Jobmonitor. Search results for Nursing associate professionals

351 Jobs found

Used filters:
 • Nursing associate professionalsx
Displaying 1-50 of 351 results.
 • Company Komplexní domácí péče Hestia s.r.o. in Other
  20.03.2023

  Poadavky:-vzdlání všeobecné sestry nebo zdravotnického asistenta nebo praktické sestry-praxe alespo 3 roky u lka-bezúhonnost-slušné empatické chování-další vzdlání v oboru - výhodouVýhody:-odmny a individuální benefity (nap. sluební auto i pro soukromé úely, píspvek na bydlení)-plánování slueb dle individuální domluvy-práce bez noních smn-monost seberealizace pi dalším rozvoji spolenostiZpsob kontaktu: hlásit se pedem telefonicky kadý všední den do 15:00 hodin nebo zasílat ivotopisy na e-mail....

 • Company Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb in Dobre
  19.03.2023 Updated on: 19.03.2023

  Pozice: všeobecná sestraPoadavky:-  kladný vztah k lidem se zdravotním postiením- dobré komunikaní dovednosti, samostatnou a aktivní osobnost, flexibilitu, základní znalost práce na PC- P skup. B výhodouNálpl práce:Pée a podpora klient s mentálním i kombinovaným postiením, osetovatelská pée o klienty, zajišování komunikace s lékai, píprava a podání lék, aj.Nástup: 1.2.2023Mzda: 21 720,- KKontakt: Bc. Anna Stiborová, DiS., tel.: 318 864 122, email: stiborova@domov-nalzovice.czPrvní kontakt: telefonicky  318 864 122, 6:  -14:30místo výkonu práce : Kamýk nad Vltavou...

 • Company Domov Na zámku, příspěvková organizace in Kyjovice
  19.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  KO: Stillnerová Vladimíra, tel.: 553 778 026, 734 425 312, e-mail: stillnerova@domov-kyjovice.czSŠ s maturitou, nutná registrace v oboru - odborná zpsobilost vykonávat povolání zdravotní sestry, kladný vztah k seniorm, pracovitost, zodpovdnost, vstícný pístup, empatie, trestní bezúhonnost, píjemné vystupování.Pracovišt Kyjovice, nástup dohodou.Po 3 msících osobní ohodnocení, výhody erpání z FKSP do výše 7 000 K (dovolená, rekreace, píspvek na penzijní pipojištní, sportovní akce), zvýhodnné tarify u T-Mobile, píspvek na obdy. Pracovní pomr na dobu uritou s moností prodlouení....

 • Company Domov Bílá Opava, příspěvková organizace in Prace
  19.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  *KO: Paverová Renáta, volejte 08:00 - 14:00 na tel.: 723 755 728, e-mail: mzdova@ddopava.cz.Nápl práce: Poskytuje zdravotní péi v souladu s právními pedpisy a standardy, dbá na dodrování hygienicko-epidemiologického reimu v souladu s právními pedpisy, vede zdravotnickou dokumentaci. Vykonává innosti bez odborného dohledu v souladu s diagnózou stanovenou lékaem....

 • Company Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace in Ostrava
  19.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  1. kontakt telefonicky, e-mailem. Tel.: 599 508 162, e-mail: aburesova@dsporuba.comDomov Slunenice Ostrava poskytující sociální sluby seniorm hledá všeobecnou sestru v nepetritém provozu. Poadavky: vysokoškolské vzdlání bakaláské nebo vyšší odborné vzdlání nebo úplné stední vzdlání s maturitou v oboru ošetovatelství dle zákona . 96/2004 Sb.Nápl práce: poskytování odborné zdravotnické a ošetovatelské pée klientmNabízíme plat dle platných tabulek, osobní ohodnocení po zapracování, pípadné odmny.Zamstnanecké výhody: benefity - píspvek z FKSP ve výši 8 700 K (pracovníci do 1 roku 4 350 K) je moné vyuít na dovolenou a rekreaci, dtský tábor, na penzijní pipojištní, obd za cenu 24 K, 5 týdn dovolené + dodatková dovolená, píjemné pracovní prostedíSmnnost: nepetritý provoz, 3 smnyNástup ihned...

 • Company Nemocnice Šumperk a.s. in Prace
  19.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Pée o dtské pacienty je péí o budoucnost nás všech. Pomáhat tm nejmenším není jen práce, ale ivotní poslání, které má neoddiskutovatelný smysl. Práce s dtskými pacienty je psychicky i fyzicky nároné povolání. O to více uspokojující je ale pocit z pomoci, kterou jim jako dtská sestra mete nabídnout. Oslovila Vás tato výzva? Máte zájem o profesn rst? Pak práv pro Vás máme práci sn!Do píjemného mladého kolektivu dtského oddlení hledáme novou kolegyni/kolegu.Co poadujeme:- odbornou zpsobilost dle zákona . 96/2004 Sb v oboru všeobecná sestra (specializaní vzdlání v oboru dtská sestra výhodou, nikoli podmínkou);- praxe na obdobném lkovém oddlení výhodou, ale není podmínkou;- samostatnost, schopnost koordinace týmové práce, aktivní a pozitivní pístup, proklientsky orientované a vstícné vystupován...

 • Company Nemocnice Šumperk a.s. in Prace
  19.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Poadavky:- kvalifikaní vzdlání v oboru všeobecná sestra, v souladu se zákonem . 96/2004 Sb., v platném znní (specializaní vzdlání v oboru dtská sestra výhodou, nikoli podmínkou)- praxe v oboru pedností- absolventi vítáni- zdravotní zpsobilost a trestní bezúhonnost - zájem a pedpoklady pro práci v oboruHlavní pracovní innosti:- zajištní komplexní ošetovatelské pée u dtí na dtském a novorozeneckém oddlení - poskytování emoní a duševní podpory malým pacientm- pomoc pi výchov a poradenství rodinám nemocných a zranných dtíK ádosti je teba doloit:- profesní ivotopis- fotokopie doklad o dosaené kvalifikaciPracovní doba: 6:00 - 18:00, 18:00 - 6:00.Nabízíme:- plný pracovní úvazek, umíme vyjít vstíc i zájemcm o zkrácený pracovní úvazek, moná práce na dohodu mimo pracovní pomr- optimáln nepetritý pro...

 • Company Nemocnice Šumperk a.s. in Other
  19.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Co poadujeme:- odbornou zpsobilost dle zákona . 96/2004 Sb.;- zdravotní zpsobilost a trestní bezúhonnost.Co Vás eká:- oddlení ošetovatelského úseku s 23 lky, kde poskytujeme kvalitní zdravotní i ošetovatelskou péi o dlouhodob hospitalizované pacienty;- malý uzavený kolektiv koleg a pátelské pracovní prostedí.Co nabízíme:- zázemí a pracovní stabilitu u významné soukromé spolenosti; - plný pracovní úvazek; - stabilní a motivující mzdové ohodnocení; - široké finanní i nefinanní zamstnanecké benefity; https://kariera.nemocnicesumperk.cz/benefity-pro-zamestnance/ - Multisport karta, osobní poradenství - sluba ELA, zvýhodnné zamstnanecké volání, karta benefit, píspvek na stravné, dovolená 25 dní, akce pro zamstnance atd.K ádosti je teba doloit:- fotokopie doklad o dosaené kvalifikaci.Pokud Vás n...

 • Company Nemocnice Šumperk a.s. in Vítání
  19.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Je to opravdová výzva, denn v provozu 6 sál, 8000 operací ron!Nemocnice Šumperk a.s. pijme perioperaní sestru - instrumentáe/instrumentáku Centrálních operaních sál Poadavky:- kvalifikaní vzdlání v oboru všeobecná sestra, v souladu se zákonem . 96/2004 Sb., v platném znní (specializaní vzdlání v oboru perioperaní pée výhodou, nikoli podmínkou);- praxe v oboru pedností, absolventi vítáni;- zdravotní zpsobilost a trestní bezúhonnost; - zájem a pedpoklady pro práci v oboru.Hlavní pracovní innosti:- instrumentování pi operaních výkonech z oblasti ortopedie, chirurgie, traumatologie, urologie, gynekologie a porodnictví;- píprava operaního sálu a operaní skupiny;- perioperaní pée o pacienta.Co nabízíme:- zázemí a pracovní stabilitu u významné soukromé spolenosti;- seberealizaci a monost profesní...

 • Company Nemocnice Šumperk a.s. in Misto
  19.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Místo výkonu práce: Nerudova .p. 640/41, 787 01 Šumperk. Nápl práce:    - specifické innosti v oboru ošetovatelství, poskytování základní a specializované ošetovatelské pée, dohled na innost ostatních zdravotnických i jiných odborných pracovník v oboru.Poadujeme:- odbornou zpsobilosti dle zákona . 96/2004 Sb., v platném znní;- schopnost aktivního, samostatného jednání, vstícné chování a vystupování;- pracovitost, spolehlivost a odpovdnost.Mzdové podmínky: - pro plný pracovní úvazek je sjednána základní msíní mzda + zhodnocení praxe, osobní ohodnocení po adaptaci, píplatky nad rámec zákoníku práce, pravidelné výkonnostní odmny, mimoádné odmny a nepenní benefity spolenosti.Nabízíme: - zázemí silné a dynamicky se rozvíjející spolenosti;- podmínky pro osobní a profesionální rozvoj (nap. další ...

 • Company Nemocnice Šumperk a.s. in Misto
  19.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Místo výkonu práce: Nerudova .p. 640/41, 787 01 Šumperk. Nápl práce:    - specifické innosti v oboru ošetovatelství, poskytování základní a specializované ošetovatelské pée, dohled na innost ostatních zdravotnických i jiných odborných pracovník v oboru.Poadujeme:- odbornou zpsobilosti dle zákona . 96/2004 Sb., v platném znní;- schopnost aktivního, samostatného jednání, vstícné chování a vystupování;- pracovitost, spolehlivost a odpovdnost.Mzdové podmínky: - pro plný pracovní úvazek je sjednána základní msíní mzda + zhodnocení praxe, osobní ohodnocení po adaptaci, píplatky nad rámec zákoníku práce, pravidelné výkonnostní odmny, mimoádné odmny a nepenní benefity spolenosti.Nabízíme: - zázemí silné a dynamicky se rozvíjející spolenosti;- podmínky pro osobní a profesionální rozvoj (nap. další ...

 • Company Nemocnice Šumperk a.s. in Prace
  19.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Nemocnice Šumperk a.s. pipravuje otevení samostatného lkového rehabilitaního oddlení s dispozicí 17 lek. Oddlení je primárn koncipováno pro pacienty z lkových oddlení nemocnice s potebou akutní rehabilitace. Pedpokládaná doba hospitalizace je 7 a 28 dn dle diagnózy. Oddlení je pednostn ureno pro péi o pacienty po ortopedických zákrocích, náhradách kloub, poúrazové stavy  a neurologická onemocnní. Pedevším tato skupina pacient pednostn potebuje intenzivní, vícefázovou, kadodenní rehabilitaní lébu k obnov ztracených schopností a funkcí. Snahou nového akutního lkového rehabilitaního oddlení je tmto pacientm pomoci se co nejrychleji vrátit do bného ivota. Co poadujeme:- odbornou zpsobilost dle zákona . 96/2004 Sb., v platném znní;- zájem o léebnou rehabilitaci;- chu se vzdlávat a myšlení "Out ...

 • Company Nemocnice Šumperk a.s. in Misto
  19.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Místo výkonu práce: Nerudova .p. 640/41, 787 01 Šumperk. Nápl práce:    - specifické innosti v oboru ošetovatelství, poskytování základní a specializované ošetovatelské pée, dohled na innost ostatních zdravotnických i jiných odborných pracovník v oboru.Poadujeme:- odbornou zpsobilosti dle zákona . 96/2004 Sb., v platném znní;- schopnost aktivního, samostatného jednání, vstícné chování a vystupování;- pracovitost, spolehlivost a odpovdnost.Mzdové podmínky: - pro plný pracovní úvazek je sjednána základní msíní mzda + zhodnocení praxe, osobní ohodnocení po adaptaci, píplatky nad rámec zákoníku práce, pravidelné výkonnostní odmny, mimoádné odmny a nepenní benefity spolenosti.Nabízíme: - zázemí silné a dynamicky se rozvíjející spolenosti;- podmínky pro osobní a profesionální rozvoj (nap. další ...

 • Company Nemocnice Šumperk a.s. in Prace
  19.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Nápl práce:    • specifické innosti v oboru ošetovatelství, poskytování základní a specializované ošetovatelské pée, dohled na innost ostatních zdravotnických i jiných odborných pracovník v oboru.Poadujeme:• odbornou zpsobilosti dle zákona . 96/2004 Sb., v platném znní;• schopnost aktivního, samostatného jednání, vstícné chování a vystupování;• pracovitost, spolehlivost a odpovdnost.Nabízíme: • zázemí silné a dynamicky se rozvíjející spolenosti;• podmínky pro osobní a profesionální rozvoj (nap. další odborné vzdlávání s podporou nemocnice);• monost ubytování.Mzdové podmínky: • tarifní zaazení (nástupní mzda + zhodnocení praxe, po ukonení adaptaního procesu piznání individuálního osobního ohodnocení).Benefity:• zajímavý sociální a zamstnanecký bonusový systém spolenosti, monost ubytování, (...

 • Company Fakultní nemocnice Hradec Králové in Other
  19.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Nabízíme: *zázemí špikového zdravotnického zaízení;*stabilní a motivující platové ohodnocení;* na zotavení budete mít 5 týdn dovolené a k tomu navíc a 5 dn osobního volna*zvýhodnné stravování a široký výbr jídel pímo v areálu nemocnice;*osobní konto v on-line cafeterii ve výši 13.200 K ron, které mete libovoln vyuít na kulturu, zájmové aktivity, zdraví nebo nap. další slevu na stravování;*postaráme se o Vaše potomky v naší vlastní dtské skupin i v jiných školských zaízeních*a mnoství dalších benefit pro Vás a Vaši rodinu- V pípad zájmu nás kontaktujte telefonicky nebo emailem...

 • Company STŘÍPKY, zapsaný spolek in Misto
  19.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Trnková Kateina Mgr., Bc.tel.: 604 270 264, volat denn 15:30 - 18:00 hod.info@hospicmotyl.czDomácí hospic MotýlMísto výkonu práce: okres Sokolov- Zdravotní pée v pirozeném (domácím) prostedí pacienta.- Komplexní zdravotní paliativní pée.- Hospicová pée.Poadujeme idiský prkaz sk. B.Zamstnanecké výhody: sluební automobil...

 • Company Dům klidného stáří, spol. s r.o. in Other
  19.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Valentíková Ilonatel.: 722 937 100, Po - Pá 7:00 - 14:00 hod.e-mail: ilona.valentikova@gmail.comosobn: Dm klidného stáí s. r. o., 7:00 - 14:00 hod.Všeobecná sestra - maturitní vysvdení v oboru všeobecná sestraSmny 12 hodinové - dlouhý a krátký týdentrestní bezúhonnostZamstnanecké výhody:podnikové stravování, dovolená navíc...

 • Company Medika Praktik s.r.o. in Other
  18.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Pro nov vznikající pracovišt. Podmínka všeobecná zdravotní sestra s praxí. Mzda 35.000 K/msín  pi plném úvazku, mono i na zkrácený úvazek. Monost odmn a jiných benefit. Prac. doba PO, ST, T, PÁ 7-14.00, ÚT 10-18.00. Kontakt: telefonicky nebo e-mailem, prosíme nevolejte do ordinace na pevnou linku! ...

 • Company Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace in Prace
  18.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  HPP na 1 rok s moností prodlouení pípadn na neurito, odborná zpsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru všeobecná sestra, trestní bezúhonnost, zdravotní zpsobilost, dobrá znalost práce na PC, schopnost komunikace a jednání s lidmi, týmová spolupráce, organizaní schopnosti, samostatnost, dslednost, flexibilita.Pracovní doba od 6:00 do 18:30 hod., plat dle platových tabulek a délky odpracované doby (praxe), povinné píplatky, 5 týdn dovolené Zamstnanecké výhody:    pravidelné vzdlávání, zamstnanecké stravování, píspvek na penzijní spoení Kontakt je moný POUZE telefonicky Po a Pá od 8:00 hod do 13:00 hod. nebo emailem....

 • Company Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace in Provoz
  18.03.2023 Updated on: 19.03.2023

  VŠEOBECNÁ SESTRA/BRATR PRO SENIORYPracovní doba : smnný provoz, 7 - 19 hod. denní, 19 - 7 hod. noní (pípadn dle domluvy)Poadavek : hovoící esky, pípadn slovenskyVzdlání : stední zdravotní škola - obor dtská, všeobecná nebo zdravotní sestraVýše platu je závislá na dosaené praxi, min.26.730,- K, max.39.410,- K + píplatky 2.630,- K.Zamstnanecké výhody: Píplatky dle zákona (zvláštní píplatek, píplatek za smnnost, píplatky za práci v noci, píplatky za sobotu, nedli), osobní píplatek, závodní stravování, píspvek na penzijní pipojištníHLÁSIT SE: mailem Brokešová Veronika Ing., tel.: 476765103, e-mail: brokesova@dsslitvinov.cz - zaslat ivotopis...

 • Company Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace in Provoz
  18.03.2023 Updated on: 19.03.2023

  VŠEOBECNÁ SESTRA/BRATR KE ZDRAVOTN POSTIENÉMUPracovní doba : smnný provoz, 7 - 19 hod. denní, 19 - 7 hod. noní (pípadn dle domluvy)Poadavek : hovoící esky, pípadn slovenskyVzdlání : stední zdravotní škola - obor dtská, všeobecná nebo zdravotní sestraVýše platu je závislá na dosaené praxi, min.26.730,- K, max.39.410,- K + píplatky 2.630,- K.Zamstnanecké výhody: Píplatky dle zákona (zvláštní píplatek, píplatek za smnnost, píplatky za práci v noci, píplatky za sobotu, nedli), osobní píplatek, závodní stravování, píspvek na penzijní pipojištníHLÁSIT SE: mailem Brokešová Veronika Ing., tel.: 476765103, e-mail: brokesova@dsslitvinov.cz - zaslat ivotopis...

 • Company Krajská zdravotní, a.s. in Misto
  18.03.2023 Updated on: 19.03.2023

  Místo výkonu práce: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Sociální pée .p. 3316/12a. Poadujeme: Odborná zpsobilost dle Zákona . 96/2004 Sb., specializovaná zpsobilost výhodou, bezúhonnost. Nabízíme: platové podmínky 26280,- K. dle praxe, podnikové stravování, dovolenou navíc.Kontakt: telefonicky si sjednat osobní schzku....

 • Company Charita Most in Dobra
  18.03.2023 Updated on: 19.03.2023

  VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA - V DOMÁCÍ OŠETOVATELSKÉ PÉI-práce sestry v domácím prostedí-osvdení vykonávat zdravotnické povolání bez odborného dohledu-specializace v oboru vítána-2 roky praxe u lka-P skupiny B- aktivní idi-vlastní automobil - výhodou (proplacené jízdné)-spolehlivost, samostatnost, vysoká míra zodpovdnosti, komunikativní schopnosti, empatieZamstnanecké výhody: finanní podpora pi vzdlávání, píspvek na stravu a rehabilitaci v návaznosti na rozsah úvazku, sluební telefon+SIM karta, sluební notebook, 2 sick days, 5 týdn dovolené, vyuití sluebního vozidla, mzdové ohodnocení dle délky praxe (od 200 - 250 K/hodinu) + píplatky, stabilní pracovní zázemí, dobrá týmová spolupráceLze si domluvit i zkrácený pracovní úvazek i DPP.HLÁSIT SE: paní Simonová Eva, tel.: 777 480 019, volat ve v...

 • Company OptiDent s.r.o. in Prace
  17.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  ivotopis zasílejte na e-mail: cechura@optident.czPoadovaný obor vzdlání: zdravotní sestra (nikoli jen zubní instrumentáka). Dále znalost práce s poítaem a dobrá znalost eštiny.a jednoho cizího jazyka na komunikativní úrovni (Nj, Aj)Nabízená pracovní pozice: zubní asistentka. Provoz jen denní, ambulantníZamstnanecké výhody: 5 týdn dovolené, píspvek na stravování, karta Multisport, zvýhodnné ošetování ...

 • Company Vital life z.s. in Prace
  17.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Jedná se o pozici všeobecné sestry v sociálních slubách lze se domluvit na externí spolupráci na DPP, lze i zkrácený úvazek. Práce od 7,00 hod. Jednosmnný nebo dvousmnný provoz.Nabízíme: píspvek na pojištní, 13. mzda, volno dle domluvy.Osobní (8,00 - 14,00 hod.), e-mailový nebo telefonický kontakt....

 • Company BENEDOR s. r. o. in Prace
  17.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Do kardiologické-cévní ambulance v Orlové-Lutyni, hledáme zdravotní sestru (asistentku) na poloviní úvazek s nerovnomrn rozloenou pracovní dobou. Znalost práce na PC a spolehlivost nutná.Pro více dotaz, kontaktuje paní Valchaovou, garantku pracovišt. ...

 • Company Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizace in Other
  17.03.2023 Updated on: 19.03.2023

  -Odborná kvalifikace dle zákona .96/2004 Sb., v oboru všeobecná sestra-Trestní a morální bezúhonnost-Základní uivatelská znalost PC-Plat dle naízení vlády .341/2017 platné od 1.1.2022Kontakt e-mailem, telefonicky...

 • Company Valerie Machová in Machová
  17.03.2023 Updated on: 19.03.2023

  Místo výkon práce:Škroupova .p. 302/17, Dín II-Nové Msto, 405 02  Dín 2Monost uzavení hlavního pracovního pomru, DPP Mzda od 33 700 K + píplatky, odmny tvrtletní- Obanská bezúhonost- asová flexibilita- Znalost práce na PC- P sk.B- Platná registrace - osvdení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu- Nástup moný ihnedNabízíme: Píspvek na penzijní spoení, odmny, píspvek na stravu, sluební telefon, PC.Kontaktní osoba: Valerie Machová, první kontakt telefonicky na . 773 773 050. E-mail: valerie@valerie-homecare.cz...

 • Company MMN, a.s. in Prace
  17.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Neurologické  oddlení píjme na lkovou ást  všeobecnou sestru. Poadujeme ukonené vzdlání dle Zákona .96/2004 Sb. v platném znní. Zájem o práci v oboru, vstícné jednání s pacientem, morální bezúhonnost, schopnost práce v kolektivu. Tísmnný provoz.Nabízíme: -hrazení kurz, vzdlávacích program a seminá-benefity v hodnot 2000 K/rok na sport, rekreace nebo vitamíny-výhodný mobilní tarif v síti Vodafone (i pro rodinné píslušníky)-kvalitní a pestré stravování s píspvkem ze soc. fondu-píspvek na penzijní pojištní 500 K pi splnní daných kriterií (úv.: 1,00; 3 roky v prac. pomru) -placené tídenní volno na krátkou zdrav. dovolenou (tzv.sick days)-jazykové kurzy Aj, Nj hrazené zamstnavatelemNabízíme náborový píspvek 100.000 Kkontakt: telefonicky, e-mailem...

 • Company Oblastní nemocnice Náchod a.s. in Pátek
  17.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Pracovní pomr na dobu neuritou, jednosmnný provoz (ranní smna - pondlí a pátek od 06:00 hod. do 14:30 hod.). Nástup moný ihned.Pozice je vhodná i pro absolventy/absolventky (monost stipendia od Nadaního fondu Msta Náchoda).  Poadavky: vzdlání dle § 5 zák. . 96/2004 Sb., o nelékaských zdravotnických povoláních; trestní bezúhonnost.Zamstnavatel nabízí: nástupní mzdu od 34.490,- K; stabilizaní odmnu 30.000,- K s podmínkou setrvání v pracovním pomru minimáln 18 msíc a úvazku 1,0.Zamstnanecké výhody: 5 týdn dovolené, podnikové stravování, píspvek na stravování, zamstnanecké benefity, pomoc se zajištním ubytování, odmna za získání nového zamstnance, zamstnanecký mobilní tarif i pro leny rodiny.Kontakt - Bc. Jará Eva; tel.: 728 215 931, e-mail: jara.eva@nemocnicenachod.cz (pro zaslání ivotopisu) ...

 • Company Oblastní nemocnice Náchod a.s. in Zelene
  17.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Pracovní pomr na dobu neuritou, turnusové sluby. Nástup moný ihned.Pozice je vhodná i pro absolventy/absolventky (monost stipendia od Nadaního fondu Msta Náchoda). Poadavky: vzdlání dle § 5 zák. . 96/2004 Sb., o nelékaských zdravotnických povoláních; trestní bezúhonnost.Zamstnavatel nabízí: nástupní mzdu od 39.490,- K + smnový píplatek a 5.000,- K; stabilizaní odmnu 30.000,- K s podmínkou setrvání v pracovním pomru minimáln 18 msíc a úvazku 1,0.Zamstnanecké výhody: 5 týdn dovolené, podnikové stravování, píspvek na stravování, zamstnanecké benefity, pomoc se zajištním ubytování, odmna za získání nového zamstnance.Kontakt - Bc. Jará Eva; tel.: 728 215 931, e-mail: jara.eva@nemocnicenachod.cz (pro zaslání ivotopisu) nebo osobn - Pavilon K, 4. patro (zelené)....

 • Company Nemocnice Žatec, o.p.s. in Misto
  17.03.2023 Updated on: 19.03.2023

  místo výkonu práce: Nemocnice atec o.p.s., Husova 2796 atecCZISCO 32211 - Všeobecné sestry bez specializace (krom dtských sester)výpis z trestního rejstíku, znalost eského jazykavzdlání: absolvent stední zdravotní školy zakonené maturitní zkouškou (pokud studium bylo zahájeno nejpozdji ve školním roce 2003/2004)absolvent stední zdravotní školy zakonené maturitní zkuškou + nástavbové studium v oboru všeobecná sestradovolená navíc, osobní ohodnocení, penzijní pipojištníkontakt: personalni@nemzatec.cz...

 • Company Nemocnice Žatec, o.p.s. in Misto
  17.03.2023 Updated on: 19.03.2023

  místo výkonu práce: Nemocnice atec o.p.s., Husova 2796 atecdovolená navíc, osobní ohodnocení, penzijní pipojištníkontakt: personalni@nemzatec.cz...

 • Company Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace in Cheb
  17.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Místo výkonu práce: Americká 2176/52, 350 02 Cheb. Pracovní pomr na dobu uritou (1 rok) - poté moné prodlouení i pevedení na dobu neuritou. Nástup moný ihned. Vhodné i pro absolventy (jen u vyššího odborného vzdlání). Platové ohodnocení: hrubý msíní plat se odvíjí od zaazení do platového stupn (podle praxe), uvedený plat neobsahuje píplatky za svátky, víkendy a noc, po zkušební dob osobní píplatek. Pracovní doba: nepetritý provoz (7:00 h-19:00 h x 19:00-7:00 h). Nápl práce: poskytování ošetovatelské pée formou ošetovatelských proces bez odborného dohledu na základ ordinací léka, aktivní spolupráce s lékai pi hodnocení klinických stav klient, vyhodnocování jejich poteb, práce na PC, zpracovávání administrativy. Poadujeme: flexibilita, rozhodnost, komunikativnost, empatie, vstícnost, zkušeno...

 • Company Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace in Cheb
  17.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Místo výkonu práce: Americká 2176/52, 350 02 Cheb. Pracovní pomr na dobu uritou (1 rok) - poté moné prodlouení nebo pevedení na dobu neuritou. Nástup moný ihned. Vhodné i pro absolventy (jen u vyššího odborného vzdlání). Platové ohodnocení: hrubý msíní plat se odvíjí od zaazení do platového stupn (podle praxe), uvedený plat neobsahuje píplatky za svátky, víkendy a noc, po zkušební dob osobní píplatek. Pracovní doba: nepetritý provoz (7:00-19:00 h x 19:00-7:00 h). Nápl práce: poskytování ošetovatelské pée formou ošetovatelských proces bez odborného dohledu na základ ordinací léka, aktivní spolupráce s lékai pi hodnocení klinických stav klient, vyhodnocování jejich poteb, práce na PC, zpracovávání administrativy. Poadujeme: flexibilita, rozhodnost, komunikativnost, empatie, vstícnost, zkušen...

 • Company Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace in Cheb
  17.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Místo výkonu práce: Domov pro osoby se zdravotním postiením Vilík, Dragounská 38, 350 02 Cheb. Pracovní pomr na dobu uritou (1 rok) - poté moné prodlouení. Pracovní doba: 40 hod/týdn (dle domluvy). Poadujeme: minimáln stedoškolské vzdlání, praxe v oboru výhodou, empatie, flexibilita, organizaní schopnosti, samostatnost a týmová spolupráce výhodou, schopnost pracovat s lidmi s mentálním a kombinovaným postiením. Nabízíme: osobní ohodnocení, 5 týdn dovolené, zamstnanecké benefity. Kontakt pro zájemce: telefonicky (volat Po-Pá 7:00-15:00 h) anebo e-mailem anebo osobn na adrese pracovišt (7:00-15:00 h)....

 • Company Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace in Misto
  15.03.2023 Updated on: 15.03.2023

  místo výkonu práce : I. P. Pavlova 552/9, KrnovSpecializace v oboru dtská sestra výhodou.Hlásit se na e-mail lhotan.josef@szzkrnov.cz...

 • Company Nemocnice sv.Zdislavy,a.s. in Other
  15.03.2023 Updated on: 15.03.2023

  Na oddlení NIP a chirurgickou ambulanci hledáme všeobecnou nebo praktickou sestru, zástup za mateskou a rodiovskou dovolenou. Mzda dle platných státních tabulek.První kontakt emailem nebo telefonicky....

 • Company Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace in Misto
  15.03.2023 Updated on: 15.03.2023

  Volné místo je na pediatrickém oddlení, proto specializace dtská sestra výhodou, ale není podmínkou....

 • Company Domov pro seniory Krnov in Misto
  15.03.2023 Updated on: 15.03.2023

  místo výkonu práce : Krnov, Rooseveltova 2141/51Nástup moný ihned. 10. platová tída uvedená v píloze . 3 dle odpracovaných let, píplatek za smnnost, noní píplatky, píplatky za práci v So a Ne, píplatek za práci ve ztíených pracovních podmínkách. Pedpoklady. vzdlání v oboru - všeobecná sestra bez odborného dohledu, praxe v oboru vítána, výhodou zkušenosti s prací v sociálních slubách se seniory, schopnost empatie a laskavý pístup ke klientm. Po zapracování monost trvalého pracovního pomru.Nabízíme 5 týdn dovolené, píspvek na stravné, penzijní pipojištní, píspvek na rekreaci, práci v píjemném prostedí a stabilitu zamstnání. Monost získání mstského bytu. Hlásit se na e-mail h.havlikova@dskrnov.cz nebo na tel. . 554 384 636 /6.00 - 14.30 hod./A : 4.1.2023...

 • Company Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace in Prace
  15.03.2023 Updated on: 15.03.2023

  Nástup  dle dohodyProvádí zdravotnické úkony dle ordinace lékae. Poskytuje ošetovatelskou péi formou ošetovatelského procesu.Nap. aplikace lék, pée o chronické rány, odbry biologického materiálu.Provádí záznamy do ošetovatelské a zdravotní dokumentace.Platový tarif 23 340,- a 41 780,-Zvláštní píplatek nepetritý provoz 750,-Zvláštní píplatek neuropsychický 1880,-Znalost ošetovatelské práce a vedení  ošetovatelské dokumentace.Respektující, empatický a individuální vztah ke klientovi.Zodpovdný pístup k práci.Trestní bezúhonnost.Nabízíme práci, v denních dmnách nebo nepetritém provozu. Je to na Vás.Práci, která má smysl.Práci v pátelském kolektivu, kde pracujeme s úctou a respektem ke klientm i sob samým.Práci, kde vás zaškolí zkušení kolegové.Zamstnanecké výhody: Obd za dotovanou cenu, finann...

 • Company Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích in Rok
  14.03.2023 Updated on: 19.03.2023

  Poadujeme oprávnní k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, trestní bezúhonnost. Pracovní pomr na dobu uritou 1 rok - s moností prodlouení na dobu neuritou. V pípad zájmu je moné pracovat i na DPP. Náborový píspvek 50 000,- K.1 týden dovolené navíc, podnikové stravování, FKSP. Zpsob kontaktování zamstnavatele: e-mailem, telefonicky od 9.00h. do 14.00h., osobn....

 • Company Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace in Prace
  14.03.2023 Updated on: 18.03.2023

  pracovišt Kromí- Nápl práce: poskytování základní ošetovatelské pée v rámci ošetovatelského plánu, poskytování specializované ošetovatelské pée v rámci ošetovatelského plánu pod odborným dohledem, nejedná se o práci u lka- Poadavky: vzdlání v oboru, kvalita práce, práce na PC, flexibilita, dslednost, spolupráce v týmu, komunikace s cílovou skupinou, empatie, bezúhonnost- doba uritá 1 rok s moností prodlouení, pracovní úvazek: 40 hodin týdn, jednosmnný pracovní reim s postupným nástupem, 9. platová tída, plat od 28 000,- K, plus zákonné píplatky, výše platu dle zapoitatelné praxe, podle NV . 341/2017 Sb., ve znní pozdjších pedpis, 5 týdn dovolené- své písemné nabídky se strukturovaným ivotopisem posílejte na e-mail: obrucova@sskm.cz, nebo kontakt telefonicky Po-Pá (8:00 - 14:30 hod., paní O...

 • Company Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace in Prace
  14.03.2023 Updated on: 18.03.2023

  pracovišt Kromí (Barborka)- Poadavky: SŠvzdlání v oboru všeobecná sestra, práce na PC, kvalita práce, flexibilita, dslednost, spolupráce v týmu, komunikace s cílovou skupinou, empatie, bezúhonnost- pracovní úvazek: 37,5 hodin týdn, nepetritý pracovní reim- plat: 10. platová tída, plat stanovený dle výše zapoitatelné praxe - NV . 341/2017 Sb., ve znní pozdjších pedpis, plus píplatky, 5 týdn dovolené, nástup moný ihned- kontakt telefonicky Po-Pá (8:00 - 15:30 hod.), píp. své písemné nabídky se strukturovaným ivotopisem posílejte na e-mail: perutkova@sskm.cz...

 • Company Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace in Prace
  12.03.2023 Updated on: 16.03.2023

  POADAVKY: vzdlání SŠ s maturitou, odborná zpsobilost k výkonu povolání dle zák.. 96/2004 Sb., specializace v intenzivní péi výhodou, zdravotní zpsobilost, trestní bezúhonnost, spolehlivostPOPIS PRÁCE: PP na dobu uritou s moností prodlouení, nástup dle dohodyZAMSTNAVATEL NABÍZÍ: prémie, perspektivní zamstnání v píjemném pracovním prostedí, monost profesního rstu, vzdlávání na akreditovaném pracovišti, píspvek na stravování, 5 týdn ádné dovolené, píplatky, plat dle délky praxeKONTAKT: Moravová Jitka Mgr.  MBA, tel.: 517 315 105, 7-15:30 hod, e-mail: moravova@nemvy.cz...

 • Company Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace in Prace
  12.03.2023 Updated on: 16.03.2023

  POADAVKY: vzdlání SŠ s maturitou, odborná zpsobilost-vzdlání dle zák..96/2004 Sb., zdravotní zpsobilost, trestní bezúhonnost, pozitivní pístup k práciPOPIS PRÁCE: PP na dobu uritou s moností prodlouení na dobu neuritou, nástup moný ihned nebo dle dohody, vhodné i pro absolventyZAMSTNAVATEL NABÍZÍ: píplatky, monost zkráceného úvazku nebo práce na DP, 5 týdn dovolené, píspvek na rekreaci a na tábory pro dti, píspvek na penzijní pipojištní, stravování v areálu nemocnice, píspvek na stravování, akreditované pracovišt s moností dalšího vzdlávání, píjemné pracovní prostedí ve stabilní organizaci, parkování v areálu, monost zajištní ubytování na pechodnou dobuKONTAKT: Moravová Jitka Mgr.  MBA, tel.: 517 315 105, 7-15:30, e-mail: moravova@nemvy.cz ...

 • Company Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace in Prace
  12.03.2023 Updated on: 16.03.2023

  POADAVKY: vzdlání SŠ s maturitou, odborná zpsobilost k výkonu povolání dle zák.. 96/2004 Sb., specializace ARIP výhodou, zdravotní zpsobilost, trestní bezúhonnost a spolehlivostPOPIS PRÁCE: PP na dobu uritou, nástup dle dohodyZAMSTNAVATEL NABÍZÍ: plat dle odborné zpsobilosti a délky praxe, perspektivní zamstnání v píjemném pracovním prostedí, monost profesního rstu, zvláštní píplatek JIP, ARO 3100,-K, zvláštní píplatek za smnnost 2500,-K, vzdlávání na akreditovaném pracovišti, 5 týdn dovolené, píspvek na stravováníKONTAKT: Moravová Jitka Mgr.  MBA, tel.: 517 315 105, 7-15.30 hod, e-mail: moravova@nemvy.cz...

 • Company Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace in Prace
  12.03.2023 Updated on: 16.03.2023

  POADAVKY: vzdlání SŠ s maturitou, odborná zpsobilost k výkonu povolání dle zák. .96/2004 Sb., zdravotní zpsobilost, trestní bezúhonnost, spolehlivostPOPIS PRÁCE: PP na dobu uritou s moností prodlouení, nástup dle dohodyZAMSTNAVATEL NABÍZÍ: píplatky, perspektivní zamstnání v píjemném pracovním prostedí, monost profesního rstu, vzdlávání na akreditovaném pracovišti, píspvek na stravování, 5 týdn ádné dovolené, plat dle délky praxeKONTAKT: Moravová Jitka Mgr.  MBA, tel.: 517 315 105, 7-15:30 hod, e-mail: moravova@nemvy.cz...

 • Company SANATORIUM TOPAS s.r.o. in Misto
  12.03.2023 Updated on: 14.03.2023

  VOLNÉ MÍSTO JE VHODNÉ PRO OZP !Místo výkonu práce:   Se - s. Pionýr 197POADAVKY: minimální praxe u lka - výhodou, znalost práce na PC, kladný pístup k seniorm, zodpovdný pístup, ochota pracovat v týmu, obanská a morální bezúhonnost. ZAMSTNANECKÉ VÝHODY:  Stravování, píspvek na penzijní pojištní, BenefitCard, SickDay, 5 týdn dovolené, náborový píspvek 20 000 K.První kontakt uite prosím na výše uvedeném telefonním ísle, na e-mailové adrese nebo pímo na provozovn. Pedem si ale domluvte termín návštvy, aby byl zodpovdný pracovník pítomen.Doba neuritá....

 • Company Armáda spásy v České republice, z.s. in Other
  12.03.2023 Updated on: 18.03.2023

  A11 z:1/2/2023 (HPP, DPP)  a:10/3/2023Poadujeme:• Odbornou a zdravotní zpsobilost dle Zákona 96/2004 Sb. o nelékaských zdravotníchpovoláních.• Pedloení výpisu z RT, kladný vztah k seniorm a osobám se zdravotním postiením.• Samostatnost, dslednost, schopnost spolupráce v týmu, flexibilitu.• Ochota dále se vzdlávat a dále se rozvíjet, pinášet inovace.• Respektování kesanských zásad Armády spásy.Výhodou:• idiský prkaz skupiny B.• Praxe v zaízeních sociálních slueb.Nabízíme:• Zkrácený pracovní úvazek na 18,75 hodin týdn (12 hodinové smny, vetn sobot a nedlí,bez noních smn), monost i na DPP.• Nástupní hrubá mzda pi 0,5 úvazku 19.250 K 21.250 K (u VŠ vzdlání Mgr. nebospecializace S3 - 1.000 K) píplatky za smnnost, svátky.• Práci v mezinárodní kesanské organizaci.• Monost dalšího vzdlávání.• Zams...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Nursing associate professionals Edit filters