Jobmonitor. Search results for Hradec

60 Jobs found

Used filters:
 • Hradecx
Displaying 1-50 of 60 results.
 • Company Město Jindřichův Hradec in Hradec
  19.12.2018

  Zamení oboru studia na oblast vodního hospodáství výhodou, bezúhonnost, zdravotní zpsobilost, praktické zkušenosti z oblasti správních a evidenních inností ve veejné správ se zamením na oblast vodního hospodáství a zvláštní odborná zpsobilost vítány, znalost práce na PC, idiské oprávnní skupiny B vítáno, komunikaní schopnosti, úrove vystupování a jednání s lidmi, flexibilita (pizpsobení se zmnám stylu a obsahové nápln práce), schopnost a ochota dále se vzdlávat (vetn vzdlávání zamstnanc ÚSC).Pihláška musí obsahovat, na jaké pracovní místo zájemce pihlášku podává, jméno,píjmení a titul, datum a místo narození, státní píslušnost, íslo dokladu totonosti, datum a podpis zájemce.K pihlášce se pipojí strukturovaný ivotopis, výpis z Rejstíku trest ne starší vícene 3 msíce a ovená kopie dokladu o ...

 • Company Generální finanční ředitelství in Hradec
  19.12.2018

  Sluba zahrnuje zejména: - provádní postup pi správ daní daového ádu, a to místního šetení, daové kontroly, postupu k odstranní pochybností apod.,- provádní vyhledávací innosti podle daového ádu,- vyizování ádostí, zpracování stanovisek a rozhodnutí.Posuzovány budou ádosti podané ve lht do 16. ledna 2019, tj. v této lht zaslané sluebnímu orgánu prostednictvím provozovatele poštovních slueb na adresu sluebního úadu Finanní úad pro Královéhradecký kraj, Horova 17, 500 02 Hradec Králové nebo osobn podané na podatelnu sluebního úadu na výše uvedené adrese. ádost lze podat rovn v elektronické podob s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu sluebního úadu Apply Now nebo prostednictvím veejné datové sít do datové schránky sluebního úadu ID: fj8ny4i.Obálka, resp. datová zpráva, obs...

 • Company Generální finanční ředitelství in Hradec
  19.12.2018

  Sluba zahrnuje zejména: - provádní daových kontrol podle zákona . 280/2009 Sb., daový ád, ve znní pozdjších pedpis;- vyizování ádostí, zpracování stanovisek a rozhodnutí;- vedení daových spis daových subjekt podle stanovených pravidel;- zajišování agendy fází daového ízení nebo správy více druh daní, poplatk nebo jiných obdobných penitých plnní.Posuzovány budou ádosti podané ve lht do 15. ledna 2019, tj. v této lht zaslané sluebnímu orgánu prostednictvím provozovatele poštovních slueb na adresu sluebního úadu Finanní úad pro Královéhradecký kraj, Horova 17, 500 02 Hradec Králové nebo osobn podané na podatelnu sluebního úadu na výše uvedené adrese. ádost lze podat rovn v elektronické podob s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu sluebního úadu Apply Now nebo prostednictví...

 • Company Generální finanční ředitelství in Hradec
  19.12.2018

  Sluba zahrnuje zejména: - provádní daových kontrol podle zákona . 280/2009 Sb., daový ád, ve znní pozdjších pedpis;- vedení daových spis daových subjekt podle stanovených pravidel;- zajišování agendy fází daového ízení nebo správy více druh daní, poplatk nebo jiných obdobných penitých plnní.Posuzovány budou ádosti podané ve lht do 15. ledna 2019, tj. v této lht zaslané sluebnímu orgánu prostednictvím provozovatele poštovních slueb na adresu sluebního úadu Finanní úad pro Královéhradecký kraj, Horova 17, 500 02 Hradec Králové nebo osobn podané na podatelnu sluebního úadu na výše uvedené adrese. ádost lze podat rovn v elektronické podob s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu sluebního úadu Apply Now nebo prostednictvím veejné datové sít do datové schránky sluebního úadu I...

 • Company Generální finanční ředitelství in Hradec
  19.12.2018

  Sluba zahrnuje zejména: - provádní daových kontrol podle zákona . 280/2009 Sb., daový ád, ve znní pozdjších pedpis;- vedení daových spis daových subjekt podle stanovených pravidel;- zajišování agendy fází daového ízení nebo správy více druh daní, poplatk nebo jiných obdobných penitých plnní.Posuzovány budou ádosti podané ve lht do 15. ledna 2019, tj. v této lht zaslané sluebnímu orgánu prostednictvím provozovatele poštovních slueb na adresu sluebního úadu Finanní úad pro Královéhradecký kraj, Horova 17, 500 02 Hradec Králové nebo osobn podané na podatelnu sluebního úadu na výše uvedené adrese. ádost lze podat rovn v elektronické podob s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu sluebního úadu Apply Now nebo prostednictvím veejné datové sít do datové schránky sluebního úadu I...

 • Company Generální finanční ředitelství in Hradec
  19.12.2018

  Sluba zahrnuje zejména: - provádní daových kontrol podle zákona . 280/2009 Sb., daový ád, ve znní pozdjších pedpis;- vyizování ádostí, zpracování stanovisek a rozhodnutí;- vedení daových spis daových subjekt podle stanovených pravidel;- zajišování agendy fází daového ízení nebo správy více druh daní, poplatk nebo jiných obdobných penitých plnní.Posuzovány budou ádosti podané ve lht do 15. ledna 2019, tj. v této lht zaslané sluebnímu orgánu prostednictvím provozovatele poštovních slueb na adresu sluebního úadu Finanní úad pro Královéhradecký kraj, Horova 17, 500 02 Hradec Králové nebo osobn podané na podatelnu sluebního úadu na výše uvedené adrese. ádost lze podat rovn v elektronické podob s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu sluebního úadu Apply Now nebo prostednictví...

 • Company Michal Kropáč in Hradec
  19.12.2018

  KURÝR/-KA- PP na dobu neuritou 1 roku, nástup moný ihned- Místo výkonu práce: Hradec Králové- Nápl práce: realizace rozvozu a svozu zásilek- Poadujeme: min. výuní list, zdravotní zpsobilost, P skupiny B, praxi v ízení min. 1 rok, fyzickou zdatnost, samostatnost, rychlost, píjemné vystupování- Nabízíme: sluební telefon, hrazené pojištní odpovdnost, píspvek na dojídní, píspvek na ošacení, píspvek na penzijní pojištní, mladý a vstícný kolektiv- V pípad zájmu nás kontaktujte osobn, e-mailem nebo telefonicky. Kontaktní osoba: Kropá Michal, e-mail: Apply Now, tel.: 604 219 209...

 • Company Generální finanční ředitelství in Hradec
  19.12.2018

  Sluba zahrnuje zejména: - provádní daových kontrol podle zákona . 280/2009 Sb., daový ád, ve znní pozdjších pedpis;- vedení daových spis daových subjekt podle stanovených pravidel;- zajišování agendy fází daového ízení nebo správy více druh daní, poplatk nebo jiných obdobných penitých plnní.Posuzovány budou ádosti podané ve lht do 15. ledna 2019, tj. v této lht zaslané sluebnímu orgánu prostednictvím provozovatele poštovních slueb na adresu sluebního úadu Finanní úad pro Královéhradecký kraj, Horova 17, 500 02 Hradec Králové nebo osobn podané na podatelnu sluebního úadu na výše uvedené adrese. ádost lze podat rovn v elektronické podob s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu sluebního úadu Apply Now nebo prostednictvím veejné datové sít do datové schránky sluebního úadu I...

 • Company ELCERAM a.s. in Hradec
  19.12.2018

  OBSLUHA VÝROBNÍCH LINEK- Místo výkonu práce: Okruní .p. 1144/19, Hradec Králové 3- PP na dobu uritou s moností prodlouení, nástup dohodou, 1 smna, vyjímen 2- Nápl práce: obsluha lis a další stroj na výrobu technické keramiky. Jedná se o manipulaci s drobnými kusy výrobk.- Poadujeme: Výhodou je manuální zrunost nebo znalost práce na výrobních strojích.- Nabízíme: zajímavou práci ve výrob; ohodnocení dle schopností a odvedené práce;Píspvek na stravování (stravenka 100 K za odpracovaný den), msíní odmna za pracovní káze ve výši 1200 K,  ivotní nebo penzijní pojištní. Píplatky z odpolední smny. Karta Multisport- Pozice je vhodná i pro absolventy/-ky.- V pípad zájmu nás kontaktujte e-mailem nebo telefonicky. Kontaktní osoba: Oberreiterová Dana, tel.: 724 155 751, 495 408 509, e-mail: Apply Now...

 • Company ČSOB Pojišťovna a.s. in Hradec
  15.12.2018 Updated on: 19.12.2018

  NA DOHODU O PROVEDENÍ PRÁCE NA DOBU URITOU 2 MSÍCE !!!!!pruná pracovní doba; P sk. B; místo výkonu práce; Jindichv Hradec, Daice;nápl práce: obsluha stávajících klient SOB Pojišovny; profesionální finanní poradenství; servis klientm na obchodním míst SOB Pojišovny; pée o nové klienty; kontakt: e-mailem;...

 • Company Služba, výrobní družstvo in Hradec
  15.12.2018 Updated on: 19.12.2018

  POUZE PRO OZP;místo výkonu práce Nová Velnice;Jedná se o pozici vrátného-hlídae, pedevším noní smny. Sluby jsou 12 ti hodinové.Certifikát je výhodou, ale lze si ho pes naši firmu zaídit. Nutná vlastní doprava na pracovišt, na tyto objekty je špatné spojení, hlavn o víkendech.KONTAKT TELEFONICKY NEBO OSOBN (na adrese Praská 105, Jindichv Hradec Po-Pá 7:00 - 14:00 hod)...

 • Company Univerzita Karlova in Hradec
  14.12.2018 Updated on: 19.12.2018

  PEUJÍCÍ OSOBA DTSKÉ SKUPINY - DPP- DPP, nástup ihned nebo dohodou- Poadavky: Jedna z uvedených moností:- odborná zpsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetovatele, porodní asistentky, zdravotn-sociálního pracovníka, zdravotnického záchranáe, psychologa ve zdravotnictví nebo specializovaná zpsobilost k výkonu povolání klinického psychologa, nebo odborná zpsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo odborná zpsobilost pracovníka v sociálních slubách, nebo odborná kvalifikace uitele mateské školy, uitele prvního stupn základní školy nebo vychovatele, nebo profesní kvalifikace chvy pro dti do zahájení povinné školní docházky, nebo odborná zpsobilost k výkonu povolání lékae. asová flexibilita, praxe v oboru nejmén 1 rok, zdravotní zpsobilost, istý tr...

 • Company Průmyslové a Zemědělské Stavby s.r.o. in Hradec
  13.12.2018 Updated on: 19.12.2018

  NUTNO SI SJEDNAT TELEFONICKY SCHZKU NEBO ZASLAT E-MAILEM IVOTOPIS !!Místo výkonu práce: Planá nad Lunicí, Jind. Hradec;vyuení v oboru, praxe minimáln 5 let v oboru; na dobu uritou s moností prodlouení - POUZE DO PRACOVNÍHO POMRU;...

 • Company Sněžka, výrobní družstvo Náchod in Hradec
  13.12.2018 Updated on: 19.12.2018

  ŠI/-KA- Místo výkonu práce: Kladská 292/43, Slezské Pedmstí, Hradec Králové- PP na dobu neuritou, nástup moný od 1. 3. 2018- Nápl práce: šití potah na oprky do automobil- Výhodou: praxe v šití, vyuení v oboru- Kontaktní osoba: Odl Daniel, e-mail: Apply Now, tel:: 491 409 216, 495 407 602...

 • Company Dr. Kulich Pharma, s.r.o. in Hradec
  12.12.2018 Updated on: 18.12.2018

  OPERÁTOR/-KA FARMACEUTICKÉ VÝROBY- PP na dobu neuritou, nástup ihned nebo dohodou- Poadujeme:SŠ chemickou nap. obor chemicko-farmaceutická výroba, znalost práce na PC, pelivost, odpovdnost, loajalita ke spolenosti, praxe na obdobné pracovní pozici výhodou- Nabízíme: zvláštní penité výhody - výkonnostní odmny- Pozice je vhodná i pro absolventy/-ky- V pípad zájmu nás kontaktujte e-mailem. Své ivotopisy s telefonickým kontaktem a e-mailem zasílejte na adresu: Apply Now (do pedmtu zprávy uvete: "operátor výroby - Hradec Králové"), do firmy nechote ani nevolejte...

 • Company BM ČESKO s.r.o. in Hradec
  12.12.2018 Updated on: 18.12.2018

  PRODAVA/-KA - PP na dobu uritou 3 roky, nástup moný ihned- Nápl práce: starost o kvalitní prezentaci zboí, poskytování kvalifikovaných informací zákazníkm o našem zboí, komunikace se zákazníky, doplování regál, oddlení obklad a nábytku- Poadujeme:: SOU/SŠ vzdlání, samostatnost, spolehlivost, orientaci na zákazníka, flexibilitu - práce o víkendech - Nabízíme: zajímavé mzdové ohodnocení, další benefity, samostatnou práci, monost seberealizace, stravenky- Pozice je vhodná i pro absolventy/-ky.- V pípad zájmu zašlete ivotopis na e-mail: Apply Now...

 • Company BM ČESKO s.r.o. in Hradec
  09.12.2018 Updated on: 15.12.2018

  POKLADNÍ- Pracovní pomr na dobu uritou s moností prodlouení, nástup moný ihned, jednosmnný provoz- Nabízíme: stravenky- Pozice je vhodná i pro absolventy/-ky a osoby OZP - V pípad zájmu kontaktujte zamstnavatele e-mailem: Apply Now...

 • Company Státní úřad inspekce práce in Hradec
  09.12.2018 Updated on: 15.12.2018

  REFERENT/-KA MAJETKOVÉ SPRÁVY- PP na dobu uritou s moností prodlouení se zkušební dobou 3 msíce, nástup od 21.1.2019- Nápl práce: komplexní zajišování majetkové správy, likvidace cestovních píkaz, zabezpenování agendy pokladny, zabezpeování provozu skladu - Poadujeme:  minimáln SŠ vzdlání s maturitou - nejlépe ekonomického smru; zkušenosti v oblasti ekonomiky, majetkové správy výhodou; schopnost vysokého pracovního nasazení; komunikativnost, zodpovdnost, samostatnost; obanskou bezúhonnost; dobrou ználost práce s PC, idiské oprávnní sk. B výhodou. Nabízíme: zajímavou a zodpovdnou práci, monost odborného rozvoje a vzdlávání,5 týdn dovolené, stravenky, monost erpání zdravotní indispozice- Termín na podání pihlášek do V je do 31.12.2018 vetn. Pihlášky se zasílají na adresu: Oblastní inspektorá...

 • Company Family Market s.r.o in Hradec
  09.12.2018 Updated on: 15.12.2018

  Jsme jednikou na eském trhu v pímém prodeji a distribuci mraených potravin a to ji 25 let. Máme široký výbr kvalitních mraených produkt a dovezeme Vám je a k Vám dom.IDI PRODEJCE KVALITNÍCH MRAENÝCH POTRAVIN• Jste ochotní pracovat v odpoledních hodinách?• Dokáete vytváet a udret dlouhodobé obchodní vztahy?• Dokáete se postarat o svený region a rozvíjet ho?• Nebojíte se oslovit cizí lidi s nabídkou?• Je pro Vás získání nového zákazníka jednoduché?• Oceujete, kdy dostanete dvru a mete pracovat samostatn?Vaším denním chlebem bude následující:• Pravidelná návštva a prodej u stálých zákazník• Budování dlouhodobých obchodních vztah se zákazníky• Rozvoj svené oblastiCo potebujete?• P sk. B• Potravináský prkaz a dobrou kondici (manipulace se zboím)• Touhu obchodovat a v této oblasti se dále zlepšo...

 • Company Hradecká pekárna, s.r.o. in Hradec
  08.12.2018 Updated on: 14.12.2018

  PEKA/-KA- Místo výkonu práce: Bieblova 849, 500 03 Hradec Králové - PP na dobu uritou 1.11.2018 -31.12.2020, tísmnný provoz- Nápl práce: výroba peiva- Poadujeme: min. základní vzdlání- Nabízíme: píspvek na stravování nebo stravenky, firemní výrobky za zvýhodnné ceny- Pozice je vhodná i pro absolventy/-ky - V pípad zájmu nás kontaktujte osobn, telefonicky nebo e-mailem. Kontaktní osoba: Janošová Jana, tel.: 730 540 455, e-mail: Apply Now...

 • Company Family Market s.r.o in Hradec
  08.12.2018 Updated on: 19.12.2018

  Jsme jednikou na eském trhu v pímém prodeji a distribuci mraených potravin a to ji 25 let. Máme široký výbr kvalitních mraených produkt a dovezeme Vám je a k Vám dom.IDI PRODEJCE KVALITNÍCH MRAENÝCH POTRAVIN• Jste ochotní pracovat v odpoledních hodinách?• Dokáete vytváet a udret dlouhodobé obchodní vztahy?• Dokáete se postarat o svený region a rozvíjet ho?• Nebojíte se oslovit cizí lidi s nabídkou?• Je pro Vás získání nového zákazníka jednoduché?• Oceujete, kdy dostanete dvru a mete pracovat samostatn?Vaším denním chlebem bude následující:• Pravidelná návštva a prodej u stálých zákazník• Budování dlouhodobých obchodních vztah se zákazníky• Rozvoj svené oblastiCo potebujete?• P sk. B• Potravináský prkaz a dobrou kondici (manipulace se zboím)• Touhu obchodovat a v této oblasti se dále zlepšo...

 • Company D.I. SEVEN, a.s. in Hradec
  08.12.2018 Updated on: 14.12.2018

  VRÁTNÝ/-Á - INFORMÁTOR/-KA- Místo výkonu práce: Pouchovská 153, Hradec Králové a Brnnská 1869/45a, Hradec Králové- PP na dobu neuritou, nástup moný ihned, turnusový provoz v. noních smn- Poadujeme: kvalifikaci stráný 68-008-E, bezúhonnost- Nabízíme: je moné domluvit si délku úvazku podle osobní situace a zdravotního stavu- Pozice je urena hlavn pro osoby se zmnnou pracovní schopností a invalidním dchodem- V pípad zájmu se hlaste pedem telefonicky pí. Rajtrové, tel.: 725 785 665, pípadn zašlete ivotopis na e-mail: Apply Now. Pracovišt nenavštvujte, pouze po telefonické domluv s kontaktní osobou...

 • Company ZVU Servis a.s. in Hradec
  07.12.2018 Updated on: 13.12.2018

  Místo výkonu práce: Hradec KrálovéFRÉZA/-KA- PP na dobu neuritou, nástup ihned- Poadujeme: vyuení, 2 roky praxe v oboru- Nabízíme: dovolenou navíc- V pípad zájmu kontaktujte: Beníšková Eva, tel.: 603 414 662, 495 823 241, e-mail: Apply Now...

 • Company ZVU Servis a.s. in Hradec
  07.12.2018 Updated on: 13.12.2018

  Místo výkonu práce: Hradec KrálovéMECHANIK/-KA A OPRAVÁ/-KA OBRÁBCÍCH STROJ- PP na dobu neuritou, nástup ihned- Poadujeme: vyuení, 3 roky praxe v oboru, idiský prkaz sk. B- Nabízíme: dovolenou navíc, jídelnu v areálu, penzijní pipojištní- V pípad zájmu kontaktujte: Beníšková Eva, tel.: 603 414 662, 495 823 241, e-mail: Apply Now...

 • Company D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. in Hradec
  07.12.2018 Updated on: 13.12.2018

  VRÁTNÝ/-Á, INFORMÁTOR/-KA - OZP i zdraví - pracovišt Libá. V pípad poteby vytíení pozic  v Jiín bude pracovišt Libá na pechodnou dobu zmnno na pracovišt Jiín.V pípad zájmu zašlete ivotopis na e-mail: Apply Now, nejprve však bliší informace na tel.: 725 785 665 pí. Rajtrová. Pracovišt nenavštvovat - kontaktní osoba se tam nenachází. Místo je ureno hlavn pro osoby se zmnnou pracovní schopností a invalidním dchodem. Turnusový provoz vetn noních smn. Výhodou jsou zkušenosti v oboru a znalost Aj a NJ.Poadujeme kvalifikaci Stráný 68-008-E, výpis z rejstíku trest.Nabízíme hlavní pracovní pomr nebo formu brigády na DPP nebo DP, výkonnostní odmny a 40K/hod k základní hodinové sazb, dle zdravotního stavu monost zkráceného úvazku.Náplní práce je informaní sluba na vrátnici, výdej klí, evidence návštv...

 • Company EUROPEAN TRADING COMPANY import-export spol. s r.o.(zkrácený název společnosti: ETCIMEX spol. s r.o. in Hradec
  07.12.2018 Updated on: 13.12.2018

  Místo výkonu práce: Bratí Štefan . p. 982/69b, Slezské Pedmstí, 500 03 Hradec Králové 3SKLADOVÝ/-Á MANIPULANT/-KA- PP na dobu neuritou- Nápl práce: vykládka a nakládka kamionu; manipulace s tkými bemeny - pytle se zboím; pomocné práce na sklad- Poadujeme: min. základní vzdlání; spolehlivost; pelivost; zodpovdnost- Nabízíme: perspektivní zamstnání a zázemí v prosperující spolenosti; píjemné pracovní prostedí a pátelský kolektiv; stravenky; firemní akce; monost nákupu obleení se slevou; stravovací zaízení GASTROM (1. min. pší chze)- V pípad zájmu nás kontaktujte e-mailem: Apply Now nebo tel: 495 406 381 (Ing. eetková)...

 • Company KAMIZ MACHINERY s.r.o. in Hradec
  07.12.2018 Updated on: 12.12.2018

  *KO: Kovalíková Dana, tel.: 602 420 619 - prac. dny od 8:00 - 14:00 hod., mono zaslat sms a my vám zavoláme. ivotopis zašlete na  e-mail: Apply Now. Agentura práce hledá pro svého klienta pozici  "obsluha CNC stroje".Psychická a fyzická zpsobilost, zodpovdnost, chu pracovat.Pracovišt Hradec nad Moravicí....

 • Company OK Garant, s.r.o. in Hradec
  06.12.2018 Updated on: 12.12.2018

  ELEKTROMECHANIK/-KA A OPRAVÁ/-KA MOTOROVÝCH VOZIDEL- PP na dobu neuritou, nástup od 1.4.2014, pracovišt OK Garant s.r.o. Hradec Králové- Poadujeme: vyuení, nezbytná znalost technologických postup oprav podle pokyn výrobce, znalost pouívaných diagnostických zaízení a práce s nimi, diagnostika a opravy závad elektronických ídících systém a elektrického píslušenství vozidel, orientace v technické dokumentaci, zapojování elektrických zaízení nebo ovládacích prvk, renovace pouitelných náhradních díl, diagnostika a opravy výstraných zaízení, vedení evidence, bezpenost práce, P sk. B, C, dslednost, odpovdnost, zodpovdnost, komunikativnost- ivotopisy zasílejte na e-mail: Apply Now- Vybraní kandidáti budou písemn informováni o termínu osobního pohovoru...

 • Company Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace in Hradec
  06.12.2018 Updated on: 14.12.2018

  MASÉR/-KA- PP na dobu uritou 1 rok s moností prodlouení; pracovní doba dle provozu Wellness studia - 12 hodinové smny, vetn víkend a svátk; místo výkonu práce: Wellness studio na Koupališti Flošna - Poadujeme: min. SOU; masérský kurz - klasická a relaxaní aromatická masá; výhodou masá lávovými kameny, Havajská masá Lomi Lomi, Indická masá hlavy, okoládová masá a další; aktivní a komunikativní jednání; samostatnost, píjemné vystupování, bezúhonnost, praxe v oboru- Nabízíme: platové zaazení do 5. tídy dle NV 564/2006 Sb., píplatky, po zauení osobní píplatek, 5 týdn dovolené, píspvek na stravenky, píspvek na penzijní pipojištní, zdravotní volno- Pihlášky do výbrového ízení zasílejte na e-mail: Apply Now nebo na adresu: Správa nemovitostí Hradec Králové, píspvková organizace, Mgr. Jitka Vankov...

 • Company FILHARMONIE Hradec Králové o.p.s. in Hradec
  05.12.2018 Updated on: 11.12.2018

  HRÁ/-KA NA LESNÍ ROH- Místo výkonu práce: Elišino náb. 777, Hradec Králové (výkon práce i na zájezdových místech dle msíního plánu)- PP na dobu uritou (do 15.1.2019), nástup moný ihned-  Nápl práce: dle pokyn vedoucího skupiny se úastní orchestrálních zkoušek a koncert dle pracovních plán Filharmonie, studuje svené orchestrální party a odvádí maximální umlecký výkon, - Nabízíme: stravenky- V pípad zájmu nás kontaktujte e-mailem: Apply Now...

 • Company Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj in Hradec
  05.12.2018 Updated on: 11.12.2018

  editel Katastrálního úadu pro Královéhradecký kraj, jako sluební orgán píslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona . 234/2014 Sb., o státní slub (dále jen "zákon"), vyhlašuje výbrové ízení na sluební místo odborný referent / vrchní referent v oddlení právních vztah k nemovitostem Katastrálního pracovišt Náchod v oboru sluby 70. Zemmictví a katastr nemovitostí. Místem výkonu sluby je Náchod. Sluba na tomto sluebním míst bude vykonávána ve sluebním pomru na dobu neuritou. Pedpokládaným dnem nástupu do sluby na sluebním míst je 1. 1. 2019, pípadn dle dohody. Sluební místo je zaazeno podle pílohy . 1 k zákonu do 9. platové tídy.Na sluebním míst jsou vykonávány zejména následující innosti: posuzování a osvdování právní a správní zpsobilosti rozhodnutí a jiných listin pro vyznaení zmny v KN; kon...

 • Company Wiegel Hradec Králové žárové zinkování s.r.o. in Hradec
  05.12.2018 Updated on: 11.12.2018

  VÝROBNÍ DLNÍK/-ICE- Místo výkonu práce: Dvorská 696, 503 11 Hradec Králové - Pracovní pomr na dobu neuritou, nástup dle domluvy- Poadujeme: vyuení, spolehlivost, asovou flexibilitu- Výhodou: zkušenosti ze strojírenské, pop. zámenické výroby, zkušenosti s obsluhou jeábu, praxe s obsluhou vysokozdviného vozíku- Pozice je fyzicky nároná, vhodná spíše pro mue- Nabízíme: dovolenou- Pozice je vhodná i pro absolventy- Pouze písemné nabídky s piloeným ivotopisem zasílejte na tuto e-mailovou adresu: Apply Now nebo na adresu firmy...

 • Company REMIREL s.r.o. in Hradec
  05.12.2018 Updated on: 12.12.2018

  KO: Šoltýs Mikuláš, e-mail: Apply Now. Prvotní kontakt e-mailem.Jedná se o agenturu práce.Pracovišt Hradec nad Moravicí....

 • Company Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. in Hradec
  02.12.2018 Updated on: 08.12.2018

  Místo výkonu práce: U Nemocnice 380/III, Jindichv Hradec, Antonínská 85/II, Daice;VŠ vzdlání obor všeobecné lékaství; specializovaná zpsobilost pedností; praxe v oboru vítána; denn operativa; pohotovostní sluby dle rozpisu; pracovní pomr na dobu neuritou, pracovní doba 7:00-15:30 hod.; monost dalšího odborného rstu; získání specializované zpsobilosti bez smluvního závazku; 5 týdn dovolené; píspvek na penzijní pipojištní; stravování zajištno; jsme driteli akreditace pro další vzdlávání;...

 • Company Ministerstvo vnitra in Hradec
  02.12.2018 Updated on: 08.12.2018

  POLICISTA/POLICISTKA CIZINECKÉ POLICIE- editelství sluby cizinecké policie, Mobilní jednotka cizinecké police, Oddlení mobilní jednotky Hradec Králové, pijme na volné pracovní pozice nové kolegyn a kolegy. Nabízíme zamstnání ve sluebním pomru píslušníka Policie R dle zákona . 361/2003 Sb., o sluebním pomru píslušník bezpenostních sbor, ve znní pozdjších pedpis.- Pracovní nápl nabízených volných míst:• ochrana vnitní i vnjší schengenské hranice• hraniní kontrola osob• práce v oblasti nelegální migrace• udrování veejného poádku• práce s moderní technikou• plnní závazk R v souvislosti s ochranou hranic• podpora ostatních útvar Policie R- Poadujeme:• úplné stedoškolské vzdlání ukonené maturitní zkouškou• istý rejstík trest• asová flexibilita• fyzická, zdravotní a osobní zpsobilost• oban R star...

 • Company SeneCura SeniorCentrum HŠH a.s. in Hradec
  01.12.2018 Updated on: 07.12.2018

  PRACOVNÍK/-ICE V SOCIÁLNÍCH SLUBÁCH - PEOVATEL/-KA- Místo výkonu práce:  Exnárova .p. 453/7, Moravské Pedmstí, 500 11  Hradec Králové 11- PP na dobu neuritou, nástup moný ihned- Nápl práce: Zabezpeuje poskytování úkon sociální sluby klientm Domova senior, Domova se zvláštním reimem, zabezpeuje vedení dokumentace klienta potebné pro fungování daných sociálních slueb, provádní nácviku sebeobsluhy klient smující ke zvýšení jejich sobstanosti, zajišuje provádní komplexní hygienické pée vetn výmny inkontinenních pomcek, pée o vyprazdování, pevleení a dezinfekce lka, provádí prevenci proleenin, polohování, zajišuje manipulaci  s prádlem (výmna prádla klient, povlékání lka, odvoz do a z prádelny), odváí pytle s odpadem, podílí se na poskytování základní ošetovatelské pée, zajišuje doprovod klient...

 • Company FARMA POUR s.r.o. in Hradec
  01.12.2018 Updated on: 07.12.2018

  DLNÍK/-ICE ŠKRÁBÁRNY BRAMBOR- Místo výkonu práce: Jaromská 49/3 Hradec Králové - Rusek- PP na dobu neuritou, nástup moný ihned- Nápl práce: škabání brambor- Poadujeme: min. základní vzdlání- V pípad zájmu nás kontaktujte na telefonu 605 835 388...

 • Company Ready 1 s.r.o. in Hradec
  01.12.2018 Updated on: 11.12.2018

  Agenturní zprostedkování - PeHToo a.s., 3D Lasertec s.r.o., Stauner palet s.r.o., Zdenk Jakl, Rosenberg s.r.o., UW-Bohemia spol. s r.o., HradecMísto výkonu práce - Plzeský krajMontání dlníci montující mechanická zaízení, pracovitost, samostatnost, fyzická zdatnost.Telefonický kontakt po 14 hod....

 • Company Jihočeská Silva Nortica in Hradec
  30.11.2018 Updated on: 06.12.2018

  Program INTERREG V-A, Rakousko - R 2014 -2020;Pracovní náplní bude administrace, kontrola a realizace Fondu malých projekt na území Jihoeského kraje. Manaer provádí monitoring, kontrolu vyútování a vyhodnocení projekt FMP, komunikuje s eskými a rakouskými Správci FMP, podporuje jednání panel expert a Regionálního monitorovacího výboru apod. Bliší informace o fondu jsou na Poadujeme: minimáln SŠ vzdlání; dobrá znalost NJ nebo AJ slovem i písmem; znalost úetních doklad a fakturace; organizaní a administrativní schopnosti; znalost práce na PC; P skup B; flexibilita a komunikativnost; znalost program a fond EU vítána;Zamstnání do 31.12.2019 s výhledem do 31.12.2022;Nabídky se strukturovaným ivotopisem zasílejte na adresu: Jihoeská Silva Nortica, Janderova 147/II, 377 01; Jindichv Hradec nebo e...

 • Company ESO Security servis s.r.o. in Hradec
  30.11.2018 Updated on: 06.12.2018

  POMOCNÍK/-ICE V KUCHYNI- PP na dobu uritou do 30.6.2019 s moností prodlouení, nástup 2.1.2019, po - pá v dob od cca 10 do 15 hodin- Nápl práce: výdej obd a následné mytí nádoby- Poadujeme: komunikativnost, slušné vystupování, bezúhonnost, zdravotní zpsobilost- Místo je vyhrazeno pro OZP, OZZ- V pípad zájmu nás kontaktujte e-mailem, telefonicko nebo osobn (na adrese Švehlova 450 Hradec Králové v ase od 8:00 hod. do 14:00 hod.), kontaktní osoba: pí. Motlová,  tel.: 495 511 544, e-mail: Apply Now...

 • Company Nikolaj Lutkov in Hradec
  30.11.2018 Updated on: 06.12.2018

  DLNÍK/-ICE V OBLASTI VÝSTAVBY BUDOV- Místo výkonu práce: Hradec Králové- PP na dobu uritou: od 10.10.2018 do 30.12.2018- Nápl práce: pípravné a dokonovací práce na staveništi, zejména úprava terénu, bourání, montá lešení a lávek na stechách- Poadujeme: pracovní nasazení, práce ve výškách, bezúhonnost-V pípad zájmu nás kontaktujte telefonicky i e-mailem, kontakt. osoba: Lutkov Nikolaj, tel.: 775 167 230 (volat 8:00 - 16:00 hod.), e-mail: Apply Now...

 • Company Generální finanční ředitelství in Hradec
  29.11.2018 Updated on: 07.12.2018

  Sluba zahrnuje zejména: - provádní postup pi správ daní daového ádu, a to místního šetení daové kontroly, postupu k odstranní pochybností apod.;- provádní vyhledávací innosti podle daového ádu;- vyizování ádostí, zpracování stanovisek a rozhodnutí.Posuzovány budou ádosti podané ve lht do 18. prosince 2018, tj. v této lht zaslané sluebnímu orgánu prostednictvím provozovatele poštovních slueb na adresu sluebního úadu Finanní úad pro Královéhradecký kraj, Horova 17, 500 02 Hradec Králové nebo osobn podané na podatelnu sluebního úadu na výše uvedené adrese. ádost lze podat rovn v elektronické podob s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu sluebního úadu Apply Now nebo prostednictvím veejné datové sít do datové schránky sluebního úadu ID: fj8ny4i.Obálka, resp. datová zpráva, o...

 • Company Minh Nguyet Nguyen Thi in Hradec
  28.11.2018 Updated on: 04.12.2018

  CZ-ISCO: 91127  Uklízei prodejních prostorUKLÍZE/-KA PRODEJNÍCH PROSTOR- Místo výkonu práce: elakovského 503/14, Hradec Králové- PP na dobu neuritou, nástup moný ihned- Poadujeme: zdatnost, samostatnost, - Plynulá vietnamština výhodou (komunikace na pracovišti)- V pípad zájmu zašlete ivotopis na e-mail: Apply Now, kontaktní osoba: Nguyen, Nguyet, Minh Thi...

 • Company Družstvo STAV HK in Hradec
  28.11.2018 Updated on: 04.12.2018

  ÚKLIDOVÉ PRÁCE NEBYTOVÝCH PROSTOR- Místo výkonu práce: Hradec Králové- PP na dobu uritou: od 25.1.2019 do 24.4.2019- Nápl práce: pomocné a úklidové práce nebytových prostor- Poadujeme: praxi ve výše uvedených profesích- V pípad zájmu nás kontaktujte -emailem nebo telefonicky (ve stedu od 9:00 do 14:00 hod.) kontaktní osoba: Dzuhan Michal, e-mail: Apply Now, tel.: 773 227 678...

 • Company Minh Nguyet Nguyen Thi in Hradec
  28.11.2018 Updated on: 04.12.2018

  CZ-ISCO: 51422 Manikéi a pedikéiMANIKÉR/-KA, PEDIKÉR/-KA- Místo výkonu práce: elakovského 503/14, Hradec Králové- PP na dobu neuritou, nástup moný ihned- Poadujeme: osvdení o rekvalifikaci Modelá neht, zdatnost, samostatnost, kreativitu pi práci- Plynulá vietnamština výhodou (komunikace na pracovišti)- V pípad zájmu zašlete ivotopis na e-mail: Apply Now, kontaktní osoba: Nguyen, Nguyet, Minh Thi...

 • Company NEW CITY s.r.o. in Hradec
  28.11.2018 Updated on: 04.12.2018

  KUCHA/-KA ASIJSKÉ KUCHYN- Místo výkonu práce: Brnnská 1825, Hradec Králové, OC Futurum- PP na dobu neuritou, nástup moný ihned- Nápl práce: píprava jídel vietnamské kuchyn- V pípad zájmu nás kontaktujte telefonicky, kontaktní osoba: Nguyen Van Vy, tel. 608 511 868...

 • Company LP Okno - Trans s.r.o. in Hradec
  28.11.2018 Updated on: 04.12.2018

  idi vnitrostátní  kamiónové dopravy - noní  linka Plze - Praha - Hradec Králové a zptvýkon práce PlzePoadavky: P skupiny C+E, profesní prkaz praxe min.1 rokKontaktní osoba: pan David Lipnický tel: 602 889 989 email: Apply Now Nástup moný ihned. ...

 • Company ESO Security servis s.r.o. in Hradec
  25.11.2018 Updated on: 19.12.2018

  PRACOVNÍK/-ICE OSTRAHY  VYHRAZENO PRO OZP, OZZ- PP na dobu uritou do 30.6.2019 s moností prodlouení, nástup 1.1.2019- Nápl práce: dohled a dozor ve výstavních sálech v centru HK- Poadujeme: komunikativnost, slušné vystupování, bezúhonnost, zdravotní zpsobilost- Místo je vyhrazeno pro OZP, OZZ- V pípad zájmu nás kontaktujte e-mailem, telefonicko nebo osobn (na adrese Švehlova 450 Hradec Králové v ase od 8:00 hod. do 14:00 hod.). Kontaktní osoby: pí. Motlová a p. Sytera, tel.: 495 511 544, e-mail: Apply Now...

 • Company ESO Security servis s.r.o. in Hradec
  25.11.2018 Updated on: 19.12.2018

  PRACOVNÍK/-ICE OSTRAHY  VYHRAZENO PRO OZP- PP na dobu uritou do 31. 5. 2019 s moností prodlouení, nástup moný ihned- Nápl práce: práce v recepci Úadu práce v HK- Poadujeme: komunikativnost, slušné vystupování, bezúhonnost, zdravotní zpsobilost- Místo je vyhrazeno pro OZP- V pípad zájmu nás kontaktujte e-mailem, telefonicko nebo osobn (na adrese Švehlova 450 Hradec Králové v ase od 8:00 hod. do 14:00 hod.). Kontaktní osoby: pí. Motlová a p. Sytera, tel.: 495 511 544, e-mail: Apply Now...

 • Company Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje in Hradec
  23.11.2018 Updated on: 19.12.2018

  Zdravotnická záchranná sluba Jihoeského kraje hledá nové kolegy/kolegyn na pracovní pozici LÉKA VÝJEZDOVÉ SKUPINY ZZS pro oblasti eské Budjovice, eský Krumlov, Daice, Jindichv Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor.Máme zájem o uchazee se specializovanou zpsobilostí v oboru urgentní medicína, pop. anesteziologie a intenzivní medicína, chirurgie, kardiologie, neurologie, traumatologie, vnitní lékaství, všeobecné praktické lékaství.Nabízíme"    plat dle platných právních pedpis - 13. nebo 14. platová tída (naízení vlády .564/2006 Sb., o platových pomrech zamstnanc ve veejných slubách a správ, píloha . 8),  "    osobní píplatek, píplatek lena výjezdové skupiny ZZS, "    reimové píplatky - za práci v sobotu, nedli a ve svátek, za noní práci, "    proplacení pesasové práce vetn zákonných...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Hradec Edit filters