Jobmonitor. Search results for Nursing associate professionals

27 Jobs found

Used filters:
 • Nursing associate professionalsx
Displaying 1-27 of 27 results.
 • Company Valerie - Homecare, s.r.o. in Machová
  12.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Místo výkon práce:Škroupova .p. 302/17, Dín II-Nové Msto, 405 02  Dín 2Monost uzavení DPP, DP i PS. PS uzavírána do 31.8.2021, dohody by trvaly do konce roku. Práce v domov pro seniory i v domácí péi. Poadavky: - platná registrace - osvdení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra, odborná kvalifikace dle zákona . 96/2004 Sb., - zdravotní prkaz- idiský prkaz sk.BVzhledem k péi o klienty seniorského vku a klienty trpícími Alzheimerovou chorobou a jinými druhy demencí poadujeme:- znalosti o této problematice, dstojný a lidský pístup s ohledem na individualitu klient. - schopnost práce v uším týmu a spolupráce ve skupin.Výhodou je znalost a schopnost pouívání alternativních technik, bazální stimulace, aj. pístup v péi o klientaNabízíme: odmny, píspvek na...

 • Company MUDr. Karla Odstrčilová in Prace
  12.10.2021 Updated on: 12.10.2021

  Nápl práce:Asistence pi stomatologických výkonech, objednávání pacient.První kontakt POUZE mailem....

 • Company Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně in Brno
  12.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Kontkat telefonicky od 8-15 hod., e-mailem.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brn se sídlem Pekaská 53, 656 91 Brno, I: 00159816I. Dermatovenerologická klinikapijme do hlavního pracovního pomru zamstnance na plný úvazek na pozicivšeobecná nebo praktická sestra na lkovou ást, jednosmnný provozOdborné poadavky:  o SŠ/VOŠ vzdlánío uivatelská práce s PCo odpovdný pístup k prácio morální a obanská bezúhonnostNástup: ihnedPísemné pihlášky doloené strukturovaným ivotopisem s uvedením údaj o dosavadní praxi a Souhlasem se zpracováním osobních údaj zasílejte na emailovou adresu: Kontakt pro dotazy: Jitka Vinklárková, vrchní sestra I. Dermatovenerologické kliniky tel. . +420 543 182 797,  e-mail: Celý inzerát najdete na   v sekci  Kariéra5 týdn dovolené, závodní stravování, flexibilní pracovní doba...

 • Company Ledax Vysoké Mýto o.p.s. in Dobre
  12.10.2021 Updated on: 12.10.2021

  Spolenost Ledax Vysoké Mýto o.p.s. hledá nového pracovníka/pracovnici na pozici ZDRAVOTNÍ SESTRAPoadujeme: - SŠ/VOŠ vzdlání v oboru všeobecná zdravotní sestra- zpsobilost k právním úkonm, bezúhonnost- osvdení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu- zkušenost nebo znalost odborných standard výhodou - dobré vyjadovací a komunikaní dovednosti, vysoká míra zodpovdnostiPopis innosti:- poskytování ošetovatelské pée- vyhodnocování poteb a úrovn sobstanosti uivatel- sledování fyziologických funkcí uivatele a zaznamenávání stavu uivatele- hodnocení a ošetování celistvosti ke a chronických ran- hodnocení sociální situace uivatele ve spolupráci se sociálním pracovníkem- spolupráce na zpracování odborných standard- vedení píslušné dokumentaceNabízíme:- odpovídající platové ohodnocení- ...

 • Company Praktik Vysočany s.r.o. in Other
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  Kontakt: Škodová Monika MUDr., e-mail: ...

 • Company Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace in Ostrava
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  Kontakt: emailem , telefonicky 599 508 162Domov Slunenice Ostrava poskytující sociální sluby seniorm hledá všeobecnou sestru v nepetritém provozu.Nápl práce: poskytování odborné zdravotnické a ošetovatelské pée uivatelmNabízíme plat dle platných tabulek, osobní ohodnocení po zapracování, pípadné odmny.Poadavky: vysokoškolské vzdlání bakaláské nebo vyšší odborné vzdlání nebo úplné stední vzdlání s maturitou v oboru ošetovatelství dle zákona  .  96/2004 Sb.Benefity - píspvek z  FKSP ve výši 7 800,- K (pracovníci do 1 roku 3.900,- K) je moné vyuít na dovolenou a rekreaci, dtský tábor, na penzijní pipojištní, obd za cenu 24,- K,    5 týdn dovolené + dodatková dovolená, píjemné pracovní prostedí...

 • Company Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje in Other
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  Všeobecné sestry bez specializace (krom dtských sester), CZ-ISCO 32211 Pracovišt: Benešovzdravotní zpsobilost, odborná zpsobilost všeobecné sestry, trestní bezúhonnost, praxe na obdobné pozici...

 • Company Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace in Prace
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  pracovišt Kromí- poadavky: vzdlání v oboru všeobecná sestra, znalost práce na PC, kvalita práce, flexibilita, dslednost, spolupráce v týmu, komunikace s cílovou skupinou, empatie- 40 hodin týdn, jednosmnný pracovní reim s postupným nástupem, nástup moný ihned- benefity: plat: 10. platová tída, plat stanovený dle výše zapoitatelné praxe - NV . 341/2017 Sb., ve znní pozdjších pedpis, plus píplatky, 5 týdn dovolené- kontakt telefonicky Po-Pá (7:00 - 15:30 hod.), píp. své písemné nabídky se strukturovaným ivotopisem posílejte na e-mail: ...

 • Company Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace in Prace
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  pracovišt Kromí- poadavky: SŠvzdlání v oboru všeobecná sestra, práce na PC, kvalita práce, flexibilita, dslednost, spolupráce v týmu, komunikace s cílovou skupinou, empatie, bezúhonnost- pracovní úvazek: 37,5 hodin týdn, nepetritý pracovní reim- plat: 10. platová tída, plat stanovený dle výše zapoitatelné praxe - NV . 341/2017 Sb., ve znní pozdjších pedpis, plus píplatky, 5 týdn dovolené, nástup moný ihned- kontakt telefonicky Po-Pá (8:00 - 15:30 hod.), píp. své písemné nabídky se strukturovaným ivotopisem posílejte na e-mail: ...

 • Company Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace in Prace
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  Poadavky: Vzdlání dle zákona . 96/2004 Sb., samostatnost, pelivost, ochotu vzdlávat se, trestní bezúhonnost - výpis z TR ne starší 3 msícNabízíme: platové ohodnocení dle praxe  od 26.000,- K/ms. (dle praxe + zvlášní píplatek),  , ostatní píplatky, píspvek na penzijní pipojištní, zvýhodnné stravování, vstupenky do bazénu, masáe, vitamínový balíek. Moné úvazky - 37,5 hod./týdn, 40 hod./týdn, Monost výkonu práce na zkrácený úvazek i brigádn. Pracovnprávní vztah: pracovní pomr nebo dohoda o provedení práce.Kontakt telefonicky nebo e-mailem: Míchalová Helena, tel.: 775 475 792, e-mail: ...

 • Company Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace in Misto
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  Místo výkonu práce:  Skoická .p. 314, Mirošov Poadavky: vzdlání dle zákona . 96/2004 Sb., samostatnost, pelivost, ochotu vzdlávat se, trestní bezúhonnost - výpis z TR ne starší 3 msícNabízíme: platové ohodnocení od 25.000,- K/ms. (dle praxe + zvlášní píplatek), ostatní píplatky. Pracovní pomr se sjednává na dobu uritou s moností prodlouení (doba uritá 1/2 roku, prodlouení na 1 rok, následuje doba neuritá)Kontakt telefonicky nebo e-mailem: Míchalová Helena, tel.: 775 475 792, e-mail: ...

 • Company Charita Šumperk in Other
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  Poadujeme vzdlání na SZŠ nebo VOŠ v oboru všeobecná sestra s jedním rokem aktivní praxe ve zdravotnictví za posledních pt let. Výhodou je specializovaná zpsobilost (obor geriatrie, interna). Okování proti hepatitis B výhodou (z dvodu pímého kontaktu s pacienty, mono i po nástupu). Nástup dle dohody. Pracovní doba: 07:00 - 15:30. 5 týdn dovolené, sluební telefon. Kontakt: telefonicky, e-mailem....

 • Company Prostějovská preventivní s.r.o. in Other
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  Samostatná zdravotní sestra v ordinaci praktického lékae i na zkrácený úvazek.V pípad zájmu kontaktujte e-mailem nebo telefonicky....

 • Company Vězeňská služba České republiky in Věž
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  Vzeská sluba R, Vznice Plze, pijme do pracovního pomru:"VŠEOBECNÁ SESTRA"Nabízíme:    platové ohodnocení dle platných pedpis v 10. platové tíd (od 32.800,- hrubého bez zapoitatelné praxe)    200 hodin ádné dovolené + 40 hodin dodatkové dovolené + 5 dn indispoziního volna    lékaskou péi    benefity z fondu kulturních a sociálních poteb (rok 2021 = 12.000,-/kal. rok)Poadujeme:    trestní bezúhonnost    minimáln ukonené stední vzdlání s maturitní zkouškou + zpsobilost k samostatnému výkonu povolání zdravotnického pracovníka Další informace:    pímý kontakt s vznnou osobou    pracovní doba (ranní od 6:00 hodin do 14:30 hodin, odpolední od 9:30 hodin do 18:00 hodin)o    nástup ihned, po absolvování pijímacího ízeníVznice Plze, Personální oddlení, Mgr. Linda Foldová, Klatovská 202, 301 00 PlzeT...

 • Company MMN, a.s. in Prace
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  Neurologické  oddlení píjme na lkovou ást  všeobecnou sestru. Poadujeme ukonené vzdlání dle Zákona .96/2004 Sb. v platném znní. Zájem o práci v oboru, vstícné jednání s pacientem, morální bezúhonnost, schopnost práce v kolektivu. Tísmnný provoz.Nabízíme: -náborový píspvek (sestra specialistka 60.000 K, sestra bez spec. - 50.000 K , praktická sestra 40.000 K)-hrazení kurz, vzdlávacích program a seminá-benefity v hodnot 2000 K/rok na sport, rekreace nebo vitamíny-výhodný mobilní tarif v síti Vodafone (i pro rodinné píslušníky)-kvalitní a pestré stravování s píspvkem ze soc. fondu-píspvek na penzijní pojištní 500 K pi splnní daných kriterií (úv.: 1,00; 3 roky v prac. pomru) -placené tídenní volno na krátkou zdrav. dovolenou (tzv.sick days)-jazykové kurzy Aj, Nj hrazené zamstnavatelemNabízíme ...

 • Company MMN, a.s. in Prace
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  VŠEOBECNÉ SESTRY BEZ SPECIALIZACE (KROM DTSKÝCH SESTER)poadujeme ukonené vzdlání dle zákona .96/2004 Sb. v platném znní; zájem o práci v oboru; vstícné jednání s pacientem; schopnost práce v kolektivu; na tuto pozici pijímáme i absolventy; monost kratšího úvazku,Nabízíme:-Hrazení kurz, vzdlávacích program a seminá-Benefity v hodnot 2000 K/rok na sport, rekreace nebo vitamíny-Výhodný mobilní tarif v síti Vodafone (i pro rodinné píslušníky)-Kvalitní a pestré stravování s píspvkem ze soc. fondu-Píspvek na penzijní pojištní 500 K pi splnní daných kriterií (úv.: 1,00; 3 roky v prac. pomru) -Placené tídenní volno na krátkou zdrav. dovolenou (tzv.sick days)-Jazykové kurzy Aj, Nj hrazené zamstnavatelemTato pozice JE podporována stipendijním programem MMN, a.s....

 • Company Nemocnice Ostrov s.r.o. in Misto
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  Kontakt: Michaela Jirkovská, tel.: 608 070 839 (denn 7:00 - 11:30 a 13:00 - 15:30), e-mail:  Poadujeme: - SZŠ, VOS, VŠ - pomaturitní specializaní studium v oboru ARIP - výhodou - Potvrzení o zdravotní zpsobilosti a bezúhonnosti - Profesionální pístup k plnní úkol, samostatnost - Iniciativu, komunikativnost - Loajalitu k zamstnavateli Nabízíme: - Zajímavou a zodpovdnou práci perspektivním a dynamicky se rozvíjejícím soukromém zdravotnickém zaízení - Zajímavé platové podmínky, pravidelné bonusy - Monost plné realizace v oboru, podporu osobního rozvoje - Zvyšování i prohlubování kvalifikace Zamstnanecké bonusy: - 4 týdny dovolené + 1 týden placeného volna navíc, dotované stravování, slevy na kulturní, sportovní, relaxaní a jiné akce atp. Místo výkonu práce: U Nemocnice 1161, Ostrov 363 01Bere...

 • Company Městský ústav sociálních služeb Strakonice in Provoz
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  Všeobecná zdravotní sestraPoadavky:- stední vzdlání v oboru zdravotní sestra, pípadn vyšší vzdlání- profesionální a laskavý pístup k uivatelm pobytové sluby, respekt ke stáí a lidské dstojnost, spolehlivost, zodpovdnost Platové podmínky:- odmování podle zákona 262/2006 Sb., NV 564/2006 Sb., NV 469/2002 Sb. v platném znní- platová tída: 10- platový stupe dle doby zapoitatelné praxe- platové rozptí - nástupní plat: 26 930 K - 38 450 K, v plném reimu a 47.000,- K- tísmnný i dvousmnný nepetritý provoz- plný pracovní úvazekNabízíme:- píplatek na stravování a na penzijní pipojištní- 5 týdn dovolené- odborný rst, perspektivní práci v zajímavém sociálním prostedí- 4 dny zdravotního volna- monost získání sluebního bytuNástup: dle dohodyKontakt:ivotopis je moné pedat osobn nebo zaslat poštou na pers...

 • Company NH Hospital a.s. in Rok
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  Doplující informace: pi nástupu doba uritá na jeden rok, po roce prodlouení na dobu neuritou. Zamstnanecké výhody: 5 týdn dovolené, píspvek na penzijní pipojištní, sleva do lékárny. Kontakt: telefonicky (7:00 - 15:30 hod), e-mailem, osobn (NH Hoovice)....

 • Company Domácí zdravotní péče - Věra Kolářová, s.r.o. in Prace
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  poadavky: SŠ vzdlání v oboru, idiský prkaz sk. B (aktivní idi), výhodou bydlišt v eských Budjovicích a blízkém okolínápl práce: zdravotní sestra pro výkon profese v bydlišti pacientbenefity: sluební automobil, mobilní telefon, stravnéV pípad zájmu kontaktujte zamstnavatele nejdíve telefonicky, pop. emailem....

 • Company TERAneuro s.r.o. in Misto
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  První kontakt: e-mailemHledáme zdravotní sestru ideáln s bydlištm v blízkosti. Praxe vítána. Monost  kontinuálního vzdlávání a profesního rstu, v pípad zájmu také rozšíení pracovního úvazku.  Obor neurologie: elektrofyziologické vyšetení                - Elektromyografie (EMG) - práce s lékaem                 - Evokované potenciály (EP)  - samostatná práce.                 - Administrativní a organizaní innost Vyškolení zajistíme.Jsme nekuácké pracovišt. Poadavky: zájem o obor, samostatnost, ochota se vzdlávat, spolehlivost.  Místo výkonu práce: Neurologická ambulance, poliklinika, nám. Míru 149, idlochovice...

 • Company Domov Maxov in Prace
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  Nápl práce:- provádní innosti na základ indikace ošetujících léka a na základ prcovní nápln u osob s mentálním hendicepem v kombinaci s dalšími duševními onemocnními- vedení pracovního týmu, manaerská, metodická a koncepní innost - týmová spolupráce v rámci profese a s pracovníky pobytových sociálních slueb- úast na lékaských vizitách- provádní odbr biologických vzork- vedení pedepsané dokumentace - preván v el. formNabízíme:- závodní stravování- kartu Edenred na zdraví, sport a kulturu- 6 týdn dovolené- 2x ron spoleenské akceKontakt: e-mailem, telefonicky PO - PÁ od 8:00 hod. do 13:00 hod....

 • Company Domov U Biřičky in Prace
  08.10.2021 Updated on: 11.10.2021

  - Monost prodlouení PS- Poadujeme:  doloení dokladu o dokoneném studiu a o registraci, doloení dokladu o okování proti hepatitid B, zdravotní (potravináský) prkaz, znalost práce na PC, znalost ošetovatelské práce a vedení ošetovatelské dokumentace- Pracovní podmínky: stabilní zázemí veejného poskytovatele registrovaných sociálních slueb, výkon práce dle kompetencí daných vyhláškou, pevná pracovní doba od 6:30 hod do 18:30 hod denní smny a od 18:30 do 6:30 noní smny v nepetritém provozu od pondlí do nedle dle harmonogramu a plánu smn.- Nabízíme: zázemí silné a stabilní píspvkové organizace; práci s úvazkem 1; píjemné pracovní prostedí, odmování dle naízení vlády . 341/2017 Sb. v platném znní v návaznosti na vnitní platový pedpis; píplatky za soboty, nedle, svátky, noní smny; po zapracování ...

 • Company Karvinská hornická nemocnice a.s. in Pikov
  08.10.2021 Updated on: 11.10.2021

  Kvalifikaní poadavky:•odborná zpsobilost dle zákona . 96/2004 Sb.•zdravotní zpsobilost a bezúhonnost dle zákona . 96/2004 Sb.Nabízíme:•píplatek za smnnost 5.200,-K•zvláštní píplatek 700,-K•týdenní pracovní doba 37,5 hod •po roce monost prodlouení na dobu neuritou•práci ve špikov vybavené nemocnici•5 týdn dovolené + 2 dny zdravotního volna (sick days)•dotované stravování v rámci nemocnice s moností výbru ze 4 druh jídel, vetn vegetariánského•monost odborného rstu, náhrada náklad na vzdlávání u nás i v zahranií•bezplatná hospitalizace na nadstandardním pokoji pro zamstnance, pro rodinné píslušníky sleva 70 %•monost získání pronájmu bytu za zvýhodnné nájemné – 15 % sleva z nájmu u spolenosti Heimstaden Czech s.r.o•10 % sleva na nákup v nemocniní kantýn•zajištní zvýhodnného volání u mobilního ...

 • Company Rybka, poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace in Other
  22.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Poadujeme vzdlání ÚSO s maturitou úrovn S2, idiský prkaz skupiny B výhodou. Po domluv lze i zkrácený pracovní úvazek DPP.     Nabízíme: 6 týdn dovolené, píspvek na penzijní pipojištní, závodní stravování, kulturu a sportKontakt: telefonicky po-pá 8:00-16:00...

 • Company CSS Emausy s.r.o.. in Dobre
  22.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Poadujeme: SŠ/VOŠ vzdlání v oboru všeobecná zdravotní sestra, zpsobilost k právním úkonm, bezúhonnost, zkušenost nebo znalost odborných standard výhodou, dobré vyjadovací a komunikaní dovednosti, vysokou míru zodpovdnosti, osvdení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.Popis innosti: poskytování ošetovatelské pée, vyhodnocování poteb a úrovn sobstanosti uivatel, sledování fyziologických funkcí uivatele a zaznamenávání stavu uivatele, hodnocení a ošetování celistvosti ke a chronických ran, hodnocení sociální situace uivatele ve spolupráci se sociálním pracovníkem, spolupráce na zpracování odborných standard, vedení píslušné dokumentace.Nabízíme: monost zkráceného úvazku, odpovídající platové ohodnocení, monost obd, dalšího vzdlávání, parkování v areáluJedná se o pracovní pom...

 • Company Lázně Darkov, a.s. in Tis
  22.09.2021 Updated on: 28.09.2021

  - od Vás oekáváme-Odbornou zpsobilost k výkonu povolání Všeobecné sestry  dle zákona . 96/2004 Sb. -Praxe na obdobné pozici (výhodou)-Píjemné vystupování-Ochotu vzdlávat se a uit se novým vcem-Samostatnost a spolehlivostCo získáte prací u nás-Náboroví píspvk 50 tis hrubého vyplácí se ve 2 ástech dle interního ádu    -Stabilní zamstnání    -Monost osobní ohodnocení    ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Nursing associate professionals Edit filters