Jobmonitor. Search results for Administrative and executive secretaries

48 Jobs found

Used filters:
 • Administrative and executive secretariesx
Displaying 1-48 of 48 results.
 • Company JCI a.s. in Prace
  20.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK/-CE OBCHODNÍHO ODDLENÍHledáme vhodného kandidáta na obsazení pozice administrativního pracovníka do obchodního oddlení. Poadujeme stedoškolské vzdlání, znalost MS (pedevším Excel, Word), idiský prkaz sk. B, samostatnost, zodpovdnost a organizaní schopnosti, zkušenosti s pojišovnictvím výhodou.Náplní práce je pedevším vytváení a udrování vztah s obchodními partnery, zpracování nabídek pojištní, píprava, kompletace a správa pojistných smluv.V pípad zájmu kontakt e-mailem na: " target="_blank" rel="nofollow">...

 • Company stauner palet s.r.o. in Dobre
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Poadujeme: *vzdlání technického smru*praxi v oboru kvality (strojírenství)*zkušenosti z automobilového prmyslu výhodou*komunikativní znalost NJ výhodou*samostatný a aktivní pístup k plnní úkol*znalost práce na PCNabízíme:*dobré platové podmínky (dle zkušeností)*prémie*monost firemního jazykového kurzu*píspvek na stravování*monost ešení dojídní do zamstnání Nástup moný ihned nebo dohodou. ivotopisy zasílejte na výše uvedený e-mail.Tšíme se na Vás!...

 • Company MERKUS GROUP s.r.o. in Babice
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Kontakt:e-mail: Poadavky: znalost ruský jazyk, anglický jazyk slvoem a písmem, ský jazky. Podmínkou - komunikativnost, samostatnost, organizaní schopnosti, spolehlivost. Vzhledem k náronosti pozice a pímé komunikaci s klienty z ech  i zahranií je jazyková vybavenost prioritou.  Zamstnanec bude jednat s klienty, pipravovat obchodní smlouvy, pipravovat obchodní korespondenci, zprávy atd......

 • Company INPROMA, spol. s r.o. in Prace
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Poadujeme: znalost práce na PC, MS Office, znalost IS Helios výhodou, komunikativní znalost AJ nebo NJ, samostatnost, spolehlivost, aktivní pístup, idiské oprávnní skupiny BNápl práce:  komunikace s dodavateli a odbrateli, evidence a koordinace reklamaních ízení od odbratel, zajišování provozu vnitropodnikové dopravy, stanovování zpsobu dopravy a pepravy v rámci i vn spolenosti;     Nabízíme: odpovídající finanní ohodnocení, dotované stravování, dchodové pipojištní, indispoziní volna,firemní akce;     Kontaktovat nás mete e.mailem, osobn nebo telefonicky v dob od 7:00 - 15:00 hod....

 • Company A.B.C. spol. s.r.o. in Prace
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Nápl práce: prodej spodního prádla v nové prodejn, fakturace, evidence skladového hospodáství, správa e-shopu a webových stránek. Poadujeme: ukonené SŠ vzdlání s maturitou, aktivní znalost práce na PC, komunikaní schopnosti, píjemné vystupování, spolehlivost, pelivost, samostatnost. Nabízíme: zamstnanecká sleva na produkty, píspvek na penzijní pipojištní, po zapracování zvýšení platu. Pracovní doba: Po-Pá: 8:30-17:00 hod. (moná úprava). Kontakt: e-mailem....

 • Company Město Sokolov in Sokolov
  19.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Umisování a povolování staveb dle zákona . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znní pozdjších pedpis a provádcích vyhlášek a další innosti s tím související. Ve správním ízení projednává pestupky proti stavebnímu zákonu.Poadavky na uchazee jsou uvedeny na v ásti Volná pracovní místa MÚ Sokolov a na úední desce Mstského úadu Sokolov. Termín pro podávání pihlášek 01.10.2020.Zamstnanecké výhody:Pruná pracovní doba, sociální fond, stravenky...

 • Company Jaroslava Víchová in Prace
  19.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Pro poboku OKPoint v Lounech hledáme odborného asistenta v realitách. Poadavky: komunikativnost, znalost práce na PC, praxe v oboru a orientace na realitním trhu je vítána ne však podmínkou, P sk. B výhodou. Práce je vhodná i pro absolventy i OZP. Nabízíme pracovní pomr na dobu 1 roku s moností prodlouení, vstupní a prbná právní a obchodní školení, zajímavé benefity, motivaní ohodnocení, seberealizaci. Zájemci posílejte ivotopis na email: nebo tel. 731537037...

 • Company Jaroslava Víchová in Prace
  19.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Pro poboku mBank v Lounech, Beneše z Loun 138 hledáme administrativního referenta/referentku.  Poadavky: komunikativnost, znalost práce s PC, praxe v oboru i bankovnictví je vítána, P sk. B výhodou. Práce je vhodná i pro absolventy i OZP. Nabízíme pracovní pomr na dobu 1 roku s moností prodlouení, zajímavé benefity, motivaní ohodnocení, seberalizaci. Zájemci posílejte ivotopis na email: nebo tel. 731 537 037...

 • Company Jaroslava Víchová in Prace
  19.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Pro poboku mBank v Lounech, Beneše z Loun 138 hledáme obchodního referenta/referentku.  Poadavky: komunikativnost, znalost práce s PC, praxe v oboru i bankovnictví je vítána, P sk. B výhodou. Práce je vhodná i pro absolventy i OZP. Nabízíme pracovní pomr na dobu 1 roku s moností prodlouení, zajímavé benefity, motivaní ohodnocení, seberalizaci. Zájemci posílejte ivotopis na email: nebo tel. 731 537 037. ...

 • Company Nexen Tire Europe s.r.o. in Misto
  19.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Místo výkonu práce: Prmyslová zóna Triangle atecpoadujeme alespo ukonené stedoškolské vzdlání a znalost korejského jazyka na úrovni rodilého mluvíhokontakt: tel.: tel.: 774904389, e-mail: ...

 • Company Nexen Tire Europe s.r.o. in Misto
  19.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  místo výkonu práce: Prmyslová zónaTriangle - Nexen Tire Europepoadujeme ukonené stedoškolské vzdlání a znalost korejského jazyka na úrovni rodilého mluvíhokontakt: ...

 • Company Město Suchdol nad Lužnicí in Misto
  19.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Pedpoklady pro výkon daného pracovního místa:- státní oban eské republiky, nebo státní oban jiného státu, pokud má uchaze v eské republice trvalý pobyt- dosaení vku 18 let, zpsobilost k právním úkonm, bezúhonnost a ovládání jednacího jazykaOstatní poadavky- znalost zákona . 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a píjmení, ve znní pozdjších pedpis, - znalost zákona . 89/2012 Sb., obanský zákoník (ást druhá - rodinné právo), ve znní pozdjších pedpis, - znalost zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), ve znní pozdjších pedpis,- znalost zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve znní pozdjších pedpis - znalost práce na PC (MS OFFICE, Outlook, Internet)- výborné organizaní schopnosti a schopnost komunikace s lidmi- praxe ve veejné správ výhodou- asová flexibilita (svatební obady, vítání obánk, ag...

 • Company Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích in Prace
  19.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Ústav znalectví a oceování pi Vysoké škole technické a ekonomické v eských Budjovicích (VŠTE) hledá kolegu/kolegyni na pozici Odborného referenta pro výzkum, vývoj a tvrí innost. Pidejte se k nám a naplme spolenými silami vizi Ústavu znalectví a oceování- dosahovat srovnatelných národních i mezinárodních hodnot v oblasti tvrí a výzkumné innosti.POADAVKY: minimáln vysokoškolské bakaláské vzdlání (Bc.) - ideáln ekonomického smru; dobrá znalost MS Office (Word, Excel, Powerpoint); dobrá znalost anglického jazyka;     výborná schopnost pracovat s textem; komunikaní a organizaní schopnosti, schopnost týmové spolupráce; samostatnost a spolehlivost; obanská a morální bezúhonnost; aktivní ízení motorových vozidel, sk. B. HLAVNÍ PRACOVNÍ NÁPL: administrativní práce a technická podpora pro výzkumné ...

 • Company Tabella s.r.o. in Misto
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  místo výkonu práce: Prahakontakt: íek Petr, e-mail: Poadujeme znalosti a zkušenosti s vývojem a prodejem informaních systém a pracovních proces, zavedených u nadnárodních korporací. Znalost AJ podmínkou. ...

 • Company SAP Services s.r.o. in Prace
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Poadavky:pokroilá znalost anglitiny (další jazyk výhodou)Znalost MS Excel, Word a PowerPointTechnické znalostiSkvlá schopnost virtuální komunikacezkušenosti ve spolenosti typu Shared Service Center výhodouNápl práceZpracování poadavk na útování a zajištní pesnosti pi zpracování poadavkútování nákladpíprava dat pro další zpracovnáníAnalýza dat a reportingzapojení do projekt jejím cílem je zlepšování, standardizace a migrace procesZamstnanecké výhody8): Dovolená navíc, stravenky, cafeteria...

 • Company SAP Services s.r.o. in Misto
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  MÍSTO VÝKONU PRAHAKONTAKT PRVOTN E-MAILEM : Barbora Straková, e-mail: Popis pozice a nápl práce:· Plánování a realizace projekt v oblasti Ochrany údaj (Data Protection)· Koordinace a realizace interních audit· Provádt kontroly kvality postup SAP zpracovávajících osobní údaje za úelem dosaení souladua identifikace potenciálních rizik· spolupráce na projektech ohledn zvyšování efektivity a kvality proces.· Podpora ostatních oddlení v rámci SAP· kontrola dodrování ochrany dat jak intern, tak extern (provádní audit, jestli se s daty nakládápodle pravidel – extern u našich vendorPoadujeme:· Vynikající komunikaci v anglickém jazyce· 2-5 let zkušeností v obdobné oblasti výhodou· Zkušenosti v oblasti Ochrany údaj nebo auditu výhodou· Nejmén bakaláský diplom v oblasti Financí a úetnictví· Výborné a...

 • Company Mai Bohemia s.r.o. in Misto
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  MÍSTO VÝKONU : The Alchemist Apartments,5 patro budovy Adresa:Václavské námstí 846/1, 110 00, Praha 1 - Nové MstoKONTAKT PRVOTN E-MAILEM : Phung Thi Tham, e-mail: Náplní práce budou administrativní innosti, vedení agendy, kontrola a správa dokument spolenosti, pímý kontakt se zákazníkem na obchodních jednáních, píprava podklad/dokumentace a tvorba nabídek, evidence zakázek, komunikace s dodavatelem i se zákazníkem. Znalost anglického, ínského nebo vietnamského jazyka slovem i písmem výhodou....

 • Company Veeam Software (Czech Republic) s.r.o. in Babice
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Ruština na úrovni rodilého mluví. Znalost anglitiny. Vysokoškolské vzdlání v oboru Úetnictví, analýza a audit...

 • Company ŠKODA AUTO a.s. in Kvasiny
  18.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Místo výkonu práce:t. Václava Klementa .p. 869Mladá Boleslav II293 01  Mladá Boleslav 1Prvotní kontakt: tel.: 326 816 804, e-mail: " target="_blank" rel="nofollow">- koordinace projekt v oblasti ízení výroby pro závod MB a Kvasiny- koordinace inností útvaru ízení výroby vozu v projektech inovací- vypracovávání prezentací pro vedoucího Poadujeme VŠ (technické), AJ - jednací znalost a NJ - hovorová znalost....

 • Company ŠKODA AUTO a.s. in Misto
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Místo výkonu práce:t. Václava Klementa .p. 869Mladá Boleslav II293 01  Mladá Boleslav 1Prvotní kontakt: tel.: 326 816 804, e-mail: " target="_blank" rel="nofollow"> nebo osobn- koordinace exportní strategie oblasti prodeje- metodická kontrola prodej na indickém trhu- píprava strategických podklad pro pedstavenstvo firmyPoadujeme Bc. vzdlání, AJ - jednací znalost, znalost hindi výhodou...

 • Company Pavel Munduch in Prace
  18.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  ivotopis zasílejte na e-mail: Nápl práce: - realizace smluvených schzek s našimi klienty, které zajišuje centrála spolenosti - spolupráce s analytickým oddlením - nastavení optimálního portfolia klienta - budování dvrného vztahu s klientem Poadujeme: - ukonené SŠ nebo VŠ vzdlání - minimáln maturita nebo praxe v oboru - pozitivní pístup k práci - P skupiny B - licence PPZ od NB - výhodou - výborné komunikaní dovednosti - uivatelskou znalost na PC Nabízíme: - zajištnou klientelu callcentrem spolenosti - zázemí poboky a veškerý servis zdarma - pravidelná školení a workshopy - pátelský tým, který Ti se vším pome - pro šikovné poradce monost kariérního rstu-píspvky na osobní automobil-zvýhodnný telefonní tarif ji od 150,-/msín-firemní akce vetn dovolenýchZamstnanecké výhody: Monost  sluebního a...

 • Company HOEKO - Automotive s.r.o. in Prace
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Nápl práce: mapování, organizace a implementace komplexního systému ízení jakosti, supervize nad kvalitativní úrovní proces a výstup z nich v souladu s poadavky norem, právních pedpis a zákazník, podpora jednotlivých majitel proces pi prosazování managmentu jakosti v rámci dané zodpovdnosti, vedení ízené dokumentace napí spoleností, plánování a provádní interních audit, plnní norem IATF 16949, ISO 9001, návrhy, zavádní a kontrola nápravných opatení, zajištní kalibrace midel.Poadujeme: min. SŠ vzdlání, AJ komunikaní úrove (e-mailová komunikace, obasný telefonický a osobní kontakt), praxe na obdobné pozici v odd. kvality, znalost norem IATF 16949 a ISO 9001 a norem VDA podmínkou! Znalost metodik auditování (systém, proces, výrobek), pelivost, dslednost, samostatnost, týmová spolupráce, uivat...

 • Company LT DEVELOPER s.r.o. in Prace
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  NÁPL PRÁCE: pro zavedenou spolenost v centru Litomyšle hledáme asistentku.POADAVKY: alespo základní znalost úetnictví, odolnost vi stresu, schopnost logického uvaování, samostatnost, pelivost, píjemné vystupování, istý trestní rejstíkNABÍZÍME: nástup moný ihned, zázemí stabilní spolenosti, píjemný kolektiv a prostedí, odpovídající finanní ohodnocení a díky realizovaným projektm a rozsahu innosti spolenosti - zajímavou a nevšední práciKONTAKT: ivotopisy zasílejte ...

 • Company LAMONTEX a.s. in Cheb
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Místo výkonu práce: Blanická 74/28, 350 02 Cheb. Pracovní pomr na dobu uritou 1 rok s moností prodlouení na dobu neuritou. Nástup moný ihned. Pracovní doba: 7:00 - 15:30 hod., kadá druhá sobota v msíci 7:00-14:00 h. Nápl práce: kontrola kvality výrobk, kontrola a píprava QS, vedení a píprava podklad pro BOZP a PO, píprava podklad pro fakturaci. Poadujeme: samostatnost, kreativita, istý trestní rejstík, poítaové znalosti (e-mail, Word, Excel, internet), znalost cizích jazyk (RJ, NJ, AJ) vítána. Nabízíme: prémie (v závislosti na plnní zadaných úkol a kvality výroby), odmny (podíl na hospodáském výsledku firmy). Kontakt pro zájemce: POUZE e-mailem....

 • Company SAFE HOME europe s.r.o. in Prace
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Nástup moný dle dohody.Nápl práce:administrativní podpora pro obchod s polskými partnery - komunikace písemn i telefonicky; zpracování objednávek, ceník a dalších poadavk; peklady a korekce text; správa databáze polských obchodních partner.Poadujeme:nutná znalost polského jazyka (úrove rodilý mluví); vzdlání v ekonomickém nebo píbuzném oboru výhodou.Zájemci se mohou hlásit:- zasláním ivotopisu (CV) na e-mail: " target="_blank" rel="nofollow">...

 • Company bfz o.p.s. in Prace
  17.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  OSOBNÍ PORADCE V PROJEKTU - MostNápl práce: - plánování a koordinace projektových aktivit, osobní poradce pro klienty projektu (osoby peující o osobu blízkou), organizace a vedení skupinových akcí pro klienty, administrativní innost, obchodní a lektorská innost, zavádní nových metod vzdlávání - webináePoadujeme:- komunikaní a organizaní schopnosti, schopnost práce na PC (dobrá znalost zejména MS Word a Excel), 2 roky praxe na obdobné pozici výhodou, orientace v problematice strukturálních fond výhodou, NJ výhodou, P skup. B + vlastní automobil výhodouHLÁSIT SE: Hrdliková Jana Ing., e-mail: - zaslat ivotopis, osobn pouze po pedchozí domluv mailem + zaslat ivotopis...

 • Company ELMTECHNIC s.r.o. in Misto
  17.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  místo výkonu práce: t. Obránc míru 2767 atecHledáme vhodného uchazee na pozici administrativní/ho pracovníka/ce. Nápl práce: komunikace se stavbyvedoucími, pípadn s pracovníky na stavbách, vedení docházky, píprava podklad pro mzdy atd.Jazykové poadavky: Ukrajinština - plynule slovem i písmem.eština - plynule slovem i písmem.Ruština - výhodou.Zkušenosti z oblasti administrativy - výhodou. Pracovní doba: PO - PÁ 7:00 -15:30kontakt: 602779861, ...

 • Company LS KAMNA s.r.o. in Dobre
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Poadujeme: píjemné a reprezentativní vystupování, spolehlivost, samostatnost, základní práce na PC peván se sadou Office, komunikativnost, zodpovdnost, znalost nmeckého a anglického jazyka alespo stupe B2.Nápl práce: komunikace se zákazníky ze zahranií (peván z nmecky mluvících zemí), administrativní innosti spojená s prodejem a prezentací výrobk, tlumoení a peklady, práce s úetním programem Helios, podílení se na správ e-shopu a šíení pozitivní firemní kultuePOADAVKY: minimální stupe vzdlání ÚSO s maturitou, VŠ strojní/technické, obchodní nebo ekonomické, jazykové znalosti NJ - AKTIVN (slovem i písmem), AJ - AKTIVN (slovem i písmem) - podmínkaVhodné i pro absolventy bez praxeNástup: ihned nebo dle dohodyÚvazek - plný nebo i zkrácenýNabízíme: zajímavou a perspektivní práci v rodionném podn...

 • Company Sociální družstvo Znojmo in Prace
  17.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Pracovní pozice administrativní pracovník/ce. Po zauení monost zvýšení mzdy, pracovní doba 2-3 dny v týdnu, 6 hodin/den, po zauení moné zvýšení pracovního úvazku. Znalost práce na PC, píjemné vystupování, komunikaní schopnosti, pelivost a zodpovdnost. Bliší informace o volném míst p. Denner - profesní ivotopis lze zaslat na e-mail....

 • Company Služby Města Veselí nad Moravou in Blatnička
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Pracovišt: Blatnická 1551, 698 01 Veselí nad Moravou. Vedení pokladny, základní zaútování doklad, organizace veejných zakázek, objednávky, poptávky, vedení spisové sluby, registr smluv, vedení internetových stránek organizace, administrativní innost. Stravenky, píspvek na dovolenou. Podrobnosti a podmínky výbrového ízení si vyádejte na " target="_blank" rel="nofollow">....

 • Company Liberecký kraj in Liberec
  17.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  PLATOVÉ ZAAZENÍ - 11. PLATOVÁ TÍDAMÍSTO VÝKONU PRÁCE - LIBERECPRACOVNÍ POMR NA DOBU NEURITOUTERMÍN PRO PODÁVÁNÍ PIHLÁŠEK - do 30. záí 2020Podrobné podmínky výbrového ízení, výet doklad, které je zájemce povinen doloit, a náleitosti písemné pihlášky jsou uveejnny na Úední desce Krajského úadu Libereckého kraje a na internetových stránkách Libereckého kraje v rubrice "Úední deska" nebo "Volná místa".Bliší informace lze poskytnout na telefonu 485 226 376 nebo e-mail: " target="_blank" rel="nofollow">...

 • Company Expedia Services CZ, s.r.o. in Misto
  17.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Místo výkonu práce PrahaKontaktní osoba: Dvoáková Veronika, e-mail: UPESUJÍCÍ INFORMACE:- název pozice v AJ: Lodging service associate- poadovaná znalost anglického jazyka na pokroilé úrovni - poadovaná zkušenost s prací v prostedí orientovaném na zákazníky...

 • Company Unity Group s.r.o., s.r.o in Prace
  17.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Kontakt: tel.: 773951956, e-mail: Upesující informace: administrativní innost, komunikace s klienty a dodavateli telefonicky a osobn, Nutná znalost MS Office a práce s internetem, spolehlivost, flexibilita, pelivost, zodpovdnost a organizaní schopnost, kladný a empatický pístup k lidem, odolnost vi stresu, samostatnost další poadavky: zkušenosti práce v týmu i samostatn, výborná znalost ruštiny podmínkou, znalost mluvené anglitiny výhodou, trestní bezúhonnost a idiské oprávnní kategorie B podmínkou, vlastní vozidlo výhodou, poadujeme VŠ vzdlání ekonomického zamení prvotní kontakt pro uchazee na adrese: Friova 13, Praha 2 na základ pedchozí domluvy po telefonu nebo mailemkontakt pro zasílání ivotopis:  ...

 • Company GERYNA s.r.o. in Babice
  17.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Kontakt: e-mail: Zpracování a kontrola obchodních dokument Aktualizace informací v interních systémech  Znalost svtových jazyku je vyhodouBezúhonnostPracovitost, schopnost pracovat v multikulturním týmuPraxe v oboru minimáln 3 rokyvzdlávací kurzy, školení, firemní akce, úast na zahraniních konferencích, profesní/osobní kou, rozjezd nového projektu...

 • Company Město Rokytnice v Orlických horách in Rokytnice
  17.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  VÝBROVÉ ÍZENÍ - bliší informace a náleitosti pihlášky zveejnny na /. Uzávrka pihlášek 23.10.2020 v 10:00 hodin..- vzdlání dle § 13a zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve znní pozdjších pedpis: - vysokoškolské vzdlání v magisterském nebo bakaláském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického smru, nebo- vyšší odborné vzdlání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo- stední vzdlání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo - splující pechodná ustanovení l. II., odst. 19 zákona . 350/2012 Sb., kterým se mní zákon . 183/2006 Sb....

 • Company Město Kostelec nad Orlicí in Prace
  17.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  VÝBROVÉ ÍZENÍ VYVŠENO na úední desce .  Uzávrka pihlášek 22.10.2020 do 12:00 hodin.Pihlášky pedat na sekretariát pop. podatelnu MÚ nebo zasílat na e-mailovou adresu (zde budou poadované originály pedloeny osobn nejpozdji pi výbrovém ízení).Poadavky:- dosaené vzdlání    min. VŠ v bakaláském studijním programu, nebo splnní výjimky vku a praxe dle zákona . 250/2016 Sb. zákona o odpovdnosti za pestupky a ízení o nichznalosti oboru:- znalost zákona . 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích- znalost zákona . 500/2004 Sb., správní ád- znalost zákona . 250/2016 Sb., o odpovdnosti za pestupky a ízení o nich- znalost zákona . 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích- zkouška z odborné zpsobilosti pi pestupkovém ízení ve vcech bezpenosti a plynulosti silniního pr...

 • Company DELTAFLOR plus, spol. s r.o. in Prace
  17.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Nabízíme administrativní práci na hlavní pracovní pomr do malé stavební firmy v Plzni v Doudlevcích. Jedná se o pípravné úetní práce (posléze je monost získat pozici jako hlavní úetní), vedení pokladny, vyizování administrativy….  Nástup moný ihned.    Zamstnanecké výhody: stravenky...

 • Company SUNGWOO HITECH s.r.o. in Hrabová
  16.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  ZamKPracovišt: Na Rovince 895, Ostrava - Hrabová, 720 00Kontakt: osobn po pedchozí domluv (tel. 552 306 429, e-mail:) na adrese pracovištNápl práce: vyizování bné administrativní agendy pro vedoucí pracovníky.Poadujeme: korejský jazyk-C1Zamstnanecké výhody: píspvek na stravu, penzijní pipojištní...

 • Company SUNGWOO HITECH s.r.o. in Hrabová
  16.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  ZamKPracovišt: Na Rovince 895, Ostrava - HrabováV pípad zájmu pedem volat na . 552 306 423 a domluvit si schzku nebo pište na e-mail: Nápl práce: Vyizování bné administrativní agendy pro vedoucí pracovníky.Poadavky: Korejský jazyk-C1.Zamstnanecké výhody: Píspvek na stravu, penzijní pipojištní....

 • Company SUNGWOO HITECH s.r.o. in Hrabová
  16.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  ZamKPracovišt: Na Rovince 895, Ostrava - Hrabová, 720 00Kontakt: osobn po pedchozí domluv na adrese pracovištNápl práce: vyizování bné administrativní agendy pro vedoucí pracovníkyPoadujeme: korejský jazyk-C1Zamstnanecké výhody: píspvek na stravu, penzijní pipojištní...

 • Company SUNGWOO HITECH s.r.o. in Hrabová
  16.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  ZamKPracovišt: Na Rovince 895, Ostrava - HrabováV pípad zájmu pedem volat na . 552 306 429 a domluvit si schzku nebo pište na e-mail: Nápl práce: Vyizování bné administrativní agendy pro vedoucí pracovníky.Poadavky: Korejský jazyk-C1.Zamstnanecké výhody: Píspvek na stravu, penzijní pipojištní....

 • Company ADDICOO GROUP s.r.o. in Other
  16.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Pracovní pozice asistent v administrativ. Nutná znalost AJ - mluvený projev, psaná forma.  Firma vyrábjící aditiva do krmných smsí. Dle domluvy monost jak zkráceného, tak i plného pracovního úvazku. Zamstnanecké benefity - Dovolená a 26 dní v roce, píspvky na obdy, pop. stravenková karta, monost karierního rstu, zázemí stabilní firmy. Bliší informace o volném míst p. Krejiíková - osobn na adrese Stošíkovice na Louce 136 v dob od 07:30 do 15:00 ve dnech PO-PÁ, telefonicky, profesní ivotopis lze zaslat na e-mail....

 • Company Holík International s.r.o. in Prace
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Práce na PC, Znalost AJ - komunikativní úrove, idiský prkaz sk.B,    ...

 • Company Prague Civil Society Centre, nadační fond in Dobra
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Poadované dovednosti: zkušenost v oblasti obanské spolenosti, lidských práv nebo rozvojové spolupráce na národní i mezinárodní úrovni; pracovní zkušenosti v oblasti obanské spolenosti v regionu východní Evropy a stední Asie; dobrá orientace v prostedí obanské spolenosti a porozumní spoleenským trendm v oblasti východní Evropy a stední Asie; poadujeme výbornou znalost anglitiny a ruštiny....

 • Company Maria Podstatzká - Lichtensteinová in Other
  16.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  aktivn anglický,nmecký nebo španlský jazyk.První kontakt telefonicky 6-14 hod. nebo emailem...

 • Company Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. in Prace
  16.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Poadavky- VŠ vzdlání ekonomického smru - Orientace ve finanní administrativ - Znalost podvojného úetnictví- Výhodou znalost programu Helios Orange- Práce s PC (MS Office - Word, Excel, Outlook)- Výborné komunikaní a organizaní dovednosti- Praxe v oboru vítánaNápl práce- Administrativní podpora finanního editele, controlling - Píprava podklad pro úetní oddlení - Zajištní administrativní agendy- Evidence korespondence  Nabízíme:5 týdn dovolené, stravenky, píspvek na úrazové a ivotní pipojištní ...

 • Company KOH-I-NOOR GRAFIT s.r.o. in Prace
  16.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Nápl práce :"    píjem poptávek od zákazník, jednání se zákazníky stávajícími, vyhledávání nových "    plánování a koordinace dodávek pro zákazníky "    tvorba faktur"    práce dle ISO 9001:2008"    zástup za editele spolenostiPracovní doba:   7 - 15 hod.Pracovní pomr :  doba uritá 1 rok, po zapracování mono prodlouitVzdlání:  v oboru chemie, ev. technického smruPoadavky :   praxe na obdobné pozici vítána, znalost MS Office, trestní bezúhonnostVýhodou :  znalost  AJ, NJ, idiský prkaz sk. B Dleité: ádosti se ivotopisy a vyplnným dotazníkem pro uchazee o zamstnání, (na ) zasílejte  na  e-mail: " target="_blank" rel="nofollow"> ,   píp. tel. 389 000 480 - V. Blaková...

 • Company Statutární město Brno in Brno
  16.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  První kontakt e-mailem Vzdlání- vysokoškolské právnické vzdlání v magisterském studijním programu nebo vzdlání v jiném bakaláském studijním programu s následným prokázáním zvláštní odborné zpsobilosti zkouškounebo vyšší odborné, pop. stedoškolské vzdlání s maturitou pi splnní ustanovení § 112, odst. 9 zákona . 250/2016 sb., o odpovdnosti za pestupky ízení o nich, (10 let praxe pi projednávání pestupk a vk nad 50 let),bliší informace na Zamstnanecké výhody:- zdravotní volno, píspvek na stravování...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Administrative and executive secretaries Edit filters