendu a plní další úkoly podle pokyn vedení msta.Platové zaazení: 8. ...

 • Company LYKOR s.r.o. in Chomutov
  13.07.2019 Updated on: 15.07.2019

  Dostavte se k osobnímu jednání kadé pondlí od 13:00 do 15:00 hod. (ivotopis s sebou) na adresu Dukelská 1266/51, ChomutovMísto výkonu práce - DAR Corporation s.r.o., Na Morání 1335, Chomutov 43001 ...

 • Company Nová HRUBOSTAV s.r.o. in Chomutov
  13.07.2019 Updated on: 15.07.2019

  Doporuenku ÚP uplatnit u zamstnavatele po pedchozí telefonické domluv na . 777 280 935 v dob Po - Pa od 8,00 - 14,00 hod. (ivotopis s sebou)Ostatní zájemci volat a domluvit pohovor na tel.. 777 280 935 v dob Po - Pa od 8,00 - 14,00 hod. (ivotopis s sebou).Místo výkonu práce - stavby v okrese ChomutovNápl práce - stavební a pomocné práce na stavb, práce ve výškách...

 • Company Jing Ju s.r.o. in Chomutov
  13.07.2019 Updated on: 15.07.2019

  V pípad zájmu volat od Po - Pá v dob od 10 - 18hod. na tel..: 728 893 087 a domluvit pohovor.Místo výkonu práce - Ruská 17/3, ChomutovPoadujeme - teoretickou a praktickou znalost pípravy tradiních pokrm ínské kuchyn, ínský jazyk vítán; Jedná se o náronou práci ve smnném provozu asijské restaurace. Nutná flexibilita pi plánování smn. Praxe v kuchyni vítána....

 • Company Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace in Chomutov
  13.07.2019 Updated on: 15.07.2019

  V pípad zájmu zaslat strukturovaný ivotopis na email: nebo volat na tel..: 415 236 121 a domluvit pohovorMísto výkonu práce - Chomutov, Ruská 156Odborná a zdravotní zpsobilost, trestní bezúhonnost dle zákona 96/2004 Sb. v pl. znní, specializace v oboru psychiatrie. Náborový píspvek 50. tis. K dle vnitní smrnice PL Petrohrad.Platové zaazení  dle na. vlády . 341/2017 Sb.,(tarifní plat, zvláštní píplatek, po 3 msících monost piznání osobního píplatku.Poadujeme - idiský prkaz sk. B., ochota k dalšímu vzdlávání, zájem o práci s klienty, samostatnost, schopnost práce v týmu. Práce v terénním mobilním týmu.Nabízíme - píspvek na penzijní pipojištní, stravenky, píspvek na dovolenou...

 • Company DAR Corporation s.r.o. in Chomutov
  13.07.2019 Updated on: 15.07.2019

  Dostavte se k osobnímu jednání kadé pondlí od 13:00 do 15:00 hod. (ivotopis s sebou) na adresu Dukelská 1266/51, ChomutovMísto výkonu práce - Magna Automotive s.r.o., Praská 5447, Chomutov, dle pokynu zamstnavatele Dar Coporation s.r.o.Poadujeme - manuální zrunost, uenlivost a fyzickou zdatnost, poadujeme výpis z rejstíku trest...

 • Company DAR Corporation s.r.o. in Chomutov
  13.07.2019 Updated on: 15.07.2019

  Dostavte se k osobnímu jednání kadé pondlí od 13:00 do 15:00 hod. (ivotopis s sebou) na adresu Dukelská 1266/51, ChomutovMísto výkonu práce - Dar Corporation s.r.o., Na Moráni 1362/12, ChomutovPoadujeme - manuální zrunost, uenlivost a fyzickou zdatnost, výpis z rejstíku trest...

 • Company DAR Corporation s.r.o. in Chomutov
  13.07.2019 Updated on: 15.07.2019

  Dostavte se k osobnímu jednání kadé pondlí od 13:00 do 15:00 hod. (ivotopis s sebou) na adresu Dukelská 1266/51, ChomutovMísto výkonu práce - Magna Automotive s.r.o., Praská 5447, Chomutov, dle pokynu zamstnavatele Dar Corporation s.r.o.Poadujeme - manuální zrunost, uenlivost a fyzickou zdatnost, poadujeme výpis z rejstíku trest...

 • Company DAR Corporation s.r.o. in Chomutov
  13.07.2019 Updated on: 15.07.2019

  Dostavte se k osobnímu jednání kadé pondlí od 13:00 do 15:00 hod. (ivotopis s sebou) na adresu Dukelská 1266/51, ChomutovMísto výkonu práce - Dar Corporation s.r.o., Vernéov 21, Klášterec nad Ohí, dle pokyn zamstnavatele Dar Corporation s.r.o.Poadujeme - manuální zrunost, uenlivost a fyzickou zdatnost, poadujeme výpis z rejstíku trest...

 • Company DAR Corporation s.r.o. in Chomutov
  13.07.2019 Updated on: 15.07.2019

  Dostavte se k osobnímu jednání kadé pondlí od 13:00 do 15:00 hod. (ivotopis s sebou) na adresu Dukelská 1266/51, ChomutovMísto výkonu práce - Dar Corporation s.r.o., Vernéov 21, Klášterec nad OhíPoadujeme - manuální zrunost, uenlivost a fyzickou zdatnost, poadujeme výpis z rejstíku trest...

 • Company Mateřská škola Hora Sv.Šebestiána, okres Chomutov in Chomutov
  10.07.2019 Updated on: 15.07.2019

  V pípad zájmu zaslat strukturovaný ivotopis na email: nebo volat na tel.. 725 018 498 a domluvit pohovor.Místo výkonu práce - Mateská škola Hora Sv.Šebestiána, okres Chomutov, Hora Svatého Šebestiána .p. 88, 431 82  Hora Svatého ŠebestiánaPoadujeme - znalost programu VIS pomínkouNápl práce - píprava jídelního lístku, zajištní zásobování, výpoet a výbr stravného a operace v programu VISPracovní pomr na zkrácený pracovní úvazek na dobu neuritou....

 • Company VAKO TRANS s.r.o. in Chomutov
  10.07.2019 Updated on: 15.07.2019

  Místo výkonu práce: EU - Nmecko, Rakousko, Itálie.Naše malá firma pijme idie sk. C+E do našeho kolektivu, podmínkou je práv idiský prkaz, digitální karta idie, profesní prkaz a njaká ta praxe. Jedná se o práci CZ-DE-CZ (výjimen NL,F)Po-Pá víkendy volné, monost parkování v míst bydlišt, klidn i Chomutov, Most, Pardubice atd. Návs je plachta lowdeck vozidlo Mercedes-Benz Atros. Nástup moný ihned. Plat 38.000,-K fixn, dá se domluvit i motivaní píplatek dle ujetých km, po individuální dohod. Volat mete kdykoliv na tel. 777 554 072e-mail . Budeme se tšit...mail.cz, mete zaslat ivotopis s kontaktem a my Vás budeme kontaktovat. ...

 • Company H - MONT KAPITAL s.r.o. in Chomutov
  10.07.2019 Updated on: 15.07.2019

  Zaslat strukturovaný ivotopis na email: nebo volat a domluvit pohovor na tel. 776 678 980Místo výkonu práce - Sport Bar Tabarin, Zahradní .p. 5341, ChomutovPoadavky - základy práce s PC, chu pracovatOtevírací doba od 14:00 do 23:00 s pestávkou. Základní mzda + bonusy. Hlavní pracovní pomr nebo monost na dohodu mimo hlavní pracovní pomr...

 • Company MP RO-ST s.r.o. in Chomutov
  06.07.2019 Updated on: 10.07.2019

  Doporuenku ÚP uplatnit u zamstnavatele po pedchozí telefonické domluv na . 774 301 559 v dob Po - Pa od 9,00 - 16,00 hod. (ivotopis s sebou)Ostatní zájemci volat a domluvit pohovor na tel.. 774 301 559 nebo zaslat strukturovaný ivotopis na e-mail: Místo výkonu práce - dle poteb zamstnavatele v okrese ChomutovPoadujeme - dobrý zdravotní stav, manuální zrunost, pelivost a spolehlivostNápl práce - úklidové práce na stavbách, výkopové práce, práce v prašném prostedí, montání a dokonovací práce, práce na lešení.Pracovní doba od 7,00 - 15,30 nebo 9,00 - 17,30 hod....

 • Company Boy Invest - com s.r.o. in Chomutov
  06.07.2019 Updated on: 10.07.2019

  Dostavte se k osobnímu jednání na níe uvedenou adresu kadé úterý nebo tvrtek od 11,00 - 13,00 hod. (ivotopis s sebou)nebo volat na tel..: 777 611 794 ve výše uvedené dob a domluvit pohovorMísto výkonu práce - Beethovenova 5925, Chomutov...

 • Company Boy Invest - com s.r.o. in Chomutov
  06.07.2019 Updated on: 10.07.2019

  Dostavte se k osobnímu jednání na níe uvedenou adresu kadé úterý nebo tvrtek od 11,00 - 13,00 hod. (ivotopis s sebou)nebo volat na tel..: 777 611 794 ve výše uvedené dob a domluvit pohovorMísto výkonu práce - Beethovenova 5925, Chomutov...

 • Company SEITS s.r.o. in Chomutov
  04.07.2019 Updated on: 10.07.2019

  Doporuenku ÚP uplatnit u zamstnavatele po pedchozí telefonické domluv na . 775 049 905 v dob Po - Pa od 9,00 - 12,00 hod. (ivotopis s sebou)Ostatní zájemci volat a domluvit pohovor na tel.. 775 049 905 v dob Po - Pa od 9,00 - 12,00 hod. (ivotopis s sebou).Místo výkonu práce - stavby v okrese Chomutov Nápl práce - zateplování, práce ve výškách...

 • Company TTT-NERES s.r.o. in Chomutov
  04.07.2019 Updated on: 10.07.2019

  Doporuenku ÚP uplatnit u zamstnavatele po pedchozí telefonické domluv na . 774 301 559 v dob Po - Pa od 9,00 - 15,00 hod. (ivotopis s sebou)Ostatní zájemci volat a domluvit pohovor na tel.. 774 301 559 ve výše uvedené dob nebo zaslat strukturovaný ivotopis na e-mail: Místo výkonu práce - Geis Solutions CZ, s.r.o., Spoická 631, ChomutovPoadujeme - dobrý zdravotní stav, manuální zrunost, pelivost, spolehlivost, ochotu pracovat ve smnném provozu, výpis z rejstíku trestNápl práce - kompletace zboí na palety, balení, etiketování, práce se skenerem, vizuální a mnostevní kontrola a evidence, zodpovdnost za pípravu a balení.Pracovní doba od 6:00 do 14:00hod., od 14:00 do 22:00hod....

 • Company DAR Corporation s.r.o. in Chomutov
  04.07.2019 Updated on: 10.07.2019

  Dostavte se k osobnímu jednání kadé pondlí od 13:00 do 15:00 hod. (ivotopis s sebou) na adresu Dukelská 1266/51, ChomutovMísto výkonu práce - Magna Automotive s.r.o., Praská 5447, okr. Chomutov dle pokynu zamstnavatele Dar Coporation s.r.o.Nápl práce - kompletace výrobku (nejedná se o šití)Poadujeme - manuální zrunost, uenlivost a fyzickou zdatnost, výpis z rejstíku trest...

 • Company 123Pizza s.r.o. in Chomutov
  04.07.2019 Updated on: 10.07.2019

  V pípad zájmu zaslat strukturovaný ivotopis na e-mail: (pedmt: telefonista/ka).Místo výkonu práce - Na Blidle .p. 1144/16, Chomutov Pijmeme telefonní operátory/ky pro telefonickou komunikaci s klienty a zamstnanci. Poadujeme -  znalosti PC (web, Word, Excel, FCB), dobré vyjadovací schopnosti, kladný pístup v oblasti klientského servisu. Nejedná se o nabízení produkt ani o reklamní innost a získávání zákazník. Operátor/ka zpracovává objednávky, drobná související administrativa....

 • Company Beinbauer Automotive CZ s.r.o. in Chomutov
  03.07.2019 Updated on: 09.07.2019

  V pípad zájmu zaslat strukturovaný ivotopis na email:  Místo výkonu práce -  Beinbauer Automotive CZ s.r.o. - pracovišt VGP Park Chomutov - Hala A, SpoickáPoadujeme -  spolehlivost, schopnost a ochotu uit se novým vcem, praxe výhodouNabízíme - kvalifikovaný plat, kolektivní smlouvu, strukturované zauení, inovativní projekty, atraktivní monosti školení, intenzivní kontakt se zákazníky a kolegy, jistotu a zabezpeení v naší spolenosti Beinbauer CZ...

 • Company Slévárna Chomutov, a.s. in Chomutov
  02.07.2019 Updated on: 08.07.2019

  Dostavte se k osobnímu jednání v pracovní dny od 8:00 do 9:00 hodin na níe uvedenou adresu. Místo výkonu práce: Slévárna Chomutov, a.s., Beethovenova .p. 5925, ChomutovNápl práce - runí cídní, broušení a tryskání odlitkNabízíme - penzijní pipojištní, stravenky...

 • Company MP RO-ST s.r.o. in Chomutov
  30.06.2019 Updated on: 05.07.2019

  Doporuenku ÚP uplatnit u zamstnavatele po pedchozí telefonické domluv na . 774 301 559 v dob Po - Pa od 9,00 - 16,00 hod. (ivotopis s sebou)Ostatní zájemci volat a domluvit pohovor na tel.. 774 301 559 nebo zaslat strukturovaný ivotopis na e-mail: Místo výkonu práce -  Kada - Tušimice + dle poteb zamstnavatele v okrese ChomutovPoadujeme - dobrý zdravotní stav, manuální zrunost, pelivost a spolehlivostNápl práce - pomocné práce pi úprav pdy pro sázení výpstk, sázení zemdlských rostlin a lesnických výpstk, úklidové práce v lesnictví a zemdlstvíPracovní doba od 6,00 - 14,00, 10,00 - 18,00 hod. ...

 • Company MOBIDICK CZ s.r.o. in Chomutov
  30.06.2019 Updated on: 06.07.2019

  Dostavte se k osobnímu jednání na adresu: Chomutovská 420, Jirkov - areál pily - vdy v pondlí od 9.00 do 11.00 hod.Místo výkonu práce - Chomutov...

 • Company SEA - Chomutov, s.r.o. in Chomutov
  30.06.2019 Updated on: 06.07.2019

  Dostavte se k osobnímu jednání kadé pondlí od 9:00 - 11:00 hod.. (ivotopis s sebou) na adresu místa výkonu prácenebo v pípad zájmu zaslat strukturovaný ivotopis na email: Místo výkonu práce - SEA - Chomutov, s.r.o. - hlavní provozovna, Tovární .p. 5534, 430 01  Chomutov 1Nápl práce - obsluha tryskacího zaízeníNabízíme - zázemí stabilní spolenosti, vzdlávací kurzy, píspvek na stravování, píspvek na sportovní a kulturní aktivity, píspvek na penzijní fond, píspvek za maximální vyuití pracovní doby,  indispoziní volno, dentální hygiena     ...

 • Company SEA - Chomutov, s.r.o. in Chomutov
  30.06.2019 Updated on: 06.07.2019

  Dostavte se k osobnímu jednání kadé pondlí od 9:00 - 11:00 hod.. (ivotopis s sebou) na adresu místa výkonu prácenebo v pípad zájmu zaslat strukturovaný ivotopis na email: Místo výkonu práce - SEA - Chomutov, s.r.o. - hlavní provozovna, Tovární .p. 5534, 430 01  Chomutov 1Poadujeme - sváeský prkaz CO2 výhodou, tení technických výkres výhodou, pelivost, spolehlivostNabízíme - zázemí stabilní spolenosti, vzdlávací kurzy, píspvek na stravování, píspvek na sportovní a kulturní aktivity, píspvek na penzijní fond, píspvek za maximální vyuití pracovní doby,  indispoziní volno, dentální hygiena     ...

 • Company SEA - Chomutov, s.r.o. in Chomutov
  30.06.2019 Updated on: 06.07.2019

  Dostavte se k osobnímu jednání kadé pondlí od 9:00 - 11:00 hod.. (ivotopis s sebou) na adresu místa výkonu prácenebo v pípad zájmu zaslat strukturovaný ivotopis na email: Místo výkonu práce - SEA - Chomutov, s.r.o. - hlavní provozovna, Tovární .p. 5534, 430 01  Chomutov 1Nápl práce - stíkání stíkací pistolíNabízíme - zázemí stabilní spolenosti, vzdlávací kurzy, píspvek na stravování, píspvek na sportovní a kulturní aktivity, píspvek na penzijní fond, píspvek za maximální vyuití pracovní doby,  indispoziní volno, dentální hygiena     ...

 • Company VAKO TRANS s.r.o. in Chomutov
  30.06.2019 Updated on: 06.07.2019

  Místo výkonu práce: EU - Nmecko, rakousko, Itálie.Naše malá firma pijme idie sk. C+E do našeho kolektivu, podmínkou je práv idiský prkaz, digitální karta idie, profesní prkaz a njaká ta praxe. Jedná se o práci CZ-DE-CZ (výjimen NL,F)Po-Pá víkendy volné, monost parkování v míst bydlišt, klidn i Chomutov, Most, Pardubice atd. Návs je plachta lowdeck vozidlo Mercedes-Benz Atros. Nástup moný ihned. Plat 38.000,-K fixn, dá se domluvit i motivaní píplatek dle ujetých km, po individuální dohod. Volat mete kdykoliv na tel. 777 554 072e-mail . Budeme se tšit...mail.cz, mete zaslat ivotopis s kontaktem a my Vás budeme kontaktovat. ...

 • Company SEA - Chomutov, s.r.o. in Chomutov
  30.06.2019 Updated on: 06.07.2019

  Dostavte se k osobnímu jednání kadé pondlí od 9:00 - 11:00 hod.. (ivotopis s sebou) na adresu místa výkonu prácenebo v pípad zájmu zaslat strukturovaný ivotopis na email: Místo výkonu práce - SEA - Chomutov, s.r.o. - hlavní provozovna, Tovární .p. 5534, 430 01  Chomutov 1Poadujeme - praxe s obsluhou runího elektrického náadí - výhodou, manuální zrunostNabízíme - zázemí stabilní spolenosti, vzdlávací kurzy, píspvek na stravování, píspvek na sportovní a kulturní aktivity, píspvek na penzijní fond, píspvek za maximální vyuití pracovní doby,  indispoziní volno, dentální hygiena     ...

 • Company Helena Nápravníková in Chomutov
  28.06.2019 Updated on: 04.07.2019

  V pípad zájmu zaslat strukturovaný ivotopis na email: Místo výkonu práce - ChomutovMono i absolventi bez praxe....

 • Company Diecézní charita Litoměřice in Chomutov
  28.06.2019 Updated on: 04.07.2019

  V pípad zájmu zaslat strukturovaný ivotopis na email: nebo volat na tel..: 474 686 195, 731 402 445 a domluvit pohovorMísto výkonu práce - pracovišt Chomutov, Bezenecká .p. 4804, 430 04  Chomutov 4 Poadujeme - stedoškolské vzdlání, min. 3 roky praxe, výpis z rejštíku trest, P sk. BNabízíme - píjemné pracovní prostedí, zázemí stabilního zamstnavatele, plný pracovní úvazek, pracovní pomr na dobu uritou 1 roku - v pípad spokojenosti monost prodlouení smlouvy. Výše mzdy se odvíjí od potu let odborné praxe.- 5 týdn dovolené, stravenky....

 • Company O2 Czech Republic, a.s. in Chomutov
  28.06.2019 Updated on: 04.07.2019

  V pípad zájmu zaslat strukturovaný ivotopis na email:   nebo volat na tel..: 725 427 477 domluvit pohovorMísto výkonu práce - O2 Czech Republic, a. s. - pracovišt Chomutov, Nerudova .p. 63/16, 430 01  Chomutov 1Poadujeme: píjemné a profesionální vystupování, umt dovést obchod do podpisu smlouvy,Nabízíme - HW vybavenost, pracovat pro spolenost O2, která je leader na trhu telekomunikací, slevy na produkty a sluby O2, volnou pracovní dobu, 7x násobný provizní systém, zvýhodnná monost získání operativního leasingu. Dále v provizích odmna a 90 000,- K.Vhodné pro uchazee, který chce transparentnost výplaty za svj výkon a je orientovaný na vysoký výdlek.Monost práce na Home office....

 • Company Klymenko Denys in Chomutov
  26.06.2019 Updated on: 10.07.2019

  Zaslat strukturovaný ivotopis na e-mail: Místo výkonu práce: Denys Klymenko, zdravotní stedisko, Bezenecká .p. 4804, ChomutovPoadavky: odborná zpsobilost k výkonu povolání zdravotní sestry, zdravotní zpsobilost, obanská bezúhonnost, dobré organizaní schopnosti a umní jednat s lidmiNabízím: stabilní zamstnání, pátelský kolektiv, podporu vzdlávánínástup moný ihned nebo dle dohody...

 • Company KOBERCE BRENO, spol. s r.o. in Chomutov
  26.06.2019 Updated on: 10.07.2019

  MVP: Chomutov-Jirkov-OC OtvicePro MO provozovnu s koberci v Chomutov, OC Otvice, Otvice 268-Jirkov, , pijmeme po dohod nebo ihned na HPP na dobu neuritou 1 pokladní-fakturanta-ku. Poadujeme ÚSO vzdlání, praxi v oboru nejmén 1 rok, ( v pípad, e uchaze prokáe své znalosti i bez pedchozí praxe, není pak podmínkou ) . Dále od uchaze oekáváme samostatnost a flexibilitu, smysl pro zodpovdnost, dobrý zdravotní stav. Nabízíme odpovídající mzdu v. prémiového ohodnocení formou pohyblivých sloek mzdy, píspvky na stravné, pracovní pomr na dobu uritou a monost seberealizace. Uchazei, kteí projeví zájem o tuto pracovní nabídku zašlou své ivotopisy s piloenou obanskou fotografií na e-mail . . Vybrané uchazee pak vyrozumíme o dalším postupu....

 • Company HEROS GROUP s.r.o. in Chomutov
  26.06.2019 Updated on: 02.07.2019

  V pípad zájmu volat na tel..:  725 641 058 a domluvit pohovorMísto výkonu práce - ChomutovV souasné dob hledáme do našeho týmu výkonného a schopného lovka na pozici lena výjezdové skupiny (vhodné i pro OZP), zajišující ochranu majetku a osob – kontrola objekt na míst poplachu.ZÁKLADNÍ PODMÍNKOU JE CHU DO PRÁCE!Dále poadujeme: idiský prkaz skupiny B, Certifikát stráného 68-008E výhodou, istý výpis zrejstíku trest, fyzickou kondici.Nutná znalost lokalit Chomutova, Jirkova a okolí. Základy obsluhy poítaového SW.Co Vám meme za Vaši dobrou práci nabídnout?– dobrou mzdu, kterou vyplácíme pravideln kadý msíc ji 24 let !– motivaní ohodnocení...

 • Company Nika Slovanka s.r.o. in Chomutov
  25.06.2019 Updated on: 15.07.2019

  Dostavte osobn na adresu Poštovní  721, Kada vdy v pátek dob od 9,00 - 11,00 hod.Místo výkonu práce - okres Chomutov dle poteb zamstnavatele Nika Slovanka s.r.o.Nápl práce - jednoduché pomocné a manipulaní práce u výrobní linky, manipulace s materiálemPoadujeme - manuální zrunost, dobrý zdravotní stav, ochota pracovat v tísmnném provoze...

 • Company KOITO CZECH s.r.o. in Chomutov
  25.06.2019 Updated on: 15.07.2019

  místo výkonu práce: Na Aste 3001, 438 01 atecPoadavky:     -  Zdravotní zpsobilost pro práci ve tísmnném provozu -  Manuální zrunost -  Spolehlivost a odpovdnost za výsledky své práce Nápl práce:-  Obsluhuje zaízení pi montái výrobk.-  Kontroluje výrobky v rámci pravidel kvality a produktivity.píspvek na dojídní, stravování, penzijní pipojištní, sick days, dovolená navíc, bonusy, firemní doprava ze smru Chomutov, Most, PodboanyZájemci mohou zaslat ivotopis nebo ádost o zamstnání na email: , telefonicky na . 725514198 v po-pá od 9,00 do 15,30 hod...

 • Company KOITO CZECH s.r.o. in Chomutov
  25.06.2019 Updated on: 15.07.2019

  místo výkonu práce: Na Aste 3001, 438 01 atecPoadavky:     -  Zdravotní zpsobilost pro práci ve tísmnném provozu -  Manuální zrunost -  Spolehlivost a odpovdnost za výsledky své práce Nápl práce:-  Obsluhuje zaízení pi montái výrobk.-  Kontroluje výrobky v rámci pravidel kvality a produktivity.píspvek na dojídní, stravování, penzijní pipojištní, sick days, dovolená navíc, bonusy, firemní doprava ze smru Chomutov, Most, PodboanyZájemci mohou zaslat ivotopis nebo ádost o zamstnání na email: , telefonicky na . 725514198 v po-pá od 9,00 do 16,00 hod...

 • Company 123Pizza s.r.o. in Chomutov
  23.06.2019 Updated on: 06.07.2019

  V pípad zájmu zaslat strukturovaný ivotopis na e-mail: (pedmt: pomocný/á kucha/ka).Místo výkonu práce - 123Pizza s.r.o., OC Central, ikovo námstí 5762, ChomutovNápl práce - pípravné práce v kuchyni.Poadujeme - zdravotní potravináský prkaz, chu pracovat, pozitivní pístup k práciNabízíme - zaškolení, nadstandardní platové podmínky, monost profesního rstu...

 • Company Better Job s.r.o. in Chomutov
  23.06.2019 Updated on: 25.06.2019

  Dostavte se k osobnímu jednání vdy ve T od 13:00 do 14:00 hod. na adresu: Na Moráni 1362/12 Chomutov Místo výkonu práce -  v okrese Chomutov dle kontrakt a poteb zamstnavatele Better Job s r.o.Poadujeme - ochota pracovat, uit se novým vcem, zodpovdnost, pelivost, samostatnost...

 • Company Better Job s.r.o. in Chomutov
  23.06.2019 Updated on: 25.06.2019

  Dostavte se k osobnímu jednání vdy ve T od 13:00 do 14:00 hod. na adresu: Na Moráni 1362/12 Chomutov Místo výkonu práce -  v okrese Chomutov dle kontrakt a poteb zamstnavatele Better Job s r.o.Poadujeme - sváeské oprávnní, ochotu pracovat, uit se novým vcem, zodpovdnost, pelivost, samostatnost....

 • Company Better Job s.r.o. in Chomutov
  23.06.2019 Updated on: 26.06.2019

  Dostavte se k osobnímu jednání vdy ve T od 13:00 do 14:00 hod. na adresu: Na Moráni 1362/12 Chomutov Místo výkonu práce -  v okrese Chomutov dle kontrakt a poteb zamstnavatele Better Job s r.o.Poadujeme - ochota pracovat, uit se novým vcem, zodpovdnost, pelivost, samostatnost...

 • Company Boy Invest - com s.r.o. in Chomutov
  23.06.2019 Updated on: 10.07.2019

  Dostavte se k osobnímu jednání na níe uvedenou adresu kadé úterý nebo tvrtek od 11,00 - 13,00 hod. (ivotopis s sebou)nebo volat na tel..: 777 611 794 ve výše uvedené dob a domluvit pohovorMísto výkonu práce - Beethovenova 5925, Chomutov...

 • Company SEA - Chomutov, s.r.o. in Chomutov
  23.06.2019 Updated on: 28.06.2019

  V pípad zájmu zaslat strukturovaný ivotopis na email: Místo výkonu práce - SEA - Chomutov, s.r.o. - hlavní provozovna, Tovární .p. 5534, 430 01  Chomutov 1Vzdlání -    USO elektrotechnického smru Pracovní nápl - plánování a ízení podízených pracovník (zámeníci, elektrikái), píprava denní nápln pracovník, píprava podklad pro pracovníky, kontrola dodrování pracovní a technologické kázn svých podízených, vedení zakázek v rozsahu stediska, zajištní preventivní údrby stroj a výrobních zaízení, dohled na ISM pro svj úsek, dohled nad dodrováním BOZP+PO, vedení docházky, píprava podklad pro výpoet mezd                Poadavky - zkušenosti s vedením menšího kolektivu, základní znalost PC + MS Office, organizaní schopnosti, komunikativnost, flexibilita, idiský prkaz sk. B, tení technických výkres, v...

 • Company Statutární město Chomutov in Chomutov
  23.06.2019 Updated on: 28.06.2019

  OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBROVÉHO ÍZENÍStatutární msto Chomutovtajemník MMCH  vyhlašuje podle ust. § 7 zákona . 312/2002 Sb. výbrové ízení na obsazení pracovního místa na dobu neuritou "Silniní správní úad, dopravní znaení" na odbor stavební úad  s místem výkonu práce statutární msto Chomutov.Struné vymezení pracovní nápln: zajišování agendy silniního správního úadu, speciálního stavebního úadu - dopravní stavby, vedení správních ízení pi umísování, povolování staveb a jejich zmn, odstraování staveb, výkon zvláštních pravomocí stavebního úadu, stanovení dopravního znaení, projednávání pestupk, dohled nad ochranou veejných zájm z hlediska platné právní úpravy, spolupráce s ostatními orgány státní správy, evidence a ukládání souvisejících písemností.Informace k pracovnímu místu na tel. ísle 474...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Chomutov; Others Edit filters