Jobmonitor. Search results for Dobre

269 Jobs found

Used filters:
 • Dobrex
Displaying 1-50 of 269 results.
 • Company ERT AUTOMOTIVE BOHEMIA, s.r.o. in Dobre
  08.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  PRACOVNÍ NÁPL:- vedení projekt a sledování kvality, ceny, dodacích lht- organizace, ízení a zajišování technologické pípravy výroby- koordinace nábhu nových výrobk- spolupráce s ostatními oddleními- komunikace se zákazníky, dodavateli a identifikace jejich poteb- definovat, udrovat a aktualizovat kusovníky v systému.- prbn kontrolovat dodrování kusovník v podniku.- definovat, udrovat a aktualizovat matrici validaní zkoušky - definovat specifikace proces a prbh zpracování- provádt a aktualizovat asové studie- definovat a aktualizovat plány, vybavení, kontrolovat píslušenství a Poka Yoke- schvalovat specifikace výrobku (Závrená ást, Materiály a Procesy), provádt studie proveditelnosti - analyzovat a vykazovat proveditelnost projekt s ohledem na technické monosti a dosaené ekonomické výsledky...

 • Company ERT AUTOMOTIVE BOHEMIA, s.r.o. in Dobre
  08.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Poadavky:Pokroílá znalost aj slovem i písmempraxe v oblasti logistiky - podmínkoupraxe v automobilovém prmyslu - výhodoukomunikaní a vyjednávací schopnostischopnost samostatn se rozhodovat a ešit problémyochota cestovatvelmi dobré poítaové schopnosti (SAP, HELIOS)p sk. BPP na dobu uritou s moností prodlouení.Nápl práce:komplexní ešení zakázek, plánování výroby dle objednáveknákup materiálukomunikace s odbrateli, dodavateli a dopravcikoordinace toku materiáluvyhodnocení skladových zásobPracovní doba: jedna smna - zamstnavatel upesní.První kontakt: pí. Iva Pazderníková tel. 732 120 827 nebo email: nebo i osobn krom stedy mezi 8:00 - 14:00 hod....

 • Company GEP Czech Republic s.r.o. in Dobre
  08.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Kontakt:  Mercer Hedvika, tel.: 727858066, e-mail: Poadujeme: asová flexibilita, schopnost pracovat v kolektivu, snadná adaptace v novém prostedí, dobré komunikaní a organizaní schopnosti, píjemné vystupování, znalost anglického jazyka...

 • Company KOBERCE BRENO, spol. s r.o. in Dobre
  08.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  MVP: Teplická 501, Odolena VodaPijmeme po dohod na HPP a na dobu neuritou asistenta/asistentku vedoucího odd. maloobchodního a kontrolního oddlení s místem výkonu práce Obchodn logistické centrum Postiín, Teplická 501, Odolena Voda.Náplní pracovní innosti bude zejména v prvních msících zauení se a seznámení s problematikou pracovních postup, informaním systémem a prací na maloobchodních provozovnách zamstnavatele. Po této první ásti pak bude následovat velmi úzká spolupráce s vedoucím oddlení, komunikace písemná i osobní s vedoucími MO provozoven v rámci zamstnavatele, ešení úkol a problematiky tchto provozoven, poradenství a návrhy ešení ostatních záleitostí. Dále bude mít uchaze na starosti zpracování podklad, statistik a vyhodnocování z IS ( znalost programu Cezar G4 i Helios Green výho...

 • Company MGM COMPRO s.r.o. in Dobre
  08.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Poadavky:SŠ/VŠ vzdlání, znalost AJ minimáln na úrovni B2 (mluvenou i psanou formou), perfektní znalost MS Office (Word, Excel, Powerpoint), MS Outlook, znalost Informaních nebo CRM systému výhodou, praxe na obdobné pozici je výhodouPoadované dovednosti: profesionální a píjemné vystupování, pelivost, samostatnost a zodpovdnost, obchodní a vyjednávací schopnosti výhodou, samostatný a proaktivní pístup, dobré komunikaní a organizaní schopnostiCo za to nabízíme: férové finanní ohodnocení - aktivních a pracovitých lidí si váíme a dokáeme je i náleit ohodnotit, práci v pohodovém mladém kolektivu, píjemné pracovní prostedí, kolegy stejné krevní skupiny a velmi rozmanitou nápl práce, monost dalšího vzdlávání a rozvoje, produkty a sluby, které oceují jednotlivci i spolenosti z celého svtaPro více i...

 • Company AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o. in Dobre
  07.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Nabízíme: zajímavou práci, mezinárodní pracovní tým, dobré ohodnocení, monost trvalého vzdlávání a kariérního rstu. Oekáváme vysokou motivaci, zájem, tvoivost, týmovou práci.Místo je vhodné pro absolventy (zejména automechaniky, nástrojae, strojní mechaniky, kováe,zámeníky, mechaniky zemdlských stroj).Pracovní doba: tísmnný provozPRVNÍ KONTAKT: DOMLUVIT SI PEDEM SCHZKU PO TEL. NEBO EMAILU, NECHODIT OSOBN BEZ PEDCHOZÍ DOMLUVY....

 • Company DBS-Die Besten Service, s.r.o. in Dobre
  07.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Pracovišt  BenešovNápl práce: evidence zakázek, tvorba podklad pro fakturaci, evidence docházky, správa sklad, objednávání a výdej pomcek BOZP. Poadujeme: SŠ, pelivost, uivatelskou znalost PC. Nabízíme: stabilní zamstnání, dobré mzdové ohodnocení, firemní benefity. Nástup bhem záí 2019 nebo dle dohody. Pracovišt galvanovna Benešov.Bliší informace Vám ráda pedá Mgr. Jitka Marková, tel.: 778 746 757. Na Vaše ivotopisy se tšíme na e-mailové adrese: ....

 • Company Elmoz Czech, s.r.o. in Dobre
  07.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Pracovišt: BysticeNápl práce: montání práce ve výstavb energetických zaízení.Poadavky: výhodou je vzdlání nebo praxe v oblasti elektro a idiský prkaz sk. B.Nabízíme: zaškolení, dlouhodobé zamstnání, monost profesního rstu, zprostedkování ubytování, po zapracování velmi dobré mzdové ohodnocení, benefity. Místo výkonu práce je Bystice (Stedoeský kraj) a blízká dojezdová vzdálenost. Práce je vhodná i pro absolventy.Bliší informace Vám ráda pedá Mgr. Jitka Marková, tel.: 778 746 757. Na Vaše ivotopisy se tšíme na e-mailové adrese: ...

 • Company Elmoz Czech, s.r.o. in Dobre
  07.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Pracovišt:BysticeNápl práce: píprava, realizace a legislativní projednávání svených staveb, komunikace s investorem. Poadavky: technické myšlení, orientace v projektové dokumentaci, organizaní schopnosti, P sk. B. Výhodou je vzdlání nebo praktické zkušenosti v elektrotechnickém oboru, základní znalost stavebního zákona. Nabízíme: HPP, monost zauení, velmi dobré finanní ohodnocení dle praxe, kvalifikace a zkušeností s dalším rstem závislým na výsledcích, zamstnanecké benefity (stravenky, 5. týden placeného volna, permanentky na sport a kulturu atd.) Nástup je moný dle dohody. Bliší informace Vám ráda pedá Mgr. Jitka Marková, tel.: 778 746 757. Na Vaše ivotopisy se tšíme na e-mailové adrese: ....

 • Company Elmoz Czech, s.r.o. in Dobre
  07.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Pracovišt BysticeNápl práce: opravy motorových vozidel a zemdlských stroj.Nabízíme rznorodou a zajímavou práci, po zapracování velmi dobré mzdové ohodnocení, firemní benefity. Místo výkonu práce je Bystice u Benešova. Bliší informace Vám ráda pedá Mgr. Jitka Marková, tel.: 778 746 757. Na Vaše ivotopisy se tšíme na e-mailové adrese: . ...

 • Company Elmoz Czech, s.r.o. in Dobre
  07.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Pracovišt BysticeNápl práce: zajišování servis, elektrická i neelektrická mení.Poadavky: SOU/SŠ v elektrotechnickém oboru výhodou, znalost MS Office, P sk. B.Nabízíme: HPP, monost zauení, velmi dobré finanní ohodnocení dle praxe, kvalifikace a zkušeností s dalším rstem závislým na výsledcích, zamstnanecké benefity (stravenky, 5. týden placeného volna, permanentky na sport a kulturu atd.) Nástup je moný dle dohody. Pracovišt: Bystice.Bliší informace Vám ráda pedá Mgr. Jitka Marková, tel.: 778 746 757. Na Vaše ivotopisy se tšíme na e-mailové adrese: ....

 • Company Elmoz Czech, s.r.o. in Dobre
  07.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Pracovišt BysticeNápl práce: montání práce v oblasti silnoproudého elektrického vedení.Poadavky: vzdlání v elektrotechnickém oboru, P sk. B.Nabízíme: HPP, monost zauení, velmi dobré finanní ohodnocení dle praxe, kvalifikace a zkušeností s dalším rstem závislým na výsledcích, zamstnanecké benefity (stravenky, 5. týden placeného volna, permanentky na sport a kulturu atd.) Nástup je moný dle dohody. Pracovišt: Bystice.Bliší informace Vám ráda pedá Mgr. Jitka Marková, tel.: 778 746 757. Na Vaše ivotopisy se tšíme na e-mailové adrese: ...

 • Company Elmoz Czech, s.r.o. in Dobre
  07.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Pracovišt: BysticeRozšiujeme tým elektromontér od absolventských pozic a po specialisty. Nápl práce: elektromontání práce v oblasti distribuních sítí, trafostanic, elektroinstalaních pípojek, prmyslových instalací, veejného osvtlení atd. Poadavky: vyuení v  elektrotechnickém oboru, P sk. B, výhodou je vyhl. 50/1978 Sb.Nabízíme: HPP, monost zauení, velmi dobré finanní ohodnocení dle praxe, kvalifikace a zkušeností s dalším rstem závislým na výsledcích, zamstnanecké benefity (stravenky, 5. týden placeného volna, permanentky na sport a kulturu atd.) Nástup je moný dle dohody. Pracovišt: Bystice.Bliší informace Vám ráda pedá Jitka Marková, tel.: 778 746 757. Na Vaše ivotopisy se tšíme na e-mailové adrese: ....

 • Company Elmoz Czech, s.r.o. in Dobre
  07.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Pracovišt BysticePijmeme pracovníka na úklid kanceláských prostor, vetn sociálního zázemí. Nabízíme stabilní zamstnání, dobré mzdové ohodnocení, firemní benefity. Nástup je moný dle dohody. Pracovišt Bystice.Bliší informace Vám ráda pedá Mgr. Jitka Marková, tel.: 778 746 757. Na Vaše ivotopisy se tšíme na e-mailové adrese: ...

 • Company Elmoz Czech, s.r.o. in Dobre
  07.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Pracovišt: BysticeNápl práce: pomocné práce ve výstavb. Poadavky: spolehlivost, dobrý zdravotní stav. Výhodou je vzdlání nebo praxe v oblasti elektro a idiský prkaz sk. B.Nabízíme: zaškolení, dlouhodobé zamstnání, monost profesního rstu, zprostedkování ubytování, po zapracování velmi dobré mzdové ohodnocení, benefity. Místo výkonu práce je Bystice (Stedoeský kraj) a blízká dojezdová vzdálenost. Práce je vhodná i pro absolventy.Bliší informace Vám ráda pedá Mgr. Jitka Marková, tel.: 778 746 757. Na Vaše ivotopisy se tšíme na e-mailové adrese: ....

 • Company Elmoz Czech, s.r.o. in Dobre
  07.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Pracovišt BysticeNápl práce: obsluha stavebních stroj.Nabízíme: monost zauení, velmi dobré finanní ohodnocení dle praxe, kvalifikace a zkušeností s dalším rstem závislým na výsledcích, zamstnanecké benefity (stravenky, 5. týden placeného volna, permanentky na sport a kulturu atd.) Nástup je moný dle dohody. Pracovišt: Bystice.Bliší informace Vám ráda pedá Mgr. Jitka Marková, tel.: 778 746 757. Na Vaše ivotopisy se tšíme na e-mailové adrese: ....

 • Company Elmoz Czech, s.r.o. in Dobre
  07.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Pracovišt Bystice u BenešovaRozšiujeme tým o juniorské a seniorské pracovní pozice. Nápl práce: tvorba projektové dokumentace ve všech stupních jejího zpracování, úast na jednáních s úady a ostatními úastníky výstavby.Poadujeme dobrou znalost práce na PC, P sk. B, výhodou je vzdlání v elektrotechnickém oboru (SŠ, VŠ), pípadn umoníme doplnit si vzdlání v dálkovém roním studiu.Nabízíme:  HPP, monost zauení, velmi dobré finanní ohodnocení dle praxe, kvalifikace a zkušeností s dalším rstem závislým na výsledcích, prunou pracovní dobu, zamstnanecké benefity (stravenky, 5. týden placeného volna, permanentky na sport a kulturu atd.) Nástup je moný dle dohody. Pracovišt: Benešov.Bliší informace Vám ráda pedá Jitka Marková, tel.: 778 746 757. Na Vaše ivotopisy se tšíme na e-mailové adrese: . ...

 • Company Elmoz Czech, s.r.o. in Dobre
  07.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Pracovišt BenešovNápl práce: geodetické práce v terénu, zpracování dat.Poadujeme: SŠ/VŠ, samostatnost, organizaní schopnosti, P sk. B, znalost práce na PC.Nabízíme: monost zauení, velmi dobré finanní ohodnocení dle praxe, kvalifikace a zkušeností s dalším rstem závislým na výsledcích, zamstnanecké benefity.Nástup je moný dle dohody. Pracovišt: Benešov.Bliší informace Vám ráda pedá Mgr. Jitka Marková, tel.: 778 746 757. Na Vaše ivotopisy se tšíme na e-mailové adrese: ....

 • Company Elmoz Czech, s.r.o. in Dobre
  07.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Pracovišt: BysticeNápl práce: vytyování stávajících sítí, zpracování dat.Poadavky: SOU/SŠ v elektrotechnickém oboru výhodou, znalost MS Office, P sk. B.Nabízíme: HPP, monost zauení, velmi dobré finanní ohodnocení dle praxe, kvalifikace a zkušeností s dalším rstem závislým na výsledcích, zamstnanecké benefity (stravenky, 5. týden placeného volna, permanentky na sport a kulturu atd.) Nástup je moný dle dohody. Pracovišt: Bystice.Bliší informace Vám ráda pedá Mgr. Jitka Marková, tel.: 778 746 757. Na Vaše ivotopisy se tšíme na e-mailové adrese: .   ...

 • Company Elmoz Czech, s.r.o. in Dobre
  07.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Pracovišt: BenešovNápl práce: ízení geodetického oddlení, vetn plán rozvoje, ekonomické a personální ízení oddlení, odpovdnost za vedení jednotlivých projekt, vytyování v terénu.Poadujeme: SŠ/VŠ v oboru geodézie, výbornou znalost MS Office, AutoCAD, P sk. B, samostatnost, organizaní schopnosti.Nabízíme:  HPP, velmi dobré finanní ohodnocení dle praxe, kvalifikace a zkušeností s dalším rstem závislým na výsledcích, zamstnanecké benefity (stravenky, 5. týden placeného volna, píspvek na dovolenou, permanentky na sport a kulturu atd.) Nástup je moný dle dohody. Pracovišt: Benešov.Bliší informace Vám ráda pedá Jitka Marková, tel.: 778 746 757. Na Vaše ivotopisy se tšíme na e-mailové adrese: ....

 • Company Elmoz Czech, s.r.o. in Dobre
  07.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Pracovišt: Benešov u PrahyPopis pracovní pozice:o    konzultace s projektanty pi zpracovávání projektové dokumentaceo    koordinace práce projektant a technik inenýringuo    msíní reporty rozpracovanosti a plnní jednotlivých projekt o    zpracování cenových nabídeko    koordinace subdodavatelPoadavky:o    SŠ/VŠ vzdlání technického smru, nejlépe v oboru elektroo    minimáln 5 let praxeo    zkušenosti se zpracováním a vedením projektové dokumentaceo    znalost MS Office, MicroStation nebo AutoCADo    aktivní idi skupiny BVýhodou je:o    zkušenosti s vedením týmuo    autorizaci KAIT technologická zaízení staveb nebo technika prostedí staveb, specializace elektrotechnická zaízeníNabízíme:o    smysluplnou a rznorodou práci ve stabilní spolenostio    velmi dobré finanní ohodnocenío    pátelský k...

 • Company Wellness centrum Konstantinovy Lázně a.s. in Dobre
  05.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Místo výkonu práce: Wellness centrum Konstantinovy Lázn  a.s., Lázeská 210, 349 52 Konst. Lázn. Popis:Samostatn pracující masérSpolupráce na pracovní pomr nebo na dohodu o provedení práce Zamstnavatel: Wellness centrum Konstantinovy lázn a.s.Poadavky:Vzdlání: Stední odborné s výuním listem nebo úplné stední odborné s maturitouKvalifikace: Podmínkou pijetí je masérský kurz, pracovitost a snaha zdokonalovat se v dalších masérských technikách.Certifikáty s oprávnním provádt další masérské nebo kosmetické techniky výhodouZkušenosti a praxe vítány.Samostatný pístup, ádoucí profesní postoje a návykyPedpokládané osobnostní kvality  pracovníkaKomunikativnost, angaovanost ve prospch wellness centra a jeho klientNabízíme:Trvalou spolupráci v dlouhodobém horizontuPíjemné kultivované prostedí wellness...

 • Company STYL PLZEŇ, výrobní družstvo in Dobre
  05.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Prosíme ivotopisy zasílat pedem na e-mail: nebo osobn pinést na personální oddlení. Poadavky: praxe ve výrobní firm se zamením na výrobu kabeláe , práce na PC, P sk. B výhodou, aktivní zájem o práci, tvorba technické dokumentace, výroba montáních prken a pípravk, samostatnost i schopnost teamové spolupráce dobré komunikaní schopnosti. anglický jazyk výhodou. Monost profesního rstu. Mono OZP. Vhodné pro absolventy. PP na dobu uritou s výhledem na neuritou. Pracovní doba: 1 smnný provoz - od 7:00 - 15:30 h...

 • Company Arlego Fulfillment s.r.o. in Dobre
  05.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Nápl práce:ízení menšího kolektivu lidíZodpovdnost za vasné vychystání a expedici zásilekPoadujeme:P sk. B - aktivní idiUivatelská znalost PCNabízíme:Dobré platové ohodnocení2 smnný provoz (ranní a odpolední smny - stídání po týdnech)Týden dovolené navícStravenkyNástup moný ihnedMísto výkonu práce: Plze - KimicePro bliší informace a v pípad Vašeho zájmu, zašlete CV na: ...

 • Company lan-shop.cz s.r.o. in Dobre
  05.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Úklid nkolika kanceláí v centru Plzn (Plachého ulice) cca 2x týdn 1,5 hodiny. Vhodné zejména jako pivýdlek pro studenty nebo seniory. Ideáln nkdo z blízkého okolí. Vítána je pelivost a dobré reference. Pracovní ivotopis zaslat na . Vladimír Výborný tel. 377993101...

 • Company MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o. in Dobre
  05.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Poadujeme-    Minimáln SŠ vzdlání stavebního smru nebo praxe v oboru podmínkou-    Velmi dobré komunikaní a vyjednávací dovednosti-    Samostatnost, flexibilita a zodpovdnost-    Píjemné a profesionální vystupování-    idiský prkaz skupiny BNabízíme-    Zázemí silné a stabilní rozvíjející se spolenosti-    Píjemný pracovní kolektiv v nov vystavném areálu-    Motivující finanní ohodnocení-    Korektní jednání-    Sluební mobilní telefon...

 • Company UNI HOBBY, a.s. in Dobre
  04.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  Místo výkonu práce Pardubice. Nástup moný IHNED. Pracovní doba v reimu krátký/dlouhý týdenPoadujeme: Velmi dobré komunikaní schopnosti, píjemný vzhled a vystupování, chu uit se novým vcem, spolehlivost, estnost, pracovitost, samostatnost. Znalost sortimentu zahradní techniky a píslušenství a zkušenosti s prodejem a obsluhou zákazník výhodou.Zamstnanecké výhody: stravenky, msíní prémie, 5 týdn dovolené, 13. a 14. plat, vrnostní systém. Místo je vhodné pro absolventy. Strukturovaný ivotopis zašlete na adresu ...

 • Company FLÍDR s.r.o. in Dobre
  04.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  NÁPL PRÁCE: kontrola kvality výrobk ve výrob, práce s širokým spektrem moderních midel a CNC mících stroj, kontrola dodrování pracovních postup ve výrob, záznam výsledk kontroly v rámci kontrolního plánu a regulaních karetPOADAVKY: SŠ vzdlání - technického smru výhodou, orientace ve výrobní a výkresové dokumentaci, uivatelská znalost MS Office, samostatnost a dslednost, flexibilita a organizaní schopnosti, dobré komunikaní dovednosti, znalost AJ výhodouNABÍZÍME: pro naše zamstnance pipravujeme výstavbu bytových dom, které budou zásobovány energií z vlastního energocentra za výhodných podmínek, píspvky na stravování, prémie zdraví, flexipassy, vrnostní odmny, mimoádné odmny, dovolenou nad rámec stanovený zákoníkem práce, píjemné pracovní prostedí, nové moderní výrobní haly, sociální zázemí ...

 • Company KORADO, a.s. in Dobre
  04.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  MÍSTO VÝKONU: eská TebováPOADUJEME: - zdravotní stav umoující i runí manipulaci s bemeny nad 20 kg- prkaz na VZV.NABÍZÍME: - dobré sociální zázemí velkého zamstnavatele- zajištné dotované stravování, píplatek za práci v odpolední dob, monost píspvku na penzijní pipojištní, 5 týdn dovolené a další benefity...

 • Company KORADO, a.s. in Dobre
  04.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Místo výkonu práce: eská TebováPoadujeme praxi jako lakýrník, výhodou vyuení v oboru lakýrník nebo podobném.Nabízíme: dobré sociální zázemí v moderním prostedí, významn dotované stravování, 5 týdn dovolené, píplatek za práci v odpolední smn, píplatek za prostedí 10 K za hodinu, píspvek na penzijní pipojištní a 1000 K msín a další benefity. ...

 • Company KESA, s. r. o. in Dobre
  04.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Místo výkonu práce:  Skute - Smetanova 846POADAVKY: vyuení v oboru elektro a nebo praxe na podobné pozici, manuální zrunost, dobrý zrak, jemná motorika, zkušenosti s letováním a pájením, praxe ve výrobním závod nebo na podobné pozici výhodou, ochota uit se novým vcem a schopnost podílet se na svém odborném rstu, pesnost a pelivost. Dále poadujeme idiský prkaz skupiny B a komunikativnost.ZAMSTNANECKÉ VÝHODY: dobré platové ohodnocení, zamstnanecké benefity, smlouvu na dobu neuritou, dobrý pracovní kolektivPrvní kontakt uite prosím na výše uvedené e-mailové adrese....

 • Company TELMEDIA s.r.o. in Dobre
  04.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Místo výkonu práce Pardubice. Poadujeme: dobrou znalost práce na PC, komunikativnost, dobré vystupování. Aktivní vyhledávání nových klient a pée o staré. První kontakt telefonicky (PO - PÁ 8:00 - 16:00) nebo e-mailem. ...

 • Company Coleman S.I., a.s. in Dobre
  04.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Jeho odpovdností bude:•píjem a výdej zboí•ádné uloení zboí•inventury•dobrá komunikace se zákazníkyPoadujeme:•komunikativnost•vysoké pracovní nasazení•vyuní list•oprávnní k ízení VZV•P sk. BVýhodou je:  •zkušenost se skladovým hospodástvím •znalost stavebních materiálNabízíme:  •práci v dynamické a silné spolenosti•rozšíení kolektivu profesionál •kvalitní systém vzdlávání  •dobré platové podmínkyMzda 19000-23000 K/msíc...

 • Company Coleman S.I., a.s. in Dobre
  04.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  IDI/ka SvitavyJsme specialisti na stechy a fasády, obchod je podpora zákazník pi ešení kvalitní stechy a fasády na kadém kroku, jsme inovativní, naše sluby jsou revoluní, jsme tým a baví nás to.Hledáme kolegu do našeho skvlého týmu, který bude mít za úkol zaváení zboí k zákazníkm dle jejich poadavk, píjem a výdej zboí ze skladu.Výhodou je stálá pracovní doba (Po - Pá) s kadodenním návratem zpt na obchodní centrum do Svitav. Dobré platové podmínky.Poadujeme :P minimáln sk. C,E;kartu idie nákladního vozidla pro dig. tachografyprkaz oprávnní pro obsluhu hydraulické rukyvazaské zkouškykomunikativnost, vstícnost a pelivostVýhodou :znalost stavebních materiálNápl práce :píjem a výdej zboízaváení zboí k zákazníkm dle jejich poadavk...

 • Company HUBER EDM spol. s r.o. in Dobre
  04.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Jsme významná nadnárodní obchodní spolenost zamená na prodej stroj a spotebního materiálu pro strojírenství. Pro zavedenou kancelá v Ústí nad Orlicí hledáme kandidáta/tku na pozici SALES SUPPORT, ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK/NICE, ASISTENT/KA EDITELEMÍSTO VÝKONU PRÁCE: s. armády .p. 1181, 562 01  Ústí nad Orlicí 1NÁSTUP MONÝ IHNED NEBO DLE DOHODYCO BUDE VAŠÍ PRACOVNÍ NÁPLNÍ?- administrativní podpora editele spolenosti- koordinace chodu kanceláe- pravidelný kontakt se zákazníky a dodavateli, ešení jejich poadavk- píprava a kontrola obchodních nabídek, podklad pro jednání a prezentace- píprava a zpracování podklad a dat (prodejní data, nákupní data)- práce s interním informaním systémem- píprava report pro zahraniní vedeníIDEÁLNÍ KANDIDÁT/KA SPLUJE:- praxe v oblasti administrativy nebo podpory ...

 • Company Sefir s.r.o. in Dobre
  04.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Hýblova .p. 74, 560 02  eská Tebová 2NÁPL PRÁCE: - administrativní práce kanceláského charakteru v nov otevené poboce v eské Tebové - pímý kontakt se  zákazníky- píjem stavebních zakázek- píprava a zpracování podklad a dat- sekretáské prácePOADUJEME: - dobré komunikaní schopnosti- dobrou znalost práce na PC (program Pohoda výhodou)- reprezentativní vystupování- pelivost, spolehlivost, ochotu, samostnatnost, zodpovdnost- odpovídající pracovní nasazení a chu do práceKONTAKT: telefonicky 9 - 16 hodin nebo e-mailem...

 • Company GASL CZ s.r.o. in Dobre
  04.10.2019 Updated on: 06.10.2019

  Strojník – obsluha stavebních stroj | Prostjov (1905004) Jste vhodným uchazeem, pokud:- vlastníte platný strojnický prkaz pro kolová rypadla- máte praxi na kolovém rypadle (15 t) – min. 1 rok- máte idiský prkaz sk. B- jste zdravotn zpsobilý- akceptujete prodlouenou pracovní dobu v rámci stavební sezóny   (s kadodenním návratem dom)Budete se vnovat:- obsluze stavebních stroj na stavbách v oblasti MoravyPro by se Vám mohla tato pracovní nabídka líbit? -    nabízíme dlouhodobý pracovní pomr a dobré finanní ohodnocení-    samozejmostí je poskytnutí OOPP (pracovního odvu, obuvi a dalších pracovních pomcek)Pracovišt: Prostjov + oblast MoravyMzda: 150,- K/hod + píspvek na stravování a další firemní benefityNástup: ihned nebo dle dohodyPokud Vás uvedené informace oslovily, splujete poadavky nebo m...

 • Company RUDOLF lešení, s.r.o. in Dobre
  04.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  Vzdlání - Stední prmyslová škola - stavební výhodou.- stavaská znalost - nutné- práce na PC- znalost programu AUTOCAD - píprava kladeských plán vednní - nutné- schopnost zamení staveb v terénu- práce v nekuácké kolektivu- zodpovdnost, spolehlivost, dlouhodobá spolupráce.Zamstnanecké výhody: stravenky, prémie, dobré pracovní podmínky, po zapracování monost bydlení....

 • Company JASPA s.r.o. in Dobre
  04.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  Kompletní pée o zákazníky v regionu, komunikace s dodavateli a zákazníky, píprava podklad pro mzdy, fakturaci. Zkušenosti s ízením a organizací práce, výborná komunikace, zodpovdnost, pelivost, asová flexibilita, znalost PC-MS office, P sk. B-aktivní idi. Zajímavá, nestereotypní práce pro zavedenou spolenost, dobré zázemí, sluební automobil, mobilní telefon, karta Multisport, zamstnanecké slevy. ivotopis na e-mail. ...

 • Company Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí in Dobre
  04.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  PRACOVNÍCI V SOCIÁLNÍCH SLUBÁCH DO ZAÍZENÍ CHRÁNNÉ BYDLENÍ JOHANNESPOADUJEME: min. vyuen s maturitou, zájem o práci s cílovou skupinou, empatický pístup ke klientm, zodpovdnost, aktivní a svdomitý pístup k ešení pracovních úkol, dobré komunikaní dovednosti, praktické uvaování, zájem uit se novým dovednostem, zruná práce na PC.VÝHODOU: absolvent kurzu pracovník v sociálních slubách, praxe v sociálních slubách s klienty s mentálním postiením.NÁPL PRÁCE: jde o zajištní nepetritého provozu pobytové sluby chránné bydlení pro mue s lehkým a stedn tkým mentálním postiením, rozvoj dovedností klient vedoucí k jejich maximální moné samostatnosti, podpora a doprovázení klient v kadodenních malikostech ivota, plánování inností a prbhu pobytové sluby s klienty.NABÍZÍME: dohodu o provedení práce, neprav...

 • Company GRASPO CZ, a. s. in Dobre
  04.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Spolenost Graspo CZ, a.s., specialista na výrobu knih, katalog, diá a notes pro celý svt, nabízí pracovní pozici: Asistentka obchodního editele a obchodních týmHlavní úkoly: administrativní podpora a zajištní chodu obchodního oddlení; dobrá orientace ve Zlín a okolí(vyzvedávání zákazník, vzork,kooperací); zajišování sluebních cest do zahranií; zpracování zásilek v systému PPL,UPS,DPD,GEIS atd.; spolupráce s obchodníky, marketingem a dalšími oddleními; pomoc pi organizaci veletrh a firemních akcí.Poadujeme: SŠ/VŠ; znalost AJ/NJ slovem i písmem na úrovni B1-B2; velmi dobrá práce na PC (MS Office); dobré organizaní schopnosti a komunikativnost; samostatnost; P skupiny B - aktivní idi.Nabízíme: tvrí práci v silné spolenosti; píjemné pracovní prostedí v pátelském kolektivu; firemní benefity, fi...

 • Company ZV - Nástroje s.r.o. in Dobre
  04.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  CNC BRUSIIPoadujeme: vzdlání SOU/SŠ vyuení v oboru, znalost tení technické dokumentace,  programování CNC výhodou, schopnost samostatn pracovat, zrunost, zodpovdnost, spolehlivostNápl práce: obsluha a seizování stroje, tení technické dokumentace a její vyuití v praxi, kontrolní mení dílc, samostatná práce dle technolgického postupu a výkresové dokumentace, programování CNC výhodouNabízíme: zajímavou práci ve stabilní spolenosti, dobré platové ohodnocení, týden dovolené navíc, ranní smny, píspvek na stravování, dopravu, píspvek na penzijní pipojištní, monost dalšího vzdláváníPrvní kontakt: telefonicky na ísle: 571 402 301 nebo e-mailem na: ov. 26.9....

 • Company ZV - Nástroje s.r.o. in Dobre
  04.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  CNC SOUSTRUNÍCIPoadujeme: vzdlání SOU/SŠ vyuení ve strojírenském oboru, znalost tení technické dokumentace, schopnost samostatn pracovat, zrunost, zodpovdnost, spolehlivostNápl práce: obsluha a seizování stroje, programování stroje, editace program, tení technické dokumentace a její vyuití v praxi, kontrolní mení dílc, práce ve smnném provozuNabízíme: zajímavou práci ve stabilní spolenosti, dobré platové ohodnocení, týden dovolené navíc, píspvek na stravování, dopravu, píspvek na penzijní pipojištní, monost dalšího vzdláváníPrvní kontakt: telefonicky na ísle: 571 402 301 nebo e-mailem na: ov. 26.9....

 • Company Merlin People s.r.o. in Dobre
  04.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Do restaurace Tacl v Holešov pijmeme íšníka nebo servírku na hlavní pracovní pomr. Pijte pracovat do restaurace s dlouholetou tradicí a skvlou kuchyní. Nabízíme dobré platové podmínky, vhodné zaškolení do provozu, gastronomické kurzy, píspvek na pracovní obleení. Pravideln poádáme teambuilding pro zamstnance. Chtli byste se pipojit k našemu týmu? Zašlete Váš ivotopis na a rádi Vás pizveme k osobnímu pohovoru. Pro více informací volejte 731 114 605 pan Majda. ...

 • Company Gatema a. s. in Dobre
  03.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Náplní Vaší práce bude:- obsluha CNC vrtacích zaízení pi výrob desek plošných spojOekáváme od Vás:- manuální zrunost- samostatnost, pesnost, zodpovdnost, pelivost- uivatelskou znalost práce na PC (MS Office)- schopnost uit se novým vcem/postupm- ochota pracovat ve tísmnném provozu- akceptování nárazové práce o víkenduNabízíme Vám:- hlavní pracovní pomr ve tísmnném provozu (ranní 6-14 hod., odpolední 14-22 hod., noní 22-6 hod.) - moderní, isté pracovní prostedí s nejnovjšími technologiemi- zaškolení do technologie výroby plošných spoj- zázemí stabilní, zdravé spolenosti v oboru s velkým potenciálem- dobré platové ohodnocení, prémie pi plnní plán- benefity: 5 týdn dovolené, profesní vzdlávání, stravování s píspvkem zamstnavatele, jazykové vzdlávání, píspvek na dopravu do zamstnání, mateská š...

 • Company ORGREZ, a.s. in Dobre
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  CO BUDETE DLAT?· vytváet pímou obchodn – technickou podporu obchodnímu editeli· podílet se na przkumu trhu a hledání nových obchodních moností· podílet se na monitorování zmn v oblasti energetiky (legislativa, nové technologie atd.)· podílet se na píprav strategických nabídek· úastnit se pípravy nových projekt· zpracovávat podklady pro subdodavatele a potenciální zákazníky· úastnit se obchodn technických jednání· podílet se na píprav plán strategických projekt· podílet se na realizaci marketingových plán a zámr· podílet se na tvorb obchodních analýzCO BY BYLO DOBRÉ MÍT?· VŠ vzdlání elektro/MaR/AS, nejlépe obor elektroenergetika, pípadn související s oborem energetiky i zkušenosti v tomto oboru - podmínkou· silnou osobnost s tahem na branku· velmi dobré prezentaní a argumentaní schopnosti· ...

 • Company Okna Macek a.s. in Dobre
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Pracovišt: Nádraní 1701, 696 03 Dubany. Poadavky: manuální zrunost a dobrá fyzická zdatnost, ochota cestovat po celé R, slušné vystupování, spolehlivost a asová flexibilita, zodpovdný pístup k práci, P sk. B.Nápl práce: montá a demontá plastových oken, interiérových dveí a jednotlivých doplk u zákazník dle pedepsaných technologických postup a v rámci celého území R.Nabízíme práci ve stabilní spolenosti s více jak 20letou tradicí, sluební auto a telefon k dispozici, dobré platové ohodnocení, zaškolení od zkušenjšího kolegy, jistotu stabilní práce, férové jednání. Kontakt pouze elektronicky.ivotopis zasílejte výhradn na e-mail: . Do pedmtu e-mailu napište MONTÁNÍK...

 • Company Okna Macek a.s. in Dobre
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Pracovišt: Nádraní 1701, 696 03 Dubany. Poadavky: Ukonené stedoškolské vzdlání, P sk. B - aktivní idi (výjezdy k zákazníkm), logické a technické myšlení, manuální zrunost, komunikativnost, píjemné vystupování, spolehlivost, pelivost, samostatnost, asová flexibilita, perfektní zdravotní stav. NUTNÁ PRAXE V OBORU - zkušenosti v oblasti zamování stavebních otvor.Nápl práce: zamení stavebních otvor - plastových, devných a hliníkových oken a dveí, interiérových dveí, garáových vrat a jednotlivých doplk. Jednání se zákazníky - zamení, zpracování zakázky a píprava jednotlivých podklad pro zpracování smluv. Technické poradenství zákazníkm. Nabízíme práci ve stabilní spolenosti s více jak 20letou tradicí, sluební auto a telefon k dispozici, dobré platové ohodnocení, jistotu stabilní práce a férovéh...

 • Company Nejvyšší správní soud in Dobre
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Strukturovaný ivotopis v eském jazyce, motivaní dopis a pípadná doporuení zasílejte na adresu do 11.10.2019.Nejvyšší správní soud hledá:Administrativního asistenta/asistentku sekretariátu pedsedy souduNápl práce:"    Administrativní innost zabezpeující chod sekretariátu soudu"    Vedení specializovaných databází a rejstík"    Organizaní zabezpeení vzdlávacích a pracovních akcí"    Píprava podklad dle pokyn vedení soudu"    Práce v interním systému soudu a aktivní spolupráce s ostatními úseky souduPoadavky:"    Ukonené stedoškolské vzdlání"    Zkušenosti v obdobné pozici min. 3 roky nutností, státní správa výhodou"    Aktivní znalost MS Office (vysoká PC gramotnost)"    Perfektní znalost eského jazyka, korespondence a etikety"    Aktivní znalost psaní hmatovou metodou všemi deseti prsty ne...

 • Company Jihomoravský kraj in Dobre
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Charakteristika:        zamstnanec/zamstnankyn na této pozici je odpovdný/á zejména za:    koordinaci pedkládání materiál na jednání Rady a Zastupitelstva Jihomoravského kraje s vcn píslušnými odbory,    kontrolu formálních náleitostí materiál pedkládaných na jednání Rady a Zastupitelstva Jihomoravského kraje,    vedení organizan technické agendy jednání Rady a Zastupitelstva Jihomoravského kraje,    samostatnou pípravu programu schze Rady Jihomoravského kraje a zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje,    shromaování, pípravu, rozesílání a archivaci podklad a materiál pro jednání Rady a Zastupitelstva Jihomoravského kraje.     Kontaktní pracovník:    Mgr. Petra Kováová, vedoucí odboru kancelá hejtmana,     telefon: 541 651 540, e-mail: Odkaz na internetový portál, kde je pozice uveden...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Dobre Edit filters