Jobmonitor. Search results for Bruntal

28 Jobs found

Used filters:
 • Bruntalx
Displaying 1-28 of 28 results.
 • Company Sagapo, příspěvková organizace in Bruntal
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  místo výkonu práce : Bruntál, ikovo nám.Hledáme:Komunikativní, spolehlivou všeobecnou sestru pro píspvkovou organizaci Sagapo Bruntál - Domov pro osoby se zdravotním postiením v Bruntále.Charakteristika vykonávané práce:-    Plánování ošetovatelské pée  -    Poskytování ošetovatelské pée-    Podpora uivatel pi osobní hygien, sebeobsluze, dopomoc pi jídle, denních innostechPoadujeme:-    Znalost v oblasti zdravotních slueb-    Aktivní pístup a spolupráci-    Výborné komunikaní a organizaní dovednosti -    Samostatnost a zodpovdnost-    Spolehlivost-    Flexibilita -    Ochota dále se vzdlávat-    Znalost práce na PC (program WORD, EXCEL)-    idiské oprávnní - sk.B, poadováno aktivní ízení-    Vysokoškolské vzdlání získané studiem v akreditovaném zdravotnickém bakaláském nebo magisterském st...

 • Company Válec trans s.r.o. in Bruntal
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  místo výkonu práce : Bruntál, Ridi - taha s návsem na vnitrostátní a mezinárodní dopravu. Pravidelný rozvoz - víkendy volné, idi má své vozidlo.Zamstnanecké výhody: PHM, firemní obleení, telefon s datyivotopis zasílat na e-mail nebo se hlásit na tel. . 604 345 866 /od 7 - 17 hod./Z : 29.6.2020   A:  8.9.2020...

 • Company LUBRIMEX, s. r. o. in Bruntal
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  místo výkonu práce : Krnov, BruntálPracovní doba: 8:00 - 16:30 hod.Poadavky: bakaláské vzdlání v oboru Optometrie, zodpovdnost, flexibilita, chu pracovat, P sk. B výhodou. Nejprve zasílat ivotopis na e - mail : nebo volat k sjednání osobní schzky na tel. . 603 724 751 / Po - Pá vdy od 8.30 do 16.00 hodin /, pop. se hlásit osobn  / Po - Pá vdy od 8.30 do 16.00 hodin /.Z : 3.12.2019    A: 17.9.2020...

 • Company ELITcar s.r.o. in Bruntal
  17.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  místo výkonu práce: Bruntál, Partyzánská 1461/49min. P sk. B, praxe výhodoupíspvek na stravuHlásit se na e- mail nebo na tel. . 777 613 258 nebo osobn na výše uvedené adrese.Z: 12.3.2018        A: 10.9.2020...

 • Company Macco Organiques, s.r.o. in Bruntal
  17.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  místo výkonu práce : Bruntál, Zahradní 1938/46cPOADAVKY:    "    vzdlání stední odborné"    praxe min. 5 let v oboru strojní zámenictví"    praxe v údrb zaízení"    základní znalosti v ovládání PC"    samostatnost, komunikativnost, flexibilita, ochota uit se novým vcemVÝHODOU:"    platný prkaz jeábník/vaza"    oprávnní pro ízení VZV"    praxe ve svaování s úední zkouškou (ZK 311 W01, ZK 111 W01, ZK 135 W01)HL. NÁPL PRÁCE "    práce na 3 smny Pondlí - Pátek   R (6-14 hod.), O (14-22 hod.), N (22-6 hod.)"    pracovní pohotovosti    "    základní údrba, preventivní kontrolní innost, diagnostika poruchových stav u strojn-technologického zaízení "    strojní údrba, zámenické práce"    píprava a seízení stroj, svaování plast PP (potrubí, desky)"    provádní preventivních kontrol zaízení v rozsah...

 • Company Macco Organiques, s.r.o. in Bruntal
  17.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  místo výkonu práce : BruntálPOADAVKY:"    samostatnost, spolehlivost, zodpovdnostNÁPL PRÁCE:"    práce ve 4-smnném nepetritém provoze (nerovnomrn rozvrená pracovní doba, délka smn Po-Pá 8 hod., So-Ne 12 hod., stídají se dlouhé a krátké týdny)"    pomocné práce pi obsluze výrobního technologického zaízení"    manipulace s bemenyNABÍZÍME"    pracovní pomr na dobu uritou 4 msíce s moností prodlouení na dobu neuritou"    týdenní pracovní doba 37,5 hod."    plný pracovní úvazek"    mzdové ohodnocení:o    mzda po zácviku 27.100,- K zahrnuje:"    tarifní mzdu "    msíní odmnu"    píplatek za smnnost v nepetritém provozu a další píplatky nad rámec stanovený zákoníkem práce"    navíc nabízíme: roní prémie, tvrtletní prémie, erpání píspvku na stravné a volnoasové aktivity formou elektronické platebn...

 • Company Macco Organiques, s.r.o. in Bruntal
  17.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  místo výkonu práce : Bruntál, Zahradní 46cPOADAVKY:"    VŠ chemického smru (analytická chemie pro výrobu organických a anorganických solí) "    výhodou min. 3 roky praxe v chemickém nebo farmaceutickém odvtví na podobné pozici"    výhodou znalost mení na pístrojích (AAS, ICP, UV-VIS, TLC, ITP apod.) "    znalost systému jakosti SN EN ISO 9001, HACCP, FCCS, SVP (GMP)"    znalost anglického jazyka"    samostatnost, flexibilitaNÁPL PRÁCE:"    vývoj a zkoušení analytických metod v oddlení kontroly kvality (QC)"    validace a zavádní analytických metod"    práce s farmaceutickou legislativou (AJ)"    udrování metrologie v oddlení kontroly kvality "    správa dokumentace a platných norem QCNABÍZÍME:"    pracovní pomr na dobu neuritou, plný pracovní úvazek, tímsíní zkušební doba"    týdenní praco...

 • Company Centrum dentální hygieny s.r.o. in Bruntal
  17.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  místo výkonu práce : Bruntál, Revoluní 20VŠ, praxe výhodouHlásit se na tel. . 777 942 771Z : 17.7.2017  A : 11.9.2020...

 • Company Centrum dentální hygieny s.r.o. in Bruntal
  17.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  místo výkonu práce : Bruntál, Revoluní 20Monost pijetí i bez praxe, hlásit se na tel. . 777 942 771Z : 17.7.2017    A : 11.9.2020...

 • Company Nemocnice AGEL Podhorská a.s. in Bruntal
  17.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Místo výkonu práce: BruntálVzdlání dle zákona 96/2004 Sb.§ 8:a) absolvováním akreditovaného zdravotnického bakaláského studijního oboru pro pípravu RAb) tíletého studia v oboru diplomovaný radiologický laborantc) nebo SZŠ v oboru radiologický laborant, pokud bylo studium prvního roníku zahájeno nejpozdji ve školním roce 1996Zamstnanecké výhody : 5 týdn dovolené, 3 dny pracovního volna, rekondiní pobyty, zvýhodnné mobilní tarify, zvýhodnné vedení bankovních út u vybraných bankovních spoleností, píspvek na penzijní a ivotní pojištní, atd.Hlásit se na e - mail : nebo na tel. . 727917287 Z: 16.9.2020...

 • Company LEFOX, s.r.o. in Bruntal
  17.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  místo výkonu práce : Bruntáljen pro OZP ! poet hodin týdn 20 - 30, bezúhonnost, samostatnost, flexibilita, praxe v úklidu výhodouzdravotní prkazHlásit se na tel. . 730 892 293 /8-15 hod./Z : 16.6.2020...

 • Company Coleman S.I., a.s. in Bruntal
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Jsme pední specialisté na stechy, fasády a izolace se slubami, které jinde na trhu nenajdeš. Jsme leader v inovacích, pomáháme emeslníkm modern podnikat, podporujeme je na kadém kroku pi realizaci jejich stavby. A pak máme skvlý tým a baví nás to spolu.Pokud jsi obchodník a stava a u chceš konen dlat moderní obchod, pak hledáme práv Tebe.OBCHODNÍKLokalita: Bruntál, ŠumperkPlat: 30.000 – 45.000 K + bonusyKontaktní osoba: Lenka HekoviováNaše nabídka:- zázemí silné eské spolenosti s 25letou zkušeností- výsadu prezentovat unikátní nabídku slueb COLEMAN- inovativní, kreativní prostedí spojené s osobním rstem- férové a motivující odmování podle výsledk- skvlé kolegy, kteí Ti vdy rádi poradí- technicky rst na úrove EXPERT- další zamstnanecké výhody (stravenky, sick-days, nezapomenutelné firemní a...

 • Company MIXED FOREST s.r.o. in Bruntal
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  místo výkonu práce : Bruntál, Rýmaovpracovní doba od 7 do 15 hodin, práce s runí motorovou pilou, tba v lese, praxe v oboru není nutná. Oprávnní na motor. pilu výhodou, moné doplnit u zamstnavatele. P "B" výhodou. Hlásit se na tel. . 739 104 800 / Po - Pá vdy od 10 do 11 hodin /. Z : 10.6.2019  A: 14.9.2020...

 • Company Nemocnice AGEL Podhorská a.s. in Bruntal
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  místo výkonu práce : Rýmaov, BruntálNápl pracovní pozice: Samostatná práce na RDG oddlení, ambulanci.Poadujeme: ukonené vysokoškolské vzdlání, atestaci v oboru, odbornou zpsobilost dle zák. . 95/2004, schopnost aktivního, samostatného jednání,vstícné chování a vystupování, pracovitost, spolehlivost a odpovdnost.Nabízíme: monost práce na ástený úvazek, píspvek na stravování, píspvek na penzijní a ivotní pojištní, 25 dn dovolené, 3 dny placeného volna, msíní odmny.Platové podmínky: dohodou dle výše praxe a dosaeného stupn vzdlání od 60.000,- KBenefity: odmny pi ivotních jubileích, píspvky na dtskou zimní nebo letní rekreaci v rámci holdingu.Kontakt: Hana Camfrlová, PaM, , 554 700 231A : 14.9.2020...

 • Company Nemocnice AGEL Podhorská a.s. in Bruntal
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  místo výkonu práce : BruntálPoadujem: konené vysokoškolské vzdlání,  odbornou zpsobilost dle zák. . 95/2004, schopnost aktivního, samostatného jednání, vstícné chování a vystupování,  pracovitost, spolehlivost a odpovdnost.Nabízíme: monost práce na ástený úvazek, píspvek na stravování, píspvek na ivotní pojištní a penzijní pojištní, 25 dn dovolené, msíní odmny.Benefity: odmny pi ivotních jubileích, píspvky na dtskou zimní nebo letní rekreaci v rámci holdinguKontakt : A : 14.9.2020...

 • Company Nemocnice AGEL Podhorská a.s. in Bruntal
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  místo výkonu práce : Bruntál, RýmaovPoadujeme: VŠ, odborná zpsobilost dle zák. 95/2004, vstícné chování, vystupování, spolehlivost, odpovdnost.Nabízíme: monost práce na ástený úvazek, píspvek na stravování, píspvek na ivotní pojištní a penzijní pojištní, 25 dn dovolené, 3 dny pracovního volna, msíní odmny.Benefity: odmny pi ivotních jubileích, píspvky na dtskou zimní nebo letní rekreaci v rámci holdinguKontakt: nebo na tel. . 554 700 231A : 14.9.2020...

 • Company Nemocnice AGEL Podhorská a.s. in Bruntal
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  místo výkonu práce : Rýmaov, BruntálSŠ zdravotní, vhodné i pro absolventyNabízíme: monost práce na ástený úvazek, píspvek na stravování, píspvek na ivotní pojištní a penzijní pojištní, 25 dn dovolené, 3 dny pracovního volna, msíní odmny.Benefity:odmny pi ivotních jubileích, píspvky na dtskou zimní nebo letní rekreaci v rámci holdinguhlásit se na e - mail : A : 14.9.2020...

 • Company Nemocnice AGEL Podhorská a.s. in Bruntal
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  místo výkonu práce : BruntálPoadujeme pekladatelské schopnosti Ukrajinského jazyka v odborné lékaské terminologii do eského jazyka a naopak. Komunikativnost, loajalitu.25 dn dovolené, 3 dny pracovního volna, píspvek na ivotní a penzijní pojištní, zvýhodnné vedení bankovních út, mobilního operátora i nákupu osobního vozu.Odmny pi ivotních jubileích, odchodu do dchodu.Hlásit se na tel.. . 554 700 231 / Po - Pá vdy od 7.00 do 15.00 hodin /.A:  14.9.2020...

 • Company Gabriela Nitková - MONTENEGRO in Bruntal
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  místo výkonu práce : Bruntál, Hotel MontenegroNutná je praxe v daném oboru, Hlásit se na tel. . 775 731 430Z : 19.8.2020...

 • Company Gabriela Nitková - MONTENEGRO in Bruntal
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  místo výkonu práce : Bruntál, Krnovská 16nutná je manuální zrunost, základy elektrikáství, zednictví, P sk. BHlásit se na tel. . 775 731 430Z : 19.8.2020...

 • Company Gabriela Nitková - MONTENEGRO in Bruntal
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  místo výkonu práce : Bruntál, Hotel MontenegroNástup moný ihned, nutná praxe v daném oboru, znalost cizího jazyka výhodouHlásit se na tel. . 775 731 430Z : 25.11.2019     A : 19.8.2020...

 • Company Bartoň a Partner s.r.o. in Bruntal
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  AKTUALIZACE 9.9.2020První kontakt telefonický- na tel.. 735 171 157 (v pracovních dnech mezi 7:30 - 16:00 hod)- nechodit osobn na adresu místa výkonu, kontaktní osoba se tam nenacházíPRACOVNÍ DOBA:- 08:00 - 14:00 hod.MÍSTO VÝKONU PRÁCE:- Priessnitzova 299/12, Jeseník- zamstnavatel zajišuje svoz zamstnanc na pracovišt Priessnitzova 299, Jeseník.po trasách: - Šumperk - Hanušovice - Jeseník a zpt- Bruntál - Vrbno pod Praddem - Jeseník a zptZAMSTNAVATEL POADUJE:- pracovní místo vyhrazeno zamstnavatelem pro osoby se zdravotním postiením dle § 80 zákona .435/2004 Sb.PRACOVNÍ NÁPL:- úklid pokoj, spolených prostor a soc. zaízeníOSTATNÍ:- moné i jako pivýdlek na DPP k jinému zamstnání...

 • Company ALGON, a.s. in Bruntal
  14.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Místo výkonu práce: Tršnická 2088/3, 350 02 Cheb (stavby po celé R - nástupní místa k výkonu pracovní cesty Cheb nebo Bruntál - dle domluvy). Pracovní pomr na dobu uritou (1 rok) - poté moné pevedení na dobu neuritou. Nástup moný ihned. Pracovní doba: 7:00-15:30 h. Poadujeme: strojnický prkaz pro pásová rypadla. Nabízíme: monost zauení, v pípad pracovních cest stravné a zajištné ubytování, roní odmna. Kontakt pro zájemce: telefonicky (volat Po-Pá 7:00-15:00 h) anebo e-mailem....

 • Company Bartoň a Partner s.r.o. in Bruntal
  11.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  místo výkonu práce : Cihelní 1345/2, BruntálPracovní místo vyhrazeno zamstnavatelem pro osoby se zdravotním postiením dle § 80, zákona . 435/2004 Sb. Pracovní doba je 8 - 14 hod. pondlí-pátek. Nástup moný ihned. Nápl práce: úklid kanceláí, soc. zaízení a spolených prostor. Uchaze/ka o zamstnání kontaktuje zamstnavatele nejdíve telefonicky na tel. . 735 171 157 /v pracovní dny mezi 7.30 - 16.00/ a domluví si schzku - nechodit osobn na adresu místa výkonu, kontaktní osoba se tam nenachází.Z : 7.8.2020  A:9.9.2020...

 • Company VETKRA HOME s.r.o. in Bruntal
  10.09.2020 Updated on: 12.09.2020

  místo výkonu práce : Nádraní 27d, BruntálVzhledem k zamstnávání OZP je pracovní doba zkrácena na 22 hodin týdn 106,4k na hodinuHlásit se na e-mail Z : 24.8.2020...

 • Company Úřad práce České republiky in Bruntal
  10.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  místo výkonu práce : Kvtná 1457/64, BruntálHlavní nápl innosti:- zajišování výkonu státní správy v oblasti agendy dávek píspvku na péi a dávek pro osoby se zdravotním postiením- posuzování a ovování nárok na dávky a výplatu dávek osobám se zdravotním postiením, píspvku na péi; diagnostická innost a posuzování jejich vzájemných vazeb vetn stanovování postup pro ešení sporných a zvláš sloitých pípad- provádní sociálního šetení a místního šetení pro úely nepojistných sociálních dávekKvalifikaní a další poadavky:- kvalifikace dle zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách - tj. ukonené vyšší odborné vzdlání sociálního smru, popípad vysokoškolské vzdlání v sociální oblasti (v oborech vzdlání zamených na sociální práci, soc. pedagogiku, soc. politiku, atd.)- výhodou znalost zákona . 329/2011 Sb...

 • Company Auto color Design s. r. o. in Bruntal
  10.09.2020 Updated on: 14.09.2020

  místo výkonu práce - Bruntál, Staromstská 3Autorizovaný servis ŠKODA pijme automechanika-pípraváe, na pípravu nových a ojetých automobil ped prodejem.Poadujeme:-    Vyuení v oboru automechanik nebo opravá zemdlských stroj-    idiský prkaz skupiny B-    Zájem o práci v oboru, zodpovdnostádost s ivotopisem zašlete na e-mail: , vybraní uchazei budou pozváni k osobnímu pohovoru.Z:  20.8.2020...

 • Company Bohemia Marten Plus s.r.o. in Bruntal
  09.09.2020 Updated on: 14.09.2020

  místo výkonu práce : Bruntál - LidlPoadujeme :- vk nad 18 let - praxe výhodou, není však podmínkou- certifikát stráného - mono zprostedkovat- vhodné pro OZP ( 12-ti hodinové smny )- pochzková innost v rámci sveného objektu- spolupráce pi zadrení osob páchajících trestnou innostNabízíme: - zázemí ve stabilní spolenosti, kariérní rst- odmny Kontaktovat e-mailem nebo telefonicky. Pro informování ohledn pracovního místa volat na níe uvedený telefon (8:00-15:00). Nechodit na poboku!Z 2.3.2020   A 13.5.2020...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Bruntal Edit filters