Jobmonitor. Search results.

11345 Jobs found

Displaying 1-50 of 11345 results.
 • Company ZLKL, s. r. o. in Prace
  21.10.2020

  Manipulant s VZV - 2 smny ( Pracovní doba: 6 - 14.00 a 14 - 22.00 hod.)Jsme ZLKL, s. r. o. a svým zákazníkm nabízíme širokou škálu strojírenských inností, konkrétn obrábní, lisování, svaování, povrchové úpravy. Pyšníme se titulem odpovdná firma roku a patíme opakovan mezi 100 nejlepších firem z R.Baví vás práce ve skladu?Nebojíte se manipulovat s tkými a objemnými pedmty (nap. s plechovými tabulemi)?Co budete dlat:o    Budete osobou, která zajišuje plynulý chod výroby po stránce logistického toku vstupních materiál a výrobk, tzn.:o    Zajišovat manipulaci správných materiál (nejastji v podob plechových tabulí) v dostateném mnoství na jednotlivá svená pracovišto    Naváet správný typ a mnoství obalového materiálu pro balení výrobko    Manipulovat rozpracované výrobky mezi výrobními technolo...

 • Company Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Žulová, Komenského 154 in Vítaná
  21.10.2020

  AKTUALIZACE 19.10.2020První kontakt PÍSEMNÝ- e-mailem + písemn na adresu zaízení ( ádost, motivaní dopis, pracovní ivotopis+ doklad o nejvyšším dosaeném vzdlání)PP na dobu uritou: zástup za MDZAMSTNAVATEL POADUJE:- ukonené VŠ vzdlání v oboru, praxe vítána.. Pi nástupu nutnost doloení psychologického posudku.ZAMSTNAVATEL NABÍZÍ:- Monost prodlouení smlouvy na dobu neuritou.- závodní stravování, píspvky FKSP...

 • Company I.A.N. TECHNIC, spol. s r.o. in Brno
  21.10.2020

  Telefonický kontakt Nápl práce:"    píprava zámenických prvk pro výrobu a montá"    montá vyrábných stroj a zaízení podle výkresové dokumentace"    spolupráce na funkních zkouškách"    uvádní zaízení do provozu u zákazníka"    servis zaízeníPoadavky:"    odborné vyuení ve strojírenském oboru "    orientace ve výkresové dokumentaci"    manuální zrunost, pelivost a pesnost pi práci"    P sk. B výhodouNabízíme:"    zamstnání ve strojírenské spolenosti s dlouholetou tradicí"    pracovní pomr na dobu neuritou"    jednosmnný provoz"    mzdu odpovídající zkušenostem a pístupu k práci"    píspvek na stravování formou stravenek"    firemní obleení a obuv"    místo výkonu práce Brno, Horní Heršpice"    nástup moný ihned...

 • Company MIDIAN - CORAL v.o.s. in Misto
  21.10.2020

  místo výkonu práce: Prahakontakt: Popovych Diana, tel.: 602772459, e-mail: poadujeme výpis z RT, práce v prádeln a kuchyni FN MotolPrach, vlhko, horko, práce s úklidovými prostedky. Smna od 6:00h...

 • Company MIDIAN - CORAL v.o.s. in Prace
  21.10.2020

  Nápl práce: nastavování , ízení a kontrolování rzných stacionárních stroj a zaízení , zjišování poruch a pijímání koreekních opatení , zjišování zda produkce neobsahuje vady a nastavení stroj je v souladu se specifikacemi , provozní údrba a ištní , zaznamenávání údaj a vedení záznam o výrob. pracoví innosti mohou zahrnovat také dohled nad dalšími pracovníky ...

 • Company MIDIAN - CORAL v.o.s. in Misto
  21.10.2020

  Místo výkonu práce: FN Motol, V úvalu 84, Praha 5, 150 00Prvotní kontakt: email - , osobn - v sídle spolenosti kadý pátek od 10-13 hod, Blohorská .p. 274/9,Bevnov,169 00  Praha 69 Práce v prádeln, poítání a tídní špinavého prádla ve fakultní nemocnici Motol, nevhodn pro uchazee s koními onemocnními a astmatiky....

 • Company MIDIAN - CORAL v.o.s. in Misto
  21.10.2020

  místo výkonu práce: Prahakontakt: Futov Nataliya, tel.: 602 562 918, e-mail: , kadý pátek od 10:00 - 13:00, Blohorská 274/9, Praha 6Pomocné a úklidové práce ve FN Motol, výpis z RT, dobrý zdravotní stav, nevhodné pro alergiky, astmatiky a s koním onemocnním....

 • Company Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace in Prace
  21.10.2020

  POADUJEME: potravináský prkaz, dobrý zdravotní stav, min. SŠ vzdlání s výuním listem nebo maturitou v oboru poadované práce, praxe v oboru poadované práce, znalost dietního vaení výhodou, schopnost týmové práce, zdravotní zpsobilost, trestní bezúhonnost.NÁPL PRÁCE: výroba teplých jídel nebo specialit studené kuchyn, výroba dietních jídel v rozsahu podle dietního systému.NABÍZÍME: stravováníPRVNÍ KONTAKT: telefonicky v dob od 8.00-14.00 hodin nebo e-mailem.ov. 19.10....

 • Company Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace in Prace
  21.10.2020

  SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/CEPOADUJEME: odbornou zpsobilost dle zákona o sociálních slubách, orientaci v legislativ vztahující se k poskytování sociálních slueb, dobré  komunikaní dovednosti, schopnost  týmové práce, flexibilita, odpovdnost, kreativitu, samostatnost, cílevdomost, empatický pístupzdravotní zpsobilost, obanskou a morální bezúhonnost, dobrou znalost práce na PC (MS Office), idiský prkaz t. B - aktivní idi.NÁPL PRÁCE: ešení nepíznivé sociální situace osob, rodin, skupin nebo komunit s vyuitím metod a technik sociální práce, která je souhrnem odborných inností a postup k ešení sociálních problém a utváení ádoucích ivotních podmínek pro sociální fungování jedince, skupiny i komunity a podporující sociální spravedlnost, sociální soudrnost, prosazování lidských práv, sociální zmnu a rozvo...

 • Company STAVPUR spol. s r. o. in Other
  21.10.2020

  AKTUALIZACE 19.10.2020První kontakt telefonický!!!-  na tel. ísle 602 572 877,  po -pá od 7:00 - 15:30hodZAMSTNAVATEL POADUJE:- vyuen v oboru,me být i bez praxe, vhodné také pro absolventy- vyuen mimo obor s prokazatelnou praxí na poadovanou pozici 1-2 roky v posledních 3 letechZAMSTNAVATEL NABÍZÍ:- pracovní pomr na dobu uritou mono zmnit na dobu neuritou -  dle spokojenosti s prací zamstnance a jeho spolehlivosti ...

 • Company STAVPUR spol. s r. o. in Other
  21.10.2020

  AKTUALIZACE 19.10.2020 První kontakt telefonický!!!- na tel. ísle 602 572 877,  po -pá od 7:00 - 15:30hodZAMSTNAVATEL POADUJE:- vyuen v oboru,me být i bez praxe, vhodné také pro absolventy- vyuen mimo obor s prokazatelnou praxí na poadovanou pozici 1-2 roky v posledních 3- letechZAMSTNAVATEL NABÍZÍ:- pracovní pomr na dobu uritou mono zmnit na dobu neuritou -  dle spokojenosti s prací zamstnance a jeho spolehlivosti ...

 • Company POLANSKÝCH, s.r.o. in Prace
  21.10.2020 Updated on: 22.10.2020

  Nápl práce: pomocné pekaské prácePoadujeme: pracovitostPracovní doba: 22.00 - 6.00 hod.Šikovné, nezauené zaškolíme.Nabízíme: stravování zdarma, zvýhodnné tarify pro rodinné píslušníky, mzda vdy 15 den v msíci.Nástup moný ihned.První kontakt: Jaroslav Mikolášek, tel. 778 486 428, e-mail: ....

 • Company FERT a. s. in Other
  21.10.2020 Updated on: 22.10.2020

  praxe v oboru, osvdení dle vyhl. 50/1978 §6, ochota vzdlávat se,spolehlivost, zodpovdnost, píspvky na stravování...

 • Company FERT a. s. in Other
  21.10.2020 Updated on: 22.10.2020

  spolehlivost, zodpovdnost, píspvky na stravování...

 • Company CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE, a.s. in Other
  21.10.2020 Updated on: 22.10.2020

  - praxe výhodou- lepší platové ohodnocení dle zkušeností a schopnostíOsobní kontakt moný po pedchozí tel. domluv....

 • Company POLANSKÝCH, s.r.o. in Prace
  21.10.2020 Updated on: 22.10.2020

  DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCENápl práce: píprava cukráských výrobk pro expediciPoadavky: samostatnost, zodpovdnost, pesnostNabídka:    jednosmnný provoz NE a T 15:30 - 18:30 hod (3hod/den)Zaškolíme. Nástup moný ihned.První kontakt: Tísková Radka, 736 521 165, PED OSOBNÍ NÁVŠTVOU SI DOMLUVIT SCHZKU....

 • Company POLANSKÝCH, s.r.o. in Prace
  21.10.2020 Updated on: 22.10.2020

  Nápl práce: prodej peiva a zákusk, obsluha zákazník.Poadavky: samostatnost, spolehlivost.Nabídka:- pracovní doba turnusová (krátký/ dlouhý týden), pouze denní provoz 6:30 - 19:30 hod. NE 7:30 - 18:30 hod.- šikovné, nevyuené zaškolíme!- píspvek na ivotní pojištní, zvýhodnné tarify pro rodinné píslušníky, mzda vdy 15. v msíci- nástup moný ihned.První kontakt: pí. Veronika Tobolková, 736 521 186, PED OSOBNÍ NÁVŠTVOU SI DOMLUVIT SCHZKU....

 • Company POLANSKÝCH, s.r.o. in Prace
  21.10.2020 Updated on: 22.10.2020

  Nápl práce: pomocné pekaské práce.Poadujeme: pracovitostPracovní doba: 06:00 - 14:00 hod, 14:00 - 22:00 hod.Šikovné, nezauené zaškolíme.Nabízíme: stravování zdarma, zvýhodnné tarify pro rodinné píslušníky, mzda vdy 15 den v msíci.Nástup moný ihned.První kontakt: Jaroslav Mikolášek, tel. 778 486 428, e-mail: ....

 • Company POLANSKÝCH, s.r.o. in Prace
  21.10.2020 Updated on: 22.10.2020

  Nápl práce: míchání, peeníPoadujeme: pracovitost, zkušenosti v oboruDvousmnný provoz: 6.00 - 14.00 hod a 22.00 - 6.00 hod.Nabízíme: stravování zdarma, zvýhodnné tarify pro rodinné píslušníky, mzda vdy 15 den v msíci.Nástup moný ihned.První kontakt: Jaroslav Mikolášek, tel. 778 486 428, e-mail: ....

 • Company POLANSKÝCH, s.r.o. in Prace
  21.10.2020 Updated on: 22.10.2020

  Nápl práce: píprava pekaských a cukráských výrobk pro expediciPoadavky: samostatnost, zodpovdnost, pesnostNabídka:    jednosmnný provoz PO a PÁ 22:00 - 06:00 hodŠikovné, nezauené zaškolíme.Nabízíme: píspvek na ivotní pojištní, stravování zdarma, zvýhodnné tarify pro rodinné píslušníky, mzda vdy 15 den v msíci.Nástup moný ihned.První kontakt: Tísková Radka, 736 521 165, PED OSOBNÍ NÁVŠTVOU SI DOMLUVIT SCHZKU....

 • Company POLANSKÝCH, s.r.o. in Prace
  21.10.2020 Updated on: 22.10.2020

  Nápl práce: finanní úetnictvíPoadavky: samostatnost, zodpovdnost, dslednost, spolehlivostPracovní doba: 7:00-15:30 (mono dle dohody upravit)Nástup moný ihned.První kontakt: Polanský Roman, tel.: 736 521 151, e-mail: ...

 • Company STAVPUR spol. s r. o. in Other
  21.10.2020

  AKTUALIZACE 19.10.2020První kontakt telefonický!!!- na tel. ísle 602 572 877,  po -pá od 7:00 - 15:30hodZAMSTNAVATEL POADUJE:- vyuen v oboru,me být i bez praxe, vhodné také pro absolventy- vyuen mimo obor s prokazatelnou praxí na poadovanou pozici 1-2 roky v posledních 3 letechZAMSTNAVATEL NABÍZÍ: - pracovní pomr na dobu uritou mono zmnit na dobu neuritou -  dle spokojenosti s prací zamstnance a jeho spolehlivosti ...

 • Company STAVPUR spol. s r. o. in Other
  21.10.2020

  AKTUALIZACE 19.10.2020První kontakt telefonický!!!- na tel. ísle 602 572 877,  po -pá od 7:00 - 15:30hodZAMSTNAVATEL POADUJE:- vyuen v oboru,me být i bez praxe, vhodné také pro absolventy- vyuen mimo obor s prokazatelnou praxí na poadovanou pozici 1-2 roky v posledních 3- letechZAMSTNAVATEL NABÍZÍ:- pracovní pomr na dobu uritou mono zmnit na dobu neuritou -  dle spokojenosti s prací zamstnance a jeho spolehlivosti ...

 • Company STAVPUR spol. s r. o. in Other
  21.10.2020

  AKTUALIZACE 19.10.2020První kontakt telefonický!!!-  na tel. ísle 602 572 877,  po -pá od 7:00 - 15:30hodZAMSTNAVATEL POADUJE:- vyuen v oboru,me být i bez praxe, vhodné také pro absolventy- vyuen mimo obor s prokazatelnou praxí na poadovanou pozici 1-2 roky v posledních 3 - letechZAMSTNAVATEL NABÍZÍ:- pracovní pomr na dobu uritou mono zmnit na dobu neuritou -  dle spokojenosti s prací zamstnance a jeho spolehlivosti ...

 • Company Kovostal, s.r.o. in Other
  21.10.2020

  manuální zrunost a praxe v oboru, spolehlivost, pelivost, znalost tení tech. výkres, zázemí stabilní výrobní spolenosti, monost dalšího vzdlání a rozvoje, píspvek na stravování, kontakt telefonicky nebo e-mailem...

 • Company Kovostal, s.r.o. in Other
  21.10.2020

  Znalost úetní a daové legislativy, zkušenosti se zpracováním úetní závrky, kompletní úetní agendy v. DPH, inventur, závrek. Samostatnost, spolehlivost, komunikativnost, monost dalšího vzdlání a rozvoje, píspvek na stravování, kontakt pouze e-mailem....

 • Company Kovostal, s.r.o. in Other
  21.10.2020

  znalost tení tech. výkres, manuální zrunost, praxe v oboru, spolehlivost, pelivost, sváe. oprávnní, zázemí stabilní výrobní spolenosti, monost dalšího vzdlávání a rozvoje, píspvek na stravování, kontakt telefonicky nebo e-mailem...

 • Company Kovostal, s.r.o. in Other
  21.10.2020

  obsluha klasické frézy a soustruhu, manuální zrunost, spolehlivost, pelivost, zázemí stabilní spolenosti, monost dalšího vzdlání a rozvoje, podnikové stravování, osobní kontakt moný po tel. domluv...

 • Company Kovostal, s.r.o. in Other
  21.10.2020

  Manuální zrunost, spolehlivost, pelivost, monost dalšího vzdlání a rozvoje, podnikové stravování, kontakt telefonicky 7:00 - 14:00 hod. nebo e-mailem....

 • Company ELEKTRO PLUS s.r.o. in Other
  21.10.2020

  První kontakt se zamstnavatelem telefonicky.Poadována praxe min.3 roky pi elektromontáních pracích.Souhlas zamstnavatele se zamstnanaeckou kartou...

 • Company KONFORM - Plastic, s.r.o. in Other
  21.10.2020

  Kusová výroba vstikovacích forem. Poadujeme strojní vzdlání, tení technické dokumentace, sváeský prkaz pro mikrosvaování výhodou.Zamstnanecké výhody: Stravenky, 5 dn dovolené navíc, odmna za docházku, penzijní pipojištní...

 • Company KONFORM - Plastic, s.r.o. in Other
  21.10.2020

  Výstupní kontrola plastových výrobk pro automobilový prmysl, praxe  v kontrole výhodou.Zamstnanecké výhody: Stravenky, 5 dn dovolené navíc, odmna za docházku, penzijní pipojištní...

 • Company KONFORM - Plastic, s.r.o. in Other
  21.10.2020

  Vykládka materiál, obal, nakládka výrobk. Drcení neshodných výrobk a vtok, Prkaz VZV výhodou.Zamstnanecké výhody: Stravenky, 5 dn dovolené navíc, odmna za docházku, penzijní pipojištní...

 • Company KONFORM - Plastic, s.r.o. in Dobra
  21.10.2020

  Praxe v ízení kvality ve výrobní spolenosti podmínkou, velmi dobrá znalost norem IATF 16949, ISO 9001, provádní interních a externích auditu.Zamstnanecké výhody: Stravenky, 5 dn dovolené navíc, odmna za docházku, penzijní pipojištní...

 • Company René Švancara in Jeseník
  21.10.2020

  ZK CZ-ISCO: 71240 IzolatéiAKTUALIZACE 19.10.2020První kontakt telefonický !!! - schzka bude stanovena po telefonické domluv s p. Šolarovou (608 409 326)PRACOVNÍ DOBA:- 7:00 - 16:00hod MÍSTO VÝKONU PRÁCE:- stavby Jeseník a okolí (okres)ZAMSTNAVATEL POADUJE:- praxi v emesle minimáln 3 roky v posledních 6ti letech - doloit profesním ivotopisem...

 • Company René Švancara in Jeseník
  21.10.2020

  ZK CZ-ISCO: 71121 Zedníci (krom zedník ohnivzdorného zdiva)AKTUALIZACE 19.10.2020První kontakt telefonický !!! - schzka bude stanovena po telefonické domluv s p. Šolarovou (608 409 326)PRACOVNÍ DOBA:- 7:00 - 16:00hod MÍSTO VÝKONU PRÁCE:- stavby Jeseník a okolí (okres)ZAMSTNAVATEL POADUJE:- praxi v emesle minimáln 5 let v posledních 10ti letech - doloit profesním ivotopisem...

 • Company T&T Chudý, Podlipský s.r.o. in Other
  21.10.2020

  Pracovní doba: krátký/dlouhý týden.Nástup dohodou.Poadujeme: bezúhonnost, P sk. B výhodouNabízíme: stravování zdarmaPrvní kontakt: p. Tomáš Chudý tel. 723 493 456, Tomáš Podlipský 777 655 977, email:   A DOMLUVIT SCHZKU....

 • Company CNC METAL s.r.o. in Dobre
  21.10.2020

  Pracovišt: Suderova 2037/26, Ostrava - Mariánské HoryKontakt e-mailem  , ivotopisy budou zpracovány pro úely výbrového ízení.CNC METAL s.r.o. je ryze eská,dynamicky se rozvíjejíci  spolenost s dlouholetou tradicí v oblasti komplexního zpracování plech pomocí nejmodernjších CNC technologií.Vyrábíme komponenty a technol.svaence pro kolejová vozidla/vlaky,tramvaje,metro/,vybavení sklad,logistických a datových center,opláštní stroj,elektrorozvade.Disponujeme vlastním konstrukním oddlením,strojním vybavením firmy TRUMPF,jsme certifikováni dle SN EN ISO 9001,proces svaování probíhá v souladu s poadavky normy SN EN ISO 3834-2:2006,SN EN 15085-2:2008, v úrovni CL 2.Jsme dritelé Osvdení o zpsobilosti dodavatele eských drah a Oprávnní pro svaování dráních vozidel Slovenských eleznic.Napl:-vyhledáván...

 • Company Enaspol a.s. in Other
  21.10.2020

  Pijmeme pomocné dlníky do výroby. Nástup moný ihned. Nabízíme práci na plný úvazek, zaškolení, stravování, penzijní pipojištní, systém bonus. ivotopisy zasílejte na ...

 • Company Enaspol a.s. in Provoz
  21.10.2020

  Pijmeme pracovníka do laboratoe na 4smnný provoz (krátký/dlouhý týden). Nutná praxe v chemickém/farmaceutickém prmyslu alespo 2 roky na pozici laborant. Poadujeme spolehlivost, zodpovdnost a samostatnost. Nabízíme práci na plný úvazek, zaškolení, stravování, penzijní pipojištní, systém bonus. ivotopisy zasílejte na ....

 • Company KONFORM - Plastic, s.r.o. in Other
  21.10.2020

  Praxi  v oblasti kvality, zkušenosti s normou ISO 9001, IATF 16949 ,ešení kvalitativních problém ve výrob.Zamstnanecké výhody: Stravenky, 5 dn dovolené navíc, odmna za docházku, penzijní pipojištní...

 • Company KONFORM - Plastic, s.r.o. in Pláň
  21.10.2020

  Zkušenosti s ízením projekt ve strojírenském obou z hlediska obsahu, náklad, kvality a termínových plán, spolupráce s ostatními útvary (výroba, kvalita), tvorba technické dokumentace.Zamstnanecké výhody: Stravenky, 5 dn dovolené navíc, odmna za docházku, penzijní pipojištní...

 • Company KONFORM - Plastic, s.r.o. in Other
  21.10.2020

  Zamstnanecké výhody: stravenky, dovolená navíc, odmna za docházku, 2x ron mimoádné odmny.Kontaktujte emailem, telefonicky nebo osobn na pracovišti....

 • Company KAVALIERGLASS, a.s. in Sázava
  21.10.2020

  Pracovišt Sázava...

 • Company TrukSteel s.r.o. in Pátek
  21.10.2020

  ZK CZ -ISCO: 71267AKTUALIZACE 19.10.2020První kontakt písemný, telefonický:- e-mail: - tel. +420 774 692 180, vdy pondlí - pátek od 13:00 do 15:00Turnusy: výkon práce pondlí a steda následujícího týdne, poté pátek - nedle volnoNápl práce:Montá opláštní a izolace budov a objekt vetn lemování - runí montá, demontá opláštní a ocelových konstrukcí budov a objekt- runí demontá.Práce s el. runím náadím, nap. vrtaky, utahovaky, úhlové brusky, runí kotouové pily, pímoaré pily, nky na plechPouívání dalšího zaízení, pístroj, náadí nap. lanového, etzového zvedáku, stavebního vrtáku, nastelovací pistole, runích pákových nek.Zamstnance zaškolíme v pouívání pracovních plošin, vázání bemen a lešenáských prací a práci ve výškách.idiský prkaz skupiny B výhodou.Zamstnanecké výhody: píspvek na penzijní spoen...

 • Company René Švancara in Jeseník
  21.10.2020

  ZK CZ-ISCO: 71210 PokrývaiAKTUALIZACE 19.10.2020První kontakt telefonický !!! - schzka bude stanovena po telefonické domluv s p. Šolarovou (608 409 326)PRACOVNÍ DOBA:- 7:00 - 16:00hod MÍSTO VÝKONU PRÁCE: - stavby Jeseník a okolí (okres)ZAMSTNAVATEL POADUJE:- praxi v emesle minimáln 3 roky v posledních 6ti letech - doloit profesním ivotopisem...

 • Company René Švancara in Jeseník
  21.10.2020

  ZK CZ-ISCO: 74110 Stavební a provozní elektrikáiAKTUALIZACE 19.10.2020První kontakt telefonický !!! - schzka bude stanovena po telefonické domluv s p. Šolarovou (608 409 326)PRACOVNÍ DOBA- 7:00 - 16:00hod MÍSTO VÝKONU PRÁCE:- stavby Jeseník a okolí (okres)ZAMSTNAVATEL POADUJE:- praxi v emesle minimáln 3 roky v posledních 6ti letech - doloit profesním ivotopisem...

 • Company KASPER KOVO s.r.o. in Prace
  21.10.2020 Updated on: 22.10.2020

  VEDOUCÍ PROVOZU/VÝROBYPopis pracovní pozice:•zodpovdnost za ízení a organizaci výrobního provozu kovovýroba, zpracování plechu•vedení, motivování a hodnocení pracovního výkonu podízených zamstnanc•kontrolování a dodrování technologických postup, bezpenostních, protipoárních a hygienických pedpis•ešení problémových situací, pijímání a realizace nápravných opatení k jejich odstranní•zodpovdnost za jednotlivá stediska, vetn jejich mistr, pehled a ízení toku materiálu a výrobk mezi jednotlivými stedisky, plnní termín zakázek a efektivní vyuívání kapacitních zdrojPoadujeme:•SŠ/VOŠ/VŠ vzdlání strojírenského zamení - podmínkou•praxe v oboru minimáln 3 roky – podmínkou•výborné organizaní schopnosti•technické znalosti•zkušenosti se svaovacími procesy výhodou•zkušenosti s vedením kolektivu(pedpoklad...

 • Company PARTR spol. s r.o. in Other
  21.10.2020 Updated on: 22.10.2020

  ZÁMENÍCIPoadujeme: praxe v oboru, sváeský a paliský prkaz, zodpovdnost a spolehlivostNabízíme: píspvek na stravné, prodlouení pracovní smlouvy na dobu neuritou, pracovní odvPrvní kontakt: telefonicky na ísle: 602 787 383 nebo e-mailem na: ov. 19.10....

 • Company Jana Vojtková in Other
  21.10.2020 Updated on: 22.10.2020

  ÍŠNÍK, SERVÍRKA (Bar Daisy)nástup moný ihned!První kontakt: telefonicky 606 112 161ov. 19.10....

Please select filters to subscribe to Job Alerts