Jobmonitor. Search results for Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

6 Jobs found

Used filters:
 • Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovicex
Displaying 1-6 of 6 results.
 • Company Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice in Třešť
  18.08.2019 Updated on: 23.08.2019

  Poadujeme:- VŠ všeobecné lékaství (vhodné i pro absolventa, nebo všeobecného lékae se zájmem o obor)- specializaci v oboru psychiatrie - výhoda, ne podmínka- schopnost pracovat samostatn - morální a obanskou bezúhonnost  - výpis z Rejstíku trest - Nabízíme:- nadstandardní platové ohodnocení (osobní ohodnocení a do 50 % platu)- monost pidlení bytu / ubytování- zapoitatelnou praxi ve vícenásobn odborn akreditovaném psychiatrickém pracovišti- zaazení a ohodnocení dle naízení vlády .564/2006 Sb., o platových pomrech zamstnanc ve veejných slubách a správ (dle praxe- "tabulkové platy")- monost dojídt z velkých mst spolen s kolegy autem (cesta z Prahy cca 25 min.)- hlavní pracovní pomr na dobu neuritou  - monost dalšího vzdlávání v rámci placeného studijního volna- zamstnanecké bonusy (monost nad...

 • Company Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice in Prace
  16.08.2019 Updated on: 22.08.2019

  poadujeme:- minmáln SŠ vzdlání (SZŠ)- nutriní asistent / VŠ - bakaláské studium v oboru nutriní terapeut- praxi ve zdravotnictví "výhodou", ne podmínkou (pozice vhodná i pro absolventy / dchodce)- schopnost pracovat samostatn- pelivost, spolehlivost- draz na týmovou práci- (výpis z rejstíku trestPopis práce:- odborná innost v oboru dietního stravování v rámci ošetovatelského procesu- provádní vyšetení ke zjištní stavu pacienta- zpracování nutriní anamnézy- sestavování jídelního plánu vetn propotu biologické a energetické hodnoty diet- kontrola úrovn stravování- vedení píslušné dokumentace- úzká spolupráce s jinými zdravotnickými pracovníky a zamstnanci stravovacího provozuNabízíme:- zajímavou práci ve stabilní spolenosti- hlavní pracovní pomr na dobu uritou s moností prodlouení na neurito-...

 • Company Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice in Prace
  16.08.2019 Updated on: 22.08.2019

  poadujeme:- minimáln SOU - vyuení v oboru malí - natra - lakýrník- praxi minimáln 2 roky- prokazatelné zkušenostiNápl práce:- kompletní malíské a natraské práce- nátry kovových a devných konstrukcí, oken, dveí a nábytku dle poteb nemocnice- rekonstrukní malby historických prostor PNHoB- pomocné a dokonovací práce v provozu údrbyNabízíme:- zázemí stabilní spolenosti- zaazení a ohodnocení dle naízení vlády .564/2006 Sb., o platových pomrech zamstnanc ve veejných slubách a správ + osobní ohodnocení + píplatky dle ZP- hlavní pracovní pomr - monost dalšího vzdlávání - zamstnanecké bonusy (penzijní pipojištní, stravování s píspvkem zamstnavatele v areálu nemocnice, vitamínové doplky, kulturní akce v areálu PNHoB, pípsvek na dtské tábory, 5 týdn dovolené)Nástup 1.6.2019 / pípadn dohodou.Smlouva n...

 • Company Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice in Prace
  16.08.2019 Updated on: 22.08.2019

  Popadujeme:-    minimáln SOU - vyuení v  oboru kucha / kucha-íšník-    vítaná praxe v oboruNápl práce:-    vaení a píprava jídel-    výroba nejsloitjších dietních jídel v rozsahu dietního systému-    dodrování ádné expedice jídelNabízíme:-    zázemí stabilní spolenosti-    zaazení a ohodnocení dle naízení vlády .564/2006 Sb., o platových pomrech       zamstnanc ve veejných slubách a správ + osobní ohodnocení, píplatky za smny, mimoádné odmny+ píplatky dle ZP-    hlavní pracovní pomr -    monost dalšího vzdlávání -    zamstnanecké bonusy (penzijní pipojištní, stravování s píspvkem zamstnavatele v areálu nemocnice, kulturní akce v areálu PNHoB, vitamínové doplky, píspvek na dtské tábory, 5 týdn dovolené)Nástup moný ihned, pípadn dohodou, po uplynutí doby urité monost PP na dobu neuritou.Prvn...

 • Company Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice in Prace
  16.08.2019 Updated on: 22.08.2019

  smnnost: jednosmnný, dvousmnnýPoadujeme:- odbornou zpsobilost - osvdení o absolvování certifikovaného kurzu "sanitá"- fyzickou zdatnost (práce fyzicky hodn nároná + zvýšená psychická zát)- morální a obanskou bezúhonnost  - výpis z Rejstíku trestNabízíme:- zázemí stabilní spolenosti- hlavní pracovní pomr - zaazení a ohodnocení dle naízení vlády .564/2006 Sb., o platových pomrech zamstnanc ve veejných slubách a správ  (od 18.170,-  do 21.070,- dle praxe) + píplatky dle ZP, + osobní ohodnocení po zapracování- monost dalšího vzdlávání- zamstnanecké bonusy  (penzijní pipojištní, stravování s píspvkem zamstnavatele, 6 týdn dovolené, vitamínové doplky, píspveky na dtské tábory)Nástup moný 1.6.2019 / pípadn dohodou.Smlouva na dobu uritou s moností prodlouení na neurito.Zpsob prvního kontaktu zamst...

 • Company Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice in Třešť
  16.08.2019 Updated on: 22.08.2019

  poadujeme:- SŠ vzdlání - obor: zdravotní laborant - laboratorní asistent- znalosti v oboru klinické biochemie a hematologie- registraci v oboru zdravotní laborant - není podmínkou- schopnost pracovat samostatn - delší praxe v oboru výhodou- výpis z Rejstíku trestNabízíme:- zaazení a ohodnocení dle naízení vlády .564/2006 Sb., o platových pomrech zamstnanc ve veejných slubách a správ- hlavní pracovní pomr na dobu uritou s moností prodlouení na neurito- pracovní doba Po - Pá 7:00 - 15:30 (pohotovost se neslouí)- monost dalšího vzdlávání - zamstnanecké bonusy (penzijní pipojištní, stravování s píspvkem zamstnavatele v areálu nemocnice, kulturní akce v areálu PNHoB, 6 týdn dovolené, vitamínové doplky, píspvek na dtské tábory)Nástup moný ihned, pípadn dohodou.V pípad zájmu zasílejte strukturova...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Edit filters