Jobmonitor. Search results for Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

29 Jobs found

Used filters:
 • Oblastní nemocnice Trutnov a.s.x
Displaying 1-29 of 29 results.
 • Company Oblastní nemocnice Trutnov a.s. in Other
  02.05.2021 Updated on: 04.05.2021

  VŠEOBECNÁ SESTRANabízíme:- pracovní pomr na dobu neuritou,- plný nebo ástený úvazek,- nástupní mzdu všeobecné sestry v nepetritém smnném provozu 38 250 K, se specializovanou zpsobilostí 40 060 K,- stabilizaní odmnu,- tvrtletní výkonnostní píplatky,- zamstnanecké benefity (5 týdn dovolené, výhodné závodní stravování, píspvek na penzijní pipojištní nebo ivotní pojištní, benefitní kartu, slevu 10 % v nemocniní lékárn),- monost ubytování na ubytovn nebo bytu,- podporu dalšího vzdlávání,- píjemné pracovní prostedí.Poadujeme:- vzdlání dle zák. . 96/2004 Sb. v píslušném oboru,- pozitivní vztah k pacientm,- trestní bezúhonnost,- zdravotní zpsobilost....

 • Company Oblastní nemocnice Trutnov a.s. in Prace
  02.05.2021 Updated on: 04.05.2021

  VŠEOBECNÁ SESTRA - ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁ NA AROPoadujeme:- vzdlání - odbornou zpsobilost dle zák. . 96/2004 Sb. v píslušném oboru, specializovaná zpsobilost je výhodou (specializaní studium v pípad zájmu umoníme a uhradíme),- pozitivní vztah k pacientm,- smysl pro týmovou práci, spolehlivost a komunikativnost.Nabízíme:- smysluplnou práci na pracovišti s akreditací k uskuteování praktické ásti OM 6 vzdlávacího programu pro obor specializaního vzdlávání "Všeobecná sestra - Intenzivní pée",- hlavní pracovní pomr na dobu neuritou,- plný nebo ástený úvazek,- nástupní mzdu od 38 250 K, se specializovanou zpsobilostí od 40 060 K,- motivaní stabilizaní odmnu, tvrtletní výkonnostní píplatky,- podporu dalšího vzdlávání,- 5 týdn dovolené, výhodné a chutné závodní stravování, píspvek na penzijní pipoj...

 • Company Oblastní nemocnice Trutnov a.s. in Other
  02.05.2021 Updated on: 04.05.2021

  VŠEOBECNÁ SESTRANabízíme:- pracovní pomr na dobu neuritou,- plný nebo ástený úvazek,- nástupní mzdu všeobecné sestry v nepetritém smnném provozu 38 250 K, se specializovanou zpsobilostí 40 060 K,- stabilizaní odmnu,- tvrtletní výkonnostní píplatky,- zamstnanecké benefity (5 týdn dovolené, výhodné závodní stravování, píspvek na penzijní pipojištní nebo ivotní pojištní, benefitní kartu, slevu 10 % v nemocniní lékárn),- monost ubytování na ubytovn nebo bytu,- podporu dalšího vzdlávání,- píjemné pracovní prostedí.Poadujeme:- vzdlání dle zák. . 96/2004 Sb. v píslušném oboru,- pozitivní vztah k pacientm,- trestní bezúhonnost,- zdravotní zpsobilost....

 • Company Oblastní nemocnice Trutnov a.s. in Prace
  02.05.2021 Updated on: 04.05.2021

  ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁNabízíme:- hlavní pracovní pomr na dobu neuritou,- plný nebo ástený úvazek,- nástupní mzdu 38 250 K, se specializovanou zpsobilostí 40 060 K,- motivaní stabilizaní odmnu, tvrtletní výkonnostní píplatky,- podporu dalšího vzdlávání,- 5 týdn dovolené, výhodné a chutné závodní stravování, píspvek na penzijní pipojištní nebo ivotní pojištní, benefitní kartu, slevu 10 % v nemocniní lékárn,- píjemné pracovní prostedí, pátelský kolektiv a výhodu stabilní práce u jednoho z nejvtších zamstnavatel regionu.Poadujeme:- vzdlání - odbornou zpsobilost dle zák. . 96/2004 Sb. v píslušném oboru, specializovaná zpsobilost je výhodou (specializaní studium v pípad zájmu umoníme a uhradíme),- pozitivní vztah k pacientm,- smysl pro týmovou práci, spolehlivost a komunikativnost....

 • Company Oblastní nemocnice Trutnov a.s. in Other
  02.05.2021 Updated on: 04.05.2021

  PRAKTICKÁ SESTRA Nabízíme:- pracovní pomr na dobu neuritou,- plný nebo ástený úvazek,- nástupní mzdu praktické sestry v nepetritém smnném provozu 34 360 K,- stabilizaní odmnu,- tvrtletní výkonnostní píplatky,- zamstnanecké benefity (5 týdn dovolené, výhodné závodní stravování, píspvek na penzijní pipojištní nebo ivotní pojištní, benefitní kartu, slevu 10 % v nemocniní lékárn),- monost ubytování na ubytovn nebo bytu,- podporu dalšího vzdlávání,- píjemné pracovní prostedí.Poadujeme:- vzdlání dle zák. . 96/2004 Sb. v píslušném oboru,- pozitivní vztah k pacientm,- trestní bezúhonnost,- zdravotní zpsobilost....

 • Company Oblastní nemocnice Trutnov a.s. in Other
  02.05.2021 Updated on: 04.05.2021

  FYZIOTERAPEUT - FYZIOTERAPEUTKANabízíme:- pracovní pomr na dobu neuritou,- plný nebo ástený úvazek,- nástupní mzdu fyzioterapeuta 29 360 K, se specializovanou zpsobilostí 32 750 K,- tvrtletní výkonnostní píplatky,- píjemné pracovní prostedí,- nástup moný ihned nebo dle dohody.Poadujeme:- vzdlání dle zák. . 96/2004 Sb. v píslušném oboru,- pozitivní vztah k pacientm,- trestní bezúhonnost,- zdravotní zpsobilost....

 • Company Oblastní nemocnice Trutnov a.s. in Other
  01.05.2021 Updated on: 02.05.2021

  LÉKA - LÉKAKA PEDIATR, zástupce primáeNabízíme:- nástupní hrubou mzdu od 110 000 K,- stabilizaní odmnu 200 000 K,- sluební byt s píspvkem na nájemné,- sluební automobil i pro soukromé úely,- pracovní pomr na dobu neuritou,- smysluplnou práci na akreditovaném pracovišti,- výkonnostní píplatek, 5 týdn dovolené, výhodné a chutné závodní stravování, píspvek na penzijní pipojištní ve výši a 4000 K msín, benefitní kartu, slevu 10 % v nemocniní lékárn,- maximální podporu osobního rozvoje a dalšího vzdlávání,- spolehlivý a pátelský kolektiv,- píjemné pracovní prostedí v nemocnici v podhí Krkonoš,- ivot i práci v malebném mst se silným geniem loci, s bohatými monostmi kulturního i sportovního vyití.Osobnostní pedpoklady a dovednosti:- specializovaná zpsobilost dle zák. . 95/2004 Sb. v oboru pediatr...

 • Company Oblastní nemocnice Trutnov a.s. in Other
  01.05.2021 Updated on: 02.05.2021

  LÉKA - LÉKAKA ABSOLVENT NA ARONabízíme:- pracovní pomr na dobu neuritou,- plný pracovní úvazek,- nástupní hrubou mzdu 43 500 K,- monost bydlení ve sluebním byt po zkušební dob s dotací,- zajímavý nástupní bonus (stabilizaní odmnu) ve výši 100 000 K,- tvrtletní výkonnostní píplatky,- monost vyuití laparoskopického trenaéru Abc-lap,- práci na akreditovaném pracovišti,- rychlé nabývání odborných praktických zkušeností a dovedností,- zamstnanecké benefity (5 týdn dovolené, výhodné závodní stravování, píspvek na penzijní pipojištní nebo ivotní pojištní, benefitní kartu, slevu 10 % v nemocniní lékárn),- úhradu veškerých náklad specializaního vzdlávání a odbornou administrativní podporu v celém jeho prbhu,- opakovanou úhradu dvouletého pedplatného pro pístup do UpToDate - on-line znalostní databá...

 • Company Oblastní nemocnice Trutnov a.s. in Other
  01.05.2021 Updated on: 02.05.2021

  LÉKA - LÉKAKA - ÚSTAVNÍ POHOTOVOSTNÍ SLUBAPoadujeme odbornou zpsobilost k výkonu povolání lékae. Specializovaná zpsobilost, popípad absolvování kmene v oboru vítány, není však podmínkou. ...

 • Company Oblastní nemocnice Trutnov a.s. in Other
  01.05.2021 Updated on: 02.05.2021

  Léka - lékaka dermatovenerolog, zástupce primáeOsobnostní pedpoklady a dovednosti: specializovaná zpsobilost dle zák. . 95/2004 Sb. v oboru dermatovenerologie, schopnost vedení týmu, nadšení pro obor, smysl pro týmovou práci, spolehlivost a komunikativnost.Nabízíme: stabilizaní odmnu 200 000 K, sluební byt s píspvkem na nájemné, sluební automobil i pro soukromé úely, smysluplnou práci na akreditovaném pracovišti, tvrtletní výkonnostní píplatek, 5 týdn dovolené, výhodné závodní stravování, píspvek na penzijní pipojištní nebo ivotní pojištní, benefitní kartu, slevu 10 % v nemocniní lékárn, maximální podporu osobního rozvoje a dalšího vzdlávání, spolehlivý a pátelský kolektiv, píjemné pracovní prostedí v nemocnici v podhí Krkonoš, ivot i práci v malebném mst se silným geniem loci, s bohatými ...

 • Company Oblastní nemocnice Trutnov a.s. in Other
  29.04.2021 Updated on: 30.04.2021

  Léka - lékaka internista, s odbornou nebo specializovanou zpsobilostíOsobnostní pedpoklady a dovednosti:- odborná zpsobilost k výkonu povolání lékae,- absolvovaný základní kmen nebo specializovaná zpsobilost v oboru vnitní lékaství jsou výhodou,- zdravotní zpsobilost,- trestní bezúhonnost,- smysl pro týmovou práci,- nadšení pro obor,- spolehlivost a komunikativnost.Nabízíme:- nástupní hrubou mzdu pro lékae se specializovanou zpsobilostí od 70 000 K, stabilizaní odmnu 200 000 K,- nástupní hrubou mzdu pro lékae se základním kmenem od 55 000 K, stabilizaní odmnu 100 000 K,- nástupní hrubou mzdu pro lékae s odbornou zpsobilostí od 43 500 K, stabilizaní odmnu 100 000 K,- zprostedkování ubytování a píspvek na nájemné,- pracovní pomr na dobu neuritou,- plný nebo zkrácený úvazek dle dohody,- smysl...

 • Company Oblastní nemocnice Trutnov a.s. in Prace
  29.04.2021 Updated on: 30.04.2021

  VŠEOBECNÁ SESTRA - ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁ NA NEUROLOGICKOU JIPPoadujeme:- odbornou zpsobilost dle zák. . 96/2004 Sb. v píslušném oboru, specializovaná zpsobilost je výhodou (specializaní studium pípadn umoníme a uhradíme),- pozitivní vztah k pacientm,- smysl pro týmovou práci, spolehlivost a komunikativnost.Nabízíme:- hlavní pracovní pomr na dobu neuritou,- plný nebo ástený úvazek,- nástupní mzdu od 38 250 K, se specializovanou zpsobilostí od 40 060 K,- motivaní stabilizaní odmnu, tvrtletní výkonnostní píplatky,- poskytnutí sluebního auta do trvalého soukromého uívání (poizovací náklady hradíme my, zamstnanec hradí náklady spojené s provozem),- podporu dalšího vzdlávání,- 5 týdn dovolené, výhodné a chutné závodní stravování, píspvek na penzijní pipojištní nebo ivotní pojištní, benefitní kar...

 • Company Oblastní nemocnice Trutnov a.s. in Other
  29.04.2021 Updated on: 30.04.2021

  Léka - lékaka chirurg, s odbornou nebo specializovanou zpsobilostíOsobnostní pedpoklady a dovednosti:- odborná zpsobilost k výkonu povolání lékae,- absolvovaný základní kmen nebo specializovaná zpsobilost v oboru chirurgie jsou výhodou,- zdravotní zpsobilost,- trestní bezúhonnost,- smysl pro týmovou práci,- nadšení pro obor,- spolehlivost a komunikativnost.Nabízíme:- nástupní hrubou mzdu pro lékae se specializovanou zpsobilostí od 70 000 K, stabilizaní odmnu 200 000 K,- nástupní hrubou mzdu pro lékae se základním kmenem od 55 000 K, stabilizaní odmnu 40 000 K,- nástupní hrubou mzdu pro lékae s odbornou zpsobilostí od 43 500 K, stabilizaní odmnu 25 000 K,- zprostedkování ubytování a píspvek na nájemné,- pracovní pomr na dobu neuritou,- plný nebo zkrácený úvazek dle dohody,- smysluplnou prác...

 • Company Oblastní nemocnice Trutnov a.s. in Other
  29.04.2021 Updated on: 30.04.2021

  LÉKA - LÉKAKA ABSOLVENT NA NEUROLOGICKÉ ODDLENÍNabízíme:- pracovní pomr na dobu neuritou,- plný pracovní úvazek,- nástupní hrubou mzdu 43 500 K,- monost bydlení ve sluebním byt po zkušební dob s dotací,- nástupní bonus 100 000 K,- tvrtletní výkonnostní píplatky,- monost vyuití laparoskopického trenaéru Abc-lap,- práci na akreditovaném pracovišti,- rychlé nabývání odborných praktických zkušeností a dovedností,- zamstnanecké benefity (5 týdn dovolené, výhodné závodní stravování, píspvek na penzijní pipojištní nebo ivotní pojištní, benefitní kartu, slevu 10 % v nemocniní lékárn),- úhradu veškerých náklad specializaního vzdlávání a odbornou administrativní podporu v celém jeho prbhu,- opakovanou úhradu dvouletého pedplatného pro pístup do UpToDate - on-line znalostní databáze pro lékaskou prax...

 • Company Oblastní nemocnice Trutnov a.s. in Other
  29.04.2021 Updated on: 30.04.2021

  Léka - lékaka neurolog, s odbornou nebo specializovanou zpsobilostíOsobnostní pedpoklady a dovednosti:- odborná zpsobilost k výkonu povolání lékae,- absolvovaný základní kmen nebo specializovaná zpsobilost v oboru neurologie jsou výhodou,- zdravotní zpsobilost,- trestní bezúhonnost,- smysl pro týmovou práci,- nadšení pro obor,- spolehlivost a komunikativnost.Nabízíme:- nástupní hrubou mzdu pro lékae se specializovanou zpsobilostí od 70 000 K, stabilizaní odmnu 200 000 K,- nástupní hrubou mzdu pro lékae se základním kmenem od 55 000 K, stabilizaní odmnu 100 000 K,- nástupní hrubou mzdu pro lékae s odbornou zpsobilostí od 43 500 K, stabilizaní odmnu 100 000 K,- zprostedkování ubytování a píspvek na nájemné,- pracovní pomr na dobu neuritou,- plný nebo zkrácený úvazek dle dohody,- smysluplnou ...

 • Company Oblastní nemocnice Trutnov a.s. in Other
  29.04.2021 Updated on: 30.04.2021

  LÉKA - LÉKAKA ABSOLVENT NA CHIRURGICKÉ ODDLENÍNabízíme:- pracovní pomr na dobu neuritou,- plný pracovní úvazek,- nástupní hrubou mzdu 43 500 K,- monost bydlení ve sluebním byt po zkušební dob s dotací,- nástupní bonus 25 000 K,- tvrtletní výkonnostní píplatky,- monost vyuití laparoskopického trenaéru Abc-lap,- práci na akreditovaném pracovišti,- rychlé nabývání odborných praktických zkušeností a dovedností,- zamstnanecké benefity (5 týdn dovolené, výhodné závodní stravování, píspvek na penzijní pipojištní nebo ivotní pojištní, benefitní kartu, slevu 10 % v nemocniní lékárn),- úhradu veškerých náklad specializaního vzdlávání a odbornou administrativní podporu v celém jeho prbhu,- opakovanou úhradu dvouletého pedplatného pro pístup do UpToDate - on-line znalostní databáze pro lékaskou praxi ...

 • Company Oblastní nemocnice Trutnov a.s. in Other
  29.04.2021 Updated on: 30.04.2021

  LÉKA - LÉKAKA ABSOLVENT NA ORTOPEDICKÉ ODDLENÍNabízíme:- pracovní pomr na dobu neuritou,- plný pracovní úvazek,- nástupní hrubou mzdu 43 500 K,- monost bydlení ve sluebním byt po zkušební dob s dotací,- nástupní bonus 25 000 K,- tvrtletní výkonnostní píplatky,- monost vyuití laparoskopického trenaéru Abc-lap,- práci na akreditovaném pracovišti,- rychlé nabývání odborných praktických zkušeností a dovedností,- zamstnanecké benefity (5 týdn dovolené, výhodné závodní stravování, píspvek na penzijní pipojištní nebo ivotní pojištní, benefitní kartu, slevu 10 % v nemocniní lékárn),- úhradu veškerých náklad specializaního vzdlávání a odbornou administrativní podporu v celém jeho prbhu,- opakovanou úhradu dvouletého pedplatného pro pístup do UpToDate - on-line znalostní databáze pro lékaskou praxi ...

 • Company Oblastní nemocnice Trutnov a.s. in Other
  29.04.2021 Updated on: 30.04.2021

  Léka - lékaka radiolog, s odbornou nebo specializovanou zpsobilostíOsobnostní pedpoklady a dovednosti:- odborná zpsobilost k výkonu povolání lékae,- absolvovaný základní kmen nebo specializovaná zpsobilost v oboru radiologie a zobrazovací metody jsou výhodou,- zdravotní zpsobilost,- trestní bezúhonnost,- smysl pro týmovou práci,- nadšení pro obor,- spolehlivost a komunikativnost.Nabízíme:- nástupní hrubou mzdu pro lékae se specializovanou zpsobilostí od 70 000 K, stabilizaní odmnu 200 000 K,- nástupní hrubou mzdu pro lékae se základním kmenem od 55 000 K, stabilizaní odmnu 40 000 K,- nástupní hrubou mzdu pro lékae s odbornou zpsobilostí od 43 500 K, stabilizaní odmnu 25 000 K,- zprostedkování ubytování a píspvek na nájemné,- pracovní pomr na dobu neuritou,- plný nebo zkrácený úvazek dle do...

 • Company Oblastní nemocnice Trutnov a.s. in Other
  29.04.2021 Updated on: 30.04.2021

  LÉKA - LÉKAKA ABSOLVENT NA GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDLENÍNabízíme:- pracovní pomr na dobu neuritou,- plný pracovní úvazek,- nástupní hrubou mzdu 43 500 K,- monost bydlení ve sluebním byt po zkušební dob s dotací,- nástupní bonus 100 000 K,- tvrtletní výkonnostní píplatky,- monost vyuití laparoskopického trenaéru Abc-lap,- práci na akreditovaném pracovišti,- rychlé nabývání odborných praktických zkušeností a dovedností,- zamstnanecké benefity (5 týdn dovolené, výhodné závodní stravování, píspvek na penzijní pipojištní nebo ivotní pojištní, benefitní kartu, slevu 10 % v nemocniní lékárn),- úhradu veškerých náklad specializaního vzdlávání a odbornou administrativní podporu v celém jeho prbhu,- opakovanou úhradu dvouletého pedplatného pro pístup do UpToDate - on-line znalostní databáze pro l...

 • Company Oblastní nemocnice Trutnov a.s. in Other
  29.04.2021 Updated on: 30.04.2021

  Léka - lékaka ORLNabízíme:- stabilizaní odmnu 200 000 K,- zprostedkování ubytování a píspvek na nájemné,- pracovní pomr na dobu neuritou,- plný nebo zkrácený úvazek dle dohody,- zamstnanecké benefity (tvrtletní výkonnostní píplatek, 5 týdn dovolené, výhodné a chutné závodní stravování, píspvek na penzijní pipojištní nebo ivotní pojištní, benefitní kartu, slevu 10 % v nemocniní lékárn),- maximální podporu osobního rozvoje a dalšího vzdlávání,- spolehlivý a pátelský kolektiv,- píjemné pracovní prostedí v nemocnici v podhí Krkonoš,- ivot i práci v malebném mst se silným geniem loci, s bohatými monostmi kulturního i sportovního vyití.Osobnostní pedpoklady a dovednosti:- specializovaná zpsobilost v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,- zdravotní zpsobilost,- trestní bezúhonnost- ...

 • Company Oblastní nemocnice Trutnov a.s. in Other
  29.04.2021 Updated on: 30.04.2021

  Léka - lékaka radiolog, zástupce primáeOsobnostní pedpoklady a dovednosti: specializovaná zpsobilost dle zák. . 95/2004 Sb. v oboru radiologie a zobrazovací metody, schopnost vedení týmu, nadšení pro obor, smysl pro týmovou práci, spolehlivost a komunikativnost.Nabízíme: stabilizaní odmnu 200 000 K, sluební byt s píspvkem na nájemné, sluební automobil i pro soukromé úely, smysluplnou práci na akreditovaném pracovišti, tvrtletní výkonnostní píplatek, 5 týdn dovolené, výhodné závodní stravování, píspvek na penzijní pipojištní nebo ivotní pojištní, benefitní kartu, slevu 10 % v nemocniní lékárn, maximální podporu osobního rozvoje a dalšího vzdlávání, spolehlivý a pátelský kolektiv, píjemné pracovní prostedí v nemocnici v podhí Krkonoš, ivot i práci v malebném mst se silným geniem loci, s boha...

 • Company Oblastní nemocnice Trutnov a.s. in Other
  29.04.2021 Updated on: 30.04.2021

  LÉKA - LÉKAKA ABSOLVENT NA ODDLENÍ NEFROLOGIENabízíme:- pracovní pomr na dobu neuritou,- plný pracovní úvazek,- nástupní hrubou mzdu 43 500 K,- monost bydlení ve sluebním byt po zkušební dob s dotací,- nástupní bonus 25 000 K,- tvrtletní výkonnostní píplatky,- monost vyuití laparoskopického trenaéru Abc-lap,- práci na akreditovaném pracovišti (vzdlávání v základním interním kmeni),- rychlé nabývání odborných praktických zkušeností a dovedností,- zamstnanecké benefity (5 týdn dovolené, výhodné závodní stravování, píspvek na penzijní pipojištní nebo ivotní pojištní, benefitní kartu, slevu 10 % v nemocniní lékárn),- úhradu veškerých náklad specializaního vzdlávání a odbornou administrativní podporu v celém jeho prbhu,- opakovanou úhradu dvouletého pedplatného pro pístup do UpToDate - on-line ...

 • Company Oblastní nemocnice Trutnov a.s. in Other
  29.04.2021 Updated on: 30.04.2021

  Léka - lékaka gynekolog a porodník - zástupce primáe Osobnostní pedpoklady a dovednosti: specializovaná zpsobilost dle zák. . 95/2004 Sb. v oboru gynekologie a porodnictví, schopnost vedení týmu, nadšení pro obor, smysl pro týmovou práci, spolehlivost a komunikativnost.Nabízíme: stabilizaní odmnu 200 000 K, sluební byt s píspvkem na nájemné, sluební automobil i pro soukromé úely, smysluplnou práci na akreditovaném pracovišti, píspvek na penzijní pipojištní ve výši 4 000 K msín, výkonnostní píplatek, 5 týdn dovolené, výhodné závodní stravování, benefitní kartu, slevu 10 % v nemocniní lékárn, maximální podporu osobního rozvoje a dalšího vzdlávání, spolehlivý a pátelský kolektiv, píjemné pracovní prostedí v nemocnici v podhí Krkonoš, ivot i práci v malebném mst se silným geniem loci, s bohatý...

 • Company Oblastní nemocnice Trutnov a.s. in Other
  29.04.2021 Updated on: 30.04.2021

  LÉKA - LÉKAKA ABSOLVENT NA ODDLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIENabízíme:- pracovní pomr na dobu neuritou,- plný pracovní úvazek,- nástupní hrubou mzdu 43 500 K,- monost bydlení ve sluebním byt po zkušební dob s dotací,- nástupní bonus 25 000 K,- tvrtletní výkonnostní píplatky,- monost vyuití laparoskopického trenaéru Abc-lap,- práci na akreditovaném pracovišti (vzdlávání v základním interním kmeni),- rychlé nabývání odborných praktických zkušeností a dovedností,- zamstnanecké benefity (5 týdn dovolené, výhodné závodní stravování, píspvek na penzijní pipojištní nebo ivotní pojištní, benefitní kartu, slevu 10 % v nemocniní lékárn),- úhradu veškerých náklad specializaního vzdlávání a odbornou administrativní podporu v celém jeho prbhu,- opakovanou úhradu dvouletého pedplatného pro pístup do UpToDate - ...

 • Company Oblastní nemocnice Trutnov a.s. in Other
  29.04.2021 Updated on: 30.04.2021

  LÉKA - LÉKAKA ABSOLVENT NA INTERNÍ ODDLENÍNabízíme:- pracovní pomr na dobu neuritou,- plný pracovní úvazek,- nástupní hrubou mzdu 43 500 K,- monost bydlení ve sluebním byt po zkušební dob s dotací,- nástupní bonus 100 000 K,- tvrtletní výkonnostní píplatky,- monost vyuití laparoskopického trenaéru Abc-lap,- práci na akreditovaném pracovišti,- rychlé nabývání odborných praktických zkušeností a dovedností,- zamstnanecké benefity (5 týdn dovolené, výhodné závodní stravování, píspvek na penzijní pipojištní nebo ivotní pojištní, benefitní kartu, slevu 10 % v nemocniní lékárn),- úhradu veškerých náklad specializaního vzdlávání a odbornou administrativní podporu v celém jeho prbhu,- opakovanou úhradu dvouletého pedplatného pro pístup do UpToDate - on-line znalostní databáze pro lékaskou praxi po ...

 • Company Oblastní nemocnice Trutnov a.s. in Prace
  29.04.2021 Updated on: 30.04.2021

  VŠEOBECNÁ SESTRA - ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁ NA INTERNÍ JIPPoadujeme:- odbornou zpsobilost dle zák. . 96/2004 Sb. v píslušném oboru, specializovaná zpsobilost je výhodou (specializaní studium pípadn umoníme a uhradíme),- pozitivní vztah k pacientm,- smysl pro týmovou práci, spolehlivost a komunikativnost.Nabízíme:- hlavní pracovní pomr na dobu neuritou,- plný nebo ástený úvazek,- nástupní mzdu od 38 250 K, se specializovanou zpsobilostí od 40 060 K,- motivaní stabilizaní odmnu, tvrtletní výkonnostní píplatky,- poskytnutí sluebního auta do trvalého soukromého uívání (poizovací náklady hradíme my, zamstnanec hradí náklady spojené s provozem),- podporu dalšího vzdlávání,- 5 týdn dovolené, výhodné a chutné závodní stravování, píspvek na penzijní pipojištní nebo ivotní pojištní, benefitní kartu, sl...

 • Company Oblastní nemocnice Trutnov a.s. in Other
  29.04.2021 Updated on: 30.04.2021

  Léka - lékaka neurolog, zástupce primáe Osobnostní pedpoklady a dovednosti: specializovaná zpsobilost dle zák. . 95/2004 Sb. v oboru neurologie, nadšení pro obor, smysl pro týmovou práci, spolehlivost a komunikativnost. Nabízíme: stabilizaní odmnu 200 000 K, sluební byt s píspvkem na nájemné, sluební automobil i pro soukromé úely, smysluplnou práci na akreditovaném pracovišti, výkonnostní píplatek, 5 týdn dovolené, výhodné závodní stravování, píspvek na penzijní pipojištní nebo ivotní pojištní, benefitní kartu, slevu 10 % v nemocniní lékárn, maximální podporu osobního rozvoje a dalšího vzdlávání, spolehlivý a pátelský kolektiv, píjemné pracovní prostedí v nemocnici v podhí Krkonoš, ivot i práci v malebném mst se silným geniem loci, s bohatými monostmi kulturního i sportovního vyití....

 • Company Oblastní nemocnice Trutnov a.s. in Other
  29.04.2021 Updated on: 30.04.2021

  Léka - lékaka gynekolog a porodník, se specializovanou zpsobilostíOsobnostní pedpoklady a dovednosti: specializovaná zpsobilost dle zák. . 95/2004 Sb. v oboru gynekologie a porodnictví, zdravotní zpsobilost, bezúhonnost, nadšení pro obor, smysl pro týmovou práci, spolehlivost a komunikativnost.Nabízíme: stabilizaní odmnu 200 000 K, sluební byt s píspvkem na nájemné, plný nebo zkrácený úvazek dle dohody, smysluplnou práci na akreditovaném pracovišti, tvrtletní výkonnostní píplatek, 5 týdn dovolené, výhodné závodní stravování, píspvek na penzijní pipojištní nebo ivotní pojištní, benefitní kartu, slevu 10 % v nemocniní lékárn, maximální podporu osobního rozvoje a dalšího vzdlávání, spolehlivý a pátelský kolektiv, píjemné pracovní prostedí v nemocnici v podhí Krkonoš, ivot i práci v malebném m...

 • Company Oblastní nemocnice Trutnov a.s. in Other
  29.04.2021 Updated on: 30.04.2021

  Léka - lékaka ortoped, s odbornou nebo specializovanou zpsobilostíOsobnostní pedpoklady a dovednosti:- odborná zpsobilost k výkonu povolání lékae,- absolvovaný základní kmen nebo specializovaná zpsobilost v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí jsou výhodou,- zdravotní zpsobilost,- trestní bezúhonnost,- smysl pro týmovou práci,- nadšení pro obor,- spolehlivost a komunikativnost.Nabízíme:- nástupní hrubou mzdu pro lékae se specializovanou zpsobilostí od 70 000 K, stabilizaní odmnu 200 000 K,- nástupní hrubou mzdu pro lékae se základním kmenem od 55 000 K, stabilizaní odmnu 40 000 K,- nástupní hrubou mzdu pro lékae s odbornou zpsobilostí od 43 500 K, stabilizaní odmnu 25 000 K,- zprostedkování ubytování a píspvek na nájemné,- pracovní pomr na dobu neuritou,- plný nebo zkrácený ú...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Edit filters