Jobmonitor. Search results for Home-based personal care workers

102 Jobs found

Used filters:
 • Home-based personal care workersx
Displaying 1-50 of 102 results.
 • Company Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace in Hrabyně
  19.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  KO: Mgr. Klaudie Dinelli, tel.: 727 977 205 volejte od 6:00 - 15:00 hod, e-mail: ps@hrabyne.cz, osobn 747 67 Hrabyn, .p. 207 - pízemí budovy. Na email prosím zašlete profesn orientovaný ivotopis s kontaktními údaji. Termín osobního kontaktu bude dohodnut telefonicky. Poadujeme:Odborná zpsobilost dle § 116, odst. 5 písm. c).Absolvování akreditovaného kvalifikaního kurzu (mono doplnit  nejpozdji  do 18 msíc od nástupu).Praxe  v pímé práci s klienty v sociálních slubách vítána, ale není podmínkou.Zdravotní zpsobilost - fyzická zdatnost a psychická odolnost.Platový tarif se odvíjí  i  od zapoitatelné praxe. Jedná se o zástup za mateskou dovolenou. Nabízíme:Stravenky, 5 týdn dovolené, zvláštní píplatek, píplatek za soboty a nedle, smnnost, osobní píplatek, píspvek na penzijní spoení, aj. monost...

 • Company Městská charita Plzeň in Dobre
  17.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Náplní práce je terénní peovatelská práce a pée o klienty mstské charity - v dobu, v ní klient slubu poaduje - práce i v odpoledních hodinách, pípadn víkendy. Oekáváme: zájem o problematiku cílové skupiny senior a zdravotn postiených, schopnost samostatn pracovat v terénu, empatii, týmovost, zodpovdnost a dobré komunikaní schopnosti. Poadujeme kurz pracovníka v sociálních slubách a P sk. B - aktivní idi.Zkušenost v prací v sociální oblasti vítána.Nabízíme: stravenky po zkušební dob, 5 týdn dovolené, píspvek na cestovné, vrnostní odmny....

 • Company Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. in Dobre
  17.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  * KO: Slaninová Dagmar, ivotopis s motivaním dopisem zašlete na e-mail: czp.opava@czp-msk.cz. Pohovory se zájemci budou realizovány prbn. Zasláním materiál o své osob zájemce souhlasí s uchováním svých osobních údaj.Poadavky:- odborná zpsobilost dle zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách (akreditovaný kurz MPSV - Osobní asistent nebo obdobný)- trestní bezúhonnost- vzdlání: základní, vyuen, stedoškolské, nejlépe sociálního nebo zdravotního smru- orientace v problematice osob se zdravotním postiením výhodou, pedchozí praxe v oboru vítaná- dobré komunikaní dovednosti, asová flexibilita, samostatnost, spolehlivost, tolerance- dobrý zdravotní stav- P sk. B výhodouNabízíme:- zaškolení- monost osobního rstu a rozvoje- monost práce na zkrácený úvazek- zajímavou, zodpovdnou a smysluplnou práci...

 • Company Charita Kroměříž in Cetechovice
  17.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  pracovišt Cetechovice - Poadujeme: kurz pracovníka v sociálních slubách - kurz mono dokonit do 18 msíc po nástupu, zdravotní zpsobilost k výkonu práce, bezúhonnost - pi podpisu smlouvy se dokládá výpisem z rejstíku, schopnost pracovat v týmu i samostatn, schopnost samostatn se rozhodovat, trplivost, spolehlivost, zvládání stresových situací, kladný pístup k seniorm a dosplým osobám se zdravotním postiením, umní jednat s lidmi- Nabízíme: Práce na 1,0 úvazek s nástupem podle vzájemné dohody v nepetritém provozu, Doba uritá 1 rok s moností prodlouení,  Pravidelné odmny, Výhodný mobilní tarif, 25 dní placeného pracovního volna, Píspvek organizace na pojištní pi škod zpsobené zamstnavateli- Uchaze pedloí strukturovaný ivotopis, který mimo jiné zahrnuje identifikaní údaje o zájemci, mobilní kont...

 • Company Farní charita Litomyšl in Provoz
  17.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  POADAVKY: povinný kurz pracovníka v sociálních slubách lze doplnit pi zamstnáníNABÍZÍME: nástup dle dohody, smnný provoz denní/noní (12 hod) - domov pro seniory, týden dovolené navíc, píspvek na ošacení a obuvKONTAKT: emailem, telefonicky v pracovní dny 9-15 hod...

 • Company Domácí péče Domažlice s.r.o. in Prace
  17.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Poadavky: terénní práce, P sk. B nutný.Smnnost: nepetritý provoz nebo dlené smny.Nabízíme: penzijní pipojištní, stravenky, slu.telefon, tvrtletní odmny.    Telefonický (8,00 - 15,00 hod.) nebo e-mailový kontakt....

 • Company Člověk zpět k člověku, z.s. in Krásná
  17.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  pozicie: peovatel/kapoadavky. pímá obsluná pée o klienty sociální sluby ( pomoc pi osobní hygien, oblékání a stravování klient, nácvik jednoduchých denních inností s klietny apod ) Denní/noní smny. Kapacita zaízení 45 klientNástup: 15.3.2023 do 15.4.2024 doba uritáMzda: 24000,- a 26000,- KKontakt: Magdalena Hornáková, tel. 732299214, email : vrchni.sestra@destinov.czProvotní kontakt: telefonicky 8:00-16:00 hod, emailem, osobn: Milešov 8:00-16:00 dle dohodyPracovišt: Milešov 241, 262 56 Krásná Hora n.Vltavou...

 • Company Speciální pečovatelská služba z.s. in Kladno
  17.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Poadujeme:- dobrou fyzickou kondici - fyzicky nároná práce, kadodenní manilupace a pesuny imobilních osob.Nápl práce:- manipulace a pesuny imobilních osob na vozík, toaletu, do vany, pebalování apod., ne vdy je moné pouívat zvedák.Práce je vykonávána v kladenském bezbariérovém komplexu META v denních i pozdních noních hodinách v 1 peovateli.Nabízíme:- zvláštní prémie,- 5 týdn dovolené.Kontakt Po - Pá 8:00 - 14:00 hod telefonicky nebo e-mailem viz výše....

 • Company Charita Krnov in Misto
  16.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Poadujeme:"    všeobecná zdravotní sestra "    praxe min 3 roky u lka "    idiský prkaz sk. B "    istý trestní rejstík "    empatické jednání "    fyzickou a psychickou zdatnost "    práce na PC (základní znalost) "    dobré komunikativní schopnosti "    aktivní a zodpovdný pístup k práci "    schopnost práce v týmu, vedení "    kreativita a samostatnost "    loajalita vi církevní organizaciNabízíme:"    zajímavou práci na celý úvazek, mobilní hospic"    finanní ohodnocení dle zaazení do mzdového tarifu: 30.000, -K + píplatky, odmny a benefity "    smlouva na dobu neuritou - po zapracování lze poskytnout "    bonusy: mobilní telefon, píspvek na stravování, dovolená 5 týdn, vzdlávací kurzy, školení, supervize"    pátelský kolektiv"    jednosmnný provoz  - pracovní doba  PO - PÁ od 7:00 do ...

 • Company Centrum ÁČKO, příspěvková organizace in Prace
  16.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  PRACOVNÍCI V SOCIÁLNÍCH SLUBÁCHPráce pracovníka v sociálních slubách v Odlehovacích slubách Centra ÁKO pro rodiny s dtmi do 26 let s poruchou autistického spektra, ADHD a mentálním postiením. Jedná se o práci na smny v kombinaci terénní, ambulantní a pobytové odlehovací sluby. Ambulantní a terénní forma práce od pondlí do tvrtku, pobytová od pátku do nedle. Jedná se o práci na zkrácený úvazek. Více informací v pípadn zájmu poskytneme osobn. Oekáváme pedn osobní nasazení a schopnost pracovat s náronou cílovou skupinou. Spolehlivost a asovou flexibilitu, jedná se o práci zejména v odpoledních hodinách a o víkendech.Vzdlání je poadováno v souladu s § 116 odst. 5 písm. c) zákona . 108/2006 Sb. o sociálních slubách. Výhodou je absolvovaný kurz pracovníka v sociálních slubách. Podmínkou je ízení...

 • Company SKP-CENTRUM, o.p.s. in Dobre
  16.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  NÁPL PRÁCE:pímá práce s uivateli slueb pro osoby bez písteší a osoby ohroené ztrátou bydlení v terénní i  ambulantní form, monost podílet se na realizaci zcela nového inovativního projektu, poskytování základního i odborného sociálního poradenství v oblasti problematiky bydlení, krizová intervence v oblasti bydlení, doprovod klient, zprostedkování kontakt na poskytovatele odborných sociálních slueb, apod., monitoring nových lokalit a depistání innost, spolupráce s dalšími institucemi – vytváení podprné platformy pro cílovou skupinu, zaznamenávání prbhu sluby, spolupráce na zvyšování kvality sluby, informování veejnosti a pomoc s pípravou strategických dokument,POADUJEME:vzdlání: PSS - kvalifikaní pedpoklady pro výkon pracovníka v sociálních slubách dle § 116 zákona . 108/2006 Sb., o sociál...

 • Company Centrum služeb pro zdravotně postižené o.p.s. in Other
  14.03.2023 Updated on: 16.03.2023

  Doba nástupu: bhem msíce prosince 2022Poadavky: zpsobilost k právním úkonm, výpis z RT, zdravotní zpsobilost, odborná zpsobilost podle zákona . 108/2006 Sb., spolehlivost, zájem o profesiVzdlání: základní, vyuen, stední s maturitou mimo obor = podmínkou akreditovaný kurz pracovník v soc. slubách nebo peovatelský kurzstední s maturitou nebo vyšší vzdlání v soc. oboru = kurz není nutnýHLÁSIT SE: Honska Radek, tel.: 773040006, e-mail: centrum@centrumpostizenym.cz...

 • Company Charita Uherské Hradiště in Prace
  13.03.2023 Updated on: 14.03.2023

  flexibilita, dobrý vztah k lidem s jakýmkoliv omezením, empatie, P "B", komunikativnost, vstícnost, chu se dále vzdlávat, monost té Dohody o provedení práce nebo Dohody o prac. innosti, 25 dní dovolené, píspvek na penzijní pipojištní, prac. pomr na 1 rok s moností prodlouení, osobní kontakt moný po tel. domluv...

 • Company Občanské sdružení Melius, z.s. in Dobre
  12.03.2023 Updated on: 17.03.2023

  Poadujeme dobré komunikaní dovednosti, samostatnost, schopnost empatického pístupu ke klientm.Osobní asistence je sluba, která se poskytuje osobám se zdravotním postiením a seniorm, jejich situace vyaduje pomoc jiné osoby. Sluba se poskytuje v pirozeném sociálním prostedí osob i v terénu bez asového omezení pi innostech, které osoba potebuje v pedem dohodnutém rozsahu a ase....

 • Company Občanské sdružení Melius, z.s. in Dobre
  12.03.2023 Updated on: 17.03.2023

  Poadujeme dobré komunikaní dovednosti, samostatnost, schopnost empatického pístupu ke klientm.Osobní asistence je sluba, která se poskytuje osobám se zdravotním postiením a seniorm, jejich situace vyaduje pomoc jiné osoby. Sluba se poskytuje v pirozeném sociálním prostedí osob i v terénu bez asového omezení pi innostech, které osoba potebuje v pedem dohodnutém rozsahu a ase.Pracovní úvazek 10 -20 h/ týdn...

 • Company Národní ústav pro autismus, z.ú. in Other
  12.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Kontaktní osoba: Nmcová Renata, tel.: 774723117, e-mail: Renata.nemcova@nautis.czOsobní asistent lidí s poruchami autistického spektra. Zamstnanec musí splovat poadavek na vzdlání dle Zákona o sociálních slubách 106/2008 Sb., nebo jej splnit do 18 msíc od nástupu do zamstnání.Zamstnanecké výhody: 5 týdn dovolené...

 • Company "Polovina nebe" in Other
  12.03.2023 Updated on: 17.03.2023

  Kontakt: Rázková Daniela PhDr., tel.: 603 836 710, e-mail: daniela.razkova@polovinanebe.cz...

 • Company Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú. in Dolní Sloupnice
  11.03.2023 Updated on: 11.03.2023

  POADAVKY: kurz pracovníka v sociálních slubách, podle zákona 108/2006 Sb. - je moné si ho dodlat dodaten nebo stední zdravotnická škola. Pracovní doba: 12-ti hodinové smny dle rozpisu.KONTAKT: osobn, e-mailem, telefonicky...

 • Company VČELKA senior care o.p.s. in Prace
  11.03.2023 Updated on: 13.03.2023

  Nápl práce:- pée o klienty v jejich pirozeném prostedí- pracovník v sociálních slubách svoji práci provádí dle pokyn svého vedoucího pracovníka, rozpisu pée a metodických postup- jednoduché vedení dokumentace- individuální plánování- úast na poradách týmu, medického vedení a supervizíPoadujeme: - empatii a respekt, flexibilitu, vstícnost a ochotu uit se novým vcem- schopnost práce v týmu- ochotu pracovat v nepravideln rozvrené pracovní dob- bezúhonnost, vk nad 18 let, zdravotní zpsobilost- dokonené základní vzdlání- aktivní idi, vlastní vz podmínkou (cestovní náklady se hradí dle aktuálních vyhlášek)Praxe vítaná ale není podmínkou (rádi zauíme)Výhodou kvalifikaní kurz pracovníka v sociální slubách (150 hodin) nebo stední odborné vzdlání v oboru ošetovatelNabízíme:- prunou pracovní dobu- ji...

 • Company Péče srdcem, z.ú. in Prace
  11.03.2023 Updated on: 14.03.2023

  1. kontakt e-mailem: reditelka@pecesrdcem.cz Poadavky: zkušenost z pée o seniory, kurz Pracovník v sociálních slubách nebo Ošetovatelka nebo zdravotnické + bydlišt v OstravNápl práce: Peovatel/ka v domácnosti klienta v Ostrav. Tato spoívá v pomoci pi zvládáníbných úkon pée o vlastní osobu, pomoci pi osobní hygien, pomoci pi zajištní stravy,pomoci pi zajištní chodu domácnosti, aktivizaní innostiZamstnanecké výhody: tvrtletní prémie, 13. plat, 25 dn dovolenéÚvazek: min. 30, max. 40 hod. týdn, pracovní doba nerovnomrn rozvrenáMzda: 21 000 K / 40 hod. týdnNástup IHNED...

 • Company Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú. in Bor
  11.03.2023 Updated on: 11.03.2023

  POADAVKY: kurz pracovníka v sociálních slubách,  podle zákona 108/2006 Sb. - je moné si ho dodlat dodaten  nebo stední zdravotnická škola. KONTAKT: osob, telefonicky, e-mailem...

 • Company Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú. in Banín
  11.03.2023 Updated on: 11.03.2023

  POADAVKY: kurz pracovníka v sociálních slubách,  podle zákona 108/2006 Sb. - je moné si ho dodlat dodaten  nebo stední zdravotnická škola. NABÍZÍME: pracovní pomr na dobu uritouKONTAKT: osob, telefonicky, e-mailem...

 • Company Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú. in Banín
  11.03.2023 Updated on: 11.03.2023

  POADAVKY: kurz pracovníka v sociálních slubách,  podle zákona 108/2006 Sb. - je moné si ho dodlat dodaten  nebo stední zdravotnická škola. NABÍZÍME: pracovní pomr na dobu uritouKONTAKT: osob, telefonicky, e-mailem...

 • Company Oblastní charita Chrudim in Misto
  11.03.2023 Updated on: 12.03.2023

  Místo výkonu práce: Chrudim  NÁPL PRÁCE: odborná zdravotní pée v domácím prostedí pacientaPOADAVKY: platné osvdení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, praxe u lka výhodou, idiský prkaz skupiny B - aktivní idi, asová flexibilita, schopnost ádn vést píslušné evidence, uivatelská práce na PC, trestní bezúhonnostOsobnostní pedpoklady: schopnost týmové i individuální práce, komunikativnost, pelivost, vlastní aktivita a tvoivý pístup, zodpovdnost a empatie, ochota dále se vzdlávat, ztotonní s posláním CharityZAMSTNANECKÉ VÝHODY: Nabízíme: zázemí významného poskytovatele sociálních a zdravotních slueb, 5 týdn dovolené, mimoádné odmny 2 - 4x ron, pravidelné i jednorázové odborné vzdlání, pracovní odv a obuv, sluební mobilní telefon a notebook i pro soukromé úely, stravenky ve f...

 • Company 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně in Cheb
  11.03.2023 Updated on: 12.03.2023

  Stedisko sociálních slueb Víteek v ernošín je nestátní zaízení, které pomáhá dtem a dosplím se zdravotním postiením, jejich rodinám a seniorm. Vtší ást pracovní náplnprobíhá ve všední dny mezi 8 a 16 h, cca 20 %pracovní doby pak zamstnanec pracuje ovíkendech, svátcích, odpoledních nebo noních smnách.Práce probíhá ve tech sociálních slubách. - denní stacioná a sociáln terapeutické dílny (ambulantní)- osobní asistence (terénní)Nápln práce:- pímá pée o klienty ve Stedisku Víteek v ernošín, v domácnostech klient nebo  na jiných  místech dle potreby klient (zejména v oblasti okresu Tachov a Cheb).  vedení související dokumentace- jiné innosti dle poteby (napr. uklid prostor stediska)Poadujeme.- odpovídajíci odborné vzdlání (sociální, zdravotnické nebo pedagogické) nebo  ochotu si vzdlání doplni...

 • Company Život Hradec Králové, o. p. s. in
  06.06.2020

  PEOVATEL / PEOVATELKA- PP na dobu neuritou, mono i zkrácený úvazek, nástup moný ihned - Nápl práce: pée o klienty podle zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách- Poadujeme: min. niší stední odborné vzdlání, zdravotní zpsobilost, flexibilita, samostatnost, P sk. B výhodou - Nabízíme:  5 týdn dovolené, stravenky, odmny, kurz pracovníka v sociálních slubách- V pípad zájmu zamstnavatele kontaktujte e-mailem: zivot.hk@seznam.cz ...

 • Company ARGO, Společnost dobré vůle Zlín in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  pracovišt  Kromí- Nápl práce: základní poradenství a pomoc osobám za úelem sociálního zaleování nebo prevenci sociálního vylouení ve mst Kromí- Poadavky: základní vzdlání, obtavost, pelivost, ochota a smysl pro týmovou spolupráci, pracovní doba Po-Pá 8.00 - 16.00 hod. - benefity. proplácení cestovného, stravného + píspvek na telefon (msín), HM + odmny- kontakt telefonicky Po-Pá (8:00 - 16:00 hod.), píp. své písemné nabídky se strukturovaným ivotopisem posílejte na e-mail: argo.patkova@seznam.cz ...

 • Company Centrum sociálních služeb Hvozdy o.p.s. in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  idiský prkaz sk. B výhodou, kurz "Pracovník v sociálních slubách" výhodnou.Nápl práce: Pímá obsluná pée o mladé lidi s lehkým mentálním postiením v týdenním stacionái a odlehovací slub. Rutinní práce pi vytváení, prohlubování a upevování návyk a dovedností klient, provádní peovatelských inností, provádní volnoasových aktivit zamených na rozvíjení klient, vedení píslušné dokumentace. Práce na noní smn (3x týdn) + 1x za 14 dn sobota 7,30 - 16,00 hod.podnikové stravování, práce v malém kolektivu, prémie, ...

 • Company ALMA MATER, o.p.s. in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Nápl práce: pímá pée o uivatele.Poadujeme: komunikativnost, pozitivní pístup k práci s lidmi (seniory), zodpovdnost, empatie, pracovitost, týmovost, výpis z rejstíku trest. Praxe a kurz výhodou.Nabízíme: firemní benefity, monost ubytování, úhradu poadovaného kurzu, další vzdlávání, v budoucnu monost plného úvazku, obdy, msíní masáe, obuv, ošacení.Zpsob 1. kontaktu se zamstnavatelem: tel. 734750821 nebo e-mailem dsnovestraseci@seznam.cz...

 • Company Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s. in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Zpsob kontaktu:- telefonicky: 725  518 515, Bc. Kábrtová Dana- e-mailem: kabrtova.agentura@seznam.cz- osobn: Hornická 1595, Sokolov - po pedchozí domluvPoadavky:- Kurz pacovníka v sociálních slubách min. 150 hodin- P sk. B- BezúhonnostZamstnanecké výhody:- Píspvek na stravováníMísto výkonu práce:- Hornická 1595, Sokolov...

 • Company Zdislava Veselí, z.ú. in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Pracovišt: t. Masarykova 125, 698 01 Veselí nad Moravou. Poadavky: odborná zpsobilost dle Zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách - výhodou  (kurz pracovníka v sociálních slubách je moné absolvovat i po nástupu do zamstnání), trestní bezúhonnost a zdravotní zpsobilost, idiský prkaz sk. B - aktivní idi, dobré komunikaní schopnosti, sociální cítní, empatie, flexibilita, kreativní pístup k práci, spolehlivost, odolnost vi stresu a trplivost.Nápl práce: podpora a pée o klienty v domácím prostedí (pedevším v seniorském vku), kteí mají sníenou sobstanost, individuální plánování s klienty pod metodickým vedením sociálního pracovníka.Nástup do zamstnání od 1. 6. 2020  nebo dohodou.ivotopisy zasílejte na e-mail galuskova@zdislavaveseli.cz, pípadn volejte Ing. Jiina Galušková na tel. 725 827 892...

 • Company Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú. in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  POADAVKY: kurz pracovníka v sociálních slubách,  podle zákona 108/2006 Sb. - je moné si ho dodlat dodaten  nebo stední zdravotnická školaKONTAKT: osobn, telefonicky, e-mailem...

 • Company Oblastní charita Nové Hrady u Skutče in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  POADAVKY: stedoškolské vzdlání + kurz pracovník pímé pée (lze zahájit do 1 roku od nástupu), schopnost pijmout poslání a vize organizace, empatii a vnímavost vi potebám klient, odolnost vi psychické záti a stresu, schopnost samostatné i týmové práce, komunikativnost, organizaní schopnosti, samostatnost a spolehlivost, uivatelskou znalost práce na PC (Word, Outlook), idiský prkaz skup. B - aktivní idi, trestní bezúhonnost - nutno doloit NABÍZÍME: zajímavou, rznorodou práci, práci na celý úvazek, zamstnanecké výhody, benefity, atd., píjemné prostedí a dobrý kolektiv, monost seberealizace a osobního rozvoje, podporu dalšího vzdlávání  v sociální oblastiKONTAKT: telefonicky, e-mailemUzávrka pihlášek: 30.4. 2020. Pihlášky se strukturovaným ivotopisem zasílejte  poštou na adresu: Oblastní charit...

 • Company Oblastní charita Nové Hrady u Skutče in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  POADAVKY: min. SOU vzdlání, schopnost pijmout poslání a vize organizace, komunikativnost, organizaní schopnosti, samostatnost, flexibilita a spolehlivost, uivatelskou znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook), idiský prkaz skupiny B - aktivní idi, trestní bezúhonnost. Výhodou: akreditovaný kurz pracovníka v sociálních slubách, praxe v oboru sociální práce a pípadné zkušenosti s prací s lidmi se zdravotním postienímNABÍZÍME: zajímavou, rznorodou práci, monost seberealizace a osobního rozvoje, podporu dalšího vzdlávání v sociální oblasti, píjemné prostedí a dobrý kolektiv, nástupní mzda 18 000 K, po zkušební dob 4 000 K osobní ohodnoceníKONTAKT: telefonicky, e-mailemUzávrka pihlášek: 31. 03. 2020.Termín nástupu: dle dohody. Pihlášky se strukturovaným ivotopisem zasílejte poštou na adresu: O...

 • Company Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  NÁPL PRÁCE: Pracovník v sociálních slubách - peovatelka v pímé obsluné péi, provádní peovatelských slueb v domácnostech senior (pée o domácnost, nákupy, úklid, os.hygiena, stravování, doprovod, dohled…). POADAVKY: Min. vzdlání - vyuení (nemusí být v oboru), idi sk.B (os.auto), základní znalost práce na PC, komunikativní a spoleenský pístup, ochota vzdlávání. Lze i na kratší pracovní úvazek, pípadn na DPP nebo DP.NABÍZÍME: Dlouhodobé a stabilní zamstnání, zvýhodnné stravování, bezplatné vzdlávání, penz.pipojištní, FKSP…KONTAKT: osobn - Dm s peovatelskou slubou Polika, Drustevní 970, Polika, telefonicky Po - Pá 7:00 - 15:30 hod, e-mailem...

 • Company Armáda spásy v České republice, z.s. in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Poadujeme:. dobrý zdravotní stav, cistý trestní rejstrík. vzdelání pro výkon práce pracovníka v sociálních slubách dle poadavku §11 zákona o sociálních slubách 108/2006 Sb. (poadované vzdelání je mono si doplnit do 18 mesícu od nástupu do zamestnání). iniciativní a vstrícný prístup, eticky korektní a lidské nastavení vuci uivatelum sluby. samostatnost, duslednost, komunikativnost, schopnost spolupráce v týmu, flexibilita, empatie. ochota dále se vzdelávat. respektování krestanských zásad Armády spásy. schopnost práce na PC.Vítáme:. praxi v sociálních slubáchNabízíme:. zázemí mezinárodní krestanské organizace. systém benefitu, odpovídající mzdové ohodnocení. monost vzdelávání, podporu osobnostního rustu. pracovní úvazek 19h týdne (0,5 úvazek). ranní smeny, zpravidla jednou mesícne 1 odpoled...

 • Company JINAK, o.p.s. in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  místo výkonu práce : území msta BruntálJedná se o pozici terénního pracovníka v sociálních slubách, který v bném prostedí jejich domácnosti podporuje osoby se zdravotním postiením (mentálním postiením nebo duševním onemocnním) v oblastech bného ivota (starost o domácnost, hájení oprávnných práv a zájm, podpora pi komunikaci s léka, s úady, podpora v hospodaení, doprovody apod.). Pt týdn dovolené, kvalitní vzdlávání, pravidelná supervizePokud Vás nabídka zaujala, svj ivotopis a pár slov o tom, pro u nás chcete pracovat, zašlete koordinátorce poboky Bc. Pete Kuerové na mail kucerova@jinakops.czZ : 1.6.2020...

 • Company Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava o.s. in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  A11  z:1/6/2020Nápl práce:- osobní asistence u osoby se zdravotním postiením. Poadujeme: - zdravotní pedpoklady pro výkon dané innosti- pedloení výpisu z RT - psychickou odolnost, kladný vztah k osobám se zdravotním postiením, asovou flexibilitu. Nabízíme:- píplatky,  pravidelné tvrtletní odmny, stravenkovou kartu, píspvek na  ošacení....

 • Company Vítkovická nemocnice a.s. in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Pracovišt: Zaluanského 1192/15, Ostrava - Vítkovice, 703001. kontakt: telefonicky v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod. nebo e-mailem.Poadavky: nutný Ošetovatelský kurz dle zákona 96/2004 Sb., paragraf 36Zamstnanecké výhody: píspvek na stravování, týden dovolené navíc, 3 dny mimoádného pracovního volna, lázeské pobyty, píspvek na ivotní a penzijní pojištní, vlastní mateská škola v areálu nemocnice, okování za zvýhodnné ceny, výhodné nabídky mobilního operátora, vlastní ubytovna, multisport karty....

 • Company Farní charita Týn nad Vltavou in
  31.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Nápl práce: práce s cílovou skupinou dti a mláde ve vku od 10 do 26 let - individuální plánování, sociální poradenství pod dohledem sociálního pracovníka; organizování volnoasových, vzdlávacích a preventivních aktivit; vedení dokumentace; aktualizace standard kvality sociálních slueb; práce peván v odpoledních hodinách Poadavky: SOU, SŠ, absolvovaný akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních slubách (pímá obsluná pée) výhodou, znalost PC (word, excel, internet), komunikativnost, zodpovdnost, aktivita a dovednost pracovat samostatn i v týmu,  kladný a vstícný pístup k dtem a mládei ohroenými rizikovým chováním, orientace v dané problematice, trestní bezúhonnost, vk minimáln 21 let, P "B", praxe v oboru výhodou.Nabízíme: smyslupnou pracovní pozici na plný úvazek na dobu uritou s moností p...

 • Company Oblastní charita Strakonice in
  31.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  Oblastní charita Strakonice hledá pracovníka na pozici pracovník v sociálních slubách pro sluby peovatelská sluba (Pomoc osobám v domácnostech s poskytnutím a podáním stravy, s hygienou, úklidem,  umonní sociálních kontakt a zájmových inností, doprava, doprovod atd.)Poadujeme:Bezúhonnost, idiský prkaz sk. B - aktivní idi, empatie, komunikaní schopnosti. Praktikující vící výhodouVzdlání:Minimáln vyuen a kurz pracovníka v sociálních slubáchNerovnomrná pracovní dobaÚvazek 6 hod/denNástupní mzda 13.350,- KNástup moný ihnedMísto výkonu práce Blatná a okolíKontaktní kancelá: Zahradnická 171, 388 01 BlatnáBliší dotazy na tel: 380 830 305, 777 808 985 (pí Mašková)Nabízené výhody: monost stravování, stravenky, týden dovolené navíc.ivotopisy zasílejte e-mailem na adresu: marie.maskova@strakonice.cha...

 • Company SENIORPROJEKT s.r.o. in
  30.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  Kurz pracovníka v soc. slubách není podmínkou, mono dodlat pi zamstnání, istý trestní rejstík, obdy zdarma, základní vzdlání...

 • Company SENIORPROJEKT s.r.o. in
  30.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  kurz pracovníka v sociálních slubách není podmínkou mono dodlat pi zamstnání, istý trestní rejstík, obdy zdarma, základní vzdlání...

 • Company Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov in
  30.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  PRACOVNÍK/PRACOVNICE PÍMÉ PÉEse podílí na výchov vzdlávacích innostech u dtí.V zamstnání tráví as péí o dti od 0 do 18 let a napluje jejich poteby - zajišuje doprovod dtí do školy, k lékam, zabezpeuje smysluplné trávení volného asu dtí. Podílí se s dtmi na chodu spoleného bytu. Kontakt: telefonicky od 7 do 14,30 hod, nebo e-mailem...

 • Company Domov U Biřičky in
  29.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  DOPROVOD KLIENT K LÉKAI- DPP, DP na dobu uritou do 31.12.2020 s moností prodlouení na další rok, nástup moný ihned- Poadujeme: minimáln ukonení základního vzdlání (doloené oveným vysvdením z 8 nebo 9 tídy), trestní bezúhonnost doloená výpisem z rejstíku trest ne starším ne 3 msíce, zdravotní zpsobilost k výkonu zamstnání, vyplnní osobního dotazníku a dalších tiskopis potebných k nástupu do zamstnání, kvalifikaní kurz pracovníka v sociálních slubách výhodou, ne však podmínkou- Nápl práce: zajišuje doprovod klient domova k lékai do zdravotnického zaízení, doprovod pi pevozu vozem zdravotní dopravní sluby, spolenost pi ekání u lékae, dopomoc klientovi nap. pi oblékání, podání stravy a nápoj atd..- Nabízíme: zázemí silné a stabilní píspvkové organizace, práce formou dohody o provedení práce ma...

 • Company ICOS Český Krumlov, o.p.s. in
  29.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  Osobní asistent pro eskokrumlovsko - vzdlání vyuení. Prac. pomr na dobu uritou, prac. úvazek zkrácený, prac. doba pruná - víkendy nebo odpolední smny v týdnu (dle dohody). Nástup ihned. Mzda 18100,-- K hrubého. Poadujeme: vzdlání dle zákona o sociálních slubách /tzn. minimáln vyuen/a. Certifikovaný kurz není podmínkou, je moné ho absolvovat a v prbhu zamstnání. Praktické znalosti v péi o klienta. Zpsobilost k právním úkonm, bezúhonnost /istý trestní rejstík/. Velmi dobré komunikaní dovednosti, samostatnost, schopnost empatie. Dobrý zdravotní stav. asovou flexibilitu zahrnující i víkendy. Aktivní idi s idiským prkazem (skup. B). Pozitivní vztah k osobám se zdravotním postiením. Psychickou odolnost a motivaci k práci osobního asistenta. Ochotu nést odpovdnost a prbn se vzdlávat. Základní zna...

 • Company Charita Kroměříž in
  29.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  pracovišt Kromí - Kontaktní centrum "PLUS"- Pracovník na pozici sociální pracovník/sociální pracovnice pro uivatele drog a jejich blízké - Poadavky na pracovní pozici: VOŠ vzdlání, vyjasnný vztah k drogám, samostatnost, zodpovdnost, flexibilita, iniciativa, týmová spolupráce, trestní bezúhonnost (istý trestní rejstík), zdravotní zpsobilost, idiský prkaz skupiny B (aktivní idi)- Poadované dovednosti: komunikaní dovednosti, základní orientace v oblasti sociálních slueb (orientace v drogové problematice výhodou), práce na PC, dobrý písemný projev- Nabízíme: zajímavou a nestereotypní práci s lidmi, zaškolení odborným pracovníkem, práci v certifikovaném zaízení, 25 dní dovolené, pracovní benefity (nap. píspvek na ošacení, editelské volno), vzdlávání hrazené zamstnavatelem, týmovou a individuáln...

 • Company Charita Kroměříž in
  29.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  pracovišt Kromí - Kontaktní centrum "PLUS"- Pracovník v sociálních slubách pro uivatele drog a jejich blízké- Poadavky na pracovní pozici: min. SŠ vzdlání, Kurz pracovníka v sociálních slubách výhodou, vyjasnný vztah k drogám, samostatnost, zodpovdnost, flexibilita, iniciativa, týmová spolupráce, trestní bezúhonnost (istý trestní rejstík), minimální vk 21 let, zdravotní zpsobilost, idiský prkaz skupiny B (aktivní idi)- Poadované dovednosti: komunikaní dovednosti, základní orientace v oblasti sociálních slueb (orientace v drogové problematice výhodou), práce na PC, dobrý písemný projev- Nabízíme: zajímavou a nestereotypní práci s lidmi, zaškolení odborným pracovníkem, práci v certifikovaném zaízení, 25 dní dovolené, pracovní benefity (nap. píspvek na ošacení, editelské volno), vzdlávání hra...

 • Company Help - in, o.p.s. in
  28.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  místo výkonu práce : Bruntál, U Rybníka 4Aktuáln hledáme pomocníka peovatelské sluby do Bruntálu. Podmínky: dohoda o pracovní innosti, 115,- K/hod, P sk. B, místo výkonu práce: Help-in, o.p.s, U Rybníka 4, 792 01 Bruntál, nástup moný: ihned. Zamstnavatel: Help-in, o. p. s., U Rybníka 4, 792 01 Bruntál. V pípad zájmu kontaktujte Mgr. Janu Hanilovou, e-mail: helpinops@atlas.cz, tel.: 733 535 580.Z : 27.5.2020...

 • Company Charita Třinec in
  28.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  DPPPoadujeme - P sk. B - aktivní idi, kurz pracovníka v sociálních slubách.Vhodné i pro absolventy - SŠ zdravotnické nebo SŠ se sociálním zamením.Jedná se o pímou obslunou péi v domácnosti klient, pracovní doba nerovnomrn rozloená vetn víkend a svátk - dle poteb klienta.Pedem volat (8:00 - 15:00) na tel. .: 731 693 660 nebo ivotopis zaslat na e-mailovou adresu: charitarozpisy@seznam.cz...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Home-based personal care workers Edit filters