Jobmonitor. Search results for Krupka

4 Jobs found

Used filters:
 • Krupkax
Displaying 1-4 of 4 results.
 • Company Přemysl Škarka in Krupka
  05.06.2019 Updated on: 11.06.2019

  Nástup moný IHNEDkurýr PPL (doruování zásilek), rozvoz Mostzaátek a konec smny v Prmyslové zón Krupka, P skup. B, zkušenost s ízením dodávky, samostatnost, dobrá komunikace se zákazníky Mzda se navyšuje po zaueníHlásit se telefonicky na tel.. 737 054 274 v dob 8.00 - 17.00 hod. nebo na e-mail: ...

 • Company Severočeská servisní a.s. in Krupka
  24.05.2019 Updated on: 17.06.2019

  Montáe vodovod,opravy staveb,odstraování havárií v lokalit Teplice, Krupka a obce smr Ústí n. L., výmny vodomr, sekání a výez nálet, mytí vodojem a jímání atd. Stravenky za 100k a hradíme si 25 k13 a 14 platdovolená 25 dní a 3dny na nemoc1100 k msín na penzijní pipojištníCílové odmnyTýdenní sluby, monost si pivydlat navíc.Pracujeme od 7 do15 hodin. Jen 8 hodin v práci !Pracovní obleení v hodnot 10 000 kMsín mýdlo, toal. papír ,solvina,indulona a na tvrtletí runík,repelent a opalovací krémSluební mobil dotyk vetn sim hrazené firmou. Monost 4x sim pro rodinu.V pípad zájmu zaslat ivotopis na e-mail...

 • Company Město Krupka in Krupka
  24.05.2019 Updated on: 11.06.2019

  Vedoucí úadu Ing. František Rika, v souladu s ustanovením zákona . 312/2002 Sb., o úednících územních samosprávných celk, v platném znnívyhlašuje veejnou výzvu k pihlášení zájemc o pracovní místo úedníka Odboru školství, kultury a sociálních vcí Mstského úadu KrupkaSociální pracovníkdle § 109 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách, v platném znnía) název územního samosprávného celku: Msto Krupkab) druh práce a místo výkonu práce:-    provádní cíleného sociálního šetení u osob nacházejících se v nepíznivé sociální situaci, analýza této situace a poskytování navazujícího sociálního poradenství k jejímu ešení;-    ešení nepíznivé sociální situace osob, skupin nebo komunit s vyuitím metod a technik sociální práce;-    zajišování a provádné sociáln-výchovné prevence negativních jev a sociá...

 • Company Auto-Kabel Krupka, s.r.o. in Krupka
  22.04.2019 Updated on: 15.06.2019

  Vhodné i pro absolventy.Pracovišt Krupka..Poadujeme manuální zrunost, spolehlivost, zodpovdnost.Nabízíme stravenky, bonusy, prémie, vzdlávací kurzy, školení, firemní akce.V pípad zájmu se hlašte telefonicky PO-Pá 7-15 hod nebo e-mailem....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Krupka Edit filters