Jobmonitor. Search results for agc-automotive-czech-as

22190 Jobs found

Used filters:
 • agc-automotive-czech-asx
Displaying 1-50 of 22190 results.
 • Company DoMyTax accounting s.r.o. in
  06.06.2020

  Znalost R.J.a A.J manaer týnu admin.pracovník, profesní rozvoj týmu ve spolupráci s nadízeným, podílí se na V ...

 • Company INDA start s.r.o. in
  06.06.2020

  stavba údrba a oprava dom...

 • Company Michal Sládek in
  06.06.2020

  MVP: PrahaKontakt: Sládek Michal, e-mail: ...

 • Company ExxonMobil Business Support Center Czechia s.r.o. in
  06.06.2020

  Kontakt:e-mail: Poadujeme znalost arabštiny slovem i písmem....

 • Company Li Rong, s.r.o. in
  06.06.2020

  Kontakt telefonicky: 77435216; po - pá od 10:00 - 13..00. Osobn na adrese: SEVCO s.r.o., Opletalova 4, Praha 1; út a  t od 10:00 - 15.00.Poadavky: Jedná se o práci v asijské restauraci.  Poadujeme znalost pípravy pokrm tradiní ínské kuchyn.  ínský jazyk vítán. ...

 • Company Státní zemědělský intervenční fond in
  06.06.2020

  MÍSTO VÝKONU : Štpánská .p. 626/63, Nové Msto, 110 00  Praha 1KONTAKT : pracovní dny  8 -16:00 hodin - Kudibal Ondej, tel.: 731633988, e-mail: Právník zajišuje innost vztahující se k evropským dotacím a strukturálním fondm EU na základ evropských pedpis, podílí se na píprav legislativy k aplikaci evropských pedpis     a zajišuje obecnou právní agendu - stanoviska, výklad právních pedpis, revize smluv.  ZAMSTNANECKÉ VÝHODY : - garantovaný nástupní plat ve výši 30.000,- K- garanci dalšího platového rstu, jako i monost profesního rstu- sluební pomr na dobu uritou- moderní pracovní prostedí v centru Prahy (Štpánská ulice)- prunou pracovní dobu- 25 dní dovolené + 5 dní zdravotního volna navíc- další placené pekáky v práci pro státní zamstnance (nap. 1 den na vyízení osobních záleitostí)- strave...

 • Company Státní zemědělský intervenční fond in
  06.06.2020

  MÍSTO VÝKONU : Štpánská .p. 626/63, Nové Msto, 110 00  Praha 1KONTAKT : pracovní dny  8 -16:00 hodin - Kudibal Ondej, tel.: 731633988, e-mail: Poadavky:- ukonené magisterské studium v oboru právo a právní vdaPopis práce:Právník zajišuje právní podporu v oblasti Pímých plateb a Spolené organizace trhu (PP a SOT), právní agendu v oblasti správního, obanského, obchodního práva a práva EU. Výklad právních pedpis R a právních pedpis EU, správní ízení o poskytování dotací, právní rozbory sporných pípad, posuzování návrh právních pedpis a zpracování návrh právních pedpis, vnitní normotvorba.ZAMSTNANECKÉ VÝHODY :- garantovaný nástupní plat ve výši 30.000 K- garance platového rstu- monost profesního rstu - sluební pomr na dobu uritou- 25 dní dovolené + 5 dní zdravotního volna navíc - další placené ...

 • Company Státní zemědělský intervenční fond in
  06.06.2020

  MÍSTO VÝKONU : Štpánská .p. 626/63, Nové Msto, 110 00  Praha 1KONTAKT : pracovní dny  8 -16:00 hodin - Kudibal Ondej, tel.: 731633988, e-mail: Nápl práce: Právník zajišuje správu pohledávek, komunikuje se soudy, exekutory. Úastní se soudních jednání, pipravuje dohody o splátkách. Spolupracuje s regionálními právníky. Kontroluje smlouvy. Zpracovává stanoviska v ízeních o aktualizacích evidence pdy vedených dle zákona . 252/1997 Sb., o zemdlství, ve znní pozdjších pedpis.Poadavky:- vysokoškolské vzdlání v magisterském studijním programu v oboru Právo, právní a veejnoprávní innostZAMSTNANECKÉ VÝHODY : - garantovaný nástupní plat ve výši 30.000,- K- garanci dalšího platového rstu, jako i monost profesního rstu- sluební pomr na dobu neuritou- moderní pracovní prostedí v centru Prahy (Štpánská u...

 • Company Sadrofit s.r.o. in
  06.06.2020

  istý RTfyzická zdatnost (pesun stavebních hmot, pidavaské práce)Jedná se pouze o pesun stavebních hmot, pidavaské práce - ádné odborné práce...

 • Company DYMKO s. r. o. in
  06.06.2020

  nerovnomrn rozvrená pracovní doba vetn víkend ...

 • Company DYMKO s. r. o. in
  06.06.2020

  nerovnomrn rozvrená pracovní doba vetn víkend ...

 • Company ERDING, a.s. in
  06.06.2020

  Údrba a obsluha plynových kotelen a výmníkových stanic, P - BStravenky, píspvek na penzijní pipojištní     ...

 • Company Roubenky Bohemia, s.r.o. in
  06.06.2020

  Pracovišt: okres Benešov, RoudniPoadujeme chu pracovatPrvní kontakt telefonicky Po-ST 9-15 hod, e-mailem...

 • Company BEMETT, a.s. in
  06.06.2020

  zajištní chodu recepce, podprné administrativní innosti, zpracování pošty v. pochzek, zajištní podklad k pevodu eektromr, vodomr, zpracování a evidence písemné dokumentace, tel. komunikace, poskytování zákl.informací o nabízených nemovitostech. Nabízíme: samostatnou i týmovou práci, píjemné prac. prostedí, pracovní doba od 9:00 do 17:30 hodin, variabilní sloka mzdy, slu. tel, stravenky, penzijní a ivotní pojištní stravenky, mobilní telefon, monost penzijního pipojištní...

 • Company ELEGANZZO s.r.o. in
  06.06.2020

  kontakt emailem, telefonicky, 9-17 hod ruština-výhodou...

 • Company ECATERINA-GUTU s.r.o. in
  06.06.2020

  praxe v oblasti kadenictvío    bezúhonnosto    schopnost pracovat v multikulturním týmuo    flexibilita, pracovitosto             znalost svtových jazyk je vitánasleva na firemní výrobky/sluby, vzdlávací kurzy, školení, firemní akce, úast na zahraniních konferencích, profesní/osobní kou, rozjezd nového projektu...

 • Company Česká pošta, s.p. in
  06.06.2020

  Poadavky: fyzická zdatnost - dobrý zdravotní stav pro kadodenní pohyb, výpis z TR, pokroilá znalost práce s PC, u cizinc znalost J (ústní i písemný projev) min. na úrovni B2 (kadodenní komunikace se zákazníkem...

 • Company Essential Communication s.r.o. in
  06.06.2020

  Napl práce:- jednání s klienty,- zpracování grafických návrh,- zhotovování vlastních umleckých dl,- skicování a vytváení koncept,- zhotovování webových stránek, plakát, vizitek, billboard,- tvorba multimediálních produkt (digitální fotografie, film, video, audio, 3D design),- tvorba grafického manuálu.Poadujeme:velmi zkušeného grafika i grafického designéra, který ve své práci vytváí grafická ešenítiskových, reklamních a multimediálních produkt, provádí poítaové zpracování podklad apodílí se na tvorb image produktu i znaky.Znalost ruštiny slovem a písmem je podmínkou, výborná znalost anglitiny.Zkušenost v oboru min. 20 let jakým je napíklad polygrafie, prmyslový design, grafický design,multimediální tvorba, reprodukní grafik a další. Uvést vydavatelství, se kterými bylaspolupráce a ukázat ...

 • Company Essential Communication s.r.o. in
  06.06.2020

  Nápl práce:Zodpovdnost za kreativitu a PR, hledání nových kreativních ešení pro zákazníky.Píprava a vypracování návrh projekt, plánování PR kampaní, tvorba originálního obsahu, kontrolareklamních a PR materiál.Nedílnou souástí pozice je intenzivní spolupráce s zákazníky jak v zahranií, tak v R. Zamovat sebudete zejména na ruský trh.Úast a reprezentace na konferencích, veletrzích a obchodních jednání (ruština-eština-anglitina).Spolupráce s externími dodavateli, výbr autor a dl pro kampan atd.Poadujeme:Minimáln 5 let praxe v píslušném oboru, vzdlávaní v oborech PR a reklama.Práce ve vdeckých a technických spolenostech – výhodou.Praktické zkušenosti, realizované aktivity s prokazatelným výsledkem (poadované portfolio projekt).Znalost projektového ízení.Dobrá znalost Adobe Creative Suite.Znalo...

 • Company Randstad s.r.o. in
  06.06.2020

  acconting knowledge advantage analytical skills and previous experience in working in ERP systems SAP , Oracle, JDE ...

 • Company Petr Donát in
  06.06.2020

  Nabízíme volnou pozici Obsluha erpací stanice Benzina v Praze, Olšanská. Kontakt se zákazníkem probíhá pes plexisklo a zajišujeme i další ochranné pomcky proti šíení koronaviru. Nástup moný ihned. Pidej se k týmu Benzina i ty....

 • Company APOLLO GAMES s.r.o. in
  06.06.2020

  MVP: V parku 2294/2, Chodov, 148 00 Praha 4Kontakt: Kopsová Barbora Ing., e-mail: Odborné znalosti budou testovány bhem pijímacího ízení. Nutná znalost anglického jazyka bez nutnosti certifikátu....

 • Company Azavs, s.r.o. in
  06.06.2020

  §92 PP na 90 dníMVP: PrahaKontakt: Nekras Sergiy, tel.: 777445012idiský prkaz výhodou...

 • Company LOUKA LU s.r.o. in
  06.06.2020

  MÍSTO VÝKONU : Újezd .p. 402/33, Malá Strana, 118 00  Praha 011KONTAKT : Kuli Mira Ing., tel.: 732646964 (pondlí a steda - 14-15h), e-mail: VÝHODOU : ZKUŠENOST V PRÁCI V RESTAURACI, ZNALOST CIZÍCH JAZYK, ASOVÁ PIZPSOBIVOST, FYZICKÁ ZDATNOST, SCHOPNOST PRÁCE V TÝMU....

 • Company Jirapa Leethong in
  06.06.2020

  MÍSTO VÝKONU : ímská .p. 1198/31, Vinohrady, 120 00  Praha 2KONTKAT PRVOTN TELEFONICKY : ZDENK DUŠEK, tel.: 602 616 512JEDNÁ SE O THAJSKÉ MASÁE...

 • Company MIAH GROUP s.r.o. in
  06.06.2020

  Kontaktovat relefonicky a e-mailem; tel: 776 293 320 (po - t; 8:00 - 11.00); e.mail: .Poadavky: Nutná praxe v indické  a bangladéšské restaurace v pozici "pomocní kuchai". Výpis z rejstíku trst.Znalost indického a bangladéšského jazyka výhodou. Nápl práce:Píprava indických a bangladéšských jídel, koení a pedkrm. Jedná se o kuchy výhradn zamenou na indická a bangladéšská jídla. ...

 • Company ELVINA s.r.o. in
  06.06.2020

  Místo výkonu práce: Praha. Kontaktní osoba: pan Adamák Richard, tel.: 724 865 834, e-mail: . REIM UKRAJINA....

 • Company Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 in
  06.06.2020

  MÍSTO VÝKONU : Londýnská .p. 782/34, Vinohrady, 120 00  Praha 2KONTAKT : Ševík Martin, editel, tel.: 775 362 392, e-mail: Pro naši základní školu hledáme z dvodu rozšíení 2. stupn o novou tídu uitele oboru Matematika a její aplikace v kombinaci dle domluvy. Poadujeme chu uit dti a spoluvytváet naši Londýnskou. Nabízíme jistotu práce na škole, kde jsou motivované dti a rodie, je si práce uitele váí.Zamstnanecké výhody :2 msíce dovolené - pedagogický pracovník...

 • Company MedicalHelp Česká republika s.r.o. in
  06.06.2020

  MÍSTO VÝKONU : Malá Štpánská .p. 546/10, Nové Msto, 120 00  Praha 2KONTAKT PRVOTN E-MAILEM : p. HÁLOVÁ, e-mail: Nápl práce: zadávání údaj administrativního charakteru do systému Medicus + technické zpracování výsledk z jednotlivých vyšetení.Nutná technická zdatnost, znalost wordu a excelu na pokroilé úrovni, znalost anglitiny, ukrajinštiny a eského jazyka na komunikativní úrovni, P skup. B a zdravotnické vzdlání výhodou....

 • Company DOMYNO SPORT s.r.o. in
  06.06.2020

  MVP: PrahaKontakt: ervenková Renáta, tel.: 777 232 574Úklidové práce - 2 smnný provoz...

 • Company Aspanets s.r.o. in
  06.06.2020

  Kontaktovat  e-mailem: a také telefonicky:  774 374 400. Poadujeme: Zdravotní prkaz, odbornou zpsobilost lze nahradit praxí v oboru. Praxe v oboru 2 roky -znalost obsluhy grilu na gyros a kebab, vetn znalosti servírování orientálních jídel podmínkou, Pelivost,svdomitost, rychlost, komunikativnost, Smysl pro istotu a poádek, Ochotu pracovat. Nadšení progastronomii, pro komunikaci s majitelem je znalost anglitiny nebo arabštiny vítánaPruná pracovní doba, 3 smnný provoz 7 dní v týdnuVýhody: podnikové stravování za zvýhodnné ceny...

 • Company LUKOIL Technology Services GmbH, odštěpný závod Praha in
  06.06.2020

  Kontakt: Vzdlání  - VŠ technického smru Ruština  - i píbuzný jazyk slovem a písmem - komunikaní jazyk ve spolenosti Anglitina Certifikáty CISCO  (JNCIA-SEC, CCNA Security) Týmový hrá, proaktivní postoj, schopnost plnit nároné projekty v termínech a v závislosti na mnícím se prostedí, výborné analytické a komunikaní dovednosti. V pracovní smlouv bude uvedena pozice:  Specialist Network Support...

 • Company BADGER s.r.o. in
  06.06.2020

  Kontakt:...

 • Company BKS Services, s.r.o. in
  06.06.2020

  Kontakt: e-mail: Úklid budov. Zamstnanec me být vyslán na pracovní cestu.PP na 90 dn....

 • Company Pasada Manana s.r.o. in
  06.06.2020

  Výborná znalost ruského jazyka (min. C1)Výborná znalost Microsoft OfficeVýborné komunikaní schopnosti...

 • Company DDB, a.s. in
  06.06.2020

  MVP: PrahaKontakt: Poadujeme praxi na obdobné pozici, nejlépe v zahraniní firm. Upednostujeme uchazee se zkušeností z Íránského trhu a se znalostí perštiny....

 • Company iOCO, s.r.o. in
  06.06.2020

  MVP: Milevská .p. 2095/5 Kr, 140 00 Praha 4Kontakt: Lenka Kabancová, e-mail: Poadavky: Azerbajdánský jazyk na úrovni rodilého mluvího, pokroilá znalost anglického jazyka. Minimáln bakaláské vzdlání v oboru...

 • Company Crown Worldwide Movers, s.r.o. in
  06.06.2020

  Kontakt e-mailem: Poadavky: Nutná znalost anglického jazyka (psaná i mluvená forma) - min - úrove B2. Výhody: Stravenky (píspvek zamstnavatele 55%), MultiSport, 25 dní dovolené. ...

 • Company EuroPrace&Agentura s.r.o. in
  06.06.2020

  MÍSTO VÝKONU PRAHAKONTAKT PRVOTN E-MAILEM : Ing. ZDENK MEINELT, tel.: 777837391, e-mail: " target="_blank" rel="nofollow">TECHNICKÁ PODPORA KLIENT A BLÍZKÁ SPOLUPRÁCE S TÝMEM. NUTNÁ ZNALOST AJ A ZNALOST RJ NA VELMI POKROILÉ ÚROVNI, NA ÚROVNI RODILÉHO MLUVÍHO. DOBRÝ PEHLED V OBLASTI IT A PROGRAMOVACÍCH JAZYK, DATABÁZÍ.KOMUNIKATIVNOST, SPOLEHLIVOST A SCHOPNOST PRÁCE A DOSAENÍ ZADANÝCH ÚKOL DO KONCE....

 • Company Trendy Company s.r.o. in
  06.06.2020

  PkZ. Místo výkonu práce - Karlovy Vary. Poadujeme spolehlivost, manuální zrunost, asovou flexibilitu, zdravotní zpsobillost, ochotu, samostatnost. Potebné zaškolení zajistíme. Nástup moný ihned. První kontakt uite prosím na uvedeném tel:. 775083542: Po-Pá 7-15,30 hod....

 • Company GRANHUS pekařství s.r.o. in
  06.06.2020

  mimoádné vízumUpesnní: Vykládáni a nakládaní výrobku, ištní a pemístni hotových výrobku, skládaní výrobku do pepravek. Je fyzicky nároné práce, me zahrnovat práci o víkendu. Poadavek: dobrý zdravotní stav, fyzicky zvládnout pidlené úkoly, zodpovdnost, bezúhonnost...

 • Company Haru Gastro s.r.o. in
  06.06.2020

  Kontakt:tel.: 775 321 286/Po 15:00hodVietnamský jazky (komunikace s kuchyní), eský jazyk B2, management + marketing...

 • Company FORTUNA GAME a.s. in
  06.06.2020

  MÍSTO VÝKONU FORTUNA GAME a.s. /poboky Praha/KONTAKT : PRVOTN E-MAILEM  - Jana Roldán, e-mail: " target="_blank" rel="nofollow">Poadujeme zkušenost s nastavením affiliate programu pro kurzové sázení i online casino. Zkušenost v maticov ízené organizaci. Výborná znalost anglického jazyka. Strategické myšlení a draz na analytiku. Zamstnanecké výhody: roní bonus, stravenky, oberstvení na pracovišti, 5 týdn dovolené....

 • Company CHOLOSTAV s.r.o. in
  06.06.2020

  MVP: PrahaKontakt: Bazarov Oleksandr, tel.: 776759969Osobn na adrese 5. kvtna 1142, Praha 4, 140 00 po a t 10-12 hod....

 • Company Coralgrove s.r.o. in
  06.06.2020

  MVP: PrahaKontakt: Jan Jansa, tel.: 777 733 566, e-mail: ...

 • Company Best Harvest s.r.o. in
  06.06.2020

  Kontaktovat e-mailem: PP na dobu 90 dn. pracovníci budou vysílaní na sluební cestu na chmelnice a sady v Ústeckém kraji (Okresy Chomutov, Litomice,Louny), Stedoeském kraji (Okresy Beroun, Kladno, Kutná Hora, Mlník, Praha-západ, Rakovník) Jihoeském kraji(Okresy Prachatice, Strakonice), Plzeském kraji (Okresy Klatovy, Plze-jih, Rokycany, Tachov), Libereckém kraji(Okresy Liberec, Semily), Královéhradeckém kraji (Okresy Hradec Králové, Jiín, Náchod, Trutnov), Pardubickemkraji (Okresy Chrudim, Pardubice). na kterých se budou vykonávat sezónní práce, zejména tzv. jarní práce nachmelnici, sklize tešní, višní, merunk, broskví a budou bydlet na smluvních ubytovnách.• pracovní doba: konto pracovní doby – v dob kampan se pracuje 10 hod/den, nejmén pondlí a sobota,pípadn nedle (za špatného poasí);• pr...

 • Company BTS Real Estate s.r.o. in
  06.06.2020

  PP NA 90 DNÍMÍSTO VÝKONU PRAHAKONTAKT PRVOTN TELEFONICKY : MARIE STREJCOVÁ, tel.: 777 827 348...

 • Company Nailounge s.r.o. in
  06.06.2020

  Kontakt: e-mailem:   a osobn kadý tvrtek od 9.00 - 11:00 na adrese: Veselská 663, Letany  - 199 00 Praha 9  (místo výkonu práce). Kvalifikace v oboru nutná, praxe s touto prací bude vítána. Pelivost, spolehlivost a cit pro práci s lidmi je velmi dleitý faktor. Práce probíhá v kolektivu, v píjemném prostedí.Znalost anglického jazyka výhodou....

 • Company Nailounge s.r.o. in
  06.06.2020

  Kontakt: e-mailem:   a osobn kadý tvrtek od 9.00 - 11:00 na adrese: Roztylská .p. 2321/19, Chodov - 148 00  Praha 414 (místo výkonu práce)Kvalifikace v oboru nutná, praxe s touto prací bude vítána. Pelivost, spolehlivost a cit pro práci s lidmi je velmi dleitý faktor. Práce probíhá v kolektivu, v píjemném prostedí.Znalost anglického jazyka výhodou....

 • Company Nailounge s.r.o. in
  06.06.2020

  Kontakt: e-mailem:   a osobn kadý tvrtek od 9.00 - 11:00 na adrese: Spálená .p. 2121/22, Nové Msto, 110 00  Praha 1(místo výkonu práce) Kvalifikace v oboru nutná, praxe s touto prací bude vítána. Pelivost, spolehlivost a cit pro práci s lidmi je velmi dleitý faktor. Práce probíhá v kolektivu, v píjemném prostedí.Znalost anglického jazyka výhodou....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
agc-automotive-czech-as Edit filters