Jobmonitor. Search results for HOMO DEVELOPUS s.r.o.

49 Jobs found

Used filters:
 • HOMO DEVELOPUS s.r.o.x
Displaying 1-49 of 49 results.
 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Misto
  02.05.2021 Updated on: 04.05.2021

  Místo výkonu práce: PrahaPrvotní kontakt:Hlavní úkoly pro tuto pozici: urování smru vývoje produkt spolenosti, tvorba produktové strategie,analýza zákaznických zkušeností a recenzí k produktu, organizace práce pro shromaování a analýzu poadavk na product,kontrola a sledování celého procesu vývoje produktu, urování pipravenosti funknosti produktu, zpracování hypotéz o produktech.Hledáme profesionála se zkušeností jako Product director nebo v podobné vedoucí role,se zkušenostmi s ízením týmu (100+) ,s úspšnými zkušenostmi s vývojem IT produkt,se znalostí metodiky vývoje software, metod testování produkt a webového designa (UI/UX),se zájmem nejen o technologii, ale i o komerní stránku podnikání,s analytickým pístupem a zkušenostmi s analýzou a predikcí metrik produktuAj stedne pokrocile, Rj j...

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Misto
  02.05.2021 Updated on: 04.05.2021

  MÍSTO VÝKONU PRAHAKONTKAT PRVOTN E-MAILEM : Martynenko Marina, e-mail: , Zkušenost s automatickým testováním alespo 2 rok, zkušenost s testováním API integraceZnalost Linuxu, Git, SVN.Znalost anglitiny na úrovni pochopení technické dokumentace.Znalost ruštiny plynule.Experience at least 2 years.Experience in testing API integration.Experience with version control systems (Git, SVN).Experience in writing SQL queries.Knowledge of scripting languages.Knowledge of test design techniques.Knowledge of English at a level of being able to read technical documentation.Fluent Russian....

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Misto
  02.05.2021 Updated on: 04.05.2021

  MÍSTO VÝKONU PRAHAKONTAKT PRVOTN E-MAILEM : Gadelshina Rimma, e-mail: Implementace, udrování a zlepšování IT proces.Vypracování a aktualizace pracovních pokyn a dalších dokument.Plánování a definování koncept parametr proces.Spolupráce s rznými týmy odpovdnými za rzné ásti procesu vývoje, Reporting.Aktivní znalost ruského jazyka.Znalost AJ na úrovni tení technické dokumentace....

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Misto
  02.05.2021 Updated on: 04.05.2021

  MÍSTO VÝKONU PRAHAKONTAKT PRVOTN E-MAILEM : Gadelshina Rimma, e-mail: Definovat a podílet se na implementaci proces v IT bezpenosti.Spolupracovat s ITmanagementem na stanovování priorit a cíl.Koordinovat a vést politiku IT bezpenosti, mít na starosti kontrolu a hodnocení jednotlivých aktivit a opatení.Identifikovat a hodnotit jednotlivá rizika, pipravovat opatení.Vést projekty, které se týkají IT security....

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Misto
  02.05.2021 Updated on: 04.05.2021

  Místo výkonu práce: PrahaPrvotní kontakt:• Zkušenosti s administrací JIRA a Confluence Admin a s vývojem Groovy Script & Script runner;• Zkušenosti práce s Atlassian plugins, jako je Portfolio, Tempo atd , a s Data centry a servery JIRA;• Schopnost pracovat efektivn, nezávisle a také i s týmem.• Aj stedne pokrocile, Rj je vyhodou• JIRA admin & Confluence Admin experience;• Experience: with Groovy Script & Script runner development; of working with other Atlassian plugins like Portfolio, Tempo etc.; in working with Data Centers and JIRA servers;• Good team player and able to collaborate with stakeholders; Should be able to work proficiently, independently and with the team.• English Intermediate, Russian is an advantage...

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Misto
  02.05.2021 Updated on: 04.05.2021

  MÍSTO VÝKONU PRAHAKONTAKT PRVOTN E-MAILEM : Martynenko Marina, e-mail: , Vedení týmu technické podpory klient, tvorba report, analýz, rozdlování práce mezi jednotlivézamstnance, kontrola.Nutná znalost Aj na velmi pokroilé úrovni a RJ na úrovni rodilého mluvího.Dobrý pehled v oblasti IT a programovacích jazyk, databází a framework.Komunikativnost, spolehlivost a schopnost organizace práce a dotaení zadaných úkol do konce....

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Misto
  02.05.2021 Updated on: 04.05.2021

  Místo výkonu práce: PrahaPrvotní kontakt: ,Po.adujemeZku.enost odra.eni utok. (Ddos attack) a prace s vysoce zati.enymi serveryZnalost webovych technologii jako Apache, PHP / fpm, MongoDB, Nginx, HAProxy, MySQL a dal.ichZku.enosti s Jenkinsem, git, ansible, Zabbix, proxmoxZnalost Docker, Kubernetes a dal.ich automatiza.nich nastroj.,Bash s„ript, Python a / nebo jine programovaci dovednostiSchopnost rychle . problemyAJ pro .teni technicke dokumentace, RJ plynule...

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Misto
  02.05.2021 Updated on: 04.05.2021

  Místo výkonu práce: PrahaPrvotní kontakt:• Výjimené zkušenosti v oblasti architektury, vývoje a nasazení velkoobjemových aplikací;• Dkladná znalost vývojových a provozních metod souvisejících s agilním softwarem• Zkušenosti s modelováním dat, s procesy ivotního cyklu vývoje softwaru (SDLC);• Zkušenosti s architekturou SOA a s Docker, znalost PHP• Znalost Aj na úrovni tení technické dokumentace, Rj je vyhodou• Exceptional experience in the field of architecture, developments, and deployment of high volume applications;• Sound knowledge of development and operation methods related to agile software;• Data modeling and database design experience and with software development lifecycle (SDLC) processes;• Experience with service-oriented architecture (SOA), Docker, PHP Knowledge• English at the...

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Misto
  02.05.2021 Updated on: 04.05.2021

  Místo výkonu práce: PrahaPrvotní kontakt:. Zku.enost provozu Sql Injecton (zakladni typy) a XSS (zakladni typy). Znalost framework. Yii nebo Yii2, Laravel. CSRF, clickjacking, znalost php 5,6 - 7X. Aj st.edne pokrocile, Rj je vyhodou. Sql Injecton operating experience (basic types) and XSS operating experience (basic types). Knowledge of frameworks Yii or Yii2, Laravel. Understanding CSRF and „Rlickjacking knowledge of php 5.6 - 7.X. English Intermediate, Russian is an advantage...

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Prace
  02.05.2021 Updated on: 04.05.2021

  Implementace, udrování a zlepšování IT procesVypracování a aktualizace pracovních pokyn a dalších dokumentPlánování a definování koncept parametr procesSpolupráce s rznými týmy odpovdnými za rzné ásti procesu vývoje, ReportingAktivní znalost ruského jazykaZnalost AJ na úrovni tení technické dokumentace...

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Misto
  02.05.2021 Updated on: 04.05.2021

  MÍSTO VÝKONU PRAHAKONTAKT PRVOTN E-MAILEM : Gadelshina Rimma, e-mail: Zkušenost s automatickým testováním, zkušenost s testováním API integraceZnalost Linuxu, Git, SVN.Znalost anglitiny na úrovni pochopení technické dokumentace, Znalost ruštiny plynule.Experience in testing API integration, Experience with version control systems (Git, SVN)Experience in writing SQL queries , Knowledge of scripting languagesKnowledge of test design techniquesKnowledge of English at a level of being able to read technical documentationFluent Russian...

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Dobre
  02.05.2021 Updated on: 04.05.2021

  MÍSTO VÝKONU : Blehradská .p. 347/54, Vinohrady, 120 00  Praha 2KONTAKT : PRVOTN E-MAILEM :  Gadelshina Rimma, e-mail: Velmi dobré komunikaní dovednosti, schopnost jednat s klienty a uzavírat obchody. Následná pée o klienty.Zodpovdnost za správnost smluv....

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Misto
  02.05.2021 Updated on: 04.05.2021

  MÍSTO VÝKONU PRAHAKONTAKT PRVOTN E-MAILEM : Gadelshina Rimma, e-mail: Zkušenosti s analýzami a popisy proces nezbytná.Aktivní znalost Aj a RJ. Porozumní technické literatue, dobrý pehled v oblasti IT.Komunikativnost, spolehlivost a schopnost organizace práce a dotaení zadaných úkol do konce....

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Misto
  02.05.2021 Updated on: 04.05.2021

  MÍSTO VÝKONU PRAHAKONTAKT PRVOTN E-MAILEM : Martynenko Marina, e-mail: Ruský jazyk (rodilý mluví),porozumní zásadám základních síových protokol, bezpenosti informací, zkušenosti s obsluhou server se systémem Linux (Debian), zkušenosti s instalací a konfigurací Nginx, PHP/fpm, MySQL, haproxy. Zkušenosti s Jenkinsem, git, Zabbix, proxmox, zkušenosti s CI. Znalost Bash, Pythonu, základní znalost SQL....

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Misto
  02.05.2021 Updated on: 04.05.2021

  MÍSTO VÝKONU PRAHAKONTAKT PRVOTN E-MAILEM : Martynenko Marina, e-mail: Velmi dobrá znalost PHP5 a JavaScript (jQuery), zkušenosti s OOP a SW architekturou.Znalost MVC a PHP frameworku Yii. Zkušenosti s pouíváním databáze SQL,verzovacím systémem Git a SVN. Dobrá znalost HTML a CSS.Nutná znalost Aj na stedn pokroilé úrovni a Rj plynule....

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Babice
  02.05.2021 Updated on: 04.05.2021

  MVP: PrahaKontakt: Poadavky: Zkušenost s nástroji Sketch, Figma, Adobe XD. Základní znalost HTML, CSS.Plynula ruština, anglitina na komunikativní úrovni....

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Dobre
  02.05.2021 Updated on: 04.05.2021

  MÍSTO VÝKONU PRAHAKONTAKT PRVOTN E-MAIL : Martynenko Marina, e-mail: , Definice a rozvoj produkt od vzniku a do uvedení do provozu v souladu s pedstavou zákazníka.Strategické smování a prioritizaci produkt, následné vylepšení produkt.Definování, vytváení a sdlování produktových plán sladných s obchodními cíli a daty zákazník.Efektivní komunikace se zákazníkem a vývojái.• Pracovní zkušenosti v podobné pozici od 2 let• Anglitina a Ruština na velmi dobré úrovni• Zkušenosti s Redmine, Confluence• Znalost metodiky Scrum je plusem• Schopnost jasn vyjádit své myšlenky, systémové myšlení...

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Misto
  02.05.2021 Updated on: 04.05.2021

  Místo výkonu práce: Prahaprvotní kontakt: Znalostí v IT oblasti, zkušenosti s REST API, orientáce v PHP, XML, JSON, a HTTP protokolu.Zkušenost s vypracováním projektové dokumentace a s vyuitím framework a nástroj pro byzynes analýzu,napíklad UML / BPMN.Zkušenost s vedením IT projekt, vetn vývoje a aktualizací aplikacíSchopnost efektivn vést technické diskuse pímo s projektovým / produktovým managementem.RJ plynulé, AJ na úrovni tení technické dokumentaceZkušenost s programováním bude výhodou...

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Misto
  02.05.2021 Updated on: 04.05.2021

  MÍSTO VÝKONU PRAHAKONTAKT PRVOTN E-MAILEM :  Martynenko Marina, e-mail: , Zkušenosti s analýzami a popisy proces nezbytná.Aktivní znalost Aj a RJ. Porozumní technické literatue, dobrý pehled v oblasti IT.Komunikativnost, spolehlivost a schopnost organizace práce a dotaenízadaných úkol do konce....

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Misto
  02.05.2021 Updated on: 04.05.2021

  MÍSTO VÝKONU PRAHAKONTAKT PRVOTN E-MAILEM : Martynenko Marina, e-mail: ; Zkušenost JavaScript, React, Node.js, RESTful APIs porozumní specifikm vývoje pro mobilni zaizeni. Dobrá znalost WebSocket, Socket.IO, Experience with RESTful API, Redis, RabbitMQ.Znalost WebGL a HTML5 výhodou....

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Misto
  02.05.2021 Updated on: 04.05.2021

  MÍSTO VÝKONU PRAHAKONTAKT PRVOTN E-MAILEM : Martynenko Marina, e-mail: Velmi dobrá znalost PHP5 a JavaScript (jQuery), zkušenosti s OOP a SW architekturou.Znalost MVC a PHP frameworku Yii. Zkušenosti s pouíváním databáze SQL,verzovacím systémem Git a SVN. Dobrá znalost HTML a CSS.Nutná znalost Aj na stedn pokroilé úrovni a Rj plynule....

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Misto
  02.05.2021 Updated on: 04.05.2021

  MÍSTO VÝKONU PRAHAKONTAKT : Gadelshina Rimma, e-mail: Velmi dobrá znalost PHP5 a JavaScript (jQuery), zkušenosti s OOP a SW architekturou.Znalost MVC a PHP frameworku Yii. Zkušenosti s pouíváním databáze SQL,verzovacím systémem Git a SVN. Dobrá znalost HTML a CSS.Nutná znalost Aj na stedn pokroilé úrovni a Rj plynule....

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Misto
  02.05.2021 Updated on: 04.05.2021

  MÍSTO VÝKONU PRAHAKONTAKT : Martynenko Marina, e-mail: Implementace, udrování a zlepšování IT proces.Vypracování a aktualizace pracovních pokyn a dalších dokument.Plánování a definování koncept parametr proces.Spolupráce s rznými týmy odpovdnými za rzné ásti procesu vývoje, Reporting.Aktivní znalost ruského jazyka.Znalost AJ na úrovni tení technické dokumentace....

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Misto
  02.05.2021 Updated on: 04.05.2021

  Místo výkonu práce: Prahaprvotní kontakt: Nápl práce: Implementace, udrování a zlepšování IT procesVypracování a aktualizace pracovních pokyn a dalších dokumentPlánování a definování koncept parametr procesSpolupráce s rznými týmy odpovdnými za rzné ásti procesu vývojePoadujeme : Vzdlaní v SW inenýrství / IT nebo souvisejících oborechNejmén 2 roky zkušeností na podobné pozici v ITAnalytické, vyjednávací a komunikaní dovednostiAktivní znalost ruského jazyka , znalost AJ na úrovni tení technické dokumentace...

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Misto
  02.05.2021 Updated on: 04.05.2021

  MÍSTO VÝKONU PRAHAKONTAKT PRVOTN E-MAILEM : Martynenko Marina, e-mail: , Je vyadována praxe ve vtší spolenosti, zkušenost s vedením týmu 10+Pokroilá znalost nástroj systémové analýzy, zkušenosti s psaním technických poadavkZkušenosti s analýzami a popisy proces, aktivní znalost Aj a RJ.Porozumní technické literatue, dobrý pehled v oblasti IT.Komunikativnost, spolehlivost a schopnost organizace práce a dotaení zadaných úkol do konce.Background in a larger company, experience with 10+ team management.Advanced knowledge of system analysis tools, writing technical tasks, understanding of technical literature, good overview of IT.Active knowledge of English and Russian.Good communication skills, responsibility....

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Misto
  02.05.2021 Updated on: 04.05.2021

  MÍSTO VÝKONU PRAHAKONTAKT : Martynenko Marina, e-mail: Zkušenosti s analýzami a popisy proces nezbytná.Aktivní znalost Aj a RJ. Porozumní technické literatue, dobrý pehled v oblasti IT.Komunikativnost, spolehlivost a schopnost organizace práce a dotaení zadaných úkol do konce....

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Misto
  02.05.2021 Updated on: 04.05.2021

  MÍSTO VÝKONU PRAHAKONTAKT PRVOTN E-MAILEM : Martynenko Marina, e-mail: Zkušenost s vedením týmu.Velmi dobrá znalost PHP5 a JavaScript (jQuery), zkušenosti s OOP a SW architekturou.Znalost MVC a PHP frameworku Yii. Zkušenosti s pouíváním databáze SQL, verzovacím systémem Git a SVN. Dobrá znalost HTML a CSS.Nutná znalost Aj na stedn pokroilé úrovni a Rj plynule....

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Prace
  02.05.2021 Updated on: 04.05.2021

  Hlavní úkoly pro tuto pozici: Tvorba a koordinace plán releas s produktovými manaery a vývojovými týmy;Monitorování provádní fází ivotního cyklu releas ve stanovených lhtách; Správa objemu releas.Poadavky:Znalosti metod a pístup organizace vývoje softwaru a / nebo testování softwaru a / nebo implementace softwaru;Znalost CI / CD; Jira, Confluence, GitLab, MS Project; Dodrování termín pro pidlené úkoly;Orientace na výsledky a schopnost plánovat práci; Znalost anglitiny na stedn pokroilé úrovni, plynulá ruština...

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Misto
  02.05.2021 Updated on: 03.05.2021

  Místo výkonu práce: Blehradská .p. 347/54, PrahaPrvotní kontakt: Testování projekt pro rzné typy zaízení, web prohlíee a systémy.Píprava testovacích scéná, vedení testovací dokumentace.Zjištní nedostatk aplikací, dohled nad jejích odstranním (80% nápln práce je manuální testování)Poadujeme zkušenost na obdobné pozici minimáln 1 rok.Znalost a pedstava fungování klient-server aplikaci....

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Misto
  02.05.2021 Updated on: 03.05.2021

  MÍSTO VÝKONU PRAHAKONTAK PRVOTN E-MAILEM : Gadelshina Rimma, e-mail: Vytváení uivatelských dokumentací a návod pro SW produkty spolenosti, zodpovdnost zavasnou aktualizaci technické dokumentace, tvorba standard pro dokumentaní výstupy.Velmi dobrá znalost anglitiny slovem a písmem, ruština na úrovni rodilého mluvího, schopnostvytváet grafy a schémata, psát technické texty, schopnost práce v týmu....

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Dobre
  29.04.2021 Updated on: 29.04.2021

  MÍSTO VÝKONU PRAHAKONTAKT : Gadelshina Rimma, e-mail: - pro-aktivní, empatická a optimistická osobnost- aktivní znalost AJ na velmi dobré úrovni, znalost Ruštiny - je uritou podmínkou- pedchozí zkušenosti s náborem (sociální sít, job portály, messengers)- orientace v pracovn-právních pedpisech a zákonech R je výhodou...

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Misto
  24.04.2021 Updated on: 02.05.2021

  MÍSTO VÝKONU PRAHAKONTAKT PRVOTN E-MAILEM : Gadelshina Rimma, e-mail: Zkušenosti s analýzami a popisy proces nezbytná.Aktivní znalost Aj a RJ. Porozumní technické literatue, dobrý pehled v oblasti IT.Komunikativnost, spolehlivost a schopnost organizace práce a dotaení zadaných úkol do konce....

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Misto
  24.04.2021 Updated on: 02.05.2021

  MÍSTO VÝKONU PRAHAKONTAKT PRVOTN E-MAILEM : Gadelshina Rimma, e-mail: Nápl práce: Analýza architektury a konfigurace databáze, ladní DB, spolupráce s vývojái SWspolupráce na návrzích DB a HW infrastruktury a architektury, Poskytování a podpora provozu postup zálohování databáze, spolupráce pi implementaci nových DB technologií, Nastavení a monitorování server obsahujících DBMS.poadavky:znalost administrace MySQL DB a Galera Cluster, zkušenosti jako DBA se spuštním MySQL / Maria / PostgreSQL DB, aktivní znalost ruského jazyka.Znalost AJ na úrovni tení technické dokumentace....

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Misto
  24.04.2021 Updated on: 25.04.2021

  MÍSTO VÝKONU PRAHAKONTAKT PRVOTN E-MAILEM : Gadelshina Rimma, e-mail: Poadujeme spolehlivost, zodpovdnost, pelivost, ruštinu na komunikativní úrovni výhodou....

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Misto
  24.04.2021 Updated on: 25.04.2021

  MÍSTO VÝKONU PRAHAKONTAKT PRVOTN E-MAILEM : Gadelshina Rimma, e-mail: Vedení úetnictví dle platné legislativy, stanovení úetních metod a postup,spolupráce a komunikace s auditorem, daovým poradcem a FU,píprava msíní/roní úetní závrky a výroní zprávy,zpracování daové agendy, spolupráce s nadízeným na reportingu.Poadujeme praktické zkušenosti v oblasti úetníctví a financí, analytické myšlení, pelivost,výbornou znalost Excelu, J a RJ slovem i pismem....

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Dobre
  24.04.2021 Updated on: 25.04.2021

  MÍSTO VÝKONU PRAHAKONTAKT PRVOTN E-MAILEM : Gadelshina Rimma, e-mail: Definice a rozvoj produkt od vzniku a do uvedení do provozu v souladu s pedstavou zákazníka.Strategické smování a prioritizaci produkt, následné vylepšení produktDefinování, vytváení a sdlování produktových plán sladných s obchodními cíli a daty zákazníkEfektivní komunikace se zákazníkem a vývojái• Pracovní zkušenosti v podobné pozici od 2 let• Anglitina a Ruština na velmi dobré úrovni• Zkušenosti s Redmine, Confluence• Znalost metodiky Scrum je plusem• Schopnost jasn vyjádit své myšlenky, systémové myšlení...

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Dobre
  24.04.2021 Updated on: 25.04.2021

  MÍSTO VÝKONU PRAHAKONTAKT PRVOTN E-MAILEM : Gadelshina Rimma, e-mail: Aktivní znalost AJ na velmi dobré úrovni. RJ výhodou.Pedchozí pozitivní zkušenosti s marketingem (on-line, off-line, SEO, SMM atd).Pro-aktivní, empatická a asertivní osobnost. Monost cestovat, Úast na výstavách a veletrzích....

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Dobre
  24.04.2021 Updated on: 25.04.2021

  MÍSTO VÝKONU PRAHAKONTAKT PRVOTN E-MAILEM : Gadelshina Rimma, e-mail: Plynula estina a rustina, Aj na komunikativni urovni.- znalost práce na PC- dobré komunikaní schopnost-schopnost plánování (time managment), zajišování kanceláských poteb,spolehlivost, pesnost, schopnost idit podízené pracovníky, odolnost vi stresu...

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Misto
  24.04.2021 Updated on: 25.04.2021

  MÍSTO VÝKONU PRAHAKONTAKT PRVOTN E-MAILEM : Gadelshina Rimma, e-mail: . Zkušenost provozu Sql Injecton (zakladni typy) a XSS (zakladni typy). Znalost framework. Yii nebo Yii2, Laravel. Porozumní CSRF, clickjacking, znalost php 5,6 - 7X. Aj stedne pokroilé, Rj je vyhodou. Sql Injecton operating experience (basic types) and XSS operating experience (basic types). Knowledge of frameworks Yii or Yii2, Laravel. Understanding CSRF and „Rlickjacking knowledge of php 5.6 - 7.X. English Intermediate, Russian is an advantage...

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Dobre
  23.04.2021 Updated on: 23.04.2021

  Velmi dobré komunikaní dovednosti, schopnost jednat s klientya uzavírat obchody. Následná pée o klienty.Zodpovdnost za správnost smluv....

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Other
  23.04.2021 Updated on: 23.04.2021

  Ruský jazyk,rozumní zásadám základních síových protokol,bezpenosti informací, zkušenosti s obsluhou server se systémem Linux (Debian), zkušenosti s instalací a konfigurací Nginx, PHP/fpm, MySQL,haproxy. Zkušenosti s Jenkinsem, git, Zabbix, proxmox, zkušenosti s CI.Znalost Bash, Pythonu, základní znalost SQL....

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Misto
  18.04.2021 Updated on: 20.04.2021

  MÍSTO VÝKONU PRAHAKONTAKT PRVOTN E-MAILEM : Gadelshina Rimma, e-mail: Správa, dohled a sledování výrobních a provozních proces spojených se spuštním her;Zajištní splnní nezbytných úrovní kvality herních produkcí;Plánování vasného testování kvality, spolupráce s produktovým týmem QA;Identifikace pekáek, rizika projektu a zapojení do hledání ešení; Koordinace pracovní záte mezi rznými týmy;Poadavky: zkušenost s výrobou her v herní produkci v rámci iGaming nebo Gaming; Velice dobrá znalost proces vývoje her, Váše k vytváení zábavných her s poutavým hráským záitkem; výborné komunikaní a organizaní dovednosti....

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Misto
  18.04.2021 Updated on: 20.04.2021

  MÍSTO VÝKONU PRAHAKONTAKT PRVOTN E-MAILEM : Gadelshina Rimma, e-mail: Navrh a implementace obchodní strategie, plán a postupNastavení, ízení a koordinace provozních proces v rámci organizaceTvorba a kontrola provozních finanních plánešení operativních problémPoadujeme:Samostatnost a pragmatické myšleníPraxe s ízením IT projektAktivní znalost ruského jazyka, pokroilá znalost anglického jazykaKompetence ve strategickém plánování a rozvoji podnikáníVynikající organizaní a vdí schopnosti...

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Misto
  18.04.2021 Updated on: 20.04.2021

  MÍSTO VÝKONU PRAHAKONTAKT PRVOTN E-MAILEM : Gadelshina Rimma, e-mail: Plánování a kontrola náklad, Práce se zdanním v rzných zemích, Plánování rozpotu, Fakturace, Výkazy zisku / ztráty.Roní audity, roní / msíní zprávy, Práce s pohledávkami, Provádní msíních odsouhlasení v rámci finanního úetnictví.Píprava úetní závrky, Komunikace s obchodními partnery.Relevantní pracovní zkušenosti v mezinárodní spolenosti (zkušenosti v IT prmyslu budou velkým plusem).Znalost zásad organizace finanní práce.Plynulá anglitina, eština a ruština jsou plusem.Analytické myšlení, Vynikající znalost Excel....

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Misto
  18.04.2021 Updated on: 20.04.2021

  Místo výkonu práce: PrahaPrvotní kontakt:Zkušenost s vedením týmuVelmi dobrá znalost PHP5 a JavaScript (jQuery), zkušenosti s OOP a SW architekturou.Znalost MVC a PHP frameworku Yii. Zkušenosti s pouíváním databáze SQL,verzovacím systémem Git a SVN. Dobrá znalost HTML a CSS.Nutná znalost Aj na stedn pokroilé úrovni a Rj plynule....

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Misto
  18.04.2021 Updated on: 20.04.2021

  MÍSTO VÝKONU PRAHAKONTAKT PRVOTN E-MAILEM : Gadelshina Rimma, e-mail: Nápl práce: - ízení a koordinace marketingových aktivit spolenosti, sestavení PR strategií a komunikaních témat;plánování a vyhodnocení úspšnosti kampaní;utuování vztahu s klíovými globálními médii;vyhledávání nových píleitostí; tvorba originálního obsahu.Oekáváme od Vás: kreativní myšlení, aktivní znalost anglického jazyka, znalost ruského jayzka je vyhodou, výborné komunikaní a organizaní dovednosti....

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Misto
  15.04.2021 Updated on: 19.04.2021

  MÍSTO VÝKONU PRAHA / KONTAKT : Martynenko Marina, e-mail: Dobrá znalost PHP5 a JavaScript (jQuery), zkušenosti s OOP a SW architekturou. Znolast MVC a PHP frameworku Yii. Zkušenosti s pouíváním databáze SQL, verzovacím systémem Git a SVN. Dobrá znalost HTML a CSS. Rj plynule. ...

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Misto
  15.04.2021 Updated on: 17.04.2021

  MÍSTO VÝKONU : Blehradská .p. 347/54, Vinohrady, 120 00  Praha 2KONTAKT PRVOTNÍ E-MAILEM : Martynenko Marina, e-mail: Poadujeme: velmi dobrou znalost HTML, CSS + JavaScript & jQuery; alespo základní znalost jednoho CSS preprocesoru (SASS, LESS); zkušenosti s responzivním designem (fluid, media queries);zkušenosti s cross-browser kódováním, znalost Adobe Photoshop -> zpracování designu z PSD, aktivní znalost Aj na stedn pokroilé úrovni + porozumní technické literatue. Výhodou: Git, Grunt, znalost frontend framework (Bootstrap), základní znalost Meteor, aktivní Rj...

 • Company HOMO DEVELOPUS s.r.o. in Misto
  15.04.2021 Updated on: 17.04.2021

  Místo výkonu práce: PrahaPrvotní kontakt: Pedchozí zkušenosti s personalistikou (nábor, administrativa, kontrola docházky, pípravapodklad ke mzdám, zajištní akci pro zamstnance, evidence multisport karet atd)Orientaci v pracovn-právních pedpisech a zákonechAktivní znalost J ,AJ ,RJPro-aktivní, empatická a optimistická osobnost...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
HOMO DEVELOPUS s.r.o. Edit filters