Jobmonitor. Search results for Ministerstvo obrany

7 Jobs found

Used filters:
 • Ministerstvo obranyx
Displaying 1-7 of 7 results.
 • Company Ministerstvo obrany in Třešť
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Poadujeme: - idiské oprávnní pro skupiny A, B, C, D, T, BE, CE, DE; - výpis z rejstíku trest - trestní bezúhonost;- zajišování dopravy a koordinaci jednotlivých jízd dopravních a pepravních prostedk;- komplexní zajištní správy parku techniky a  jeho dílenského zaízení.- schopnost komunikace, samostatnost, spolehlivost a flexibilitu (peprava sportovc na závody v So a v Ne).Nabízíme:5 dn dovolené + 5 dn indispoziního volnaHlásit se osobn, e-mailem nebo telefonicky....

 • Company Ministerstvo obrany in Misto
  27.05.2021 Updated on: 27.05.2021

  Místo výkonu práce PrahaKontaktní osoba: Vobrková Alena, tel.: 973 206 262; 702 222 629, e-mail: UPESUJÍCÍ INFORMACE: - vysokoškolské magisterské nebo bakaláské vzdlání technickoekonomického nebo právního smru- velmi dobrá pracovní morálka, samostatnost, pelivost, ochota se vzdlávat- idiský prkaz skupiny B- zdravotní zpsobilost- trestní bezúhonnostZAMSTNANECKÉ VÝHODY:Zamstnanecké stravenky, finanní ohodnocení, 25 dn dovolené + 5 dn indispoziního volna  ...

 • Company Ministerstvo obrany in Misto
  27.05.2021 Updated on: 27.05.2021

  Místo výkonu práce  Praha 1; Hradební .p. 772/12Kontaktní osoba: Vobrková Alena, tel.: 973 206 262; 702 222 629, e-mail: UPESUJÍCÍ INFORMACE: - vzdlání ve stavebním oboru (SŠ, VOS, VŠ)- autorizace podle zákona . 360/1992 Sb. výhodou- praxe v oboru výhodou- znalost staveního zákona a stavebních postup- znalost zákona o zadávání veejných zakázek výhodou- znalost práce s PC (MS Office - Word, Excel, Outlook)- zodpovdnost, samostatnost, iniciativa, komunikaní schopnost, samovzdlávání- znalost rozpotových program (nap. KROS, Callida, RTS) výhodou- idiský prkaz skupiny B- trestní bezúhonnostAgentura hospodaení s nemovitým majetkem je pímo podízeným útvarem sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany. Prostednictvím jednotlivých oddlení zabezpeuje pípravu a realizaci staveb investiního charakt...

 • Company Ministerstvo obrany in Misto
  27.05.2021 Updated on: 27.05.2021

  Místo výkonu práce  Praha 1; Hradební .p. 772/12Kontaktní osoba: Vobrková Alena, tel.: 973 206 262; 702 222 629, e-mail: UPESUJÍCÍ INFORMACE: Agentura hospodaení s nemovitým majetkem je pímo podízeným útvarem sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany. Prostednictvím jednotlivých oddlení zabezpeuje pípravu a realizaci staveb investiního charakteru, vetn staveb financovaných z dotaních prostedk a podílí se na zabezpeení a realizaci staveb zaazených do programu bezpenostních investic NATO.Poadavky:- Vzdlání ve stavebním oboru (SŠ, VOŠ, VŠ) - Praxe v oboru min. 3 roky- Autorizace podle zákona . 360/1992 Sb. výhodou- Znalost stavebního zákona a stavebních postup- Znalost zákona o zadávání veejných zakázek výhodou- Znalost práce s PC (MS Office - Word, Excel, Outlook) - Zodpovdnost, samosta...

 • Company Ministerstvo obrany in Prace
  27.05.2021 Updated on: 27.05.2021

  Poadavky:- vysokoškolské vzdlání, výhodou vzdlání v oboru stavebním nebo technickém, znalost stavební technologie a orientace ve stavební dokumentaci a rozpotech,- trestní bezúhonnost,- bezpenostní zpsobilost na stupe "Vyhrazené", - znalost práce na PC -  WORD, EXCEL, znalost stavebního zákona, zákona o zadávání       veejných zakázek,- odborná zpsobilost,- schopnost komunikace, rozhodování a zodpovdnost pi ešení problém jak uvnit     organizace, tak s externími dodavateli....

 • Company Ministerstvo obrany in Misto
  27.05.2021 Updated on: 27.05.2021

  Místo výkonu práce PrahaKontaktní osoba: Vobrková Alena, tel.: 973 206 262; 702 222 629, e-mail: UPESUJÍCÍ INFORMACE: - vyuení v obor- osvdení o zkoušce podle §14 vyhlášky .50/1978 Sb.- velmi dobrá pracovní morálka, samostatnost, pelivost, ochota se vzdlávat- idiský prkaz skupiny B- zdravotní zpsobilost- trestní bezúhonnostZAMSTNANECKÉ VÝHODY:Zamstnanecké stravenky, finanní ohodnocení, 25 dn dovolené + 5 dn indispoziního volna          ...

 • Company Ministerstvo obrany in Prace
  26.05.2021 Updated on: 27.05.2021

  Kontakt zasláním ivotopisu na e-mail nebo telefonicky PO - PÁ od 8:00 do 15:00 hodin. Poadujeme:- SŠ/VOŠ- zdravotní zpsobilost, výpis z rejstíku trest- idiský prkaz sk. B výhodou.Nápl práce:- zabezpeení a organizace opravy a údrby stavebních objekt a technologických zaízení, vetn koordinace stavebních prací ve funkci stavebního dozoru, pejímka hotové práce, kontrola správnosti fakturace tchto prací - úast na technických prohlídkách objekt u Provozního stediska- zpracování podklad pro zadávací ízení a uzavírání smluv, vypracování návrh smluv a zodpovdnost za jejich správnost. Nabízíme:- píspvek na stravování, FKSP- 25 dn dovolené, 5 dn indispoziního volna.  ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Ministerstvo obrany Edit filters