Jobmonitor. Search results for Dobre

583 Jobs found

Used filters:
 • Dobrex
Displaying 1-50 of 583 results.
 • Company M.Preymesser logistika, spol. s r.o. in Dobre
  26.05.2019 Updated on: 26.05.2019

  Poadujeme: VŠ technického zamení nebo SŠ s praxí v automotive, AJ na komunikativní úrovni , znalost logistických a analytických metod a proces výhodou, znalost práce na PC, MS Office na velmi dobré úrovni, idiský prkaz sk. B.Nabízíme: stravování v areálu firmy, jednorázové prémie, 5 týdn dovolené, píspvek na penzijní pipojištní.Kontakt telefonicky, e-mailem. ...

 • Company Diecézní charita České Budějovice in Dobre
  26.05.2019

  Poadujeme: - minimáln vyšší odborné vzdlání- velmi dobré komunikaní, organizaní a ídící schopnosti, píjemné vystupování- zkušenosti v oblasti projekt- výbornou znalost práce na PC (MS Office - Word, Excel, PowerPoint, Outlook; Internet)- samostatnost, zodpovdnost, pesnost, dslednost a pracovní nasazení- ztotonní se s cíli a posláním organizace, trestní a morální bezúhonnost- schopnost práce v týmu; respektování etických hodnot charity - praxe v administrativ, úetnictví, ekonomice a P skupiny B je výhodouPopis pracovní pozice:- prbný monitoring projektových píleitostí, píprava nových projekt organizace a tvorba projektových zámr- zpracování a podávání projekt v rámci nadací, evropských, státních, krajských, mstských a jiných fond- ízení projekt, projektových tým i jejich aktivit, administra...

 • Company Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích in Dobre
  26.05.2019 Updated on: 26.05.2019

  POADUJEME:  SŠ/VŠ vzdlání získané v rámci biologického, chemického i zemdlského oboru; Pedchozí zkušenost s prací v rybáských provozech i njaké biologické laboratoi výhodou; Anglický jazyk minimáln na úrovni B1 (slovem i písmem); Komunikativnost, samostatnost, systematinost, zodpovdnost, pelivost, organizaní schopnosti, ochota uit se novým vcem/metodám, schopnost práce ve stresu;Uivatelská znalost práce na PC - MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook); idiský prkaz skupiny B - aktivní idi/ka; Výborný zdravotní stav. NÁPL PRÁCE: Zodpovídá za provoz a efektivní vyuití rybochovné experimentální haly v rámci Laboratoe ízené reprodukce a intenzivního chovu ryb; Zabezpeuje intenzivní chov ryb, popípad jejich reprodukci v rámci experimentální rybochovné haly s vedením veškeré provozní evidenc...

 • Company Základní škola Plamínkové 1593 in Dobre
  26.05.2019

  Adresa: Plamínkové .p. 1593/2,Nusle,140 00  Praha 4Kontakt:  Iveta Mecerodová 8-15hod 241 402 639 e-mail Apply Nownabízíme velmii dobré pracovní podmínky, objektivní odmování podle pracovních výsledk, monost prodlouení pracovního pomru, podpora  profesního rstu...

 • Company Tabella s.r.o. in Dobre
  26.05.2019 Updated on: 26.05.2019

  Kontaktní osoba: íek Petr, Apply NowPoadujeme dobré komunikaní schopnosti, asovou flexibilitu a spolehlivost. Adaptovat se v novém prostedí a uit se novým vcem.Anglitina na komunikativní úrovni....

 • Company Sefir s.r.o. in Dobre
  26.05.2019 Updated on: 26.05.2019

  POADUJEME:- praxe v oboru 10 let, odborné vedení/provádní pozemních staveb ZTI a UT- komunikace se subdodavateli, kontrola termín, rozpot- spolehlivost, zodpovdnost, organizaní schopnosti, ízení menšího kolektivu lidí- asová flexibilita, odpovídající pracovní nasazení a chu do práce- idiský prkaz sk. BNABÍZÍME:- dlouhodobé a perspektivní zamstnání ve stabilní spolenosti, práci na zajímavých projektech- dobré finanní ohodnocení, sluební automobil, telefon, notebook, prémie...

 • Company Enttiva s.r.o. in Dobre
  26.05.2019

  Kontakt telefonicky od 9:00 - 18:00, e-mailem nebo osobn Ringhofferova ul. (konená metra)Min. hodin týdn: 20/30/40 dle dolmuvy- velmi dobré komunikaní a vyjadovací dovednosti- schopnost pásemné komunikace na vysoké úrovni- zkušenosti v oblasti prodeje výrobk i slueb- schopnost argumentace, být pesvdivý a mít tah na branku-pedchozí zkušenost v call centru i jako obchodní zástupce, týmový hrá-znalost anglického jazyka na lehce pokroilé úrovni - nutné porozumt psanému textu (nap. produktovému manuálu)-znalost práce s PC - práce s dokumenty, e-maily a další aplikace na úrovni uivatele-zkušenosti s prací v jakýmkoliv podnikový informaní systému-flecibilní pracovní doba (ideáln PO-PA 9:00-18:00)-mít snahu se neustále rozvíjet a vzdlávat-Enttiva je CHPM zamstnáváme jen OZPVýhody: heslem naší spol...

 • Company Veronika Smrkovská in Dobre
  26.05.2019

  kontakt telefonicky, emailem      9-19 hodHedáme šikovného kadeníka i kadenici, s opravdovým zájmem o svou profesi. Chtli by jste pracovat v prestiním kadenickém salonu? Jste vyuen nebo vyuena? Jste na mateské dovolené anebo jste erstvý absolvent a chcete se vypracovat a být perfektní ve svém oboru? Jste komunikativní, umíte pomáhat ostatním a být teamovým hráem? Máte zájem se neustále zdokonalovat a objevovat nové techniky a trendy? Jste kreativní a nebojíte se zkoušet nové vci? Je toto zamstnání souastn i Vaším koníkem? Pokud odpovídáte na všechny otázky "ANO", hledáme práv Vás!!!  Odmnou za tyto dovednosti a schopnosti je z naší strany dobré zázemí, rozvinutá sí klient, kteí se k nám rádi vracejí, a pokud se budou rádi vracet i k Vám, bude toto souviset i s Vaším nadstandartním finanním...

 • Company MONOLITH CZECH s.r.o. in Dobre
  26.05.2019

  místo výkonu práce: U Prioru .p. 804/3, 161 00  Praha 614kontakt: Adler Alexander, tel.: 736161466, e-mail: Apply Nowpoadujeme: idiské oprávnní skupiny C nebo C+E, profesní prkaz a karta idie výhodou,nmecký nebo ruský jazyk, zodpovdný a aktivní pístup k práci, dobrý zdravotní stav, výpis z RTnabízíme: dobré platové ohodnocení, monost stravování, pracovní ošacení, zamstnanecké výhody, firemní mobilní telefon, monost zvýšení kvalifikace, dodlání idiského oprávnní a zísání profesního prkazu, monost ubytování, platové ohodnocení od 23000 K hrubéhostrukturované profesní ivotopisy nejlépe i s fotografií zasílejte e-mailem na adresu Apply Now...

 • Company Axxel investment s.r.o. in Dobre
  26.05.2019

  Pozice je urena pouze pro OZP! Zkrácený úvazek 25 hodin týdn.Poadujeme: Dobré komunikaní a prezentaní dovednosti a píjemný hlasový projev bez vad ei.Alespo základy práce na PC.Pracovní nápl:Pozice telefonní operátor/ka obnáší aktivní telefonické kontaktování pedem pipravené databáze firem. Nejedná se o telefonický prodej nebo kontaktování domácností/oban s nabídkou uzavírání smluv nebo prodeje produkt!!!...

 • Company NOVÁK maso - uzeniny s.r.o. in Dobre
  26.05.2019

  Spolenost NOVÁK maso - uzeniny s. r. o. pijme do své prodejny ve Stodu (prodejna se nachází v objektu Penny marketu) PRODAVAE / PRODAVAKY.Pracovní doba: Po - Pá, ranní smna 6:00 - 13:00 hodin, odpolední smna 13:00 - 21:00 hodin a 1x za 14 dní ranní/odpolední smna o víkendu.Nápl práce:Pultový prodej uzenin, masa, sýr, lahdek, peiva, zákusk a výrobk z teplého pultu, Píprava, krájení a doplování zboí do pultu,Kontrola správnosti cen a povinných údaj na cenovkách, Prezentace zboí v prodejních pultech dle standardu spolenosti, Kontrola kvality a erstvosti zboí, Dodrování hygienických zásad, Dodrování pravidel HACCP, Komunikace a obsluha zákazník, Obsluha pokladnyPoadavky na kvalifikaci:Základní vzdlání, Praxi s prodejem zboí, Dobré komunikaní dovednosti, píjemné vystupování, Zodpovdný pístup k ...

 • Company M - KOVO s.r.o. in Dobre
  26.05.2019 Updated on: 26.05.2019

  Nabízíme pracovní pozici na mechanika seizovae CNC soustruhu. Práce od pondlí do pátku na ranní a odpolední smny, víkendy volné.Poadujeme zkušenost na pozici seizovae CNC soustruh a práci v programu Fanuc. Nabízíme dobré finanní ohodnocení dle dohody, menší kolektiv, osobní pístup a vstícné jednání.V pípad zájmu staí e mail na Apply Now nebo tel 567276185....

 • Company I&C Energo a.s. in Dobre
  26.05.2019 Updated on: 26.05.2019

  Kvalifikace a ostatní poadavky:•    platné osvdení z Vyhlášky 50/78 Sb. min. §6•    osvdení k provádní revizí vyhrazených el. zaízení (TIR) do 1000V/nad 1000V v objektech tídy A, B (§9)•    znalost práce s micími, zkušebními a diagnostickými pístroji a aparaturami, dále s bným runím náadím vetn HW prostedk a SW ureným pro vyhodnocování namených veliin a zpracovávání revizních zpráv•    idiský prkaz skupiny B•    trestní a zdravotní bezúhonnost•    spolehlivost, zodpovdnost, samostatnost, dobré komunikaní schopnosti, schopnost pracovat v týmuNabízíme:•    trvalý pracovní pomr•    prostor pro seberealizaci a monost vzdlávání•    motivaní odmování, firemní benefity•    5 týdn dovolené•    píspvek na penzijní pipojištní•    výborný pracovní kolektiv...

 • Company Diecézní charita Brno in Dobre
  26.05.2019

  Specifické poadavky- Odborná zpsobilost: vzdlání odpovídající kvalifikaci v souladu se zákonem .108/2006 Sb., o sociálních slubách - Osobnostní pedpoklady pro práci s cílovou skupinou sluby - zájem o problematiku osob s mentálním postiením- Odolnost vi stresové záti- Dobré komunikaní schopnosti, umní aktivn naslouchat- Schopnost empatie, sebereflexe, samostatnost, zodpovdný pístup k práci, schopnost pracovat v týmu i samostatn - Schopnost pehledn a efektivn zvládat nezbytné administrativní úkonyObecné pedpoklady- Trestní bezúhonnost- Zdravotní zpsobilost- Znalost práce na PC- idiský prkaz sk. B - aktivní idi/ka Pokud Vás tato pracovní nabídka oslovila, zašlete motivaní dopis a strukturovaný ivotopis do 30. kvna 2019 na adresu Oblastní charita Jihlava, Jakubské nám. 2, 586 01 Jihlava nebo e...

 • Company TOM service s.r.o. in Dobre
  26.05.2019

  Místo výkonu práce Moravany.Poadujeme: USO technického smru se zamením na automobilový prmysl, praxe v oblasti automobilní a návsové techniky, zkušenosti v ízení kolektivu pracovník min. 2 roky, uivatelská znalost práce na PC, P skupiny B,C (E výhodou), znalost Aj/Nj - výhodou, komunikativnost, samostatnost, pelivost, spolehlivost, obanská bezúhonnost.Zamstnanecké výhody: Monost dalšího odborného rstu v oboru, dobré technické zázemí, motivaní odmny, píspvek na stravování, preventivní lékaská pée pro zamstnance, zamstnanecké benefity, bonusy k pracovním a ivotním výroím. Nástup dle dohody.    První kontakt e-mailem - Poadujeme zaslání ivotopisu....

 • Company REHAU Automotive, s.r.o. in Dobre
  26.05.2019 Updated on: 26.05.2019

  NÁPL PRÁCE: odpovdnost za vasné objednání obal, práce se zákaznickými portály, vedení paletových kont, tvorba balících pedpis, odpovdnost za skladové mnostvíPOADAVKY: SŠ vzdlání, aktivní znalost AJ podmínkou, zkušenosti z výrobního závodu výhodou, dobrá znalost práce MS Office podmínkou, svdomitost, samostatnost, pelivost, odolnost vi stresu, schopnost prosadit se, velmi dobré organizaní schopnosti, ochota uit se novým vcem, P sk.BNABÍZÍME: pruná pracovní doba, 13. mzda, 5 týdn dovolené + monost 4 dodatených dn volna navíc, píspvek na dopravu dle vzdálenosti a 18 900,-K/rok, firemní kantýna, píspvek na stravování, píspvek na penzijní pipojištní 6 000,- K/rok, jazykové kurzy, finanní píspvek k významným ivotním událostem, podpora volnoasových aktivitKONTAKT: osobn, telefonicky (po-ct 7-15h,...

 • Company REHAU Automotive, s.r.o. in Dobre
  26.05.2019 Updated on: 26.05.2019

  NÁPL PRÁCE: koordinace zpracování reklamací a komunikace se zákazníky, spolupráce pi zavádní nových výrob v závod, spolupráce na rozvoji segmentu zákaznické kvality, spolupráce pi koordinaci externích a interních audit, analýza a reporting kvalitativních dat POADAVKY: SŠ vzdlání technického smru, aktivní znalost AJ nebo NJ podmínkou, zkušenosti z oblasti ízení kvality v automotive výhodou, znalost základních nástroj ízení kvality výhodou, pozitivní reakce na zmny a nové výzvy, dobré komunikaní schopnosti, P sk BNABÍZÍME: pruná pracovní doba, 13. mzda, 5 týdn dovolené + monost 4 dodatených dn volna navíc, píspvek na dopravu dle vzdálenosti a 18 900,-K/rok, firemní kantýna, píspvek na stravování, píspvek na penzijní pipojištní 6 000,- K/rok, jazykové kurzy, finanní píspvek k významným ivotní...

 • Company MEIXNER & HANUŠ a.s. Czech republic in Dobre
  26.05.2019

  NÁSTUP MONÝ IHNEDPRACOVNÍ NÁPL: - idi/ka tahae sklápcího nebo plachtového návsu, nebo návsu s posuvnou podlahouPOADUJEME:- praxe v oboru min. 2 roky- asová flexibilita, spolehlivost- platné psychotestyNABÍZÍME: - práce ve stabilní eské firm- dobré platové ohodnoceníKONTAKTNÍ OSOBY:Kyral Michal, tel.: 733 142 597, e-mail: Apply NowUrban Martin, tel. 731 694 695, e-mail: Apply Now...

 • Company Step TRUTNOV a.s. in Dobre
  26.05.2019

  VEDOUCÍ VÝROBYNápl práce:- píprava a organizace výroby dle ISO 9001, PED, AD Megblat, ASME- sestavování plánu výroby a ízení výrobních proces- zajišování výroby v kvalit poadované zákazníkem a v souladu s ISO- zodpovdnost za kontrolu dodrování pedepsaných postup- zodpovdnost za personální ízení výrobního provozu, motivace zamstnanc- zodpovdnost za dodrování bezpenostních pedpis na pracovišti ve výrob- píprava podklad pro fakturaci hotových výrobk- analýza efektivity výroby a provozu- zodpovdnost za rychlé a úspšné ešení reklamacíPoadujeme:- VŠ nebo SŠ vzdlání - strojírenský obor výhodou, pípadn osvdení o získání související profesní kvalifikace v oboru strojírenství- zkušenosti s vedením pracovník a jednání s lidmi- schopnost orientace v technické dokumentaci- dobré organizaní schopnosti, ...

 • Company Danisco Czech Republic, a.s. in Dobre
  26.05.2019

  LABORANT/-KA TECHNOLOGICKÉ LABORATOE- PP na dobu neuritou,  nástup moný ihned- Nápl práce: technologická podpora výroby v technologické laboratoi, tzn. laboratorní testy, zkoušky (jednosmnný provoz(, provozní podpora výroby v provozní laboratoi (nepetritý provoz), obsluha, kalibrace, kontrola a údrba laboratorních zaízení a techniky, vstupní, mezioperaní a výstupní kontrola vzork vetn odbru, analýzy a vyhodnocení rozborupíprava roztok pro laboratorní analýzy, práce s výrobní databází (SAP)- Poadujeme: SŠ vzdlání (analytická/potravináská chemie), praxe v technologické/analytické laboratoi výhodou, znalost práce na poítai (MS Excel), znalost programu SAP (výrobní databáze), flexibilita a ochota uit se novým vcem, pelivost, analytické myšlení, dobré komunikaní a organizaní schopnosti, schopno...

 • Company Randstad s.r.o. in Dobre
  26.05.2019 Updated on: 26.05.2019

  HR CONSULTANT- PP na dobu uritou 1 roku s moností prodlouení, nástup moný ihned- Nápl práce:   vyhledávání a oslovování zajímavých lidi na trhu práce, tvorba designu inzerce pozic a následná realizace náboru, aktivní vyhledávání kandidát na sociálních sítích, v databázích kandidát (interní i extern databázeí), komunikace s klienty, prezentace vhodných kandidát a následná zptná vazba,  poradenství v oblasti personalistiky (kandidáti, klienti)Poadavky: SŠ/VŠ vzdlání, zkušenost s náborem je výhodou, ne podmínkoudobrá znalost anglického jazyka, chu telefonovat a komunikovat s lidmi, zodpovdnost, pelivost, týmový hrá- Naše nabídka: monost nastartovat svou kariéru v oblasti HR, cenné zkušenosti v oblasti recruitmentu, mentoring ze strany zkušených koleg a pravidelná školení, slušný fixní plat + ...

 • Company MILKEFFEKT, s.r.o. in Dobre
  26.05.2019

  Poadujeme - min. SOU, praxe min. 2 roky na obdobné pozici nebo zkušenosti s ízením kolektivu (20-40 zamstnanc), dobré komunikaní a pesvdovací schopnosti, asertivita, loajalita, zodpovdnost, ochota uit se novým vcem, ochota práce v dvousmnném provozu, výhodou - základní znalost AJ, PJ nebo RJ.Nápl práce - ízení sveného úseku podle výrobního plánu, dohled nad efektivním vyuívaním pracovní doby zamstnanc, kontrola dodrování standard firmy.Vhodné i pro OZP.PS na dobu uritou s moností prodlouení.Nástup moný ihned.ivotopis zaslat na e-mailovou adresu: Apply NowPracovišt: Tinec...

 • Company RSBP spol. s r.o. in Dobre
  26.05.2019 Updated on: 26.05.2019

  Místo výkonu práce: Ostrava, RadvaniceKontakt: emailemV pípad Vašeho zájmu zašlete Váš strukturovaný ivotopis na e-mailovou adresu: Apply NowSouástí Vašeho strukturovaného ivotopisu musí být následující prohlášení:"Odesláním a doruením svého ivotopisu souhlasím, aby RSBP spol. s r.o., se sídlem Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, I: 45196508, zpracovávala mnou poskytnutá data obsaená v ivotopise pro úely a v rozsahu potebném pro uskutenní výbrového ízení."Pokud se Vám do 3 týdn od zaslání ivotopisu neozveme, berte prosím na vdomí, e Váš ivotopis nepostoupil do úzkého kola výbru a byl následn vymazán.Nápl práce:- organizaní a administrativní podpora marketingového týmu- evidence a správa dokument pouívaných pi marketingové innosti- píprava reklamních kampaní- zajištní a píprava podk...

 • Company VKUS-BUSTAN s.r.o. in Dobre
  26.05.2019

  z: 06.05.2019Nabízíme: Práci vhodnou pro invalidní dchodce, dobré platové ohodnocení, pouze odpolední smny, víkendy + svátky volné, výplata mzdy v pevných termínech a to na úet nebo sloenkou, zázemí stabilní a specializované firmy, odmny dle vykonané práce, píspvky na lázn a rehabilitacePoadujeme: istý trestní rejstík, dslednost, spolehlivost, vstícnostVýhody: píspvek na lázn a rehabilitace, píspvek na rekreaní pobyty dtíKontakty: Zájemce ádáme o zaslání ivotopisu na e-mail: Apply Now, telefonicky na  tel.. 725 466 606...

 • Company XEVOS Solutions s.r.o. in Dobre
  26.05.2019 Updated on: 26.05.2019

  Místo výkonu práce: Ostrava - centrumKontaktujte nás na e-mailu: Apply NowNápl práce:- komplexní pée o e-shop s elektronikou a výpoetní technikou- aktivní práce s interním systémem- správa a aktualizace produkt na e-shopu- zadávání produkt do nabídky a jejich kontrola- cenový monitoring (práce s porovnávai zboí, cenové analýzy, sledování trhu)- zodpovdnost za správnost informací uvedených u produkt- píprava objednávek k odeslání- komunikace se zákazníkyPoadujeme:- Orientace na trhu a zájem o nové technologie- Zodpovdnost, pelivost a smysl pro detail- Schopnost samostatné práce - Dobré komunikaní a organizaní schopnosti - Alespo ástená znalost AJ - Píjemné vystupování - Zkušenosti se správou e-shopu výhodouNabízíme:-Motivující finanní ohodnocení dle transparentních mítek zohledující jak výs...

 • Company XEVOS Solutions s.r.o. in Dobre
  26.05.2019 Updated on: 26.05.2019

  Místo výkonu práce: Ostrava - centrumKontaktujte nás na e-mailu: Apply NowNápl práce:- PHP Programátor- Python Programátor- C++ Programátor- ASP.NET MVC a C# Programátor- HTML5, CSS, JS KodérPoadujeme:- Zkušenosti v oblasti IT a programování- Znalosti nkterého z výše uvedených programovacích jazyk- Schopnost samostatné práce- Zápal pro vc, pirozenou motivaci dosáhnout úspch- Dobré komunikaní a organizaní schopnosti- Znalost AJ- Pijené vytupování, spolehlivost a loajálnostNabízíme:- motivující finanní ohodnocení- píjemné pracovní prostedí- flexibilní pracovní dobu- sickdays, dle domluvy monost homeoffice- adu akcí, školení a certifikací pro osobní i profesní rst- pístup k posledním technologickým novinkám a produktm- neuviteln pohodový a pátelský kolektiv- monost postupného pebírání kompete...

 • Company XEVOS Solutions s.r.o. in Dobre
  26.05.2019 Updated on: 26.05.2019

  Místo výkonu práce: Ostrava - centrumKontaktujte nás na e-mailu: Apply NowNápl práce:- Vývoj nativních aplikací pro telefony a tablety- Programování ve Swift- Návrh celých ešení ve spolupráci týmem- Práce s App Store- Výhodou mohou být zkušenosti s Apple WatchPoadujeme:- Zkušenosti v oblasti IT a programování- Zkušenosti s publikováním aplikací do App Store- Schopnost samostatné práce- Zápal pro vc, pirozenou motivaci dosáhnout úspch- Dobré komunikaní a organizaní schopnosti- Znalost AJ- Pijené vytupování, spolehlivost a loajálnostNabízíme:- motivující finanní ohodnocení- píjemné pracovní prostedí- flexibilní pracovní dobu- sickdays, dle domluvy monost homeoffice- adu akcí, školení a certifikací pro osobní i profesní rst- pístup k posledním technologickým novinkám a produktm- neuviteln poh...

 • Company Armáda spásy v České republice, z. s. in Dobre
  26.05.2019

  Místo výkonu práce: Ostrava KunikyKontakt: emailemPedpokládaný termín nástupu: 15. 6. 2019, pípadn dle dohodyZájemci zasílejte strukturovaný ivotopis a doklad o vzdlání na emailovou adresu Apply Now, Vybrání uchazei budou telefonicky kontaktování a prbn zváni k ústnímu pohovoru.Bliší informace u Mgr. Marty Horekové, tel.: 773 770 259Poadujeme:- dobrý zdravotní stav, istý trestní rejstík,- poadované odborné vzdlání pro výkon práce kuchae, orientace v problematice,- dobré kuchaské schopnosti, - samostatnost i schopnost spolupráce v týmu, dslednost, flexibilita,- respektování kesanských zásad Armády spásy,- velý a aktivní vztah k vaení a píprav pokrmVítáme:- praxi ve vtších stravovacích provozech (není podmínkou)Nabízíme:- pracovní smlouva na HPP - práci v mezinárodní kesanské organizaci s le...

 • Company Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. in Dobre
  26.05.2019 Updated on: 26.05.2019

  Místo výkonu práce: Ostrava Mar. HoryKontakt. ivotopis emailem do 15. 6. 2019 s prvodním dopisem - do pedmtu uvete V - Finanní úetníPoadujeme:SŠ/VOŠ/VŠ - ekonomické zameníVelimi dobrá znalost v úetnictví (výhoda ve státním neziskovém sektoru)Dobré komunikaní schopnostiZnalost MS Office - pokroilý uivatelOdolnost vi stresu, samostatnost, pracovitost, flexibilitu, systematinost, svdomitostSchopnost práce v týmuOchotu vzdlávat se a rozvíjet,Trestní bezúhonnostidiské oprávnní sk. B (povinné)Nabízíme:SeberealizaciMonost dále se vzdlávatHlavní pracovní pomr Zázemí stabilní organizaceFlexibilní pracovní dobaPedpokládaný nástup: 1. 7. 2019 (monost ihned). HPP na dobu uritou, monost prodlouení.Benefity: 25 dní dovolené, stravenky, sick day...

 • Company Auxilium o.p.s. in Dobre
  26.05.2019 Updated on: 26.05.2019

  SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI - AKTIVIZANÍ PRACOVNÍCINástup moný ihned!Poadujeme: VOŠ nebo VŠ se zamením na sociální práci i sociální pedagogiku se státní zkouškou ze sociální práce (poadavky zákona o sociálních slubách na sociálního pracovníka), znalost zákona o sociálních slubách a problematiky standard kvality sociálních slueb, schopnost realizovat socio-terapeutické innosti v rámci muzikoterapie, dramaterapie a další. P sk. B, komunikativnost, flexibilitu, aktivní postoj k lidem se ZP, samostatnost a zodpovdnost, schopnost pracovat v týmu. Praxi v oboru sociálních slueb i speciální pedagogiky.Vítáme: zkušenosti z oblasti podpory rodiny, znalost prostedí NNO, zkušenost s individuálním plánováním sluebNabízíme: smysluplnou tvrí práci v zajímavém oboru, monost dalšího vzdlávání v oboru, prunou prac...

 • Company D PLAST, a. s. in Dobre
  26.05.2019 Updated on: 26.05.2019

  Stabilní Zlínská plastikáská firma s mnohaletou tradicí pijme DLNÍKY NA POPLASTOVÁNÍ PLECH.=NABÍZÍME= • práci ve 3smnném provozu• velmi dobré mzdové podmínky, msíní prémie • píspvky na stravování, stravenky, poukázky flexipasy, 5 týdn dovolené  • monost pivýdlku na pesasových smnách=NÁSTUP moný IHNED==POADUJEME=• zodpovdnost, ochotu pracovat, flexibilitu, loajalitu=KONTAKT:  Apply Now, tel. 577243259-60...

 • Company Město Kroměříž in Dobre
  26.05.2019 Updated on: 26.05.2019

  pracovišt Mstského úadu Kromí- Vykonávaná agenda: Zajišování inností souvisejících s agendou projektu „Zdravémsto“, koordinace inností souvisejících s pijímáním dotací a s plnním závazk vzniklých pijetím a závreným vyhodnocením dotací, zpracování a pedkládání závreného vypoádání, piznaných dotací, plánování, samostatná organizace a realizace výchovn vzdlávacích akcí pro MŠ, ZŠ a širokou veejnost, úzká spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi a školami na všech stupních vzdlávání, ešení agendy a plnní kritérii místní Agendy 21- Platová tída: 10, doba uritá po dobu trvání projektu, tj. do února 2021, nástup dohodou - Poadavky pro vznik pracovního pomru - VŠ v bakaláském nebo magisterském studijním programu, zkušenosti s podáváním ádostí o dotace, zkušenosti s realizací neinvestiních ...

 • Company Jan Křetínský in Dobre
  26.05.2019

  POADUJEME Velmi dobré komunikaní a vyjadovací schopnostiMilé a profesionální vystupování Houevnatost a vytrvalost uivatelská znalost ovládání pc a práce na internetu NÁPL PRÁCEzjištní poteb klienta poradenství v oblasti zefektivnní nemovitosti vytvoení prezentace nemovitostivytvoení efektivní inzerce vedení profesionálních prohlídek se zájemci o nemovitost zajištní kompletní smluvní dokumentace v kooperaci s naším právním oddlením "  bezplatná realitní akademie a školení "  interní vzdlávací a rozvojový program "  flexibilní pracovní doba, home officePrvní kontakt c ase 10 -17.00h na ísle: 775 094133 nebo na mail: Apply Now ...

 • Company OŘÍŠKY Z CELÉHO SVĚTA spol. s r.o. in Dobre
  26.05.2019 Updated on: 26.05.2019

  Pracovní nápl:zajišuje provoz prodejny, prodej zboí.Poadujeme:dobré komunikaní dovednosti, píjemné vystupování, spolehlivost, zodpovdnost.Pracovní doba: PO - NE 9 - 21 hodin, krátký – dlouhý týden.ivotopisy zasílejte na e-mail. ...

 • Company ARTTEC s.r.o in Dobre
  26.05.2019 Updated on: 26.05.2019

  První kontakt e-mailem (Apply Now)Zamstnání na dobu uritou - jeden rok.Poadavky: Znalost obchodní innosti, praxe v oboru výhodou, dobré komunikaní schopnosti, reprezentativní vystupování, samostatnost, zodpovdnost, cílevdomost, idiský prkaz skupiny B, aktivní idi Prosíme o seznámení s nevšedními informacemi o firemní politice. Hlavní pracovní nápl: Pée o stávající zákazníky, vyhledávání nových zákazník, prodej výrobk, nabízení a prezentace produkt v souladu s firemní politikou, zajišování spokojenosti a stavu zákazník, plnní obchodních cíl firmy, pravidelné reportováníNabízíme:Sluební automobil, mobilní telefon, monost podílet se na vývoji nový výrobkMísto výkonu práce: Rosická 358, Tetice 664 17...

 • Company CK ČESKÉ KORMIDLO s.r.o. in Dobre
  26.05.2019 Updated on: 26.05.2019

  ivotopisy posílat na e-mail: Apply NowNápl práce: Domlouvání nových ubytovacíh kapacit v Chorvatsku. Komunikace jak se stávajícími, tak s novými partnery. Poadujeme: znalost anglického,srbského a chorvatského jazyka. Dobré komunikaní dovednosti. Znalost práce s MS Office, samostatnost.Souhlas zamstnavatele se zamstnaneckou kartou...

 • Company PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. in Dobre
  26.05.2019 Updated on: 26.05.2019

  První kontakt: e-mailem nebo telefonicky (8:00-16:00)Poadujeme: ukonené SŠ/VŠ vzdlání technického smru; zkušeností s programovánímídících aplikací; kreativní a technické myšlení, dobré analytické myšlení; pelivost a samostatnost pi ešení úkol; komunikativní znalost anglického jazyka; asová flexibilita, idiský prkaz sk. B výhodou.Náplní práce bude programování systém firmou vyrábných, pípadná výpomoc pi výrob.Zamstnanecké výhody: monost svozových aut z Brna, stravenky, zvýhodnný firemní tarif, finanní odmny za celoroní práci, pruná pracovní doba v rámci jednosmrného provozu.Místo výkonu práce: Drásov 470 ...

 • Company IMG AUTOMOTIVE s.r.o. in Dobre
  26.05.2019 Updated on: 26.05.2019

  Nápl práce:- nastavování a optimalizace výrobních parametr- optimalizace výrobních proces- hledání úspor- spolupráce s výrobou na nastavení strojního vybavení- spolupráce s údrbou ohledn náhradních díl, vylepšování stroj- spolupráce s projektovým oddlením na nových projektechPoadované znalosti:- SŠ vzdlání technického smru- praxe na obdobné pozici výhodou- všeobecná orientace v oboru strojního zaízení- orientace ve výkresové dokumentaci- dobrá uivatelská znalost práce s PC - MS Office- znalost nmeckého jazykaCo u nás získáte?- dobré finanní ohodnocení- monost seberealizace a dalšího profesního rstu ve stabilní a rozvíjející se eské spolenosti- uplatnní vašich zkušeností v dalších projektech firmy- zamstnanecké výhody a benefity: 5 dní dovolené navíc, stravenky....

 • Company PRECIOSA, a.s. in Dobre
  26.05.2019 Updated on: 26.05.2019

  Nápl práce:* vypalování výrobk ve vypalovacích pecích* vedení provozních záznam* obsluha zaízení, stroj a náadí dle návodu* kalibrace krabic Poadujeme:* vzdlání SO, ÚSO * schopnost samostatné práce i práce v kolektivu* komunikativnost* práce v nepetritém provozu * odpovdný pístup k práci* ochota uit se novým vcemNabízíme:* dobré platové podmínky* náborový píspvek* kvalitní zaškolení a profesní rozvoj* zamstnanecké výhody, bohatý balíek zamstnaneckých benefit * monost ubytování na podnikové ubytovnNástup: dle dohodyMísto výkonu práce: Liberec - MinkoviceKontakt: Preciosa, a.s.Petra StolínováTel.: 488 114 233E-mail: Apply NowNaše spolenost uznává jako plnohodnotný doklad Vaší kvalifikace na danoupracovní pozici také odpovídající osvdení o profesní kvalifikaci dle zákona179/2006 Sb....

 • Company PRECIOSA, a.s. in Dobre
  26.05.2019 Updated on: 26.05.2019

  Nápl práce:- nasazování a ploškování tvarových kamen (práce s malými polotovary sklenných kamen)Poadujeme:- vzdlání základní, SO- schopnost samostatné práce i práce v kolektivu- komunikativnost- práce v jednosmnném provozu - odpovdný pístup k práci- ochota uit se novým vcem- draz na jemnou motoriku rukou - vhodné spíše pro eny Nabízíme:- dobré platové podmínky- kvalitní zaškolení a profesní rozvoj- zamstnanecké výhody, bohatý balíek zamstnaneckých benefit - monost ubytování na podnikové ubytovn- Nástup: dle dohody- Místo výkonu práce: Liberec - MinkoviceKontakt: Petra Stolínová, tel.: 488114233, e-mail: Apply NowNaše spolenost uznává jako plnohodnotný doklad Vaší kvalifikace na danoupracovní pozici také odpovídající osvdení o profesní kvalifikaci dle zákona 179/2006 Sb....

 • Company Vladimír Hrubý in Dobre
  26.05.2019 Updated on: 26.05.2019

  Místo výkonu práce:- Ahold Klecany, V Honech 500, KlecanyPrvotní kontakt:- tel.: 733 145 120, prac. dny- e-mail: Apply NowUpesující údaje:- jedná se o rozvoz potravináského zboí pro obchodní etzec- poadujeme: idiský prkaz skup. C nebo C+E, platný profesní prkaz, schopnost a ochotu pizpsobit se promnlivé pracovní dobZamstnanecké výhody:- perspektivní dlouhodobé zamstnání, zázemí stabilní eské spolenosti, velmi dobré mzdové ohodnocení + zamstnanecké benefity, stravné a další nároky dle zákoníku práce, celou mzdu legáln na výplatní pásce. ...

 • Company Dřevařské centrum, s.r.o. in Dobre
  26.05.2019 Updated on: 26.05.2019

  Poadujeme: velmi dobré komunikaní a organizaní schopnosti, praxe na obdobné pozici výhodou, pelivost, spolehlivost, zodpovdnost, samostatnost, stedoškolské vzdlání v oboru dopravy výhodou. Nápl práce: ízení, plánování a organizování peprav, zajišování vytování vozidel, vyizování objednávek, dohled nad zakázkami a jejich realizace, zodpovdnost za dodrování termín dle poadavk zákazník, pímá komunikace s idii, vedení související administrativy, ešení mimoádných situací.V pípad zájmu pište nebo volejte na uvedné kontakty. ...

 • Company RETAL Czech a.s. in Dobre
  26.05.2019

  - pesun vyrobených preforem na urené místo ve sklad, inventarizace skladových zásob, píjmy do skladu, bná údrba svených VZVPoadujeme: prkaz VZV, ochota pracovat 12ti hodinnové smny vetn víkend a svátk (krátké týdny = steda, tvretek; dlouhé týdny = pondlí,úterý, pátek,sobota, nedle vdy od 6:00-18:00)Nabízíme: stravenky, doplková dovolená, mimoádné odmny, odmny za dobré výsledky, pracovní obleení a jeho údrbaKontakt: v pracovní dny telefonicky 8:00-16:00, e-mailem ...

 • Company HECHT MOTORS s.r.o. in Dobre
  26.05.2019

  Místo výkonu práce:- U Mototechny 131, TehovecPrvotní kontakt:- tel.: 778 795 846- e-mail: Apply NowUpesující údaje:Co bude Vaší prací a odpovdností?"    Opravy a servisní údrba motorových stroj nap. sekaky, pily, kultivátory, frézy apod."    Evidence a zpracovávání související administrativy"    Zodpovdnost za dodrování interních pedpisCo k tomu budete potebovat?"    Zkušenost s opravami nebo servisem"    Základní uivatelskou znalost práce s PC"    Dovednost pracovat samostatn, ale i jako len týmu"    Píjemné vystupováníCo Vám nabízíme?"    Zázemí rostoucí stabilní eské spolenosti"    Odpovídající finanní ohodnocení a odmny"    Náborový píspvek 10.000 K po zapracování"    Pracovní smlouvu na neuritou dobu"    Dovolenou navíc, placené zdravotní volno, stravenky, slevy na sortiment HECHT"  ...

 • Company Město Kolín in Dobre
  26.05.2019 Updated on: 26.05.2019

  První kontakt:e-mail: Apply Now.V pípad zájmu pošlete svj ivotopis vetn motivaního dopisu a sepsané strategie tí klíových bod rozvoje oblasti Kutnohorska a Kolínska nejpozdji do 20.6.2019 na e-mail Apply Now.Nápl práce:Manager turistické oblasti vyhledává, pipravuje a koordinuje projekty v souladu se zájmy spravovaného regionu.Spolupracuje s dalšími tuzemskými i zahraniními subjekty v oblasti cestovního ruchu (UNESCO, CzechTourism).Komunikuje a informuje veejnost o innosti spolku.Peuje o produktové portfolio destinace (nap. produktové materiály, webové stránky apod.).Zajišuje další nezbytné administrativní innosti.Poadavky:Vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdlání v oboru ekonomie a managementu (výhodou je management cestovního ruchu).Praxe v oboru cestovního ruchu.Znalost marketingových ná...

 • Company HECHT MOTORS s.r.o. in Dobre
  26.05.2019

  Místo výkonu práce:- U Mototechny 131, TehovecPrvotní kontakt:- tel.: 778 795 846- e-mail: Apply NowUpesující údaje:Co bude Vaší prací a odpovdností?"    Opravy a servisní údrba elektrického runího náadí pípadn zaízení"    Evidence a zpracovávání související administrativy"    Zodpovdnost za dodrování interních pedpisCo k tomu budete potebovat?"    Zkušenost s opravami nebo servisem"    Základní uivatelskou znalost práce s PC"    Dovednost pracovat samostatn, ale i jako len týmu"    Píjemné vystupování"    Výhodou, nikoliv podmínkou, je osvdení dle vyhlášky . 50/1978Co Vám nabízíme?"    Zázemí rostoucí stabilní eské spolenosti"    Odpovídající finanní ohodnocení a odmny"    Náborový píspvek 10.000 K po zapracování"    Pracovní smlouvu na neuritou dobu"    Dovolenou navíc, placené zdravotní...

 • Company TANNACO, a.s. in Dobre
  26.05.2019 Updated on: 26.05.2019

  Do prosperující spolenosti pijmeme pracovníka servisu stavebních stroj. idiský prkaz skupiny B podmínkou, strojnický prkaz a idiský prkaz skupiny C a T výhodou. Velmi dobré zázemí s pátelskou atmosférou.Kontaktovat nás mete e-mailem  nebo telefonicky 8:00 - 19:00 hod. ...

 • Company Centrum pro rodinu a děti Přerov, z.s. in Dobre
  26.05.2019 Updated on: 26.05.2019

  Nápl práce:psychologická diagnostika dtí i dosplých; terapie dtí a dospívajících; krizová intervence; výchovné poradenství rodinám s dtmi; rozvodová problematika (rodinná terapie); prezentaní a vzdlávací innost (vedení seminá, tvorba materiál apod.)Poadujeme:vysokoškolské vzdlání - jednooborová psychologie; trestní rejstík bez záznamu; teoretická i praktická znalost práce v oblasti dtské a rodinné terapie; dovednost v základní práci na PC; nadprmrné komunikaní dovednosti; schopnost týmové spolupráce; dobré zvládání stresu. Výhodou: alespo zapoatý psychoterapeutický výcvik; vzdlání v krizové intervenci; znalost zacházení s psychodiagnostikou; idiský prkaz skupiny BNabízíme :pracovní dobu vycházející vstíc osobním potebám; odbornou podporu; práci pod supervizí; monost seberealizace, vzdláván...

 • Company Společnost Podané ruce o.p.s. in Dobre
  26.05.2019

  Pracovišt: Opletalova 1, Olomouc.Spolenost Podané ruce o.p.s., projekt HRaní (pracovišt Opletalova 1, 779 00 Olomouc), vypisuje výbrové ízení na místo:E-terénní kontaktní pracovník - obsazujeme poslední místo do tylenného týmu!Nápl práce:- Kontaktní práce s hrái hazardních her v online prostoru (audio a textová komunikace v reálném ase, ale i odpovídání na emaily a psaní píspvk do diskuzí).- Oblast psobení je vymezena, vzhledem k vyuívání nástroj harm reduction (sniování rizik), na prostor mezi prevencí a lébou. (Hledáme "zodpovdné kreativce".)- Správa sociálních sítí, monitoring e-terénu, podílení se na tvorb obsahu webu.- Spolupráce v rámci týmu, ale i s dalšími slubami.- Vedení deníku/záznam o probhlých kontaktech.Poadujeme:- Vzdlání dle Zákona o sociálních slubách 108/2006 Sb.- Motivac...

 • Company HELTOS, a.s. in Dobre
  25.05.2019 Updated on: 25.05.2019

  Poadujeme: - ÚSO vzdlání strojírenského zamení; zkušenosti ze strojírenské výroby podmínkou; schopnost ídit pracovní kolektiv; technické znalosti, schopnost íst výkresy, smysl pro detail; idiský prkaz sk. B; znalost práce na PC, výhodou je znalost práce s operaním systémem SAP; komunikaní dovednosti; dobré organizaní schopnosti; samostatnost; odolnost vi stresu; Pracovní nápl;- organizace práce ve strojírenské výrob; ešení výrobních, technických, technologických otázek, kvalitativních neshod a reklamací; vedení, hodnocení a rozvoj podízených zamstnanc, odpovdnost za pracovní výkon zamstnanc a jeho vyhodnocování; odpovdnost za plnní výrobního plánu;Nabízíme:- technické zaškolení; monost dalšího profesního rstu; motivující finanní ohodnocení vetn benefit; zázemí silné, dynamicky se rozvíjejí...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Dobre Edit filters