Jobmonitor. Search results.

19946 Jobs found

Displaying 1-50 of 19946 results.
 • Company Miele technika s.r.o. in Provoz
  30.07.2021

  Kontakt je moný POUZE telefonicky nebo emailem.Pracovní pomr na rok s monosti prodlouení.Volná pracovní místa peván na 3 smnný provoz 37,5 hod týdn.Pracovní doba 3 smnný provoz:Ranní smna - od 6:00 hod do 14:00 hod.Odpolední smna - od 14:00 hod do 22:00 hod.Noní smna - od 22:00 hod do 6:00 hod.Hledáme mue i eny, kteí nám pomohou s výrobou sušiek prádla. Montání postupy si vyzkoušíte ji bhem pohovoru, take nemusíte mít obavy, e pjdete do neznáma. Co mete ekat?Práci na montání nebo výrobní lince.isté a moderní pracovní prostedí. Zaškolení ve školicím centru - nevadí, e nemáte zkušenosti, vše Vás nauíme. Tým fajn lidí, kteí Vám pomohou pi zvládání prvních dní. Práci, která má smysl - díky Vám vznikne uitený výrobek - sušika prádla. ádné starosti o pracovní odvy a pomcky - o tohle se postaráme...

 • Company Charita Přerov, in Dobre
  30.07.2021

  Pedpokládaný nástup: záí 2021, pípadn ihned. Jedná se o zástup za mateskou dovolenou (datum ukonení doby urité je proto pouze pedpokládané).Nápl práce:zajištní celkového fungování peovatelské sluby; spolupráce pi personálním a ekonomickém zajištní sluby; vedení a aktualizace metodik ke standardm sociální sluby; vedení vtšího kolektivu pracovník, jejich motivace a kontrola jejich práce; spolupráce na ádostech o dotace; uzavírání smluv o poskytování sluby a pijímání nových uivatel do slubyPoadavky:vzdlání VŠ/VOŠ dle § 110 zákona . 108/2006 Sb. o sociálních slubách; trestní bezúhonnost; min. 2 roky praxe na pozici sociálního pracovníka;     znalost sociální problematiky v rozsahu zákona . 108/2006 Sb. ve znní pozdjších pedpis; znalost standard kvality sociálních slueb; idiský prkaz sk. B - ak...

 • Company Domov důchodců Dobrá Voda in Prace
  30.07.2021

  Jakou práci Vám vlastn nabízíme:- ízení a vedení týmu 17 pracovník v sociálních slubách se zamením na pímou obslunou péi v rámci samostatného organizaního útvaru– pobytového oddlení,- zabezpeení provozu celého pobytového oddlení a zajištní souladu provozu pobytového oddlení s poskytovanou sociální slubou domov pro seniory,- kadodenní kontakt s uivateli poskytované sociální sluby, s rodinami uivatel,- plný pracovní úvazek v jednosmnném pracovním reimu,- platové ohodnocení 37 810 K/msíc + monost osobního píplatku po zkušební dob.Našich zamstnanc si váíme, a proto Vám dále nabízíme tyto benefity:- pruná pracovní doba,- další vzdlávání a zdokonalování v manaerských dovednostech,- sluební mobilní telefon k vyuití i pro soukromé úely,- obdy pln hrazené zamstnavatelem,- 5 týdn dovolené,- píspvek ...

 • Company Smart stavby s.r.o. in Prace
  30.07.2021

  CZ-ISCO 71195. Nástup moný ihned. ivotopisy zasílejte na e-mail: . Pracovní doba: Po-Pá 7:00-15:30 hod.Nápl práce: výstavba rodinných dom v okrese Prostjov, stavební a podavaské práce.Nabízíme: pracovní pomr na dobu neuritou. ...

 • Company MASAŘÍK, s.r.o. in Prace
  30.07.2021

  emeslné a všestranné manuální práce (malé stavební úpravy, práce se devem, na zahrad, údrba budov a interiér v Uh. Hradišti a okolí, P "B", monost té Dohody o provedení práce nebo Dohody o prac. innosti, osobní kontakt moný po tel. domluv (10.00 - 18.00 hod.)...

 • Company Jdunato s.r.o. in Prace
  30.07.2021

  Pijmeme pracovníka do výroby a prodeje autoklí a klí a souvisejícího sortimentu. Jedná se o trvalý pracovní pomr. Platový start na 125-155 K na hodinu, který roste pímo úmrn s projevy odborného rstu. Zajímavá práce pro osobu s technickým myšlením, se zájmem o automobilovou techniku, se základními znalostmi práce s poítaem, s píjemným vystupováním v kontaktu se zákazníky. Praxe v oboru je výhodou. Pracovišt je v Praze 5 - Zliín, nebo OD Kotva, Praha 1, Nám. Republiky. ...

 • Company Jižní Morava, a.s. in Misto
  30.07.2021

  27.7.2021 -provádní oprav stroj a zaízení, preventivní údrby a periodické servisní innosti.Vyuen v oboru elektrotechnického smru, vhodné i pro absolventy, vyhl. 50/78 Sb. §5. Jednosmnný provoz. Vlastní doprava do práce nutná. KONTAKT: Jvová Marie, tel.: 724 146 639, 519 363 914, e-mail: Místo výkonu práce: Tvrdonice...

 • Company Rieter CZ s.r.o. in Rok
  30.07.2021

  POADUJEME:- SOU/SŠ - elektrotechnické vzdlání- minimáln 1 rok praxe v prmyslové výrob nebo na elektromontáích- nutná znalost a schopnost orientace v elektro dokumentaci- samostatné uvaování a rozhodování - nutná manuální zrunost- asová flexibilitaPracovní pomr na dobu uritou KONTAKT: telefonicky nebo email ...

 • Company Rieter CZ s.r.o. in Other
  30.07.2021

  POADUJEME:- manuální zrunost, samostatné uvaování a rozhodování- tení strojní výkresové dokumentace i orientace v ní výhodou- asová flexibilita a ochota pracovat na 2 smnyPracovní pomr na dobu uritou KONTAKT: telefonicky nebo email ...

 • Company Rieter CZ s.r.o. in Rok
  30.07.2021

  POADUJEME:- praxe 1 rok v prmyslové výrob nebo ve skladovém hospodáství- manuální zrunost a zkušenosti s ovládáním manipulaní techniky (run vedené i volantové vysokozdviné vozíky)- samostatné uvaování a rozhodování- asová flexibilitaPracovní pomr na dobu uritou KONTAKT: telefonicky nebo email ...

 • Company Bright personal s.r.o. in Liberec
  30.07.2021

  Místo výkonu práce:Prmyslová .p. 1262293 06  KosmonosyPrvotní kontakt:Osobn: Dr.Milady Horákové 185/66, 460 07 Liberec 7 2.patro, PO a ST 8:00 - 10:000h.Telefon: 702 839 658...

 • Company M&M STAV, s.r.o. in Srnín
  30.07.2021

  *Obsluha ostatních stroj a zaízení na výrobu, zpracování a uchování potravin a píbuzných výrobk - bez vzdlání.  Pracovišt Srnín 67. Prac. pomr na dobu uritou, prac. úvazek plný, prac. doba dvousmnná.  Mzda 15 200,-- - 15 800,-- K hrubého. Kontakt: volejte od 9:00 do 16:00 h na tel. 776 501 551 p. Farkash, e-mail: ....

 • Company M&M STAV, s.r.o. in Budov
  30.07.2021

  *Dlník v oblasti výstavby budov - vzdlání základní. Pracovišt okres eský Krumlov. Prac. pomr na dobu uritou, prac. úvazek plný, prac. doba jednosmnná. . Mzda 15.200,-  K - 15 800,- K hrubého. Kontakt: volejte Po-Pá od 9:00 do 16:00 h na tel. 776 501 551 p. Mykola Farkash, tel.: 776 501 551...

 • Company DEPA-WORK s.r.o. in Other
  30.07.2021

  Krátkodobé zamstnání, agenturní zamstnáníNejdíve telefonický kontakt...

 • Company TRCZ s.r.o. in Prace
  30.07.2021

  NÁPL PRÁCE:"    opravuje výrobní stroje a zaízení s cílem pipravit je pro plynulou výrobu dle"    výrobního plánu a zárove provádí analýzu poruch stroj a výrobních zaízení"    provádí preventivní kontroly a údrby dle plánu"    kontroluje a dopluje provozní nápln stroj a zaízení"    provádí záznamy o provedených údrbách a opraváchPOADUJEME:"    vyuen v technickém oboru "    praxe v oboru strojním - výhodou"    znalost hydrauliky  - výhodou"    znalost základní technické dokumentace"    spolehlivost"    manuální zrunostNABÍZÍME:"    práci v mezinárodní spolenosti, v první úrovni dodavatel v automobilovém prmyslu"    odpovídající školení"    monost profesního a karierního rstu"    monost pracovat s nejnovjšími technologiemi na zajímavých projektech"    zamstnanecké benefity (dotované stravová...

 • Company WALHO s.r.o. in Návsí
  30.07.2021 Updated on: 30.07.2021

  Jedná se o malou vesnickou restauraci, která se nachází na návsi v obci Neznašov, cca 4 km od Týna n. Vlt., cca 30 km od . Budjovic a cca 20 km od Písku.Ke mzd spropitné. Poadujeme praxi. Nabízíme 20 dn dovolené a dotované stravování. Pracovní smlouva, pípadn dohoda o provedení práce na dobu uritou 1 rok, s moností prodlouení.ivotopisy prosím zasílat na email: , popípad kontaktovat na telefon 603 539 210 p. Walter...

 • Company AGEL Servis a.s. in Prace
  30.07.2021 Updated on: 30.07.2021

  Jedná se o kumulovanou funkci idie nákladních vozidel (prmrné stáí do 3,5 let) a skladového manipulanta v systémech ízených skladovacích prostorech.Poadujeme - P sk. C, profesní prkaz, potvrzení o platném školení idi, digitální karta idie, psychologické vyšetení pro ízení vozidel nad 7,5t, výpis bodového hodnocení idie (ne starší ne 1 msíc), výpis z trestního rejstíku (ne starší ne 1 msíc), schopnost aktivního, samostatného jednání, vstícné chování a vystupování, pracovitost, spolehlivost, odpovdnost, základní znalost práce na PC.Výhodou - prkaz na VZV, znalost zdravotnického materiálu.Nástup moný ihned, osobní ohodnocení 2.000 K.ivotopis zaslat na e-mailovou adresu: Pracovišt: Tinec...

 • Company MID TRANS s.r.o. in Other
  30.07.2021 Updated on: 30.07.2021

  Poadavky:P sk. C, CEprvní kontakt: telefonicky ...

 • Company ABX software s.r.o. in Prace
  30.07.2021 Updated on: 30.07.2021

  Kontakt:  Burle Martin, tel.: 724 003 505, e-mail: " target="_blank" rel="nofollow">Poadavky: Zájem o poítae a IT, chu se uit nové vci. Uvítáme jakékoli IT dovednosti (grafika, tvorba web, databáze, programování apod.), kreativitu a chu vyniknout. Nápl práce: telefonická (hot-line) a písemná technická podpora uivatel našeho software. Podle vašich schopností a zájmu se dále mete úastnit i na programování a testování software, nebo provádt instalaci a školení v obsluze našich systém pímo u zákazník aj. Po zapracování moný postup na vedoucí pozici "Koordinátor technické podpory" s odpovídajícím nárstem platu.Postup pro zájemce: Pošlete ivotopis e-mailem, perspektivním zájemcm sami zavoláme z ísla 724003505. Prosíme nevolat bez pedchozího zaslání ivotopisu, nechodit do firmy bez pedchozí domlu...

 • Company FTP Plastics, s. r. o. in Prace
  30.07.2021 Updated on: 30.07.2021

  Pracovišt: SA . p. 730, Velká Bystice - areál Ferony u Makra.Pracovník na této pozici zpracovává objednávky od zákazník vetn fakturace, naceuje poptávky, odpovídá na dotazy zákazník, plánuje práci pro sklad a sestavuje rozvozy zboí zákazníkm.Poadujeme: znalost práce s PC (Excel, Word) technické myšlení, flexibilitu, dobrý zdravotní stav, psychickou odolnost a pozitivní myšlení. Výhodou je vzdlání technického smru.Zam. výhody: 5 týdn dovolené, stravenky, jednosmnný provoz, volné víkendy.Kontakt je moný POUZE emailem....

 • Company AnyJob s.r.o. in Misto
  30.07.2021 Updated on: 30.07.2021

  místo výkonu práce: HP-Pelzer, Raisova 1187 atecOchota pracovat, uit se novým vcem, zodpovdnost, pelivost, samostatnost. Benefity: pohyblivá sloka mzdy 0-6050 K.Píplatky za pesas 25%, za práci v noci 12%, za odpolední smnu 5K, za práci o víkendu 12%, za práci ve svátek 150%, píspvek na stravné.     kontakt: ...

 • Company Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. in Prace
  30.07.2021 Updated on: 30.07.2021

  Od záí 2021 se jedná o práci u píjmu hrozn, která po vinobraní me dle vzájemné spokojenosti pokraovat pi vychystávání materiálu pro lahvovací linku, uskladnní hotových výrobk a polotovar.  Poadujeme chu do práce, zkušenost s VZV i retrakem, spolehlivost, zodpovdnost a asovou flexibilitu. Nabízíme stabilní zázemí úspšného vinaství, práci na dobu neuritou, prémie po zapracování, píspvek na stravné a píspvek na penzijní pipojištní. Své profesní ivotopisy zasílejte na email ....

 • Company Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. in Prace
  30.07.2021 Updated on: 30.07.2021

  Pro vinobraní roníku 2021 hledáme asistenty/tky do výroby. Vaší náplní práce bude spolupráce s technologem u píjmu hrozn, píprava provozních degustací a vedení agendy pro sklepní provoz.  Poadujeme chu do práce, úplné stedoškolské vzdlání, znalost práce na PC a asovou flexibilitu. Nabízíme stabilní zázemí úspšného vinaství, práci na plný úvazek i DPP, píspvek na stravné a píspvek na penzijní pipojištní. Práce je vhodná pro absolventy nebo jako praxi vysokoškolák. Pi vzájemné spokojenosti je moná i delší spolupráce. Své profesní ivotopisy zasílejte na email ....

 • Company ZEMAN maso - uzeniny, a.s. in Prace
  30.07.2021 Updated on: 30.07.2021

    Poadujeme - praxe v potravináském obchod výhodou- píjemné vystupování - samostatnost, spolehlivost, flexibilita - základní znalost práce na PC - zdravotní prkaz pro práci v potravináství. Nabízíme - smlouva na hlavní pracovní pomr s tímsíní zkušební dobou (smlouva na dobu neuritou) - dlouhodobá perspektiva v prosperující spolenosti - monost profesního rstu- monost seberealizace - pátelský kolektiv - vstupní zaškolení - nevyuené v oboru zauíme - píspvek na stravování (stravenky v hodnot K 90- slevu na zamstnanecké nákupy- volné nedle- nástup moný ihned.Nápl práce:  - píprava zboí k prodeji - prodej a nabídka zboí - obsluha zákazník - spolupráce s vedením prodejny.Kontakt: telefonicky, e-mailem....

 • Company ZEMAN maso - uzeniny, a.s. in Prace
  30.07.2021 Updated on: 30.07.2021

    Poadujeme - praxe v potravináském obchod výhodou- píjemné vystupování - samostatnost, spolehlivost, flexibilita - základní znalost práce na PC - zdravotní prkaz pro práci v potravináství Nabízíme -smlouva na hlavní pracovní pomr s tímsíní zkušební dobou (smlouva na dobu neuritou) -dlouhodobá perspektiva v prosperující spolenosti -monost profesního rstu-monost seberealizace -pátelský kolektiv -vstupní zaškolení -nevyuené v oboru zauíme -píspvek na stravování -nástup moný ihnedNápl práce  - píprava zboí k prodeji - prodej a nabídka zboí - obsluha zákazník - spolupráce s vedením prodejny- stravenky v hodnot 90,-K, sleva na zamstnanecké nákupy, volné nedle KONTAKT: Hrubý Josef, tel.: 733698361, e-mail: ...

 • Company ZEMAN maso - uzeniny, a.s. in Prace
  30.07.2021 Updated on: 30.07.2021

  Prodava/ka prodejny maso uzeniny - vzdlání niší stední odborné, pracovišt Velešín, plný úvazek, 2 smny, zamstnání na dobu neuritou. Hrubá mzda od 19 000,- K do 23 000,- K. Poadujeme - praxe v potravináském obchod výhodou- píjemné vystupování - samostatnost, spolehlivost, flexibilita - základní znalost práce na PC - zdravotní prkaz pro práci v potravináství Nabízíme -smlouva na hlavní pracovní pomr s tímsíní zkušební dobou (smlouva na dobu neuritou) -dlouhodobá perspektiva v prosperující spolenosti -monost profesního rstu-monost seberealizace -pátelský kolektiv -vstupní zaškolení -nevyuené v oboru zauíme -píspvek na stravování -nástup moný ihnedNápl práce  - píprava zboí k prodeji - prodej a nabídka zboí - obsluha zákazník - spolupráce s vedením prodejny Stravenky v hodnot 90,-K, sleva na z...

 • Company ZEMAN maso - uzeniny, a.s. in Prace
  30.07.2021 Updated on: 30.07.2021

  Prodava/ka prodejny maso uzeniny - vzdlání niší stední odborné, pracovišt Velešín, plný úvazek, 2 smny, zamstnání na dobu neuritou. Hrubá mzda od 19 000,- K do 23 000,- K.  Poadujeme - praxe v potravináském obchod výhodou- píjemné vystupování - samostatnost, spolehlivost, flexibilita - základní znalost práce na PC - zdravotní prkaz pro práci v potravináství Nabízíme -smlouva na hlavní pracovní pomr s tímsíní zkušební dobou (smlouva na dobu neuritou) -dlouhodobá perspektiva v prosperující spolenosti -monost profesního rstu-monost seberealizace -pátelský kolektiv -vstupní zaškolení -nevyuené v oboru zauíme -píspvek na stravování -nástup moný ihnedNápl práce  - píprava zboí k prodeji - prodej a nabídka zboí - obsluha zákazník - spolupráce s vedením prodejny Stravenky v hodnot 90,-K, sleva na ...

 • Company VÁCLAV HRABEC s.r.o. in Other
  30.07.2021 Updated on: 30.07.2021

  potraviná. prkaz, podnikové stravování, osobní kontakt moný po tel. domluv...

 • Company VÁCLAV HRABEC s.r.o. in Other
  30.07.2021 Updated on: 30.07.2021

  výdej obd, praxe v kuchyni, podnikové stravování, ubytování, osobní kontakt moný po tel. domluv...

 • Company FIRMCONNECTION s.r.o. in Other
  30.07.2021 Updated on: 30.07.2021

  Nabízíme: ubytování, dopravu...

 • Company FIRMCONNECTION s.r.o. in Other
  30.07.2021 Updated on: 30.07.2021

  Nabízíme: ubytování, dopravu...

 • Company FIRMCONNECTION s.r.o. in Other
  30.07.2021 Updated on: 30.07.2021

  Nabízíme: ubytování, dopravu...

 • Company R.E.M. STAV s.r.o. in Liberec
  30.07.2021 Updated on: 30.07.2021

  Místo  výkonu práce: Mrštikova 399/2a,Liberec III- Jeab,46007, a práce v okrese Liberec, sluební cesty v RHlásit se pedem telefonicky v pondlí od 9:00 do 12:00 hod....

 • Company Ubytování Luhačovice s.r.o. in Prace
  30.07.2021 Updated on: 30.07.2021

  Poj s náma budovat Vincenta. Co je Vincent? Samoobsluné moderní ubytování vLuhaovicích se spoleenskou místností pro nejrznjší akce s kapacitou 13 pokoj.Na tob bude zajištní úklidu a spokojenosti hosta do jeho odjezdu, píprava jednoduchých anápaditých snídaní. Práce t eká vtšinou v dopoledních hodinách. Od snídan do píjezduhosta.Zasílejte své ivotopisy na: ...

 • Company CHORÁFÍ, spol. s r.o. in Prace
  30.07.2021 Updated on: 30.07.2021

  pomocné stavební prácepráce venku i uvnitpráce zaínají zpravidla v 6.00/6.30první kontakt emailem nebo telefonicky...

 • Company E.S.N PACK TRADE s.r.o. in Prace
  30.07.2021 Updated on: 30.07.2021

  Hlavní náplní bude práce ve skladu, nakládání a vykládání kamion+ píprava zboí na odvoz, odvoz zboí dodávkou k zákazníkovi.Poadujeme - spolehlivost, manuální zrunost, flexibilitu, samostatnost a pelivost, dobrý zdravotní stav, idiský prkaz sk. B a trestní bezúhonnost.Výhodou - idiský prkaz sk. C, nmina a/nebo anglitina, prkaz na VZV a znalost práce se tekou árových kód.V pípad zájmu nás kontaktujte telefonicky PO - PÁ 9:00 - 15:00 hod, nebo zašlete ivotopis e-mailem....

 • Company E.S.N PACK TRADE s.r.o. in Prace
  30.07.2021 Updated on: 30.07.2021

  Hlavní náplní práce bude výroba ubrousk na našich moderních linkách. Pi nástupu projdete kompletním zaškolením naším kvalifikovaným pracovníkem.Poadujeme - spolehlivost, manuální zrunost, flexibilitu, samostatnost a pelivost, dobrý dravotní stav (práce ve stoje), u cizinc eštinu na komunikativní úrovniV pípad zájmu nás kontaktujte telefonicky PO - PÁ 9:00 - 15:00 hod, nebo zašlete ivotopis e-mailem....

 • Company EuroCycles spol. s r.o. in Prace
  30.07.2021 Updated on: 30.07.2021

  První kontakt:e-mail: .Nápl práce:Prodej motocykl, tykolek, sjednávání spotebitelských úvr, uzavírání pojistných smluv.Poadavky:P sk. B,AJ výhodou.Pracovní doba:8:30 - 19:00 hod, pondlí - nedle, krátký/dlouhý týden....

 • Company KOSTKA - kolobka, s. r. o. in Misto
  30.07.2021 Updated on: 30.07.2021

  Pracovní místo je vhodné i pro absolventy.Skladník stediska laser.- Zásobení profilových laser hutním materiálem- Píjem hutního materiálu- Ukládání a balení hotových výrobk- Expedice hotových výrobk- Tsná spolupráce s operátorem a mistrem stediskaPoadujeme- pracovitost, pelivost, odpovdnost,- schopnost chtít a uit se nové vci a technologie,- komunikativního týmového hráe,- aktivního lovka s chutí pracovat,- základní technické pedpoklady,Nabízíme:- zaškolení a odborné kurzy,- práci ve stabilní eské spolenosti s dlouholetou tradicí a finálním výrobkem,- práce na nejnovjších technologiích,- nástup ihned,- platové ohodnocení odpovídající náronosti vykonávané profese,- pracovní smlouvu na dobu neuritou,- práci pro lovka, který není pímo z oboru, ale chce se uit a nauit,- monost získat 5 týdn do...

 • Company Eurac Hradec s.r.o. in Hradec
  30.07.2021

  - pedpoklad prodlouení PP na dobu neuritou- Nápl práce: runí i automatické balení kotou uvolnných výstupní kontrolou k expedici; Rovnání a odebírání kotou urených k povrchové úprav u stíkací linky; Obsluha vyvaovacích stroj; Vizuální kontrola typ vad vyrábných obrobk; Vedení píslušné výrobní dokumentace; Dle poteby ízení VZV;- Doplující poadavky: spolehlivost; ochota pracovat v 3smnném provozu; schopnost manipulovat s bemeny.- Nabízíme zajímavou práci ve stabilní mezinárodní spolenosti a finanní ohodnocení odpovídající náronosti pracovního postu; stravenky v hodnot 100,00 K/1 odpracovanou smnu, docházkový bonus, 5 týdn dovolené po odpracování 1 celého kalendáního roku, píspvek na penzijní pipojištní, 13. plat, cafeteria Gallery ?eta - píspvek na zdraví, sport, kulturu, rekreaci, …, stabili...

 • Company Úřad práce České republiky in Prace
  30.07.2021

  Nápl práce: pijímání ádostí v agend pomoci v hmotné nouzi, poradenská innost, provádní kontrolních šetení, vedení a kompletní zpracování správního ízení v ádostech o dávky, zajišování vedení ucelené podkladové dokumentace adatel, ovování a došetování podklad a údaj pro správní ízení, pímý kontakt s adateli o dávky pomoci v hmotné nouzi. Další innosti v oblasti dávek NSD dle pokyn nadízenéhoKvalifikaní a další poadavky: stední vzdlání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdlání, znalost práce na PC (MS Office), výborné komunikaní schopnosti , idiský prkaz skupiny B, odpovdnost, samostatnost, flexibilita, bezúhonnost, profesionální vystupování, psychická odolnost, výhodou je znalost práce program OK nouze, ArsysX a SAPNabízíme: platové zaazení v 9. platové tíd v souladu s platnými právní...

 • Company PSG a.s. in Prace
  30.07.2021

  Poadujeme orientaci ve výkresové dokumentaci. Vyuení v oboru, pop. praxi v oboru.Náplní práce je výroba devných forem pro výrobu elezobetonových prefabrikát.Nabízíme: 25 dní dovolené, dotované stravné, odmny, prémie, píspvek na penzijní pipojištní, jednosmrný pracovní provoz (pouze ranní smna, po-pá)...

 • Company KAMAJ - SERVIS, s.r.o. in Stav
  30.07.2021

  Úklid pokoj, chodby, soc.zaízení, vnitní a venkovní prostor.Poadujeme: základní vzdlání, istý trestní rejstík a dobrý zdravotní stav.POZN: Nutné domluvit si schzku nejprve tel. od 10.00 do 15.00 hod. ...

 • Company KAMAJ - SERVIS, s.r.o. in Stav
  30.07.2021

  Úklid kanceláí, sociálních zaízení a venkovních prostor.Poadujeme úplné základní vzdlání a dobrý zdravotní stav.První kontakt telefonicky, 10 - 15 hod....

 • Company Changhong Europe Electric s.r.o. in Mezí
  30.07.2021

  Pracovní nápl:- Systémové pesuny zboí mezi sklady- Útování pijatých faktur, plateb a jejich párování- Píprava podklad pro DPH- Kontrola objednávek, jejich staení ze systému online partner a evidence v SAPu- Kontrola report vráceného zboí a vystavení dobropis v SAPuPoadavky na vhodného kandidáta:- minimáln SŠ vzdlání (nejlépe ekonomického smru)- komunikativní znalost AJ slovem i písmem (ivotopis zasílejte v AJ)- uivatelská znalost MS Excel- odpovdnost, spolehlivost, týmový hrá s proaktivním pístupem- praxe na obdobné pozici výhodou, nikoliv podmínkou - rádi Vás zaškolíme- absolvent s ochotou uit se novým vcemoMsíní mzda od 30.000 K dle zkušenostíNabízíme: dotované obdy, bonus za docházku, karta , píjemné pracovní prostedíNástup: od 1.8.2021, pracovní pomr na dobu uritou s moností prodlouení...

 • Company Changhong Europe Electric s.r.o. in Prace
  30.07.2021

  Nápl práce:- Kontrola náleitostí pijatých dokument- Píprava, útování a kontrola splatnosti došlých faktur- Útování a párování plateb a hotovostních transakcí- Zadávání píkaz do banky- Spolupráce pi zpracování msíní úetní závrkyPopis nápln práce:- Útování došlých faktur, zpracování platebních píkaz ze zahraniních cestovních kanceláí- Útování hotovostních transakcí, zadávání platebních píkaz do banky- Kontrola splatnosti faktur, zpracování denních pehled pohybu hotovosti- Msíní úetní závrky (kontrola banky, útování dohad, atd.)- Útování majetku (kontrola faktur, správné zaútování pípadu, inventarizace)- Útování transakcí MIRO, píprava podklad ze SAPu pro zpracování DPH piznání- Komunikace s dodavateli, archivace dokladPoadujeme:- AJ na komunikativní úrovni (Váš ivotopis zašlete prosím v AJ)-...

 • Company T & T - trade JOBS s.r.o. in Other
  30.07.2021

  PP na 3 msíce!KONTAKT: telefonicky (8-16h)...

 • Company T & T - trade JOBS s.r.o. in Other
  30.07.2021

  PP na 3 msíce !!!KONTAKT: telefonicky (8-16h)...

 • Company Miele technika s.r.o. in Prace
  30.07.2021

  Kontakt je moný POUZE telefonicky nebo emailem.Pracovní pomr na rok s monosti prodlouení.Volná pracovní místa jsou peván na 3 smnný provoz - 37,5 hod týdn a nebo v nepetritém reimu.Pracovní doba 3 smnný provoz:Ranní smna - od 6:00 hod do 14:00 hod.Odpolední smna - od 14:00 hod do 22:00 hod.Noní smna - od 22:00 hod do 6:00 hod.Hledáme mue i eny, kteí nám pomohou se zásobováním našich výrobních a montáních linek. Co Vás eká?Píjem a výdej materiálu a zboí.Kontrola materiálu a jeho zaskladování.Vychystávání materiálu dle výrobních zakázek na urená místa.Práce v istém a moderním prostedí. Tým fajn lidí, kteí Vás zauí. Nevadí, e nemáte zkušenosti, vše Vás nauíme.ádné starosti o pracovní odvy a pomcky - o tohle se postaráme my. Pokud Vám to u nás pjde, mete se vypracovat výš.  Co oekáváme my od V...

 • Company Mydlářka a.s. in Rok
  30.07.2021

  Pracovišt: Mydláka a.s. - provozy výkrmu prasatPracovní pomr je na dobu uritou (1 rok), po zapracování monost zmny na dobu neuritou. Píspvek na stravování, naturální vejce a dalšíPrvní kontakt: telefonicky po-pá 7:30 - 14:30   ...

Please select filters to subscribe to Job Alerts