Jobmonitor. Search results for Health care assistants

150 Jobs found

Used filters:
 • Health care assistantsx
Displaying 1-50 of 150 results.
 • Company SeneCura SeniorCentrum Slivenec s.r.o. in Slivenec
  20.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Stárek Lukáš Mgr.  Ph.D., tel.: 777905823 pondlí-pátek 8-16:30, e-mail: l.starek@senecura.cz, osobn pondlí-pátek, Ke Smíchovu 1144/144 Praha 5 - Slivenec 154 00Zamstnanecký výhody: závodní stravování; Flexi pass; vrnostní odmny; vzdlávání...

 • Company Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace in Ostrava
  19.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  1. kontakt telefonicky, e-mailem. Tel.: 599 508 162, e-mail: aburesova@dsporuba.comDomov Slunenice Ostrava poskytující sociální sluby seniorm hledá pracovníky v sociálních slubách - pímá obsluná pée.Nápl práce: poskytování pímé obsluné pée, podpora sobstanosti uivatel, nácvik jednoduchých denních inností a poskytování pomoci pi osobní hygien a oblékání, manipulace s pomckami, prádlem a udrování istoty a hygieny uivatele.Nabízíme plat dle platných tabulek, osobní ohodnocení po zapracování, pípadné odmny.Poadavky: základní vzdlání nebo stední vzdlání a absolvování akreditovaného kvalifikaního kurzu pracovník v sociálních slubách (min. 150 hodin); absolvování akreditovaného kurzu se nevyaduje u osob, které získaly zpsobilost k výkonu zdr. povolání v oboru ošetovatel nebo sociální pracovníkZam...

 • Company Nemocnice Šumperk a.s. in Misto
  19.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  CZ-ISCO 53211 Ošetovatelé v oblasti pobytové pée. Místo výkonu práce: Nerudova .p. 640/41, 787 01 Šumperk. Nápl práce:    - specifické innosti v oboru ošetovatelství, poskytování základní ošetovatelské pée. Poadujeme:- odbornou zpsobilost dle zákona . 96/2004 Sb., v platném znní;- schopnost aktivního, samostatného jednání, vstícné chování a vystupování;- pracovitost, spolehlivost a odpovdnost.Mzdové podmínky: - pro plný pracovní úvazek je sjednána základní msíní mzda od 14 900,-K + zhodnocení praxe, osobní ohodnocení po adaptaci, píplatky nad rámec zákoníku práce, pravidelné výkonnostní odmny, mimoádné odmny a nepenní benefity spolenosti.Nabízíme: - pracovní pomr na plný pracovní úvazek;- zázemí silné a dynamicky se rozvíjející spolenosti; - nadstandardní benefity spolenosti. Benefity:- na...

 • Company Sociální služby města Žďár nad Sázavou in Prace
  19.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Poadavky: odbornou zpsobilost dle zákona .108/2006 Sb. o sociálních slubách §116, odpovdnost, loajalitu a schopnost pracovat v týmu i samostatn, dodatenou psychickou odolnost vi stresu a zvládání nároných situací, zájem o klienty, respekt k jejich individualit, pozitivní a empatický pístup, ochotu vzdlávat se, komunikaní dovednosti, trestní bezúhonnost, okování proti hepatitid B - v den nástupu alespo první dv dávky ze tí a Kurz pro pracovníky v sociálních slubách  nebo jeho absolvování do 18 msíc ode dne nástupu. Nabízíme: pracovní doba - 12ti h denních smnách vetn víkend dle rozvrhu                 celý úvazek, hrubá mzda od 20.000,-, dle zapoitatelné praxe, zajímavou a rozmanitou práci, supervizi, píspvek na stravování, 5 týdn dovolené, sick daysNápl práce: Zajištní a poskytování pímé o...

 • Company Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace in Misto
  19.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  1 prac. místo na 1 rok a 1 prac. místo zástup za prac. neschopnost, poskytování pímé obsluné pée o osoby, podpora jejich sobstanosti, nácvik jednoduchých denních inností a poskytování pomoci pi osobní hygien a oblékání osob, manipulace s pístroji, pomckami a prádlem a udrování istoty a hygieny u osob, absolutorium kurzu pro pracovníky v sociálních slubách výhodou, nutno zaslat profesní ivotopis a kopii dokladu o nejvyšším dosaeném vzdlání ...

 • Company Sociální centrum Kraje Vysočina, příspěvková organizace in Prace
  18.03.2023 Updated on: 18.03.2023

  Vhodné i pro OZZ. Poadujeme: spolehlivost, organizaní zdatnost, komunikativnost, vlídný pístup k lidem, trplivost, kreativitu, manuální zrunost, samostatnost, uivatelskou znalost práce na PC.Nabízíme: píjemné pracovní prostedí a empatické kolegy. Po dohod monost i zkráceného úvazku.První kontakt osobn, e-mailem, nebo telefonicky ve všední dny od 8 do 15hod....

 • Company Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace in Other
  18.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  poskytování pímé obsluné pée o klienty, vedení klienta k samostatnosti, nácvik dovedností, rozvíjení jeho vlastních schopností pi sebeobsluze, pomoc pi naplování jeho osobních cíl, podpora pi vytváení, prohlubování a upevování základních hygienických a pracovních návyk, vedení individuálních záznam o prbhu sluby, podpora pi posilování sociálních kontakt u klient, jednání s klienty s agresivními prvky chování, absolvování kurzu pro pracovníky v sociálních slubách výhodou, profesní ivotopis na e-mail (výbrové ízení)...

 • Company Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace in Prace
  17.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Pracovní nápl- práce v nepetritém provozu, 37,5 hodin týdn- dsledné dodrování Zákona . 262/2006 Sb., zákoník práce (doba odpoinku mezi smnami, roní limit pesasových hodin, maximáln 3 pracovní smny za sebou, aj.)- nástup 1.2.2023 nebo dle dohodyBenefity- monost vyzkoušet si pracovní innost pímo na pracovišti Domova, kde by zájemce svou innost vykonával- silná odborová organizace- píspvek zamstnavatele na penzijní pipojištní - píspvek na závodní stravování- píspvek na dovolenou - vitamínové balíky- vstupenky na kulturní a sportovní akce i pro rodinné píslušníky...

 • Company Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace in Prace
  17.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Pracovní nápl- práce v nepetritém provozu, 37,5 hodin týdn- dsledné dodrování Zákona . 262/2006 Sb., zákoník práce (doba odpoinku mezi smnami, roní limit pesasových hodin, maximáln 3 pracovní smny za sebou, aj.)- nástup dle dohodyBenefity- monost vyzkoušet si pracovní innost pímo na pracovišti Domova, kde by zájemce svou innost vykonával- silná odborová organizace- píspvek zamstnavatele na penzijní pipojištní - píspvek na závodní stravování- píspvek na dovolenou - vitamínové balíky- vstupenky na kulturní a sportovní akce i pro rodinné píslušníky...

 • Company Vital life z.s. in Other
  17.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Jedná se o pozici pímé  obsluné pée v domov se zvláštním reimem.Osobní, e-mailový nebo telefonický (kdykoliv) kontakt....

 • Company Dům seniorů Kdyně, příspěvková organizace in Other
  17.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Jedná se o poskytování pée a zajištní kadodenních poteb lidí, kterým ji fyzické i psychické síly nestaí. Péi poskytujeme kvalifikovan, s drazem na lidskou dstojnost. Hlavním cílem je uspokojení fyzických a psychických poteb, s cílem zachování i moného zlepšení kvality ivota. Zamstnavatel si me vyádat doloení trestní bezúhonnosti.Nabízíme: 25 dní dovolené, bezplatné stravování, monost zkráceného úvazku, smnnost dle domluvy, motivaní plat závislý na Vašich pracovních výkonech, po zapracování absolvování certifikovaných kurz, moderní pracovní prostedí. E-mailový nebo telefonický (Po - Pá 6,00 - 14,30 hod.) kontakt....

 • Company Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace in Mnichov
  16.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Poadujeme:- vzdlání stední, s výuním listem, bez vyuení, nebo základní vzdlání- odborná zpsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních slubách dle §116, odst. 5, písm. b) zákona . 108/2006 Sb. (Zákon o sociálních slubách) výhodou- praxe v provozu lkové pée ve zdravotnickém zaízení, nebo v provozu pímé pée pi poskytování pobytových sociálních slueb výhodou- samostatnost, empatie, komunikaní dovednosti- asovou flexibilitu- kladný vztah k seniorm- zájem o práci, praxe v zaízení pro seniory výhodou- dobrý zdravotní stav, psychická odolnostNápl práce: - poskytování pímé obsluné pée seniorm, podpora jejich sobstanosti, nácvik jednoduchých denních inností a poskytování pomoci pi osobní hygien a pi bných úkonech pée.Zamstnanecké výhody: píspvek na stravování, na vitamínové prostedky, píspvek...

 • Company Nemocnice AGEL Louny a.s. in Misto
  16.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  místo výkonu práce:Rybalkova .p. 1400  Louny 1na dobu uritou - po 1 roce doba neuritáodborná zpsobilost dle zákona . 108/2006 Sb., zodpovdný pístup k práci, samostatnost, komunikativní vystupovánívýpis z rejstíku trest, zdravotní zpsobilostZamstnanecké výhody: 5 týdn dovolené, píspvek na stravování, MultiSportka, po roce zamstnání píspvek na ivotní pojištní, penzijní spoení a ada dalších kontakt telef. 415242414, nebo email: dana.vondrova@nlo.agel.cz...

 • Company Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec in Provoz
  16.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  KONTAKT E-MAILEM• kvalifikaci všeobecné sestry •10. platová tída + píplatek za vedení, osobního ohodnocení • jednosmnný provoz od 6:00 – 14:30, Nabízíme: 5 týdn dovolené, FKSP, dotované stravování...

 • Company Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně in Other
  16.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Oekáváme:- výhodou je absolvovaný akreditovaný kvalifikaní kurz pracovníka v sociálních slubách- zájem o téma pée o seniory s projevy demence- chu uit se nové vci a ešit neobvyklé situace- ochotu k týmové práci, ale také schopnost pracovat samostatn- asovou flexibilitu- bezúhonnost a zdravotní zpsobilost k práci peovatele- výhodou je okování proti virové hepatitid B (loutence typu B)Nabízíme:- nástup moný ihned nebo dle dohody- pracovní pomr na dobu uritou s moností prodlouení- podporu profesního rstu a zvyšování kvalifikace- dotované stravování- 5 týdn dovolenéPozice je vhodná i pro absolventy. Smny obvykle: denní 6:30 - 18:45, noní 18:30 - 6:45, pestávka 45 min.Pro doplující informace kontaktujte vedoucí sluby, Kateinu Pokornou, DiS., mobil: 605 890 146. V pípad zájmu zašlete prosím prof...

 • Company Domov seniorů Komárov z.ú. in Komárov
  16.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Nástup moný ihned.Hledáme nového, kreativního, energického aktivizaního pracovníka. Náš Domov v Komárov u Šternberka poskytuje kvalitní 24 hodinovou péi klientm s demencí zpsobenou nejen Alzheimerovou chorobou, ale i jinými druhy. Nabízíme pracovní pomr na dobu neuritou, v klidném, novém a píjemném prostedí. Nástup IHNED. V pípad zájmu nás neváhejte kontaktovat na email: kariera@dskomarov.cz nebo telefonicky od 7:00 do 15.30....

 • Company Armáda spásy v České republice, z.s. in Prace
  14.03.2023 Updated on: 15.03.2023

  A11 z:31/1/2023 (HPP, DPP, DP)  a:10/3/2023Poadujeme:- vzdlání dle zákona 108/2006 Sb. (min. akreditovaný kurz v rozsahu min. 150 h), monost doplnit v prbhu zamstnání- pedloení výpisu z RT- zdravotní pedpoklady pro výkon dané innosti- kladný vztah k osobám s duševním onemocnním a se zdravotním postiením- samostatnost, dslednost, schopnost spolupráce v týmu, flexibilita.- respektování kesanských zásad Armády spásy.Vítáme:- praxi v zaízeních sociálních slueb.Nabízíme:- nástupní hrubá mzda na zkrácený úvazek 0,5 je 10.900 K (po zkušební dob 1.100 K pohyblivá sloka mzdy), další navýšení po roce smlouvy- zamstnanecké stravenky, týden dovolené navíc, penzijní pipojištní.- práci v mezinárodní kesanské organizaci. Postup pro zájemce:Zájemci zasílejte strukturovaný ivotopis, a motivaní dopis (max. ...

 • Company SeneCura SeniorCentrum Slivenec s.r.o. in Misto
  12.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  místo výkonu práce: Ke Smíchovu .p. 1144/144, Slivenec, 154 00  Praha 514kontakt: Stárek Lukáš Mgr.  Ph.D., tel.: 777905823 Po-Pá 8-16:30hod, e-mail: l.starek@senecura.cz, osobn na adrese: Ke Smíchovu 1144/144 Praha 5 - Slivenec, 154 00, Po-PáZamst.výhody : závodní stravování, flexi pass, vrnostní odmny, vzdlávání....

 • Company Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. in Misto
  12.03.2023 Updated on: 12.03.2023

  místo výkonu práce Kyjovská .p. 607348 15  Planá u Mariánských Láznípráce v menším, pátelském kolektivuzajímavé  mzdové ohodnocení a benefity.týden dovolené navíckontakt po tel. -pracovní dny 6.30 a 14.30 hod....

 • Company SWISS MED CLINIC s.r.o. in Planá
  12.03.2023 Updated on: 12.03.2023

  Odborná pée na lkách NIPPracovní pomr na dobu uritou je pi spokojenosti dále prodlouenPrvní kontakt emailem, telefonicky - kadý všední den 7-15 h. a nebo osobn: Bezdruická 274, Planá 7-15 h....

 • Company Charita Česká Kamenice in Misto
  11.03.2023 Updated on: 14.03.2023

  Místo výkonu práce: Lidická 241, 407 21  eská KameniceDOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REIMEM V ESKÉ KAMENICI HLEDÁ, NOVÉHO KOLEGU / KOLEGYNI NA PRACOVNÍ POZICI PRACOVNÍK / PRACOVNICE V SOCIÁLNÍCH SLUBÁCHNápl práce: - pímá práce s klienty- prevence návratu k závislostnímu chování- administrativa spojená s pímou klientskou prací- práce v nepetritém provozu, 37,5 h/ týdn, denní a noní smnyPoadujeme:- minimální vzdlání zakonené výuním listem a kurz Pracovníka v sociálních slubách  (kurz PSS je moné doplnit v prbhu zamstnání do 18 msíc, dle zákonné povinnosti) - znalost a praxe v oblasti sociálních slueb vítána- spolehlivost, zodpovdnost, flexibilitu, komunikaní dovednosti, kreativitu, emoní stabilitu, empatii,  ochotu vzdlávat se - zdravotní zpsobilost a trestní bezúhonnost, idiský prkaz skupiny B Nabízíme...

 • Company Charita Česká Kamenice in Dobre
  11.03.2023 Updated on: 14.03.2023

  Místo výkonu práce: Tyršova .p. 350, 407 21  eská KameniceDo píjemného pracovního prostedí hledáme nového kolegu/kolegyni.PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH SLUBÁCH SOCIÁLN TERAPEUTICKÉ DÍLNYNÁPL PRÁCE: - náplní práce je získávání, udrování a rozvíjení dovedností, které jsou potebné pro bný ivot klient - dobré vyjadovací a komunikaní dovednosti, schopnost samostatné práce, motivace klient, vlídná komunikace a sociální cítní- schopnost práce v týmu, spolehlivost, zodpovdnost, empatie- administrativa spojená s klientskou prací- manuální zrunost a kreativita pi plánování inností v sociáln terapeutické díln- schopnost jednat s klienty s chronickým duševním onemocnním a pizpsobit se jejich tempu a potebámKVALIFIKANÍ PEDPOKLADY:- minimální stedoškolské vzdlání s výuním listem a kurz pracovníka v sociálních...

 • Company Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace in Other
  11.03.2023 Updated on: 14.03.2023

  Poadujeme:o    Odborná zpsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních slubách (pímá obsluná pée)o    Bezúhonnosto    Zdravotní zpsobilost     Zamstnanecké výhody: Osobní ohodnocení, zvláštní prémie, dovolená navíc, zvýhodnné podnikové stravování a další benefity z FKSP, po roce monost prodlouení na dobu neuritouKontakt: e-mailem...

 • Company Oblastní spolek ČČK Karviná in Prace
  11.03.2023 Updated on: 14.03.2023

  Poadujeme: schopnost pracovat samostatn i v týmu, flexibilita, empatie, znalost práce v zaízení sociálních slueb, praxe v obdobném zaízení výhodou.Nutnost disponovat okováním proti hepatitid typu B.  Absolvování akreditovaného kvalifikaního kurzu (min. 150 hodin); absolvování akreditovaného kvalifikaního kurzu se nevyaduje u osob, které získaly zpsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetovatel, nebo sociální pracovník podle § 110 a u osob, které získaly stední vzdlání v oboru vzdlání stanoveném právním pedpisem. Smny: 11 hodinový reim, práce o víkendech i svátcích. Zpsob kontaktu: telefonicky (8.00-14.00 hod.) nebo zasílat ivotopisy na e-mail....

 • Company Domov Duha, příspěvková organizace in Prace
  11.03.2023 Updated on: 14.03.2023

  z: 09.03.2023Pracovník pímé obsluné pée v domovech pro seniory.Poadavky: -   kvalifikaní poadavky dle zákona 108/2006, výpis trestnhoí rejstíku, uivatelská obsluha PC, absolvování speciálních kurs výhodou, ochota dále se vzdlávat, spolehlivost, komunikativnost, zkušenost sociální práce s cílovou skupinou senior výhodou, plat dle na. vlády 341/2017 ve znní pozdjších pedpis, Zamstnanecké výhody: -   5 týdn dovolené, nástupní základní plat od 25 090 K + píplatky, po tech msících 27 740 K + osobní ohodnocení, výhodné závodní stravování, poskytnutí dalších bonus k platu (mimoádné odmny, dary k výroím, poskytování poukázek a do výše 3 000 K na kulturní, tlovýchovné a sportovní akce, vitamíny a další).Kontakt: Mgr. Dana Janálková, zaslat ivotopis e-mailem: reditel@domovduha.cz...

 • Company Domov pro seniory Holásecká, příspěvková organizace in Other
  11.03.2023 Updated on: 13.03.2023

  První kontakt telefonicky, e-mailem nebo osobn.Pracovník sociálních slueb (pímá obsluná pée) ranní, 12hod smny od 6:30 - 19:00     poskytuje komplexní obslunou péi pímo u lka imobilním uivatelm v nepetritém provozu     podílí se na realizaci osobního plánu uivatele     podporuje sobstanost uivatel a dopomáhá pi úkonech sebeobsluhy a sebepée-     podporuje a dopomáhá uspokojovat uivatelm jejich psychosociální potebyZamstnanecké výhody:píspvek na dovolenou...

 • Company Domov pod hradem Žampach in Misto
  11.03.2023 Updated on: 12.03.2023

  Pracovní zaazení: pracovník v základní výchovné nepedagogické innosti; pímá pée na oddlení; nepetritý provoz (pracovní pomr na dobu uritou s ev. moností prodlouení na dobu neuritou).Základní poadavky: - Minimáln  stední vzdlání s výuním listem + akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních slubách  dle §37 vyhlášky . 505/2006 (nebo podmínka absolvování kurzu po nástupu). - Osobnostní pedpoklady pro práci s osobami se zdravotním. - Zdravotní zpsobilost. - Obanská bezúhonnost. - idi (vozidla sk. B) - ízení sluebních vozidel.Platové zaazení:Dle NV . 341/2017 Sb., o platových pomrech zamstnanc ve veejných slubách dle praxe a kariérního platového postupu. 5. PT: 19.090,-  a 27570,- K + mimotarifní sloky platu.Dále nabízíme:5 týdn ádné dovolené + 1 týden dodatkové dovolené, závodní stravování, ...

 • Company Domov u studánky in Other
  11.03.2023 Updated on: 12.03.2023

  NÁSTUP MONÝ IHNEDCHARAKTERISTIKA INNOSTI:- poskytování pímé obsluné pée, vedení klienta k samostatnosti, nácvik dovedností, rozvíjení jeho vlastních schopností pi sebeobsluze, sledování poteb klienta a podpora sobstanostiPOADUJEME:- bezúhonnost, zpsobilost k právním úkonm- zdravotní zpsobilost- minimáln stední vzdlání s výuním listem a akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních slubách dle §37 vyhlášky . 505/2006 Sb. (nebo podmínka absolvování kurzu po nástupu) - okování proti virové hepatitid B podmínkou- sobnostní pedpoklady pro práci s lidmi s postienímNABÍZÍME:- 5 týdn dovolené + 1 týden dodatkové dovolené- monost stravování za píznivé ceny- pkné pracovní prostedí- monost dalšího vzdlávání- pro jednotlivce monost ubytováníKONTAKT: telefonicky nebo e-mailem ...

 • Company Domov seniorů Drachtinka in Misto
  11.03.2023 Updated on: 12.03.2023

  Místo výkonu práce: HlinskoNÁPL PRÁCE: pée o klienty v domov seniorPOADAVKY: odbornost, praxe v oboru výhodou, istý trestní rejstík, práce na PC, loajalita, flexibilita, pracovitostZAMSTNANECKÉ VÝHODY: píspvek na stravování, na kulturní a sportovní aktivity, na dovolenouPrvní kontakt uite prosím na níe uvedeném telefonním ísle nebo na e-mailové adrese....

 • Company Soukromé senior centrum Nechanice s.r.o. in Prace
  11.03.2023 Updated on: 14.03.2023

  Nápl práce:- pée o seniory v rámci komplexní ošetovatelské pée 24 hodin denn, - pomoc pi oblékání a svlékání vetn speciálních pomcek, - pomoc pi podávání jídla a pití,- pomoc pi aktivizaních innostech,- podpora sobstanosti a nezávislosti senior v péi.Poadujeme:- vztah ke starým lidem, - lidský pístup, - organizaní schopnosti,  - práce v týmu, schopnost uit se novým vcem,- slušné a spolehlivé jednání,- praxe výhodou,- vzdlání v oboru i rekvalifikaní kurz v oboru výhodou. Nabízíme: Pruný systém odmování, monost dalšího vzdlávání, profesního rstu, zamstnanecké benefity. Monost zakoupení oberstvení v místní kavárn za výhodné ceny.Obdy a nápoje na pracovišti. Pro bliší informace nás kontaktujte telefonicky. Zájemci mohou poslat ivotopisy na e-mail: tsabak@senior-centrum.cz....

 • Company Clementas Janovice s.r.o. in Pátek
  11.03.2023 Updated on: 12.03.2023

  Poadujeme: ukonené alespo základní vzdlání, ale i vyšší kvalifikace vítána, chu pomáhat lidem, kurz pracovníka v sociálních slubách výhodouZamstnanecké výhody: píjemné domácké prostedí, obdy z naší kuchyn zdarma, hlavní pracovní pomr na dobu neuritou, bezplatná právní poradnaKontakt: osobn na adrese Janovice nad Úhlavou, kadou stedu v 10:00 hodin, telefonicky Pondlí - Pátek 9:00-15:00 hodin, e-mailem...

 • Company DOMOV SENIORŮ VYSOČANY s.r.o. in
  06.06.2020

  Do našeho zaízení pijmeme pracovníka/ pracovnici v sociálních slubách - peovatele/peovatelku. Poadujeme vyuení v oboru nebo kurz pracovníka v sociálních slubách, pracovitost, schopnost týmové práce, odpovdný pístup, komunikativnost, spolehlivost.Nabízíme výborné platové ohodnocení, jistotu stálého zamstnání v píjemné prostedí. Milý a pátelský kolektiv.Nabízíme ubytování.Podnikové stravování, zajištný pitný reim, odmna za odpracované roky v našem domov   ...

 • Company AC Facility, s.r.o. in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Smnnost: nepetritý provoz (12.hod smny)Benefity: Smlouva na HPP na dobu neuritou, motivující mzdové ohodnocení s postupem za odpracovanou dobu, náborový píspvek, odmny pi splnní podmínek stanovených zamstnavatelem a další firemní benefity, dotované obdy, 5 týdn dovolené, výuka anglického jazyka, monost umístní dtí do Dtské skupiny ("školky") pímo v našem zaízení pro dti ve vku 1 -6 letVzdlání: základníKontakt: e-mailem nebo telefonicky...

 • Company "Člověk zpět k člověku" in
  06.06.2020

  Pracovišt Samopše 15Poadujeme pracovitost, dobrý zdravotní stav, odpovdnost, samostatnost, flexibilitu, zrunostPrvní kontakt telefonicky Po-Pá (08:00-16:00) nebo emailem info@ddpsamopse.cz...

 • Company Nemocnice Počátky, s.r.o. in
  06.06.2020

  Jedná se o 12ti hodinové sluby - krátký x dlouhý týden.Nabízíme 5 týdn dovolené, stravováníKontakt telefonicky po - pá 7:00 - 14:00...

 • Company Nemocnice Nový Jičín a.s. in
  06.06.2020

  z: 25.10.2019 a: 24.1.2020 Osobní kontakt po tel. domluv, Nemocnice Nový Jiín, personální oddlení.Poadavky: Nutné doloit minimáln osvdení o absolvování kurzu na ošetovatele, píp. vyuení v oboru ošetovatel.Zamstnanecké výhody: 5 týdn dovolené + 3 dny placeného volna navíc, rekondiní pobyty, masáe zdarmaKontakt: Ing. Lada Buriánková, telefonicky pondlí - pátek od 10:00 - 14:00 hod. na .: 602 333 224, email: lada.buriankova@nnj.agel.cz...

 • Company ALZHEIMER HOME z.ú. in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  místo výkonu práce: Herrmannova .p. 2223/26Modanykontakt:  Bc. Robin Helebrent, tel.: +420720986494 (Po - Pá 8 a 16 h.), e-mail: Robin.helebrant@alzheimerhome.cz...

 • Company Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Nápl práce: práce s cílovou skupinou - osoby s chronickým duševním onemocnním nad 18 let.Poadavky: kurz pracovníka v sociálních slubách (monost doplnní v prbhu zamstnání), bezúhonnost, komunikativnost, flexibilita, tvoivost, samostatnost, schopnost týmové práce, idiský prkaz skupiny B, aktivní idi. Nabízíme: nepetritý provoz, práce v rozvíjejícím se týmu, zamstnanecké výhody: píspvek na stravování, píspvek FKSP, odpovdnou a zajímavou práci.Platové ohodnocení od 23 590 K + osobní píplatek po zkušební dob + píplatky za noní smny, za státní svátky, za sobotu a nedli. Zvláštní píplatek ve výši 2.500 K.Nástup dle dohody.Strukturovaný ivotopis a motivaní dopis zasílejte na e-mail personalista@domovlibnic.cz nebo poštou na adresu organizace....

 • Company Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  práce spojené s pímým stykem s klienty s fyzickými a psychickými obtíemi (vedení k samostatnosti, nácvik dovedností, rozvíjení schopností pi sebeobsluze, pomoc pi naplování osobních cíl), vyšší vzdlání, kurz pracovníka v soc. slubách, základní dovednosti s PC a praxe v soc. slubách výhodou, zástup za dlouhodobou prac. neschopnost, 5 týdn dovolené + 1 den sick day, ivotopis na e-mail...

 • Company SeneCura SeniorCentrum Kolín s.r.o. in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  První kontakt:Heríková Kateina, tel.: 323 603 962, Po - Pá 8 - 10 hod,e-mail: koordinator.kolin@senecura.czosobn: SeneCura SeniorCentrum Kolín, Smetanova 1000, úterý 9 - 10 hod.Nápl práce:Pímá pée o seniory - pomoc s hygienou, stravováním a pi bných denních aktivitách, záznamy do PC.Pracovní doba:Dvanáctihodinové smny 7 - 19 hod a 19 - 7 hod.Poadavky:Empatii, spolehlivost, ochotu pracovat a uit se, kurz pracovníka v sociálních slubách výhodou, praxe výhodou.Zamstnanecké výhody:Nové prostedí, firemní stravování, odmny za smnnost, poukázky FlexiPass....

 • Company SILVER LAND COMPANY s.r.o. in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Místa výkonu práce: - Na Jíkalce . 5 a . 7, Plze- Plzeská 95/61, Plze...

 • Company Domov pod Kuňkou in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Místo výkonu práce RábyPímá obsluná pée o osoby s mentálním postiením, spoívající v nácviku jednoduchých denních inností, pomoc pi osobní hygien a oblékání.Podpora sobstanosti, vytváení základních sociálních a spoleenských kontakt, provádní volnoasových aktivit s uivateli.Poadujeme: odbornou zpsobilost pro výkon povolání pracovníka v sociálních slubách, zdravotní zpsobilost, bezúhonnost, plnou svéprávnost, okování proti hepatitid B (staí potvrzení o aplikaci 1. a 2. dávky), základy práce na PC, psychickou odolnost, idiský prkaz skupiny B výhodou.Náleitosti pihlášky: struný profesní ivotopis, kopie výpisu z rejstíku trest (nesmí být starší 3 msíc), kopie doklad potvrzující odbornou zpsobilost, souhlas s vyuitím poskytnutých osobních údaj pro úely výbrového ízení ve smyslu Naízení (EU) 2016/...

 • Company ALZHEIMER HOME z.ú. in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  místo výkonu práce: Urešova .p. 1757, Praha 4kontakt:  Bc. Robin Helebrent, tel.: +420720986494 (Po - Pá 8 a 16 h.), e-mail: Robin.helebrant@alzheimerhome.cz...

 • Company Clementas Mlékovice, s.r.o. in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  První kontakt:Jaklová Milada Mgr., tel.: 778 413 969, 8 - 15 hod,e-mail: milada.jaklova@clementas.cz,osobn: Mlékovice 66, kadá steda 10 hod.Poadavky:Akreditovaný kvalifikaní kurz pracovníka v sociálních slubách a praxe u pobytové sluby s danou cílovou skupinou - výhodou,Práce na PC - uivatelská úrove,Odpovdnost a profesionální pístup k práci, chu se dále vzdlávat a všestrann rozvíjet,Laskavý pístup ke klientm a radost z práce,Trestní bezúhonnost, zdravotní zpsobilost.Zamstnanecké výhody    Velmi dobré platové podmínky, motivaní program,Pracovišt s moderním zázemím, nadstandardním vybavením a pomckami pro pímou péi,Práci v píjemném a pátelském kolektivu, Monost profesního rstu,Podpora vzdlávání, stáe po R,Zamstnání ve smnném provozu, pracovní pomr na dobu neuritou,5 týdn dovolené,Celodenní ...

 • Company Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  podpora pi vytváení, prohlubování a upevování základních hygienických a pracovních návyk pi péi o klienty, posilování sociálních a spoleenských kontakt klient (základní výchovná nepedagogická innost), 25 dní dovolené + 1 týden dodatkové, ivotopis do 15.6.2020...

 • Company Dům sociálních služeb Pacov, p.o. in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  poadavky: trestní bezúhonnost, lidský pístup, komunikativnost, kurz pracovníka v sociálních slubách výhodounápl práce: ošetovatelské úkony a sociální práce u klient ...

 • Company Czech - real CB, s.r.o. in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Místo výkonu práce: DZR Kazdv Dvr, Vonšov 1, 351 34 Skalná. Pracovní pomr na dobu uritou - poté moné prodlouení. Nástup moný ihned. Pracovní doba: 12-ti hodinové smny 6:30-18:30 h a 18:30-6:30 h (Po-Ne dle plánu smn). Nápl práce: pracovník/ce v sociálních slubách zajišuje pímou obslunou péi o osoby spoívající v nácviku jednoduchých denních inností, pomoci pi osobní hygien a oblékání, manipulaci s pístroji, pomckami, prádlem, udrování istoty a osobní hygieny, podpoe sobstanosti, posilování ivotní aktivizace, vytváení základních sociálních a spoleenských kontakt a uspokojování psychosociálních poteb. Nabízíme: podnikové stravování, výuka NJ, zamstnanecké benefity, píplatky, prémie. Kontakt pro zájemce: telefonicky anebo e-mailem (zasílat ivotopisy) anebo osobn na adrese DZR Kazdv Dvr, Vonšov...

 • Company Czech - real CB, s.r.o. in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Místo výkonu práce: Vonšov 1, 351 34 Skalná. Pracovní pomr na dobu neuritou. Pracovní doba: Po-Ne 6:30-18:30 h a 18:00-6:30 h. Nápl práce: zajištní pímé obsluné pée o osoby spoívající v nácviku jednoduchých denních inností, pomoc pi osobní hygien a oblékání, manipulace s pístroji, pomckami, prádlem, udrování istoty a osobní hygieny, podpora sobestanosti, posilování ivotní aktivizace, vytváení základních sociálních a spoleenských kontakt a uspokojování psychosociálních poteb. Kontakt pro zájemce: telefonicky (volat v pracovní dny 9:00-14:00 h) anebo e-mailem....

 • Company NADĚJE in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  MÍSTO VÝKONU PRÁCE: námstí Nadje .p. 731, Litomyšlské Pedmstí, 566 01  Vysoké MýtoNÁPL PRÁCE: komplexní pée o klienty Domova pro seniory v. vedení dokumentacePOADUJEME:- absolvování akreditovaného kvalifikaního kurzu Pracovník v sociálních slubách nebo zpsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetovatel, píp. stední vzdlání v oboru vzdlání stanoveném provádcím právním pedpisem - Kvalifikaní kurz pro PSS je moné absolvovat do 18ti msíc od nástupu do zamstnání- bezúhonnost- zdravotní zpsobilost, zdravotní prkaz pracovníka v potravináství- ztotonní se s cíli a posláním NADJE- schopnost týmové spolupráce, dobré komunikaní schopnosti a ochotu se vzdlávat- základní znalost práce na PC- sociální cítníNABÍZÍME:- pracovní pomr na rok s výhledem na neurito- mzda je 17800 K + píplatky za n...

 • Company Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  PRACOVNÍCI V SOCIÁLNÍCH SLUBÁCHPOADUJEME: Akreditovaný kurz pracovník v sociálních slubách - pípadn nutno tento poadavek splnit do 18 msíc od výkonu innosti. Trestní bezúhonnost. Dobrý zdravotní stav Vztah k práci s lidmi,  spolehlivost, zodpovdnost, komunikativnost. Základní znalost práce na PC.NÁPL PRÁCE: Poskytování pímé obsluné pée o klienty, podpora jejich sobstanosti, nácvik jednoduchých denních inností a poskytování pomoci pi osobní hygien a oblékání klient, manipulace s pístroji, pomckami a prádlem a udrování istoty a hygieny u  klient.NABÍZÍME: Píplatky za soboty, nedle a noní. Stravování.PRVNÍ KONTAKT: Paní Bc. Taána Olejníková, tel.: 731 286 229 v dob od 8:00 do 14:00 nebo emailem na adresu: olejnickova@sluzbyvsetin.cz...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Health care assistants Edit filters