Jobmonitor. Search results for Medical assistants

6 Jobs found

Used filters:
 • Medical assistantsx
Displaying 1-6 of 6 results.
 • Company Dům sociálních služeb Pacov, p.o. in Prace
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  Poadavky: stední zdravotnické vzdlání, výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu, trestní bezúhonnost.Nápl práce: odborná zdravotní a ošetovatelská pée, vedení ošetovatelské dokumentace.Nabízíme: píspvek na podnikové stravování, píspvek na penzijní pipojištní nebo soukromé ivotní pojištní, plat dle uznatelné praxe a vzdlání.Nutný telefonický nebo e-mail kontakt pedem!...

 • Company ISCARE a.s. in Other
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  Poadujeme:o    dokonené SŠ vzdlání v oboru zdravotní sestra (praktická/všeobecná)o    praxi v ambulantním provozuo    proklientský pístupo    pracovitost, spolehlivost a asovou flexibilituPracovní doba na ambulancích:Po 7-15:30Út 7-15:30 nebo odpol.11-19St 7-15:30, nepravideln 2-3x za msíc 11-19t 7-15:30Pá 7-15:30píspvky na stravu, 1 týden dovolené navíc, slevy na jazykové kurzy, na parkovné, slevy v lékárn...

 • Company Krajská zdravotní, a.s. in Misto
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  Místo výkonu práce: U Nemocnice .p. 1, Dín II-Nové Msto, 405 02  Dín 2Poadujeme odbornou zpsobilost dle zákona .96/2004 Sb. - praktická sestra.Z poátku se uzavírá smlouva na dobu uritou (jeden rok), poté je monost prodlouení na dobu neuritou.Kontakt:Mgr. Danuše Tomášková, tel. 412 705 221, e-mail: , osobní jednání moné na výše uvedené adrese....

 • Company Domov U Biřičky in Pátek
  08.10.2021 Updated on: 11.10.2021

  - Monost prodlouení PS- Poadujeme:  doloení dokladu o dokoneném studiu a o registraci,  doloení dokladu o okování proti hepatitid B, zdravotní (potravináský) prkaz,  znalost práce na PC, výpis z Rejstíku trestu ne starší ne 3 msíce,  znalost ošetovatelské práce a vedení ošetovatelské dokumentace- Nabízíme: stabilní zázemí veejného poskytovatele registrovaných sociálních slueb, výkon práce dle kompetencí daných vyhláškou, pevná pracovní doba od 6:30 hod do 15:00 hod pondlí - pátek; po zapracování osobní píplatek, píplatek za ošetovatelství ve výši 7 000 K, profesní rst, 5 týdn dovolené, benefity do výše 22 000 K, píspvek na stravování ve vlastním stravovacím zaízení, píspvky z FKSP na rekreaci, masáe, odmny k ivotním a pracovním jubileím- V pípad zájmu nás kontaktujte telefonicky (pondlí a ...

 • Company Karvinská hornická nemocnice a.s. in Pikov
  08.10.2021 Updated on: 11.10.2021

  Kvalifikaní poadavky:- odborná zpsobilost dle zákona . 96/2004 Sb.- zdravotní zpsobilost a bezúhonnost dle zákona . 96/2004 Sb.Nabízíme:- píplatek za smnnost a 8.200,- K - zvláštní píplatek 700,-K- práci ve špikov vybavené nemocnici- 5 týdn dovolené + 2 dny zdravotního volna (sick days)- týdenní pracovní doba 37,5 hod - dotované stravování v rámci nemocnice s moností výbru ze 4 druh jídel, vetn vegetariánského- monost odborného rstu, náhrada náklad na vzdlávání u nás i v zahranií- bezplatná hospitalizace na nadstandardním pokoji pro zamstnance, pro rodinné píslušníky sleva 70 %- monost získání pronájmu bytu za zvýhodnné nájemné – 15 % sleva z nájmu u spolenosti Heimstaden Czech s.r.o?10 % sleva na nákup v nemocniní kantýn- zajištní zvýhodnného volání u mobilního operátora pro zamstnance a ...

 • Company Lázně Darkov, a.s. in Other
  22.09.2021 Updated on: 28.09.2021

  Co od Vás oekáváme"Odbornou zpsobilost k výkonu povolání praktická sestra dle zákona . 96/2004 Sb. ,"Praxe (výhodou)"Píjemné vystupování"Samostatnost, spolehlivost a profesionalitu...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Medical assistants Edit filters