Jobmonitor. Search results for Dobre

84 Jobs found

Used filters:
 • Dobrex
Displaying 1-50 of 84 results.
 • Company FNZ (UK) Ltd - Czech Branch, odštěpný závod in Dobre
  12.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  První kontakt e-mailem.Následující dovednosti jsou vítány:- zkušenost se zákaznickým servisem - zkušenost s pouíváním aplikace Excel pro analýzu dat- preciznost a dobré organizaní schopnosti- dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem- komunikaní a interpersonální dovednosti na vysoké úrovniSouhlas zamstnavatele se zamstnaneckou kartou...

 • Company Povodí Moravy, s.p. in Dobre
  12.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Poadovaný profil:- SŠ nebo VŠ elektrotechnického, pípadn obdobného zamení- Velmi dobrá orientace v projektových dokumentacích elektrotechnického charakteru- Kvalifikace dle Vyhlášky . 50/1978 Sb. minimáln § 6, § 9 výhodou- Dritel platného osvdení k provádní revizí elektrotechnických zaízení vydaného TIR pro provádní revizí pístroj, elektrospotebi, hromosvod, stroj a elektroinstalací - výhodou- Znalost zákona . 458/2000 Sb. (energetický zákon) a zákona . 165/2012 Sb. (zákon o podporovaných zdrojích energie)    - Praxe v oblasti malých vodních elektráren (dále jen MVE) technologie na vodních dílech, vodohospodáských zaízení výhodou  - Dobré uivatelské znalosti PC- Dobré organizaní a vyjadovací schopnosti - idiský prkaz skupiny B - aktivní idi- Schopnost samostatného rozhodování a ešení mimoá...

 • Company BELLITEX s.r.o. in Dobre
  12.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Máte rádi módu? Rádi se oblékáte do obleení svtových znaek? Tak pojte a pidejte se k nám. Firma BELLITEX nabízí obleení mnoha svtových znaek za dobré ceny. Hledáme posilu do naší nov otevené prodejny, vaše hlavní nápl práce bude komunikace se zákazníkem, samotný prodej, udrování prodejny …Co poadujeme? - vstícné a píjemné vystupování- trestní bezúhonnostCo nabízíme? - píjemné platové ohodnocení- skvlý kolektiv a mnoho dalšíhoTak pošlete ivotopis a pidejte se k nám.První kontakt e-mailem nebo telefonicky: 7 - 16 hodin....

 • Company CBA NUGET s.r.o. in Dobre
  12.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Poadujeme: idiské oprávnní skupiny C, kartu idie (digitální tachograf), platnou zdravotní prohlídku a psychotesty, spolehlivost, zodpovdnost, fyzickou zdatnost    Místo výkonu práce: Plzeský, Karlovarský, Budjovický a Stedoeský kraj (Nakládka v noních hodinách v Bílém Kostele nad Nisou návrat v ten den v odpoledních hodinách do Bílého Kostela. Nápl práce: Rozvoz a vykládka maloobchodní sít potravin Zamstnanecké výhody: Práce ve stabilní spolenosti, dobré platové podmínky, píspvek na stravování, tvrtletní a roní odmny, volné víkendy, nástup moný ihned     Hlásit se emailem....

 • Company TOM service s.r.o. in Dobre
  12.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Poadujeme: OU/SOŠ, vyuen s praxí v zámenickém oboru- min 2 roky, orientace ve výkresové dokumentaci, další kvalifikace a znalosti vítány (jeábnický, vazaský prkaz), manuální zrunost, samostatnost, pelivost, flexibilita, zájem o práci a schopnost se uit.Zamstnanecké výhody: monosti dalšího odborného rstu v oboru, dobré technické zázemí, výše odmování závislá na výkonech, preventivní lékaská pée pro zamstnance, zamstnanecké benefity                                 Prosíme nejdíve zaslat ivotopis na uvedený e-mail. ...

 • Company ESITO CZ s.r.o. in Dobre
  12.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Kontakt telefonicky od 09.00 do 17:00, nebo e-mailem na adresu .Poadujeme:- vyuení oboru výhodou , ne podmínkou- znalost šití na prmyslových strojích, ostatní zauíme- manuální zrunost, pelivost, smysl pro samostatnou práci- chu pracovat a odvést kvalitní, pelivou práci.Nabízíme:- zdarma vstupní lékaská prohlídka- zázemí dlouholeté spolenosti- práce v istém prostedí, dobré zázemí pro zamstnance- flexibilní pracovní doba kdykoliv mezi 5. a 16. hodinou- malý, pátelský tým lidí, neformální atmosféru- bonusy/prémie, sleva na firemní výrobky/materiály a sluby....

 • Company Eagle Eyes a.s. in Dobre
  12.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Dáváme píleitost i tm, kteí nemou pracovat na plný úvazek. Nabízíme práci na zkrácený pracovní úvazek na pozici vrátný/stráný. Vše co poadujeme je poctivost, chu do práce a srdce na pravém míst. Pracovní nápl se odvíjí od poadavku zákazníka. Za svdomitost, spolehlivost a dobré výsledky ODMNY. Firemní bonusy: píspvek na ivotní pojištní, ošatné, uniforma zimní/letní, uhrazení certifikátu pro výkon sluby, odmny za dobe odvedenou práci. Pracovní místo je vyhrazeno pro osobu OZP. Zamstnanecké výhody: Jednorázový píspvek K 5 000,-. Odmny, píplatky, píspvek na ivotní pojištní, flexi pasy, ošatné, certifikát pro výkon sluby, výhodný rodinný telefonní tarif.Kontakt je moný POUZE telefonicky (8:00 - 15:00) nebo emailem....

 • Company Domov důchodců Černožice in Dobre
  12.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Poadavky:  musí splovat podmínky výkonu inností sociálního pracovníka dle § 110 zákona  . 108/2006 Sb. o sociálních lubách ve znní pozdjších pedpis, trestní bezúhonnost, idiské oprávnní skupiny B, zdravotní zpsobilost, zdravotní (potravináský prkaz), uivatelská znalost práce na poítai na dobré úrovni MS Windows, Office, internet.i, okování proti hepatitid typu B výhodou, profesionální pístup k práci, týmová spolupráce, schopnost komunikace a jednání s klienty a jejich blízkými, zájem o  práci se seniory, empatický pístup, orintace v související legisltiv, zanlost zákona  . 108/2006 Sb., metodicko koncepní innost v oblasti sociální prácee, práce v sociálních slubách min. 2 roky výhodou, kordinace innosti, vedení dokumentace, tvorba smrnic a metodických pokyn.- Další informace:  základní pla...

 • Company Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace in Dobre
  12.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Bliší informace: Ing. Martin Karp, vedoucí ekonomického a personálního oddlení organizace Sociální sluby Slezská Ostrava, píspvková organizace, tel. 724 863 370, e-mail: Poadované doklady: ivotopis s uvedením údaj o dosavadních zamstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se zabezpeování poadovaných inností, výpis z evidence Rejstíku trest, ne starší ne 3 msíce, cizí státní píslušník obdobný doklad, ovená kopie dokladu o nejvyšším dosaeném vzdlání.Zaslané materiály budou uchazem vráceny spolu s písemným vyrozumním o výsledku výbrového ízení.Pedpokládaný nástup: 1. 1. 2022, pracovní pomr na dobu neuritou.Platové zaazení: 10. platová tída podle délky uznané praxe, v souladu s naízením vlády . 341/2017 Sb., Sb., o platových pomrech zamstnanc ve veejných slubách a správ, v pl...

 • Company LIKOV s.r.o. in Dobre
  12.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  První kontakt e-mailem.LIKOV s.r.o. je nejvýznamnjším výrobcem a prodejcem stavebních profil a píslušenství v eské republice a jedním z lídr na celosvtovém trhu. Dodáváme dnes do 44 zemí svta. Jsme velmi stabilní a neustále rostoucí spolenost.Hledáte práci v prosperující eské firm s dlouholetou tradicí?Máte výborné plánovací a organizaní schopnosti?Jste komunikativní a pozitivní lovk se schopností najít ešení i v neoekávaných situacích?Nápl práce:o    Zpracování výrobního plánu, jeho aktualizace na základ poadavk obchodního oddlení a stavu skladových zásobo    Zajištní efektivního procesu plánování výrobyo    Plánování odstávek, zkoušek na jednotlivých linkácho    Optimalizace plánovacích proceso    Komunikace s obchodním a nákupním oddlením o termínech dodání materiálu a následné realizac...

 • Company Vividus Medical, s.r.o. in Dobre
  12.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  První kontakt e-mailem.Jsme zaízení, které se neomezuje na standardní ošetovatelskou péi. Jsme místem, kde se rozdávají úsmvy, vychutnává dobré jídlo, kde je moné plnit pání, zkrátka pomáhat.FYZIOTERAPEUT/KAPokud si dokáete pedstavit, e...."    poskytujete pomoc tm, kteí ji potebují (zejména seniorm)."    provádíte individuální LTV i skupinové cviení."    dláte to, co máte rádi, a nepracujete, protoe musíte."    za Vaši práci jsou pacienti a jejich rodina vdní."    jste souástí odborného týmu zdravotních sester a ošetovatel."    pracujete v píjemné atmosfée a mladém, pátelském kolektivu."    se dále vzdláváte a rozvíjíte.Potom my dokáeme nabídnout...."    práci na plný i zkrácený úvazek (4 - 8 hodin denn) "    práci od pondlí do pátku."    Monost PRUNÉ PRACOVNÍ DOBY"    nástup od 1. 10. 20...

 • Company Ledax Vysoké Mýto o.p.s. in Dobre
  12.10.2021 Updated on: 12.10.2021

  Spolenost Ledax Vysoké Mýto o.p.s. hledá nového pracovníka/pracovnici na pozici ZDRAVOTNÍ SESTRAPoadujeme: - SŠ/VOŠ vzdlání v oboru všeobecná zdravotní sestra- zpsobilost k právním úkonm, bezúhonnost- osvdení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu- zkušenost nebo znalost odborných standard výhodou - dobré vyjadovací a komunikaní dovednosti, vysoká míra zodpovdnostiPopis innosti:- poskytování ošetovatelské pée- vyhodnocování poteb a úrovn sobstanosti uivatel- sledování fyziologických funkcí uivatele a zaznamenávání stavu uivatele- hodnocení a ošetování celistvosti ke a chronických ran- hodnocení sociální situace uivatele ve spolupráci se sociálním pracovníkem- spolupráce na zpracování odborných standard- vedení píslušné dokumentaceNabízíme:- odpovídající platové ohodnocení- ...

 • Company KOBERCE BRENO, spol. s r.o. in Dobre
  12.10.2021 Updated on: 12.10.2021

  Spolenost KOBERCE BRENO, spol. s r.o. pijme ihned nebo po dohod na HPP do svého týmu nové kolegy pro ODDLENÍ INTERNETOVÉHO PRODEJE na pozici ASISTENT/KA ODD. INTERNETOVÉHO PRODEJE (COPYWRITER) :hlavní pracovní nápl - tvorba obsahu e-shopu (peván po textové stránce)Rádi bychom uvítali zájemce, kteí splují následující poadavky:* minimáln SO vzdlání* znalost AJ alespo na základní úrovni* znalost práce na PC* dobrý zdravotní stav* asová nezávislost a pozitivní pístup k práci* pozice je vhodná i pro absolventy* velmi dobré komunikativní schopnosti* výborná znalost eského jazyka* znalost slovenského jazyka písmem výhodou* zkušenosti s psaným projevem výhodou* ochota pracovat nejen s textem ale i s fotografií výhodou* znalost grafických program Adobe Photoshop výhodou* pedchozí praxe s fotografov...

 • Company BMTO GROUP a.s. in Dobre
  12.10.2021 Updated on: 12.10.2021

  Nápl práce:1. technická podpora zákazníkm2. urení technologických postup pi ištní a úprav vod3. dohled nad projekty v oblasti ištní vod4. technologické zpracování poadavk zákazník5. úast na vývoji nových produkt 6. vyhodnocování zkušebních provozSchopnost samostatného plnní svených úkol, preciznost a zodpovdnost, poctivé pracovní nasazení, flexibilita, ochota cestovat, dobré komunikaní schopnosti a týmová práce, P sk. B.Poadavky: VŠ i SŠ strojního zameníNabízíme odpovídající finanní ohodnocení (rádi budeme pesnou výši diskutovat pímo bhem pohovoru) a perspektivní zamstnání u stabilní a dlouhodob zavedené spolenosti. Mezi benefity patí dovolená 5 týdn, stravenky + benefit píspvky, karta Multisport, prémie pololetní a roní, monost platového rstu a dalšího vzdlávání. Píjemné pracovní prostedí...

 • Company Broumovské stavební sdružení s. r. o. in Dobre
  12.10.2021 Updated on: 12.10.2021

  Pracovní pomr na dobu neuritou, jednosmnný provoz, nástup moný ihned. Pozice je vhodná i pro osoby zdravotn znevýhodnné a i pro absolventy/absolventky.Poadavky: vyuení v oboru, spolehlivost, praxe výhodou.Zamstnanecké výhody: Nabízíme velmi dobré mzdové ohodnocení, stálou práci, píspvek na stravování, monost ubytování.Místo výkonu práce: stavby zamstnavatele v rámci Královéhradeckého kraje.Kontakt - p. Netík Martin, tel.: 777 762 305, e-mail: (zaslání ivotopisu)....

 • Company Mars Svratka, a.s. in Dobre
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  - vedemí cca 100 pracovník výroby na jednotlivých výrobních oddleních s plánováním rozšíení výroby- zodpovdnost za plánování výrobních kapacit- zodpovdnost za dodrování výrobních postup a poadavk na kvalitu- spolupráce pi optimalizaci stávajícího výrobního zaízení- dohled nad dodováním BOZP a PO- vedení porad a výrobních dispeink- spoulráce pi zajištní a orhanizaci údrby- praxe v oblasti s ízením vtšího kolektivu min. 5 let- dobré komunikaní dovednosti a ochotu pispívat k úspchu celé spolenosti- zmanolost prmyslového inenýrství - 5S, štíhlá výroba, OEE, TPMzávodní stravování, píjemný kolektiv, monost osobního rozvoje, férový pístup...

 • Company ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. in Dobre
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  - Poadujeme: SOU  technického zamení, praxe v oboru minimáln 2 roky výhodou, profesní idiský prkaz sk. C, píp. C+E, dopravn psychologické vyšetení, ízení a obsluha silniních motorových vozidel urených pro údrbu silniní sít- Nápl práce: Práce spojené s výkonem bné údrby silnic stavebního a nestavebního charakteru, zimní údrby silnic, zejména posyp vozovek chemickým nebo inertním materiálem a pluhování. Zajišování prjezdnosti, regulace a ízení dopravy. ízení motorových vozidel a obsluha stavebních stroj a mechanism. Práce pi údrb souástí a píslušenství silnic I., II. a III. tídy. Pohotovost k výkonu zimní údrby, zajištní výjezd pro zajišování BESIPu a neodkladných zásah na silniní síti silnic I., II. a III. tídy- Nabízíme: Dobré zázemí stabilní spolenosti, prmrná roní mzda 375.000,- K vetn o...

 • Company SDZP družstvo in Dobre
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  [] Místo výkonu práce: Riegrova .p. 909/5, Dín II-Nové Msto, 405 02  Dín 2Poadavky:- VŠ vzdlání v magisterském nebo bakaláském studijním programu- splnní pedpoklad vzdlání podle § 110 odst. 4 zákona . 105/2006 Sb., o sociálních slubách, ve znní pozdjších pedpis - vyšší odborné vzdlání získané absolvováním vzdlávacího programu, akreditovaného podle zvl. právního pedpisu, v oborech vzdlání zamených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální pedagogiku, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditoveném podle zvl. právního pedpisu- dobré komunikaní a organizaní schopnosti- schopnost samostatného rozhodování- ochota zapojit se do systému pracovních pohotovostí- schopnost týmové spolupráce- poítaová gramotnostVýhodou: - idiský prkaz skupiny "...

 • Company KOKINETICS s.r.o. in Dobre
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  Poadujeme: SŠ obor strojírenství, zkušenost s automotive spoleností certifikované dle IATF16949 a ISO9001, povdomí o nástrojích kvality v automotive, znalost práce s PC v MS Office5, komunikativní znalost anglického nebo nmeckého jazyka, odolnost vi stresu, vysoká míra asertivity a schopnost ešit konfliktní situace, velmi dobré vyjednávací a komunikativní schopnosti, idiský prkaz sk. B.Nápl práce: dohled nad provádním uvolnní výroby, mezioperaních, výstupních kontrol, zesílených kontrol (100% kontrola, QW), blokace neshodných díl a administrace blokaního skladu, administrativní innosti v rámci oddlení kvality, administrace interních reklamací formou 8D, administrace dodavatelských reklamací formou 8D.Nabízíme: zaškolení na nabízenou pozici, odborné i jazykové vzdlání, sluební telefon, note...

 • Company A.V.Z. - KOVO s.r.o. in Dobre
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  Místo výkonu práce:  A.V.Z. - KOVO s.r.o. - Hemanv MstecNÁPL PRÁCE:  seizování CNC soustrunických automat, tvorba nových program, píprava výroby, údrba stroj, obsluha cnc, výmna plátk POADAVKY:  manuální zrunost, ochota uit se novým vcem, komunikativnost, chu do práce, flexibilita, zájem se rozvíjetZAMSTNANECKÉ VÝHODY:  práci ve stabilní firm a v píjemném kolektivu, práce na dv smny, dobré platové podmínky, nástup moný ihned, práce na HPP, stravenky, píplatky za pesasy, pracovní doba dle domluvypracovní doba od 6.00h do 14.00h a od 14.00h do 22.00hStrukturované ivotopisy zasílejte na e-mail:    Pro více informací volejte na +420 725 394 040 p. Horák První kontakt uite, prosím, na výše uvedeném telefonním ísle, na e-mailové adrese nebo pímo na provozovn. Pedem si ale domluvte termín návštvy...

 • Company HUres group s.r.o. in Dobre
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  Poadujeme:asová flexibilita, dobré komunikní schopnosti, dobrá orientace v novém prostedíproaktivita prácejazyky - eština, ukrajinština a ruština výhodou...

 • Company Jaroslav Těšínský in Dobre
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  Poadujeme: spolehlivost, bezúhonnost, dobré vystupování, samostatnost, zodpovdnost, fyzickou kondici.Nutný e-mail kontakt!...

 • Company Citrix Systems Czech Republic s.r.o. in Dobre
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  - vyšší vzdlání - AP- anglický jazyk a ruský jazyk na úrovni rodilého mluví- praxe v mezinárodní spolenosti- schopnost pizpsobit se situaci a okamité ešení problém- perfektní organizaní schopnosti, samostatnost a schopnost dosáhnout daného cíle- týmová spolupráce, flexibila, pelivost a profesionalita- velice dobré komunikaní dovednosti...

 • Company Citrix Systems Czech Republic s.r.o. in Dobre
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  - DM- anglický jazyk a ruský jazyk na úrovni rodilého mluví- praxe v mezinárodní spolenosti- schopnost pizpsobit se situaci a okamité ešení problém- perfektní organizaní schopnosti, samostatnost a schopnost dosáhnout daného cíle- týmová spolupráce, flexibila, pelivost a profesionalita- velice dobré komunikaní dovednosti...

 • Company Citrix Systems Czech Republic s.r.o. in Dobre
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  - vyšší vzdlání - DP- anglický jazyk a ruský jazyk na úrovni rodilého mluví- praxe v mezinárodní spolenosti- schopnost pizpsobit se situaci a okamité ešení problém- perfektní organizaní schopnosti, samostatnost a schopnost dosáhnout daného cíle- týmová spolupráce, flexibila, pelivost a profesionalita- velice dobré komunikaní dovednosti...

 • Company ENBI, s.r.o. in Dobre
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  Naše spolenost psobící na trhu ji od roku 1997 hledá zamstnance na pozici: Bagrista zásobova stavebPracovní nápl- práce minibagrem,- rozváka staveb materiálemPoadujeme: - praxi v oboru min.5 let- obecná znalost stavitelství- schopnost drobných oprav na strojích- dobré komunikaní schopnosti- idiské oprávnní sk.B, C, pípadn T, ENabízíme:- zázemí stabilní spolenosti- sehraný kolektiv...

 • Company ENBI, s.r.o. in Dobre
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  Naše spolenost psobící na trhu ji od roku 1997 hledá zamstnance na pozici: Rozpotá/pípravá staveb. Pracovní nápl: - tvorba cenových nabídek, - tvorba rozpot,- komunikace s dodavateli a odbrateli.Poadujeme: - praxi v oboru min. 5 let,- dobrou znalost stavitelství,- znalost ÚRS, RTS- dobré komunikaní schopnosti- idiské oprávnní sk.B.Nabízíme: - zázemí stabilní spolenosti,- sehraný kolektiv,- pracovní notebook, mobilní telefon.Nabízíme: mob. tel., NB...

 • Company TELEFONY CZ s.r.o. in Dobre
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  Pro naši nov otevíranou znakovou prodejnu mobilprovás v Hypermarketu Tesco, ul. Sobslavská 3038 - Tábor hledáme šikovné prodejce.Nabízíme:- motivující mzdu závislou na Vašich prodejních výsledcích- píjemné pracovní prostedí a sympatické kolegy/n- zázemí stabilní a dynamicky rozvíjející se spolenosti- slevy na telefony a píslušenství a výhodné zamstnanecké mobilní tarify- úvodní 3-5 týdenní zaškolení na našich brnnských prodejnách- pravidelné soute v prodejních dovednostech o hodnotné ceny- pravidelné smny systémem krátký/dlouhý týden (jeden týden Po, Út, Pá, So, Ne, další týden pak pouze St, t, vdy 9:00 - 20:00 hod.).Nápl práce:- obsluha zákazník na prodejn- prezentace výrobk a slueb zákazníkm- komunikace se zákazníky- píjem a vyizování reklamací- administrativa, starost o chod prodejny- p...

 • Company ISNA-MSE z.s. in Dobre
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  1. kontakt telefonicky, e-mailem. Tel.: 774 490 979, e-mail: " target="_blank" rel="nofollow">Informace o pracovním místNápl práce, pravomoci a zodpovdnostiPro naši spolenost, která se specializuje na neurosenzorickou rehabilitaci, hledáme vhodného kandidáta na pozici Výkonný/á asistent/ka - podpora týmu.Nápl práce:Podpora celého týmu (jedná se o malý tým)ešení administrativy a píprava veškerých podklad potebných pro garanta organizaceZajištní správného chodu kanceláePráce s MS OfficeVýsledkem Vaší práce bude:Správn a vas pipravené podklady Zajištný chod kanceláe Ušetený as managera firmyK této práci nutn potebujete:Vynikající výsledky z pedchozích aktivit (práce, brigáda, praxe)Uivatelskou znalost Microsoft OfficeProfesionální pístup a potebu dotahovat vci do konceZodpovdnost a odolnost v...

 • Company MPC System, společnost s r. o. in Dobre
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  Pozice: referent/ka nákupuMísto vhodné i pro absolventy.Poadavky:- Znalost práce na PC - MS Office, internet (zejména Excel)- Dobré organizaní schopnosti- Schopnost vyjednávat nejlepší podmínky- Komunikativnost- Pelivost- Odpovdnost- Proaktivní pístup- idiský prkaz skupiny B- Dobrý zdravotní stavZamstnanecké výhody:zvláštní prémie, dovolená navíc, píspvek na stravování, výuka anglitiny, indispoziní volnoNástup od 1.8.2021. Mzda: 23 000,- a 26 000,- KKontakt: Králová Kozohorská Blanka, tel.: 602 212 686, e-mail: První kontakt telefonicky nebo zaslat ivotopis e-mailem.Místo výkonu práce: MPC System, spolenost s r. o. Beznice, Pod Nádraím 297, Beznice...

 • Company Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace in Dobre
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  Poadujeme: vyšší odborné vzdlání, znalost práce na PC (Word, Excel), velmi dobré organizaní schopnosti, zodpovdnost, pelivost, zkušenosti s vedením kolektivu alespo 1 rok, výhodou znalosti z oblasti zdravotnictví a sociálních slueb (zákon . 108/2006 Sb.)Nabízíme: platové ohodnocení dle praxe od 23.000,- K/ms., 5 týdn dovolené, osobní píplatek, píplatek za vedení,  ostatní píplatky, píspvek na penzijní pipojištní, zvýhodnné stravování, vstupenky do bazénu, masáe, vitamínový balíek, píjemné prostedí, pátelský kolektiv úvazek 40 hod./týdnKontakt telefonicky nebo e-mailem: Míchalová Helena,  e-mail: ...

 • Company Honeywell, spol. s r.o. in Dobre
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  První kontakt e-mailem.Následujíci zkušenosti jsou vítany: - znalost anglického jazyka minimálne na úrovni B2- pedchozí zkušenosti s vedením globálních program a projekt- pedchozí zkušenosti v oblasti školení a vývoje - schopnost strategicky myslet a ešit sloité situace nebo problémy bez vedení nebo dohledu- schopnost rozvíjet dobré vztahy, pracovat samostatn a ve spolupráci s globálním týmemSouhlas zamstnavatele se zamstnaneckou kartou....

 • Company RUDOLF lešení, s.r.o. in Dobre
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  Schopný, pracovitý, zodpovdný, uenlivý zaškolit se do problematiky s montáí lešení. Kadý den jiná stavba - jiné místo, práce pouze v pracovní dny (mimo pracovní dny zcela výjimen).Nástup moný ihned.Zamstnanecké výhody:Stravenkový paušál, dobré pracovní podmínky, letní a zimní prémie, práce pouze v pracovní dny. V pípad zájmu kontaktujte e-mailem....

 • Company RUDOLF lešení, s.r.o. in Dobre
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  Schopný, pracovitý, zodpovdný, práce s hydraulickou rukou na autu DAF, uenlivý zaškolit se do problematiky s montáí lešení. Kadý den jiná stavba - jiné místo, práce pouze v pracovní dny (mimo pracovní dny zcela výjimen).Nástup moný ihned.Zamstnanecké výhody:Stravenkový paušál, dobré pracovní podmínky, letní a zimní prémie, práce pouze v pracovní dny. V pípad zájmu kontaktujte e-mailem....

 • Company LNS s. r. o. in Dobre
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  Nápl práce: obsluha linky, doplování granulátu, lehká korekce stroje, kontrola výrobk.Práce svým charakterem vhodná pro mue - tká bemena!Nabízíme: zauení, dobré platové ohodnocení, zálohy na týdenní bázi, píspvek na ubytování/ dopravu.Nutný telefonický nebo e-mail kontakt pedem!...

 • Company WAGNER METALL CONCEPT k.s. in Dobre
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  Praxe v kovovýrob, znalost technologie svaování, znalost tení výkresové dokumentace, organizaní schopnosti, zodpovdnost, komunikativnost, aktivní pístup k plnní úkol, flexibilita, práce s PC, ástená znalost NJ vítána. Prodlouení pracovní smlouvy a na dobu neuritou, dobré platové podmínky(dle zkušeností a znalostí), prémie. Píspvek zamstnavatele na stravování....

 • Company JFSPED, s.r.o. in Dobre
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  Nápl práce:- koordinace peprav a denní komunikace se zákazníky- píjem objednávek, jejich kompletace- dohled nad zakázkami po celou dobu jejich prbhu - komunikace s idii a kontrola pohybu vozidel- související administrativa, bná denní operativa- komunikace v rámci spolenostiPoadavky:- komunikativní znalost AJ, abyste se domluvil/a s klienty- dobré organizaní schopnosti- zodpovdnost, spolehlivost, pracovitost- ochotu uit se- P sk. BNabízíme: stravné + prémie k základní mzdTelefonický nebo e-mailový kontakt....

 • Company TELEFONY.CZ s.r.o. in Dobre
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  Kontakt e-mailem.Pro naše znakové prodejny v Brn hledáme šikovné prodejce. Co Ti meme nabídnout: o    motivující mzdu závislou na Tvých prodejních výsledcícho    vydláš si a 29.000 K, nástupní plat je 23.200 K.o    píjemné pracovní prostedí a sympatické kolegyo    zázemí stabilní a dynamicky rozvíjející se spolenostio    slevy na  telefony a píslušenství a výhodné zamstnanecké mobilní tarifyo    úvodní 3-5 týdenní zaškolení na našich brnnských prodejnácho    pravidelné soute v prodejních dovednostech o hodnotné cenyo    pravidelné smny ve dvou variantách :    - systémem krátký/dlouhý týden ( jeden týden PO,ÚT,PÁ,SO,NE, další týden pak pouze ST,T, vdy 9 -21 hod.- PO-PÁ od 9 do 18 hod. Co bude náplní Tvojí práce: o    obsluha zákazník na prodejno    prezentace výrobk a slueb zákazníkm, akti...

 • Company TELEFONY.CZ s.r.o. in Dobre
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  Místo výkonu práce: prodejna Mobilprovas (areál hypermarketu Tesco), Chebská 870/23, 353 01 Mariánské Lázn. Pracovní pomr na dobu neuritou. Vhodné i pro absolventy. Pracovní doba: krátký x dlouhý týden (9:00-20:00 h; jeden týden Po+Út+Pá+So+Ne, další týden pak pouze St+t). Nápl práce: obsluha zákazník na prodejn, prezentace výrobk a slueb zákazníkm, aktivní prodej, komunikace se zákazníky na prodejn i po telefonu, píjem a vyizování reklamací, administrativa, starost o chod prodejny, prbn budete rozvíjet své odborné a prodejní znalosti a dovednosti. Poadujeme: mít rád/a práci s lidmi, mít chu pracovat a uit se novým vcem, zvládat práci s poítaem na dobré úrovni, mít dobré komunikaní a prezentaní schopnosti, mít píjemné vystupování a vzhled, být optimistou/kou, splovat podmínku morální a tre...

 • Company TELEFONY.CZ s.r.o. in Dobre
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  Pro naši zavedenou prodejnu v Hypermarketu Tesco, ul. Nádraní 36 - Písek, hledáme šikovného prodejce / prodejkyni.Co Ti meme nabídnout:o    motivující mzdu závislou na Tvých prodejních výsledcícho    vydláš si a 29.000 K, nástupní plat je 23.200 K.o    píjemné pracovní prostedí a sympatické kolegyo    zázemí stabilní a dynamicky rozvíjející se spolenostio    slevy na  telefony a píslušenství a výhodné zamstnanecké mobilní tarifyo    úvodní 3-5 týdenní zaškolení na našich brnnských prodejnácho    pravidelné soute v prodejních dovednostech o hodnotné cenyo    pravidelné smny systémem krátký/dlouhý týden ( jeden týden PO,ÚT,PÁ,SO,NE, další týden pak pouze ST,T, vdy 9 -21 hod. Co bude náplní Tvojí práce:o    obsluha zákazník na prodejno    prezentace výrobk a slueb zákazníkm, aktivní prodejo  ...

 • Company TATRA METALURGIE a.s. in Dobre
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  z: 23.11.2020, a: 1.10.2021 Volné pracovní místo i pro cizince a zamstnaneckou kartuPracovní nápl:vytváení mících program a protokolvyhodnocení mrových protokol, vytváení statistických soubor, spolupráce s oddlením metrologie, práce s runími midly Poadujeme:obecnou znalost technologických postup a  orientaci ve výkresové dokumentaciznalost MS Office na uivatelské úrovnidobré komunikaní a prezentaní dovednosti, idiský prkaz sk. B,SŠ vzdlání technického smru výhodouOsobní kontakt Po-Pá od 8-14:00 hod, Mgr. Drozd, tel.: 606 711 136, ...

 • Company CS-CONT s.r.o. in Dobre
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  AKTUALIZACE 15.9.2021První kontakt písemný, telefonický- písemn zasláním strukturovaného ivotopisu na adresu: - telefonicky na . 735 753 382 (p. Petra Kmínková)PRACOVNÍ DOBA:- jednosmnný provozMÍSTO VÝKONU PRÁCE:- Nerudova 438, Zlaté HoryZAMSTNAVATEL POADUJE:- do nov pipravovaného vývojového týmu hledáme zkušeného konstruktéra, statika, se zkušenostmi v oboru ocelových konstrukcí- VŠ vzdlání v oboru konstrukce a statika staveb- praxe v podobném oboru výhodou- dobré komunikaní a písemné schopnosti- kreativitu a analytické myšlení- tvrí pístup- znalost výpoetních softwar na bázi metody konených prvk- znalost výpoetních softwar SCIA Nemetschek- znalost nmeckého jazyka výhodou, není podmínkouPRACOVNÍ NÁPL:- spolupráce na vývoji nových konstrukních detail obytných kontejner- tvorba konstrukních...

 • Company CS-CONT s.r.o. in Dobre
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  První kontakt písemný, telefonický- písemn na e-mail: - telefonicky na tel.. 735 753 382PRACOVNÍ DOBA:- jednosmnný provozMÍSTO VÝKONU PRÁCE:- Nerudova 438, Zlaté HoryPOADUJEME:- analytické myšlení, tvrí pístup- praxe ve výrob výhodou- dobré komunikaní a písemné schopnosti- Microsoft Office - Word, Excel, PowerPoint, AutoCAD, Solid Edge nebo jiný 3D software- znalost nmeckého jazyka výhodou - není podmínkouPRACOVNÍ NÁPL:- tvorba projektové a výrobní dokumentace v AutoCAD a Solid Edge, spolupráce s technologií a výrobou pi optimalizaci výrobního procesu, konstruování pípravk do výroby, kontrukce pidlených produkt dle plánuNABÍZÍME:- závodní stravování- monost zvyšování kvalifikace- zamstnanecké benefity...

 • Company CS-CONT s.r.o. in Dobre
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  První kontakt písemný, telefonický- písemn na e-mail: - telefonicky na tel.. 735 753 382PRACOVNÍ DOBA:- jednosmnný provozMÍSTO VÝKONU PRÁCE:- Nerudova 438, Zlaté HoryPOADUJEME:- analytické myšlení, tvrí pístup- praxe ve výrob výhodou- dobré komunikaní a písemné schopnosti- Microsoft Office - Word, Excel, PowerPoint- znalost nmeckého jazyka výhodou - není podmínkou- vytváení výkresové dokumentace v AutoCAD výhodou, není podmínkouPRACOVNÍ NÁPL:- zpracování zakázek do výroby, správa výrobních dat v informaním systémuNABÍZÍME:- stabilní a perspektivní zamstnání, zázemí prosperující spolenosti, píjemné pracovní prostedí- zamstnanecké benefity, odpovídající mzdové podmínky, monost zvyšování kvalifikace a profesního rstu- monost závodního stravování...

 • Company Bartoň a Partner s.r.o. in Dobre
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  Pracovišt: Mišákova .p. 541/18, Olomouc.Poadujeme:                - minimáln stedoškolské vzdlání- znalost a praxi v podvojném úetnictví- práci s PC (MS Office, Excel)- dobrou znalost eského jazyka slovem i písmem- dobré vyjadovací schopnosti- orientace ve veejných rejstících (justice, katastr nemovitostí atd.)- znalosti v problematice spoleného vlastnictví byt - výhodou- praxe v oblasti správy nemovitostí výhodou- schopnost samostatného plnní úkol - ochota uit se novým vcem- schopnost komunikovat s klienty- odolnost vi stresu- znalosti problematiky spoleenství bytových jednotek - výhodouStrukturovaný ivotopis a motivaní dopis zasílejte POUZE na e-mailovou adresu ...

 • Company Bartoň a Partner s.r.o. in Dobre
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  Pracovišt: Mišákova .p. 541/18, Olomouc. HPP, 40 hodin/týdenNástup moný ihnedMzda: 27.000,- KPoadujeme: - minimáln stedoškolské vzdlání - znalost a praxi v podvojném úetnictví - práci s PC (MS Office, Excel) - dobrou znalost eského jazyka slovem i písmem - dobré vyjadovací schopnosti - orientace ve veejných rejstících (justice, katastr nemovitostí atd.) - znalosti v problematice Spoleenství vlastník jednotek výhodou - praxe v oblasti správy nemovitostí výhodou - schopnost samostatného plnní úkol - ochota uit se novým vcem - schopnost komunikovat s klienty - odolnost vi stresu. Strukturovaný ivotopis a motivaní dopis zasílejte POUZE na e-mailovou adresu ...

 • Company Bartoň a Partner s.r.o. in Dobre
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  Vyhrazeno pro OZZ, OZP.1. kontakt e-mailem: Nápl práce - zabezpeování inností souvisejících s chodem logistického areálu - komunikace s nájemci a dodavateli slueb- ešení a odstraování poruch a oprav- zabezpeování administrativn-technických inností- ešení reklamací, poruch a zabezpeení jejich odstranní- pomoc pi ešení technických záleitostí s chodem areálu- vedení píslušných dokumentací nap. poárních, technických atd.Poadavky - vyuen nebo stedoškolské vzdlání technického smru (strojní, stavební)- pedchozí zkušenosti s obdobnými innostmi výhodou- asovou flexibilitu- dovednosti technického charakteru výhodou- samostatnost, zodpovdnost, odolnost proti stresu- dobré komunikaní a organizaní schopnosti - základní znalosti práce Microsoft Office - Word, Excel, Outlook- výhodou zkouška dle Vyhl. 50...

 • Company BV EXPRES s.r.o. in Dobre
  08.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  Nápl práce: doruování expresních zásilek po Vysoin na pravidelné linceNabízíme: práci na HPP, dobrý pracovní kolektiv, sluební SIM kartu s neomezeným tarifem, dobré finanní ohodnocení.Poadujeme: P sk. B, praxe 1 rok, trestní bezúhonnost, spolehlivost, zdravotní zpsobilost, flexibilitu, slušní vystupování a jednání.Nástup po zauení moný ihned.Nutný telefonický nebo e-mailový kontakt pedem!...

 • Company GROHE ČR s.r.o. in Dobre
  08.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  Kontakt:e-mail: " target="_blank" rel="nofollow">Upesující informace:- Ideáln 5 let zkušeností v nadnárodním prostedí a ve funkcích finanního plánování, analýz a operací- silné znalosti v aplikaci Excel na úrovni programování Makro, znalostech a zkušenostech s provádním vítány- Jazykové poadavky - anglitina a nmina- dobré komunikaní schopnosti- znalost SAP R3 a BW výhodou- Ideáln alespo 3 roky zkušeností v oblasti FMCG s kombinací marketingových a komerních zkušeností- B2B zkušenosti vítány- poetní / silné analytické dovednosti- Znalost regionálních daových a místních úetních pravidel- Certifikace MBA, CIMA or ACCA výhodou...

 • Company TELEFONY.CZ s.r.o. in Dobre
  08.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  Pro naši nov otevíranou znakovou prodejnu mobilprovás v hypermarketu Globus Havíov hledáme šikovné prodejce.Co ti meme nabídnout:o    motivující mzdu závislou na tvých prodejních výsledcícho    vydláš si a 29.000 K, nástupní plat je 23.200 K.o    píjemné pracovní prostedí a sympatické kolegyo    zázemí stabilní a dynamicky rozvíjející se spolenostio    slevy na  telefony a píslušenství a výhodné zamstnanecké mobilní tarifyo    úvodní 3-5 týdenní zaškolení na našich brnnských prodejnácho    pravidelné soute v prodejních dovednostech o hodnotné cenyo    pravidelné smny systémem krátký/dlouhý týden                                                                                                         ( jeden týden PO,ÚT,PÁ,SO,NE, další týden pak pouze ST,T, vdy 9 -21 hod. )Co bude náplní tvoj...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Dobre Edit filters