Jobmonitor. Search results for FOXCONN CZ s.r.o.

8 Jobs found

Used filters:
 • FOXCONN CZ s.r.o.x
Displaying 1-8 of 8 results.
 • Company FOXCONN CZ s.r.o. in Misto
  19.06.2021

  Místo výkonu práce Parduibce. Koho hledáme?Za úspchem kadé spolenosti stojí její zamstnanci. A proto hledáme lovka, který rád pracuje rukami a umí je správn pouit. Pidejte se k nám na cest k ješt vtšímu úspchu. :-)Co u nás budete dlat?Aby naší zákazníci obdreli své objednávky vas, musí výroba pracovat spolen a kvalitativn. U nás budete dlat montá výrobk, testování, kontrolu, balení a pípravu k expedici,…ekli jste si, e to neumíte? Nevadí! My Vás to nauíme, staí jen chtít!Co nabízíme?Stabilní práci a stálý píjem.Odpovídající finanní ohodnocení.5 týdn dovolené.Teplé obdy/veee za 22,- K v naší jídeln (eská i mezinárodní kuchyn!).3000,- ron na benefity (Jdte do kina, zaplate v lékárn, pihlaste se na jazykový kurz, anebo si vyberte nco úpln jiného…).Mobilní tarify za velmi výhodné ceny pro Vás ...

 • Company FOXCONN CZ s.r.o. in Misto
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Místo výkonu práce Parduibce. Koho hledáme?Za úspchem kadé spolenosti stojí její zamstnanci. A proto hledáme lovka, který rád pracuje rukami a umí je správn pouit. Pidejte se k nám na cest k ješt vtšímu úspchu. Co u nás budete dlat?Aby naší zákazníci obdreli své objednávky vas, musí výroba pracovat spolen a kvalitativn. U nás budete dlat montá výrobk, testování, kontrolu, balení a pípravu k expedici,…ekli jste si, e to neumíte? Nevadí! My Vás to nauíme, staí jen chtít!Co nabízíme?Stabilní práci a stálý píjem.Odpovídající finanní ohodnocení.5 týdn dovolené.Teplé obdy/veee za 22,- K v naší jídeln (eská i mezinárodní kuchyn!).3000,- ron na benefity (Jdte do kina, zaplate v lékárn, pihlaste se na jazykový kurz, anebo si vyberte nco úpln jiného…).Mobilní tarify za velmi výhodné ceny pro Vás i V...

 • Company FOXCONN CZ s.r.o. in Misto
  17.06.2021 Updated on: 19.06.2021

  Místo výkonu práce Parduibce. Co u nás získáte?Stabilní práci a stálý píjem.Teplé obdy/veee za 22,- K v naší jídeln (eská i mezinárodní kuchyn!).3000,- ron na benefity (Jdte do kina, zaplate v lékárn, pihlaste se na jazykový kurz, a nebo si vyberte nco úpln jiného...).5 týdn dovolené.Co bude Vaší prací?Práce na výrobní lince - montá výrobk, testování, kontrola, balení, píprava k expedici,...Co byste mli nabídnout VY?Ochota práce ve smnném provoze.Plnoletost podmínkou.Manuální zrunost.Co mete ješt získat?Mobilní tarify za velmi výhodné ceny pro Vás i Vaše blízké (Teba neomezené volání a 10GB dat za skvlou cenu).Podporu fit ivota - Foxconn Fitness (vstup za 30K na lekce i do fitka), Multisport program (píspvek na fitko, plavání nebo teba saunu...).Další vzdlávání (nap. Odborné kurzy, kurzy p...

 • Company FOXCONN CZ s.r.o. in Misto
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Místo výkonu práce Parduibce. Koho hledáme?Za úspchem kadé spolenosti stojí její zamstnanci. A proto hledáme lovka, který rád pracuje rukama a umí je správn pouit. Pidejte se k nám na cest k ješt vtšímu úspchu. :-)Co u nás budete dlat?Aby naši zákazníci obdreli své objednávky vas, musí výroba pracovat spolen a kvalitativn. U nás budete dlat montá výrobk, testování, kontrolu, balení a pípravu k expedici,…ekli jste si, e to neumíte? Nevadí! My Vás to nauíme, staí jen chtít!Co nabízíme?Stabilní práci a stálý píjem.Odpovídající finanní ohodnocení.5 týdn dovolené.Teplé obdy/veee za 22,- K v naší jídeln (eská i mezinárodní kuchyn!).3000,- ron na benefity (Jdte do kina, zaplate v lékárn, pihlaste se na jazykový kurz, anebo si vyberte nco úpln jiného…).Mobilní tarify za velmi výhodné ceny pro Vás ...

 • Company FOXCONN CZ s.r.o. in Misto
  11.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Místo výkonu práce Pardubice. Koho hledáme?Za úspchem kadé spolenosti stojí její zamstnanci. A proto hledáme lovka, který rád pracuje rukami a umí je správn pouit. Pidejte se k nám na cest k ješt vtšímu úspchu. :-)Co u nás budete dlat?ídit skladové zásoby, pracovat se skenerem a zadávat data do systému SAP. Budete pomáhat našim skladníkm v tom, aby vše ve skladu fungovalo tak, jak má.Co nabízíme?Stabilní práci a stálý píjem.Odpovídající finanní ohodnocení.5 týdn dovolené.Teplé obdy/veee za 22,- K v naší jídeln (eská i mezinárodní kuchyn!).3000,- ron na benefity (Jdte do kina, zaplate v lékárn, pihlaste se na jazykový kurz, anebo si vyberte nco úpln jiného…).Mobilní tarify za velmi výhodné ceny pro Vás i Vaše blízké (Teba neomezené volání a 10GB dat za skvlou cenu).Podporu fit ivota - Foxco...

 • Company FOXCONN CZ s.r.o. in Misto
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Místo výkonu práce Parduibce. Koho hledáme?Za úspchem kadé spolenosti stojí její zamstnanci. A proto hledáme lovka, který rád pracuje rukami a umí je správn pouit. Pidejte se k nám na cest k ješt vtšímu úspchu. :-)Co u nás budete dlat?Aby naší zákazníci obdreli své objednávky vas, musí výroba pracovat spolen a kvalitativn. U nás budete dlat montá výrobk, testování, kontrolu, balení a pípravu k expedici,…ekli jste si, e to neumíte? Nevadí! My Vás to nauíme, staí jen chtít!Co nabízíme?Stabilní práci a stálý píjem.Odpovídající finanní ohodnocení.5 týdn dovolené.Teplé obdy/veee za 22,- K v naší jídeln (eská i mezinárodní kuchyn!).3000,- ron na benefity (Jdte do kina, zaplate v lékárn, pihlaste se na jazykový kurz, anebo si vyberte nco úpln jiného…).Mobilní tarify za velmi výhodné ceny pro Vás ...

 • Company FOXCONN CZ s.r.o. in Misto
  01.06.2021 Updated on: 02.06.2021

  Místo výkonu práce Parduibce. Pro naši mechanickou divizi sháníme nové kolegy a kolegyn, kterým bije srdce pro strojírenství. Máme nejmodernjší stroje a vybavení a naše výrobky posíláme do celého svta.Jaká je nápl práce?- obsluha ohýbacích lis, závitoez a dalších stroj- píprava materiálu a jeho expedice na další stanovišt- komunikace s kolegy- práce u nás je dynamická a rozmanitá - vyrábíme spoustu rzných produkt- pracujeme ve smnném reimu (ranní, odpolední, noní), peván ve stojeKoho hledáme?- šikovné kolegy a kolegyn, kteí mají chu do práce a ochotu uit se novým vcem- poadujeme zodpovdnost a pelivost - to dokáeme ocenit i finann (msíní výkonnostní bonus)- rádi zauíme i mén zkušené kolegy - zásadní pro nás není praxe, ale pístup k práci- pro zkušenjší kolegy je monost povýšení na pozice se...

 • Company FOXCONN CZ s.r.o. in Misto
  24.05.2021 Updated on: 26.05.2021

  Místo výkonu práce Parduibce. -1 rok ve výrobní spolenosti výhodou- manuální zrunostVykonává innosti dle inenýrských standard na dané pozici ve výrob/na výrobní lince dle pracovních instrukcí ídí se pokyny píslušného vedoucího linky i supervisora/vedoucího smny, v pípad poteby zastupuje GL.Stídání pracovních inností na ji zaškolených pozicích na výrobních linkách, pro pípad náhrady operátora pi absenci, nebo pi poteb výpomoci na  jiných pracovních místech ve výrob. Prbné školení na nových výrobcích, produktech, pilotních zakázkách.Zodpovdnost za dodrování interních pedpis a smrnic zamstnavatele Dle pokyn nadízených další innosti konané v rámci dané pracovní pozice.Zamstnanecké výhody:3.000,- ron na benefity z široké nabídky dle vlastní volby (kino, divadlo, masáe, záitky,..)Píspvek penzijn...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
FOXCONN CZ s.r.o. Edit filters