Jobmonitor. Search results for Severočeská servisní a.s.

13 Jobs found

Used filters:
 • Severočeská servisní a.s.x
Displaying 1-13 of 13 results.
 • Company Severočeská servisní a.s. in Misto
  23.08.2019 Updated on: 24.08.2019

  Místo výkonu práce: Masarykova .p. 125/368,  Ústí nad Labem.Pracovní nápl     Píprava plánu výmn vodomr na dané období     Organizace výmny vodomr s procházejícím cejchem v souladu s plánem odet v urené lokalit     Vytváení sestav vodomr s procházejícím cejchem podle parametr a montáních skupin     Zajišování provozní evidence     Rozesílání oznámení o výmn a odetu vodomr zákazníkmNabízíme     Jistotu a stabilitu silné spolenosti     Nadstandardní zamstnanecké výhody vyplývající z kolektivní smlouvy     Monost dalšího vzdlávání a profesního rstu       Píjemné pracovní prostedí                     Poadujeme     ÚSO/ÚSV s maturitou     P skup. B     Uivatelská znalost práce na PC - OS Windows a nástroj MS Office (Word, Excel)     Znalost proces ve vodárenství, technické myšlení     Organi...

 • Company Severočeská servisní a.s. in Other
  22.08.2019 Updated on: 24.08.2019

  Pracovní pomr na dobu uritou, dle dohody, po roce monost doby neurité. Nabízíme 13. a 14. plat a po zapracování monost navýšení mzdy, monost výplaty odmn.Pracovní nápl:     ízení, obsluha a údrba pracovních stroj a mechanism (JCB3CX), resp. silniních motorových vozidel.  Nabízíme"    Jistotu a stabilitu silné spolenosti"    Nadstandardní zamstnanecké výhody vyplývající z kolektivní smlouvy"    Monost dalšího vzdlávání a profesního rstu  "    Píjemné pracovní prostedí                     Poadujeme:     SOU s výuním listem     idiský prkaz skupiny B     idiský prkaz skupiny C + platné profesní osvdení + karta do digitálního tachografu - výhodou     Min. zbývajících 10 bod     Praxe v ízení nákladních vozidel výhodou     Zdravotní prkaz     Ostatní kvalifikace výhodou (nap. VZV, pásová rypad...

 • Company Severočeská servisní a.s. in Louny
  22.08.2019 Updated on: 24.08.2019

  Místo výkonu práce: íní ul. LounyPracovní náplištní kanalizaní stoky, práce ve ztíených hygienických podmínkáchÚdrba a odstraování havárií na veejné ásti stokové sítObsluha malého nákladního vozidlaObsluha drobné mechanizaceZajišování inností dle poadavk od externích zákazník v oblasti poskytovaných sluebNabízímeJistotu a stabilitu silné spolenostiNadstandardní zamstnanecké výhody vyplývající z kolektivní smlouvyMonost dalšího vzdlávání   Dovolená nad rámec zákoníku práce                     PoadujemeSOU s výuním listemidiský prkaz skupiny BPraxe v ízení nákladních vozidel výhodouNutná dobrá fyzická zdatnostZrunost pi pohybu ve stísnném prostedíStravenky, dovolená nad rámec ZP, vzdlávací kurzy, píspvek na ivotní a penzijní pipojištní, zdravotní volno, preventivní lékaská pée a další dle ko...

 • Company Severočeská servisní a.s. in Other
  22.08.2019 Updated on: 24.08.2019

  Pracovní pomr na dobu uritou, dle dohody, po roce monost doby neurité. Nabízíme 13. a 14. plat a po zapracování monost navýšení mzdy, monost výplaty odmn.Pracovní nápl:     ízení a obsluha silniních motorových vozidel vetn speciálních a kontejnerových nástavebNabízíme:"    Jistotu a stabilitu silné spolenosti"    Nadstandardní zamstnanecké výhody vyplývající z kolektivní smlouvy"    Monost dalšího vzdlávání a profesního rstu  "    Píjemné pracovní prostedí                     Poadujeme:     SOU s výuním listem     idiský prkaz skupiny C + platné profesní osvdení + karta do digitálního tachografu     Dopravn psychologické vyšetení     Max. zbývajících 10 bod     Praxe v ízení nákladních vozidel výhodou     Zdravotní prkaz     Ostatní kvalifikace výhodou (nap. VZV, obsluha zemních stroj atd....

 • Company Severočeská servisní a.s. in Prace
  22.08.2019 Updated on: 23.08.2019

  Pracovní pomr na dobu uritou, dle dohody, po roce monost doby neurité. Nabízíme 13. a 14. plat a po zapracování monost navýšení mzdy.Pracovní nápl:"    Odborné práce pi zjišování a odstraování závad a opravách stroj a strojírenských zaízení"    Provádní údrbáských prací na strojních zaízeních i na objektech "    Provádní a ízení funkních zkoušek, revizí a kontrol stroj a zaízení"    Uvádní opravených stroj a zaízení do provozu vetn vystavování píslušných protokol"    Zajištní provozní evidence o prbhu a výsledcích práceNabízíme:"    Jistotu a stabilitu silné spolenosti"    Nadstandardní zamstnanecké výhody vyplývající z kolektivní smlouvy"    Monost dalšího vzdlávání a profesního rstu  "    Píjemné pracovní prostedí                     Poadujeme:"    SOU - výuní list v oboru, nebo v nkteré...

 • Company Severočeská servisní a.s. in Prace
  22.08.2019 Updated on: 23.08.2019

  Pracovní nápl"    Obsluha istírny odpadních vod, po zapracování pravidelné stídání 12 hod. smn v nepetritém provozu"    Obsluha vyhrazených technických zaízení "    Provádní další drobné údrby na OV - sekání porost, nátry, opravy oplocení"    Údrba zaízení istírny odpadních vod - práce ve ztíených hygienických podmínkách"    Zpracování dat na poítai - zajištní provozní evidenceNabízíme"    Jistotu a stabilitu silné spolenosti"    Nadstandardní zamstnanecké výhody vyplývající z kolektivní smlouvy"    Monost dalšího profesního vzdlávání  "    Dovolená nad rámec zákoníku práce                     Poadujeme"    Min. SOU - výuní list technického smru"    Základní znalosti a dovednosti pi práci s PC"    Zodpovdnost, flexibilita, samostatnost"    Dobrý zdravotní stav"    idiský prkaz skupiny B vý...

 • Company Severočeská servisní a.s. in Krupka
  18.08.2019 Updated on: 23.08.2019

  Montáe vodovod,opravy staveb,odstraování havárií v lokalit Teplice, Krupka a obce smr Ústí n. L., výmny vodomr, sekání a výez nálet, mytí vodojem a jímání atd. Stravenky za 100k a hradíme si 25 k13 a 14 platdovolená 25 dní a 3dny na nemoc1100 k msín na penzijní pipojištníCílové odmnyTýdenní sluby, monost si pivydlat navíc.Pracujeme od 7 do15 hodin. Jen 8 hodin v práci !Pracovní obleení v hodnot 10 000 kMsín mýdlo, toal. papír ,solvina,indulona a na tvrtletí runík,repelent a opalovací krémSluební mobil dotyk vetn sim hrazené firmou. Monost 4x sim pro rodinu.V pípad zájmu zaslat ivotopis na e-mail...

 • Company Severočeská servisní a.s. in Chomutov
  16.08.2019 Updated on: 22.08.2019

  V pípad zájmu zaslat strukturovaný ivotopis na email: Místo výkonu práce - Chomutov - ÚdlicePracovní nápl"    ištní kanalizaní stoky, práce ve ztíených hygienických podmínkách"    Údrba a odstraování havárií na veejné ásti stokové sít"    Obsluha malého nákladního vozidla nebo speciálního istícího vozidla"    Obsluha drobné mechanizace"    Zajišování inností dle poadavk od externích zákazník v oblasti poskytovaných sluebNabízíme"    Jistotu a stabilitu silné spolenosti"    Nadstandardní zamstnanecké výhody vyplývající z kolektivní smlouvy"    Monost dalšího profesního vzdlávání  "    Dovolená nad rámec zákoníku práce                     Poadujeme"    SOU s výuním listem"    idiský prkaz skupiny B, C výhodou"    Praxe v ízení nákladních vozidel výhodou"    Nutná dobrá fyzická zdatnost"    ...

 • Company Severočeská servisní a.s. in Misto
  04.08.2019 Updated on: 17.08.2019

  Místo výkonu práce: Ústí nad Labem.Pracovní nápl     Provádní diagnostické innosti na vodovodní síti     Monitorování stavu potrubí a pípojek na vodovodní síti     Lokalizace poruch vodovodní sít     Zamování vodovodních sítí pomocí GPS a pedání k zaevidování do GIS     Vykonávání pohotovostní slubyNabízíme     Jistotu a stabilitu silné spolenosti     Nadstandardní zamstnanecké výhody vyplývající z kolektivní smlouvy     Monost dalšího profesního vzdlávání       Dovolená nad rámec zákoníku práce                     Poadujeme     Min. SO s výuním listem     uivatelská znalost práce na PC (znalost ZIS, Korund+ výhodou)     praktické myšlení, orientace ve schématech a mapách     schopnost slovního projevu a komunikace     flexibilita, fyzická zdatnost, pelivost, pesnost, asová pizpsobivost  ...

 • Company Severočeská servisní a.s. in Machová
  04.08.2019 Updated on: 08.08.2019

  PROVOZNÍ ELEKTRIKÁ/-KANÁPL PRÁCE:- provádní odborných prací na vyhrazeném elektrickém zaízení a hromosvodech- práce pi zjišování a odstraování závad- kontroly, revize a opravy elektrického runího náadí a spotebi- obsluha energetických zaízeníNABÍZÍME:- po roce dle dohody doba neuritá- jistotu a stabilitu silné spolenosti- nadstandardní zamstnanecké výhody vyplývající z kolektivní smlouvy- monost dalšího profesního vzdlávání                 POADUJEME:- vyuen nebo SŠ - obor elektro - vyhláška 50/78 Sb. - minimáln paragraf 6- idiský prkaz skupiny B- práce na PC výhodou- praktické myšlení, samostatnost, preciznost a pesnost, schopnost pijmout odpovdnostZamstnanecké výhody: stravenky, benefity, dovolená navíc, vzdlávací kurzy, penzijní pipojištníHLÁSIT SE: Machová Dagmar, tel.: 417 808 396, hlá...

 • Company Severočeská servisní a.s. in Prace
  04.08.2019 Updated on: 08.08.2019

  SAMOSTATNÝ/-Á LABORANT/-KANÁPL PRÁCE:- Provádní odborných analýz vzork vod a vedení dokumentace v akreditované laboratoiNABÍZÍME:- Jistotu a stabilitu silné spolenosti- Nadstandardní zamstnanecké výhody vyplývající z kolektivní smlouvy- Monost dalšího profesního vzdlávání  - Dovolená nad rámec zákoníku práce                 POADUJEME:- ÚS/USO chemického smru s maturitou (vhodné pro absolventa bez praxe)- Práce s PC (Word, Excel, Labsys)- Pesnost, pelivost- Zodpovdnost, flexibilitaPo uplynutí doby urité, doba neuritá.Zamstnanecké výhody: 13. a 14. plat, stravenky, benefity, dovolená navíc, vzdlávací kurzy, píspvek na ivotní a penzijní pipojištní, zdravotní volno, preventivní lékaská péeHLÁSIT SE: Trojáková Kateina Bc., tel.: 417 808 142, e-mail: - zasílat ivotopis , (k projednání doporuenk...

 • Company Severočeská servisní a.s. in Rok
  28.07.2019 Updated on: 02.08.2019

  Pracovní nápl-    Provádní a ízení provozních montáních a údrbáských prací na vodovodní síti a vodohospodáských objektech-    Provádní odborných montáních prací dle dispozic nadízených-    Vykonávání pracovní pohotovostiNabízíme-    Zázemí silné nadnárodní spolenosti-    Jistotu a stabilitu velké firmy-    Nadstandardní zamstnanecké výhody vyplývající z kolektivní smlouvy-    Monost dalšího profesního vzdlávání -    Sociální benefity v celkové hodnot 27 000,- K za rok, 13. + 14. mzda -               Po roce doba neuritá                     Poadujeme-    SO s výuním listem (nejlépe vyuen v oboru instalatér)-    Platný sváeský prkaz výhodou-    idiský prkaz sk. B-    Práce na PC výhodou-    Praktické myšlení, samostatnost, preciznost a pesnostStravenky, dovolená nad rámec ZP, vzdlávací kurzy...

 • Company Severočeská servisní a.s. in Prace
  23.07.2019 Updated on: 25.07.2019

  Poadujeme:- SO s výuním listem (nejlépe vyuen v oboru Instalatér),- idiský prkaz sk. B,- Platný sváeský prkaz na plasty výhodou,- Praktické myšlení, samostatnost, preciznost a pesnost,- Práce na PC výhodou,- Fyzická zdatnost,Pracovní nápl:- Provádní a ízení provozních montáních a údrbáských prací na vodovodních sítích a vodohospodáských objektech,- Provádní odborných montáních prací dle dispozic nadízených,- Vykonávání pracovní pohotovosti,Nabízíme:- Jistotu a stabilitu silné spolenosti,- Nadstandardní zamstnanecké výhody vyplývající z kolektivní smlouvy,- Monost dalšího profesního vzdlávání,- Dovolená nad rámec zákoníku práce.Výhody:Stravenky, dovolená nad rámec ZP, vzdlávací kurzy, píspvek na ivotní a penzijní pipojištní, zdravotní volno, preventivní lékaská pée a další dle kolektivní sm...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Severočeská servisní a.s. Edit filters