Jobmonitor. Search results for Clerical support workers not elsewhere classified

5 Jobs found

Used filters:
 • Clerical support workers not elsewhere classifiedx
Displaying 1-5 of 5 results.
 • Company Město Louny in Louny
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  místo výkonu práce: Mírové námstí 35 LounyPedpoklady:- státní oban R, pop. cizí státní píslušník s trvalým pobytem na území R- vzdlání VŠ, ÚSO, technického smru (stavební smr výhodou)- zpsobilost k právním úkonm- morální a trestní bezúhonnost- znalost jednacího jazykaOstatní pedpoklady:- znalost práce na PC (SW Microsoft Office )- praxe ve veejné správ a v oblasti stavebnictví a investic výhodou- idiský prkaz skupiny B, aktivní idi- orientace v zákonech .183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu(stavební zákon), zák. .134/2016 Sb., o zadávání veejných zakázek a zák. .128/2000 Sb., o obcích, v platném znní- dobrá znalost stavební projektové dokumentace, orientace v rozpotechPopis pracovní innosti:- zajišování investiních stavebních akcí msta a správy majetkuZamstnanecké výhody:strav...

 • Company Město Louny in Louny
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  místo výkonu práce: Mírové námstí 35 LounyPedpoklady:- státní oban R, pop. cizí státní píslušník s trvalým pobytem na území R- vzdlání vysokoškolské výhodou- zpsobilost k právním úkonm- morální a trestní bezúhonnost- znalost jednacího jazykaOstatní pedpoklady:- znalost píslušné legislativy v daném smru výhodou (pedevším zákon o pozemních komunikacích, zákon o silniním provozu a správní ád)- znalost práce na PC (SW Microsoft Office) a schopnost nauit se ovládat další (SW Vita, MISYS apod.)- vítány zkušenosti se spisovou slubou  GINIS- zkouška zvláštní odborné zpsobilosti pro výkon správní innosti pi správním rozhodování dozorové innosti v silniním hospodáství, výhodou- praxe ve veejné správ vítána- idiský prkaz skupiny BZamstnanecké výhody:Stravenkový paušál, 25 dní dovolené, 4 dny sick day...

 • Company Město Louny in Louny
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  místo výkonu práce: Mírové námstí 35 LounyPedpoklady:- státní oban R, pop. cizí státní píslušník s trvalým pobytem na území R- vzdlání VŠ, ÚSO, technického smru (stavební smr výhodou)- zpsobilost k právním úkonm- morální a trestní bezúhonnost- znalost jednacího jazykaOstatní pedpoklady:- znalost práce na PC (SW Microsoft Office )- praxe ve veejné správ a v oblasti stavebnictví a investic výhodou- idiský prkaz skupiny B, aktivní idi- orientace v zákonech .183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu(stavební zákon), zák. .134/2016 Sb., o zadávání veejných zakázek a zák. .128/2000 Sb., o obcích, v platném znní- dobrá znalost stavební projektové dokumentace, orientace v rozpotechPopis pracovní innosti:- zajišování investiních stavebních akcí msta a správy majetkuZamstnanecké výhody:strav...

 • Company Město Jeseník in Jeseník
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  Doruení pihlášky:Písemné pihlášky vetn poadovaných dokument zasílejte na adresu: Msto Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník nebo osobn dorute na podatelnu Mstského úadu Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, nejpozdji do termínu uzávrky pihlášek 19.10.2021 do 10:00 hodin.Zalepenou obálku výrazn oznate heslem: "NEOTVÍRAT - výbrové ízení na referenta/ku Oddlení majetku".Úplné znní inzerátu naleznou uchazei na: v sekci Volná místaKontaktní osoba:    - Mgr. Ondej Wind, vedoucí Odd. majetku, tel. 584 498 138, e-mail: - Vítzslava Churá, personalistka, tel.: 584 498 104, e-mail: Poadované doklady:- pihláška do výbrového ízení (vzor na v sekci Volná místa)- strukturovaný profesní ivotopis- kopie dokladu o nejvyšším dosaeném vzdláníPoadavky:- ukonené alespo stedoškolské vzdlání s maturitou v ob...

 • Company Město Strakonice in Misto
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  Druh práce: koordinace inností souvisejících s podáváním ádostí o podpory a dotace a pijímáním podpor a dotací, s plnním závazk vzniklých pijetím podpory a závreným vyhodnocením erpání podpory, stanovování postup a zásad výbru adatel o podpory v. vyhodnocování projekt, zpracování a pedkládání závreného vypoádání piznaných dotací a podpor, sledování dotaních a grantových program kraje, státu a EU, spolupráce na píprav rozvojové strategie msta Strakonice, zajišování inností souvisejících s dotaní a grantovou politikou msta StrakoniceMísto výkonu práce: Mstský úad StrakonicePedpokládaný termín nástupu: dohodouPracovní pomr: na dobu neuritouPlatové zaazení: platová tída 10 dle NV . 341/2017 Sb., v platném znní(píloha . 1: 21 260 K – 31 240 K dle délky zapoitatelné praxe + píslušné píplatky)Ped...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Clerical support workers not elsewhere classified Edit filters