Jobmonitor. Search results for Dobra

111 Jobs found

Used filters:
 • Dobrax
Displaying 1-50 of 111 results.
 • Company IPS s.r.o. in Dobra
  09.05.2021

  Poadované znalosti• min. 4 roky zkušenost z pozice Solution Architect• min. 8 let zkušeností s vývojem v .NET, Azure a s webem• dobrá orientace v oblasti IoT, cloudové analytiky, umlé inteligence atd.Zamstnanecké výhody8):Anglitina, stravenky, multisport, flexi pas, 5 týdn dovolené...

 • Company IPS s.r.o. in Dobra
  09.05.2021

  Poadované znalosti• min. 3 roky zkušenost s testováním SW• znalost jak manuálního tak automatizovaného testování• velmi dobrá znalost AJ Zamstnanecké výhody8):Anglitina, stravenky, multisport, flexi pas, 5 týdn dovolené...

 • Company Prague Civil Society Centre, nadační fond in Dobra
  09.05.2021 Updated on: 09.05.2021

  Poadované dovednosti: zkušenost v poskytování poradenství v oblasti uebních metod a pomcek, vytváení struktury, obsahu a cíl nových vzdlávacích kurz a program, sledování a hodnocení stávajících i nov zavedených pedmt a kurz; pracovní zkušenosti v oblasti obanské spolenosti v regionu východní Evropy a stední Asie; dobrá orientace v prostedí obanské spolenosti a porozumní spoleenským trendm v oblasti východní Evropy a stední Asie; poadujeme výbornou znalost anglitiny a ruštiny....

 • Company Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně in Dobra
  09.05.2021 Updated on: 09.05.2021

  z: 26.3.2021, a: 7.5.2021Poadavky: vyuení v oboru prodava/ka s praxí v obchod výhodou, dobrá praktická znalost provozu prodejny, komunikativnost, pelivost, odpovdnostVýhody: zamstnání v prosperující eské firm, stabilizaní píspvek, e-stravenka, penzijní pipojištní, odmny pi pracovních a ivotních výroích, systém firemního vzdlávání aj. Nástup moný ihned!ivotopis prosím odešlete na adresu: " target="_blank" rel="nofollow">Kontakt: Ing. František Brhel, telefonicky v dob od  07:00 - 15:30 hod., osobní kontakt dohodou na .: 518 389 236....

 • Company Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně in Dobra
  09.05.2021 Updated on: 09.05.2021

  z: 15.2.2021, a:7.5.2021Poadavky: vyuení v oboru prodava/ka s praxí v obchod výhodou, dobrá praktická znalost provozu prodejny, komunikativnost, pelivost, odpovdnostVýhody: zamstnání v prosperující eské firm, stabilizaní píspvek, e-stravenka, penzijní pipojištní, odmny pi pracovních a ivotních výroích, systém firemního vzdlávání aj. Nástup moný ihned!ivotopis prosím odešlete na adresu: " target="_blank" rel="nofollow">Kontakt: Ing. František Brhel, telefonicky v dob od  07:00 - 15:30 hod., osobní kontakt dohodou na .: 518 389 236....

 • Company Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně in Dobra
  09.05.2021 Updated on: 09.05.2021

  Pracovišt: eletice 182. Vyuen/a i zauen/a v oboru prodava/ka   s praxí v obchod, dobrá praktická znalost provozu prodejny výhodou, komunikativnost, pelivost a odpovdnost. Zamstnání v prosperující eské  firm, stabilizaní píspvek, e stravenka, penzijní pipojištní, odmny pi pracovních a ivotních výroí, systém firemního vzdlávání aj.ivotopis prosím odešlete  na adresu : " target="_blank" rel="nofollow">...

 • Company Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně in Dobra
  09.05.2021 Updated on: 09.05.2021

  Pracovišt: ej 192. Vyuen/a i zauen/a v oboru prodava/ka   s praxí v obchod, dobrá praktická znalost provozu prodejny výhodou, komunikativnost, pelivost a odpovdnost. Zamstnání v prosperující eské  firm, stabilizaní píspvek, e stravenka, penzijní pipojištní, odmny pi pracovních a ivotních výroí, systém firemního vzdlávání aj.ivotopis prosím odešlete  na adresu : " target="_blank" rel="nofollow">...

 • Company Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně in Dobra
  09.05.2021 Updated on: 09.05.2021

  z: 7.5.2021- nástup moný ihnedPoadavky: vyuení v oboru prodava/ka s praxí v obchod výhodou, dobrá praktická znalost provozu prodejny, komunikativnost, pelivost, odpovdnostVýhody: zamstnání v prosperující eské firm, stabilizaní píspvek, e-stravenka, penzijní pipojištní, odmny pi pracovních a ivotních výroích, systém firemního vzdlávání aj. ivotopis prosím odešlete na adresu: " target="_blank" rel="nofollow">Kontakt: Ing. František Brhel, telefonicky v dob od  07:00 - 15:30 hod., osobní kontakt dohodou na .: 518 389 236....

 • Company HORKON s.r.o. in Dobra
  09.05.2021

  93123   Dlníci v oblasti výstavby a údrby inenýrských dlZZPracovišt: Sezonní 634/8, 739 32  VratimovKontakt: osobn po pedchozí tel. domluv, e-mailem, telefonicky 9:00 - 14:00 hod. Poadavky:- dobrá pracovní morálka a spolehlivost- manuální zrunost a ochota pracovat- P sk. B výhodou ...

 • Company Wrike Czech, s.r.o. in Dobra
  09.05.2021

  Stedoškolské vzdlání. Velmi dobrá úrove anglického a ruského jazyka mluvenou i písemnou formou výhodou. Pedchozí zkušenost mezinárodní spolenosti výhodou....

 • Company Wrike Czech, s.r.o. in Dobra
  09.05.2021

  Stedoškolské vzdlání, velmi dobrá úrove anglického a portugalského jazyka mluvenou i písemnou formou výhodou. Pedchozí zkušenost v mezinárodní spolenosti výhodou....

 • Company HYDROMA, spol. s r.o. in Dobra
  09.05.2021

  vypracování projekt tech. systém, zpracování projektové dokumentace, konstrukní ešení zaízení a výrobk a navrhování nových model, vzor, typ a výkres nových výrobk, provádní výpot a stanovování tech. podmínek, zpracování popisek a návod k pouívání, vypracování projektových podklad k jednodušším ástem technolog. zaízení, velmi dobrá znalost RJ slovem a písmem, znalost 3D SW,  AUTOCAD, P "B" - aktivní idi, znalost PC, osobní kontakt moný po tel. domluv...

 • Company VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. in Dobra
  08.05.2021 Updated on: 08.05.2021

  Vysokoškolské vzdlání, velmi dobrá znalost tureckého jazyka na úrovni rodilého mluvího, pedchozí zkušenost ve spolenosti Valeo Autoklimatizace k.s. minimáln 1 rok...

 • Company VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. in Dobra
  08.05.2021 Updated on: 08.05.2021

  Vysokoškolské vzdlání, velmi dobrá znalost španlského jazyka...

 • Company Tomáš Janovský in Dobra
  08.05.2021 Updated on: 08.05.2021

  Prodej a pée o zákazníky, automobilový prmysl - vzdlání úplné stední všeobecné (gymnázium). Pracovišt Jihoeský kraj, dle zakázek. Pruná pracovní doba. P sk. C a C+E Pracovní úvazek plný, zamstnání na dobu neuritou. Hrubá mzda od 23 000,--K do 28 000,--K.Podmínka idiský prkaz B, B+E. Znalost Windows, Mac OS a Ubuntu podmínkou, znalost softwarw pro úpravu fotografií Microsoft Office.Zkušenost s prodejem a péí o zákazníky a dále manaerské zkušenosti týmu nad 5 osob. Znalost detailingu a pípravy automobil na prodej. Velmi dobrá znalost anglického a komunikativní znalost španlského jazyka podmínkou. Vlastní fotoaparát výhodou.Kontakt: Janovský Tomáš, tel.:  e-mail: ...

 • Company Obec Věž in Dobra
  08.05.2021 Updated on: 09.05.2021

  - praxe 2 roky v oboru s ekonomickým zamením, dobrá znalost úetnictví, orientace v právních pedpisech (daové zákony atd.), znalost sestavení daového piznání za úetní jednotku, znalost problematiky DPH, schopnost sestavení kontrolního hlášení a piznání k DPH, aktivní pístup, samostatnost, odpovdnost, komunikativnost- kompletní vedení úetnictví obce s 810 obyvateli, zpracování mezd vetn agendy sociálního a zdravotního pojištní, sestavování úetní závrky a vedení úetních knih, sestavování a zasílání povinných výkaz dle zákona, komplexní zajišování spisové evidence, datové schránky, agenda CZECH Point, vidimace a legalizace, evidence obyvatel, vedení pokladny, fakturace, evidence majetku, závazk a pohledávek obceOsobní kontakt moný po pedchozí tel. domluv....

 • Company UHS JAKOS, a. s. in Dobra
  08.05.2021 Updated on: 09.05.2021

  servis manipulaní techniky a VZV, opravy el. regulátor otáek, výroba rozvad NN, dobrá orientace ve slaboproudé elektrotechnice, velmi dobrá znalost PC, elektrotech. vzdlání + vyhl. 50 (min. §6), orientace v oblasti spalovacích motor a hydrauliky výhodou, zkušenosti v oboru automatizace výhodou, zázemí stabilní firmy, zamstnanecké benefity, vybavený servisní vz, mobilní telefon a notebook, monost seberealizace a další odborný rst, pravidelné odborné školení, píspvek na stravování, kontakt e-mailem...

 • Company Město Moravská Třebová in Dobra
  08.05.2021 Updated on: 09.05.2021

  POADAVKY: minimáln vyšší odborné vzdlání (ekonomického smru výhodou),  vysoké pracovní nasazení, zodpovdnost, samostatnost, pelivost, orientace zejména v tchto právních pedpisech: 563/1991 Sb., o úetnictví, zák. . 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot, zák. . 235/2004 Sb., o dani z pidané hodnoty, vyhláška . 323/2002 Sb., o rozpotové skladb, dobrá poítaová zpsobilost (znalost zejména prostedí Windows, MS Office), vítáno: osvdení zvláštní odborné zpsobilosti pro správní innost pi finanním hospodaení ÚSC a jeho pezkumu, praxe na stejné i podobné pozici.Úplné znní podmínek a poadavk je na úední desce úadu, .NABÍZÍME: 10. platová tída, píspvek na stravování (stravenky), 5 týdn dovolené, indispoziní volno, píspvek na penzijní pipojištní, vzdlávání v oboru ad.KONTAKT: výbrové íz...

 • Company Město Moravská Třebová in Dobra
  08.05.2021 Updated on: 09.05.2021

  POADAVKY: stední vzdlání s maturitní zkouškou, samostatnost, zodpovdnost a komunikativnost, zdravotní zpsobilost a velmi dobrá fyzická zdatnost, schopnost jednání v zátových situacích, kynologické znalosti a zkušenosti vítány, dritel idiského oprávnní sk. B a zkušenosti v ízeníNABÍZÍME: odmny, píspvek na stravování, indispoziní volno, týden dovolené navícKONTAKT: podrobné informace k výbrovému ízení jsou uvedeny na úední desce ...

 • Company Delta-modeling company s.r.o. in Dobra
  08.05.2021 Updated on: 09.05.2021

  Operátor výroby RTM technologie - vzdlání stední odborné bez vyuení a bez maturity, poadavky: absolvování kursu ukoneném osvdením o zaškolení pi výrob s technologií RTM, minimáln dvouletá praxe ve výrob s technologií RTM, pedpoklady pro zaškolování dalších pracovník, vedení a motivace pracovního kolektivu, souhlas se sluebními cestami do Moskvy, dobrá znolst ruského jazyka (technická) slovem a písmem, kontaktní osoba Bayerová Jana, tel.: 723 641 213, e-mail: . Oveno: 5.5.2021...

 • Company ALEX. WELD s.r.o. in Dobra
  08.05.2021 Updated on: 09.05.2021

  Nutná výborná znalost svaovacích postup, nutno vlastnit certifikát, dobrá znalost tení výkres.Svaování ocelových konstrukcí, plech a trubek.Svaování dle výkresové dokumentace.Svaování elektrickým obloukem.Výhodou svaování nerezu.Samostatnost pi svaování.Zpsob prvního kontaktu: telefonicky Po-Pá od 8.00 - 15.00 hod....

 • Company RV Styl s. r. o. in Dobra
  07.05.2021 Updated on: 07.05.2021

  C04  a:3/5/2021Nabízíme práci u zavedené stavební firmy s dlouholetou tradicí. Zaškolení do provozu.Poadujeme:- dobrá pracovní morálka, spolehlivost, manuální zrunost, zdravotní pedpoklady pro výkon dané innosti- spolehlivost, schopnost ešit problémy, zvládání záte, flexibilitu. Zamstnanecké výhody:- personální strava, monost ubytování, prémie a do výše 100%.Kontakt telefonicky (06-14 hod), e-mailem, osobn. Kontakty viz výše. ...

 • Company Anna Blažková in Dobra
  07.05.2021 Updated on: 07.05.2021

  Poadavky:-  praxe - hotová jídla, minutky- dobrá pracovní morálkaZpsob kontaktu: pedem telefonicky domluvit schzku (9:00-16:00) nebo zasílat ivotopisy na email....

 • Company Huld s.r.o. in Dobra
  07.05.2021

  Kontakt: Lucie Harmáková, e-mail: Ruština na úrovni rodilého mluví. Pokroilá znalost anglitiny. Vysokoškolské vzdlání (Bc., Mgr., PhD.)Zkušenost s web developmentem a/nebo datovou analýzou.Znalost programovacích jazyk: Python, JavaScript a další.Znalost standardních framework: Django, Vue, Apache Solr, Angular, Elastic Search, ReactJS nebo Flutter.Velmi dobrá znalost HTML 5/CSS/JavaScript nebo Front-End Development. ...

 • Company BISO - Keibel s.r.o. in Dobra
  07.05.2021

  POADUJEME:- šikovný sváe s manuální zruností a zkušenostmi ve sváení- tení technických výkres a dobrá pracovní morálka podmínkou!- svaovací prkaz nebo certifikát podmínkouPozn. Jestlie máte prkazy nebo certifikáty propadlé, meme Vám po domluv zajistit obnovu.Smnnost - jednosmnný nebo dvousmnný provozZAMSTNANECKÉ VÝHODY: 5 týdn dovolené; píspvek na stravování (obdy,stravenky); píspvek na penzijní pipojištní; firemní i ivotní jubilea, píspvek za odpolední smnu; doprava na ranní smnu zajištna ze Strakonic; firemní vzdlávání apod.KONTAKT: telefonicky v dob od 6-14 hod. PO-PÁ, Horejšová Lucie, tel.: 383312534, 603274006, nebo e-mail: ...

 • Company VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. in Dobra
  07.05.2021

  Vysokoškolské vzdlání, velmi dobrá znalost španlského jazyka....

 • Company VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. in Dobra
  07.05.2021 Updated on: 08.05.2021

  Vysokoškolské vzdlání, velmi dobrá znalost arabského jazyka na úrovni rodilého mluvího, pedchozí zkušenost ve spolenosti Valeo Autoklimatizace k.s. minimáln 1 rok....

 • Company SMARIS s.r.o. in Dobra
  07.05.2021 Updated on: 08.05.2021

  osazování desek plošných spoj (SMD, THT), oivování zaízení, konfigurace a kalibrace zaízení, identifikace závad a servis, píprava výroby, praxe v oblasti elektro, znalost a zrunost v oblasti runího pájení, orientace ve schématech a zadávací dokumentaci, dobrá znalost elektro souástek, znalost PC (Excel, Word), zkušenosti s J-tag výhodou, pasivní znalost AJ, osobní kontakt moný po tel. domluv...

 • Company JEDNOTA, spotřební družstvo v Nymburce in Dobra
  07.05.2021 Updated on: 08.05.2021

  Do pátelského kolektivu hledáme vedoucího pracovníka nebo pracovnici marketingového oddlení.Poadujeme: pracovitost, pelivost, spolehlivost, loajalitu a ochotu uit se nové vci. Pedností: dobrá komunikaní schopnost a píjemné vystupování.Nutnost: zdravotní prkaz, dobrá znalost na PC - MS Office. Nabízíme: zajímavou, samostatnou a odpovdnou práci, stravenky, dovolená 200 hod., píjemné pracovní prostedí. Zájemci se mohou hlásit u paní Nmekové na tel.: 602 248 345, e-mail: . ...

 • Company Rosenberg s. r. o. in Dobra
  07.05.2021 Updated on: 07.05.2021

  SOU nebo SŠ vzdlání v oboru CNC stroje, obsluha a seizování svaovacího robota, velmi dobrá orientace v technických výkresech, pesnost, spolehlivost, zodpovdnost, samostatnost, týden dovolené navíc, dotované závodní stravování....

 • Company Vymito s.r.o. in Dobra
  02.05.2021 Updated on: 03.05.2021

  KONTAKT POUZE E-MAILEMPoadavky:- samostatnost pi práci- zodpovdnost- dobrá znalost nmeckého jazyka slovem i písmem podmínkou- souhlas s vysílláním na pracovní cesty do Rakouska a Nmecka- P sk. BMonost na plný i zkrácený úvazek...

 • Company Prague Civil Society Centre, nadační fond in Dobra
  02.05.2021 Updated on: 03.05.2021

  Poadované dovednosti: zkušenost v oblasti obanské spolenosti, lidských práv nebo rozvojové spolupráce na národní i mezinárodní úrovni; pracovní zkušenosti v oblasti obanské spolenosti v regionu východní Evropy a stední Asie; dobrá orientace v prostedí obanské spolenosti a porozumní spoleenským trendm v oblasti východní Evropy a stední Asie; poadujeme výbornou znalost anglitiny a ruštiny....

 • Company VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. in Dobra
  02.05.2021 Updated on: 04.05.2021

  Vysokoškolské vzdlání, velmi dobrá znalost anglického jazyka na úrovni rodilého mluvího, pedchozí zkušenost ve spolenosti Valeo Autoklimatizace k.s. minimáln 1 rok....

 • Company VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. in Dobra
  02.05.2021 Updated on: 04.05.2021

  Vysokoškolské vzdlání, velmi dobrá znalost španlského jazyka na úrovni rodilého mluvího, pedchozí zkušenost ve spolenosti Valeo Autoklimatizace k.s. minimáln 1 rok....

 • Company VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. in Dobra
  02.05.2021 Updated on: 04.05.2021

  Vysokoškolské vzdlání, velmi dobrá znalost španlského jazyka na úrovni rodilého mluvího, pedchozí zkušenost ve spolenosti Valeo Autoklimatizace k.s. minimáln 1 rok....

 • Company AVAJS s.r.o. in Dobra
  02.05.2021 Updated on: 04.05.2021

  RJ, AJ -  aktivní (další jazyk výhodou), správa a design databází, kódování, technická podpora, automatizace technologických proces souvisejících s pípravou a zpracováním dokument, organizace, dobrá znalost programování (C, C++, Java), Microsoft Windows Server 2003/2008/2012/2016, Microsoft Exchange Server 2007/2010/2013/2016...

 • Company NEORIS Czech Republic s.r.o. in Dobra
  02.05.2021 Updated on: 04.05.2021

  Kontakt:e-mail: nebo osobn na adrese: erotínova 32, Praha 3 (pátky od 10:00 do 11:00hod po dohod)MVP Prahadobrá znalost AJ bez nutnosti certifikátu. ŠP výhodou....

 • Company Qepler s.r.o. in Dobra
  02.05.2021 Updated on: 02.05.2021

  Kontakt telefonicky po-pa 8:00-17:00 nebo e-mailem.Odborné znalosti: ADMIN system MS Dynamics, power query M + Power BI, MS teams, yammer a ostatni office 365 business, PHO, Jquery, AJAX, JavaScript, MySQL, TSQL, MODX Revo, CSS, HTML. CPanel, SFTP, HTTPS, VPN. CCTC, konferení a zvukové systémy, mikrofony, mixéry, zesilovae, nahrávání videa. Profesní zkušenosti v oblasti B2B konferencí. Dobrá znalost evproského hotelového trhu se zamením na eskou republiku...

 • Company Qepler s.r.o. in Dobra
  02.05.2021 Updated on: 02.05.2021

  Kontakt telefonicky po-pa 8:00-17:00 nebo e-mailem.Odborné znalosti: system MS Dynamics, power query M + Power BI, MS teams, yammer a ostatní office 365.Profesní zkušenosti v oblasti B2B konference. Dobrá zanlsot trhu (pro uzavírání smluv a spolupráci se sponzory): Automotive (Glazing, Suspension, Seating, Sensors, Exhaust), Pharma (HPAPI, Genotoxic, Pre-field synergies, inhalatiion, lyophilization, Medical Devices). Dobrý znalost evproského hotelového trhu se zamení na eskou republiku. Konferení místnosti, DDR, technické vybvení. Tvorba cenových strategií, cen a marí...

 • Company SHVEDOFF SE in Dobra
  02.05.2021 Updated on: 04.05.2021

  Aktivní znalost RJ,AJ (další jazyk výhodou), dobrá znalost technické anglitiny, správa a design databází, kódování, technická podpora, automatizace technologických proces souvisejících s pípravou a zpracováním dokument, organizace, dobrá znalost programování (C, C++, Java)...

 • Company Wrike Czech, s.r.o. in Dobra
  02.05.2021 Updated on: 04.05.2021

  Kontakt:e-mail: Poadavky: Vyšší odborné vzdlání, velmi dobrá úrove anglického a ruského jazyka mluvenou i písemnou formou výhodou. Pedchozí zkušenosti v mezinárodní spolenosti výhodou....

 • Company Wrike Czech, s.r.o. in Dobra
  02.05.2021 Updated on: 04.05.2021

  Kontakt:e-mail: Vyšší odborné vzdlání. Velmi dobrá úrove anglického a ruského jazkya mluvenou i písemnou formou výhodou. Pechozí zkušenost v mezinárodní spolenosti výhodou....

 • Company Wrike Czech, s.r.o. in Dobra
  02.05.2021 Updated on: 04.05.2021

  MVP: PrahaKontakt: Poadavky: Bakaláské vzdlání. Velmi dobrá úrove anglického a ruského jazyka mluvenou i písemnou formou výhodou. Pedchozí zkušenost v mezinárodní spolenosti výhodou. ...

 • Company Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o. in Dobra
  02.05.2021 Updated on: 02.05.2021

  První kontakt se zamstnavatelem e-mailem.* Ukonené stedoškolské vzdlání* Zkušenosti v oboru* Výborné komunikaní dovednosti* Dobrá znalost anglitiny * Zajímavé finanní ohodnocení a zamstnanecké výhody (píspvek na penzijní pipojištní, multisport karta, relax room, sportovní a spoleenské akce)* Podpora v dalším vzdlávání, kurzy anglitiny, jazykové kurzy* Moderní pracovní prostedíSouhlas zamstnavatele se zamstnaneckou kartou....

 • Company DHL Information Services (Europe) s.r.o. in Dobra
  02.05.2021 Updated on: 04.05.2021

  MVP: PrahaKontakt: Sýkorová Darja, e-mail: Zkušenosti na obdobné pozici výhodou. Velmi dobrá znalost anglického jazyka výhodou. ...

 • Company ALUMETALL CZ s.r.o. in Dobra
  02.05.2021 Updated on: 02.05.2021

  Pracovišt:Týnec nad SázavouPopis pracovní innosti: odlévání odlitk z neelezných slitin, odlévání dle technologického postupu, úprava taveniny, píprava náadí, nástroj a licích forem potebných k odlévání, obsluha hydrauliky, obsluha kompresoru, obsluha hoák plynových pecí, obsluha elektrických pecí, obsluha vysokozdviného vozíku, obsluha jeábu, spolupráce s technologem pi vývoji nových technologií a odlitk Poadujeme: praxe vítána ve slévárenství, strojírenství apod. - není podmínkou, loajálnost vi zamstnavateli, - zámr dlouhodobého zamstnání, dobrý zdravotní stav a dobrá fyzická kondice, svdomitost, pelivost. Bezproblémový dojezd do cca 20 km od Týnce nad SázavouNabízíme:Mzda 25000-36000,- K émií a odmn - dle produktivity a kvality , náronosti odlévaných díl, odmny za zlepšovací návrhy, závo...

 • Company JUTA a.s. in Dobra
  02.05.2021 Updated on: 03.05.2021

  ŠI - ŠIKA VAK - dobrá fyzická zdatnost, dobrý zdravotní stav, manuální zrunost, pracovitost, spolehlivostNabízíme: píspvek na stravování, píspvek na rekreaci, píspvek na penzijní pipojištní...

 • Company JUTA a.s. in Dobra
  02.05.2021 Updated on: 03.05.2021

  PRACOVNÍK - PRACOVNICE  - šití vak, eza tkanin, folie, vaza, kontrolor - dobrá fyzická zdatnost, dobrý zdravotní stav, manuální zrunost, pracovitost, spolehlivostNabízíme: penzijní pipojištní, píspvek na rekreaci, vlastní rekreaní zaízení, dotované obdy...

 • Company DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ Dobřichovice in Dobra
  01.05.2021 Updated on: 01.05.2021

  Dtský domov se  školou Slaný hledá psychologa/ psycholoku na plný úvazek (zástup za MD).Poadujeme:Psychickou zpsobilost, trestní bezúhonnost.Pracovní nápl:Jedná se o individuální a skupinovou práci s chlapci ve vku od 6 do 16 let s poruchami chování. V zaízení pracují dv psycholoky. Pracovní pozice je vhodná i pro absolventy.Dobrá dopravní dostupnost z Prahy 6.Nástup moný ihned.Nabízíme:zajímavou práci, zamstnanecké benefity - monost osobního ohodnocení, píspvek na rekreaci, na stravné, na penzijní pipojištní, monost dalšího vzdlávání pi pracovním pomru a rizikový píplatek. Telefonický kontakt viz výše Po - Pá  8:00 - 15:00 hod....

 • Company Deutsche Börse Services s.r.o. in Dobra
  01.05.2021 Updated on: 01.05.2021

  Úkoly / odpovdnosti:o Denní provoz datových databází a spolupráce se správci systémuo Podpora konfigurace monitorování databází, zlepšování a automatizace proces o Zapojení povinných bezpenostních opatení a dodrování pedpiso Navrhujte nová ešení v týmu s vývojái aplikací a správci systémuo Provoz zahrnuje ranní smnu (7:00 - 15:00) a pohotovostní slubu rozdlenou mezi tým (lze oekávat prmrn 1-2 smny vetn pohotovostní sluby za msíc). Kvalifikace / poadované dovednosti:o Vysokoškolské vzdlání v oboru informaních technologií nebo obdobného zamenío Více ne 3 roky zkušeností se správou databází o Odborné znalosti v oblasti Oracle a / nebo MySQL (instalace, monitorování a údrba systému, ladní a ešení problém atd.)o Dobrá znalost jedné nebo více z následujících technologií: RedHat Linux, AWS, Docke...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Dobra Edit filters