Jobmonitor. Search results for Legal professionals not elsewhere classified

8 Jobs found for Legal professionals not elsewhere classified in Czech Republic

Used filters:
 • Legal professionals not elsewhere classifiedx
Displaying 1-8 of 8 results.
 • Company TechnoNIKOL-Strojitělnyje Sistěmy, odštěpný závod in Other
  08.03.2021

  Významný Evropský výrobce stavebních materiál hledá vhodného kandidáta/-tku na pozici Podnikového právníka.Vhodný kandidát musí hovoit plyn rusky a anglicky (nmina a italština výhodou), mít odpovídající vysokoškolské vzdlání a praxi více jak 5 let na pozici podnikového právníka. Zamstnanecké výhody:5 týdn dovolené, odpovídající mzda...

 • Company Zdeňka Batrinová in Chomutov
  07.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  V pípad zájmu zaslat strukturovaný ivotopis na email:  Místo výkonu práce - Školní .p. 5336, Chomutov...

 • Company Mgr. OKSANA RIZAK, advokátní kancelář in Prace
  06.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Upesující informace: stáe v oboru práva Ukrajiny (advokacie) nejmén 10 let, schopnost týmové práce, ukrajinština na úrovnírodilého mluvího, samostatnost, spolehlivost...

 • Company CME Services s.r.o. in Other
  06.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  poadujeme anglitinu na úrovni C2 - rodilý mluví, vzdlání v oboru a pedchozí praxi minimáln 10 let...

 • Company Olomoucký kraj in Misto
  06.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Pracovišt: Krajský úad Olomouckého kraje, Jeremenkova .p. 1191/40a, Olomouc.(pracovní pomr na dobu uritou - zástup za rodiovskou dovolenou)Charakteristika vykonávané práce: vypracovávání zásadních právních výklad a stanovisek nebo stanovování obecných postup aplikace právních pedpis nebo komunitárních pedpis ve specializovaných oborech ve vymezené psobnosti státní správy nebo samosprávy vetn pípadného ešení vcn a právn sloitých pípad a zastupování veejných zájm v soudních sporech.Poadavky: - dosaené vzdlání VŠ- obor vzdlání právo- znalosti oboru: zákon o sociálních slubách, zákon o sociáln-právní ochran dtí, správní ád, zákon o krajích, zákon o o odpovdnosti za pestupky a ízení o nich- zvláštní odborná zpsobilost    pro výkon správních inností v sociálních slubách, pi sociáln-právní ochran...

 • Company Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze in Misto
  02.03.2021 Updated on: 04.03.2021

  MÍSTO VÝKONU : Dittrichova .p. 329/17, Nové Msto, 120 00  Praha 2KONTAKT : Bianiková Jarmila Mgr., tel.: 234 118 139, e-mail: o    podílí se na píprav koncepních a metodických materiál vetn standardizace kontrolních postup,o    úastní se v odvodnných pípadech výkonu SZD a jiných úedních úkon na míst,o    je oprávnnou úední osobou ve správních ízeních vedených z moci úední na základ kontrolních zjištní z výkonu státního zdravotního dozoru, zejm. o pestupcích; pipravuje návrhy rozhodnutí a jiných procesních úkon,o    podílí se na prošetování stíností dle § 175 správního ádu a vyizování podnt k zahájení správního ízení,o    podílí se na sjednávání smluvních závazkových vztah souvisejících s provozem sluebního úadu (smlouvy o dílo, kupní smlouvy apod.), kontroluje jejich soulad s právními pedp...

 • Company Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. in Prace
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBROVÉHO ÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICEVýzkumný ústav bezpenosti práce, v.v.i., 110 00, Praha 1, Jeruzalémská 9zastoupená editelem: PhDr. Davidem Michalíkem, Ph.D. DBA , I 00025950,vyhlašuje dne 30. 11. 2020 výbrové ízení na obsazení pracovního místa:                                                       výzkumný pracovník   .j.: VÚBP/1975/II.2/2020/5.99/VDruh práce: výzkumný pracovník právního oddleníPráce na plný pracovní úvazek.Pracovní pomr bude sjednán na dobu uritou s moností prodlouení na dobu neuritou.Pedpokládané datum nástupu:   1. 1. 2021Poadované vzdlání:"    vysokoškolské vzdlání obor právoPoadované znalosti a dovednosti:"    znalost práce na PC (MS Office - zejm. Word, Excel, PowerPoint)"    stedn pokroilá znalost anglického jazyka a minimáln další sv...

 • Company Liberty Ostrava a.s. in Misto
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  26199   Ostatní specialisté v oblasti práva a píbuzných oblastechZamKMísto výkonu práce: Vratimovská 689/117, Ostrava - KuiceKontakt osobn po pedchozí domluv, e-mailem, telefonicky Po-Pá 8-16 hod.Nápl práce: Revize obchodních smluv, vyjednávání s klíovými dodavateli, píprava smluvních podklad, píprava podklad pro právní, nákupní a obchodní oddlení, poskytování poradenství v oblasti obchodních smluv. Poadovaný profil:Min. 2 roky zkušeností na obdobné pozici, zkušnosti s revizí smluvních dokument, zkušenosti s pípravou smluvních dokument (nákupní, leasingové, servisní, apod.), Bc. vzdlání (právní nebo ekonomické zamení výhodou), znalost anglického jazyka min. na úrovni A2, znalost ruského jazyka výhodou....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Legal professionals not elsewhere classified Edit filters