Jobmonitor. Search results for Hodonín

50 Jobs found

Used filters:
 • Hodonínx
Displaying 1-50 of 50 results.
 • Company Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín, příspěvková organizace in Hodonín
  16.06.2019 Updated on: 17.06.2019

  Pracovišt: Hodonín. Jedná se o pracovní pomr na dobu uritou s moností prodlouení na dobu neuritou. Pracovní úvazek 1,0 (tj. 40 hodin, 21 vyuovacích hodin). Zamstnanecké stravování, zamstnanecký program pro mobilní sluby, kurzy ANJ zdarma. Kontakt na tel. 724 110 574, na mail: a osobn....

 • Company VAG spol. s.r.o. in Hodonín
  16.06.2019 Updated on: 17.06.2019

  Pracovišt: Lipová alej 3087/1, 695 01 Hodonín. Vyhledává slabá místa ve výrob a souvisejících oblastech a navrhuje zlepšení. Sleduje a optimalizuje produktivitu a efektivitu výroby. Navrhuje reorganizace pracoviš a zmn layout. Sleduje nové trendy a zavádí nové technologie pomocí metodiky štíhlé výroby.Poadujeme: minimáln bakaláské vzdlání  anebo stední vzdlání s maturitou s alespo 4 roky ve výrobním oboru nebo procesním oboru, alespo 5 let zkušeností se zeštíhlujícími procesy ve výrob, obchodu anebo distribuci, Certifikát v Lean Sigma / Six Sigma / Green Belt / Black Belt, velmi dobrou znalost anglitiny, umt komunikovat jak s pracovníky ve výrob, tak s nejvyšším managementem, schopnost ešit problémy / pípadové studie, TPM, 5S, visual management, SMED, VSM, MS Office; zkušenosti s ERP systé...

 • Company VAG spol. s.r.o. in Hodonín
  16.06.2019 Updated on: 17.06.2019

  Pracovišt: Lipová alej 3087/1, 695 01 Hodonín. SAP ABAP Programmer je vedoucím pracovníkem, který je pímo podízen vedoucímu globálního IT oddlení skupiny VAG. Spolupracovník v této pozici provádí komplexní ABAP programování, testování a ladní související s implementací, vylepšováním a podporou modul SAP, a to nejen v rámci závodu v Hodonín, ale spolupracuje s kolegy z jiných míst skupiny VAG.ZÁKLADNÍ POVINNOSTI A ODPOVDNOSTI:  programování v prostedí SAP pomocí programovacího jazyka ABAP, úast na vývojových projektech SAP, tj. Vývoj nových funkcí v rámci systému ERP, jejich testování a finální implementace, zachování stávajících funkcí a aplikací SAP,  úzká spolupráce s poradenským týmem HQ SAP, podpora pro uivatele SAP, podpora zahrnuje ešení problém, interakci s interními a externími zdr...

 • Company Rostislava Ševčíková in Hodonín
  14.06.2019 Updated on: 17.06.2019

  Pracovišt: Velkomoravská 4227/83e, 695 01 Hodonín. Pracovní doba dlouhý a krátký týden. Kontakt na tel. 602 505 870 denn od 9:00 hod, na mail: ...

 • Company Rostislava Ševčíková in Hodonín
  14.06.2019 Updated on: 17.06.2019

  Pracovišt: Velkomoravská 4227/83e, 695 01 Hodonín. Kontakt na tel. 602 505 870 denn od 9:00 hod, na mail: ...

 • Company WAY Transport s.r.o. in Hodonín
  13.06.2019 Updated on: 17.06.2019

  Komunikace s idii a klienty. AJ pípadn NJ - základy. Slevy na taxi v Hodonín (sesterská spolenost). Kontakt na mail: ...

 • Company Pelllinindustrie CZ s.r.o. in Hodonín
  13.06.2019 Updated on: 17.06.2019

  Pracovišt: Prmyslová 3833/4, 695 01 Hodonín. Drování profil. Poadavky: manuální zrunost, pesnost, ochota uit se novým vcem, spolehlivost. Kontakt na mail: ...

 • Company Věra Blahová in Hodonín
  12.06.2019 Updated on: 15.06.2019

  Pracovišt: Brnnská 619/59a, 695 01 Hodonín. Kontakt osobn....

 • Company Petr Brázda in Hodonín
  12.06.2019 Updated on: 17.06.2019

  Pracovišt: Tyršova 3363/4, 695 01 Hodonín. Úklid kanceláských a provozních prostor tiskárny. Podmínkou je ID I. nebo II. stupn.Profesní ivotopis zasílejte elektronicky na adresu: ...

 • Company JiPo - CZ s.r.o. in Hodonín
  08.06.2019 Updated on: 13.06.2019

  Pracovišt: ajkovského 4150/43, 695 01 Hodonín. V dne 28.6.2019 od 9:00 do 10:00 hod. ...

 • Company Olga Bílková in Hodonín
  08.06.2019 Updated on: 13.06.2019

  Pracovišt: Wilsonova 480/1, 695 01 Hodonín. Výroba knedlík. Kontakt osobn....

 • Company HODOŇAN,stavební bytové družstvo in Hodonín
  06.06.2019 Updated on: 12.06.2019

  Pracovišt: Na Pískách 3275/3, 695 01 Hodonín. Píspvek na penzijní a ivotní pojištní, týden dovolené navíc, sick days, píspvek na FKSP. Kontakt na tel. 518 309 078, na mail: ...

 • Company BORS BUS s.r.o. in Hodonín
  06.06.2019 Updated on: 12.06.2019

  Pracovišt: Brnnská 4391/54, 695 01 Hodonín. Poadujeme P sk. D, vetn profesního prkazu (NA ZÍSKÁNÍ KVALIFIKACE IDIE - IDISKÝ A PROFESNÍ PRKAZ - JSME SCHOPNÍ S VÁMI SPOLUPRACOVAT A TYTO ZAFINANCOVAT!), karta do digitálního tachografu, pojistka za škodu zpsobenou pi výkonu povolání, doklad o absolvování dopravn-psychologického vyšetení, trestní bezúhonnost. Moderní vozový park, jízdní výhody pro zamstnance i rodinné píslušníky, penzijní pipojištní a další podnikové benefity. Kontakt na tel. 731 606 205, na mail: a osobn na adrese: Personální útvar, Bratislavská 26, Beclav....

 • Company VELITAN s.r.o. in Hodonín
  06.06.2019 Updated on: 12.06.2019

  V dne 11. 6. 2019 od 9:00 do 10:00 hod na adrese: Na Výhon 3035, 695 01 Hodonín. P C+E, dvou msíní pracovní cyklus. ...

 • Company Andriy Davydyuk in Hodonín
  06.06.2019 Updated on: 12.06.2019

  Pracovišt: Hrubá Vrbka a okres Hodonín. ...

 • Company HOMEDICA, s.r.o. in Hodonín
  05.06.2019 Updated on: 11.06.2019

  Pracovišt: Velkomoravská 2352/12, 695 01 Hodonín. Jde o administrativní práci spojenou s chodem zdravotnického zaízení. Poadujeme stedoškolské vzdlání s maturitou v ekonomickém oboru, orientaci v problematice mezd a personalistiky, pracovní doba: PO - PÁ od 7:00 do 15:30. Kontakt na mail: ...

 • Company MOREA INVEST s.r.o. in Hodonín
  01.06.2019 Updated on: 06.06.2019

  Pracovišt: Bratislavská 3866/1, 695 01 Hodonín. Píspvek na stravu, odmny. Kontakt osobn....

 • Company TIREX AUTOPLACHTY s.r.o. in Hodonín
  01.06.2019 Updated on: 06.06.2019

  Pracovišt: Velkomoravská 4052/87a, 695 01 Hodonín. Praxe výhodou. Kontakt na mail: ...

 • Company KAEIRE s.r.o. in Hodonín
  01.06.2019 Updated on: 06.06.2019

  Pracovišt: Velkomoravská 2325/59, 695 01 Hodonín. Kontakt na tel. 777 186 366....

 • Company VELITAN s.r.o. in Hodonín
  01.06.2019 Updated on: 12.06.2019

  Pracovišt. Hodonín. P C+E, dvoumsíní pracovní cyklus. ...

 • Company HALONG CPA s.r.o. in Hodonín
  31.05.2019 Updated on: 06.06.2019

  Pracovišt: Dvoákova 4115/6, 695 01 Hodonín. Kontakt osobn od 10:00 do 15:00 hod....

 • Company Quantum Solis s.r.o. in Hodonín
  31.05.2019 Updated on: 06.06.2019

  Pracovišt: Quantum Solis s.r.o. - provozovna Hodonín,Lipová alej .p. 3087/1, 695 01  Hodonín.Poadavky:Pedchozí zkušenosti s úklidem.Zam. výhody: Monost kratších úvazk, dle konkrétních poteb osob OZP a ohled na cestovné.Kontakt: tel. 724 828 888 v dob 6:00 - 14:30, e-mailem: ...

 • Company Pelllinindustrie CZ s.r.o. in Hodonín
  30.05.2019 Updated on: 05.06.2019

  Pracovišt: Prmyslová 3833/4, 695 01 Hodonín. Jedná se o manuální kompletaci aluzií.Poadavky: manuální zrunost, pesnost, ochota uit se novým vcem, spolehlivost. Stavenky. Kontakt na mail: ...

 • Company Město HODONÍN in Hodonín
  30.05.2019 Updated on: 05.06.2019

  Pracovišt: Národní tída 373/25, 695 01 Hodonín. Poadavky vzdlání - VŠ/VOŠ/SŠ, stavebního, dopravního nebo elektrotechnického smru;Popis pracovního místa: zajišuje pípravu a realizaci investiních akcí a oprav v rozsahu výkonu funkce investora a správce majetku msta v. pípravy smlubních dokument, podklad k administraci veejných zakázek, podklad pro projednání v orgánech msta, evidence a archivace dokumentace a zajišování agendy souvisejících inností dle vnitních norem úadu. Stravenky v hodnot 100 K za kadý odpr. den, 25 ádné dovolené/rok, sociální fond 7.000 K/rok, 3 dny placeného volna navíc, monost vyuití zvýh.tarif mobilního operátora, nepenité a penité dary pi pracovních a ivotních výroích, narození dítte , monost bezplatného vzdlávání v jazykových kurzech apod. V bude stanoveno po ukone...

 • Company AUTO OUTLET s.r.o. in Hodonín
  29.05.2019 Updated on: 04.06.2019

  Pracovišt: Velkomoravská 3863/89a, 695 01 Hodonín. P sk. B, AJ - pasivn. Nástupní mzda dle znalostí a praxe. Kontakt na tel. 770 158 180 od 9:00 do 18.00 hod, na mail: a osobn....

 • Company Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, příspěvková in Hodonín
  29.05.2019 Updated on: 01.06.2019

  Pracovišt: Velkomoravská 1112/13, 695 01 Hodonín. Závodní stravování, týden dovolené navíc, vánoní odmny. Kontakt na tel. 518 342 558, na mail: a osobn....

 • Company PSOTA transport s.r.o. in Hodonín
  29.05.2019 Updated on: 04.06.2019

  Pracovišt: Hodonín. Poadujeme: P sk. C+E, profesní prkaz, kartu do tachografu, zdravotní zpsobilost, samostatnost a odpovdnost, prkaz ADR vítán, praxe v MKD výhodou. Nabízíme: destinace CZ, SK, AT, D, FR, PL - dle dohody. Volné víkendy, kvalitní vozový park, garantovaný výplatní termín, vrnostní program, msíní odmny, profesní školení, pracovní obleení, monost získání prkazu ADR. Kontakt na tel. 607 938 289, na mail: ...

 • Company Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace in Hodonín
  29.05.2019 Updated on: 04.06.2019

  Pracovišt: tída Bí apk 3273/1, 695 01 Hodonín. Absolvování kvalifikaního kurzu pracovník v sociálních slubách, pop. monost dodlání po nástupu. Velmi dobrý zdravotní stav, trestní bezúhonnost. Praxe vítána, není podmínkou. Zaslání ivotopisu na email , vybraní uchazei budou pozváni na pohovor. ...

 • Company HALONG CPA s.r.o. in Hodonín
  29.05.2019 Updated on: 04.06.2019

  Pracovišt: Dvoákova 4115/6, 695 01 Hodonín. Kontakt osobn od 10:00 do 15:00 hod...

 • Company BOREHO s.r.o. in Hodonín
  26.05.2019 Updated on: 01.06.2019

  Pracovišt: Mšanská 3786/72, 695 01 Hodonín. Praxe výhodou. Poukázky na sportovní vyuití. Kontakt na tel. 724 369 148 od 7:00 do 17:00 hod, na mail: ...

 • Company Fardin Ebrahemi in Hodonín
  24.05.2019 Updated on: 24.05.2019

  Pracovišt: Národní tída 1456/8, 695 01 Hodonín. ...

 • Company Prefa Brno a.s. in Hodonín
  24.05.2019 Updated on: 30.05.2019

  Pracovišt: Na Výhon 3427, 695 01 Hodonín. Výroba betonových výrobk. Zalévání pipravených forem betonem z bádil zavšených na jeábu, komunikace s mísícím centrem, zadání receptur betonové smsi dle výrobní dokumentace,hutnní výrobku vibrátory, hlazení, úprava povrchu hotového výrobku, ištní bádií a forem. Nutná znalost technické dokumentace. Znalost vazaských a jeábnických prací. Obsluha VZV (není podmínkou). Týden dovolené navíc, stravenky, zvýhodnné mob. tarify pro zamstnance a jeho rodinné píslušníky, píspvek na penzijní pipojištní. ...

 • Company Prefa Brno a.s. in Hodonín
  24.05.2019 Updated on: 30.05.2019

  Pracovišt: Na Výhon 3427, 695 01 Hodonín. Obsluha sloitých zvedacích mechanizm (mostové, kozové a portálové), zavšování, vázání a odpoutávání bemen nepravidelných tvar pro svislou i vodorovnou pepravu. Kontrola vázacích prostedk, zodpovdnost za správné naloení a uloení výrobk dle výrobní dokumentace. Nakládka výrobk na pistavená auta, vykládka vstupního materiálu na oznaené skládky (betonáská ocel). Obsluha VZV (není podmínkou). Týden dovolené navíc, stravenky, zvýhodnné mob. tarify pro zamstnance a jeho rodinné píslušníky, píspvek na penzijní pipojištní. ...

 • Company MN trading s.r.o. in Hodonín
  24.05.2019 Updated on: 27.05.2019

  Pracovišt: Brnnská 3033/40, 695 01 Hodonín. P sk. C, E. Jedná se o vnitrostátní pepravu od pondlí do pátku. Jedná se bu o plný úvazek nebo poloviní na stídání. Kontakt na tel. 777 245 030, na mail: a osobn dle tel. domluvy....

 • Company VELITAN s.r.o. in Hodonín
  24.05.2019 Updated on: 12.06.2019

  Pracovišt. Hodonín. P C+E, dvoumsíní pracovní cyklus. ...

 • Company MEGAWASTE, spol. s r.o. in Hodonín
  24.05.2019 Updated on: 27.05.2019

  Pracovišt: Na Dole 3973/1, 695 01 Hodonín. ...

 • Company REPOS-ING s.r.o. in Hodonín
  24.05.2019 Updated on: 14.06.2019

  Pracovišt: tída Bí apk 3088, 695 01 Hodonín. P sk. B. ...

 • Company Generali Pojišťovna a.s. in Hodonín
  24.05.2019 Updated on: 31.05.2019

  Pracovišt: Masarykovo nám. 123/18, 695 01 Hodonín. Generali Pojišovna a.s. práv obsazuje pozici referent/ka/ obchodní sluby. V 6.6.2019 v 9:00 hod na KoP Hodonín, Lipová alej 8, II. patro - zasedací místnotst.Charakteristika pracovní pozice: zpracování administrativy, pée o stávající klientelu a poskytování komplexního poradenského servisu. Vedení obchodního jednání s klienty na pepáce oblastní kanceláe. Absolvování odborných školení. Poadujeme minimáln stedoškolské vzdlání, reprezentativní vystupování, komunikativnost a spolehlivost. Fixní píjem, bohatý systém firemních benefit. Vzdlávání zdarma. Zázemí dobrého zamstnavatele, silné nadnárodní spolenosti. Kontakt na tel. 724 053 386 od 8:00 do 17:00 hod, na mail: a osobn....

 • Company AGROTOS, spol. s r. o. in Hodonín
  30.04.2019 Updated on: 22.05.2019

  Pracovišt: Brnnská 3033/40, 695 01 Hodonín. Oprava a servis zemdlské techniky, peván traktor. P sk. B, T výhodou. Sváeský prkaz výhodou nikoliv nutností. Stravenky, monost ubytování. Kontakt na tel. 602 793 160 v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hod, na mail: a osobn...

 • Company GAPA Hodonín s.r.o. in Hodonín
  27.04.2019 Updated on: 18.05.2019

  Pracovišt: okres Hodonín. Kontakt na tel. 602 744 682 do 16:00 hod, na mail: ...

 • Company GAPA Hodonín s.r.o. in Hodonín
  27.04.2019 Updated on: 18.05.2019

  Pracovišt: okres Hodonín. Kontakt na tel. 602 744 682 do 16:00 hod, na mail: ...

 • Company HUANG HE EURO s.r.o. in Hodonín
  27.04.2019 Updated on: 30.04.2019

  Pracovišt: Konená 4010/4, 695 01 Hodonín. Poadujeme teoretickou a praktickou znalost pípravy pokrm tradiní ínské kuchyn, ínský jazyk vítán. Kontakt moný i osobn po tel. domluv....

 • Company PETRA spol. s r.o. in Hodonín
  26.04.2019 Updated on: 31.05.2019

  Pracovišt: U Elektrárny 4171/4g, 695 01 Hodonín a okres Hodonín. Osvdení pro práci s motorovou pilou výhodou, zaškolíme. Znalost RJ výhodou. ...

 • Company VELITAN s.r.o. in Hodonín
  26.04.2019 Updated on: 04.06.2019

  Pracovišt: Píní 4272/1, 695 01 Hodonín. P sk. C+E, msíní pracovní cyklus. ...

 • Company Kjesmer Shabani in Hodonín
  26.04.2019 Updated on: 31.05.2019

  Pracovišt: Wilsonova 2166/12, 695 01 Hodonín. Provozovna rychlého oberstvení - výroba pizzy a burku (chorvatská specialita). ...

 • Company RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o. in Hodonín
  25.04.2019 Updated on: 19.05.2019

  Pracovišt: Hodonín. Rozvoz stavebního materiálu na stavby firmy v rámci regionu JM kraje. Kontakt na tel. 604 205 751 v pracovní dob od 7:00 do 17:00 hod a osobn. ...

 • Company Andriy Davydyuk in Hodonín
  25.04.2019 Updated on: 17.05.2019

  Pracovišt: Hrubá Vrbka 61 a okres Hodonín. ...

 • Company Lubor Dubšík in Hodonín
  20.04.2019 Updated on: 13.05.2019

  Pracovišt: Velkomoravská 4052/87a, 695 01 Hodonín.  Kontakt na mail: , ...

 • Company Marek Chrástek in Hodonín
  19.04.2019 Updated on: 06.06.2019

  Pracovišt: Krátká 4088/2, 695 01 Hodonín. Zauíme. Kontakt na tel. 603 189 456...

 • Company VINAŘSTVÍ HODONÍN s.r.o. in Hodonín
  19.04.2019 Updated on: 10.05.2019

  Pracovišt: Velkmoravská 3543/87, 695 01 Hodonín. Dlník/ce ve výrob u stáecí linky, ranní smna,vhodné i pro dchodce a invalidní dchodce. Kontakt na tel. 606 765 117 nebo osobn Po-Pá od 7:00 do 14.00 hod, na mail: vinarstvihodonin @seznam.cz...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Hodonín Edit filters