Jobmonitor. Search results for Manufacturing supervisors

177 Jobs found

Used filters:
 • Manufacturing supervisorsx
Displaying 1-50 of 177 results.
 • Company Sodecia Automotive Liberec s.r.o. in Prace
  20.03.2023

  POPIS POZICE:Odpovdnost za organizaci a ízení chodu smnyízení a zadávání práce výrobním dlníkm, seizovamRozdlení pracovník dle výrobního plánu na výrobní smnDodrování výrobního plánu a normovaného výkonu, dodrování poádk na pracovištiHodnocení pracovník dle dosahovaných výsledktísmnný provoznástup do kmenePOADAVKY:SŠ/SOU vzdlání podmínkoupraxe v automotive podmínkouasová flexibilita podmínkouorganizaní a komunikaní dovednostiVedení týmu 30 - 40 lidíNabízené výhody: Náborový píspvek 10 000,- K25 dní dovolené za kalendání rokŠkolení zdarmaOdmna za zlepšovací návrhy a záchytyOdmna za pracovní výroí a ivotní výroí, píspvek pi narození dítte, odmna bezpíspvkovým dárcm krvePíspvek na obdy, Stravování: chlazenkové, nápojové a coffee automaty, sodastreamPíspvek na Multisport kartuHlásit se e-maile...

 • Company FASHION STYLE - POSTFORMING ELEMENTE, s.r.o. in Prace
  20.03.2023

  Poadujeme , praxe s vedením stedn velkého kolektivu ,spolehlivost, bezúhonnost, svdomitost, dslednost, loajalitu, schopnost rychle se uit,zrunost, fyzická zdatnost a dochvilnost. Dobrý zdravotní stav. Motivaní sloky platu - prémie za kvalitu a rychlost práce.Vyuení i mimo obor.Kontakt nejprve mailem nebo telefonicky, po dohod osobn ....

 • Company LUKOV Plast spol. s r.o. in Dub
  20.03.2023

  Místo výkonu práce: Zámecká 191, 463 43 eský DubPlníte plán výroby, uvolujete výrobu pi zmn a kontrolujete kvalitu výrobk, provádíte pedepsané mení, ídíte a kontrolujete práci operátor výroby, zpracováváte a vyplujete kontrolní dokumentaci, samostatn rozhodujete o kvalit výrobku, pedáváte pracovišt v poádku další smn. S námi pracujete v malých týmech, kde vás všemu nauí, v istém a moderním prostedí. Práce je lehká, výrobky mají nízkou hmotnost. Dostanete od nás pracovní odv a ochranné pomcky. Od vás chceme spolehlivost, pracovitost, zodpovdnost, pelivost, dodrování pracovních postup, ochotu uit se novým vcem a aktivní spolupráci v týmu. Praxe v podobné výrob vítána.Prmrná msíní mzda po zapracování 25.000,- K. Monost poádat o pravidelnou výplatu zálohy na mzdu. Vlastní jídelna, výbr ze ty j...

 • Company LUKOV Plast spol. s r.o. in Prace
  20.03.2023

  Plníte plán výroby v rámci sveného pracovišt v poadované kvalit, mnoství balení a ase. Vedete a koordinujete tým podízených. Reportujete plnní zadaných úkol. Zodpovídáte za prbné zlepšování cíl smny. Vasn a efektivn ešíte neshody a reklamace. Dbáte na dodrování pravidel BOZP. Pedáváte pracovišt v poádku další smn. S námi pracujete v malých týmech, kde vás všemu nauí, v istém a moderním prostedí. Práce je lehká, výrobky mají nízkou hmotnost. Dostanete od nás pracovní odv a ochranné pomcky. Od vás chceme spolehlivost, pracovitost, zodpovdnost, pelivost, dodrování pracovních postup, ochotu uit se novým vcem a aktivní spolupráci v týmu. Praxe v podobné výrob vítána.Prmrná msíní mzda po zapracování 26.000,- K. Monost poádat o pravidelnou výplatu zálohy na mzdu. Vlastní jídelna, výbr ze tí jídel...

 • Company LUKOV Plast spol. s r.o. in Dub
  20.03.2023

  Místo výkonu práce: Zámecká 191, 463 43 eský DubPlníte plán výroby v rámci sveného pracovišt v poadované kvalit, mnoství balení a ase. Vedete a koordinujete tým podízených. Reportujete plnní zadaných úkol. Zodpovídáte za prbné zlepšování cíl smny. Vasn a efektivn ešíte neshody a reklamace. Dbáte na dodrování pravidel BOZP. Pedáváte pracovišt v poádku další smn. S námi pracujete v malých týmech, kde vás všemu nauí, v istém a moderním prostedí. Práce je lehká, výrobky mají nízkou hmotnost. Dostanete od nás pracovní odv a ochranné pomcky. Od vás chceme spolehlivost, pracovitost, zodpovdnost, pelivost, dodrování pracovních postup, ochotu uit se novým vcem a aktivní spolupráci v týmu. Praxe v podobné výrob vítánaNabízené výhody:Prmrná msíní mzda po zapracování 35.000,- K. Monost poádat o pravid...

 • Company LUKOV Plast spol. s r.o. in Dub
  20.03.2023

  Místo výkonu práce: Zámecká 191, 463 43 eský Dub a dále i na adrese: Ještdská 287/37, Liberec 7, 460 07, kde máme druhý výrobní závod. Plníte plán výroby v rámci sveného pracovišt v poadované kvalit, mnoství balení a ase. Vedete a koordinujete tým podízených. Reportujete plnní zadaných úkol Zodpovídáte za prbné zlepšování cíl smny. Vasn a efektivn ešíte neshody a reklamace. Dbáte na dodrování pravidel BOZP. Pedáváte pracovišt v poádku další smn. S námi pracujete v malých týmech, kde vás všemu nauí, v istém a moderním prostedí. Práce je lehká, výrobky mají nízkou hmotnost. Dostanete od nás pracovní odv a ochranné pomcky. Od vás chceme spolehlivost, pracovitost, zodpovdnost, pelivost, dodrování pracovních postup, ochotu uit se novým vcem a aktivní spolupráci v týmu. Praxe v podobné výrob vít...

 • Company MEDISIZE CZ, s.r.o. in Other
  19.03.2023 Updated on: 19.03.2023

  PP na dobu uritou s moností prodloueníInformace o pracovním míst:- vedení týmu pidlených pracovník na smn- kontrola materiálu- administrativa zakázek- jednoduchá a nenároná runí montá plastových souástek (lepení, naráení a balení hotových výrobk), - obsluha pidlených výrobních stroj.Poadujeme: manuální zrunost, spolehlivostNabízíme: - zázemí rostoucí a stabilní spolenosti- 13. plat, odmny- stravenky+ další firemní benefity; píjemné a isté pracovní prostedí.V pípad zájmu kontaktujte zamstnavatele e-mailem....

 • Company AMATI Kraslice, výrobní družstvo in Dobre
  19.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Haladovátel.: +420 771 257 586, Po - Pá 8:00 - 10:00 hod.e-mail: haladova@amati.czPoadujeme: dobré komunikaní schopnosti, zkušenosti s vedením týmu výhodou, P skupiny BNápl práce: ídí a organizuje chod výroby, plní odpovdn innosti a úkoly, kontroluje plnní inností a úkol podízených.- vedení týmu podízených pracovník- plánování a organizace výroby- zodpovdnost za plnní výrobního plánu- zodpovdnost za kvalitu vyrábných výrobk- kontrola dodrování pracovní a technologické kázn...

 • Company HTP s.r.o. in Prace
  18.03.2023 Updated on: 19.03.2023

  výsledkem práce je zorganizovaná práce tak, aby byly vyrobeny svaence v poadované kvalit, správném mnoství a vasodborné znalosti v oblasti svaování, organizaní dovednosti, odvaha, spolehlivost a férové jednání...

 • Company Yankee Candle s.r.o. in Díly
  18.03.2023 Updated on: 19.03.2023

  SENIOR SUPERVISOR ÚDRBYZnalosti a dovednosti:- SŠ/VŠ technického/elektro zamení - Vyhláška 50 § 6- Anglický jazyk - stedn pokroilá znalost (B1 min)- Práce na PC (MS Office, MS project-výhodou, Auto-CAD-výhodou)- Zkušenost s vedením týmu (cca 20 technik/údrbá)- Zkušenosti s údrbou technologických zaízení a správou budovy- Technické myšlení a vztah k výrobním technologiím- Proaktivní pístup k ešení technických úkol- Orientace v technické dokumentaci- Znalosti z oblastí elektriky, mechaniky, pneumatiky, automatizace a managementu budovy- Znalost tvorby preventivních a reaktivních kontrol a jejich vyhodnocování- Týmová komunikace a kooperace s kolegy pi zajišování funknosti svených výrobn procesních celk- Znalost skladového managementu (náhradní díly)Co Vás eká:- Poskytování procesn-technické ...

 • Company Aa Group s.r.o. in Other
  18.03.2023 Updated on: 19.03.2023

  POADUJEME:- ástená znalost problematiky zpracování plast- P sk. B - praxe 5 letHLÁSIT SE: Dolejška Petr, tel.: 603817068, e-mail: petr.dolejska@aareklama.cz...

 • Company Humatex, a.s. in Prace
  18.03.2023 Updated on: 19.03.2023

  Nápl práce mistra výroby:-    vedoucí úseku výroby, laboratoe a skladu,-    plánování a ízení výroby a kvality (fyzikáln chemické úpravy oxyhumolitu),-    organizace skladových zásob hotových výrobk, -    zajištní surovin pro výrobu a sklad,-    pracovní doba: Po - Pá: 6:00 - 14:00.Hodíte se k nám, pokud máte:-    schopnost vést tým lidí a zorganizovat si práci,-    znalost práce s poítaem,-    technické myšlení.Velkou výhodou je:-    pedešlá praxe na pozici mistr výroby, -    praxe s vedením podízených zamstnanc, -    praxe v laboratoi,-    chu uit se novým vcem a pizpsobovat se zmnám,-    komunikovat a ešit problémy i ve sloitjších situacích, zvládat stres (obas se mu nevyhneme).Nabízíme:-    25 dní dovolené, -    dotované stravování-    píspvk na penzijní pipojištní-    píspvek na dovol...

 • Company HOLTSAPFEL - EUROMODA s.r.o. in Prace
  18.03.2023 Updated on: 19.03.2023

  MISTR/-OVÁ - VEDOUCÍ PROVOZU V TEXTILNÍM PRMYSLUPoadavky a napl práce:Odolnost vi pípadnému  pracovnímu stresu , pelivost, flexibilita, perfektní  zdravotní stav, dobrý zrak, istý  rejstík ,P -B.Vedeni  dokumentace vstupu a výstupu zboí- paletové, kartonové zboí ,zboí na ramínkách. Evidence skladových zásob ,evidence píchodu a odchodu zamstnanc . Píprava dokumentace k vystaveni dodacích listu. Zrunost   a šikovnost je nezbytná . Praxe  v podobném oboru a podobné innosti podmínkou. Nezaujaty postoj vi rasám a pohlaví .,Férové jednaní  pi zadávaní prací zamstnancm dle jejich monosti a vzdlaní. Není vhodné pro alergiky ,osoby s astma nebo ekzemy a podobné .HLÁSIT SE:  e-mail: holtsapfellarysa@email.cz - zaslat ivotopis, osobn pouze po domluv mailem, (k projednání doporuenky lze osobní schzku ...

 • Company BEST, a.s., in Polerady
  18.03.2023 Updated on: 19.03.2023

  SVÁEI - VÝROBA ARMATUR DO BETONUCíl:"    efektivní vedení skladu "    kontrola nakládky, vykládky"    evidence techniky VZV"    vedení, ízení, motivace a kontrola podízených, vetn personální administrativy"    Pímá komunikace se zákazníky a s idii LKWPoadujeme: "    SŠ, pop. vyuení (technický smr),"    zkušenosti se (stavební výrobou, zpracovatelský prmysl),"    uivatelskou úrove MS OFFICE,"    pracovitost, vytrvalost, samostatnost, flexibilita, zodpovdnost, organizaní schopnosti"    zkušenosti s vedením kolektivu"    aktivní idi sk. BNABÍZÍME:"    nástupní plat 35.000,- K"    zázemí firmy, lídra na trhu,"    nejmodernjší výrobní technologie,"    odborné zapracování a školení,"    benefity - vyšší píplatky za víkendové smny, plroní odmny"    stravenkový paušál"    zamstnanecké výhody Tmobi...

 • Company K&W manual assembly s.r.o. in Prace
  18.03.2023 Updated on: 19.03.2023

  MISTR/-OVÁ VÝROBY- praxe výhodou- kontroly kvality výrobk- zkušenosti vedení zamstnanc- lehí administrativní práce, práce na PCHLÁSIT SE: Ivana Weber, e-mail: weber@kwassy.cz - zaslat ivotopis...

 • Company Lear Corporation Czech Republic s.r.o. in Other
  18.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  3 roky zkušenosti na stejné pozici v automotive - výhodouflexibilita, samostatnost, stres - odolnost. ...

 • Company Energo Příbram, s.r.o. in Misto
  18.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  pozice: pracovníci podpravy palivPoadavky:-  pozice je podízená vedoucímu logistiky paliv, který zajišuje zásobování, kvalitu, mnoství paliv, komunikaci as dodavatel a ostatí )koly spojené se zajištním plynulého provuozu dopravy paliv a odpad cetn stroj a zaízení. zasílejte ivotopisy emalem- výhody: 5 týdnu dovolené, píspvk na P nebo PF, píspvek na stravnéMzda: 36000,- a 40000,- KNástup: ihned na dobu neuritouKontakt: Petra Janušková, email : januskova@energopribram.czPrvotní kontakt: emailemMísto výkonu : Obecnická 269, 261 01 Píbram-Bezové Hory...

 • Company Lear Corporation Czech Republic s.r.o. in Other
  18.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  3 roky zkušenosti na stejné pozici v automotive - výhodouflexibilita, samostatnost, stres-odolnost. ...

 • Company Lear Corporation Czech Republic s.r.o. in Other
  18.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  3 roky zkušenosti na stejné pozici v automotive - výhodouanglický jazyk - výhodouflexibilita, samostatnost, stres-odolnost...

 • Company AIR POWER s.r.o. in Dobre
  17.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Pracovní místo: Parák montání linkyMísto výkonu práce: Plze, areál ŠkodaSmnnost: 1-smnný provoz (6.00 - 14.30)Mzdové podmínky: 32000 - 35000,-k msínNástup: moný ihnedNápl práce:· zajišovat denní výrobu stroj dle zadání pípravy zakázek· ídit skupinu montáních dlník na výrobní lince· plnní stanoveného denního plánu výroby· plynulá a rovnomrná výroba stroj · výroba stroj v poadovaném provedení a kvalit· zodpovídá za vasnou informovanost mistra pi problémech se zásobováním linky· zodpovídá za dodrování stanovených pravidel, výrobních postup a poádku na montáních pracovištích· provádí nezbytné pesuny pracovník mezi pracovišti · zauení montáních dlník· dbá na dodrování pravidel BOZP a PO· uívání runího elektrického a vzduchového náadí, obsluha zdvihacích zaízení· orientace v technické dokumentac...

 • Company FUTURA AM s.r.o. in Stráň
  17.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Naše spolenost FUTURA AM s.r.o. hledá zkušeného vedoucího smny. Jedná se o stabilní práci na HPP.  Nabízíme nadstandarní finanní ohodnocení a další benefity.Profil úspšného kandidátao    Zkušenost s vedením týmu zamstnanco    schopnost plánování smno    organizaní a komunikaní dovednostio    zodpovdný pístupZamstnancm nabízímeo    nástup IHNEDo    mzda od 40.000 K (brutto) - dle zkušenosti uchazeeo    píspvek na stravování formou straveneko    píspvek na dopravu / kmo    22 dní dovolené a další benefityo    HPP  s jistotou stabilní a dlouhodobé spolupráceKontakt:Telefonicky: Po - Pá od 9:00 do 15:00 hod (na osobní pohovor je dleité se pedem telefonicky objednat)E-mailem: nabory@futuraam.cz, nebo pes on-line registraní formulá, který je na www.futuraam.cz na úvodní stran webu.Osobní registr...

 • Company Daikin Industries Czech Republic s.r.o. in Prace
  17.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  CO BUDE NÁPLNÍ VAŠÍ PRÁCE-    ízení smny a plnní výrobního plánu,-    zlepšování a optimalizace existujících proces na pracovišti,-    odpovdnost za kvalitu vyrábných díl a klimatizaních jednotek,-    školení nových koleg a kolegy,-    správa dokument, záznam a formulá v rámci sveného úseku,-    ešení problém na pracovišti.VHODNÝ KANDIDÁT/KA MÁ-    praxe z výrobní spolenosti,-    zkušenosti s vedením týmu podmínkou,-    komunikaní dovednosti a schopnost ešit problémové situace,-    SŠ vzdlání (technický obor výhodou),-    PC gramotnost - uivatelsky MS Excel,-    znalost Zákoníku práce výhodou,-    zodpovdnost, spolehlivost,-    technické myšlení,-    ochota pracovat na tísmnný provoz.CO VÁM RÁDI NABÍDNEME-    25 - 28 dní dovolené,-    dkladné zaškolení na pozici,-    výhodné mobilní a dato...

 • Company Foxconn Technology CZ s.r.o. in Karlov
  17.03.2023 Updated on: 19.03.2023

  Interní pozice:- DL trenér- DL trenér, kou- DL trenér, procesní podpora- DL trenér, specialista- DL trenér, tlumoník- RMA koordinátor oprav- Trenér dovedností výroby tváení- Trenér ve skladu- Trenér, vedoucí skupiny- Trenér, koordinátor, tlumoník- Vedoucí skupiny kvality- Vedoucí skupiny- Vedoucí skupiny pro exporty- Vedoucí skupiny pro píjem materiálu- Vedoucí skupiny ve skladu- Vedoucí skupiny výroby- Vedoucí skupiny výroby tváení- Vedoucí skupiny, koordinátor skladu- Vedoucí skupiny, tlumoníkV pípad zájmu pište na uvedený email, volejte na 800 192 019, nebo se dostavte osobn v PO- PÁ 8-15,30 hodin na adresu Karlov 245, Kutná Hora. ...

 • Company KWD Bohemia, s.r.o. in Other
  17.03.2023 Updated on: 19.03.2023

  Prvotní kontakt:E-mail: jana.holesovska@kwdag.com...

 • Company MULTIP Moravia s.r.o. in Prace
  17.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  z: 01.02.2023 MULTIP Moravia - eská firma vyrábí školní a kanceláský nábytek a dodává kompletní vybavení škol.Nápl práce: vedení menšího kolektivuPoadavky: SŠ vzdlání - technický obor ideáln nábytkáský obor, technické znalosti nábytkáství výhodou, praxe v oboru devovýroby, komunikativnost, odpovdnostZamstnanecké výhody: Výsledkové odmny, jednosmnný provoz, 25 dn dovolené, stravenky 140 K, píspvek na penzijní pipojištní.Kontakt: Ing. Eva Lukešová, ivotopis zašlete na e-mail: multip@multip.cz...

 • Company NOVÁK - papír, s.r.o. in Kystra
  17.03.2023 Updated on: 19.03.2023

  místo výkonu práce: Kystra 43 LounyNápl práce:vedení týmu cca 20 lidízodpovdnost za bezproblémovou výrobu na sveném úsekudohled nad dodrováním pracovních postupzodpovdnost za dodrování BOZPkoordinace práce s ostatními výrobními úsekyPoadujeme:praxe na obdobné pozici výhodoumin. SOU vzdláníschopnost pracovat v dynamickém týmuschopnost samostatn ídit a motivovat vlastní týmpráce na PCodolnost vi stresuperspektivní práce, pátelské prostedí, kariérní rstkontakt:personalista@papir-novak.cz, 702234123...

 • Company ACL Anodizing s. r. o. in Díly
  17.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Nápl práce:- organizuje a ídí veškerou výrobní innost dle píkaz koordinátora a vedoucího výroby- kontroluje ádné nastavení linek ped/pi prbhu výroby- provádí záznamy o kontrole- uvoluje navšené díly do linek dle daných technologických postup- kontroluje správné piazení výrobního programu v linkách- navrhuje v pípad nutnosti zastavení výrobní innosti- provádí pedepsané kontrolní innostiPoadujeme: - organizaní schopnosti- manuální zrunost - ochota pracovat ve 3 smnném provozu - schopnost pracovat v týmu - zodpovdný pístup - pedpoklad pro vizuální kontroluNabízíme:- náborový píspvek do výše 20 000,- s vyplacením po úspšném ukonení doby urité- vyšší ástka proplácených pesas - 50% za práci v sobotu a 100% za práci v nedli- "zamstnanec msíce" - odmna 5 000,-- zázemí eské spolenosti- práci ve sta...

 • Company ACL Anodizing s. r. o. in Prace
  17.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Nápl práce:- ídí, organizuje, kontroluje práci ostatních manipulaních dlník- zapisuje pedepsané údaje do výrobní dokumentace a systému QAD - zaškolíme- ve spolupráci s vedoucím smny ídí chod výrobní linky- organizuje úklid pracoviš na konci smny- pedává veškeré potebné informace o prbhu výroby následující smnPoadujeme: - manuální zrunost - ochota pracovat ve 3 smnném provozu - schopnost pracovat v týmu - zodpovdný pístup - pedpoklad pro vizuální kontroluNabízíme:- náborový píspvek do výše 20 000,- s vyplacením po úspšném ukonení doby urité- vyšší ástka proplácených pesas - 50% za práci v sobotu a 100% za práci v nedli- "zamstnanec msíce" - odmna 5 000,-- zázemí eské spolenosti- práci ve stabilním kolektivu- bonusy a prémie navíc k msíní mzd- roní prémii vyplácenou ped Vánoci- kvartální odm...

 • Company LUKOV Plast spol. s r.o. in Dub
  17.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Místo výkonu práce: Zámecká 191, 463 43 eský DubPlníte plán výroby v rámci sveného pracovišt v poadované kvalit, mnoství balení a ase. Vedete a koordinujete tým podízených. Reportujete plnní zadaných úkol. Zodpovídáte za prbné zlepšování cíl smny. Vasn a efektivn ešíte neshody a reklamace. Dbáte na dodrování pravidel BOZP. Pedáváte pracovišt v poádku další smn. S námi pracujete v malých týmech, kde vás všemu nauí, v istém a moderním prostedí. Práce je lehká, výrobky mají nízkou hmotnost. Dostanete od nás pracovní odv a ochranné pomcky. Od vás chceme spolehlivost, pracovitost, zodpovdnost, pelivost, dodrování pracovních postup, ochotu uit se novým vcem a aktivní spolupráci v týmu. Praxe v podobné výrob vítána.Nabízené výhody:Prmrná msíní mzda po zapracování 36 000- K. Monost poádat o pravid...

 • Company ZNAK Malá Skála, družstvo hodinářské a umělecké výroby in Prace
  17.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Nápl práce: Seizování a nastavování lis a lisovacích nástroj k výrob, kontrola výrobk, základní údrba stroj, pidlování pracovník na jednotlivé práce a operace, spolupráce s nástrojárnou na údrb nástroj. Nabízíme: zvýhodnné obdy, píspvek na dopravu, 5.týdn dovolenéPP na dobu uritou 1 rok po dobu PN.Kontakt: osobn na adrese pracovišt od 7:00 do 14:00 hodin, e-mailem, telefonicky...

 • Company KOITO CZECH s.r.o. in Dobre
  17.03.2023 Updated on: 19.03.2023

  místo výkonu práce: Na Aste 3001, 438 01 atecNebojíte se vést a motivovat kolektiv zamstnanc? Máte dobré organizaníschopnosti? Hledáme nového kolegu do týmu team leadr výroby.POADAVKYSOU, SŠ - pípadn odpovídající praxeSamostatnost v práci, spolehlivost, zodpovdnost a pelivost, dobré organizaní schopnosti, schopnost rychle se uit novýmvcem.Zkušenost s vedením výrobního týmu - výhodou.Znalost práce MS office - zejména excel.STRUNÝ POPIS PRACOVNÍ POZICEVedení týmu zamstnanc - zaškolování, hodnocení pracovní výkonnosti, dohled nad BOZP a 6S.Odpovídá za výsledky svého teamu pi dosahování stanovených cíl.Zajišuje pedání informací a sveného úseku pro bezproblémový nájezd další smny.Píplatky za vedení a pohyblivá sloka mzdySmnný provozDovolená navíc, zvýhodnné stravování, sick days - indispoziní v...

 • Company VLNAP a.s. in Other
  17.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Kontakt: Straková Petra, tel.: 353 162 416, e-mail: petra.strakova@vlnap.czStední vzdlání v oboru textilním nebo strojním, organizaní schopnosti, komunikativnost, ízení kolektivu, ochota uit se novémupodnikové stravování, stabilizaní odmna, dovolená navíc...

 • Company Auto Kora top s.r.o. in Prace
  17.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  MISTI DÍLNYNÁPL PRÁCE: koordinace veškeré innosti a práce automechanik v servisní díln, lakovn a karosárn. Komunikace s pijímacimi techniky. Pebírání zakázek, zajišování jejich rozdlení mezi pracovníky a organizace práce.POADUJEME: idiský prkaz sk. B, organizaní schopnosti, praxe v oboru výhodou.První kontakt: p. Martina Králová,e-mailem na martina.kralova@autokora.czOv.e.: 14.3...

 • Company FLEXIMA s.r.o. in Prace
  15.03.2023 Updated on: 15.03.2023

  atecká poboka firmy FLEXIMA hledá do sehraného a dlouhodob fungujícího týmu nové kolegy na pozici Team leadera - dlouhodobá spolupráceTeam leader je pracovník zodpovídající za plynulý prbh smny u zákazníka. Jeho úkolem je vytvoení pracovního postupu pi vzniku nové zakázky, zaškolení novák na daný projekt, report ze smny a jiná další administrativa, kontrola pracovník, komunikace s kontaktní osobou zákazníka a v neposlední ad se aktivn zapojuje do kontroly samotné.Poadavky:idiský prkaz sk. B (aktivní idi),zkušenosti s vedením lidí,minimáln vyuení,praxe v technickém oboru výhodou,profesionální pístup k práci.mzda od 31 000 K (vetn stravného od 2400 K/msín),pracovní smlouva na dobu uritou, po 1. roce monost prodlouení na neurito,zákonné píplatky (noní, svátky, víkendy, pesasy), monost dalšího...

 • Company OKD, a.s. in Karviná
  15.03.2023 Updated on: 15.03.2023

  Nápl práce:-  ízení provozu a kontra dodrování technologických a pracovních proces,-  kontrola dodrování platných bezpenostních a hygienických pedpis, zákoníku práce, vyhlášek SBS.Poadujeme:- dobrý zdravotní stav,- minimáln stední vzdlání s maturitní zkouškou, technické zamení výhodou,- zkušenost s vedením týmu.Pracovní pomr na dobu uritou 1 rok se zkušební dobou v délce 3 msíc. Pracovišt Dl SM, tídící linka StonávkaV pípad zájmu o práci v OKD, a.s. si pipravte:  - obanský prkaz,- doklad o nejvyšším dosaeném vzdlání,- zápotový list z posledního zamstnání.Nabízíme:- úhrada vstupní lékaské prohlídky,- profesní rozvoj a další odborná školení,- pídavek na dovolenou a Vánoce,- 5 týdn dovolené,- 2 dny pracovního volna navíc,- penzijní pipojištní a do výše 12.000,- K ron,- píspvek na stravování,-...

 • Company LB MINERALS, s.r.o. in Stav
  15.03.2023 Updated on: 15.03.2023

  Vaším úkolem bude zejména:"    zodpovdnost za technický stav a chod výrobních zaízení "    plánování, koordinaci a kontrolu údrbáských zásah na výrobních zaízení "    spolupráce pi zajištní revizí zaízení"    plánování technického rozvoje provozuNabízíme:"    perspektivní zamstnání v prostedí mezinárodní firmy"    zajímavou a zodpovdnou práci "    5 týdn dovolené a adu dalších výhodTelefonický kontakt - v pracovní dny 7,00  - 15,00 hod....

 • Company VISCOFAN CZ s.r.o. in Prace
  14.03.2023 Updated on: 14.03.2023

  koordinace balení v prbhu smnydodrování a kontrola platných pracovních postup a naízenívedení smny, organizace prácepíprava a seizování balící linkyspolupráce a zastupování operátora balikykontrola píslušenství balící linkyZam. výhody: stravování, pracovní odvy, bonus za výkonKontakt telefonicky (8-14 hod.) nebo e-mailem...

 • Company IBK TRADE a.s. in Prace
  14.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Nápl práce: organizace práce lidí na díln a úkolování lidí pi prostojích, zajišování a kontrola výroby (etikety, datumy, gramáe, sváry, druhy folie, zauování lidí), kontrola a evidence váení všech produkt balených na mašinách, kontrola dotisku na sácích (Willet, Ahold tiskárny), kontrola správnosti etiket, dohled na dodrování správných odv lidí na díln, dohled na istotu dílny - pedevším na konci smny nebo pi pebírání smn. Obsluha psion - zapípávání vyrobených palet a spoteby zboí (1. spoteba, 2. produkce), zajišování vasné pípravy suroviny, etiket, krabic. Dohled na istotu a udrování mašin a dílny, dodrovat pouívání správného OPP.Nutný e-mail kontakt pedem!...

 • Company Futaba Czech, s.r.o. in Other
  13.03.2023 Updated on: 19.03.2023

  - zodpovdnost, spolehlivost, samostatnost, komunikativnost, odolnost vi stresu, výhodou praxe s vedením menšího kolektivu zamstnanc- ízení pidleného úseku a pracovník, zodpovdnost za plnní stanovených cílOsobní kontakt moný kadou stedu v 8:30 hodin (náborový den)....

 • Company JATKY Hradský, s.r.o. in Prace
  12.03.2023 Updated on: 17.03.2023

  Jatky Hradský pijme vedoucího eznického mistra. Jedná se velmi prestiní práci v jateném provoze. Znalost eznického emesla nutností! Náplní práce: je vedení týmu a ezniina. Nabízíme adu výhod: volné víkendy, deputát, obleení, dotované stravování, poukázky, monost kariérního rstu. Vání zájemci zašlete ivotopis na kariera@jatky-hradsky.cz. Kontaktní telefon: 724 127 827...

 • Company Foxconn Technology CZ s.r.o. in Karlov
  11.03.2023 Updated on: 17.03.2023

  Zpsoby kontaktu: x osobn - Karlov 245, KH, Po-Pá 8-15:30x V - kadou stedu od 13hod na adrese Karlov 245, Kutná Hora x emailem - zamestnaniKH@cz.foxconn.czx telefonicky: 800 192 019, 8-15:30...

 • Company Lilacosta s.r.o. in Prace
  11.03.2023 Updated on: 17.03.2023

  Valiašková Klára Ing., e-mail: personalni.pra@lilacosta.czPijmeme kolegu na pozici smnového mistra, který bude mít na starosti vedení kolektivu OZP zamstnanc.Zamstnanci provádí drobnou manuální práci - polepování etiketami. Souasn se bude podílet na práci v provozu - penášení balík, teších bemen atd. Práce je tedy povahou vhodná spíše pro mue. ...

 • Company Macco Organiques, s.r.o. in Bruntal
  11.03.2023 Updated on: 18.03.2023

  MÍSTO VÝKONU PRÁCE: sídlo spolenosti, Bruntál, Zahradní 1938/46cHledáme zkušeného a šikovného mistra nebo mistrovou, kterým nejsou výrobní procesy a prostory cizí, baví je práce s lidmi, jsou komunikativní a mají chu stát se souástí týmu stabilní výrobní spolenosti v Bruntále.HLAVNÍ NÁPL PRÁCE:"    koordinace a ízení výroby vysoce istých slouenin pro farmacii a potravináství:o    práce v istém prostedí na nových výrobních linkácho    vedení a kontrola záznamové dokumentaceo    práce s výrobním ídícím systémemo    dodrování pracovních postup dle vnitních pedpis o    vedení, ízení a kontrola týmu operátor a inností na výrobních linkáchOSOBNOSTNÍ PEDPOKLADY A DOVEDNOSTI:"    SŠ chemického smru nebo zkušenosti na podobné pozici podmínkou "    zkušenost s vedením týmu"    týmovost, dslednost, z...

 • Company IPS Třinec, a.s. in Jaroslav
  11.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Aktualizace 9. 3. 2023, 3. 2. 2023Poadujeme - ukonené vzdlání v oboru elektro, osvdení dle vyhlášky ÚBP . 50/78 Sb., znalost Microsoft Excel.Pracovní nápl - koordinace subdodavatel na stavbách, silnoproud, slaboproud, MaR a VZT, spolupráce s investory a projektanty.Nástup moný ihned, PS na 1 rok s moností prodlouení.Kontakt - telefonicky na tel. . 724 700 821, nebo zaslat ivotopis na email jaroslav.haltof@ips-trinec.cz nebo info@ips-trinec.cz.Pracovišt: Moravskoslezský kraj...

 • Company FLEXIMA s.r.o. in Other
  11.03.2023 Updated on: 12.03.2023

  Zkušenost s kontrolou kvality, praxe v technickém oboru velkou výhodouZamstnanecké výhody:stravné, odmna za doporuení nového zamstnance ....

 • Company Jiří Vaněk, s.r.o. in Prace
  11.03.2023 Updated on: 15.03.2023

  1. kontakt telefonicky v Po-Pá od 08:00 do 15:00 hodin, e-mailem, osobn v Po- Pá od 11:00 do 12:00 hodin. Tel.: 607 093 721, e-mail: kocurovas@vanek-ostrava.czeská výrobní spolenost s tradicí zabývající se zakázkovým zpracováním plech, kovových profil a trubek pijme Mistra/mistrovou zámenických dílen a svaoven.Poadavky:vzdlání technického zamení nejlépe ve strojírenském oboru,zkušenosti z výroby a znalost tení výkresové dokumentace,zkušenosti s vedením pracovního kolektivu,organizaní a komunikaní schopnosti,pelivost, zodpovdnost, samostatnost.Nápl práce:ízení smny zamstnanc na sveném úseku zámenických dílen a svaoven, dohled nad kvalitou, efektivitou a bezpeností práce zajištní plynulého chodu úseku, koordinace a spolupráce s ostatními úseky,vedení kolektivu zamstnanc.Nabízíme:perspektivní...

 • Company IPS Třinec, a.s. in Jaroslav
  11.03.2023 Updated on: 15.03.2023

  Aktualizace 9. 3. 2023, 3. 2. 2023Poadujeme - ukonené vzdlání v oboru elektro, osvdení dle vyhlášky ÚBP . 50/78 Sb., znalost Microsoft Excel.Pracovní nápl - koordinace subdodavatel na stavbách, silnoproud, slaboproud, MaR a VZT, spolupráce s investory a projektanty.Nástup moný ihned, PS na 1 rok s moností prodlouení.Kontakt - telefonicky na tel. . 724 700 821, nebo zaslat ivotopis na email jaroslav.haltof@ips-trinec.cz nebo info@ips-trinec.cz.Pracovišt: Moravskoslezský kraj...

 • Company ATEK s.r.o. in Prace
  11.03.2023 Updated on: 15.03.2023

  NÁPL PRÁCE: ízení a organizace práce na sveném úseku, kontrolní innost (uspoádání pracovišt, dodrování pracovních a technologických postup, dodrování prac.doby), zaškolování zamstnanc na pracovišti, vedení píslušné dokumentace, zpracování docházky, sledování dodrování zásad kvality, BOZP na pracovišti atd.DALŠÍ POADAVKY: SŠ vzdlání, praxe na obdobné pozici  nejlépe v automotive min. 3 roky, základní znalost ISO norem, organizaní a komunikaní dovednosti, ochota pracovat v nepetritém provozuNABÍZÍME: 5 týdn dovolené, dotované stravování, cafetérie, motivaní program pro mistry, monost profesního rozvoje atd.KONTAKT: e-mailem, telefonicky (po-pá neomezen)...

 • Company Macco Organiques, s.r.o. in Bruntal
  11.03.2023 Updated on: 15.03.2023

  MÍSTO VÝKONU PRÁCE: sídlo spolenosti, Bruntál, Zahradní 1938/46cHledáme zkušeného a šikovného mistra nebo mistrovou, kterým nejsou výrobní procesy a prostory cizí, baví je práce s lidmi, jsou komunikativní a mají chu stát se souástí týmu stabilní výrobní spolenosti v Bruntále.HLAVNÍ NÁPL PRÁCE:"    koordinace a ízení výroby vysoce istých slouenin pro farmacii a potravináství:o    práce v istém prostedí na nových výrobních linkácho    vedení a kontrola záznamové dokumentaceo    práce s výrobním ídícím systémemo    dodrování pracovních postup dle vnitních pedpis o    vedení, ízení a kontrola týmu operátor a inností na výrobních linkáchOSOBNOSTNÍ PEDPOKLADY A DOVEDNOSTI:"    SŠ chemického smru nebo zkušenosti na podobné pozici podmínkou "    zkušenost s vedením týmu"    týmovost, dslednost, z...

 • Company FLEXIMA s.r.o. in Other
  11.03.2023 Updated on: 15.03.2023

  Zkušenost s vedením lidí, profesionální pístup k práci, praxe v technickém oboru velkou výhodouZamstnanecké výhody:stravné, odmna za doporuení nového zamstnance a do výše 10.000,-- K. ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Manufacturing supervisors Edit filters