Jobmonitor. Search results for ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

5 Jobs found

Used filters:
 • ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.x
Displaying 1-5 of 5 results.
 • Company ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. in Prace
  02.05.2021 Updated on: 03.05.2021

  TECHNIK-TECHNIKA PÍPRAVY A REALIZACE STAVEBPoadujeme: vzdlání SPŠ stavební nebo VŠ obor dopravní stavby (i pro absolventy), autorizace v oboru dopravních staveb - výhodou, znalost stavebního zákona výhodou, orientace v SN, idiský pr. sk. B,znalost práce na PC (Microsoft Office: Word, Excel, Outlook),samostatnost, flexibilita, spolehlivostNápl práce:Pi píprav staveb pipravuje podklady pro investiní zámry, zadání a vypracování projektové dokumentace (przkum, diagnostika a stavební dokumentace), její posouzení a schválení. Zajišuje majetkovou pípravu staveb (píprava podklad pro správní ízení, zjištní vlastník nemovitostí a další podklady pro jednání o výkupech pozemk, píprava píslušných smluv. Zajištní povolení staveb dle stavebního a silniního zákona, projektových dokumentací, zpracování tec...

 • Company ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. in Dobre
  01.05.2021 Updated on: 02.05.2021

  REFERENT/ REFERENTKA SMLUVNÍCH VZTAH- PP na dobu uritou, nástup 1.7.2021, celé znní inzerátu naleznete na: - Poadujeme: vysokoškolské vzdlání právního zamení, orientace v oblasti zadávání veejných zakázek výhodou, komunikaní dovednosti, svdomitost, samostatnost, organizaní schopnosti, velmi dobrou znalost práce na PC (Microsoft Office: Word, Excel, Outlook, Internet  Explorer), idiský prkaz sk. B výhodou- Vhodné i pro absolventy- Nápl práce: zajišování zadávacích ízení podle zákona . 134/2016 Sb., o zadávání veejných zakázek, v platném znní, píprava smluv za spolenost, ešení smluvních vztah, zajišování poptávkových ízení pro spolenost, ešení smluvních vztah za spolenost- Nabízíme: dobré zázemí stabilní spolenosti, pruná pracovní doba, 5 týdn dovolené, stravenky v hodnot 100,- K, prmrná ron...

 • Company ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. in Dobre
  01.05.2021 Updated on: 02.05.2021

  IDI / IDIKA- PP na dobu neuritou, nástup moný ihned- Poadujeme: SOU  technického zamení, praxe v oboru minimáln 2 roky výhodou, profesní idiský prkaz sk. C, píp. C+E, dopravn psychologické vyšetení, ízení a obsluha silniních motorových vozidel urených pro údrbu silniní sít- Nápl práce: Práce spojené s výkonem bné údrby silnic stavebního a nestavebního charakteru, zimní údrby silnic, zejména posyp vozovek chemickým nebo inertním materiálem a pluhování. Zajišování prjezdnosti, regulace a ízení dopravy. ízení motorových vozidel a obsluha stavebních stroj a mechanism. Práce pi údrb souástí a píslušenství silnic I., II. a III. tídy. Pohotovost k výkonu zimní údrby, zajištní výjezd pro zajišování BESIPu a neodkladných zásah na silniní síti silnic I., II. a III. tídy- Nabízíme: Dobré zázemí stabi...

 • Company ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. in Dobre
  01.05.2021 Updated on: 02.05.2021

  TECHNIK / TECHNIKA PÍPRAVY A REALIZACE STAVEB- PP na dobu neuritou, nástup 1.4.2021 nebo dle dohody- Poadujeme:  vzdlání SPŠ stavební nebo VŠ obor dopravní stavby (i pro absolventy), autorizace v oboru dopravních staveb - výhodou, znalost stavebního zákona výhodou, orientace v SN, idiský prkaz sk. B, znalost práce na PC (Microsoft Office: Word, Excel, Outlook)o samostatnost, flexibilita, spolehlivost- Nápl práce:Pi píprav staveb Pipravuje podklady pro investiní zámry. Zajišuje pípravu staveb, zadání vypracování projektové dokumentace (przkum, diagnostika a stavební dokumentace), její posouzení a schválení. Zajišuje majetkovou pípravu staveb (píprava podklad pro správní ízení, zjištní vlastník nemovitostí a další podklady pro jednání o výkupech pozemk, píprava píslušných smluv. Zajištní pov...

 • Company ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. in Dobre
  01.05.2021 Updated on: 03.05.2021

  REFERENT / REFERENTKA DOPRAVY - PP na dobu neuritou, nástup 1.6.2021- Poadujeme: ÚSO s maturitou,  technického zamení, praxi v oboru minimáln 1 rok,  idiský prkaz sk. B (C výhodou), znalost práce na PC: MS Office, samostatnost, flexibilita, spolehlivost, dobré organizaní a komunikaní schopnosti (vedení kolektivu cca 4 zamstnanc)- Nápl práce: zodpovídá za innost opravárenské dílny závodu, ídí innost jejích zamstnancodpovídá za ádný technický stav vozového parku, sestavuje plán údrby vozidel, stroj a zaízení, zajišuje bné opravy vozového parku (mimo schváleného plánu stedních a generálních oprav) a dbá na hospodárnost oprav a výbr dodavatel subdodávek a oprav stroj v rámci svého závodu dle platných vnitropodnikových smrnic, návrhy na vyazení, prodej nebo zrušení stroj, dopravních a mechaniza...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Edit filters