Jobmonitor. Search results for Administrative and executive secretaries

43 Jobs found

Used filters:
 • Administrative and executive secretariesx
Displaying 1-43 of 43 results.
 • Company ACCENTURE SERVICES in Other
  15.10.2019 Updated on: 22.10.2019

  Vous organisez et administrez l'agenda quotidien des managers.  Vous communiquez avec les responsables et autres parties prenantes internes ou clients externes par e-mail, chat ou téléphone. Vous devez apporter votre créativité et votre esprit critique et identifier de manière proactive les besoins potentiels. exemple de tâches : Organiser les préparatifs de voyage (billets d'avion, billets de train, hôtel, taxi, voiture de location, administration des visas), les réunions, les appels, conférences et vidéoconférences avec des interlocuteurs internes et externesAssurer le suivi des sujets en suspens pour s'assurer que l'ordre du jour quotidien se déroulera comme prévu         ***********VEUILLEZ NOUS TRANSMETTRE UNIQUEMENT VOTRE CV EN VERSION ANGLAISE**********...

 • Company ZAT a.s. in Prace
  05.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Ochotn a s úsmvem dokáe reagovat na rznorodé úkoly, které kadodenní pracovní ivot jí i kolegm pinášíBudete pravou rukou nejen pro zamstnance ZAT, ale i návštvy a zákazníky. Pracovní innost je rznorodá a vyaduje komunikativní, pátelskou a kolegiální osobu, která vše eší ochotn a s úsmvem.Zamstnanecké výhody: 5 týdn dovolené, pruná pracovní doba, píspvky na pojištní a stravování, IT vybavení, výhodné mobilní tarify, Sick daysOrientace na výsledky práce, ped dobou strávenou v práciPátelská a tvrí atmosféraSystematické vzdlávání a osobní rozvojModerní pracovní prostedí, ale ádný openspaceZázemí stabilní firmyProstor pro seberealizaci, inovace a monost vci mnit...

 • Company Teleperformance CZ, a.s. in Misto
  04.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Místo výkonu práce Pardubice. Vaší náplní práce bude: - Kvalitativní posuzování hovor a ostatních klientských transakcí a jejich správné hodnocení - Zaznamenávání výsledk kontroly do specifikovaného systému- Poskytování zptné vazby Supervizorovi a agentm- Píprava školení a tvorba metodiky školení, samostatné školení - eší eskalované, nepípustné a nekvalitní hovory - Aktivn odbavuje píchozí / odchozí hovory v rozsahu dle pokyn nadízeného na základ poteb projektuHledáme lovka, který má: - plynulou znalost nminy i anglitiny slovem i písmem - bude provena zamstnavatelem - dobrou znalost práce na PC, pokroilá znalost MS Excel - bude provena zamstnavatelem - asovou flexibilitu (linky jsou v provozu 7-21) Zamstnanecké výhody: stravenky, 25 dní dovolené, jazykové kurzy, zvýhodnný tarif na volání, ...

 • Company GRASPO CZ, a. s. in Dobre
  04.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Spolenost Graspo CZ, a.s., specialista na výrobu knih, katalog, diá a notes pro celý svt, nabízí pracovní pozici: Asistentka obchodního editele a obchodních týmHlavní úkoly: administrativní podpora a zajištní chodu obchodního oddlení; dobrá orientace ve Zlín a okolí(vyzvedávání zákazník, vzork,kooperací); zajišování sluebních cest do zahranií; zpracování zásilek v systému PPL,UPS,DPD,GEIS atd.; spolupráce s obchodníky, marketingem a dalšími oddleními; pomoc pi organizaci veletrh a firemních akcí.Poadujeme: SŠ/VŠ; znalost AJ/NJ slovem i písmem na úrovni B1-B2; velmi dobrá práce na PC (MS Office); dobré organizaní schopnosti a komunikativnost; samostatnost; P skupiny B - aktivní idi.Nabízíme: tvrí práci v silné spolenosti; píjemné pracovní prostedí v pátelském kolektivu; firemní benefity, fi...

 • Company Sodecia Safety & Interiors Leskovec, s.r.o. in Prace
  04.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  ASISTENT/KA PROJEKTOVÉHO MANAERAPOADUJEME: VŠ/SŠ vzdlání technického smru podmínkou. Aktivní znalost anglického jazyka (C1). Komunikativnost, cílevdomost, samostatnost, technické zamení, vysoké pracovní nasazení.NÁPL PRÁCE: Píprava projekt dle pání zákazníka.. Zajištní plynulého chodu zkoušek a výroby v pedsériové fázi. Spolupráce s jednotlivými oddleními. Píprava report o projektech.Zodpovdnost za svené projekty - prbná kontrola projekt, stanovení nápravných opatení, nákladovost zakázek, zajištní vasných dodávek, optimalizace náklad, sniování chyb a další. Zajištní pravidelné komunikace se zákazníkem.Komunikace a spolupráce s ostatními úseky spolenosti. Zvyšování efektivity a rozvoje projektového týmu.Prvidelný reporting. Práce se zákaznickými portály.NABÍZÍME: Zamstnání na HPP, 13 plat, ...

 • Company Gardner Denver CZ + SK, s.r.o. in Prace
  03.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  První kontakt e-mailem: Plynulá znalost anglitiny na úrovni rodilého mluvího. Podpora zákazník z Velké Británie pí zadávání objednávek do systému, ešení cenových nabídek, ovování termín doruení a skladových zásob. Práce se SAPem. Zlepšování procesu zadávání objednávek a spolupráce pi tvorb manuál, ceník a slevových struktur.Zamstnanecké výhody:Dovolená navíc, Stravenky, Flexi Pass voucher, Multisport karta, Roní bonus, Flexibilní pracovní dobaSouhlas zamstnavatele se zamstnaneckou kartou...

 • Company Jihomoravský kraj in Dobre
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Charakteristika:        zamstnanec/zamstnankyn na této pozici je odpovdný/á zejména za:    koordinaci pedkládání materiál na jednání Rady a Zastupitelstva Jihomoravského kraje s vcn píslušnými odbory,    kontrolu formálních náleitostí materiál pedkládaných na jednání Rady a Zastupitelstva Jihomoravského kraje,    vedení organizan technické agendy jednání Rady a Zastupitelstva Jihomoravského kraje,    samostatnou pípravu programu schze Rady Jihomoravského kraje a zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje,    shromaování, pípravu, rozesílání a archivaci podklad a materiál pro jednání Rady a Zastupitelstva Jihomoravského kraje.     Kontaktní pracovník:    Mgr. Petra Kováová, vedoucí odboru kancelá hejtmana,     telefon: 541 651 540, e-mail: Odkaz na internetový portál, kde je pozice uveden...

 • Company QSR24h Slovakia s.r.o., odštěpný závod Břeclav in Misto
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  30.9.2019 - fakturace, evidence pijatých faktur, msíní zpracování podklad pro úetní a na mzdy, kontrola správnosti doklad, ešení nesrovnalostí, píprava pracovních smluv, komunikace se zákazníky, dodavateli a zamstnanci, zajištní bného chodu kanceláe. Min. SŠ ekonomického smru, praxe na podobné pozici výhodou, základní znalost úetnictví, mzdové problematiky, orientace v pracovních smlouvách, znalost NJ nebo AJ, P sk. B, výborné organizaní a komunikaní schopnosti. Prac. doba Po-Pá 8:00 – 16:30 hod. KONTAKT: Jánošová Radka, tel.: 774 424 870, e-mail: Místo výkonu práce: Beclav...

 • Company NUVIA a.s. in Prace
  03.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  První kontakt pouze e-mailem: Hledáme nového kolegu na pozici projektový koordinátor, který se bude podílet na zpracování projektovéa obchodní dokumentace pro zákazníky a dodavatele na Ukrajin, v Rusku a dalších postsovtskýchzemích.Co od vás oekáváme:o VŠ vzdlání právnického zamení, nostrifikovaný diplom o Znalost ukrajinského jazyka slovem i písmem na úrovni rodilého mluvíhoo praxe v píprav smluvní dokumentace v zemích bývalého Sovtského Svazu, pedevším na Ukrajino prezentaní a analytické dovednosti výhodou.Co bude náplní vaší práce:o píprava potebné dokumentace - o komunikace a vyjednávání s klienty.Zamstnanecké výhody:o zázemí silné a stabilní spolenostio odpovídající mzdu (vetn píplatk) a odmny (roní, ze zisku firmy)o monost seberealizace a odborný a profesní rsto 25 dní dovolenéo stra...

 • Company Město Jindřichův Hradec in Hradec
  03.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  Zamení oboru studia pedagogického, ekonomického i právního smru výhodou, bezúhonnost, zdravotní zpsobilost, znalost školské legislativy a schopnost její aplikace v praxi, zákona o obcích a zákona o rozpotových pravidlech územních rozpot, prokazatelná praxe alespo 5 let ve veejné správ i školství vítána, osvdení o zvláštní odborné zpsobilosti na úseku školství výhodou, zkušenosti s vedením pracovního týmu výhodou, znalost práce na PC, komunikaní schopnosti, úrove vystupování a jednání s lidmi, flexibilita (pizpsobení se zmnám stylu a obsahové nápln práce), schopnost a ochota dále se vzdlávat.Obsah, pílohy, zpsob a termín podání pihlášky:Pihláška musí obsahovat, na jaké pracovní místo zájemce pihlášku podává, jméno, píjmení a titul, datum a místo narození, státní píslušnost, íslo dokladu tot...

 • Company Statutární město Ostrava in Misto
  03.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Místo výkonu práce: námstí Jurije Gagarina 1196/4, Sezská Ostrava, 710 00 Ostrava 101. kontakt: výbrové ízení bude zájemcm upesnno po uplynutí termínu pro podání pihláškyCharakteristika vykonávané práce: vedení operativní evidence veškerého sveného movitého majetku, zajšování oceování movitého majetku ureného k prodeji, zpracovávání podklad pro jeho vyazování a zajišování jeho likvidacePoadavky: vyšší odborné vzdlání nebo stední vzdlání s maturitní zkouškou - smr ekonomický Poadované doklady: - strukturovaný ivotopis s uvedením údaj o dosavadních zamstnáních, o odborných znalostech a dovednostech týkajících se zabezpeování poadovaných inností- výpis z evidence Rejstíku trest, ne starší ne 3 msícePihláška musí obsahovat:    -    pesné oznaení výbrového ízení- jméno, píjmení a titul uchazee-...

 • Company TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost in Prace
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  KO: Kalabová Martina Ing., volejte od 08:00 do 13:00: 553 759 846, e-mail: .VŠ technického smru podmínkou, P sk. AJ min. B1, polský jazyk výhodou.Nápl práce: posuzování a certifikace stroj a strojních zaízení dobývacích, razicích, dopravních i pro práce v podzemí, strojních zaízení pro zemní práce, pro manipulaci s materiálem, hydraulických mechanizm. Telefonická i ústní komunikace se zahraniními i tuzemskými zákazníky. Kontrola dokumentace a pebírání vzorkSmlouva na 1 rok, poté doba neuritá. Pruná pracovní doba....

 • Company Non renseigné in Other
  03.10.2019 Updated on: 22.10.2019

  Au sein du service administratif, vous aurez  pour principale mission de vérifier et d'enregistrer dans la base de données interne à l'entreprise, toutes les requêtes émanant aussi bien de la ligne managériale que du service vente mais aussi le traitement des demandes formulées par les clients professionnels.Vous serez donc initié dans un premier temps à la connaissance aux contrats de service proposés par ce géant du service informatique  afin de pouvoir répondre aux sollicitations en lien par exemple avec la facturation ou les bons de commande Ceci est un contrat de travail de droit Tchèque                  ****VEUILLEZ NOUS TRANSMETTRE UNIQUEMENT VOTRE CV EN VERSION ANGLAISE*****   ...

 • Company Step TRUTNOV a.s. in Prace
  03.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  ASISTENT - ASISTENTKA EDITELE Nápl práce: zpracování administrativních podklad a dalších doklad spojených se zastupováním vedení firmy; zajišování a úast na vybraných obchodních jednáních s tuzemskými i zahraniními zákazníky; vyizování korespondence, e-mailové pošty, telefonát; evidence kupních smluv, smluv o dílo; organizace a ízení dokument pro dotaní fondy EU; organizaní innosti spojené se zastupováním vedení firmyPoadujeme: SŠ vzdlání s maturitou; praxe v oboru výhodou; výbornou znalost anglického jazyka; organizaní schopnosti; píjemné vystupováníNabízíme: pracovní pomr na dobu neuritou; prémie k základní mzd; školení a další vzdlávání; píspvek na stravování a na penzijní pipojištní.Tel. kontakt moný od 7.00 - 15.45 hod....

 • Company Insolvency Project v.o.s. in Dobre
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK/-CE V INSOLVENNÍM TÝMU- PP na dobu neuritou, nástup ihned- Nápl práce: samostatné vedení insolvenního spisu dluníka, tj. vyizování píchozí a odchozí pošty, správa datových schránek, kompletní evidence spisu dluníka v insolvenci a administrativní práce s tím spojené, komunikace se soudy a s dluníky, evidence pohledávek, správa majetku- Poadujeme: ÚSO vzdlání, slušné vystupování, samostatnost, ústní i písemnou komunikaci na velmi dobré úrovni, flexibilitu, finanní gramotnost, orientaci v obanském právu, dobrou znalost práce s PC, spolehlivost, pelivost, idiský prkaz skupiny B. - Nabízíme: píjemné pracovní prostedí, pátelský kolektiv a plno firemních benefit jako nap. stravenky, píspvek na penzijní pojištní a dopravu, pohyblivá pracovní doba, plroní odmny a plno fire...

 • Company VISACZ s.r.o. in Misto
  03.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  MÍSTO VÝKONU : Vodikova .p. 791/41, Nové Msto, 110 00  Praha 1KONTAKT : Morozov Sergej, tel.: 777964444, Aktivní znalost aj, aktivní znalost ukrj, aktivní znalost rj.Znalost práce s PC.   ...

 • Company Scott Bader Eastern Europe s.r.o. in Dejvice
  03.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  MVP: Evropská .p. 2588/33aDejvice160 00  Praha 6Kontakt:  Ema Drštiková, tel.: 255000111, e-mail: Spolenost Scott Bader Eastern Europe s.r.o., hledá vhodného uchazee na pozici Asistent/ka prodeje (Customer Service). Náplní práce bude pedevším komunikace (písemná i ústní) s dodavateli s dopravními spolenostmi a s poskytovateli skladovacích slueb, podpora sales manager, ústní a písemná komunikace se zákazníky ve stední a východní Evrop. Zpracování obcodních dokument (faktury, dodací listy, celní dokumenty atd. Telesales (prodej po telefonu), pijímaní objednávej a jejich zadávání do obchodních a úetních systém skupiny Scott Bader a práce s poítaem jak s programem Microsoft Office, tak se specifickými programy sklupiny Scott Bader (Movex)Poadujeme:- alespo bakaláské vzdlání;- perfektní znalost...

 • Company Lobo&Loco s.r.o. in Misto
  03.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Praha (s výjezdy na sluební cesty dle poadavk zamstnavatele) PRVNÍ KONTAKT e-mailem na adr.: , Kontaktní osoba Aleš Hart, jednatel spolenostiUPESUJÍCÍ INFORMACE A POADAVKY:nezbytná plynulá komunikace v arabštin - slovem i textem, znalost prostedí filmové produkce, anglitina alespo základní znalost...

 • Company European Human Resources s.r.o. in Babice
  03.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Kontakt:Kašík Filip, tel.: 739 696 696 - pracovní dny 9:00-16:00, e-mail: Hledáme pracovníky pro kontrolu a péi o zamstnance naší spolenosti.nap. doprovod k lékai , vyízení doklad apod. ,  kontrola pracovník na pracovišti .Sluební cesty po R dle pracoviš zamstnavatele .  Nutností je osobní, zodpovdný pístup, asová flefibilita, komunikaní a organizaní schopnosti.   Vlastnictví P výhodou. ...

 • Company MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 in Babice
  03.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  rozhodování o zvláštním uívání pozemních komunikací ve správním ízení; 9. platová tída - platový tarif dle zapoitatelné praxe; ...

 • Company SAP Services s.r.o. in Prace
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Kontakt:e-mail: Denní úkoly:- kontrola a ovení údaj ve smlouvách- vytváení školicích materiál pro dodavatele a koncové uivatele- kontrola kvality extrahovaných údaj o kontraktu- pokyny a analýza hlavních píin chybných datových soubor- podpora koncových uivatel pro aktualizaci / opravu informací o kokpitu DCD- vylepšení procesu odvozené ze správy dat DCD- dokumentace datových pravidel, isticí innosti, manuály koncových uivatelPoadujeme:- alespo 1 rok zkušeností s uzavíráním smluv- pokroilá znalost nmeckého jazyka, komunikativní anglitina- zkušenosti se systémem SAP- min. SŠ vdlání- dobrá znalost MS Office- draz na detailNabízíme:- pestrou a zajímavou práci v mladém dynamickém kolektivu- monost profesního rstu- monosti navazujícího vzdlávání- píjemné pracovní podmínky- práce v mezinárodním p...

 • Company SAP Services s.r.o. in Misto
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  místo výkonu práce: Prahakontakt: e-mail: Poadavky:"    Vynikající znalost Aj"    zkušenosti v oblasti slueb zákazníkm, prodeje a správy út"    Osvdená schopnost ovlivovat a budovat vztahy s klienty"    Schopnost pracovat prostednictvím více komerních softwarových systém SAP."    Osvdená schopnost organizovat a upednostovat úkoly pi procesní orientaci."    Jasn komunikujte ústn i písemn...

 • Company GYMNÁZIUM Karla Sladkovského in Misto
  03.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  Místo výkonu práce: Sladkovského námstí 8, Praha 3. Prvotní kontakt: Mgr. Tomáš Hušek - nebo telefonicky 777964592 v dob 9:00 - 17:00 hodin.Nápl práce: zajištní chodu kanceláe školy, bné administrativní práce, spisová sluba, archivace, správa majetku školy. Pracovní doba: 7:00 - 15:30 hodin, píp. od 7:30 hod. Pracovní pomr lze po roce zmnit na dobu neuritou. Výše platu dle praxe.Zamstnanecké výhody: Závodní stravování s píspvkem, píspvek na rekreaci. ...

 • Company Royal Court s.r.o. in Misto
  03.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Místo výkonu práce: Wenzigova 6, Praha 2Kontakt: 602603685, - pohovory po pedchozí domluvHledáme kolegu do prodejního oddlení hotelu. Potebujeme samostatnost, zodpovdnost a týmovou spolupráci, stejn jako dobrou znalost anglitiny, ruštiny...

 • Company METAL TRADE COMAX, a.s. in Prace
  03.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  Poadujeme:•SŠ vzdlání s maturitou•Uivatelská znalost PC, MS Office•Spolehlivost, flexibilita, organizaní schopnostiNápl práce:•Komunikace s uivateli, dodavateli a nákupími na denní bázi•Vyizování reklamací, objednávek, schvalování faktur•Zajišování first-level support pro uivatele•Zajišování Back-office pro techniky v terénu•Evidence a ízení skladu IT majetku•Píprava potebných dokument pro jednání a porady, zpracování zápis.Nabízíme:•Perspektivní práci v moderních závodech naší velké úspšné spolenosti•Nástupní plat od 23 000 K•Monost pronájmu bytu v míst našeho závodu ve Velvarech•Náborový píspvek 3 000 K•5 týdn dovolené, 13. plat, prémie•Roní píspvek na penzijní pipojištní nebo ivotní pojištní 6 000 K•Výhodný telefonní tarif i pro Vaši rodinu•Píspvek na rekreaci dtí do 15 let vku•Vrnostní...

 • Company CZC.cz s.r.o. in Krásná
  03.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  Pozice: manaér/ka zákaznického cerntraCZC.cz, s.r.o. je eský e-shop s elektronikou, který se specializuje na IT. U nás nakupují jak studenti, tak profesionálové z IT oblasti. Máme pes 200 zamstnanc, vlastní CZC obchody a rozsáhlou franízovou sí. Jsme obchodem, který našim zákazníkm poskytuje skvlý servis, od informací na webu a po profesionály, kteí zákazníkm odpoví na prodejn i infolince. Našim cílem je být obchodem s velkou pidanou hodnotou a ty se meš pidat k nám.Práv te hledáme do svého týmu manaera/ku zákaznického centra. Máte zkušenost s vedením lidí/týmu v zákaznickém centru? Jste komunikativní, týmový hrá a rád se uíte novým vcem?  Pak je tato pozice urena práv Vám!Jaká bude Vaše role?* vedení týmu lidí ve dvou lokalitách Píbram a Liberec, který zodpovídá za vyizování telefonát, em...

 • Company ŠKODA AUTO a.s. in Other
  03.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  - Vyhodnocování šancí a rizik v odborné problematice- Koordinace zpracování podklad pro jednání- Koordinace marketingových opatení na podporu prodeje- Stanovování metodiky odborné problematiky a její rozvojPoadujeme VŠ vzdlání, AJ - hovorová znalost...

 • Company Okresní stavební bytové družstvo Beroun in Misto
  03.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍCI - ÚETNÍ - Místo výkonu práce:  Beroun. Poadujeme: znalost mzdového úetnictví výhodou. Zamstnanecké výhody: 5 dní dovolené navíc, stravenky, píspvek na penzijní nebo ivotní pojištní. Kontakt: telefonicky (7-15:30hod),  e-mailem, osobn....

 • Company Liberecký kraj in Liberec
  02.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  PLATOVÉ ZAAZENÍ - 11. PLATOVÁ TÍDAMÍSTO VÝKONU PRÁCE - LIBERECPRACOVNÍ POMR NA DOBU NEURITOU TERMÍN PRO PODÁVÁNÍ PIHLÁŠEK - do 11. íjna 2019Podrobné podmínky výbrového ízení, výet doklad, které je zájemce povinen doloit, a náleitosti písemné pihlášky jsou uveejnny na Úední desce Krajského úadu Libereckého kraje a na internetových stránkách Libereckého kraje v rubrice "Úední deska" nebo "Volná místa".Bliší informace lze poskytnout na telefonu 485 226 376 nebo e-mail: ...

 • Company Technická univerzita v Liberci in Dobre
  02.10.2019 Updated on: 06.10.2019

  CHARAKTERISTIKA: Zajišování plynulého chodu stravovacího provozu - pracovišt menza Harcov, Liberec + Catering, organizace a ízení Cateringu (obsazenost sluby, zpracování nabídek a provedení akcí, spolupráce s vedoucím a šéfkuchaem), organizace práce v menze, plánování smn, vedení docházky, píprava podklad ke mzdám, práce se strav. programem (Anete), spolupráce na provádní kontrol provoz a inventur na stediscích. DOVEDNOSTI: velmi dobré organizaní schopnosti a plánování práce, max. samostatnost, uivatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet,..), platný zdravotní prkaz, P sk. B, zodpovdnost, samostatnost, komunikativnost, dslednost, spolehlivost a pelivost. VZDLÁNÍ: SŠ vzdlání s maturitou v oboru gastronomie nebo ekonomického smru, praxe ve stravovacím provozu nebo provozu hromadného s...

 • Company Město Nový Bor in Misto
  02.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Místo výkonu práce: Nový BorCharakteristika vykonávané innosti: správní ízení zejména na úseku stavebního ádu aúzemního plánování (územní ízení) podle zákona . 183/2006. Sb. stavební zákonPoadavky:- vysokoškolské vzdlání v bakaláském studijním programu obor stavební- vyšší odborné vzdlání - zamení stavební a 2 roky praxe v oboru stavebnictví- stední vzdlání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oborustavebnictví- velmi dobrá znalost práce s PC (Windows, MS Word, Excel, Outlook, zejména GIS)- P skup. B- ochota dalšího vzdlávání- komunikativnost, píjemné vystupování a ochota jednat s lidmiPísemná pihláška k výbrovému ízení musí obsahovat:- jméno, píjmení a titul uchazee, - datum a místo narození, - státní píslušnost, - místotrvalého pobytu, - íslo obanského prkazu, - náz...

 • Company Město Klášterec nad Ohří in Dobre
  02.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Oznámení o vyhlášení výbrového ízeníTajemnice Mstského úadu v Klášterci nad Ohí vyhlašuje výbrové ízení na pracovní místo: Referent/ka odboru výstavby a rozvoje msta Místo výkonu práce: Mstský úad Klášterec nad Ohí, nám. Dr. E. Beneše 85, Klášterec nad Ohí  Platová tída pracovní pozice dle Naízení vlády . 341/2017 Sb. o platových pomrech zamstnanc ve veejných slubách a správ: 10 Pracovní pomr na dobu neuritou.Pedpokládaný nástup: dle dohodyNápl práce: -    dohled nad pípravou a realizací stavebních prací-    komunikace s projektanty a stavebními firmami-    provádní technického dozoru staveb   Základní pedpoklady pro výkon funkce:    -    fyzická osoba, která dosáhla vku 18 let -    oban eské republiky nebo cizí státní oban s trvalým pobytem v eské republice, který ovládá eský jazyk-    zp...

 • Company ZDEMAR Ústí nad Labem s.r.o. in Dobre
  02.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Místo výkonu práce: Smetanova 683, 403 17 Chabaovice.Nápl práce:vyizovat administrativn obchodní agendu denn komunikovat se státními organizacemi, exekutory, právníky, soudy, notái apod. (osobní, telefonický, mailový kontakt)vést jednoduchou spisovou agendu k jednotlivým pípadmvytváet statistické evidence a výstupy pracovat v informaním systému Navision (s programem Vás samozejm seznámíme)Poadujeme:minimáln ukonené stedoškolské vzdlání s maturitou velmi dobrou komunikativnost a schopnost jednat s lidmipreciznost, dobré organizaní schopnostiznalost práce na PC - MS Office, Internet na velmi dobré úrovnispolehlivost a samostatnostidiský prkaz sk. B - aktivní idi  Nabízíme:spoustu benefit v podob sick days, stravenek, píspvku na ivotní a dchodové pipojištní, náborového píspvku, vzdlávacích a ...

 • Company Nexen Tire Europe s.r.o. in Misto
  02.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Místo výkonu práce: Prmyslová zóna Triangle atecpoadujeme ukonené stedoškolské vzdlání a znalost korejského jazyka na úrovni rodilého mluvíhokontakt: tel.: 777301474, e-mail: ...

 • Company Nexen Tire Europe s.r.o. in Misto
  02.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  místo výkonu práce: atec a prmyslová zónaTriangle poadujeme alespo ukonené stedoškolské vzdlání a znalost korejského jazyka na úrovni rodilého mluvíhokontakt: ...

 • Company Nexen Tire Europe s.r.o. in Misto
  02.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Místo výkonu práce: Prmyslová zóna Triangle atecpoadujeme alespo ukonené stedoškolské vzdlání a znalost korejského jazyka na úrovni rodilého mluvíhokontakt: tel.: 777301474, e-mail: ...

 • Company MĚSTO ČESKÁ KAMENICE in Misto
  02.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  Místo výkonu práce: eská KameniceCharakteristika pracovní pozice: plnní úkol vyplývajících pro obce z ustanovení zákonao sociálních slubách, zákona o pomoci v hmotné nouzi, zajištní úseku sociální práce,sociáln právní ochrany dtí a úsek veejného opatrovnictví.Platové podmínky: 10. platová tída v souladu se znním Naízení vlády . 263/2018 Sb.,kterým se mní nkterá naízení vlády v oblasti odmování zamstnanc ve veejnýchslubách a správ a státních zamstnanc a v souladu se Zákonem . 262/2006 Sb., zákoníkpráce, v platném znní.Kvalifikaní pedpoklady: vysokoškolské vzdlání v bakaláském studijním programu nebovyšší odborné vzdlání (ideáln se zamením na sociální sluby, veejné opatrovnictví aprávní ochranu dtí).Pedpoklady pro vznik pracovního pomru:- splnní pedpoklad podle § 4 zákona . 312/2002 Sb., o ú...

 • Company ZDEMAR CZECH s.r.o. in Misto
  02.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Místo výkonu práce: Smetanova .p. 683,Chabaovice.Nápl práce: organizovat a dohlíet na aktivity obchodního editele (plánovat schzky, pipravovat podklady na porady a jednání s obchodními partnery, aj.), denn komunikovat v nmeckém jazyce (telefonicky a písemn) s dodavateli a zákazníky našeho obchodního editele, spolupracovat s ostatními kolegy ze spedice, pacovat s interním systémem Navision, se kterým t pedem samozejm seznámíme.Poadujeme: ukonené SŠ, píp. VŠ vzdlání (nejlépe obchodního/logistického/pedagogického smru), komunikativní znalost nmeckého jazyka , velmi dobrou komunikativnost a schopnost poradit si - razíme rení:"kdo se bojí, nesmí do lesa", schopnost pracovat v kolektivu - je nás v kancelái cca 15 a neznáme nudu:).nabízíme: mnoství zkušeností z oblasti logistiky / dopravy, za odv...

 • Company SAPRIL People s.r.o. in Litvínov
  02.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Do našeho pracovního týmu hledáme KVALITÁENÁPL PRÁCE: - vstupní kontrola jakosti surovin a materiál- kontrola jejich tídní, oznaování a ukládání- kontrola prvodních doklad, uplatování reklamací- vypracovávání protokol o jakosti vstup - provádní mezioperaní kontroly- provádní zkoušek a sledování kvalitativních vlastností výstup, vetn navrhování opatení k dosahování poadované jakosti- vypracovávání protokol o výsledcích kontrol- vedení píslušné dokumentacePRACOVNÍ POADAVKY:- úplné stední odborné vzdlání s maturitou- znalost NJ a AJ výhodou- praxe min. 1 rok na obdobné pozici- znalost ISO norem výhodou- aktivní idi sk. B- kominukativní dovednosti, loajalita, flexibilitaZamstnanecké výhody: zvláštní prémie, píplatek za docházku, dlouhodobá pracovní píleitost v dynamicky se rozvíjející spolenos...

 • Company Město Jeseník in Dobre
  02.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  První kontakt písemný- Písemné pihlášky zasílejte doporuen na adresu: Msto Jeseník, Mstský úad Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník nebo osobn dorute na podatelnu Mstského úadu Masarykovo nám. 167/1, Jeseník nejpozdji do termínu uzávrky pihlášek 10.10.2019 do 10:00 hodin. Zalepenou obálku výrazn oznate heslem: "NEOTVÍRAT - výbrové ízení na "Referenta Odboru dopravy a silniního hospodáství".Msto Jeseník si vyhrazuje právo výbrové ízení zrušit nebo místo neobsadit.Doklady poskytnuté k výbrovému ízení u nevybraných uchaze budou po jeho ukonení neprodlen skartovány v souladu s právními pedpisy.Pedpokládaný termín konání výbrového ízení: v týdnu od 14. - 18.10.2019Vybraní uchazei budou k výbrovému ízení pozváni telefonicky nebo prostednictvím e -mailu.PEDPOKLADY PRO PODÁNÍ PIHLÁŠKY:- ...

 • Company JHF Invest s.r.o. in Dobra
  02.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  I ABSOLVENTI. ivotopis zašlete na e-mail Pracovišt: ul. Floriána Nováka, Prostjov. Pracovní doba Po-Pá 8:30 - 17:00. Pí zkráceném pracovním úvazku 30 hod./týdn je pracovní doba Po-Pá od 8:30 - 15:00Spolenost JHF Invest s.r.o., která se dlouhodob vnuje specifickému ekonomickému oboru pojišovnictví a odškodování poškozených nap. po dopravních nehodách, úrazech atd.Poadavky: vynikající znalost J, stylistické myšlení, znalost AJ výhodou, velmi dobrá znalost MS Office, píjemné a reprezentativní vystupování, vynikající vyjadovací a komunikaní schopnosti, pelivost, spolehlivost, diskrétnost, výborné organizaní a inovativní schopnosti, dobrou intuici a logické uvaování, výhodou právní minimum, všeobecný pehled, P sk. B. Pracovní nápl: aktivní vyhledávání poškozených klient nap. po dopravních neho...

 • Company DAS WELDING s.r.o. in Prace
  02.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Nápl práce:tvorba report; prezentace report za oddlení kvality; denní komunikace v anglickém jazyce; komunikace s manaerem kvality a oddlením výrobyPoadujeme:technický background; stedn pokroilá znalost Excelu; znalost svaování výhodou; znalost nástroj kvality výhodou; schopnost prezentovat v anglickém jazyce (min.úrove B1)...

 • Company Olomoucký kraj in Misto
  02.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  Pracovišt: Krajský úad Olomouckého kraje, Jeremenkova .p. 1191/40a, Olomouc.Termín nástupu: dle dohody, co nejdíve.Pracovní pomr na dobu uritou - zástup za rodiovskou dovolenou.Charakteristika vykonávané práce: zajišování a koordinace realizace krátkodobých projekt, program nebo akcí a jejich organizaní, personální, finanní, technické, provozní a jiné zajištní.Poadavky:- dosaené vzdlání: VOŠ, VŠ- obor vzdlání: veejná správa výhodou- znalosti oboru: marketing akcí, zákon o rozpotových pravidlech územních rozpot, zákon o krajích- praxe ve veejné správ: výhodou- praxe v oboru: v posledních 5 letech výhodou- jazykové znalosti: cizí jazyk (anglitina, nmina, francouzština) výhodou- další poadované dovednosti: uivatelská znalost PC (MS Office 2010), P sk. B, samostatnost, komunikativnost, organiz...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Administrative and executive secretaries Edit filters