Jobmonitor. Search results for Electrical engineering technicians

8 Jobs found

Used filters:
 • Electrical engineering techniciansx
Displaying 1-8 of 8 results.
 • Company Povodí Moravy, s.p. in Dobre
  12.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Poadovaný profil:- SŠ nebo VŠ elektrotechnického, pípadn obdobného zamení- Velmi dobrá orientace v projektových dokumentacích elektrotechnického charakteru- Kvalifikace dle Vyhlášky . 50/1978 Sb. minimáln § 6, § 9 výhodou- Dritel platného osvdení k provádní revizí elektrotechnických zaízení vydaného TIR pro provádní revizí pístroj, elektrospotebi, hromosvod, stroj a elektroinstalací - výhodou- Znalost zákona . 458/2000 Sb. (energetický zákon) a zákona . 165/2012 Sb. (zákon o podporovaných zdrojích energie)    - Praxe v oblasti malých vodních elektráren (dále jen MVE) technologie na vodních dílech, vodohospodáských zaízení výhodou  - Dobré uivatelské znalosti PC- Dobré organizaní a vyjadovací schopnosti - idiský prkaz skupiny B - aktivní idi- Schopnost samostatného rozhodování a ešení mimoá...

 • Company ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o. in Prace
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  Nápl práce:- zkouší, oivuje, konfiguruje a kalibruje elektronické sestavy (osazené DPS, podsestavy, moduly) nebo celé pístroje- provádí jednoduché montáe na sestavách nebo pístrojích- hledá chyby a jejich píiny- odstrauje a opravuje chyby (pájení, montá, nastavení dle pracovního postupu) - pracuje s konstrukní a výrobní dokumentací - osazovací výkresy, schémata zapojení, montání výkresy ad.- provádí kalibrace, údrbu a seizování mícího vybavení- podílí se na ešení konstrukních i jiných technických potíí Poadujeme:- samostatnost, aktivní pístup, flexibilita, odpovdnost- ochotu se dále vzdlávatZamstnanecké výhody: píspvek na penzijní pipojištní, podnikové stravování,dovolená navíc,jízdní výhody.Kontaktní osoba pro uchazee: pí Hana Rodová, tel.: 388 452 254, e-mail: " target="_blank" rel="nofo...

 • Company FERRIT ELECTRIC s.r.o. in Misto
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  A11  z:9/10/2020 a:23/8/2021Jakou píleitost nabízí naše spolenost:- máme pro Vás práci pi výrob elektronických zaízení, pájení SMD i THT souástek, pokud ji neumíte, zauíme Vás- budete pracovat s elektrotechnickou dokumentací a schématy, také testovat a kontrolovat funknost hotového zaízení- Vaší výhodou je, e Vám umoníme rst, t.j. v úzké spolupráci s oddlením elektrovývoje budete získávat zkušenosti, které mete petavit ve zkušenosti a sluební postup na místo vývojáe- podívejte se na zajímavosti o nás: Jakou poadujeme kvalifikaci:- stední vzdlání nebo výuní list v oboru elektriká, elektrotechnické práce, píbuzné obory- zrunost, preciznost- odborná zpsobilost podle 50/1978 Sb. a vyhlášky . 2002/1995 Sb., monost získání pi práci- znalost tení technické elektronické dokumentaceJe pro nás výhod...

 • Company Elektro Pešek s.r.o. in Misto
  08.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  Místo výkonu práce: Slatiany  První kontakt uite, prosím, na výše uvedeném telefonním ísle, na e-mailové adrese nebo pímo na provozovn. Pedem si ale domluvte termín návštvy, aby byl zodpovdný pracovník pítomen....

 • Company ExPlan s.r.o. in Prace
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  Nápl práce: projektování elektrických zaízení.Vyhláška 50, § 6 výhodou, není podmínkou, v pípad oboustranného zájmu zaškolíme....

 • Company PRETECLON s.r.o. in Bruntal
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  pracovišt okres Karviná, Ostrava, Frýdek-Místek, dále Praha, Bruntál, Opava, Nový Jiín, eské Budjovice, Písek dle bydlišt zájemce o zamstnání. Dobrá pracovní morálka. Zpsob kontaktu: pedem telefonicky pondlí a pátek nebo e-mailemPi zasílání ivotopisu na email je nutno do pedmtu uvést pozici,o kterou se ucházíte....

 • Company ZPA Pečky, a.s. in Prace
  08.10.2021 Updated on: 11.10.2021

  První kontakt:Braková Jana, tel.: 604 550 676, 7 - 17 hod,e-mail: " target="_blank" rel="nofollow">,osobn: pondlí 8 - 10 hod.Nápl práce:Administrativní práce s dokumentací - vstupní mení materiálu.Zamstnanecké výhody:Stravování....

 • Company ZPA Pečky, a.s. in Prace
  08.10.2021 Updated on: 11.10.2021

  První kontakt:Braková Jana, tel.: 604 550 676, 7 - 17 hod,e-mail: " target="_blank" rel="nofollow">,osobn: pondlí 8 - 10 hod.Nápl práce:Mení strojírenských díl.Poadavky:Znalost tení výkresové dokumentace. Znalost 3D mení výhodou.Zamstnanecké výhody:Stravování....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Electrical engineering technicians Edit filters