Jobmonitor. Search results for Louny

74 Jobs found

Used filters:
 • Lounyx
Displaying 1-50 of 74 results.
 • Company BRELEX s.r.o. in Louny
  08.05.2021 Updated on: 09.05.2021

  místo výkonu práce: Louny, Husova 434pomocné práce ve skladu, naskladování a vyskladování zboípíspvek na stravnékontakt: 608871408, ...

 • Company MWD s.r.o." in Louny
  08.05.2021

  místo výkonu práce: íní 632 Lounyidiský prkazzajištné ubytování, prémiekontakt: 604200323, ...

 • Company EKONOM AG SERVIS, s.r.o. in Louny
  07.05.2021 Updated on: 08.05.2021

  místo výkonu práce: 28. íjna 1594 LounyNáplní práce bude výpoet mezd a kompletní vedení mzdové agendy. Nutná znalost mzdové problematiky a zákoníku práce a zkušenost s bnými mzdovými operacemi - pihlášky, odhlášky zamstnanc, tvorba NEMPRI, HZUPN, ELDP, atd.. Útování zejména v úetním programu Pohoda - znalost podmínkou. Zodpovdnost, pelivost, dslednost. Zamstnanecké výhody:Práce v malém kolektivu rozrstající se rodinné firmy, pruná pracovní doba, stravné.ivotopisy zasílejte e-mailem na , ozveme se Vám....

 • Company Veřejné stravování CZ, a.s. in Louny
  07.05.2021 Updated on: 07.05.2021

  místo výkonu práce:prmyslová zóna Triangle-Nexenpraxe v oboru výhodou, není však podmínkoukomunikativnost, spolehlivost, samostatnostprvní pracovní smlouva na dobu uritou, v pípad spokojenosti automatické prodloueníurené také pro osoby s ásteným zdravotním omezením (ZTP)pracovní doba - dlouhý, krátký týdenpodnikové stravováníkontakt: 724194195 , email: osobn na adrese Husova 2775 Louny...

 • Company Základní škola Louny, Školní 2426 in Louny
  07.05.2021

  místo výkonu práce: Louny, Školní 2426Základní škola Louny, Školní 2426, píspvková organizace hledá uitele 2. stupn pro výuku eského jazyka. Nabízíme pracovní pomr na dobu uritou 1 roku s moností prodlouení pi plném úvazku, perspektivní zamstnání, motivaní systém profesního rstu a výborný kolektiv. Místo je vhodné i pro absolventy.Stravování, osobní ohodnocení, IT vybavení, monost prodlouení pracovní smlouvy.kontakt: , 415652310...

 • Company Josef Bílek in Louny
  07.05.2021

  místo výkonu práce: Louny, Pod Nemocnicí 2378vhodné pro OZPzkrácený úvazek (4 hod/denn 6,00-10,00 hod)pracovní pomr na 2 msíce - monost prodloueníZájemci se mohou hlásit telefonicky: 602443672...

 • Company GASTROPLUS Louny s.r.o. in Louny
  07.05.2021

  místo výkonu práce: Rybalkova 2128 Lounyzdravotní potravináský prkaz - není podmínkou (lze dodat pozdjiplatnýprofesní pkaz +karta idiekontakt:  ...

 • Company ContiTrade Sevices s.r.o. in Louny
  07.05.2021

  místo výkonu práce: LounyContiTrade Services s.r.o., provozovatel sít pneuservis a autoservis BestDrive v R, hledá pracovníka pro obsazení na pozici Vedoucí provozovny:NÁPL PRÁCE:* zodpovídá za ízení veškerých inností na prodejn a servisu vetn vedení 3 zamstnanc a dosahování stanovených výkonových a finanních cíl* plánuje, organizuje, ídí a kontroluje všechny zamstnance a procesy na prodejn* maximáln vyuívá všechen potenciál prodejny k dosaení všech plánovaných cíl* garantuje špikovou kvalitu veškerého nabízeného zboí i slueb* zajišuje, aby všichni zamstnanci dodrovali stanovené procesy (administrativa, servis, ízení zásob, …)* kouuje a motivuje zamstnance prodejny, aby dosahovali špikovou výkonnost (hlavn bhem sezóny)* podporuje a podncuje pozitivní pracovní prostedí a vztahy na pracovišt...

 • Company Ngoc Nguyen Van in Louny
  07.05.2021

  místo výkonu práce: Tyršovo námstí 1967 LounyZavedená prodejna s potravinami a smíšeným zboím pijme pomocné pracovníky na vybalování a doplování zboí na dvousmnný provoz (týden ranní od 6:30 hod a týden odpolední od 13 hod). Poadujeme fyzickou zdatnost (píleitostné zvedání tkých bemen - pepravky s nápoji apod.), ochota pracovat. Obasné práce o víkendu. Zájemci hlaste se na tel. 774 046 609 paní Nela Nguyen nebo osobn v míst výkonu práce od 13 do 16 hod. výhody: odmny...

 • Company Plošiny Rybáček s.r.o. in Louny
  02.05.2021 Updated on: 03.05.2021

  místo výkonu práce:Postoloprtská 2972, 44001 Louny 1stední vzdlání nebo vyuení v oboru zámeník, nebo opravá zemdlských stroj, praxe na elektrohydraulických systémech výhodou, ale není nutnákontakt telefonicky: 608732012, nebo osobn na uvedené adrese...

 • Company Aisan Industry Czech, s.r.o. in Louny
  02.05.2021 Updated on: 03.05.2021

  místo výkonu práce: Prmyslová 2727,440 01 LounyHledáme nového lena týmu našeho oddlení Údrby foremCo u nás bude mít na starosti?- údrbu forem pro zajištní bezproblémového chodu výroby         - pípravu a realizaci preventivních oprav forem- provádt úpravy a zlepšení forem         - dodrovat základní pravidla a postupy údrby- vést evidenci o provedených opravách          Co byste mli znát a umt? - íst výkresovou dokumentaci- být manuáln zruný - nutná pesnost pro slícování a pasování ástí forem - pouítvat midla s pesností na 0,01 mm- pracovat s frézkou, bruskou, vrtakou nebo na soustruhu- umt svaovat- být pelivý a mít chu se stát lenem týmu- velkou výhodou je mít alespo výuní list nebo radji maturitu v oboru strojní mechanik, automechanik, obrab kov apod.   nabízíme: 5 týdn dovolené, cafeter...

 • Company Recyklační chráněná, s.r.o. in Louny
  01.05.2021 Updated on: 01.05.2021

  Místo výkonu práce: Postoloprtská 3217, LounyTídní fólií, kompletaní prácemísto vhodné pro OZP, po zapracování pracovní smlouva na dobu neuritouPracovní doba: ranní 06:00 - 12:00, odpolední 12:00 - 18:00 dle dopravy, monost posunutí pracovní doby            kontakt: 725844309 (po-pá 8:00-16:00 h), e-mail: akt: 775277447 (po-pá 8:00-17:00 h), e-mail: ...

 • Company NACHI Czech s.r.o. in Louny
  01.05.2021 Updated on: 03.05.2021

  místo výkonu práce: Prmyslová 2732 Lounysme japonská spolenost rodinného typu zabývající se výrobou loisek do automobil. Do svého týmu hledáme zamstnance na pozici operátor výrobní linky.Poadujeme:- manuální zrunost, pelivost, spolehlivost, odpovdnostVýhodou:- stední odborné uilišt - strojírenský obor nebo pracovní zkušenost v pesném strojírenství, NENÍ PODMÍNKOUPracovní innosti:- obsluha výrobních a  montáních stroj- pouívání mících a zkušebních pístroj; evidování technických datNabízíme:- odpovídající mzdové ohodnocení- docházkový benefit, pololetní odmny, dopravné, stravenkyNástup IHNEDDocházkový benefit, dopravné, stravenky, pololetní odmny kontakt: 415930930, " target="_blank" rel="nofollow">...

 • Company NOVÁK - papír, s.r.o. in Louny
  01.05.2021 Updated on: 03.05.2021

  místo výkonu práce: Stradonice 139 Lounypoadujeme:vedení týmu cca 20 lidíodolnost vi stresupráce na PCNabízíme: perspektivní práci, pátelské prostedí, kariérní rstkontakt:" target="_blank" rel="nofollow">, 702234123...

 • Company EKOSTAVBY Louny s.r.o. in Louny
  29.04.2021 Updated on: 29.04.2021

  místo výkonu práce: Prmyslová 2724 Louny + další pracovišt v oblasti psobnosti spolenosti (rzné stavby)- stední odborné vzdlání technického smru- idiský prkaz sk. B- manuální zrunost, ochotu uit se nové vci- výpis z rejstíku trest- asovou a regionální flexibilitu- spolehlivost, slušné vystupování- sváeský prkaz výhodouZamstnanecké výhody:zázemí stabilní stavební spolenosti, odpovídající finanní ohodnocení, 5 týdn dovolené, píspvek na obdy, doprava na stavby zajištna zamstnavatelem731192373 (7-16,00), email: ...

 • Company EKOSTAVBY Louny s.r.o. in Louny
  29.04.2021 Updated on: 29.04.2021

  místo výkonu práce: Prmyslová 2724 Louny + další pracovišt v oblasti psobnosti spolenosti - idiské oprávnní sk. B (sk. C výhodou)- výpis z rejstíku trest- spolehlivost, slušné vystupováníZamstnanecké výhody:zázemí stabilní stavební spolenosti, odpovídající finanní ohodnocení, 5 týdn dovolené, píspvek na obdy, doprava na stavby zajištna zamstnavatelem702220709 (7-16,00), email: ...

 • Company EKOSTAVBY Louny s.r.o. in Louny
  29.04.2021 Updated on: 29.04.2021

  místo výkonu práce: Prmyslová 2724 Louny + další pracovišt v oblasti psobnosti spolenosti (rzné stavby)- strojní prkaz- výpis z rejstíku trest- spolehlivost, slušné vystupováníZamstnanecké výhody:zázemí stabilní stavební spolenosti, odpovídající finanní ohodnocení, 5 týdn dovolené, píspvek na obdy, doprava na stavby zajištna zamstnavatelem607142831 (7-16,00), email: ...

 • Company Logistics Solution, a.s. in Louny
  29.04.2021 Updated on: 02.05.2021

  Místo výkonu práce: Ústí nad Labem, Teplice, Šttí, Most, Dín, Louny.idi nákladního vozidla C+E zajišující pepravu díví z lesa do vyrobních závod. idi si sám nakládá v lese.idii z poptávaných lokalit jsou vtšinou denn doma a budou zajišovat peván návoz díví pro zavody ve Šttí.(Mondi a LabeWood) Poadujeme samostatnost a vysoké pracovní nasazení.Pedpokladem je platný profesní prkaz, karta idie do tachografu a  dopravn psychologické vyšetení dle zk..361/2000Sb. Oprávnní na hydraulickou ruku výhodou,nebo pípadn zajistíme proškolení a zácvik. Kontakt: na e-mail nebo telefonicky....

 • Company Michal Křivánek in Louny
  29.04.2021 Updated on: 30.04.2021

  místo výkonu práce: Louny, Mírové námstí 49Koho hledáme?Do našeho týmu Cafe & bar Deja vu v Lounech hledáme zkušeného baristu/tku, který bude team leadrem a ochotn bude pedávat své zkušenosti svým kolegm. Nkoho, kdo má chu s námi tvoit unikátní koncept moderního cafe baru na malomst v Lounech, o kterém se bude mluvit i mnohem dál. Tvo s námi nco nového a jedineného.Co poadujeme?Základní praxi a baristické zkušenosti, týmovou práci. Nadšení pro práci, nebát se pekáek, být bezprostední a nestydt se ukázat, e jsme tu pro Louny naplnokontakt: 777266828, ...

 • Company Michal Křivánek in Louny
  29.04.2021 Updated on: 30.04.2021

  místo výkonu práce: Louny, Mírové námstí 49Koho hledáme?Do našeho týmu Cafe & bar Deja vu v Lounech hledáme zkušeného barmana/nku, který bude team leadrem a ochotn bude pedávat své zkušenosti svým kolegm. Nkoho, kdo má chu s námi tvoit unikátní koncept moderního cafe baru na malomst v Lounech, o kterém se bude mluvit i mnohem dál. Tvo s námi nco nového a jedineného.Co poadujeme?Základní praxi a baristické zkušenosti, týmovou práci. Nadšení pro práci, nebát se pekáek, být bezprostední a nestydt se ukázat, e jsme tu pro Louny naplnokontakt: 777266828, ...

 • Company CTSCZ spol. s r.o. in Louny
  27.04.2021 Updated on: 02.05.2021

  místo výkonu práce: LounyJste stále v zamstnaneckém pomru, ale uvaujete o zmn práce? Nebojte se nám s pedstihem zavolat a domluvit si pohovor.Rozšite ady zamstnanc CTSCZ  s.r.o.,v  call centru v Lounech. Pijmeme nové kolegy. Píjemný a profesionální tým všech vkových kategorií. I pro nové operátory dovolená v lét. Náplní práce: - poskytování informací o slubách zákazníkm - jednoduchá práce na PC Co nabízíme: - pracovní prostedí na námstí v centru Loun - dlouhodobé a stabilní zamstnání - HPP (mono i na DP) - Prmrný msíní plat 32 000,-K - fixní plat a nadstandardní neomezené finanní bonusy dle vašich schopností - na odmnách a bonusech monost zdvojnásobení platu - zajímavý finanní bonus za 100% docházku - matky s malými dtmi - po domluv moná individuální pracovní doba - 6 pestávek bhem pracovn...

 • Company CTSCZ spol. s r.o. in Louny
  27.04.2021 Updated on: 02.05.2021

  Místo výkonu práce: LounyJste stále v zamstnaneckém pomru, ale uvaujete o zmn práce? Nebojte se nám s pedstihem zavolat a domluvit si pohovor.Nápl práce:jednoduchá práce na PC,poskytování slueb zákazníkmPoadujeme:zodpovdný pístup k práci,schopnost pracovat samostatn i v týmu,komunikativnostCo nabízíme:mono HPP i DPpráce vhodná pro matky s dtmi (monost úpravy prac. doby)finanní bohusy, motivaní soute (nap. sout o dovolenou)dlouhodobé a stabilní zamstnáníprmrný msíní plat a K 32.000,-pravidelný msíní zamstnanecký píspvek na soukromý telefon6 pestávek bhem pracovní dobyBonus za docházku a 5.000,- KNabízíme slušnou, nenáronou a stabilní práci z kanceláe, pkné pracovní prostedí v nových prostorách stabilní firmy s výborným kolektivem a profesionálním zaškolením. HLÁSIT SE: Ilona Egydyová, tel.:...

 • Company ISHIMITSU MANUFACTURING CZECH s.r.o. in Louny
  25.04.2021 Updated on: 27.04.2021

  místo výkonu práce: Václava Majera 2730 LounyDo tísmnného provozu 7,5 h smn hledáme zamstnance na pozici Operational Worker - Obsluha CNC stroj. Vhodným kandidátem je uchaze s minimáln technickými znalostmi a dovednostmi - základní mení, tení výkresové dokumentace, zvládání základních matematických operací. Zdravotn: bez kardiostimulátoru a alergií i pecitlivlosti na oleje a emulze, s dobrou vizuální rozlišovací schopností. Praxe není nutná, uvítáme i vyuené absolventy technických obor (vetn instalatér, automechanik, apod.), dkladn zaškolíme. Pracovní pomr bude sjednán na dobu uritou s moností prodlouení.Zájemci zasílejte strukturovaný ivotopis na uvedený e-mail nebo se hlaste osobn na vrátnici spolenosti.Zamstnanecké výhody:Pololetní bonusy, bonus za výkon, individuální bodovací systém, p...

 • Company Město Louny in Louny
  25.04.2021 Updated on: 27.04.2021

  místo výkonu práce: Pod Nemocnicí 2379, Lounynástup dle dohodyPedpoklady:státní oban R pop. cizí státní píslušník s trvalým pobytem na území Rvysokoškolské vzdlání v magisterském studijním programu zpsobilost k právním úkonmbezúhonnostznalost jednacího jazyka Ostatní pedpoklady:praxe ve vedoucí funkci a veejné správ výhodouzkouška zvláštní odborné zpsobilosti výhodouznalost zákona o obcích, zákona o veejných zakázkách, orientace v dotaních programech apod.znalost práce na PCznalost svtového jazyka (AJ,NJ) vítánaidiský prkaz skupina Bstravenky, sick day, pruná pracovní dobakontakt: v úedních hodinách telefonicky na . 415621177, email: ...

 • Company OKIM spol. s r.o. in Louny
  24.04.2021 Updated on: 27.04.2021

  místo výkonu práce: 5.kvtna 2645 Lounypoadován P sk. B, spolehlivost, samostatnoststravenkykontakt: telefonicky od 7,00 do 15,30 na .737216003, ...

 • Company BEST STRAVOVÁNÍ s.r.o. in Louny
  24.04.2021 Updated on: 25.04.2021

  místo výkonu práce: Gestamp - Triangle atecFirma zabývající se stravovacími slubami hledá prodavaku do kantýny v provozovn klienta - Gestamp Louny s.r.o. (v rámci SPZ Triangle, Velemyšleves 61). Nabízíme pracovní pomr na dobu uritou 1 roku s moností prodlouení. Jedná se o nepetritý provoz, ale lze se domluvit na dílích smnách. Praxe na obdobné pozici výhodou. Pracovní doba bude uzpsobena autobusové doprav, lze i zkrácený úvazek (v tomto pípad nutno doprava vlastní). Zájemci vyuijte telefonický kontakt na pí. jednatelku t.. 602 445 360 nebo posílejte ivotopis na . Zamstnanecké výhody:podnikové stravování...

 • Company Aisan Industry Czech, s.r.o. in Louny
  24.04.2021 Updated on: 25.04.2021

  místo výkonu práce: Prmyslová 2727,440 01 LounyHledáme kolegyni/u do týmu našeho oddlení "kvality".Co u nás bude mít na starosti?- spolupracovat s výrobním oddlením pi ešení problém ve výrob         - shromaovat a analyzovat data z výrobních proces, vizualizovat výsledky a-navrhovat opatení vedoucí ke zlepšování         - spolupracovat s dodavateli (ešení dodavatelských reklamací, provádní audit u dodavatel, schvalování komponent)         - zodpovídat za plnní zákaznických poadavk (ešení zákaznických problém, schvalování zmn, dohled nad reklamaním procesem) - pipravovat dokumentaci pro zákazníky a dodavatele    - podílet se na píprav dokumentace systému jakosti (pracovní postupy a návody, tvorba formulá)         - stanete se souástí týmu interních auditor         Co byste mli znát a umt? -...

 • Company GASTROPLUS Louny s.r.o. in Louny
  23.04.2021 Updated on: 23.04.2021

  místo výkonu práce: Rybalkova 2128 Lounyzdravotní potravináský prkaz - není podmínkou (lze dodat pozdjiplatný prkaz a zkušenosti na VZV podmínkoukontakt:  ...

 • Company GASTROPLUS Louny s.r.o. in Louny
  23.04.2021 Updated on: 23.04.2021

  místo výkonu práce: Rybalkova 2128 Lounyzdravotní potravináský prkaz - není podmínkou (lze dodat pozdjizkušenosti na VZV výhodoukontakt:  ...

 • Company Recyklační chráněná, s.r.o. in Louny
  23.04.2021 Updated on: 23.04.2021

  Místo výkonu práce: Postoloprtská 3217, Lounymísto vhodné pro OZP Hledáme IT specialistu - administrátora eshopu, který má v tomto smru vzdlání a umí pracovat samostatn v jednotlivých aplikacích a databázích. Nejedná se o kontakt se zákazníkem, ale o rozvoj eshopu, tvorbu reklam, uivatelskou podporu eshopu…Pruná pracovní doba; Místo výkonu práce dle domluvy - ásten z domova a na provozovn na adrese: Postoloprtská 3217, Louny                  kontakt: 725844309 (po-pá 8:00-16:00 h), e-mail: ...

 • Company A-PROFI Group s.r.o. in Louny
  23.04.2021 Updated on: 23.04.2021

  místo výkonu práce: Sinit kunststoffwerk Prmyslová 2728 Lounyflexibilní pístup k práci, manipulaní zrunost, spolehlivostjedná se o krátkodobé agenturní zamstnánípraxe výhodou, dobrý zdravotní stav,mzda 17000 + výkonnostní prémie a 25% dle výkonu, píplatek za noní práci a práci pesas, stravenky - píspvek na stravováníkontakt: 777209909 (9,00 - 15,00), ...

 • Company Josef Bílek in Louny
  22.04.2021 Updated on: 24.04.2021

  místo výkonu práce: Louny, Pod Nemocnicí 2378pro OZPzkrácený úvazek (4 hod/denn 6-10 hod)pracovní pomr na 2 msíce - monost prodloueníZájemci se mohou hlásit telefonicky: 602443672...

 • Company Filber Group s.r.o. in Louny
  22.04.2021 Updated on: 23.04.2021

  místo výkonu práce: areál TSS,as.s., Husova 402 (257/48) Lounykrátkodobé zamstnáníosvdení o zkoušce sváee SN: 050705 (z.kurz)praxe výhodou, schopnost samostatné práceznalost stroj.výkres výhodou (bude provedena interní zkouška o zpsobilosti)nápl práce: sváeské práce pi výrob vagon, montá a konstrukcekontakt: , tel. 792300611 od 7,00 do 18,00 hod - následn bude zájemce pozván na výbrové ízení a zkoušku v provozu...

 • Company Družstvo ARKTIKA in Louny
  22.04.2021 Updated on: 23.04.2021

  místo výkonu práce: Petrohrad a chmelnice v okolí v okrese Lounyjarní práce ve chmelnici pi zavádní a zapichování chmele(drátkování, zapichování, zavádní). krátkodobé zamstnánípoadujeme dobrý zdravotní stav, monost práce i o víkendechdoprava do sídla  v Petrohrad není zajištna,rozvoz na pole ano.obdy zajištny, ubytování v ubytovn v Petrohradkontakt: 773674361, ...

 • Company Technická správa města Loun s.r.o. in Louny
  22.04.2021 Updated on: 23.04.2021

  místo výkonu práce: -Rakovnická 2707 Lounynepetitý i noní provozP skupiny B, pracovitost, spolehlivost, zodpovdnost, dochvilnost, schopnost komunikace, plnní zadaných úkol, pracovní nasazení a flexibilita pi nárazových pracích, píplatky za práci pesas a pohotovosttýden dovolené nad rámec zákona, píspvky na obdy, sociální fondkontakt: 603291910, ...

 • Company Traťová strojní společnost, a.s. in Louny
  19.04.2021 Updated on: 29.04.2021

  místo výkonu práce: Husova 402 LounyCo budete dlatTryskání nákladních vagon, tryskání surových materiál (elezo)Píprava pro lakování  a k dalšímu zpracování vagon (svaování, lakování)Vhodné pro absolventy v píbuzných oborechPráce v prašném prostedí, ve výškách"    Manipulace s bemeny a jeábemJaké znalosti a dovednosti byste mli mítPraxi v oboru tryska/lakýrník alespo 0,5 rokuOchotu pracovatFyzická zdatnostDobrý zdravotní stavVýhodou bude, pokud budete umtVyuení v oboru lakýrník výhodou odborná praxe v oboru vítánajeábnický, vazaský prkazCo vám meme nabídnoutplatové ohodnocení dle praxe a zkušeností,závodní stravování,zamstnání v kmenovém stavu,práci ve stabilní spolenosti,práce na HPP nástup ihned nebo po domluvpráce na HPP , závodní stravování kontakt: ...

 • Company Traťová strojní společnost, a.s. in Louny
  19.04.2021 Updated on: 29.04.2021

  místo výkonu práce: Husova 402 Louny Co vás ekáObsluha soustruhuJaké znalosti a dovednosti byste mli mítMinimáln 1 rok praxe na obsluze soustruhu-Schopnost pracovat v kusové výrob-Znalost materiál a nástroj, vetn volby ezných podmínek pro obrábní-Schopnost íst technické výkresy-Znalost mení a vlastní kontrola odvedené práceCo vám meme nabídnout-platové ohodnocení dle praxe a zkušeností-závodní stravování-zamstnání v kmenovém stavu-5 týdn dovolené-práce ve stabilní spolenosti -práce na HPP -nástup IHNED, nebo po dohodZamstnanecké výhody):    práce na HPP v 3 smnném provozu, závodní stravování, 5 týdn dovolené, platové ohodnocení dle praxe a zkušenostíenostíkontakt: ...

 • Company Traťová strojní společnost, a.s. in Louny
  19.04.2021 Updated on: 29.04.2021

  místo výkonu práce: Husova 402 Louny Co vás ekáObsluha vrtakyJaké znalosti a dovednosti byste mli mítMinimáln 1 rok praxe na obsluze sloupových, otoných a kídlových vrtaekZnalost upnutí materiálu, volba nástroje a ezných podmínekSchopnost íst technické výkresyZnalost mení a vlastní kontrola odvedené práceCo vám meme nabídnoutplatové ohodnocení dle praxe a zkušenostízávodní stravovánízamstnání v kmenovém stavu5 týdn dovolenépráce ve stabilní spolenosti práce na HPP nástup IHNED, nebo po dohodZamstnanecké výhody:práce na HPP, závodní stravování, 5 týdn dovolené, platové ohodnocení dle praxe a zkušenostíkontakt: ...

 • Company Traťová strojní společnost, a.s. in Louny
  19.04.2021 Updated on: 29.04.2021

  místo výkonu práce: Husova 402 Louny Co budete dlatpopisování voz dle výkres a stanovených norem.Vhodné pro absolventy v píbuzných oborechJaké znalosti a dovednosti byste mli mítPraxi v oboru alespo 0,5 rokuOchotu pracovatZrunost, pelivost, estetické cítníOrientace ve výkresové dokumentaciLogické uvaováníPráce se syntetickými barvamiVýhodou bude, pokud budete umtVyuení v oboru výhodou odborná praxe v oboru vítánaCo vám meme nabídnoutplatové ohodnocení dle praxe a zkušeností,závodní stravování,zamstnání v kmenovém stavu,práci ve stabilní spolenosti,práce na HPP nástup ihned nebo po domluvZamstnanecké výhody:práce na HPP v 1 smnném provozu, závodní stravování kontakt: ...

 • Company Traťová strojní společnost, a.s. in Louny
  19.04.2021 Updated on: 29.04.2021

  místo výkonu práce: Husova 402 Louny Co vás ekáObsluha kolového lisuJaké znalosti a dovednosti byste mli mít-Minimáln 1 rok praxe na obsluze kolového lisu-Znalost lisování elezniního dvojkolí-Schopnost íst technické výkresy-Znalost mení a vlastní kontrola odvedené práceCo vám meme nabídnout-platové ohodnocení dle praxe a zkušeností-závodní stravování-zamstnání v kmenovém stavu-5 týdn dovolené-práce ve stabilní spolenosti -práce na HPP -nástup IHNED, nebo po dohodZamstnanecké výhody):    práce na HPP v 3 smnném provozu, závodní stravování, 5 týdn dovolené, platové ohodnocení dle praxe a zkušenostíkontakt: ...

 • Company Traťová strojní společnost, a.s. in Louny
  19.04.2021 Updated on: 29.04.2021

  místo výkonu práce: Husova 402 LounyCo vás ekáObsluha karuselu CNC - SKIQ 12Jaké znalosti a dovednosti byste mli mít-Minimáln 1 rok praxe na obsluze pálících stroj-Schopnost samostatn upravovat programy  v systému Siemens Sinumeric a Mefi-Schopnost pracovat v kusové výrob-Znalost materiál a nástroj-Schopnost íst technické výkresy-Znalost mení a vlastní kontrola odvedené práceCo vám meme nabídnout-platové ohodnocení dle praxe a zkušeností -závodní stravování-zamstnání v kmenovém stavu-5 týdn dovolené-práce ve stabilní spolenosti -práce na HPP-nástup IHNED, nebo po dohodZamstnanecké výhody:práce na HPP v 3 smnném provozu, závodní stravování, 5 týdn dovolené, platové ohodnocení dle praxe a zkušenostíkontakt: ...

 • Company Traťová strojní společnost, a.s. in Louny
  19.04.2021 Updated on: 29.04.2021

  místo výkonu práce: Husova 402 LounyPíprava pracovišt.tení a pouití technických podklad.Stanovení pracovních krok, prostedk a metod (ochranný plyn, plyn, elektrický oblouk atd.).Výbr vhodných nástroj a svaovacích pístroj pro oištní a pípravu ploch, které se mají svaovat.Vyrovnání, upínání, pistehování, pípadn pedbná úprava obrobku s pouitím všech nutných nástroj nebo upínacích zaízení.Provádní svaovacích prací v potebné poloze, pípadn se zetelem k plánm postupu svaování.Konená úprava svar.ištní a zkoušení provedených prací za pouití rzných píslušných pomcek.Ošetování a údrba nástroj, svaovacích pístroj a zaízení a provádní jednoduchých opraváských prací.Evidování technických dat o prbhu a výsledcích práce.tísmnný + noní provozpráce na HPP, závodní stravování, 5 týdn dovolenékontakt: ...

 • Company Traťová strojní společnost, a.s. in Louny
  19.04.2021 Updated on: 29.04.2021

  místo výkonu práce: Husova 402 Louny Co vás ekáObsluha frézekJaké znalosti a dovednosti byste mli mít-Minimáln 1 rok praxe na obsluze frézek-Schopnost pracovat v kusové výrob-Znalost materiál a nástroj, vetn volby ezných podmínek pro obrábníupnutí obrábného kusuSchopnost íst technické výkresyZnalost mení a vlastní kontrola odvedené práceCo vám meme nabídnout-platové ohodnocení dle praxe a zkušeností-závodní stravování-zamstnání v kmenovém stavu-5 týdn dovolené-práce ve stabilní spolenosti -práce na HPP-nástup IHNED, nebo po dohodvýhody: práce na HPP v 3 smnném provozu, závodní stravování, 5 týdn dovolené, platové ohodnocení dle praxe a zkušenostíkontakt: ...

 • Company Traťová strojní společnost, a.s. in Louny
  19.04.2021 Updated on: 29.04.2021

  místo výkonu práce: Husova 402 LounyCo vás eká-Obsluha pálícího stroje: 3D plazmový pálící stroj, ESAB-Obsluha pálícího stroje MICKAJaké znalosti a dovednosti byste mli mít-Minimáln 1 rok praxe na obsluze pálících stroj-Schopnost samostatn upravovat programy -Schopnost pracovat v kusové výrob-Znalost materiál-Schopnost íst technické výkresy-Znalost mení a vlastní kontrola odvedené práceCo vám meme nabídnout-platové ohodnocení dle praxe a zkušeností-závodní stravování-zamstnání v kmenovém stavu-5 týdn dovolené-práce ve stabilní spolenosti -práce na HPP-nástup IHNED, nebo po dohodZamstnanecké výhody):    práce na HPP v 3 smnném provozu,  závodní stravování, 5 týdn dovolené, platové ohodnocení dle praxe a zkušenostíkontakt: ...

 • Company Traťová strojní společnost, a.s. in Louny
  19.04.2021 Updated on: 29.04.2021

  místo výkonu práce: Husova 402 Louny Co vás eká-Obsluha CNC soustruhuJaké znalosti a dovednosti byste mli mít-Minimáln 1 rok praxe na obsluze pálících stroj-Schopnost samostatn upravovat programy v systému Siemens Sinumeric a Heidenhain-Schopnost pracovat v kusové výrob-Znalost materiál a nástroj, vetn volby ezných podmínek pro obrábní-Schopnost íst technické výkresy-Znalost mení a vlastní kontrola odvedené práceCo vám meme nabídnout-platové ohodnocení dle praxe a zkušeností-závodní stravování-zamstnání v kmenovém stavu-5 týdn dovolené-práce ve stabilní spolenosti -práce na HPP-nástup IHNED, nebo po dohodZamstnanecké výhody:práce na HPP v 3 smnném provozu, závodní stravování, 5 týdn dovolené, platové ohodnocení dle praxe a zkušenostíkontakt: ...

 • Company BEST STRAVOVÁNÍ s.r.o. in Louny
  19.04.2021 Updated on: 29.04.2021

  místo výkonu práce: Gestamp - Triangle atecFirma zabývající se stravovacími slubami hledá pomocného pracovníka pro výdej teplého jídla do kantýny v provozovn klienta - Gestamp Louny s.r.o. (v rámci SPZ Triangle, Velemyšleves 61). Nabízíme pracovní pomr na dobu uritou 1 roku s moností prodlouení. Jedná se o nepetritý provoz, ale lze se domluvit na dílích smnách. Praxe na obdobné pozici výhodou. Pracovní doba bude uzpsobena autobusové doprav, lze i zkrácený úvazek (v tomto pípad nutno doprava vlastní). Zájemci vyuijte telefonický kontakt na pí. jednatelku t.. 602 445 360 nebo posílejte ivotopis na . Zamstnanecké výhody:podnikové stravování...

 • Company IC - AUMONT, s.r.o., organizační složka in Louny
  18.04.2021 Updated on: 18.04.2021

  Poadujeme: spolehlivost, zrunost, ochotu uit se novým vcem.Nabízíme: hrubou msíní mzdu 25.000 K + bonusy, závodní stravování, monost ubytování a píspvek na ubytování, svozovou dopravu (smr atec, Louny), zajištní dopravy na pesasy.Zpsob 1. kontaktu se zamstnavatelem: tel. 774414336 nebo e-mailem ...

 • Company FUJIKOKI CZECH s.r.o. in Louny
  17.04.2021 Updated on: 20.04.2021

  místo výkonu práce:Prmyslová .p. 386,  Louny Co Vám meme nabídnout?nástup moný kdykolivpráce ve smnném nepetritém provozu (12hod. smny)pehodnocení mzdy po zkušební dobpodporu nadízených a zkušených spolupracovník pi zauování5 týdn dovolenépracovišt v Prmyslové zón Louny co od Vás oekáváme? Jaké znalosti hledáme? mít chu pracovat ve smnném nepetritém provozu (práce na 12hodinové smny: 2 dny volno, 2  dny ranní, 2 dny volno, 2 dny noní - takto opakující se cyklus)NUTNÁ základní znalost anglického jazykavýhodou je zkušenost s obsluhou vysokozdviných vozíkzkušenost v obdobném provozu velkou výhodoumanuální zrunost, smysl pro detail a pelivost    samostatný pístup a odpovdnostCo budete dlat? Za co budete odpovdný/á?zodpovídat za správnost a úplnost expediních dávek a jejich vasné pipravení ve s...

 • Company RAUDO - výrobní družstvo invalidů in Louny
  15.04.2021 Updated on: 17.04.2021

  místo výkonu práce: okres Lounymísto vhodné pro OZPNáplní práce je provádní fyzické kontroly dodrování léebného reimu zamstnanc v prvních 14ti dnech pracovní neschopnosti. Vyplnní výkazu o provedení kontroly a jejího výsledku.Poadujeme idiské oprávnní skupiny B, vlastní vozidlo výhodou. Pracovní doba od 8:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 Nástup do pracovního pomru je moný i díve.kontakt:: tel.: 723878099, e-mail: ...

 • Company Generali Pojišťovna a.s. in Louny
  15.04.2021 Updated on: 15.04.2021

  místo výkonu práce: 17. listopadu 2071 Lounyadministrativní innostchu pracovatmotivace výdlkurodiné prostedí  zázemí a jistota nejvtší pojišovací spolenostibenefity kontakt:tel.: 777200280, e-mail: ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Louny Edit filters