Jobmonitor. Search results for Moravskoslezský kraj

2 Jobs found

Used filters:
 • Moravskoslezský krajx
Displaying 1-2 of 2 results.
 • Company Moravskoslezský kraj in Dobre
  02.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Místo výkonu práce: Moravskoslezský kraj - krajský úad v Ostrav, 28. íjna 2771/117, Moravská OstravaPihlášku a uvedené materiály dorute osobn, prostednictvím doruovacích slueb, datovou schránkou, popípad e-mailem s minimáln zarueným elektronickým podpisem na podatelnu krajského úadu v dob úedních hodin podatelny do 12. 3. 2021 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚAD, odbor kancelá editele krajského úadu, oddlení personální, 28. íjna 117, 702 18 Ostrava, v zalepené obálce s oznaením VÝBROVÉ ÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Pihlášky doruené po tomto datu nebudou do výbrového ízení zaazeny. Pílohy pihlášky se uchazem nevrací, je moné si je osobn vyzvednout do 30 dn po obdrení vyrozumní o výsledku výbrového ízení. Nevyzvednuté pílohy pihlášky budou skartovány.Termín rozho...

 • Company Moravskoslezský kraj in Misto
  02.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Místo výkonu práce: Moravskoslezský kraj - krajský úad v Ostrav, 28. íjna 2771/117, Moravská OstravaPihláška musí obsahovat: Pesné oznaení výbrového ízení, jméno, píjmení a titul, datum a místo narození, státní píslušnost, místo trvalého pobytu, íslo OP nebo íslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního píslušníka, e-mail, telefonní kontakt, datum a podpis.Lze vyuít vzor, který naleznete na /Pihlášku a výše uvedené materiály dorute osobn, prostednictvím doruovacích slueb, datovou schránkou, popípad e-mailem s minimáln zarueným elektronickým podpisem na podatelnu krajského úadu v dob úedních hodin podatelny do 15. 3. 2021 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚAD, odbor kancelá editele krajského úadu, oddlení personální, 28. íjna 117, 702 18 Ostrava, v zalepené obálce s ozn...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Moravskoslezský kraj Edit filters