Jobmonitor. Search results for Bela

1 Jobs found

Used filters:
  • Belax
Displaying 1-1 of 1 result.
  • Company Česká katolická charita in Bela
    12.10.2021 Updated on: 13.10.2021

    KO: Kurková Jana Bc., tel.: 770 105 642. ivotopis zašlete do 17.10.2021 na e-mail: " target="_blank" rel="nofollow"> (pop. písemn na adresu: eská katolická charita, Charitní domov Opava, Kylešovská 8, 746 01 Opava)ZŠ + akreditovaný kurz dle zákona .108/2008 Sb., o sociálních slubách (není podmínkou). Absolvování akreditovaného kurzu je moné bhem pracovního pomru (hradí zamstnavatel). Vhodné i pro absolventy.Uzavení pracovního pomru na dobu jednoho roku s moností prodlouení na dobu neuritou.Píspvek na penzijní pipojištní,odborné vzdlávání, supervize.Píplatek za práci ve svátek: 100% hodinové prmrné mzdyPíplatek za prácí v sobotu a nedli: 25% hodinové prmrné mzdy.Píplatek za práci v noci: 20% hodinové prmrné mzdy....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters