Jobmonitor. Search results for Bruntal

37 Jobs found

Used filters:
 • Bruntalx
Displaying 1-37 of 37 results.
 • Company Inves but group plus s.r.o. in Bruntal
  18.07.2019 Updated on: 19.07.2019

  místo výkonu práce : Bruntál + okres Bruntál /dle zakázek/Jedná se o úklid stavebních a výrobních prostor, práce ve výškách, dobrý zdravotní stavHlásit se na e - mail nebo na tel. . 739 665 196Z : 15.4.2019...

 • Company Inves but group plus s.r.o. in Bruntal
  18.07.2019 Updated on: 19.07.2019

  místo výkonu práce : Bruntál + okres Bruntál /dle zakázek/Stavební práce, pomocné stavební prácePráce ve výškách, dobrý zdravotní stav, praxe na stavbáchHlásit se na e - mail nebo na tel. . 739 665 196Z : 15.4.2019...

 • Company Tibor Rajs in Bruntal
  15.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  místo výkonu práce : okres Bruntál + Moravskoslezský krajP sk. B, praxe ve stavebnictví výhodou, hlásit se na tel. . 739 311 422Z : 10.7.2019...

 • Company LIGA o.p.s. in Bruntal
  15.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  místo výkonu práce : BruntálOdborná zpsobilost dle zákona . 108/2006 Sb.Nápl práce: - pímá práce s klienty - spolupráce pi píprav a realizaci aktivit v jednotlivých slubách - v NZDM pomoc klientm s pípravou do školy, douování, píprava her a aktivit, dohled na dti pi bném provozu sluby - poskytování základního sociálního poradenství - podpora klient pi kontaktu s institucemi - vedení dokumentace k poskytovaným slubámPoadujeme: bezúhonnost, zdravotní zpsobilost, spolehlivost, samostatnost, odpovdnost, pelivost, uivatelská znalost práce na PC, kreativitu, orientaci v oblasti standard kvality sociálních slueb, základní orientaci v legislativ, dobré komunikaní dovednosti, Plný pracovní pomr.     Místo výkonu práce: BruntálNástup: od 01. 08. 2019Mzdové rozptí: 18.000 KKontakt: Marie echová, emai...

 • Company Generální finanční ředitelství in Bruntal
  15.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  Prosíme zájemce, aby se peliv seznámili s podmínkami výbrového ízení na: Posuzovány budou ádosti podané ve lht do 22. ervence 2019, tj. v této lht zaslané sluebnímu orgánu prostednictvím provozovatele poštovních slueb na adresu sluebního úadu Finanní úad pro  Moravskoslezský kraj, Na Jízdárn 3162/3, 709 00 Ostrava nebo osobn podané na podatelnu sluebního úadu na výše uvedené adrese. ádost lze podat rovn v elektronické podob s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu sluebního úadu nebo prostednictvím veejné datové sít do datové schránky ID 4hun2cu.Obálka, resp. datová zpráva, obsahující ádost vetn poadovaných listin (píloh) musí být oznaena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výbrové ízení na sluební místo 320442 odborný referent/vrchní referent v Oddlení vymovacím I – Bruntál“....

 • Company Styroprofile, a.s. in Bruntal
  15.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  místo výkonu práce : Bruntál, Zahradní 42bnápl práce:- obsluha stroj na výrobu a zpracování výrobk z plastu,- kontrola kvality výrobk a jejich tolerance dle výkresové dokumentace,- mazání, údrba a oprava bných závad na výrobní lince,- balení a expedice vyprodukovaných profil,- vypisování zptných hlášení, výdejek, a dalších dokument,poadujeme: - stední odborné vzdlání s výuním listem, - samostatnost, manuální zrunost, a spolehlivost, - výhodou je zkušenost s prací na extrudérech,nabízíme:- pracovní pomr na dobu neuritou, - nástup moný ihned,- plný pracovní úvazek, 12 hodinové smny (krátký dlouhý týden), od 6 do 18, od 18 do 6 hodin.fyz. a psych. zát 2, hluk 3, závodní léka. MUDr. Miek.- mzda od 105,- K/hod, další navyšování dle schopností zamstnance,- stravenky, odmny za nezameškané hodiny,...

 • Company Podhorská nemocnice a.s. in Bruntal
  15.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  místo výkonu práce : Bruntál, Nádraní 29Poadujeme odbornou zpsobilost k výkonu povolání zdravotního laboranta, získanou absolvováním akreditovaného zdravotnického bakaláského studijního oboru pro pípravu zdravotních laborant, VOŠ v oboru diplomovaný zdravotní laborant. Zamstnanecké výhody : 25 dn dovolené, 3 dny pracovního volna, píspvek na ivotní a penzijní pojištní, zvýhodnné vedení bankovních út, mobilního operátora i nákupu osobního vozu. Odmny pi ivotních jubileích, pi odchodu do dchodu. Hlásit se na e - mail : nebo na tel. . 554 700 231 / Po - Pá vdy od 7.00 do 15.00 hodin /.Z : 24.4.2019...

 • Company Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál in Bruntal
  10.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  místo výkonu práce : Andlská Hora 215Uitel/ka 2. stupn základní školy se zamením na pírodovdné pedmtyUitelé na 2. stupni základních škol (23303)Pracovišt a kontaktyZákladní škola a Mateská škola Andlská Hora, okres BruntálI 70645558ZŠ Andlská Hora, . 215, Andlská Hora, 793 32Ing. Radek Peáz, editel školy, tel.: +420 554 737 031, 603 717 216e-mail: Vlastnosti volného místajednosmnný provozúvazek 1,0minimál. stupe vzdlání vysokoškolskýnástup od 1. 9. 2019 na dobu uritou - monost prodlouení smlouvy.mzdové rozptí od 28.500,- K/msícVhodné pro absolventy vysokoškolského vzdlání v magisterském studijním programu v oblasti pedagogických vd pro 2. stupe ZŠ Poadujeme odpovídající pedagogické vzdlání, ádosti s piloeným ivotopisem zasílejte na e - mail : Z : 8.7.2019 ...

 • Company Základní škola Bruntál, Školní 2 in Bruntal
  06.07.2019 Updated on: 11.07.2019

  místo výkonu práce : Bruntál, Školní 2kvalifikaní pedpoklady    Odborná zpsobilost asistenta pedagoga (§ 20 zákona 563/2004, Sb. o pedagogických pracovnících).    Asistent pedagoga získává odbornou kvalifikaci:a) vysokoškolským vzdláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických vd,b) vyšším odborným vzdláním získaným studiem v akreditovaném vzdlávacím programu vyšší odborné školy v oboru vzdlání zameném na pípravu pedagogických asistent nebo sociální pedagogiku,c) stedním vzdláním s maturitní zkouškou získaným ukonením vzdlávacího programu stedního vzdlávání v oboru vzdlání zameném na pípravu pedagogických asistent,poadavky    Asistentem pedagoga je podle ustanovení § 2 zákona .563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ten,     "kdo koná pímou vyuovací, ...

 • Company VaK Bruntál a.s. in Bruntal
  04.07.2019 Updated on: 10.07.2019

  místo výkonu práce : BruntálP sk.B,C s profesním prkazem, orientace v technické dokumentace. dobrý zdravotní stav, trestníbezúhonnost a spolehlivostZamstnanecké výhody :odpovídající platové ohodnocení, vetn píplatk a odmn.ivotopis zaslat do 15.7.2019 na e - mail : Z : 2.7.2019...

 • Company Středisko volného času Bruntál in Bruntal
  04.07.2019 Updated on: 11.07.2019

  Místo výkonu práce : Školní 2, BruntálPedagogické vzdlání (minimáln stední, ukonené maturitní zkouškou). Vedení krouk: tanení, pírodovdný, nerf, klub mládee. Zajišování volnoasových aktivit pro dti, mláde a veejnost. Spolupráce se ZŠ a MŠ v Bruntále, píprava výukových a vzdlávacích program, vedení letních pímstských tábor v Bruntále. Vhodné pro absolventy. Telefon, notebook.ivotopis a motivaní dopis zaslat do 26.7.2019 na e - mail : nebo poštou na adresu SV. Školní 2, Bruntál k rukám Jany Frankové. Vybraní zájemci budou pozváni na V.Z : 2.7.2019...

 • Company VaK Bruntál a.s. in Bruntal
  04.07.2019 Updated on: 10.07.2019

  místo výkonu práce : Bruntál, t. Práce 42zkušenosti z oblasti vodohospodáských staveb jsou výhodou,dobrá orientace v technické dokumentaci,P skup. B, znalostpráce na PC, znal,ost práce v AUTOCADU, dobrý zdavotní stav, asová flexibilita, trestníbezúhonnost a spolehlivost5 týdn dovolené a další sociální výhodyPihlášku zaslat do 15.7.2019 na e - mail : Z : 2.7.2019...

 • Company VaK Bruntál a.s. in Bruntal
  04.07.2019 Updated on: 10.07.2019

  místo výkonu práce : BruntálRP sk.B, dobrý zdravotní stav, vysoká asová flexibilita, trestní bezúhonnost a spolehlivost, místo výkonu práce v okrese Bruntál, v kterých spolenost provozuje vodovody. Nástup od 1.9.20195 týdn dovolené a další sociální výhody.ivotopis zaslat do 15.7.2019 na e - mail : Z : 2.7.2019...

 • Company Slezská diakonie in Bruntal
  04.07.2019 Updated on: 10.07.2019

  místo výkonu práce : KrnovJaká je naše pedstava o Vás?"    SŠ s maturitou výhodou + odbornost dle poadavk zákona .108/2006 Sb. osociálních slubách (kurz PSS lze dodlat i po nástupu)"    Trestní bezúhonnost"    Osobnostní pedpoklady: trplivost, dslednost, zodpovdný pístup k práci, ovládáníumní komunikace, úctu k pravidlm etiky, empatie, samostatnost a schopnost efektivního plánování asu, flexibilita, prvodcovský pístup"    Další dovednosti: ovládání PC, pedevším aplikací Microsoft Office (MS Word, MS Excel), orientace na Internetu.    Co bude Vaší náplní práce?"    Terénní sluba je poskytovaná v pracovní dny mezi 8.00-18.00 hod., o víkendech 8.00-16.00 hod.  "    Jedná se o individuální práci s klienty zamenou na podporu v oblasti bydlení, stravování, hospodaení, vyizování bných záleitostí,...

 • Company Středisko volného času Bruntál in Bruntal
  04.07.2019 Updated on: 11.07.2019

  Místo výkonu práce : Vrbno p/P, eleznáPedagogické vzdlání (minimáln stední, ukonené maturitní zkouškou). Vedení krouk: tanení, pírodovdný, nerf, klub mládee. Zajišování volnoasových aktivit pro dti, mláde a veejnost. Spolupráce se ZŠ, Dtským domovem a MŠ ve Vrbn pod Praddem, píprava výukových a vzdlávacích program, vedení letních pímstských tábor ve Vrbn pod Praddem.Telefon, notebook.ivotopis a motivaní dopis zaslat do 26.7.2019 na e - mail : nebo poštou na adresu SV. Školní 2, Bruntál k rukám Jany Frankové. Vybraní zájemci budou pozváni na V.Z : 2.7.2019...

 • Company Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. in Bruntal
  30.06.2019 Updated on: 06.07.2019

  místo výkonu práce : BruntálPoadovaná profese:    OSOBNÍ ASISTENT/KA     Pracovníci pímé obsluné pée v oblasti ambulantních a terénních slueb a peovatelé v oblasti domácí pée (53222)Pracovišt a kontakty     Firma:    Centrum pro zdravotn postiené Moravskoslezského kraje o.p.s., I 26593548, Dr. E. Beneše 1497/21, 792 01 Bruntál          Komu se hlásit:    Bc. Dagmar Slaninová, kont.osoba, e-mail: Vlastnosti volného místa     Smnnost:    Jednosmnný provoz     Pracovnprávní vztah:    celý nebo zkrácený úvazek (0,5 a 1 úvazek)     Minimální stupe vzdlání:    Základní + praktická škola     Doba zamstnání:    Nástup srpen-záí 2019     Mzdové rozptí:    18 000K - 22 000K/plný úvazek dle dosaené praxe a prokázaných dovednostíPoadované dovednosti:     "    odborná zpsobilost dle zákona . 108/2006 ...

 • Company Macco Organiques, s.r.o. in Bruntal
  28.06.2019 Updated on: 04.07.2019

  místo výkonu práce : Bruntál, Zahradní 46cPracovní doba : 6 - 14, 14 - 22, 22 - 6 hodin.POADAVKY:"    nejlépe SOU/SŠ vzdlání"    samostatnost, spolehlivost, zodpovdnostNÁPL PRÁCE:"    práce ve 3-smnném provoze"    obsluha výrobního technologického zaízení"    jeábnické - vazaské práce"    fyzická zát - manipulace s bemenyNABÍZÍME"    pracovní pomr na dobu neuritou, plný pracovní úvazek"    mzdové ohodnocení:o    Nástupní mzda od 23.000,- K zahrnuje:"    tarifní mzdu "    msíní odmnu"    píplatky nad rámec stanovený zákoníkem práceo    pravidelný rst mzdy "    dosaená hrubá mzda v prbhu zamstnání a 26.500,- K za msíc"    navíc nabízíme: roní prémie, tvrtletní prémie, píspvky na stravné, na dopravné do zamstnání, na penzijní pipojištní, na sportovní akce, týden dovolené navíc, a jinéPEDPOKLÁ...

 • Company SDS TRANSPORT s.r.o. in Bruntal
  28.06.2019 Updated on: 18.07.2019

  místo výkonu práce : Bruntál, Zahradní 44aP sk. C + E, karta do tachografu, hlásit se na e - mail : nebo na tel. . 602 193 697Z : 26.6.2019...

 • Company Bohemia Marten Plus s.r.o. in Bruntal
  27.06.2019 Updated on: 02.07.2019

  místo výkonu práce : BruntálPoadujeme :  píjemné vystupování, trestní bezúhonnost, upednostníme lovka s praxí v security Jedná se o krátkodobou brigádu s moností i delší spolupráce.Certifikát stráného meme zprostedkovat.Pro informování ohledn pracovního místa volat na telefon 606 333 112 nebo napsat e-mail : . Nechodit na poboku!Z : 25.6.2019...

 • Company Styroprofile, a.s. in Bruntal
  27.06.2019 Updated on: 02.07.2019

  místo výkonu práce : Bruntálnápl práce:- jedná s eskými i zahraniními zákazníky, - zakládá zakázky dle objednávek zákazník do systému SAP,- zadává zaloené zakázky do výroby - komunikuje se zákazníkem, obchodním zástupcem a ostatními oddleními firmy,- potvrzuje objednávky zákazníkovi,- fakturuje odeslané zboí,poadujeme: - nmecký, nebo anglický jazyk na pokroilé úrovni (telefonická a emailová komunikace se zahraniními zákazníky), - uivatelskou znalost balíku MS Office,- zkušenosti s programem SAP výhodou,- samostatnost, pelivost a velmi dobré komunikaní dovednosti,nabízíme:- zamstnání na plný pracovní úvazek s nástupem ihned, - pracovní doba od 6.00 -14.30, 7.00 - 15.30, a od 8.00 - 16.30- pracovní pomr na dobu neuritou, první smlouva na dobu uritou,- odpovídající mzdu + stravenky a odmny za...

 • Company Sad-Fasad Sistem s.r.o. in Bruntal
  21.06.2019 Updated on: 18.07.2019

  místo výkonu práce : Bruntál + okres Bruntál /dle zakázek/Jedná se o úklid stavebních a výrobních prostor, práce ve výškách, dobrý zdravotní stavHlásit se na e - mail nebo na tel. . 739 665 196Z : 15.4.2019...

 • Company Sad-Fasad Sistem s.r.o. in Bruntal
  21.06.2019 Updated on: 18.07.2019

  místo výkonu práce : Bruntál + okres Bruntál /dle zakázek/Stavební práce, pomocné stavební prácePráce ve výškách, dobrý zdravotní stav, praxe na stavbáchHlásit se na e - mail nebo na tel. . 739 665 196Z : 15.4.2019...

 • Company Macco Organiques, s.r.o. in Bruntal
  16.06.2019 Updated on: 18.07.2019

  místo výkonu práce : Bruntál, Zahradní 46cPOADAVKY:-    nejlépe SOU vzdlání-    samostatnost, spolehlivost, zodpovdnostNÁPL PRÁCE:-    práce v nepetritém provoze-    obsluha výrobního zaízeníNABÍZÍME-    práci v expandující spolenosti-    pracovní pomr na dobu neuritou, plný pracovní úvazek-    nástupní hodinová mzda 118,80 K/hod.+ píplatky nad rámec zákoníku práce, bonusy, rst mzdy po zauení, nárst mzdy 25 - 30 tis. K v prbhu zamstnání.-    firemní benefity: roní prémie, tvrtletní prémie, píspvky na stravné, na dopravné do zamstnání, na penzijní pipojištní, na sportovní akce, týden dovolené navíc, a jiné.POZNÁMKA-    fyzicky nároná práce, innost zahrnuje zvedání bemenroní prémie, tvrtletní prémie, píspvky na stravné, na dopravné do zamstnání, na penzijní pipojištní, na sportovní akce, týd...

 • Company Macco Organiques, s.r.o. in Bruntal
  16.06.2019 Updated on: 18.07.2019

  místo výkonu práce : Bruntál, Zahradní 46cUpesující informace3) :(poadavky P skupin., jazykové poadavky,nápl práceapod.)    POADAVKY:-    vzdlání vyuen, nejlépe SOU chemického smru-    práce ve smnném provoze-    výhodou praxe obsluhy výrobního zaízení, technická zdatnost-    zpsobilost pro manipulaci s bemeny, jeábnické - vazaské práce, ízení VZV-    samostatnost, spolehlivost, zodpovdnost, aktivní pístup-    striktní dodrování pracovních instrukcí a vnitních pedpis spolenostiNÁPL PRÁCE:-    balení produkt na adjustaní lince, obsluha výrobního zaízení, zodpovdnost za kontrolu, kvalitu, znaení, vedení záznam o výrob šare-    zajištní provozuschopnosti strojn-technologického zaízení dle pracovních postup-    jeábnické - vazaské práceNABÍZÍME-    práci v expandující spolenosti-    pracovní p...

 • Company Povodí Odry, státní podnik in Bruntal
  16.06.2019 Updated on: 18.07.2019

  místo výkonu práce : tída Práce 20, BruntálPoadovaný profil:- stední vzdlání s výuním listem - obor vodní hospodáství, lesnictví nebo zemdlský- dobrý zdravotní stav (práce v terénu, pylovém a vlhkém prostedí), práce ve výškách - vysokozdviná plošina- platné osvdení pro práci s motorovou pilou- idiské oprávnní B,T,E - a praxe v ízení- praxe v oboru vítánaHlavní charakteristika pracovní innosti:- strojní a runí seení travních porost, údrba behových porost, kácení strom, vetn manipulace, sousteování a odvozu deva- údrba vodních tok a vodohospodáských zaízení a objekt (drobné stavební práce a opravy technologie) ve správ provozu- údrba a opravy svených stroj a zaízení- obsluha pracovnívh stroj v rámci výkonu dané profese a platných oprávnní- zamstnanec plní další úkoly podle pokyn nadízeného v...

 • Company ELKOPLAST CZ, s.r.o. in Bruntal
  16.06.2019 Updated on: 18.07.2019

  místo výkonu práce : BruntálStrojírenské vzdlání výhodou, pedchozí zkušenosti z oboru (svaování CO2, práce s bruskou, pilkou, plazma atd.) výhodou, sváeský prkaz výhodou, zodpovdnost, manuální zrunost. Moná kombinace asové a úkolové mzdy.Zájemci se nejprve hlásí emailem p. Dorniákové. Zamstnanecké výhody : Stravenky na obd, monost vzdlávání.Hlásit se na e - mail : Z : 2.4.2019...

 • Company ELKOPLAST CZ, s.r.o. in Bruntal
  16.06.2019 Updated on: 18.07.2019

  místo výkonu práce . BruntálPodmínky: strojírenské vzdlání výhodou, pedchozí zkušenosti z oboru výhodou, zodpovdnost, manuální zrunost, istý rejstík trest. Moná kombinace asové a úkolové mzdy.Hlásit se na e - mail : Z : 17.5.2018...

 • Company BERKASTAV s.r.o. in Bruntal
  16.06.2019 Updated on: 18.07.2019

  místo výkonu práce : Bruntálnutný je strojnický prkaz + P sk. B, hlásit se na e - mail : nebo na tel. . 775 056 143Z : 25.4.2018...

 • Company Linaset, a.s. in Bruntal
  16.06.2019 Updated on: 18.07.2019

  místo výkonu práce : Bruntál, Zahradní 44bNápl práce spoívá v obsluze lisu, vizuální kontrole výlisk, balení výlisk. Uchazei budou pijati do pracovního pomru pod personální agenturou Personal fabric, a.s.. U všech zamstnanc pracujících u Linaset, a.s. pod touto agenturou jsou zarueny srovnatelné pracovní i mzdové podmínky jako u kmenových zamstnanc. Zamstnanecké výhody : Pro pozici operátor výroby nabízíme NÁBOROVÝ PÍSPVEK ve výši 5 000,- K. Dále nabízíme píspvek na stravování ve výši 55%, prémie ve výši a 25% od prvního msíce, mimoádné roní prémie, poskytování veškerých píplatk a mzdových zvýhodnní vyplývajících z nepetritého pracovního reimu - píplatek za práci odpoledne, o víkendu, ve svátek, v noci a další motivaní odmny jako nap.  za dodrování  poádku na pracovišti, za nízkou absenci ...

 • Company ELKOPLAST CZ, s.r.o. in Bruntal
  16.06.2019 Updated on: 16.07.2019

  místo výkonu práce : Bruntál, Vrchlického 10Podmínky : sváeský prkaz CO2 výhodou, znalost tení výkresové dokumentace výhodou, moná kombinace úkolové a asové mzdy.Hlásit se na e - mail : Z : 5.12.2017...

 • Company FIDES Bruntál, spol. s r.o. in Bruntal
  13.06.2019 Updated on: 18.07.2019

  místo výkonu práce : Bruntál, t. Práce 3pro OZP !!! šití pracovních odv, praxe v oboru, úkolová mzda, osobní schzky hlásit pedem na tel. . 603 290 232, vzít s sebou ivotopis.Z : 17.1.2018...

 • Company Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace in Bruntal
  13.06.2019 Updated on: 18.07.2019

  místo výkonu práce : BruntálPoadovaná praxe minimáln 6 rok, DPS vítána, pracovní doba je jeden týden 40 hod. a druhý volno.Stravování ve školní jídeln, monost vyuití výhodných slueb školy.Hlásit se na e - mail : Z : 11.2.2019...

 • Company Centrum dentální hygieny s.r.o. in Bruntal
  13.06.2019 Updated on: 18.07.2019

  místo výkonu práce : Bruntál, Revoluní 20VŠ, praxe výhodouHlásit se na tel. . 777 942 771Z : 17.7.2017...

 • Company FORCORP GROUP spol. s r.o. in Bruntal
  13.06.2019 Updated on: 18.07.2019

  místo výkonu práce : Bruntál, Polní 1FORCORP GROUP spol.s r. o.Nástup moný ihned.Pracovišt: Linaset Bruntál, Polní 1000/1Informace o pracovním míst: obsluha zaízení operaního stediska, kamerového systému, zabezpeovacího systému a PC, ostraha objektu, pravidelné obchzky, kódování, kontrola objekt, kontrola osob vstupujících do objektu, zamezení vstupu neoprávnným osobám.Provoz nepetritý: 6:00 - 18:00 a 18:00 - 6:00Pracovní místo vyhrazené zamstnavatelem pro osoby se zdravotním postiením dle par. 80 zák. . 435/2004 Sb. (OZP) První kontakt moný POUZE telefonicky 723 612 506 nebo emailem . Nechodit na pracovišt!Z : 14.2.2019   A : 6.6.2019...

 • Company Baur Formschaumtechnik s.r.o. in Bruntal
  01.06.2019 Updated on: 18.07.2019

  místo výkonu práce : Bruntál, Zahradní 2035/46GKonená úprava a balení vyrobených dílDobrý zdravotní stav Dvousmnný provoz: ranní - 5:45 - 13:45, odpolední: 13:45 - 21:45píspvek na dopravu, píspvek na stravování (stravenky), firemní akce, dovolenánavíc v závislosti na délce PP, zdravotní volno, vánoní odmny, msíní prémie, výhodný telefonní tarif, permanentky na bazén, kafeterieHlásit se na e - mail : nebo na tel. . 777 065 696 nebo osobn v úterky od 10:00 do 13:00 hod.Z : 28.5.2019...

 • Company Thi Nga Bui in Bruntal
  26.05.2019 Updated on: 18.07.2019

  místo výkonu práce : Jesenická 796/6, 792 01, BruntálOtevírací hodiny prodejny od 07:00  - 20:00Pracovní doba rozvrena podle pedem stanoveného plánu s tím, e pracovní doba zamstnance nepesáhne zákonem stanovenou pracovní dobu. Vání zájemci o práci nech zašlou na e-mail svj ivotopis. Výbrové ízení probíhá formou písemného dotazníku. Výhodou znalost vietnamského jazyka. Hlásit se na e - mail Z : 24.5.2019  A : 28.5.2019...

 • Company SILNICE.CZ s. r. o. in Bruntal
  23.05.2019 Updated on: 18.07.2019

  místo výkonu práce : Krnov, okr. BruntálPoadujeme: -    Strojní prkaz (kolové rypadlo, elní naklada)-    Výhodou P, praxe vítána (me být i po RK) Pracovní doba: Po - Pá 7:00 - 15:30 hod., výjimen SoStravenkyHlásit se na e - mail : nebo na tel. . 734 366 482 / Po - Pá 7 - 19 /, pop. osobn na Vrchlického 24, Krnov / Po - Pá vdy od 7 do 15.30 /.Z : 22.5.2019...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Bruntal Edit filters