Jobmonitor. Search results for Misto

5800 Jobs found

Used filters:
 • Mistox
Displaying 1-50 of 5800 results.
 • Company Státní zemědělský intervenční fond in
  06.06.2020

  MÍSTO VÝKONU : Štpánská .p. 626/63, Nové Msto, 110 00  Praha 1KONTAKT : pracovní dny  8 -16:00 hodin - Kudibal Ondej, tel.: 731633988, e-mail: Právník zajišuje innost vztahující se k evropským dotacím a strukturálním fondm EU na základ evropských pedpis, podílí se na píprav legislativy k aplikaci evropských pedpis     a zajišuje obecnou právní agendu - stanoviska, výklad právních pedpis, revize smluv.  ZAMSTNANECKÉ VÝHODY : - garantovaný nástupní plat ve výši 30.000,- K- garanci dalšího platového rstu, jako i monost profesního rstu- sluební pomr na dobu uritou- moderní pracovní prostedí v centru Prahy (Štpánská ulice)- prunou pracovní dobu- 25 dní dovolené + 5 dní zdravotního volna navíc- další placené pekáky v práci pro státní zamstnance (nap. 1 den na vyízení osobních záleitostí)- strave...

 • Company Státní zemědělský intervenční fond in
  06.06.2020

  MÍSTO VÝKONU : Štpánská .p. 626/63, Nové Msto, 110 00  Praha 1KONTAKT : pracovní dny  8 -16:00 hodin - Kudibal Ondej, tel.: 731633988, e-mail: Poadavky:- ukonené magisterské studium v oboru právo a právní vdaPopis práce:Právník zajišuje právní podporu v oblasti Pímých plateb a Spolené organizace trhu (PP a SOT), právní agendu v oblasti správního, obanského, obchodního práva a práva EU. Výklad právních pedpis R a právních pedpis EU, správní ízení o poskytování dotací, právní rozbory sporných pípad, posuzování návrh právních pedpis a zpracování návrh právních pedpis, vnitní normotvorba.ZAMSTNANECKÉ VÝHODY :- garantovaný nástupní plat ve výši 30.000 K- garance platového rstu- monost profesního rstu - sluební pomr na dobu uritou- 25 dní dovolené + 5 dní zdravotního volna navíc - další placené ...

 • Company Státní zemědělský intervenční fond in
  06.06.2020

  MÍSTO VÝKONU : Štpánská .p. 626/63, Nové Msto, 110 00  Praha 1KONTAKT : pracovní dny  8 -16:00 hodin - Kudibal Ondej, tel.: 731633988, e-mail: Nápl práce: Právník zajišuje správu pohledávek, komunikuje se soudy, exekutory. Úastní se soudních jednání, pipravuje dohody o splátkách. Spolupracuje s regionálními právníky. Kontroluje smlouvy. Zpracovává stanoviska v ízeních o aktualizacích evidence pdy vedených dle zákona . 252/1997 Sb., o zemdlství, ve znní pozdjších pedpis.Poadavky:- vysokoškolské vzdlání v magisterském studijním programu v oboru Právo, právní a veejnoprávní innostZAMSTNANECKÉ VÝHODY : - garantovaný nástupní plat ve výši 30.000,- K- garanci dalšího platového rstu, jako i monost profesního rstu- sluební pomr na dobu neuritou- moderní pracovní prostedí v centru Prahy (Štpánská u...

 • Company LOUKA LU s.r.o. in
  06.06.2020

  MÍSTO VÝKONU : Újezd .p. 402/33, Malá Strana, 118 00  Praha 011KONTAKT : Kuli Mira Ing., tel.: 732646964 (pondlí a steda - 14-15h), e-mail: VÝHODOU : ZKUŠENOST V PRÁCI V RESTAURACI, ZNALOST CIZÍCH JAZYK, ASOVÁ PIZPSOBIVOST, FYZICKÁ ZDATNOST, SCHOPNOST PRÁCE V TÝMU....

 • Company Jirapa Leethong in
  06.06.2020

  MÍSTO VÝKONU : ímská .p. 1198/31, Vinohrady, 120 00  Praha 2KONTKAT PRVOTN TELEFONICKY : ZDENK DUŠEK, tel.: 602 616 512JEDNÁ SE O THAJSKÉ MASÁE...

 • Company ELVINA s.r.o. in
  06.06.2020

  Místo výkonu práce: Praha. Kontaktní osoba: pan Adamák Richard, tel.: 724 865 834, e-mail: . REIM UKRAJINA....

 • Company Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 in
  06.06.2020

  MÍSTO VÝKONU : Londýnská .p. 782/34, Vinohrady, 120 00  Praha 2KONTAKT : Ševík Martin, editel, tel.: 775 362 392, e-mail: Pro naši základní školu hledáme z dvodu rozšíení 2. stupn o novou tídu uitele oboru Matematika a její aplikace v kombinaci dle domluvy. Poadujeme chu uit dti a spoluvytváet naši Londýnskou. Nabízíme jistotu práce na škole, kde jsou motivované dti a rodie, je si práce uitele váí.Zamstnanecké výhody :2 msíce dovolené - pedagogický pracovník...

 • Company MedicalHelp Česká republika s.r.o. in
  06.06.2020

  MÍSTO VÝKONU : Malá Štpánská .p. 546/10, Nové Msto, 120 00  Praha 2KONTAKT PRVOTN E-MAILEM : p. HÁLOVÁ, e-mail: Nápl práce: zadávání údaj administrativního charakteru do systému Medicus + technické zpracování výsledk z jednotlivých vyšetení.Nutná technická zdatnost, znalost wordu a excelu na pokroilé úrovni, znalost anglitiny, ukrajinštiny a eského jazyka na komunikativní úrovni, P skup. B a zdravotnické vzdlání výhodou....

 • Company EuroPrace&Agentura s.r.o. in
  06.06.2020

  MÍSTO VÝKONU PRAHAKONTAKT PRVOTN E-MAILEM : Ing. ZDENK MEINELT, tel.: 777837391, e-mail: " target="_blank" rel="nofollow">TECHNICKÁ PODPORA KLIENT A BLÍZKÁ SPOLUPRÁCE S TÝMEM. NUTNÁ ZNALOST AJ A ZNALOST RJ NA VELMI POKROILÉ ÚROVNI, NA ÚROVNI RODILÉHO MLUVÍHO. DOBRÝ PEHLED V OBLASTI IT A PROGRAMOVACÍCH JAZYK, DATABÁZÍ.KOMUNIKATIVNOST, SPOLEHLIVOST A SCHOPNOST PRÁCE A DOSAENÍ ZADANÝCH ÚKOL DO KONCE....

 • Company Trendy Company s.r.o. in
  06.06.2020

  PkZ. Místo výkonu práce - Karlovy Vary. Poadujeme spolehlivost, manuální zrunost, asovou flexibilitu, zdravotní zpsobillost, ochotu, samostatnost. Potebné zaškolení zajistíme. Nástup moný ihned. První kontakt uite prosím na uvedeném tel:. 775083542: Po-Pá 7-15,30 hod....

 • Company FORTUNA GAME a.s. in
  06.06.2020

  MÍSTO VÝKONU FORTUNA GAME a.s. /poboky Praha/KONTAKT : PRVOTN E-MAILEM  - Jana Roldán, e-mail: " target="_blank" rel="nofollow">Poadujeme zkušenost s nastavením affiliate programu pro kurzové sázení i online casino. Zkušenost v maticov ízené organizaci. Výborná znalost anglického jazyka. Strategické myšlení a draz na analytiku. Zamstnanecké výhody: roní bonus, stravenky, oberstvení na pracovišti, 5 týdn dovolené....

 • Company BTS Real Estate s.r.o. in
  06.06.2020

  PP NA 90 DNÍMÍSTO VÝKONU PRAHAKONTAKT PRVOTN TELEFONICKY : MARIE STREJCOVÁ, tel.: 777 827 348...

 • Company Nailounge s.r.o. in
  06.06.2020

  Kontakt: e-mailem:   a osobn kadý tvrtek od 9.00 - 11:00 na adrese: Veselská 663, Letany  - 199 00 Praha 9  (místo výkonu práce). Kvalifikace v oboru nutná, praxe s touto prací bude vítána. Pelivost, spolehlivost a cit pro práci s lidmi je velmi dleitý faktor. Práce probíhá v kolektivu, v píjemném prostedí.Znalost anglického jazyka výhodou....

 • Company Nailounge s.r.o. in
  06.06.2020

  Kontakt: e-mailem:   a osobn kadý tvrtek od 9.00 - 11:00 na adrese: Spálená .p. 2121/22, Nové Msto, 110 00  Praha 1(místo výkonu práce) Kvalifikace v oboru nutná, praxe s touto prací bude vítána. Pelivost, spolehlivost a cit pro práci s lidmi je velmi dleitý faktor. Práce probíhá v kolektivu, v píjemném prostedí.Znalost anglického jazyka výhodou....

 • Company Nailounge s.r.o. in
  06.06.2020

  Kontakt e-mailem: nebo osobn od 9h do 11h na  adrese: Chlumecká .p. 765/6, erný Most - 198 00  Praha 98 (místo výkonu práce).Kvalifikace v oboru nutná, praxe s touto prací bude vítána. Pelivost, spolehlivost a cit pro práci s lidmi je velmi dleitý faktor. Práce probíhá v kolektivu, v píjemném prostedí.Znalost anglického jazyka výhodou....

 • Company Nailounge s.r.o. in
  06.06.2020

  Kontakt: e-mailem:   a osobn kadý tvrtek od 9.00 - 11:00 na adrese: evnická .p. 121/1, Tebonice, 155 21  Praha 517 (místo výkonu práce) Kvalifikace v oboru nutná, praxe s touto prací bude vítána. Pelivost, spolehlivost a cit pro práci s lidmi je velmi dleitý faktor. Práce probíhá v kolektivu, v píjemném prostedí.Znalost anglického jazyka výhodou....

 • Company LEVINUSH s.r.o. in
  06.06.2020

  Místo výkonu práce: 1)    Lidická 42, Praha 5, 150 00.2)    Mánesova 79, Praha 2, 120 00,3)    Rumunská 16, Praha 2, 120 00kontakt: Levi Alena, tel.: 739016582, e-mail: Zkusenosti práce s izraelskou kuchyní, základy hebrejskeho jazyka a plynulá anglitina výhodou....

 • Company LEVINUSH s.r.o. in
  06.06.2020

  Místo výkonu práce: 1)    Lidická 42, Praha 5, 150 00.2)    Mánesova 79, Praha 2, 120 00,3)    Rumunská 16, Praha 2, 120 00kontakt: Omar Al Robai, tel.: 603 182 312, e-mail: Anglitina - Pasivní Nutná praxe s pípravou Indických pokrm....

 • Company DRUŽSTVO ZRB Praha in
  06.06.2020

  §89. Místo výkonu práce: Praha. Kontaktovat mailem ...

 • Company Bramasole Prague s.r.o. in
  06.06.2020

  MÍSTO VÝKONU : Oldichova .p. 506/14, Nusle, 128 00  Praha 28KONTAKT PRVOTN TELEFONICKY : 9.11/13.15h - Martin Jordán, tel.: 737 177 590, e-mail: " target="_blank" rel="nofollow">PASIVNÍ ANGLITINA, ZNALOST KOREJSKÉ KUCHYN.ÍÁSTENÁ ZNALOST KOREJSKÉHO JAZYKA VÝHODOU....

 • Company EDELWELLA BREWERY s.r.o. in
  06.06.2020

  místo výkonu práce PrahaJedná se o fyzicky náronou práci, zvedání a manipulaci s tkými bemeny. Dobrý zdravotní stav, zodpovdnost, bezúhonnost. Úední hodiny pro uchazee o zamstnání jsou v kontaktní kacelái Na Plzece 1235/2, Praha 5 kadé pondlí a stedu od 8-10:00, tel: 723 936 471Zamstnavatel me poskytnout ubytování nepenním píspvkem a do výše 3500 K. ...

 • Company EDELWELLA BREWERY s.r.o. in
  06.06.2020

  místo výkonu práce PrahaObsluha a monitorování stroj pro uzavírání a vkládání do obal, a jejich zabalení.Píprava a manipulace se zboím,Jedná se o fyzicky náronou práci, zvedání a manipulaci s tkými bemeny.peván noní práce, me zahrnovat práci o víkendu. Poadavky: dobrý zdravotní stav, zodpovdný a aktivní pístup k práci,ochotu pracovat o víkendech bezúhonnost. Úední hodiny pro uchazee o zamstnání jsou v kontaktní kacelái Na Plzece 1235/2, Praha 5 kadé pondlí a stedu od 9:00 -12:00, prvotní schzka po tel. domluv....

 • Company Delta Mirage Wellnes s.r.o. in
  06.06.2020

  Místo výkonu práce: Hlavní msto Praha, Praha, Smíchov, 150 00, Kovák .p. 856/8Kontakt: ervenková, tel.: 777232574Poadujeme: pracovní flexibilitu, vysokou jazykovou vybavenost, Aj + ínský jazyk - komunikace se zahraniními partnery...

 • Company VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. in
  06.06.2020

  kontakt:Venclová Michaela, e-mail: , prvotní kontakt emailem, místo výkonu:Praha. Velmi dobrá znalost arabského jazyka , pedchozí zkušenost ve spolenosti Valeo Autoklimatizace k.s. minimáln 1 rok....

 • Company Eudora Advisory s.r.o. in
  06.06.2020

  kontakt:Hovorka Michal Ing., tel.: 602 294 846, e-mail: , prvotní kontakt telefonicky i emailem, místo výkonu:Na píkop .p. 853/12, Praha 1....

 • Company EPAM Systems (Czech Republic) s.r.o. in
  06.06.2020

  místo výkonu práce: Prahakontakt: Kavková Markéta, e-mail: " target="_blank" rel="nofollow">Poadavky a znalosti na pozici: základy: Disaster recovery Strategy, Performance optimization, Application Performance Management, zkušenosti z oblasti Service desk/Ticketing sw, dále s procesy ITIL/ITSM, schopnost pracovat s kódy a íst a vytváet dokumentaci, schopnost pracovat samostatn, zodpovdnost za vlastní kvalitu práce, odolnost vi stresu, komunikaní dovednosti, pro-klientský pístup - telefonní komunikace s klienty....

 • Company Družstvo OREA in
  06.06.2020

  místo výkonu práce: Praha.Kontakt: Vorokhta Bohdan, tel.: 774888862,email:@, úterý a pátek 13-17 hod., na adrese Podnikatelská 565, Bchovice, Praha 9.  Dobrý zdravotní stav, flexibilita, ochota pracovat, kultivovanost, spolehlivost, výpis z RT...

 • Company Družstvo OREA in
  06.06.2020

  místo výkonu práce: Praha.Kontakt: Vorokhta Bohdan, tel.: 774888862,email:@, úterý a pátek 13-17 hod., na adrese Podnikatelská 565, Bchovice, Praha 9.  Dobrý zdravotní stav, flexibilita, ochota pracovat, kultivovanost, spolehlivost, výpis z RT...

 • Company Dreamer s.r.o. in
  06.06.2020

  MÍSTO VÝKONU PRAHA Poadujeme: výpis z RT, flexibilita a spolehlivost, praxe výhodou. Pozice pokojské zahrnuje péi o poádek v hotelových pokojích a dalších prostorách. Píprava úklidového vozíku a pevzetí spotebních pedmt, prádla, isticích prostedk. Pebírání podklad a pokyn pro úklid pokoj. Kadá pokojská je zodpovdná za péi o poet pokoj jí pidlených, udruje je upravenými a ádn uklizenými. Pi výkonu práce pouívá vysava, prachovky, vozíky, isticí prostedky. Práce není vhodná pro uchazee s astmatem bronchiale, ekzémy rukou, alergií na prach a chemikálie – isticí a úklidové prostedky. Pedpokladem pro výkon inzerované pozice je spolehlivost, smysl pro istotu a poádek, est a morálka, istý upravený zevnjšek...

 • Company Dreamer s.r.o. in
  06.06.2020

  MÍSTO VÝKONU PRAHA Poadujeme: výpis z RT, flexibilita a spolehlivost, praxe výhodou. Pozice pokojské zahrnuje péi o poádek v hotelových pokojích a dalších prostorách. Píprava úklidového vozíku a pevzetí spotebních pedmt, prádla, isticích prostedk. Pebírání podklad a pokyn pro úklid pokoj. Kadá pokojská je zodpovdná za péi o poet pokoj jí pidlených, udruje je upravenými a ádn uklizenými. Pi výkonu práce pouívá vysava, prachovky, vozíky, isticí prostedky. Práce není vhodná pro uchazee s astmatem bronchiale, ekzémy rukou, alergií na prach a chemikálie – isticí a úklidové prostedky. Pedpokladem pro výkon inzerované pozice je spolehlivost, smysl pro istotu a poádek, est a morálka, istý upravený zevnjšek...

 • Company CHEN JIE NA s.r.o. in
  06.06.2020

  Kontakt: Kaiserová Hana, tel.: 774435216Místo výkonu práce: Kyjevská .p. 509/12, 160 00  Praha 6 nebo Trávníkova 1764/5, 155 00, Praha 5, StodlkyPoadujeme základní znalost pípravy pokrm tradiní ínské kuchyn, ínský jazyk vítán....

 • Company PHG s.r.o. in
  06.06.2020

  MÍSTO VÝKONU : Václavské námstí .p. 779/16, Nové Msto, 110 00  Praha 1KONTAKT : Ing. Polina Gutsalyuk, tel.: 778 022 900 /PONDLÍ - 9-17h/, e-mail: plynulá ruština...

 • Company YEREVAN s.r.o. in
  06.06.2020

  MÍSTO VÝKONU : ímská .p. 1222/33,Vinohrady120 00  Praha 2 / KONTAKT : Israelian Ruben, tel.: 777 819 018, e-mail: IDISKÝ PRKAZ...

 • Company COCINA MEXICANA, s.r.o. in
  06.06.2020

  MÍSTO VÝKONU : Provozovna Alebrijes - COCINA MEXICANA, s.r.o. - Všehrdova .p. 436/17, Malá Strana, 118 00  Praha 011Hledáme kuchae na pípravu mexické kuchyn, nejlépe s pedchozí zkušeností s provozu s mexickou kuchyní (postauje alespo pasivní znalost).Dobrá komunikaní znalost Anglitiny nebo Španlštiny je podmínkou.Vyuený v oboru nebo se 1 - 3 roky praxe v oboru (jako kucha nebo pomocný kucha)....

 • Company Novartis s.r.o. in
  06.06.2020

  místo výkonu práce: Prahakontakt: Lopourová Regina, tel.: 225 775 111, e-mail: Anglitina na komunikativní úrovni bez nutnosti certifikátu; Zájemci o pozici hlaste se, prosím, pes firemní portál ...

 • Company KEJSER TRADE s.r.o. in
  06.06.2020

  Místo výkonu práce Praha Kontakt, Praha 9, Novovysoanská 934/2c na zvonku je uvedeno jméno jednatele pan Yaroslav Fedya, kadý pátek 16-17 hod. pátek Pracovníci spolenosti vykonávají fyzicky namáhavou práci  výpis RT, odpovídající zdravotní stav , venkovních prostorách, práce vetn víkend a svátk,  ...

 • Company Suying Chen in
  06.06.2020

  Místo výkonu práce: Bubeneská .p. 309/6, 160 00  Praha 6Kontakt: aranský Vladimír JUDr., e-mail: Znalost ínské kuchynVýhodou: aktivní znalost ínského jazyka...

 • Company TOP security s.r.o. in
  06.06.2020

  MÍSTO VÝKONU PRAHAKONTAKT PRVOTN E-MAILEM : Surupa, e-mail: DATUM NÁSTUPU 15.1.2020 NEBO PO TOMTO DATU ZA MONOSTI ÍZENÍ ZE STRANY HOSP. KOMORY / MVR...

 • Company ANGELO & IGI s.r.o. in
  06.06.2020

  Místo výkonu práce: PrahaKontaktní osoba: Gridnieva Elena, tel.: 777 923 711 (steda 10:00 - 18:00), e-mail: Poadavky: ruština výhodou...

 • Company Družstvo Alfex - stavby in
  06.06.2020

  Místo výkonu práce - PrahaAdresa pro uchazee je Praha 2, Blehradská 79.pátek 10.00 a 15.00Ped pohovorem nutný telefonický kontakt na tel.: 736 622 288. pomocné stavební práce , monost práce na lešení a úklidové práce na stavbách, manuální zrunost, práce v. víkend...

 • Company A2STOM s.r.o. in
  06.06.2020

  MÍSTO VÝKONU : Budeská .p. 2165/35, Vinohrady, 120 00  Praha 2KONTAKT : PRVOTN E-MAILEM :  DARIIA BILA, tel.: +420 775 265 467, e-mail: ...

 • Company UNIBEATA s.r.o. in
  06.06.2020

  Místo výkonu práce: PrahaKontakt: Matoušek Richard, tel.: 725003333, e-mail: - ruština - pasivní...

 • Company STOMATOLOGIE Budečská s.r.o. in
  06.06.2020

  Místo výkou práce : Budeská .p. 2165/35, PrahaPrvotní kontakt: ...

 • Company EXCALIBUR INTERNATIONAL a.s. in
  06.06.2020

  MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Praha PRVNÍ KONTAKT e-mailem na adr.: ; Kontaktní osoba : Markéta KadlecováUPESUJÍCÍ INFORMACE A POADAVKY:Poadavky: anglický, ruský a francouzský jazyk na pokroilé úrovni podmínkou,píprava a realizace projekt, zkušenosti s mezinárodním obchodem - ideáln Kongo, Irák. Zkušenosti s projektovým managementem - rozpoet, harmonogram apod.,zkušenosti s obchodem B2B, B2C, píprava smluv, hlídání dodavatelského etzce, spolupráce s logistickými spolenostmi. Na pozici budou asté sluební cesty.ZAMSTNANECKÉ VÝHODY:Multisport, píspvek na volnoasové aktivity, penzijní pipojištní...

 • Company UNITED BAKERIES a.s. in
  06.06.2020

  místo výkonu práce: Pekaská .p. 598/1, 155 00  Praha 515kontakt: Cimrhaklová Zdena, tel.: 251175118, e-mail: ...

 • Company DHL Information Services (Europe) s.r.o. in
  06.06.2020

  Místo výkonu práce: PrahaPrvotní kontakt: email - Poadujeme bakaláské vzdlání s ekonomickým zamením. Zkušenosti na obdobné pozici a znalost anglického jazyka výhodou....

 • Company Město Strakonice in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Tajemnice Mstského úadu Strakonice vyhlašuje v souladu se zákonem . 312/2002 Sb., o úednících územních samosprávných celk a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis, výbrové ízení na obsazení pracovního místaúedník/úednice odboru ivotního prostedí – oddlení vodního hospodástvíDruh práce: zajišování agendy správy jednotlivých sloek ivotního prostedí, poskytování metodické, kontrolní a konzultaní innosti orgánm samosprávy, státní správy a dalším osobám v dílích pípadech na sveném úseku státní správy, napíklad na úseku vody a chemických látek, zajišování administrativní innosti odboru ivotního prostedíMísto výkonu práce: Mstský úad Strakonice a místa v rámci psobnosti MÚ StrakonicePedpokládaný termín nástupu: dohodouPracovní pomr: na dobu neuritouPlatové zaazení: platová tída 8 dle NV ....

 • Company Ilona Malíková in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Pracovní místo je výhradn pro OZP1,2 a OZZ!!!Pracovišt: PísekJedná se úklid spolených prostor v bytových domech.Pracovní doba: zkrácený úvazek, pouze ranní smna pondlí a pátek - dohodou.První kontakt: 607 141 412 pí. Malíková, monost i prozvonit, zamstnavatel zavolá zpt....

 • Company PROPSET družstvo in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Místo výkonu práce: Nebahovská 68, 383 01 Prachatice na firm Fetter + Spiritini s.r.o.Nápl práce: balení okoládových výrobkPracovní doba: Po - Pá ranní smna: 6:00 hod. - 15:00 hod., odpolední smna 14:30 hod. - 23:00 hod., v pípad poteby i tísmnný provoz od 23:00 hod. - 6:00 hod.Zpsob prvního kontaktu zájemce o volné pracovní místo se zamstnavatelem:tel, kontakt: 797868219, 776887112 po-pá: 6:00 hod. - 14:30 hod., e-mail:osobní schzka dle tel. domluvy...

 • Company KENTING SERVICE s.r.o. in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Pracovní místo vyhrazené pro osoby se zdravotním postiením (OZP a OZZ).Pro chránnou dílnu na kompletaci  nábytkových komponent pijmeme pracovníka. Poadujeme samostatnost a pelivost. Pr. doba: 7.30-14.00, MHD 100 m. Zamstnanecké výhody: zvláštní prémie. V pípad zájmu zašlete ivotopis na nebo si telefonicky sjednejte schzku, tel. 607 647 597.Nástup moný dle dohody....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Misto Edit filters