Jobmonitor. Search results for Health care assistants

11 Jobs found

Used filters:
 • Health care assistantsx
Displaying 1-11 of 11 results.
 • Company SDZP družstvo in Dobre
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  [] Místo výkonu práce: Riegrova .p. 909/5, Dín II-Nové Msto, 405 02  Dín 2Poadavky:- VŠ vzdlání v magisterském nebo bakaláském studijním programu- splnní pedpoklad vzdlání podle § 110 odst. 4 zákona . 105/2006 Sb., o sociálních slubách, ve znní pozdjších pedpis - vyšší odborné vzdlání získané absolvováním vzdlávacího programu, akreditovaného podle zvl. právního pedpisu, v oborech vzdlání zamených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální pedagogiku, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditoveném podle zvl. právního pedpisu- dobré komunikaní a organizaní schopnosti- schopnost samostatného rozhodování- ochota zapojit se do systému pracovních pohotovostí- schopnost týmové spolupráce- poítaová gramotnostVýhodou: - idiský prkaz skupiny "...

 • Company Nemocnice následné péče Praha s.r.o. in Misto
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  MÍSTO VÝKONU : Chittussiho .p. 144/1, Bubene, 160 00  Praha 6KONTAKT : Sabina Petrtýlová, tel.: +420 724 870 450, e-mail: Zamstnanecké výhody : 5 týdn dovolené, píspvek na stravování...

 • Company SANATORIUM TOPAS s.r.o. in Misto
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  Místo výkonu práce: SeNÁPL PRÁCE: ošetovatelská pée klient  - hygiena, krmení, oblékání  ZAMSTNANECKÉ VÝHODY: 5 týdn dovolené, Sick Day, píspvek na penzijní nebo ivotní pojištní, benefitní kartaPrvní kontakt uite, prosím, na výše uvedeném telefonním ísle, na e-mailové adrese nebo pímo na provozovn. Pedem si ale domluvte termín návštvy, aby byl zodpovdný pracovník pítomen....

 • Company Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace in Other
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  Poadujeme: minimáln stedoškolské vzdlání s maturitou,  samostatnost, zodpovdnost, pelivost, ochotu vzdlávat se, výhodou znalosti v oblasti zdravotnictví a sociálních slueb, kurz pro pracovníka v sociálních slubách výhodouPracovní pomr se sjednává na dobu neuritou.Nabízíme: platové ohodnocení dle praxe od 21.300,- K/ms., zvláštní píplatek, ostatní píplatky, píspvek na penzijní pipojištní, zvýhodnné stravování, vstupenky do bazénu, masáe, vitamínový balíek, píjemné prostedí, pátelský kolektiv, kvalitn vybavené pracovištKontakt telefonicky nebo e-mailem: p.Míchalová, tel.: 775 475 792, e-mail: ...

 • Company Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace in Rok
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  Poadujeme: minimáln stedoškolské vzdlání s maturitou nejlépe zamené na fyzioterapii, samostatnost, zodpovdnost, pelivost, ochotu vzdlávat se, výhodou znalosti v oblasti zdravotnictví a sociálních slueb, kurz pro pracovníka v sociálních slubách výhodouPracovní pomr se sjednává na dobu uritou s moností prodlouení (doba uritá 1/2 roku,prodlouení na 1 rok, následuje doba neuritá)Nabízíme: platové ohodnocení od 21.300,- K/ms.Kontakt telefonicky nebo e-mailem: p.Míchalová, tel.: 371 511 209, e-mail: ...

 • Company Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace in Other
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  Pedpokládaný nástup 09/2021Nabízíme 5 týdn dovolené + 1 týden dodatkové dovolené, zvláštní píplatek, osobní ohodnocení.Poadujeme: zdravotní zpsobilost, výpis z trestního rejstíku.Na uvedený email odešlete ivotopis a motivaní dopis, na jeho základ budete pozváni na další pohovor....

 • Company Městský ústav sociálních služeb Strakonice in Misto
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  Pracovník - pracovnice v sociálních slubách - pímá obsluná pée v domov pro seniory.Popis: Poskytování komplexní obsluné pée o uivatele pi vytváení základních sociálních a spoleenských kontakt.         Místo práce: Domov pro seniory, Rybniní 1282, Strakonice         Domov pro seniory, Lidická 189, StrakonicePracovní úvazek: Plný - pracovní pomr na dobu uritou s moností prodlouení na dobu neuritouSmnnost: Smnnost v nepetritém provozu - dvou i tísmnnýPoadované vzdlání:a) vzdlání v oborub) stední vzdlání mimo oborc) základní vzdlání Monost absolvování rekvalifikaní kurzu Pracovník v sociálních slubáchPlatové podmínky: 5. tída Platové rozptí - nástupní hrubý plat 26.810 K - 29. 500 K + píplatky za smnný provoz a osobní ohodnocení. Nabízíme dále:- Píplatek na stravování a na penzijní pipojištní....

 • Company Městský ústav sociálních služeb Strakonice in Prace
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  Pracovník v sociálních slubách - pracovník/pracovnice azylového domuPoadavky:-    SV vzdlání s maturitní zkouškou nebo VOŠ + absolvování akreditovaného kvalifikaního kurzu pracovník v sociálních slubách (kurz je moné si dodlat v prbhu trvání pracovního pomru) -    praxe v oboru výhodou-    znalosti a tvoivé schopnosti ve výtvarné, hudební a pohybové innosti-    dobré komunikaní a organizaní dovednosti-    P sk. B -    znalost práce na PC-    schopnost ešit neobvyklé situace-    psychická odolnost Popis pracovní innosti:-    innosti pi základním sociálním poradenství, výchovných, vzdlávacích a aktivizaních innostech-    pomoc pi zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím a obstarávání osobních záleitostí uivatel slueb-    pomoc pi obstarávání zamstnání, ubytování apod.-    dvousmnný ...

 • Company Habrovanský zámek, příspěvková organizace in Prace
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  POADAVKY: vzdlání nerozhoduje, akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních slubách výhodou, praxe výhodou, trestní bezúhonnost, zdravotní zpsobilost, pracovitost, spolehlivost, ochota, komunikativnost, odpovdnost, schopnost pracovat v týmuPOPIS PRÁCE: PP na dobu uritou-zástup za dlouhodobou nemocZAMSTNAVATEL NABÍZÍ: po zapracování osobní píplatek, píspvek na penzijní pipojištní, závodní stravování, po roce píspvek na rehabilitaní procedury, kulturu a sportKONTAKT: Berkyová Marcela, tel.: 517 305 104, e-mail: ...

 • Company Domov Božice, příspěvková organizace in Misto
  08.10.2021 Updated on: 11.10.2021

  Místo je nabízeno jako zástup za dlouhodobou nemoc, piblin na 3 msíce a více. Poadavky: minimální znalost práce na PC, velmi dobrý zdravotní stav, psychická stabilita, empatie, komunikace. Zamstnanecké benefity: závodní stravování, benefity z FKSP. Bliší informace o volném míst p. Šperková - telefonicky v dob 06:00-14:30 hodin, profesní ivotopis zaslat na e-mail....

 • Company Lázně Darkov, a.s. in Other
  22.09.2021 Updated on: 28.09.2021

  Peovatel, ošetovatel pro zahraniní klientelu, osobní asistence, pée o pacienty, pomoc pi bných úkonech pée, pomoc pi osobní hygien, poskytování a zajišování stravy, zprostedkování spoleenského kontaktu, návrh inností a aktivit pro pacientykonzultace s pacienty. Praxe v oborou výhodou. Poadujeme hovorovou anglitinu. K platu nabízíme osobní ohodnocení....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Health care assistants Edit filters