Jobmonitor. Search results for Severočeská servisní a.s.

9 Jobs found

Used filters:
 • Severočeská servisní a.s.x
Displaying 1-9 of 9 results.
 • Company Severočeská servisní a.s. in Misto
  15.06.2019 Updated on: 17.06.2019

  Místo výkonu práce: OV Neštmice,  Ústí nad Labem.Pracovní nápl"    Provádní hydrochemických analýz vzork vod a vedení dokumentace v akreditované laboratoiNabízíme"    Jistotu a stabilitu silné spolenosti"    Nadstandardní zamstnanecké výhody vyplývající z kolektivní smlouvy"    Monost dalšího profesního vzdlávání  "    Dovolená nad rámec zákoníku práce                     Poadujeme"    ÚS/USO, preferujeme obor s chemickým zamením"    Práce s PC (Word, Excel, Labsys)"    Pesnost, pelivost"    Zodpovdnost, flexibilitaNabízímeStravenky, dovolená nad rámec ZP, vzdlávací kurzy, píspvek na ivotní a penzijní pipojištní, zdravotní volno, preventivní lékaská pée a další dle kolektivní smlouvyKontakt: na uvedený e-mail....

 • Company Severočeská servisní a.s. in Misto
  15.06.2019 Updated on: 17.06.2019

  Místo výkonu práce: Ústí nad Labem.Pracovní nápl     Provádní diagnostické innosti na vodovodní síti     Monitorování stavu potrubí a pípojek na vodovodní síti     Lokalizace poruch vodovodní sít     Zamování vodovodních sítí pomocí GPS a pedání k zaevidování do GIS     Vykonávání pohotovostní slubyNabízíme     Jistotu a stabilitu silné spolenosti     Nadstandardní zamstnanecké výhody vyplývající z kolektivní smlouvy     Monost dalšího profesního vzdlávání       Dovolená nad rámec zákoníku práce                     Poadujeme     Min. SO s výuním listem     uivatelská znalost práce na PC (znalost ZIS, Korund+ výhodou)     praktické myšlení, orientace ve schématech a mapách     schopnost slovního projevu a komunikace     flexibilita, fyzická zdatnost, pelivost, pesnost, asová pizpsobivost  ...

 • Company Severočeská servisní a.s. in Prace
  14.06.2019 Updated on: 17.06.2019

  Strojník vodohospodáského zaízení ÚVPracovní nápl:" Obsluha strojního technologického zaízení zdroj, ÚV a energetických zaízení na ÚV" Údrba zaízení úpravny vod - kontrola a drobné opravy strojního a energetického zaízení na ÚV" Provádní další drobné údrby na ÚV - sekání porost, nátry, opravy oplocení" Zpracování dat na poítai - zajištní provozní evidenceNabízíme:" Jistotu a stabilitu silné spolenosti" Nadstandardní zamstnanecké výhody vyplývající z kolektivní smlouvy" Monost dalšího profesního vzdlávání  " Dovolená nad rámec zákoníku práce      " Píplatky za víkendy, svátky, odpolední, noní               Poadujeme" Min. SOU - výuní list technického smru" Základní znalosti a dovednosti pi práci s PC" Zodpovdnost, flexibilita, samostatnost" Dobrý zdravotní stav" idiský prkaz skupiny B Zamst...

 • Company Severočeská servisní a.s. in Dobre
  14.06.2019 Updated on: 17.06.2019

  Provozní montér vodovodPracovní nápl:Provádní a ízení provozních montáních a údrbáských prací na vodovodních sítích a vodohospodáských objektech Provádní odborných montáních prací dle dispozic nadízenýchVykonávání pracovní pohotovostiNabízíme:Jistotu a stabilitu silné spolenosti Nadstandardní zamstnanecké výhody vyplývající z kolektivní smlouvyMonost dalšího profesního vzdlávání     Dobré finanní ohodnocení (13.+14. mzda, monost výplaty odmn, po zapracování monost navýšení)Dobrý kolektiv a píjemné pracovní prostedí                 Poadujeme:SO s výuním listem (nejlépe vyuen v oboru Instalatér)idiský prkaz sk. BPlatný sváeský prkaz na plasty výhodouPraktické myšlení, samostatnost, preciznost a pesnostPráce na PC výhodouFyzická zdatnostZamstnanecké výhody:Stravenky, dovolená nad rámec ZP, vz...

 • Company Severočeská servisní a.s. in Prace
  09.06.2019 Updated on: 14.06.2019

  pracovní nápl:- provádní a ízení provozních montáních a údrbáských prací na vodovodní síti, vodárenských objektech- provádní odborných montáních prací dle dispozic nadízených- obsluha vyhrazených technických zaízení (tlakové nádoby, zdvihací zaízení)- vykonávání pracovní pohotovostiNabízíme:- jistotu a stabilitu silné spolenosti- nadstandardní zamstnanecké výhody vyplývající z kolektivní smlouvy- monost dalšího profesního vzdlávání  - dovolená nad rámec zákoníku práce         - preventivní lékaskou péi- 13. a 14. plat + monost výplaty odmn, po zapracování monost navýšení mzdy- smlouva na dobu uritou s moností prodlouení na neurito            Poadujeme:- SO s výuním listem (nejlépe vyuen ve vodárenském nebo jiném technickém oboru)- platný sváeský prkaz výhodou- idiský prkaz sk. B (C, T výho...

 • Company Severočeská servisní a.s. in Machová
  03.06.2019 Updated on: 08.06.2019

  PROVOZNÍ ELEKTRIKÁ/-KANÁPL PRÁCE:- provádní odborných prací na vyhrazeném elektrickém zaízení a hromosvodech- práce pi zjišování a odstraování závad- kontroly, revize a opravy elektrického runího náadí a spotebi- obsluha energetických zaízeníNABÍZÍME:- po roce dle dohody doba neuritá- jistotu a stabilitu silné spolenosti- nadstandardní zamstnanecké výhody vyplývající z kolektivní smlouvy- monost dalšího profesního vzdlávání                 POADUJEME:- vyuen nebo SŠ - obor elektro - vyhláška 50/78 Sb. - minimáln paragraf 6- idiský prkaz skupiny B- práce na PC výhodou- praktické myšlení, samostatnost, preciznost a pesnost, schopnost pijmout odpovdnostZamstnanecké výhody: stravenky, benefity, dovolená navíc, vzdlávací kurzy, penzijní pipojištníHLÁSIT SE: Machová Dagmar, tel.: 417 808 396, hlá...

 • Company Severočeská servisní a.s. in Krupka
  24.05.2019 Updated on: 17.06.2019

  Montáe vodovod,opravy staveb,odstraování havárií v lokalit Teplice, Krupka a obce smr Ústí n. L., výmny vodomr, sekání a výez nálet, mytí vodojem a jímání atd. Stravenky za 100k a hradíme si 25 k13 a 14 platdovolená 25 dní a 3dny na nemoc1100 k msín na penzijní pipojištníCílové odmnyTýdenní sluby, monost si pivydlat navíc.Pracujeme od 7 do15 hodin. Jen 8 hodin v práci !Pracovní obleení v hodnot 10 000 kMsín mýdlo, toal. papír ,solvina,indulona a na tvrtletí runík,repelent a opalovací krémSluební mobil dotyk vetn sim hrazené firmou. Monost 4x sim pro rodinu.V pípad zájmu zaslat ivotopis na e-mail...

 • Company Severočeská servisní a.s. in Prace
  24.05.2019 Updated on: 28.05.2019

  Pracovní nápl" ištní kanalizaní stoky, práce ve ztíených hygienických podmínkách" Údrba a odstraování havárií na veejné ásti stokové sít" Obsluha malého nákladního vozidla" Obsluha drobné mechanizace"Zajišování inností dle poadavk od externích zákazník v oblasti poskytovaných sluebNabízíme" Jistotu a stabilitu silné spolenosti" Nadstandardní zamstnanecké výhody vyplývající z kolektivní smlouvy" Monost dalšího profesního vzdlávání  " Dovolená nad rámec zákoníku práce                     Poadujeme" SOU s výuním listem" idiský prkaz skupiny B" Praxe v ízení nákladních vozidel výhodou" Nutná dobrá fyzická zdatnost" Zrunost pi pohybu ve stísnném prostedíVýhody:Stravenky, dovolená nad rámec ZP, vzdlávací kurzy, píspvek na ivotní a penzijní pipojištní, zdravotní volno, preventivní lékaská pée a d...

 • Company Severočeská servisní a.s. in Misto
  26.04.2019 Updated on: 28.05.2019

  Místo výkonu práce: Masarykova .p. 125/368,  Ústí nad Labem.Pracovní náplKoordinace a provádní montáních, provozních a údrbáských prací na vodních zdrojích (ištní potrubí, armatur a prostoru, údrba poklop a zámk), innosti v ochranném pásmu vodního zdrojeSpolupráce pi provádní TV prohlídek, regeneraních prací, erpacích zkoušek a další diagnostikyKontrola zabezpeení objektProvádní drobných oprav na objektech (nátry, úklid, sekání porost, opravy oplocení)Poadujeme:SOU s výuním listem technického smruidiský prkaz skupiny BUivatelská znalost práce s PCVazaský a jeábnický prkaz, obsluha runího elektrického, motorového náadí a etzových pilPesnost, pelivost, praktické myšlení, organizace práceNabízíme:Jistotu a stabilitu silné spolenostiNadstandardní zamstnanecké výhody vyplývající z kolektivní sm...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Severočeská servisní a.s. Edit filters