Jobmonitor. Search results for Mechanical engineering technicians

166 Jobs found

Used filters:
 • Mechanical engineering techniciansx
Displaying 1-50 of 166 results.
 • Company ept connector s.r.o. in Other
  10.04.2021

  Zpsob kontaktu:Ing. Monika KomínkováE-mail: Tel: 352 350 234, 352 350 244 o Znalost tení technické dokumentace o Pochopení trojrozmrných souadnicových mících systém (prostorová pedstavivost)o Pokroilé IT znalosti (MS Office, základy objektového programování)o Uivatelská znalost jednoho cizího jazyka (NJ/AJ)Zamstnanecké výhody:stravenky, firemní jídelna, týden dovolené navíc, píspvek na dopravu...

 • Company Well Well Potraviny s.r.o. in Prace
  10.04.2021 Updated on: 10.04.2021

  Nástup moný IHNED.Poadavky:znalosti v oboru elektro, elektro - slaboproud, (pneumatiky, hydrauliky - výhodou); poadovaná oprávnní - vyhláška 50/1978 Sb; praxe na elektro údrb výhodou; znalost program - MS office, ( znalosti v oboru IT - výhoda); jazykové znalosti - znalost polštiny, anglitiny výhodou; idiský prkaz - kategorie B výhodou; pelivost, dochvilnost, asertivita, schopnost dotahovat vci do konce, rozvíjet své schopnosti a znalosti.Nápl práce:sledování technického stavu výrobních linek a dalších stroj a zaízení v areálu závodu; instalace a servis stroj a zaízení; diagnostika a odstraování závad stroj a zaízení; údrba a seizování stroj a zaízení; vedení dokumentace a záznam o kontrolách a opravách; evidence technických dat a mení médií; zapojování stroj a zaízení do elektrické a ener...

 • Company VKLSTAV Group s.r.o. in Misto
  10.04.2021 Updated on: 10.04.2021

  MÍSTO VÝKONU PRAHAKONTAKT : VINH DUONG, tel.: 775 568 888, e-mail: ...

 • Company MEVA a.s. in Pravy
  10.04.2021 Updated on: 10.04.2021

  Popis innosti: "    zabezpeovat vstupní, mezioperaní a výstupní kontrolu výrobk a dílc"    posuzovat reklamace výrobk a materiálu"    vypracovávat návrhy na zmnu technologických postup"    kontrolovat dodrování technologické kázn"    vystavovat záznamy o neshod    Poadujeme: "    splnní poadavku na vzdlání SOŠ se strojírenským zamením"    znalost PC na uivatelské úrovni"    anglický jazyk na komunikaní úrovni výhodou"    idiský prkaz sk. B"    pelivost, smysl pro detail a zodpovdnost Nabízíme: zajímavou práci s motivujícím ohodnocením, tvrtletní prémie, stravenky, 1 týden dovolené navíc, píspvek na ivotní pojištní, odmny za plnou docházku, odmny pi ivotních a pracovních výroích.  Poskytujeme bezúroné pjky pro zamstnance, píspvek na péi o pracovní odv, ubytování ve firemní ubytovn. Po zapra...

 • Company HELLSTEIN spol. s r.o. in Prace
  10.04.2021 Updated on: 10.04.2021

  z: 24.6.2020, a: 1.4.2021Nápl práce:Píprava podklad a projekce OV a inenýrský sítí, technické kresleníJednáním s investory a úady - inenýring (stavební povolení + územní ízení)Vhodné i pro absolventyPoadujeme:Vzdlání min. SŠ nebo VŠ - obor pozemní stavby pop. vodohospodáské stavbyZnalost AUTOCADu nebo jiného (výkresový prostor)Samostatnost pi ešení projednání ÚR+SPKomunikativní, spolehlivý, kreativní, P sk. BNabízíme:Pístup rodinné firmyZajímavou práci v dynamicky se rozvíjející spolenosti s mezinárodním psobenímOdborná školení, profesní rst v oboruPráci v perspektivním oboru - moderní technologie pro ištní vodyNotebook, mobilní telefon, píspvek na dopravuPlatové ohodnocení dle vlastního nasazení a výsledk + bonusy + píplatky za kvalitu a kvantitu odvedené práce + prémie za jednotlivé pro...

 • Company AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. in Prace
  10.04.2021 Updated on: 10.04.2021

  Pracovní smlouva na 1 rok s moností prodlouení na dobu neuritou. Práce ve dvousmenném (38,75 hod./týden) nebo jednosmnném provozu. Poadujeme: stední škola technického smru. ...

 • Company AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. in Rok
  10.04.2021 Updated on: 10.04.2021

  Pracovní smlouva na 1 rok s moností prodlouení na dobu neuritou. Poadujeme: stední nebo vysoká škola strojního zamení, anglický nebo nmecký jazyk....

 • Company SUNGWOO HITECH s.r.o. in Hrabová
  10.04.2021 Updated on: 10.04.2021

  31156  Strojírenští technici pístroj, stroj a zaízeníZamKPracovišt: Na Rovince 895, Ostrava - Hrabová, 720 00Kontakt osobn po pedchozí tel. domluv na . 552 306 417, emailem.Stará se o organizaci oddlení, zodpovídá za zpracování a plnní plánu oddlení a instalace stroj, kontroluje a motivuje.Poadujeme - Korejský jazyk-C1.Zamstnanecké výhody: Píspvek na stravu, penzijní pipojištní....

 • Company SUNGWOO HITECH s.r.o. in Hrabová
  10.04.2021 Updated on: 10.04.2021

  31156  Strojírenští technici pístroj, stroj a zaízeníZamKPracovišt: Na Rovince 895, Ostrava - Hrabová, 720 00Kontakt osobn po pedchozí tel. domluv na . 552 306 417, emailem.Stará se o organizaci oddlení, zodpovídá za zpracování a plnní plánu oddlení a instalace stroj, Kontroluje a motivujePoadujeme - Korejský jazyk-C1.Zamstnanecké výhody: Píspvek na stravu, penzijní pipojištní....

 • Company SUNGWOO HITECH s.r.o. in Hrabová
  10.04.2021 Updated on: 10.04.2021

  ZamKPracovišt: Na Rovince 895, Ostrava - Hrabová, 720 00Kontakt: osobn po pedchozí telefonické domluv (tel. . 552 306 429), pípadn e-mailem: Nápl práce: stará se o organizaci technologické pípravy výroby, správné uspoádání pracovišt a organizaci práce. Poadujeme: korejský jazyk-C1Zamstnanecké výhody: píspvek na stravu, penzijní pipojištní...

 • Company ASV výrobní družstvo in Prace
  10.04.2021 Updated on: 10.04.2021

  Kontakt e-mailem " target="_blank" rel="nofollow"> nebo telefonicky. Poadujeme:- znalost práce v programu SolidWorks- orientace ve výkresové dokumentaci a její tvorba- znalost nmeckého nebo anglického jazyka výhodou - komunikativnost, schopnost práce v týmu.Nabízíme:- práce v píjemném prostedí stabilní eské spolenosti s dlouholetou tradicí- stravenky (stravování pímo na provozovn), mimoádné finanní odmny dle výkonnosti- penzijní pipojištní, monost vzdlávání a dalšího profesního rstu- nástup dle dohody. ...

 • Company KM konsult s.r.o. in Misto
  10.04.2021 Updated on: 10.04.2021

  Pracovišt Chropyn- Popis práce - Instalace a servis stroj a zaízení. Provedení základního školení pro zákazníky, kteí budou stroje obsluhovat a udrovat. Píprava nových stroj a zaízení do prodeje. Spolupráce s obchodním oddlením pi výbru a zaazování nových model do sortimentu. Poskytování vzdálené technické podpory pro zákazníky. Servisní výjezdy k zákazníkm za úelem provádní servisu a odstraování závad na strojích u zákazník- Poadujeme - Vyuení, Zájem o práci, spolehlivost pi plnní pracovních úkol, Pozitivní pístup k ešení problém, Technické vzdlání a zkušenost s prací na technických zaízeních, Schopnost dobe komunikovat se zákazníky a reprezentovat firmu, ízení firemního dodávkového automobilu, Pipravenost pravideln cestovat po R a SR, Základní znalost práce s poítaem, zdravotní stav k vý...

 • Company KM konsult s.r.o. in Misto
  10.04.2021 Updated on: 10.04.2021

  Pracovišt Chropyn- Popis práce - Instalace a servis stroj a zaízení. Provedení základního školení pro zákazníky, kteí budou stroje obsluhovat a udrovat. Píprava nových stroj a zaízení do prodeje. Spolupráce s obchodním oddlením pi výbru a zaazování nových model do sortimentu. Poskytování vzdálené technické podpory pro zákazníky. Servisní výjezdy k zákazníkm za úelem provádní servisu a odstraování závad na strojích u zákazník- Poadujeme - ÚSV vzdlání, Zájem o práci, spolehlivost pi plnní pracovních úkol, Pozitivní pístup k ešení problém, Technické vzdlání a zkušenost s prací na technických zaízeních, Schopnost dobe komunikovat se zákazníky a reprezentovat firmu, ízení firemního dodávkového automobilu, Pipravenost pravideln cestovat po R a SR, Základní znalost práce s poítaem, zdravotní stav...

 • Company ZPA Pečky, a.s. in Other
  09.04.2021

  První kontakt:Braková Jana, tel.: 324 140 133, 7 - 14 hod,e-mail: " target="_blank" rel="nofollow">.Kontroloi se znalostí 3D mení strojírenských díl.Poadavky:SPŠ strojírenského zamení.Zamstnanecké výhody:Stravování, ubytování...

 • Company BONATRANS GROUP a.s. in Prace
  09.04.2021

  Budete navrhovat nové a progresivní konstrukce kol, náprav a kompletních dvojkolí pro podvozky kolejových vozidel od tramvají a po lokomotivy a k tomu úeln pouívat pidlený SW. Budete provádt dílí analytické pevnostní výpoty k daným novým konstrukcím, které budete rovn píleitostn obhajovat a prezentovat u našich zákazník. Dále budete získávat a shromaovat technické informace, dlat jejich analýzu pro poteby návrh el. dvojkolí vetn jejich zveejování na intranetu spolenosti, spolupracovat pi tvorb technických podmínek, pasport výrobk, provozních manuál na pedmtné nové výrobky, spolupracovat pi ovování nových konstrukcí pi laboratorních i provozních zkouškách. Bude od Vás oekávána technická podpora útvaru obchodního editele pi zpracování poptávek a tvorb technické ásti nabídek pro dodávky nov n...

 • Company BONATRANS GROUP a.s. in Prace
  09.04.2021

  Budete zjišovat kvalitu materiál a výrobk vizuální kontrolou, mením rozmr mechanickými a optickými midly. Vyhodnocování tvrdosti, houevnatosti, pevnosti materiálu apod. Budete provádt hodnocení kvality a vlastností materiál.  Kontrolu kvality budete provádt na hydraulických pístrojích, vetn provádní záznam v protokolech.Pro tuto pozici nutn potebujete: stední odborné vzdlání nejlépe hutního nebo strojního zamení, znalost technické dokumentace, dobrá znalost práce s PC (MS Office), odpovdnost, spolehlivost, samostatnost. Pokud budete úspšní, eká Vás práce v mezinárodní dynamické spolenosti, motivující mzdové ohodnocení vetn zamstnaneckých výhod dle platné Kolektivní smlouvy...

 • Company eRZET STEEL s.r.o. in Misto
  09.04.2021

  místo výkonu práce: Poerady 61, Výškov 440 01Programování CNC stroj, portálová a 5ti osa frézka, sw. Inventor.Spolupráce na tvorb cenových nabídek, technologie výroby (tískové obrábní).Oekáváme SŠ s praxí (VŠ v oboru výhodou), flexibilitu, loajálnost, tvrího ducha.Nabízíme mladý kolektiv malé strojírenské firmy zabývající se kusovou výrobou, prémie, píspvek na dopravu, monost ubytování a další benefity.kontakt pondlí a pátek od 6,00 do 14,00 hod na . tel.: 604788484, e-mail: ...

 • Company KSB, konstrukce, stroje, brusy, spol. s r.o. in Other
  09.04.2021 Updated on: 09.04.2021

  První kontakt e-mailem....

 • Company CNC METAL s.r.o. in Dobre
  09.04.2021 Updated on: 10.04.2021

  Místo výkonu práce: Suderova 2037/26, Ostrava - Mariánské Hory1. kontakt e-mailem. ivotopisy budou zpracovány pro úely výbrového ízení.CNC METAL s.r.o. je ryze eská, dynamicky se rozvíjející  spolenost s dlouholetou tradicí v oblasti komplexního zpracování plech pomocí nejmodernjších CNC technologií. Vyrábíme komponenty a technol. svaence pro kolejová vozidla/vlaky, tramvaje, metro/, vybavení sklad, logistických a datových center, opláštní stroj, elektrorozvade. Disponujeme vlastním konstrukním oddlením, strojním vybavením firmy TRUMPF, jsme certifikováni dle SN EN ISO 9001, proces svaování probíhá v souladu s poadavky normy SN EN ISO 3834-2:2006, SN EN 15085-2:2008, v úrovni CL 2. Jsme dritelé Osvdení o zpsobilosti dodavatele eských drah a Oprávnní pro svaování dráních vozidel Slovenských...

 • Company KBH CZ s.r.o. in Prace
  09.04.2021 Updated on: 10.04.2021

  Nástup moný IHNED.Nápl práce:konstrukce jednoúelových stroj; zpracování konstrukní dokumentace; výbr a specifikace potebného materiálu k projektu; spolupráce s mechaniky a programátory; jednání se zákazníky za úelem vyjasnní technického zadání projektu.Poadavky:SŠ/VŠ vzdlání; Znalost práce na PC s programem Solidworks - výhodou; AJ nebo NJ - výhodou; Vstícnost, samostatnost, zodpovdnost, flexibilita a ochota uit seNabízíme:o práci se špikovými technologiemi; monost profesního vzdlávání; zamstnanecké benefity; zázemí silné a stabilní mezinárodní spolenosti; 5 týdn dovolené; stravenkyZájemci se mohou hlásit:- zasláním ivotopisu (CV) na e-mail: ...

 • Company 2 JCP a.s. in Prace
  09.04.2021 Updated on: 10.04.2021

  O BUDETE DLATo    Provádt prbné a finální inspekce výrobko    Pipravovat podklady pro uvolnní výrobk na základ finální kontroly o    Spravovat a vést dokumentaci v oblasti kvalityo    Spolupracovat s ostatními kolegy pi inspekcích výrobkCO BY VÁM NEMLO CHYBTo    Vzdlání SOU (strojní nebo technické vzdlání výhodou)o    Schopnost íst a orientovat se ve strojírenských výkresech o    Základní znalost anglického jazyka a práce s MS Officeo    Samostatnost, spolehlivost, schopnost ešit problémyCO VÁM MEME NABÍDNOUTo    Pouze ranní smnu od 6:00 do 14:30o    Teplé i chlazené obdy od 21,- Ko    5 týdn dovolené, píspvek na dopravu o    Kvartální odmny, píplatky za práci pesaso    Výhodné mobilní tarify pro vás i vaši rodinuo    Odmnu za doporuení dalšího zamstnance 20.000,- Ko    Odmnu za vrnost 10 ...

 • Company 2 JCP a.s. in Other
  09.04.2021 Updated on: 10.04.2021

  Pozice je vhodná i pro absolventy bez praxe.CO BUDETE DLATo    Tvoit 3D modely a zpracovávat výrobní dokumentaci zákazníkao    Spolupracovat s ostatními oddleními (výroba, technologie, obchod, kontrola atd.)o    Spravovat technickou dokumentaciCO BY VÁM NEMLO CHYBTo    Vzdlání SOŠ (gymnázium, technická nebo strojní)o    Aktivní znalost SW Autodesk Inventor a AutoCad, MS Office o    Aktivní pístup, samostatnost, spolehlivostCO VÁM MEME NABÍDNOUTo    Rznorodou a samostatnou prácio    5 týdn dovolené, kvartální odmnyo    Teplé i chlazené obdy od 21,- Ko    Odmny za vrnost 10 a více let o    Kurzy AJ zdarma bhem pracovní dobyo    Výhodné mobilní tarify pro vás i vaši rodinuo    Píspvek na dopravu dle kmo    Zábavné firemní spolené akceo    Odmna za doporuení dalšího zamstnance 20.000,- K Zpsob...

 • Company SC Metal, s.r.o. in Prace
  09.04.2021 Updated on: 10.04.2021

  Nápl práce : vizuální a rozmrová kontrola díl dle výkresové dokumentace, vypracovávání mících a reklamaních protokol/report, spolupráce s druhým kontrolorem, ešení reklamací a problém se zákazníkyPoadujeme : znalost práce s midly, dokonenou SŠ nebo VŠ technického smru výhodou, orientace ve výkresové dokumentaci, pelivost, samostatnost, zodpovdnost, komunikativnost, práce na PC, praxe v oboru výhodouNabízíme : placené pesasy, stravenky 80,-/odpracovaný den, pátelský pracovní kolektivKontakt: telefonicky - Po - Pá od 8 do 14 h, emailem, osobn....

 • Company Flídr metal s.r.o. in Dobre
  09.04.2021 Updated on: 10.04.2021

  NÁPL PRÁCE: kontrola kvality výrobk ve výrob, práce s širokým spektrem moderních midel a CNC mících stroj, kontrola dodrování pracovních postup ve výrob, záznam výsledk kontroly v rámci kontrolního plánu a regulaních karetPOADAVKY: SŠ vzdlání - technického smru výhodou, orientace ve výrobní a výkresové dokumentaci, uivatelská znalost MS Office, samostatnost a dslednost, flexibilita a organizaní schopnosti, dobré komunikaní dovednosti, znalost AJ výhodouNABÍZÍME: vhodné pro osoby zdravotn znevýhodnné, pro naše zamstnance pipravujeme výstavbu bytových dom, které budou zásobovány energií z vlastního energocentra za výhodných podmínek, píspvky na stravování, prémie zdraví, flexipassy, vrnostní odmny, mimoádné odmny, dovolenou nad rámec stanovený zákoníkem práce, píjemné pracovní prostedí, nové...

 • Company Flídr metal s.r.o. in Prace
  09.04.2021 Updated on: 10.04.2021

  NÁPL PRÁCE: provádní prbné výrobní kontroly hlavových opr dle kontrolních a pracovních návodek a kontrolního plánu vetn vedení záznam o kontrole, zajištní zastavení výroby v pípad zjištní neshody a optovné spuštní výroby po odstranní neshody, zajištní funknosti a istoty kontrolních pípravk a midel, plnit úkoly uloené pímým nadízeným a jednatelem spolenosti, provádní likvidace NOK kus, zpracovávání záznam kvality a mrové protokolyPOADAVKY: vzdlání technického smru (orientace v technické dokumentaci), tení ve výkresové dokumentaci, praxe v oboru vítánaNABÍZÍME: pro naše zamstnance pipravujeme výstavbu bytových dom, které budou zásobovány energií z vlastního energocentra za výhodných podmínek, píspvky na stravování, prémie zdraví, flexipassy, vrnostní odmna, mimoádné odmny, dovolená nad rámec...

 • Company MetalPlast Lipník n. B. a.s. in Dobre
  09.04.2021 Updated on: 09.04.2021

  Nástup moný IHNED.Poadavky:VŠ nebo SŠ+ 5 let praxe, se strojírenským zamením, ideáln lisování kov; P sk. B; Znalost MS Office zejména MS Excel;     Základní povdomí o systémech kvality ISO 9001, pípadn IATF 16949, metodách kvality a projektovém ízení; Schopnost pracovat v týmu, komunikace s lidmi na dobré úrovni, technické myšlení; Samostatnost a organizaní schopnosti; Znalost AJ vítánaZájemci se mohou hlásit u kontaktní osoby - paní Moniky Kakové- zasláním ivotopisu (CV) na e-mail: ;- telefonicky (08,00 - 14,00hod.) na ísle 581 726 212;- osobn (08,00 - 14,00hod.) na adrese: MetalPlast Lipník n. B. a.s., Seminárka .p. 109/1, 751 31  Lipník nad BevouPoznámka: uchaze pedkládá ivotopis (CV) pro poteby zamstnavatele...

 • Company TEN ART STROJE s.r.o. in Misto
  09.04.2021 Updated on: 09.04.2021

  Pozice: servisní techniciZamstnanecké výhody:píspvek na stravné, píspvek na pojištní a školeníNástup od 4/2021. Mzda: 30 000,- KKontakt: Joukl Petr, tel.: 724 670 715, e-mail: První kontakt e-mailem.Místo výkonu práce: TEN ART STROJE s.r.o.Husova .p. 389, Píbram IV...

 • Company Industrial Engineering s.r.o. in Prace
  09.04.2021 Updated on: 09.04.2021

  První kontakt telefonicky (Po-Pá 8:00-13:00) nebo e-mailem: Firma Industrial Engineering s.r.o. s provozovnou v prmyslové zón Tebí - Koichovice hledá Servisního technika stroj a zaízení. Nápl práce:"    práce na vývoji, stavb, servisu jednoúelových stroj, robotických pracoviš, laserových pracoviš, pecních zaízení"    práce zejména na provozovn firmy plus výjezdy na instalace a servis k zákazníkm v rámci R"    rznorodá práce s nejmodernjšími technologiemi, monost realizace vlastních nápad a projekt"    spolupráce s velmi zkušenými kolegy a monost osobního profesního rozvoje a rstuNabízíme:"    práci na  HPP na dobu neuritou "    pracovní doba od pondlí do pátku, 8 hod denn, volné víkendy"    nástupní mzda 40.000K + odmny za úspšné projekty"    sluební auto i k soukromým úelm"    notebook"  ...

 • Company STASAN s.r.o. in Prace
  09.04.2021 Updated on: 09.04.2021

  technik do servisu malé stavební mechanizace, píjem a výdej stroj, objednávání MD, vedení skladu N.D., komunikace se zákazníky, spolupráce s mechaniky, práce v kancelái s PC, P sk.B ...

 • Company MetalPlast Lipník n. B. a.s. in Dobre
  09.04.2021

  Nástup moný IHNED.Poadavky:VŠ nebo SŠ+ 5 let praxe, se strojírenským zamením, ideáln lisování kov; P sk. B; Znalost MS Office zejména MS Excel;     Základní povdomí o systémech kvality ISO 9001, pípadn IATF 16949, metodách kvality a projektovém ízení; Schopnost pracovat v týmu, komunikace s lidmi na dobré úrovni, technické myšlení; Samostatnost a organizaní schopnosti; Znalost AJ vítánaZájemci se mohou hlásit u kontaktní osoby - paní Moniky Kakové- zasláním ivotopisu (CV) na e-mail: ;- telefonicky (08,00 - 14,00hod.) na ísle 581 726 212;- osobn (08,00 - 14,00hod.) na adrese: MetalPlast Lipník n. B. a.s., Seminárka .p. 109/1, 751 31  Lipník nad BevouPoznámka: uchaze pedkládá ivotopis (CV) pro poteby zamstnavatele...

 • Company Mikov s.r.o. in Other
  09.04.2021 Updated on: 10.04.2021

  Úast na vývoji nových výrobkManuální dovednostiTechnické myšleníAktivní pístup Kontakt: e-mailem...

 • Company TOOL Werkzeugbau s.r.o. in Olomouc
  05.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  Pracovišt: Na zákop .p. 452/1a, Olomouc.Poadujeme: min. SŠ strojírenského zamení, znalost modelování v 3D softwaru - Solid Works nebo Edge, NX nebo CATIA, poadovaná praxe v konstrukci postupových nástroj min. 5let, zájem o profesní rst znalost NJ výhodou, dvousmnný provozNabízíme: práci ve stabilní výrobní spolenosti se zamením na automobilový prmysl s tém 30tiletou praxí na eském trhu, mzda dle dosaených zkušeností a schopností,7,5hod.pracovní doba, stravování v areálu firmy s píspvkem zamstnavatele, práci v moderním prostedí, nadstandardní píplatky, dovolená navícivotopisy s prvodním dopisem zasílejte POUZE na emailovou adresu Do pedmtu emailu uvete název místa  o které se ucházíte....

 • Company Cars Technology s.r.o. in Prace
  05.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  Kontaktní osoba Bc. Gabriela Bartáková, tel. 606 779 039, ivotopisy zasílejte na e-mail:    . Pracovní doba: 6:00-14:30Nápl práce:- samostatná montá pepravníkových palet v souladu s výkresovou dokumentací- obasné vyizování reklamací u klient v rámci RPoadujeme: - ukonené SŠ vzdlání strojírenského zamení - min. vyuen- znalost tení výkresové dokumentace - podmínkou- manuální zrunost, praktický - praxe s runím i elektrickým náadím- odpovdný pístup k práci- schopný si samostatn organizovat práci- schopný pinášet inovace a zlepšovací návrhy- ochota podílet se na zkvalitování práce napí výrobouNabízíme Vám:- práci v malém kolektivu, kde se všichni znají a nejsou pouhým osobním íslem- pracovní dobu od pondlí do pátku, zaínáme v 6 hod a koníme ve 14:30 hod- práci na hlavní pracovní pomr ve stabiln...

 • Company CHODOS CHODOV s.r.o. in Chodov
  05.04.2021 Updated on: 07.04.2021

  Zpsob kontaktu:- e-mailem : ; - telefonicky : Po - Pá od 6:30 do 14:30 hod na tel. ís. 352619275, 352619220Poadavky:Vzdlání strojírenského smru. Znalost technických norem v oboru strojírenství, tení a orientace ve výkresové dokumentaci. Znalost a práce se základními (komunálními) midly, základní znalost technologie obrábní kov.Zamstnanecké výhody:- 5 týdn dovolené- stravenky - další benefity dle aktuálního programu Pracovní doba: 6:30-14:30 hodinMísto výkonu práce: Nejdecká 814, 357 35 Chodov...

 • Company VALIANT - TMS Czech s.r.o. in Olomouc
  04.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  Pracovišt: Tovární .p. 1180/30, Olomouc. Vhodné i pro OZZ.Kontakt je moný POUZE emailem.Na Vaší pozici budete mít na starost: - Programování PLC, HMI a dalších systém vetn vizualizace dle specifikací zákazníka- Uvedení zaízení / buky do provozu- Zprovoznní komunikace robot s periferiemy a systémem PLC - Analýza chyb, technická podpora- Tvorba projektové dokumentaceCo od Vás poadujeme?- SŠ / VŠ vzdlání technického smru- Zkušenosti v programování PLC a HMI systému nutné- Stedn pokroilá znalost AJ nebo NJ- P B, ochota cestovat Zam. výhody:- Zamstnání v top technologické spolenosti ve svém oboru- 5 týdn dovolené- 3 sick days- 13. Mzdu- Flexibilní pracovní dobu (kvartální vyrovnávací období)- Monost kariérního rstu- Vzdlávací kurzy a školení- Jazykové vzdlávání- Multisport kartu- Stravenky- A d...

 • Company VALIANT - TMS Czech s.r.o. in Olomouc
  04.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  Pracovišt: Tovární .p. 1180/30, Olomouc. Vhodné i pro OZZ.Kontakt je moný POUZE emailem.Na Vaší pozici budete mít na starost: - Vytváení program robot a periodických záloh - Uvedení robot a robotických technologií do provozu (svaování, lepení..)- Zprovoznní komunikace robot s periferiemy a systémem PLC - Analýza chyb, technická podpora- Zpracování pedávací dokumentaceCo od Vás poadujeme?- SŠ / VŠ vzdlání technického smru- Základní zkušenosti v programování robotických sytém - Stedn pokroilá znalost AJ nebo NJ- P B, ochota cestovat Zamstnanecké výhody:- Zamstnání v top technologické spolenosti ve svém oboru- 5 týdn dovolené- 3 sick days- 13. Mzdu- Flexibilní pracovní dobu (kvartální vyrovnávací období)- Monost kariérního rstu- Vzdlávací kurzy a školení- Jazykové vzdlávání- Multisport kartu-...

 • Company ALPER a.s. in Misto
  04.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  První kontakt telefonicky s paní Mgr. Kristýna Bartoová tel: 727 961 073 (Po-Pá: 8:00-14:00 hod.) nebo e-mailem: . Místo výkonu práce: Vrahovická, Prostjov. Pracovní doba: 6:30-15:00 hod.Pracovní nápl: zpracování 3D model a výkres výkovk v software SolidWorks , navrhování funkních ástí tváecích nástroj a náadí, stanovení výrobn-technických podmínek výroby, tvorba technologických postup kování dle firemních standard, zpracování kontrolních a pracovních návodek pro výrobu, vyhodnocování zkoušek nových projekt, evidence a ízení zmn v technické dokumentaci, kontrola dodrování technologické kázn ve výrob, spolupráce pi ešení neshodných výrobk ve výrob a zákaznických reklamací, racionalizace a optimalizace sériové výroby výkovk, sledování a vyhodnocování výrobních náklad a rentabilityPoadavky: m...

 • Company CHODOS CHODOV s.r.o. in Prace
  04.04.2021 Updated on: 07.04.2021

  Zpsob kontaktu:Štpán JavrekTel: 352 619 275E-mail: Vzdlání v oboru strojírenstvítení a orientace ve výkresové dokumentaci. Znalost technických norem, základních materiál pro strojírenství, znalost tepelného a chemickotepelného zpracování kov. Normování spoteby práce ve strojírenství, práce na PC (Word, Excel) Zamstnanecké výhody:5 týdnu dovolené, stravenky a další benefity dle aktuálního programu ...

 • Company CHODOS CHODOV s.r.o. in Javůrek
  04.04.2021 Updated on: 07.04.2021

  Zpsob kontaktu:- e-mailem : ; - telefonicky : Po - Pá od 6:30 do 14:30 hod na tel. ís. 352619275, 352619220Poadavky:Vzdlání strojírenského smru.Praxe ve strojírenství - programování obrábcích stroj. Znalost základních S obrábcích stroj (Heidenhein, Siemenst …)Znalost nástrojového vybavení ve strojírenství, technologie obrábní, …Zamstnanecké výhody:- 5 týdn dovolené- stravenky - další benefity dle aktuálního programu Pracovní doba: 6:30-14:30 hodinMísto výkonu práce: Nejdecká 814, 357 35 Chodov...

 • Company AQUAdem, s.r.o. in Prace
  03.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  Kontakt e-mailem, telefonicky.Nápl práce:– provádní vstupní, mezioperaní a výstupní kontroly – ešení neshod ve výrobním procesu– ešení externích reklamací z kooperací– provádní interních audit– obsluha 3D souadnicového stroje– mení sériových dílPoadavky:– zkušenosti s kontrolou kvality ve výrobní spolenosti– základy obsluhy 3D CMM25 dní dovolené...

 • Company ENVI-PUR, s.r.o. in Prace
  03.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  Pracovní pomr na 1 rok s moností prodlouení.Poadavky: - vzdlání - strojní zamení (obor kontruktér)- znalost AutoCAD nebo Autodesk Inventor- praxe min. 2 rokyNápl práce: zpracování výkresové dokumentace v programu AutoCAD nebo Autodesk Inventor.Nabízíme: píspvek na stravování.Kontakt: telefonicky, e-mailem.  ...

 • Company T Machinery a.s. in Prace
  03.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  Pracovišt: Baovka 1285, 696 02 Ratíškovice. Nápl práce: vstupní, mezioperaní a výstupní kontrola výrobk ve strojírenské firm.                 Poadujeme: odborné vzdlání v oblasti strojírenství, praxe min. 2 roky na pozici technické kontroly ve strojírenské firm, znalost problematiky svaování kov, orientace v kontrolních protokolech, v dokumentaci kvality a technických normách, znalost práce s 3D mícími zaízeními výhodou, tení technické dokumentace, znalost práce s PC, P sk. B, manuální zrunost, preciznost, samostatnost. Bonusové volno 5 dn, píspvek na stravování a ubytování, píspvek na ivotní pojištní, píspvek na stravování a ubytování, pojištní odpovdnosti za škody, finanní odmna piivotních a pracovních jubileích, msíní prémie, roní odmny, zvýhodnné zamstnanecké pjky, monost pronájmu fire...

 • Company EbrElektro s.r.o. in Other
  03.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  TECHNIK/-IKA - POTRUBÍ/OCELOVÉ KONSTRUKCE/DOPRAVNÍKYPOADUJEME: - znalost prmyslových objekt- orientace v projektové dokumentaciZamstnanecké výhody: sluební vz, mobilní telefon, notebookHLÁSIT SE: Ebr Tomáš, tel.: 736 179 689, e-mail: , osobn po telefonické domluv...

 • Company Česká zbrojovka a.s. in Rok
  03.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  uivatelská znalost MS Office, znalost SAP výhodou, výhodou znalost firemních produkt, platný zbroj. prkaz, osvdení k manipulaci s VZV a praxe v oboru, k základní mzd 20% prémie, 25 dní dovolené, msíní prémie, píspvek na stravování a penzijní pipojištní, prac. pomr na 1 rok s moností prodlouení...

 • Company ROKA Industry, spol. s r.o. in Other
  03.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  Poadujeme:Praxi ve výrobní firm, nejlépe v oblasti kovoobrábní. Znalost alespo nkterého z program: Autocad, Autodesk inventor, Solid works, Edge atd. Dleitá je schopnost orientace ve 3D a jakákoli praxe s 3D programováním je obrovskou výhodou. Znalost svaování TIG, MIG, MAG. Nástup moný ihnedZamstnanecké výhody - 25 dn dovolené, závodní stravování, píspvky na pojištní, monost odborného rstu a školení na pracovištiHlásit se osobn, telefonicky nebo e-mailem ...

 • Company CENTES, spol. s r. o. in Other
  02.04.2021 Updated on: 02.04.2021

  Pijmeme pracovníka na kontrolu jakosti. Poadujeme vzdlání technického smru, schopnost tení výkresové dokumentace, znalost midel a mících pístroj, znalost administrativy spojené s kontrolou jakosti (reklamace, protokoly). Mzdové ohodnocení dle vzdlání a praxe, monost postupu na vedoucího kontroly, firemní benefity (stravování, sick day aj.)Zamstnanecké výhody: obdy, sick day, placené volno aj.V pípad zájmu kontaktujte zamstnavatele e-mailem nebo telefonicky....

 • Company OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň in Dobra
  02.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  ivotopis zasílejte na e-mail: " target="_blank" rel="nofollow">SŠ technického zamení, znalosti a zkušenosti v oblasti ízení kvality podmínkou·    praxe v automobilovém prmyslu výhodou (normy ISO 16949, VDA),kvalifikace jako Q-Auditor výhodou·    velmi dobrá znalost AJ podmínkou, NJ výhodou, výborné PC schopnosti·    P skupina B, komunikaní a vyjednávací schopnosti, aktivní vystupování, schopnost samostatn se rozhodovat a ešit problémy, asová flexibilitaZamstnanecké výhody: Nabízíme: práci ve stabilní spolenosti, kompletní zauení, školicí kurzy, práci na zahraniních projektech pro prestiní firmy, prémie, pracovní doba 7,5 hod denn, pravidelná školení, PC, mobil, sluební automobil, nástup moný 15.2.2021 nebo po dohod...

 • Company MANDÍK, a.s. in Hostomice
  02.04.2021 Updated on: 02.04.2021

  Nápl práce: pravidelné servisní prohlídky a ešení oprav u zákazník v zahranií. Poadavky: vyuení v oblasti elektro, stedn pokroilá znalost anglického jazyka, P skupiny B, ochota cestovat, asová flexibilita, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové spolupráce (budete jezdit a pracovat v týmu), vyhláška .50/1978 Sb. (§6 a vyšší). Jedná se o práci z plošiny, ebíku, apod. - bez strachu z výšek. Výhody: motivaní mzdové ohodnocení, monost dalšího vzdlávání, sluební cesty do Nmecka. Upesující informace: nástup moný ihned. Kontakt: telefonicky, e-mailem, osobn (sídlo spolenosti: Hostomice, Dobíšská . p. 550, personální oddlení)....

 • Company MANDÍK, a.s. in Hostomice
  02.04.2021 Updated on: 02.04.2021

  Nápl práce: pravidelné servisní prohlídky a ešení oprav u zákazník v Nmecku. Poadavky: vyuení v oblasti elektro, stedn pokroilá znalost nmeckého jazyka, P sk. B, ochota cestovat, asová flexibilita, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové spolupráce (budete jezdit a pracovat v týmu), vyhláška .50/1978 Sb (§6 a vyšší). Výhody: motivaní mzdové ohodnocení, sluební auto. Upesující informace: nástup moný ihned, pracovní pomr na dobu neuritou. Kontakt: telefonicky, e-mailem, osobn (sídlo spolenosti: Hostomice, Dobíšská .p. 550, personální oddlení)....

 • Company MANDÍK, a.s. in Prace
  02.04.2021 Updated on: 02.04.2021

  Nápl práce: urování, vytváení a udrování technologických postup a zajišování technické pípravy výroby, dále bude zkoušet a vyvíjet nové technologické postupy, zajišovat technologickou pípravu výroby, zkoušet a vyvíjet nové technologické postupy, zajišovat technologické zmny pro zvýšení produktivity a jakosti výroby v oblasti výrobk regulaní a poární techniky, prmyslového vytápní a speciálních aplikací. Poadavky: SŠ vzdlání technického smru (prmyslová škola, strojírenství atd.), znalost njakého 3D konstrukního softwaru (Solidworks, AutoCad apod.), samostatnost, spolehlivost, technické, kreativní a analytické myšlení, ochota se uit novým vcem, znalost eštiny na komunikativní úrovni. Kontakt: e-mailem, telefonicky....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Mechanical engineering technicians Edit filters