Jobmonitor. Search results for Metal working machine tool setters and operators

190 Jobs found for Metal working machine tool setters and operators in Czech Republic

Used filters:
 • Metal working machine tool setters and operatorsx
Displaying 1-50 of 190 results.
 • Company Zambelli - technik, spol. s r. o. in Prace
  30.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Vyrábíme krbová kamna a kovové ásti nábytku. Do výrobního závodu v eském Krumlov hledáme pracovníka na obsluhu vrtaek. Poadujeme alespo ástenou znalost tení výkresové dokumentace, dobrou znalost práce s runími midly. Práce, kterou nabízíme, je ve 2-smnném reimu. Nástup ihned, hrubá mzda od 110,- K - 145,- K/hod.Nabízíme:Finanní benefity:- po zapracování navýšíme mzdu, zohledníme pedchozí praxi- nadstandardní píplatek za odpolední smnu- monost msíní a tvrtletní odmny- pololetní odmna (13. plat)- odmny za mimoádnou smnu - píspvek na dopravu- vrnostní odmny dle odpracovaných let- monost mimoádné odmny- odmna za doporuení nového zamstnance- píspvek na penzijní pipojištníNefinanní benefity:- 1 týden dovolené nad rámec zákoníku práce- obd na ranní i teplá veee na odpolední smn (dotované menu)- z...

 • Company Zambelli - technik, spol. s r. o. in Kámen
  30.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Obsluha CNC  - Chcete se podílet na výrob designových kamen, komponent pro obytné vozy vhlasných znaek a kovových souástek do nábytkáského prmyslu? V souasné dob hledáme pracovníky pro obsluhu CNC stroj a CNC ohraovacích lis do 3smnného provozu. Poadujeme minimáln stední odborné vzdlání s výuním listem a schopnost základní orientace ve výkresové dokumentaci.Po zapracování nabízíme navýšením mzdy. Po uplynutí doby urité prodlouíme smlouvu na neurito.Zamstnanecké výhody: "    píplatek za odpolední smnu 5 K/hod"    píplatek za noní smnu 22 K/hod"    msíní, tvrtletní a pololetní odmny"    msíní bonus za 100% podíl na hospodáském výsledku ve výši 2000 K"    systém vrnostních odmn"    odmny dle ivotních jubileí"    odmnu za doporuení nového zamstnance ve výši 10000 K"    odmnu za píchod na mimoá...

 • Company CENTES, spol. s r. o. in Other
  30.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Pijmeme seizovae a obsluhu na CNC stroje.Poadujeme: vyuení v oboru nebo praxi. Zamstnanecké výhody: obdy, sick day, placené volno aj.V pípad zájmu kontaktujte zamstnavatele e-mailem i telefonicky. ...

 • Company RONAL CR s.r.o. in Misto
  30.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Místo výkonu Pardubice - Staré ivice.Nápl práce:- obrábní kola z lehkých slitin- kontrola rozmr podle kontrolní karty, plánu J a platné výkresové dokumentace- odstranní tísek z kol a technologií na pracovišti- poádek a istota na pracovišti- oznaení palet lístky podle pedpisu- pracovník na tomto pracovním míst je zodpovdný za vyrobení potebného potu kus za stanovený normovaný as- je spoluodpovdný za dodrování pedepsaných rozmr a za kvalitu- je zodpovdný za správné provádní své práce s vynaloením potebné pozornosti tomu, aby se zabránilo opracování vadných díl nebo jiným chybám- je povinen neprodlen hlásit všechny zjištné odchylky v provozním reimu, jako nap. odchylky rozmr, závady na strojích, chyby v programech apod. píslušnému seizovai, mistrovi nebo pracovníkovi útvaru ízení jakostiZamst...

 • Company Markmont, s.r.o. in Misto
  30.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Místo výkonu práce. Markmont s.r.o, Josefa Daka 1956, 53843 Temošnice.Do strojírenské výroby v Pardubickém kraji v  Temošnice ( okr. Chrudim). hledáme šikovné soustruníky – klasika.Nápl práce:Montání innost a zámenické práce ve strojní výrob.Výroba elektromechanických a hydraulických brzdových systém pro kolejová vozidla.Obsluha konvenního soustruhu, práce s výkresovou dokumentací.POADUJEME:•    praxe ve strojním oboru•    Manuální zrunost•    Orientaci ve výkresové dokumentaciNABÍZÍME•    Smlouvu na HPP•    Dlouhodobou spolupráci ve stabilním podniku•    Monost záloh•    Ubytování•    Monost pesasMísto výkonu práce:•    Temošnice ( okr. Chrudim) , Pardubický krajSmny:Tísmnný provoz s moností pesas dle dohody.Mzdaa 170 K / hod. dle pracovního zaazeníNástup dle dohodyV pípad zájmu volejte i...

 • Company Markmont, s.r.o. in Misto
  30.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Místo výkonu práce. Markmont s.r.o, Josefa Daka 1956, 53843 TemošniceDo strojírenské výroby v Pardubickém kraji v  Temošnice ( okr. Chrudim) pijmeme zamstnance pro obsluhu frézy – klasika.Nápl práce:Montání innost a zámenické práce ve strojní výrob.Výroba elektromechanických a hydraulických brzdových systém pro kolejová vozidla.Obsluha frézy, výroba a mení kovových díl, pée o stroj a práce s výkresovou dokumentací,POADUJEME:•    praxe ve strojním oboru•    Manuální zrunost•    Orientaci ve výkresové dokumentaciNABÍZÍME•    Smlouvu na HPP•    Dlouhodobou spolupráci ve stabilním podniku•    Monost záloh•    Ubytování – zdarma•    Píspvek na cestovné•    Monost pesasMísto výkonu práce:•    Temošnice ( okr. Chrudim) , Pardubický krajSmny:Tísmnný provoz s moností pesas dle dohody.Mzdaa 170 K / ...

 • Company EXELSIOR ENGINEERING a.s. in Misto
  29.10.2020 Updated on: 30.10.2020

  Nápl práce: provádí odborné a bné zámenické práce v rozsahu své kvalifikace, vytváení nových technologických postup, obsluha CNC stroj, svaování a ezání laserem. Poadujeme: praxi v oboru, vzdlání strojírenského zamení, praxi s ízením CNC stroj, dobrá znalost tení a orientace v technických výkresech, odpovdný pístup k práci, samostatnost, spolehlivost, zrunost, pelivost, pozice je vhodná i pro šikovné absolventy. Nabízíme: dlouhodobé a stabilní zamstnání v dynamicky se rozvíjejcící a prosperující spolenosti, kompletní zaškolení, pátelské prostedí, férové jednání, zajímavou a tvoivou práci, pracovní smlouvu na dobu neuritou, práce na hlavní pracovní pomr, místo výkonu práce Horní Suchá, dobrá dopravní dostupnost, práce v 1 smnném provozu, nástup moný IHNED     ...

 • Company MAVA-lisovna s.r.o. in Prace
  29.10.2020 Updated on: 30.10.2020

  Nápl práce: obsluha CNC ohraovacího lisuPoadavky: SOU s výuním listem, orientace v technické dokumentaci, samostatnostVýhody: prémie, 5 týdn dovolené, píspvek na obdy, jedno smrný provoz...

 • Company MAVA-lisovna s.r.o. in Prace
  29.10.2020 Updated on: 30.10.2020

  Nápl práce: Obsluha a seizova CNC obrábcího strojePoadavky: Zkušenost s obsluhou CNC obrábcích center, samostatnost, spolehlivost, orientace v technické dokumentaciVýhody: prémie, 5 týdn dovolené, píspvek na obdy, jedno smrný provoz...

 • Company EUTECH akciová společnost in Prace
  29.10.2020 Updated on: 30.10.2020

  Pracovišt: Nádraní .p. 1617/1, Šternberk.První kontakt je moný POUZE telefonicky nebo emailem.Poadujeme:Výbornou orientaci ve výkresové dokumentaciZnalost vlastního programování v systému HeidenhainZnalost práce s midlyZnalost práce na PCSamostatnost a schopnost ešit problémyAlespo základní znalost eského jazykaPraxi v obsluze CNC obrábcích center v kusové výrob v nástrojárn min. 3 rokyNápl práce:Výroba tvarových díl pro vstikovací formyVýroba díl pro zahraniní zákazníky a letecký prmyslFrézování díl ve 2D a 3DProgramování ve 2DVícestrojová obsluhaSamokontrola kvalityPreventivní údrba strojeNabízíme:Zajímavou nejednotvárnou práciMonost rstuStabilní zamstnáníVíce informací: ...

 • Company METCOMP CZECH s.r.o. in Misto
  29.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Práce ve strojírenském provoze na kovozpracujících strojích (CNC obrábcí a tváení stroje). Zaškolení na poadovanou práci/stroj.Mzdové hodnocení na základ výkonu a kvality (individuální msíní hodnocení).Monost postupu na vyšší pracovní/mzdové pozice (po osvdení pracovních dovedností a spolehlivosti). Stabilní místo pro spolehlivé, zruné a pracovité zamstnance....

 • Company EBAS spol. s r.o. in Prace
  29.10.2020

  Pracovišt Benešov, Kiíkova 1480Soustruení, frézování, pop. broušení díl na pracovišti údrby vlastních lisovacích nástroj.Práce na údrb stroj a zaízeníNabízíme: stravování s píspvkemPrvní kontakt e-mailem, telefonicky 8:00-13:00 hod...

 • Company STAKO Červený Kostelec s.r.o. in Prace
  29.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Pracovní pomr na dobu neuritou, jednosmnný provoz. Nástup moný ihned. Pozice je vhodná i pro absolventy/absolventky.Nápl práce: obsluha konvenních i CNC obrábcích stroj.Poadavky: samostatné myšlení, chu uit se novým vcem.Zamstnavatel nabízí: práci v progresivn se rozvíjející firm, 4 týdny dovolené, závodní stavování.Kontakt - pan Zmrzlík Kvtoslav, tel.: +420 737 458 911 (od 07:00 hod. do 13:00 hod.), e-mail: " target="_blank" rel="nofollow"> (pro zaslání ivotopisu)....

 • Company ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o. in Prace
  29.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Informace poskytn paní Hana Rodová , tel.: 388 452 254, e-mail: " target="_blank" rel="nofollow">Nápl práce:- Doplování materiálu.- Nastavování a penastavování osazovacích stroj.- Provádní mezioperaních kontrol bhem osazovaní desky plošných spoj.- Hospodaení s materiálem na zakázku.Poadujeme:- SŠ technického smru.- Spolehlivost, zrunost, pelivost, uenlivost.- Znalost tení technických výkres.Zamstnanecké výhody:píspvek na penzijní pipojištní, zdravotní bonus, podnikové stravování,dovolená navíc,jízdní výhody....

 • Company Armax s.r.o. in Libouchec
  29.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Místo výkonu práce: Vdecko technický park Nupharo, Knínice 55, LibouchecPoadujeme: dobrou znalost tení výkresové dokumentace, ovládání základních midel, zkušenost s tískovým obrábním, samostatnost, pelivost,  znalost ídicího systém Heidenhain výhodou.Nabízíme: mzdu 24 000,-K,  finanní ohodnocení závislé na zkušenostech a pracovním výkonu Kontakt: telefonicky....

 • Company Armax s.r.o. in Libouchec
  29.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Místo výkonu práce: Vdecko technický park Nupharo, Knínice 55, LibouchecPoadujeme: dobrou znalost tení výkresové dokumentace, ovládání základních midel, zkušenost s tískovým obrábním, samostatnost, pelivosNabízíme: mzdu 24 000,-K,  finanní ohodnocení závislé na zkušenostech a pracovním výkonu Kontakt: telefonicky....

 • Company MAVET CZ s.r.o. in Provoz
  29.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Pracovní pomr na dobu neuritou, jednosmnný provoz. Nástup moný ihned. Zamstnání je vhodné i pro absolventy/-ky.Poadavky: znalost tení výkresové dokumentace, zodpovdný pístup k plnní zadaných úkol, trestní bezúhonnost, obasné výjezdy na montá a servis zaízení u zákazníka, výhodou idiský prkaz sk. B.Zamstnanecké výhody: závodní stravování, 5 týdn dovolené, pruná pracovní doba, píspvek na dopravu do zamstnání.Kontakt - pan Ing. Musil Petr, tel.: +420 736 483 402, e-mail: (pro zaslání ivotopisu)....

 • Company Kartáče Souček, s.r.o. in Prace
  29.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  OBSLUHA NC STROJ- PP na dobu neuritou, nástup moný ihned nebo dle dohody- Nápl práce: obsluha a výroba na íslicov ízeném stroji, nastavování stroje- Poadujeme: fyzickou zdatnost, samostatnost, pelivost, základy práce na PC- Nabízíme: píspvek na stravování a další benefity- V pípad zájmu zašlete svj ivotopis na e-mailovou adresu ...

 • Company Josef Žerníček in Prace
  29.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Nápl práce: Obsluhuje a seizuje CNC stroj profilový laserPoadavky: Znalost výkresové dokumentace, zkušenosti se zpracováváním kovových materiál, zrunost, samostatnost.2 smny - ranní od 6 - 14,30 hod., odpolední od 14,30-22 hodin.Nabízené výhody: 25 dní dovolené, 13 plat, píspvek na stravování, dchodová pipojištní bonusový systém. Kontakt: telefonicky, e-mailem, nebo osobn Út - od 9:00 - do 10:00...

 • Company KARSIT HOLDING, s.r.o. in Prace
  29.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Nápl práce: seizování a píprava stroj ve výrob dle aktuální zakázkové nápln, údrby a drobné opravy na sveném výrobním pracovišti, spolupráce s oddlením kvality a nástrojárny.Co od Vás zamstnavatel oekává: stední odborné vzdlání s výuním listem i maturitou, nejlépe ve strojírenském oboru (mechanika, údrba, elektro); praxi v oboru; výhodou jsou zkušenosti se seizováním provozních zaízení nebo robotických pracoviš; technické myšlení; manuální zrunost; ochotu pracovat ve vícesmnném provozu.Co Vám zamstnavatel nabízí: zázemí dlouhodob prosperující výrobní spolenosti v automotive; jistotu stabilního zamstnání; pracovišt v Jaromi; nástup moný ihned nebo dohodou; pracovní pomr na dobu uritou (1 rok) s moností prodlouení na dobu neuritou; motivaní mzdové ohodnocení; zamstnanecké benefity (další odb...

 • Company ATAS elektromotory Náchod a.s. in Other
  29.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Pracovní pomr na dobu uritou s moností prodlouení. Nástup moný ihned. Pozice je vhodná i pro absolventy/absolventky. Poadavky: vyuení ve strojním oboru, manuální zrunost, spolehlivost, pelivost, samostatnost.Zamstnanecké výhody: 5 týdn dovolené, stravenky, závodní stravování, rekreace na chat v Krkonoších, odmny za dárcovství krve, píspvek na dtské tábory a další benefity.Kontakt - Ing. Michaela Eimannová, tel. 491 446 490, 604 211 467; Ing. Tereza Ilšnerová, tel. 491 446 494, 604 527 636, e-mail: (pro zaslání ivotopisu)....

 • Company ATAS elektromotory Náchod a.s. in Other
  29.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Pracovní pomr na dobu uritou s moností prodlouení. Nástup moný ihned. Pozice je vhodná i pro absolventy/absolventky. Poadavky: vyuení ve strojním oboru, manuální zrunost, praxe výhodou.Zamstnanecké výhody: 5 týdn dovolené, stravenky, závodní stravování, rekreace na chat v Krkonoších, odmny za dárcovství krve, píspvek na dtské tábory a další benefity.Kontakt - Ing. Michaela Eimannová, tel. 491 446 490, 604 211 467; Ing. Tereza Ilšnerová, tel. 491 446 494, 604 527 636, e-mail: (pro zaslání ivotopisu)....

 • Company Relta s.r.o. in Misto
  29.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Místo výkonu práce: Ústecká 130, Chlumec.Nápl práce: zakázková kovovýroba (výroba forem a pípravk)Poadujeme: vyuení.Nabízíme: mzdu 17 800 - 20 000, - K., monost stravování, zajištné ubytování.Kontakt: Po-PÁ od 08:00 do 14:00 hod. si telefonicky sjednat osobní schzku....

 • Company Jelínek - MDT, s.r.o. in Prace
  29.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  První kontakt:Biliková Eva, tel.: 602 230 572, Po - Pá 8 - 14 hod,e-mail: " target="_blank" rel="nofollow">.Nápl práce:Pomocné práce na díln, broušení, ezání, práce s materiálem a ostatní práce, které souvisí s výrobou.Poadavky:Odpovdnost.Zamstnanecké výhody:Stravenky....

 • Company V a n ě k . s.r.o. in Prace
  29.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  SOUSTRUNÍK - práce na karuselu ( SV12), mzda dle praxeNabízíme: pravidelné msíní prémie, píspvek na obdyTel. kontakt moný Po - Pá od 6.00 - 14.00 hodin....

 • Company GEMEC - UNION a.s. in Jívka
  29.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  SEIZOVA  - SEIZOVAKA A OBSLUHA ÍSLICOV ÍZENÝCH STROJ Poadujeme: znalost tení výkresové dokumentace, vyuení v oboru nebo praxe, zdravotní zpsobilost, pracovitost, spolehlivost, zodpovdnost,schopnost samostatné práceVýhodou: Certifikát sváee dle EN ISO 9606-1 pro metodu 135Odmování v úkolové mzd, osobní ohodnocení, prémie, individuální ohodnocení dle dosahovaných pracovních výsledk.Nabízíme :jednosmnný provozpráci v dynamické spolenosti,píjemný kolektiv systém firemních benefit (píspvek na dopravu, stravování, Unišek)monost ubytování - pidlení sluebního bytuodmnu dle pracovního nasazeníNástup moný ihnedPracovišt: Jívka, acléV pípad zájmu zašlete strukturovaný ivotopis. Kontaktní osoba: Stonjeková Hana, osobní oddlení, tel. 499829823, e-mail: ...

 • Company GarFen.cz,s.r.o. in Prace
  29.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Pracovišt: Kelany 17. Obrábní na konvenních soustruzích a CNC frézách - potebné znalosti a dovednosti pro obsluhu, znalost výkresové dokumentace, technologických postup, iniciativa a samostatnost. Práce v malém kolektivu v zázenmí firmy s 20letou tradicí. Mimoádné a výkonové odmny, 60,- K denn píspvek na stravu, úhrada pojištní hmotné odpovdnosti, benefity, monost rozvíjení dovednosti a dalšího vzdlávání. Kontakt na tel. 608 446 810 od 8:00 do 15:00 hod, na mail: ...

 • Company HDO, spol. s r.o. in Dobra
  29.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Vyuení v oboru kovovýroba, dobrá orientace ve výkresové dokumentaci, praxe v mení výhodou, NJ/AJ výhodou, flexibilita.Pracovní doba: 6-18:00 hod., 18-6:00 hod dle harmonogramu smn.Závodní stravování, 5 týdn dovolené, prémiový systém.Kontakt: e-mailem....

 • Company EXELSIOR ENGINEERING a.s. in Misto
  29.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Nápl práce: provádí odborné a bné zámenické práce v rozsahu své kvalifikace, vytváení nových technologických postup, obsluha CNC stroj, svaování a ezání laserem. Poadujeme: praxi v oboru, vzdlání strojírenského zamení, praxi s ízením CNC stroj, dobrá znalost tení a orientace v technických výkresech, odpovdný pístup k práci, samostatnost, spolehlivost, zrunost, pelivost, pozice je vhodná i pro šikovné absolventy. Nabízíme: dlouhodobé a stabilní zamstnání v dynamicky se rozvíjejcící a prosperující spolenosti, kompletní zaškolení, pátelské prostedí, férové jednání, zajímavou a tvoivou práci, pracovní smlouvu na dobu neuritou, práce na hlavní pracovní pomr, místo výkonu práce Horní Suchá, dobrá dopravní dostupnost, práce v 1 smnném provozu, nástup moný IHNED     ...

 • Company MAVA-lisovna s.r.o. in Prace
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Nápl práce: obsluha CNC ohraovacího lisuPoadavky: SOU s výuním listem, orientace v technické dokumentaci, samostatnostVýhody: prémie, 5 týdn dovolené, píspvek na obdy, jedno smrný provoz...

 • Company MAVA-lisovna s.r.o. in Prace
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Nápl práce: Obsluha a seizova CNC obrábcího strojePoadavky: Zkušenost s obsluhou CNC obrábcích center, samostatnost, spolehlivost, orientace v technické dokumentaciVýhody: prémie, 5 týdn dovolené, píspvek na obdy, jedno smrný provoz...

 • Company VINAMET CZ s.r.o. in Prace
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  - SOU/SŠ strojírenské nebo elektrotechnické zamení, pípadn zamení na technologii zpracování plast- údrba a seizování stroj na zpracování plast, údrba forem- idiský prkaz skupiny B- odpovdný pístup k práci, schopnost pracovat samostatn, ochota uit se novým vcem- flexibilita a ochota pracovat ve tísmnném provozu- výhodou pedchozí praxe v oboru Jistota práce v dlouhodob prosperující eské firm. Závodní stravování s píspvkem zamstnavatele ve vlastním stravovacím zaízení. Píplatky za odpolední a noní smny. Msíní a pololetní odmny. Pátelský kolektiv.   Zpsob kontaktu: telefonicky (po-pá 7:30-15:00) nebo e-mailem....

 • Company DIOSS NÝŘANY a.s. in Misto
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  místo výkonu práce: Nýany, Na Tesle 1238Vyuen v technickém oboruPraxe na podobné pozici výhodou.Nápl práce:Ohyb a zakruování hliníkových a nerezových díl.Zamstnananecké výhody: 25 dní dovolené, píspvky na závodní stravování, píspvky na penzijní pipojištní, píplatky za práci v odpolední smn, léka v areálu firmy, firemní ubytovna...První kontakt: e-mailem...

 • Company OSHITANI Czech s.r.o. in Prace
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Nápl práce: ištní a seizování stroj a zaízení, píprava stroj pro výrobu, provádní jednoduchých oprav, spolupráce s profi-techniky pi plánovaných opravách stroj od dodavatele. Poadujeme: SOU/SŠ/VŠ vzdlání, zkušenosti s obsluhou a seizováním výrobních stroj, manuální zrunost, zájem o techniku, pracovitost. Nabízíme: odpovídající mzdové ohodnocení, píplatky a bonusy ("13. plat"), proplácení nebo erpání pesas, 5 týdn dovolené, stravenky, zaškolení, práci ve 2-smnném provoze (peván ranní: 6-14 hod., obas odpolední: 12-20 hod). Kontakt: telefonicky, e-mailem (zaslat ivotopis)....

 • Company Alcometal s.r.o. in Hradec
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  OPERÁTOR/-KA CNC- Místo výkonu práce: Praská tída 691/11, Hradec Králové- PP na dobu neuritou, nástup moný ihned,- Nápl práce: obsluha CNC frézovacího centra, tení výkres, seízení nástroj, mení- V pípad zájmu nás kontaktujte e-mailem, kontaktní osoba: p. Petrovický,  e-mail: ...

 • Company Miloslav Zemek in Other
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  OBRÁB - OBRÁBKA  KOV-  mono i se základním vzdláním, spolehlivost, pracovitost , vhodné i pro dchodce...

 • Company Strojírna Vrága s.r.o. in Other
  29.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Poadujeme: vyuení v oboru, praxe nutná. Nástup moný ihned....

 • Company ARIES, a.s. in Dobre
  29.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  SEIZOVA PLETACÍCH STROJCo si pod tím pestavitBudete se starat o strojní zaízení v pletárn tak, aby vše belo jako po másle. Hlavní souástí vaší práce bude nastavování stroj podle poadavk výroby, kontrola jejich správného chodu a v pípad chybovosti také drobné opravy.Bez eho se neobejdete- ukoneného odborného vzdlání se technickým zamením (výuní list)- manuální zrunosti- ochoty pracovat v tísmnném provozuCo bude výhodou- zkušenosti na obdobné poziciCo získáte - práci ve stabilní eské firm- dobré platové ohodnocení- benefitní program pro zamstnance- píspvek na stravování- 5 týdn dovolenéPokud jste šikovný lovk, který rád proniká do toho, jak rzné mechanické stroje fungují, chcete pracovat v malém kolektivu ve firm s rodinnou atmosférou a získat stabilní práci, zašlete svj profesní ivotopis na...

 • Company ERKA METALTEC s.r.o. in Other
  29.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Pracovní nápl: obsluha a seizování CNC stroje, kontrola nastavení stroje, urování vhodných parametr ezu, upínání a vyrovnávání obrábné ásti materiálu i nástroje. Odpovdnost, samostatnost. Bliší informace o volném míst p. Pekárová, profesní ivotopis zaslat na e-mail....

 • Company TMW, a.s. in Vítaná
  29.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Obsluha CNC frézy, praxe vítána.Nabízíme: píspvek na stravování, 5 týdn dovolené, další firemní benefityOsobní i tel. kontakt moný v pracovní dny od 6.00 - 14.30 hodin....

 • Company TMW, a.s. in Other
  29.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Nabízíme firemní benefity - píspvek na stravování, 5 týdn dovolené, mosnost odborného rstu....

 • Company TMW, a.s. in Vítaná
  29.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Obsluha CNC frézy, praxe vítána.Nabízíme: píspvek na stravování, 5 týdn dovolené, další firemní benefity...

 • Company TMW, a.s. in Other
  29.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  OBSLUHA CNC LISUNabízíme: píspvek na stravování, 5 týdn dovolenéTel. i osobní kontakt moný v pracovní dny od 6.00 - 14.30 hod....

 • Company InTiCa Systems s.r.o. in Bavorov
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Poadavky:- vyuen v oboru - mechanik, mechatronik nebo automechanikVýhody:- 25 dní dovolené, stravenky v hodnot 60K, roní prémie, odmny ze zisku, isté pracovní prostedí, zajištní dopravy do zamstnání ze  smru Bavorov, Lenora, Lhenice, Netolice a Vlachovo Bezí a zptKontakt:- Doekalová Martina Mgr., tel.: 388302060, e-mail: " target="_blank" rel="nofollow">...

 • Company ARGO-HYTOS s.r.o. in Prace
  29.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  OPERÁTOR- OPERÁTORKA CNC STROJSmnnost: 12-ti hodinové smnyVzdlání:    SŠ strojírenské zamení (minimáln výuní list obráb kov)Nápl práce: Vaší hlavní inností bude obsluha CNC stroj (soustrunická a vrtací centra, brusky, frézky).Poadavky: Ukonené stedoškolské vzdlání strojírenského zamení (minimáln obráb kov), vztah k technice, manuální zrunost, zodpovdnost, pelivost a asová flexibilita.Nabízíme: Práci v dynamicky se rozvíjející spolenosti, vybavení pracoviš na vysoké technické úrovni, práci v píjemném pracovním prostedí, monost profesního rstu, zamstnanecké benefity: 5 týdn dovolené, píspvek na stravování, píspvek na penzijní pipojištní, odmny ped dovolenou a vánoci, vrnostní píspvky, Cafeterie Benefity ARGO-HYTOS, zvýhodnné tarify od stávajícího mobilního operátora i pro rodinné píslušníky,...

 • Company Pavel Šteker in Prace
  29.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  práce ve výdejn nástroj, správa nástroj, evidence, upnutí nástroj, výdej dle seizovacího listu, praxe 2 roky v oboru obrábní, stravenky, píspvek na dopravu, sociální programKontakt: emailem. ...

 • Company Pavel Šteker in Other
  29.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Poadujeme: pracovitost, spolehlivost, znalost technické dokumentace.Nabízíme: píspvek na dopravu, stravenky, bonusový program. Kontakt: e-mailem....

 • Company Pavel Šteker in Other
  29.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  znalost obrábní na CNC strojích - min. 3 let praxe, pracovitost, spolehlivost, píspvek na dopravu, stravování, bonusový program, 13.plat, kontakt e-mailem...

 • Company ATSM s.r.o. in Misto
  29.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Místo výkonu práce: ikova 240/248, Trmice, 400 04 Ústí nad Labem.Nápl práce:  kovoobrábní na univerzálních strojích, na na NC strojích. Výroba nových jednoduchých díl, nebo díl po renovaci, opracovávané materiály, ocel, nerez, barevné a lehké kovy, plasty atd. Firma provádí opravárenské a údrbáské práce v prmyslových firmách v regionu Ústí n.L.Poadujeme: znalost práce na univerzálním soustruhu, frézce (zauíme na horizontální vyvrtávace, souadnicové vrtace, bruskách na plocho a na kulato),  idiské oprávnní není podmínka, ale vítáno.Nabízíme: mzdu 20 000 - 22 000,- K., vhodné i pro absolventy, nástup moný ihned.Hlásit se na uvedený e-mail....

 • Company HRONOVSKÝ s.r.o. in Prace
  29.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Pracovní pomr na dobu uritou, tísmnný provoz.Nápl práce: programování, úpravy a seizování CNC stroj znaky STAR, provádní pravidelné údrby a pípadných drobných oprav, práce s výkresovou dokumentací, spolupráce s kvalitou pi dodrování výrobního standardu.Poadavky: ochota pracovat ve tísmnném provozu, vzdlání strojírenského smru, praxe na obdobné pozici.Zamstnavatel nabízí: zázemí stabilní spolenosti s dlouholetou tradicí, motivující mzdové ohodnocení dle praxe a úrovn samostatnosti, odmny za plnní fondu pracovní doby, stabilizaní odmny, píspvek na stravování, systém vzdlávání a další benefity. Kontakt zasláním ivotopisu na e-mail: ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Metal working machine tool setters and operators Edit filters