Jobmonitor. Search results for Administrative and executive secretaries

117 Jobs found

Used filters:
 • Administrative and executive secretariesx
Displaying 1-50 of 117 results.
 • Company Mareš Ondřej, JUDr., LL.M. - soudní exekutor in Brno
  10.04.2021

  Soudní exekutor, JUDr. Ondej Mareš, LL.M., EÚ Litomice, pijme vykonavatele pro oblast Morava.Kontakt POUZE emailem nebo telefonicky.Nápl práce: jedná se o práci v terénu, provádní místních šetení, komunikace s dluníky.Poadujeme: nejlépe bydlišt v Morav /v okolí dálnice D1 na trase Brno - Olomouc/, stedoškolské vzdlání, kvalifikovaná zkouška vykonavatele/ky soudního exekutora výhodou, spolehlivost, samostatnost, vysoká komunikaní schopnost, stresová odolnost, trestní bezúhonnost, idiský prkaz sk. B, znalost práce na PC.Nabízíme: prunou pracovní dobu, pracovní smlouvu na dobu uritou, jeden rok, poté pokraování v pracovním pomru, motivaní finanní ohodnocení - fixní ást mzdy a pohyblivá ást mzdy, tvrtletní odmny za odvedenou práci, stravenky, 5 týdn dovolené. Nástup moný ihned. ivotopis  zašle...

 • Company First Call s.r.o. in Prace
  10.04.2021

  Poadavky:Aktivní slovenština. Vše Vás nauíme, velmi jednoduchá práce na PC.Popis práce: domlouvání online schzek ve slovenštin. Kontakt: osobn na adrese Matušova 982, Rumburk v dob 9:00 - 16:00 hod., telefonicky v dob 9 - 16:00 hod., pop. e-mailem...

 • Company HOEKO - Automotive s.r.o. in Prace
  10.04.2021 Updated on: 10.04.2021

  Nápl práce: mapování, organizace a implementace komplexního systému ízení jakosti, supervize nad kvalitativní úrovní proces a výstup z nich v souladu s poadavky norem, právních pedpis a zákazník, podpora jednotlivých majitel proces pi prosazování managmentu jakosti v rámci dané zodpovdnosti, vedení ízené dokumentace napí spoleností, plánování a provádní interních audit, plnní norem IATF 16949, ISO 9001, návrhy, zavádní a kontrola nápravných opatení, zajištní kalibrace midel.Poadujeme: min. SŠ vzdlání, AJ komunikaní úrove (e-mailová komunikace, obasný telefonický a osobní kontakt), praxe na obdobné pozici v odd. kvality, znalost norem IATF 16949 a ISO 9001 a norem VDA podmínkou! Znalost metodik auditování (systém, proces, výrobek), pelivost, dslednost, samostatnost, týmová spolupráce, uivat...

 • Company AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. in Dobra
  10.04.2021 Updated on: 10.04.2021

  Poadujeme: SŠ nebo VŠ vzdlání, velmi dobrá znalost nejmén jednoho svtového jazyka - AJ výhodou, znalosti NJ nebo RJ vítány, praxe v podobné innosti min. 1 rok, organizaní a komunikaní schopnosti, flexibilita, zodpovdnost, loajálnost....

 • Company SUNGWOO HITECH s.r.o. in Hrabová
  10.04.2021 Updated on: 10.04.2021

  ZamKPracovišt: Na Rovince 895, Ostrava - Hrabová, 720 00Kontakt: osobn po pedchozí domluv na adrese pracovištNápl práce: vyizování bné administrativní agendy pro vedoucí pracovníkyPoadujeme: korejský jazyk-C1Zamstnanecké výhody: píspvek na stravu, penzijní pipojištní...

 • Company KS-Europe s.r.o. in Prace
  10.04.2021 Updated on: 10.04.2021

  Místa výkonu práce:Komenského 598, 332 03 Šáhlavy, Chebská 79/23, 322 00 KimicePopis pracovní innosti: o    ve spolupráci s mistrem organizuje a ídí práci ve výrobo    ídí plynulý prbh a dodrování pracovního procesuo    zastupuje mistra v pípad nepítomnostio    vede evidenci docházky po dohod s mistremo    organizuje pohyb zboí a obalového materiáluo    zpracovává speciální druhy zboío    dbá na dodrování poádku na pracovištio    dohlíí na dodrování poádku na haleo    pomáhá pi zaškolování nových pracovníko    obsluhuje technická zaízení nezbytná k plynulému pracovnímu procesu a hlásí               pípadné závady odpovdnému pracovníkoviPoadujeme:     o    základní vzdlání o    schopnost vést kolektiv cca 15 zamstnanc o    znalost práce s PC o    pelivost, spolehlivost, svdomitosto    schop...

 • Company GENERAL FACTORY s.r.o. in Prace
  09.04.2021 Updated on: 09.04.2021

  Nápl práce: komunikace s klienty a dodavately, pijímání a vytváení objednávek, tvorba nabídek, píprava rozpot pro klienty, úzká spolupráce s vedením spolenosti, technická podpora pro obchod a klienty. Poadavky: komunikativnost, spolehlivost, samostanost, zodpovdnost za svené úkoly, velmi dobrou znalost prác na PC, schopnost ýmové spolupráce, základy AJ, praxe v oboru ZTI výhodou, P sk. B. Nabízíme: vzdlávání v sortimentu formou školení v R i v zahranií, zázemí menší silné firmy, pátelský kolektiv, motivující mzdové ohodnocení, stravenky, flexi pass, firemní telefon, notebook, finanní benefity, home office, sick days. Kontakt: telefonicky, e-mail....

 • Company Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích in Other
  09.04.2021

  PP na dobu uritou - zástup za MD- samostatné zajišování organizaních a administrativních inností pro úastníky CV- zajišování metodického a informaního servisu úastníkm CV v souladu s vnitními pedpisy- osobní, e-mailová a telefonická komunikace- zajišování evidence a správa vzdlávací agendy úastník CV- ekonomická agenda plateb za vzdlávání v rámci CV- vedení spisové agendy- archivace dokumentZam. výhody: 5 týdn dovolené; 4 dny indispoziního volna; dotované stravování nebo stravenky; zvýhodnné mobilní volání i bankovní sluby u partnerské banky; MS Office zdarma pro soukromé vyuití; dtská skupina pro dti zamstnancPihlášky nejpozdji do 11.4.2021...

 • Company NOVOBAL s.r.o. in Dobre
  09.04.2021 Updated on: 09.04.2021

  Nápl práce: bná administrativní innost, internetový prodej (e-marketing), práce s databázemi.Poadujeme: min. SŠ vzdlání, dobré komunikaní schopnosti, samostatnost pi práci, spolehlivost, zodpovdnost....

 • Company Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, příspěvková organizace in Misto
  09.04.2021 Updated on: 09.04.2021

  Místo výkonu práce: Truhláova .p. 526/16, Stekov, Ústí nad Labem.Poadujeme minimáln stedoškolské vzdlání ukonené maturitní zkouškou, zkušenosti v administrativ vítány, pelivost, svdomitost.Nabízíme: platové podmínky 22 520,- K., stravování, penzijní pojištní, vitamíny, pracovní odvy.kontakt: osobn, telefonicky nebo na e-mail....

 • Company MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ in Velká
  09.04.2021 Updated on: 09.04.2021

  Poadavky a náleitosti pihlášky jsou zveejnny na .Pihlášky doruit do 26. 4. 2021 do 16:00 hodin....

 • Company AMADEO HOLDING s.r.o. in Prace
  09.04.2021 Updated on: 09.04.2021

  Pracovišt: Rokycany,  Plzeská 63 + monost Home OfficeAdministrátor eshopu - marketing a celkový provoz - Vaší inností bude práce na celkovém chodu eshopu , realizování  nápad, psaní krátkých text, administrace webu, pouívání sociálních sítí, marketingová innost apod.Poadavky: úplné stední vzdlání, ovládání PC uivatelsky : Microsoft Office , výhodou jsou znalosti dalších program a aplikací, zájem o peván kanceláskou práci a nevadí vám komunikace se zákazníkem po telefonu.  Máte prokazatelné výsledky ve svých dosavadních aktivitách (práce, brigáda, praxe).  Troufáte si komunikovat s rznými typy zákazník Nabízíme: platové ohodnocení od 22.000,- do 30.000,-  K/ms. (pracovní doba : dle dohody , me být variabilní, hlavní je plnní úkol a bezproblémový chod webu) . Výsledkem Vaší práce bude perfek...

 • Company UTP Czech s.r.o. in Misto
  09.04.2021 Updated on: 10.04.2021

  Místo výkonu práce: Lešetínská 705/47, Ostrava-Kunice1. kontakt e-mailem.Spolenost UTP Czech s.r.o. se zabývá výrobou barev pro automobilový prmysl. V souasné dob hledáme kandidáta na pozici Administrativní pracovník/ce v logistice.Nápl práce:- Administrativní innost spojená s logistikou - Zpracování objednávek- Tvorba dodacích list- Plánování rozvoz objednávek- Práce v programu Pohoda- Inventury skladu- ešení neshod a reklamací- Tvorba report Poadavky:- SŠ/VŠ vzdlání- Zkušenost z obdobné pozice v logistice výhodou- Znalost práce na PC (Microsoft Excel, Outlook)- Orientace na internetu- Samostatnost, pelivost, odolnost vi stresu- Zájem o sebevzdlávání- Anglický jazyk na komunikativní úrovni- Polský jazyk výhodou- idiský prkaz sk.B    Nabízíme:- Stabilní zamstnání ve stabilní spolenosti- Mo...

 • Company EKVITA DKM, s.r.o. in Cheb
  09.04.2021 Updated on: 09.04.2021

  POUZE PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIENÍM (OSOBY ZDRAVOTN ZNEVÝHODNNÉ) !!! Místo výkonu práce: Svobody 74/30, 350 02 Cheb. Pracovní pomr na dobu neuritou. Zkrácený úvazek 30 hod/týdn. Mzdové ohodnocení: 22.600,- K (pi plném úvazku). Pracovní doba: 10:00-16:00 h. Nápl práce: odborní asistenti v administrativ pro vedení nkolika spoleností. Poadujeme: znalost práce na PC (Word, Excel), organizaní schopnosti. Nabízíme: podnikové stravování. Kontakt pro zájemce: telefonicky anebo e-mailem....

 • Company Česká správa sociálního zabezpečení in Misto
  09.04.2021 Updated on: 10.04.2021

  z: 07.04.2021 Místo vhodné i pro OZZ, OZP na vozíku (bezbariérový pístup).Nápl innosti na tomto pracovním míst spoívá ve vypracování odborných podklad pro posudky o zdravotním stavu adatel o dávky nepojistných systém sociálního zabezpeení. Dleitou oblastí pracovní nápln je organizace, metodické usmrování a kontrola prbhu vyizování ádostí o posouzení zdravotního stavu adatel o dávky z nepojistného systému sociálního zabezpeení, dále vedení a zpracování agendy pro jednotlivé pedmty ízení v oblasti dávek sociálního zabezpeení, které náleí do psobnosti posudkové sluby. Souástí pracovní nápln je rovn zajišování souinnosti OSSZ s orgány státní správy, se zdravotnickými zaízeními, s adateli o dávku i jejich zákonnými zástupci. Výkon innosti vyaduje uivatelskou znalost MS Office vetn elektronické ...

 • Company MILCOM a.s. in Prace
  09.04.2021 Updated on: 09.04.2021

  ASISTENT - ASISTENTKA Poadavky:- SŠ vzdlání ekonomického smru, maturitní zkouška z úetnictví podmínkou- znalost AJ aktivn výhodou (telefonická a písemná komunikace)- zájem o oblast úetnictví- samostatnost, pesnost, pelivost a pohotovost pi plnní úkol- loajalita a dvryhodnost, ochota uit se a vzdlávat - velmi dobrá znalost MS Office (excel podmínkou)- idiský prkaz sk.BNápl práce:- administrativn-organizaní podpora pro ekonomické oddlení a editele závodu- zajištní plynulého chodu recepce- práce s informaním systémem, evidence pošty, skladové hospodáství- ostatní administrativní a kanceláské práce (tisk, skenování, evidence smluv, objednávky apod.)Nabízíme:- monost kariérního rstu v rámci spolenosti- rozmanitou práci na plný úvazek ve stabilní spolenosti- 5 týdn dovolené, sick days- výkonnost...

 • Company Město Kostelec nad Orlicí in Prace
  09.04.2021 Updated on: 09.04.2021

  VÝBROVÉ ÍZENÍ VYVŠENO na úední desce .  Uzávrka pihlášek 15.4.2021 ve 12:00 hodin.Pihlášky pedat na sekretariát pop. podatelnu MÚ nebo zasílat na e-mailovou adresu (zde budou poadované originály pedloeny osobn nejpozdji pi výbrovém ízení).Poadavky:- minimáln stedoškolské vzdlání (studijní obor stavebního, architektonického nebo právnického smru; obor pozemní stavby výhodou)- výhodou je vlastnictví osvdení zvláštní odborné zpsobilosti pi územním rozhodování a pi rozhodování na úseku stavebního ádu a vyvlastnní- praxe v oboru (výhodou).Znalost:- zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu "stavební zákon" (v platném znní) vetn jeho provádcích vyhlášek a to pedevším:- vyhlášky . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (v platném znní),- vyhlášky . 503/2006 Sb., o podrobnjší úprav ú...

 • Company Chef s.r.o. in Other
  09.04.2021 Updated on: 09.04.2021

  idiský prkaz skupiny B...

 • Company TC servis, s. r. o. in Prace
  09.04.2021 Updated on: 09.04.2021

  NDNápl práce: Zpracování cenových nabídek v oblasti elektroinstalaních prací. Výpoet a objednání materiál na výrobu, spolupráce se subdodavateli. ízení a kontrola realizace, plán výroby. Kontrola výrobní dokumentace. Pomoc pi optimalizaci výroby, zefektivování postup. Ekonomické zhodnocení výroby a efektivnosti práce zamstnanc. Nutná praxe v elektro oboru.Nabízíme: perspektivní a zajímavou práci ve stabilní eské spolenostiMonost seberealizace a úast na zajímavých eských i mezinárodních projektech. Píjemné pracovní prostedí a mladý pohodový kolektiv. Motivující finanní ohodnocení a zamstnanecké benefity. Domácí pipojení k internetu zdarma. 13.plat. Pruná pracovní doba...

 • Company VITAM, společnost s ručením omezeným in Prace
  09.04.2021 Updated on: 09.04.2021

  Poadujeme:znalost AJ nebo FJ nebo NJNápl práce:komunikace se zákazníky,správa systému POHODA: objednávky, faktury atd.,vytvoení komerní a interní dokumentace prmyslového typu,udrování a zvelebení wewbové stránky a e-shopu....

 • Company UNI-WORK Personal s.r.o. in Dobre
  09.04.2021 Updated on: 10.04.2021

  Místo výkonu práce: Dr. M. Horákové 185/66, Liberec.Nápl práce: koordinování pracovního cyklu zamstnanc od nástupu po ukonení, zamstnanci jsou vtšinou cizinci.Poadujeme: dobré vystupování, pracovitost, znalost eského, ukrajinského nebo ruského jazyka slovem a písmem.Flexibilnost, samostatnost, spolehlivost, aktivní idi sk. B.Nabízené výhody: motivující finanní ohodnocení, sluební telefon, dle poteby sluební automobil.Hlásit se telefonicky, pop. osobn. ...

 • Company Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, příspěvková organizace in Misto
  09.04.2021 Updated on: 10.04.2021

  Místo výkonu práce: Truhláova .p. 526/16, Stekov, Ústí nad Labem.Poadujeme minimáln stedoškolské vzdlání ukonené maturitní zkouškou, zkušenosti v administrativ vítány, pelivost, svdomitost.Nabízíme: platové podmínky 22 520,- K., stravování, penzijní pojištní, vitamíny, pracovní odvy.kontakt: osobn, telefonicky nebo na e-mail....

 • Company Vinařství Mutěnice, s.r.o. in Prace
  09.04.2021 Updated on: 10.04.2021

  Pracovišt. Údolní 1174, 696 11 Mutnice. Cílem je pomáhat vedoucímu výroby se všemi správami související s výrobou.Náplní bude zpracování administrativních úkon souvisejících s výrobou. Tisk štítk pro výrobu. Kadodenní vyhodnocování výroby. Zajištní podklad k výrob (dokumentace, šare, plány). Tvorba produktových karet (podklady pro vytváení karet v sw Pohoda) a jejich aplikace na jednotlivé výrobní linky. Kontrola hotového výrobku. Kontrola plnní nastavených norem a sanitací. Kontrola pracovních postup. Práce v systému Pohoda.Poadujeme smysl pro pelivost a zodpovdnost. Práce s ísly. Dobrou znalost MS Office (Excel, Word). Komunikativnost, logické myšlení, týmovost. Znalost v sw Pohoda výhodou. Zkušenosti z výrobního provozu, nejlépe v potravináství. Stravenkový paušál, píspvek na penzijní p...

 • Company EKVITA DKM, s.r.o. in Cheb
  09.04.2021 Updated on: 10.04.2021

  POUZE PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIENÍM (OSOBY ZDRAVOTN ZNEVÝHODNNÉ) !!! Místo výkonu práce: Svobody 74/30, 350 02 Cheb. Pracovní pomr na dobu neuritou. Zkrácený úvazek 30 hod/týdn. Mzdové ohodnocení: 22.600,- K (pi plném úvazku). Pracovní doba: 10:00-16:00 h. Nápl práce: odborní asistenti v administrativ pro vedení nkolika spoleností. Poadujeme: znalost práce na PC (Word, Excel), organizaní schopnosti. Nabízíme: podnikové stravování. Kontakt pro zájemce: telefonicky anebo e-mailem....

 • Company Bartoň a Partner s.r.o. in Olomouc
  09.04.2021

  Pracovišt: Chválkovice .p. 580, Olomouc.Poadované vzdlání: SŠ nebo VŠPoadavky:- Vlastní P sk. B- perfektní znalost MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) - komunikativnost, samostatnost, zodpovdnost- píjemné a reprezentativní vystupování a proaktivní pístup k práciNápl práce:- Tvorba a píprava obchodních zakázek, píprava obchodních prezentací- Evidence realizovaných zakázek, zajišování jejich plnní- Komunikace se zákazníky - ešení nestandardních situací- Spolupráce na projektech v rámci spolenosti a další samostatné úkolyNabídneme: - Zázemí velké, eské, úspšné spolenosti - Monost profesního rstu - Nástupní mzda 25.000,- K + prémie z akviziní innosti- Sluební telefon, notebook a automobilV pípad Vašeho zájmu prosím zašlete prvodní dopis, strukturovaný ivotopis a maturitní vysvdení POU...

 • Company ŠKODA AUTO a.s. in Misto
  09.04.2021

  Místo výkonu práce:t. Václava Klementa .p. 869Mladá Boleslav II293 01  Mladá Boleslav 1Prvotní kontakt: tel.: 326 816 804, e-mail: " target="_blank" rel="nofollow"> nebo osobn- organizace prbhu realizace projet z hlediska obsahu, náklad, kvality a termín- organizace spolupráce s externími partnery na projektech- zadávání závazných úkol lenm projektového týmu - v rámci projekt voz- kontrola plnní úkol a dodrení termínových plán - u len pojektového týmu- Poadujeme Bc. vzdlání (strojírenské, technika, stavitelství ), NJ - hovorová znalost  ...

 • Company Mareš Ondřej, JUDr., LL.M. - soudní exekutor in Brno
  05.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  Soudní exekutor, JUDr. Ondej Mareš, LL.M., EÚ Litomice, pijme vykonavatele pro oblast Morava.Kontakt POUZE emailem nebo telefonicky.Nápl práce: jedná se o práci v terénu, provádní místních šetení, komunikace s dluníky.Poadujeme: bydlišt v Morav /v okolí dálnice D1 na trase Brno - Olomouc/, stedoškolské vzdlání, kvalifikovaná zkouška vykonavatele/ky soudního exekutora výhodou, spolehlivost, samostatnost, vysoká komunikaní schopnost, stresová odolnost, trestní bezúhonnost, idiský prkaz sk. B, znalost práce na PC.Nabízíme: prunou pracovní dobu, pracovní smlouvu na dobu uritou, jeden rok, poté pokraování v pracovním pomru, motivaní finanní ohodnocení - fixní ást mzdy a pohyblivá ást mzdy, tvrtletní odmny za odvedenou práci, stravenky, 5 týdn dovolené. Nástup moný ihned. ivotopis  zašlete na ad...

 • Company Egoo s.r.o. in Prace
  05.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  Tato pozice je píleitostí pro získání praxe v provozu úspšné firmy, poskytující kadenické a kosmetické sluby na nejvyšší úrovni. Je vhodná pro toho, kdo rád pracuje s lidmi, i pro absolventy, k získání kvalitních pracovních zkušeností.Nápl Vaší práce je rozdlena na ti oblasti-     první je asistence na recepci Studia - základní pée o klienta - pivítání, odbavení na recepci, obslouení a to vdy tak, aby byla návštva pro klienta u nás záitkem.-    druhou oblastí je zajištní podpory kadodenní práce našich stylist - pée o hygienu pracovních nástroj a pomcek, píprava pracovních míst, vybrané kadenické práce. (Pro tyto sluby Vás zaškolíme.)-    tetí je zajištní práce pro manaera Studia - asistentské práce.Oekáváme:-    maximáln vstícný a pozitivní pístup ke klientm Studia;-    pirozený sklon ke h...

 • Company EDUWIN s.r.o. in Olomouc
  05.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  Pracovišt: Stupkova .p. 413/1a, Olomouc.Zamstnání na dobu uritou. Nástup moný ihned. Vhodné i pro absolventy.Do spolenosti zabývající se vyuitím moderních technologií ve vzdlávání pijmeme projektového manaera. Hledáme nkoho, kdo rád komunikuje s lidmi, má organizaní schopnosti a nebojí se moderních technologií. Vaším hlavním úkolem bude zajistit fungování a marketingové aktivity vzdlávacího portálu . Pracovní nápl: - aktivity spojené s vývojem portálu - zavádní projektového ešení u zákazníka, školení zákazník na platformu - tvorba obsahu portálu - vytváení obchodní a marketingové strategie pro portál - vedení interního a externího týmu- odpovdnost za modernizaci a vývoj portálu - komunikace s IT oddlenímPoadavky: - SŠ nebo VŠ vzdlání (marketing / obchod / ekonomie výhodou)- výhodou zkušeno...

 • Company Lukáš Křetínský in Olomouc
  05.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  Pracovišt: Riegrova .p. 386/33, Olomouc. Nástup moný ihned.Kontakt je moný POUZE mailem nebo telefonicky od 8.00 - 18.00 hod.Poadavky: - Vzdlání SŠ s maturitou, VŠ výhodou- Cílevdomost- Pracovitost- Pelivost- SpolehlivostPopis práce:- PP na dobu neuritou - Pruná pracovní doba- Vysoké odmny- Administrativa- Dokonování obchodních proces- AkviziceCo nabízíme: - Zázemí ve stabilní a perspektivní spolenosti- Po deseti letech ve firm doivotní renta- Práce v píjemném kolektivu- Cestování po celém svt, jako firemní benefit- Firma významn investuje do vzdlání a osobního rozvoje svých spolupracovník- Kariérní rst- Práce pod nejlepším vedením na trhu...

 • Company KUCHYNĚ LENDR s.r.o. in Misto
  05.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  Místo pracovišt: t. Spojenc 25, Olomouc (kuchyské studio)Pijmeme do týmu kolegu/kolegyni na pozici technologa (zpracování kuchyní a nábytku do výroby, zamení zakázek).Poadujeme: samostatnost, znalost oboru, idiský prkaz BPráce na HPPPracovní doba: 8-16h Po-PáMzda: 26-35 tisícKontakt je moný POUZE emailem....

 • Company SAP Services s.r.o. in Prace
  05.04.2021 Updated on: 06.04.2021

  Nápl práce:• Vedení mezinárodního týmu expert• Vytváení strategie pro rozvoj a vzdlávání v rámci HRdirect týmu•Návrh struktury individuálního vzdláníorganizace a koordinace interních školení•Návrh a vývoj kurz v rámci kombinovaného vzdlávání, vedení osobních i virtuálních workshop a trénink, píprava podprných dokumentPoadujeme:• Perfektní znalost anglického a nmeckého jazyka• Pedchozí zkušenosti v oblasti vzdlávání a vývoje uebních osnov výhodou• Zkušenost v oblasti HR výhodou• Znalost MS Office (Excel, Word, Outlook, Powerpoint) a dalších nástroj jako Zoom, MS Teams, RUUM•Zkušenost s prací v mezinárodním týmu a ve virtuálním prostedí výhodou• Zkušenost s nástroji na vytváení a správu vzdlávacího obsahu Adapt Authoring, Learning Compass, Camtasia výhodou• Výborné komunikaní dovednostiVýhod...

 • Company BEA centrum Olomouc s.r.o. in Olomouc
  04.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  Pracovišt: t. Kosmonaut .p. 1288/1. Olomouc.Poadujeme:- minimáln SŠ vzdlání s maturitou (ideáln elektrotechnického smru)- zkušenosti a znalosti v oboru správy a údrby budov- zkušenosti a znalosti v oblasti úspory energií- orientace v oblasti lokálních energetických soustav- zkušenosti v oblasti firemní energetiky- orientace v projektové dokumentaci- vysokou samostatnost- asovou flexibilitu- idiský prkaz sk.B- aktivitu, iniciativu, píli, vytrvalostNabízíme:- práci v Olomouci na jednom míst- práci ve stabilní eské firm- zamstnanecké benefity (stravenky, fitness, mobilní telefon) práce na HPP (40 hod/týden) v jednosmnném provozu- flexibilní pracovní dobu získávání nových zkušeností- práci s moderními technologiemi- prostor pro samostatnou práciivotopisy zasílejte POUZE na výše uvedený email....

 • Company Statutární město Hradec Králové in Prace
  03.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  REFERENT / REFERENTKA  - VODOPRÁVNÍ ÚAD- PP na dobu neuritou; nástup dle dohody- Nápl práce: innost na úseku vodoprávního úadu v rozsahu zákona . 254/2001Sb., o vodách a zákona . 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, vedení správních ízení dle uvedených zákon - innost speciálního stavebního úadu, vedení a zpracování vodoprávní evidence, kontrolní innost v oblasti uvedených zákon, ukládání nápravných opatení a pokut za protiprávní jednání v oblasti uvedených zákon- platové zaazení: 9. platová tída dle naízení vlády . 341/2017 Sb., v platném znní- je nastaven systém výkonového odmování, tzn. soubn s platovým tarifem reálná monost osobního píplatku a odmn- Poadujeme: vyšší odborné vzdlání nebo stední vzdlání s maturitní zkouškou, praxe v oboru i praxe ve státní správ výhodou, znalost prá...

 • Company Město Přelouč in Misto
  03.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  Místo výkonu práce Pelou. Úedník/úednice - odbor správy majetkuZamstnanecké výhody: benefity pro zamstnance, pruná pracovní doba.První kontakt e-mailem ()....

 • Company Statutární město Olomouc in Dobre
  03.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  Místo výkonu práce: Magistrát msta Olomouce.Druh práce: zajišování ucelené pestupkové agendy v rámci penesené psobnosti Magistrátu msta Olomouce zaazené v odboru správních inností.Úvazek: 0,5 Poadavky a pedpoklady:Dosaené vzdlání - vyšší odborné vzdlání nebo stední vzdlání s maturitní zkouškou,   Obor -  ekonomické nebo správní innosti,Praxe -  praxe ve veejné správ výhodou,Znalosti a dovednosti:    -  psaní na stroji všemi deseti dle diktátu podmínkou,-  dobrá znalost práce na PC (Word, Excel),-  výborná znalost pravopisu,-  samostatnost a schopnost jednat s lidmi,-  velmi dobré komunikaní schopnosti,-  ochota soustavn se vzdlávat a uit novým postupm.Pihlášku s poadovanými doklady zašlete nejpozdji do 19. dubna 2021 POUZE na adresu: Magistrát msta Olomouce, oddlení  personální a právní,  ...

 • Company TOPTAX innovations a.s. in Dobre
  03.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  Místo výkonu práce: Ostrava1. kontakt e-mailem.Máte pelivého ducha a chcete stálou práci?TOPTAX innovations a.s.zajišuje zákazníkm kompletní vedení úetní, daové a mzdové agendy.V souasné dob hledáme do našeho týmu lovka na pozici ASISTENT/KA ÚETNÍ KANCELÁE.Dokáete se dobe soustedit na více vcí najednou? Roziluje Vás nepoádek a umíte do vcí vnášet ád a systém? Pak hledáme práv Vás!Výsledkem Vaší práce bude:Dobe fungující kanceláUšetený as vedoucích pracovník a ostatních kolegNaprostá jistota v tom, kde co v kancelái jeCo Vám urit nesmí chybt?Chu do práceDobré organizaní schopnostiUivatelská znalost práce s PCPelivostHledáme lovka, kterému je naše brane sympatická, který se nebojí obasné fyzické práce a který kolem sebe dokáe udrovat systém a poádek. Výborné pracovní výsledky, ochotu a praco...

 • Company BC LOGISTICS s.r.o. in Prace
  03.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  Nápl práce: Pijmeme posilu do týmu zamstnanc BC Logistics s.r.o., která zajistí bezproblémovýprbh a vasné dokonení stavebních projekt v souladu se schválenou technickou dokumentací arozhodnutími píslušných úad. Budete spolupracovat a komunikovat s projekni firmou (pípravaprojektové dokumentace) a s dalšími zainteresovanými stranami (úady. správci sítí. vlastníci pozemk,externi dodavatelské firmy nebo stavební dozor). Oekáváme, e zvládnete koordinaci jednotlivých profesí i externích dodavatel a také zajištní oprav, údrby a revizi stávajících budov. Dále budete dohlíet na ešení stavebních projekt z technického i ekonomického hlediska. Po administrativní stránce budete zajišovat evidenci a kontrolu faktur, dále kontrolu rozpot a náklad na vícepráce.Poadujeme: SŠ /VŠ vzdlání v oboruPraxi s íze...

 • Company Střední škola Euroinstitut in Other
  03.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  Poadujeme:nutná znalost anglitiny + alespo jeden z tchto dvou jazyk:  - bu tagalog (filipínština)             - nebo swahilštinaPracovní nápl:obstarávání náleitostí pro zahraniní áky školyNabízíme:monost i pro cizince Pracovní doba: 8.00 - 16.30 hod....

 • Company VILLA SHIVA s.r.o. in Other
  03.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  Zpracování doklad, kontakt s klienty a partnery, splování administrativních povinností,uivatelská a pokroilá znalost MS Office, samostatnost. Znalost jazyk - ruština výhodou, ANGLITINA PODMÍNKOU.V pípad zájmu zašlete ivotopis e-mailem na ...

 • Company REPARTO s.r.o. in Other
  03.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  Podujeme:P sk. B, znalost ruštiny nebo ukrajinštiny podmínkou, spolehlivost, zodpovdnost, svdomitost, pracovitost....

 • Company Czech-Chinese Cultural Exchange Center s.r.o. in Prace
  03.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  Poadujeme:- komunikativní znalost anglického jazyka na úrovni nejmén B2- práce s PC- znalost ínštiny slovem a písmem (šanghajština výhodou)- výpis z rejstíku trest- P sk. BNápl práce:- peklady odborných text v eštin, ínštin a anglitin- administrativní podpora...

 • Company Agrovýzkum Rapotín s.r.o. in Prace
  03.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  Poadované vzdlání: min. SŠ/VŠ vzdláním ekonomického smruPoadovaná praxe: praxe na obdobné pozici min. 2 rokyNápl práce: - zpracovává ve spolupráci s výzkumnými a vdeckými pracovníky projekty v mezinárodních soutích dle zveejnných výzev a zadání, v pípad jejich schválení zajišuje realizaci;- u projekt, kde byla ukonena realizace zajišuje po dobu udritelnosti plnní závazk vyplývajících ze schválené závrené zprávy projektu;- zajišuje souinnost veejnosprávním orgánm pi kontrolách poskytnutých dotací;- kontroluje vasné uskutenní výdaj vztahujících se k projektm;- sestavuje statistické výkazy v souvislosti s realizovanými projekty.Další poadavky:         - aktivní znalost anglického jazyka slovem i písmem, - dobrá znalost práce s PC a MS Office (MS Excel, Word a PowerPoint), - P skupiny BNabízím...

 • Company ARRIVA MORAVA a.s. in Olomouc
  03.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  Pracovišt: Sladkovského .p. 142/37, Olomouc.Pro výkon profese je potebný idiský prkaz sk. B (skupina D výhodou). Nástup dle dohody. Smlouva na dobu uritou 1 roku s moností prodlouení na dobu neuritou.Správa tarifní problematiky, informaních kanceláí, statistiky, workflow, karetních a platebních systém, jízdních ád, administrace e-shop, rezervaních systém, wi-fi pipojení, reklamy. Telefonická podpora, servis informaních panel, odbavovacích zaízení a platebních terminál.  Zam. výhody: Pravidelný msíní píjem, 5 týdn dovolené, píspvek na penzijní (ivotní) pojištní ve výši 500 K, zvýhodnné tarify na volání u mobilního operátora i pro rodinné píslušníky, zvýhodnné jízdné, Benzina karta, Cafeterie.Kontakt je moný POUZE emailem....

 • Company TURBO PIZZA s.r.o. in Prace
  03.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  Oblíbená poboka TURBO PIZZY v Teplicích se rozšiuje a pijme do svých ad asistentku prodeje.Nápl práce: obsluha pizzerie, pomocná píprava v kuchyni, obsluha telefonuPoadujeme: zejména chu do práce, píjemné vystupování, stresovou odolnost vi nahromadným objednávkám, pracovitost, serióznost, cit pro úklid a velkou spolehlivost, idiský prkaz sk. B výhodouNabízíme: práce v oblíbeném podniku, být souást firmy s rozrstajícími se pobokami po R, týmový kolektiv, monost kariérního postupu a seberealizace pi otevení nových poboek, v pípad spokojenosti a dobrých výsledk bonusyV pípad zájmu zasílejte své ivotopisy e-mailem...

 • Company LAMONTEX a.s. in Cheb
  03.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  Místo výkonu práce: Blanická 74/28, 350 02 Cheb. Pracovní pomr na dobu uritou (1 rok) - poté moné pevedení na dobu neuritou. Nástup moný ihned. Pracovní doba: Po-Pá 7:00-15:30 h (kadá 2. sobota v msíci 7:00-14:00 h). Nápl práce: kontrola kvality výrobk, kontrola a píprava QS, vedení a píprava podklad pro BOZP a PO, píprava podklad pro fakturaci. Poadujeme: samostatnost, kreativita, istý trestní rejstík, znalost cizích jazyk (RJ, NJ, AJ) vítána, poítaové znalosti (práce s tabulkami v Excelu) podmínkou. Nabízíme: prémie (v závislosti na plnní zadaných úkol a kvality výroby), odmny (podíl na hospodáském výsledku). Kontakt pro zájemce: POUZE e-mailem....

 • Company IKEA Purchasing Services (Czech Republic) spol. s.r.o. in Vysoke
  02.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  Kontakt:e-mail:Upesující informacePoadavky:výborné komunikaní a organizaní dovednostiodolnost vi stresuvysoké pracovní nasazeníznalost španlského jazyka výhodou...

 • Company ŠKODA AUTO a.s. in Other
  02.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  - Stanovení metodiky problematiky a rizik v rámci svených oblastí.- Metodika prodejních aktivit - trh ína.- Koordinace pouití zákon a právních pedpis.- Koordinace pouití koncernových pedpis a standard- Vyhodnocování šancí a rizik odborných otázek.Poadujeme VŠ vzdlání, praxi v mezinárodním obchodu, AJ - jednací znalost, další jazyk výhodou.  ...

 • Company ANIMO Žatec, a.s. in Kladruby
  02.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  Jsme spolenost zabývající se chovem hospodáských zvíat - prasat.Nápl: vedení farmyPOADAVKY: idiské oprávnní sk. B, schopnost týmové práce Výhoda nikoli podmínka: praxeV pípad oboustranné spokojennosti bude pracovní pomr prodlouen na dobu neuritou.ZAMSTNANECKÉ VÝHODY:stravenky, písp. na dopravu, na dovolenou, písp. na pezijní, benefity pro zdraví, dovolená navícKONTAKT: telefonicky a e-mailem. Telefonicky v dob PO-PÁ: 8-15 hod., Ing. Kerber Pavel, tel.: 722007522, e-mail: " target="_blank" rel="nofollow">...

 • Company Farní charita Tábor in Dobre
  02.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  Vhodné i pro absolventy!Popis pracovní pozice:- vedení týmu kontaktních a terénních pracovník- vedení pracovní dílny pro klienty centra - chránná místa pro tvorbu keramiky, svíek, tvorba maásk- vedení poradenského a kontaktního centra- vedení pokladny a pokladních doklad- práce s uivateli drog, alkoholu a s patologickými hrái - a to pímo v zaízení i v jejich pirozeném prostedí- práce s lidmi, kteí jsou jiní, ne vtšina spolenosti- poskytování sociální práce- poskytování základního sociálního, zdravotního a adiktologického poradenství.Poadujeme:- minimální stedoškolské vzdlání s potebnou kvalifikací - pracovník v sociálních slubách, zdravotnický asistent, adiktolog, sociální pracovník- nebo VŠ / VOŠ v oborech sociální práce, sociální pedagogika, sociální pée, speciální pedagogika- dobré komu...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Administrative and executive secretaries Edit filters