Jobmonitor. Search results for Personal care workers in health services not elsewhere classified

26 Jobs found

Used filters:
 • Personal care workers in health services not elsewhere classifiedx
Displaying 1-26 of 26 results.
 • Company Mulačova nemocnice s.r.o. in Rok
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Nástup moný ihned. Pracovní doba uritá na 1 rok.Mzda podle vzdlání a praxe....

 • Company Krajská nemocnice T. Bati, a. s. in Other
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Poadavky: zpsobilost k výkonu povolání dle zákona . 96/2004 Sb. v platném znní. Schopnost komunikovat s nemocným i ve zdravotnickém týmu. Schopnost adekvátn vyhodnotit základní ošetovatelský problém a pedat informaci. Schopnost uit se novým prvkm v ošetovatelské péi a vyuívat je v praxi. Zdravotní zpsobilost .Nutno kontaktovat telefonicky a  e-mailem. Výhody: píspvek na stravování, monost ubytování a další benefity. ...

 • Company THERÁPON 98, a.s. in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  z: 2.3.2020, a: 11.9.2020Zubní instrumentáka  - zástupová, na obasnou výpomoc dle oteby v dob D, PN, OR. Vhodné pro eny na MD, SD. Pouze ranní smny.Nutný kurz - zubní instrumentá.Kontakt: tel. od 7 - 14:00 hod, 556 870 270, ...

 • Company PadaDent s.r.o. in Misto
  19.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  místo výkonu práce: Dukelská 294 PodboanyDo soukromé zubní ordinace v Podboanech pijmeme na plný úvazek zubního instrumentáe/instrumentáku. Poadujeme dokonený kurz zubního instrumentáe, minimáln 3 msíní praxi v zubní ordinaci. Nástup moný ihnedkontakt: kdykoliv na tel. 735026450, email: ...

 • Company STOMINAS s.r.o. in Prace
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Poadujeme: niší stední odborné vzdlání nebo stedoškolské vzdlání v oboru zdravotnictví zakonené maturitní zkouškou, platný kurz zubní instrumentá/ka, zdravotní prkaz, výpis z rejstíku trest, znalost práce na PC.Nabízíme: pracovní dobu od 14:00 do 20:00, pracovní pomr nebo dohodu o pracovní innosti.Zájemci kontaktujte prosím pana Ing. Igora Naboichenka - e-mail: ....

 • Company Nemocnice Sv. Kříže Žižkov, s.r.o. in Babice
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  podnikové stravování   ...

 • Company STOMATOLOGIE ROKOSKA s.r.o. in Hole
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Místo výkonu práce: V Holešovikách 1154/33, 182 00  Praha 8 - LibeKontaktní osoba: Marikudsa Serhii, tel.: 723 723 970 608 (pondlí - sobota po 16:00), e-mail: UPESUJÍCÍ INFORMACE: Vstícný pístup k pacientm, asistence u kesla, administrativní úkony ve stomatologické ordinaci, píprava nástroj a materiálu, sterilizace, udrování hygieny v ordinaci aj.Zamstnanecké výhody: Píjemný tým s výborným odborným vedením. Ochotný ke vzájemné spolupráci....

 • Company Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. in Misto
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  místo výkonu práce Kyjovská .p. 607, 348 15  Planá u Mariánských Láznpráce v menším, pátelském kolektivuzajímavé  mzdové ohodnocení a benefity.týden dovolené navíc     kontakt po tel. -pracovní dny 6.30 a 14.30 hod....

 • Company NEMOS PLUS s.r.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Kontakt:  Jirkovská Michaela, tel.: 608 070 839, e-mail: Pedchozí praxe ve zdravotnictví...

 • Company OLYMP INTERNATIONAL, s.r.o. in Prace
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Kontakt: Bogomolova Iuna Ing., tel.: 353 182 650, e-mail: " target="_blank" rel="nofollow">Lázeský hotel v centru KV pijme  lázeskou sestru na DPP nebo DP dle dohody - práce ve víkendy a svátky. Podmínkou pro pijetí je absolvování kvalifikaního kurzu Sanitá pro lázn a léebnou rehabilitaci. Prémie 10% z extra prodaných a jí vykonaných procedur.Kontakt - zaslat ivotopis na uvedený email: " target="_blank" rel="nofollow">     ...

 • Company Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. in Prace
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Brigáda/pivýdlek - osobní asistent/kaKomu se hlásit: Jana Horvátová, DiS., vedoucí pracovišt, e-mail: , telefon: 383 321 931, 724 707 312adresa: Stavba 213, 38601 StrakoniceVlastnosti volného místa - Sluba není kadý den, hlavn odpoledne/veer (dle rozpisu slueb a domluvy)- dohoda o provedení práce (DPP), nástup ihned- SOU + kurz pracovníka v sociálních slubách/zdravotní sestra, není podmínkou- Mzdové rozptí: 120 K/hodina, dle odpracovaných hodin - Jedná se o výdlek cca od 3.000 K/msín (dle hodin)Vhodné pro: absolventy, eny na rodiovské dovolené, seniory ve starobním dchodu, kteí pracovali v soc. slubách, studenty, zdravotní sestry,osoby se zkušeností pée o blízkéhoPivýdlek/brigáda osobní asistent, pímá obsluná pée zejména o seniory i zdravotn postiené osoby (pomoc pi osobní hygien, nácvik j...

 • Company Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace in Other
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  První kontakt p. Martinková, tel. 549 436 024 nebop. Chocholáová, tel. 549 436 033Sanitáský kurz výhodou, pracovní doba od 6:00 hod. do 18:00 hod.                                                                  od 18:00 hod do 6:00 hod....

 • Company Libor Suchomel in Other
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Zpsob prvního kontaktu osobn, emailem nebo telefonicky.Píspvek na obdy, odmny....

 • Company Centrum lékařské péče spol. s r.o. in Prace
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Kontakt telefonicky nebo e-mailemDomov pro seniory - sanatorium - práce u lkaZamstnanecké výhody: stravenky, píplatky, prémieOšetovatelský kurz nebo kurz pracovníka v soc. slubách výhodou...

 • Company Sdružení Neratov, z.s. in Neratov
  17.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Kontakt osobn na pracovišti nebo e-mailem .- práce v chránném bydlení s lidmi s mentálním postiením- podpora uivatel v prohlubování a upevování základních hygienických, spoleenských návyk- vytváení a rozvíjení pracovních návyk, manuální zrunost- provádní volnoasových aktivit zamené na rozvoj osobnosti, zájm a znalostí- zpracovávání administrativy spojené s poskytováním sociálních slueb- pée o 2-5 uivatel- kurz Pracovní v sociálních slubách výhodou, idiský prkaz skupiny B- základy práce na PC- 8hodinové a 12hodinové smny + pohotovostní sluba na pracovišti za píplatek- pracovní doba pedevším v rámci odpoledních smn- zamstnanecká sleva na stravu....

 • Company Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace in Prace
  17.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  První kontakt telefonicky nebo e-mailem.Pracovní nápl: o pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo jiného zdravotnického pracovníka zpsobilého k poskytování ošetovatelské pée bez odborného dohledu provádí pomocné a obsluné innosti nutné pro poskytování ošetovatelské pée, preventivní, léebné a diagnostické pée.Poadujeme:o akreditovaný kvalifikaní kurz sanitá (certifikovaný kurz) nebo jinou odbornou zpsobilost k výkonu povolání sanitáe dle § 42 zákona . 96/2004 Sb.o zdravotní zpsobilost k výkonu práce a fyzickou zdatnost,o smysl pro týmovou práci,o trestní bezúhonnost,o okování proti hepatitid A.Nabízíme:o perspektivní a stabilní zamstnání na akreditovaném pracovišti,o 4. platová tída,o dovolená 25 dn,o benefity:- píspvek na závodní stravování,- píspvek na penzijní pipojištní do výše 700 K...

 • Company Nemocnice Šumperk a.s. in Misto
  17.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Místo výkonu práce: Nerudova .p. 640/41, 787 01  Šumperk.Nápl práce:    - Vykonávání inností týkající se základní ošetovatelské pée.Poadujeme:- Odpovídající vzdlání dle zákona . 96/2004 Sb. v platném znní (sanitáský kurz) - Schopnost aktivního, samostatného jednání, vstícné chování a vystupování.- Pracovitost, spolehlivost a odpovdnost.Nabízíme:- Zázemí silné a dynamicky se rozvíjející spolenosti.- Podmínky pro osobní a profesionální rozvoj (nap. další odborné vzdlávání s podporou nemocnice).Platové podmínky: - Tarifní zaazení (nástupní mzda od 12 500,- K + zhodnocení praxe, po ukonení adaptaního procesu piznání individuálního osobního ohodnocení.  Benefity: - Zajímavý sociální a zamstnanecký bonusový systém spolenosti, monost ubytování, (nap. píspvek na penzijní pipojištní, píspvek na str...

 • Company Nemocnice Šumperk a.s. in Prace
  17.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Nápl práce:    •    pomocná innost pi poskytování zdravotních slueb na oddlení operaních sál a sterilizace;•    pomoc pi polohování a fixaci pacienta ped, v prbhu a po operaním výkonu;•    vykonávání inností pi píjmu, pemisování a transportu pacienta v rámci operaního oddlení (v rozsahu své odborné zpsobilosti);•    doprovázení a peváení pacient;•    zajišování hygienické pée o pacienta, polohování pacienta a manipulace s ním;•    pomocné innosti pi poskytování ošetovatelské pée pacientm;•    pée o hygienu prostedí.Poadujeme:•    odbornou zpsobilosti dle zákona . 96/2004 Sb., v platném znní (sanitáský kurz);•    zdravotní zpsobilost pro výkon práce v nepetritém reimu/v noci;•    schopnost aktivního, samostatného jednání, vstícné chování a vystupování;•    pracovitost, spolehlivost a odpovd...

 • Company Nemocnice Šumperk a.s. in Misto
  17.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Osobní kontakt; Místo výkonu práce: Nerudova .p. 640/41, 787 01  Šumperk. Nápl práce:- obsluná pée o osoby pi denních innostech,- pomoc pi osobní hygien a oblékání,- vytváení základních sociálních a spoleenských kontakt.Podmínkou:- absolvovat rekvalifikaní akreditovaný kurz do 18 msíc ode dne nástupu do zamstnání.- bez specifických poadavkTermín nástupu: pedpoklad pijetí ihned (pípadn dle dohody).Benefity:- výjimená pracovní píleitost;- stabilní spolupráce;- místo výkonu práce Šumperk;- odpovídající mzdové ohodnocení;- monost kontinuálního vzdlávání- firemní benefityPracovní doba: 6:00 - 18:00, 18.00 - 6:00. Kontakt: osobn na pracovišti Nerudova 640/41, Šumperk, PO-PÁ 7:00 - 15:00, telefonicky....

 • Company Nemocnice Šumperk a.s. in Misto
  17.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Místo výkonu práce: Zábeh, Smetanova 187/13.Doba uritá s moností prodlouení. Pracovní místa jsou vhodná i pro osoby zdravotn znevýhodnné.Nápl práce: -    Specifické innosti v oboru ošetovatelství, poskytování základní ošetovatelské péePoadujeme:-    odbornou zpsobilost dle zákona . 96/2004 Sb., v platném znní (sanitáský kurz)-    schopnost aktivního, samostatného jednání, vstícné chování a vystupování-    pracovitost, spolehlivost a odpovdnostNabízíme:-    zázemí silné a dynamicky se rozvíjející spolenosti-    podmínky pro osobní a profesionální rozvoj (nap. další odborné vzdlávání s podporou nemocnice)-    monost ubytováníMzdové podmínky:Tarifní zaazení (nástup. mzda + zhodnocení praxe, po ukonení adaptaního procesu piznání individuálního osobního ohodnocení).Zajímavý sociální a zamstnane...

 • Company AJNA dental clinic s.r.o. in Ostrava
  16.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Pracovišt: Podbradova 2738/16, Moravská Ostrava1. kontakt e-mailem, telefonicky, osobn v dopoledních hodinách.Poadujeme: kurz zubní instumentákyPruná pracovní dobaBenefity: stravenky, 25 dn dovolené, odmnyNástup ihned....

 • Company Nemocnice AGEL Ostrava - Vítkovice a.s. in Misto
  16.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Místo výkonu práce: Zaluanského 1192/15, Ostrava - Vítkovice1. kontakt - v pípad zájmu kontaktujte zamstnavatele na email nebo telefonicky v pracovní dny 8:00 - 15:30 hod.Nutno mít ukonený Sanitáský kurz, nebo píslušné vzdlání dle zákona 96/2004 Sb.Nabízíme: píspvek na stravování, týden dovolené navíc, stabilizaní odmny, rekondiní pobyty, píspvek na ivotní pojištní, bezúroné pjky, vlastní mateská škola v areálu nemocnice, monost dalšího odborného rozvoje s podporou zamstnavatele, okování za zvýhodnné ceny, výhodné nabídky mobilního operátora, multisport karty. Hrubá msíní mzda: 15 700 - 17 200 K...

 • Company Ing Zita Muzikářová in Babice
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Jedná se o tce nemocného autistu, který nekomunikuje a nechodí. Pée spoívá zejména v zajišování osobní hygieny a podávání stravy. Dále pozorování, zda nedojde k záchvatu epilepsie. zamstnavatel poskytuje ubytování zdrama...

 • Company Městská nemocnice následné péče in Babice
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Mstská nemocnice následné pée (Praha 9) pijme na lkové oddlení sanitáe. Poadujeme sanitáský kurs. Nabízíme velmi dobrou dopravní dostupnost (areál je pímo u stanice metra eskomoravská), motivující platové ohodnocení a zamstnanecké benefity (píspvek na stravování a penzijní pipojištní). Kontakt: vrchní sestra Dagmar Fleglová, 284000844,      píspvek na stravování a penzijní pipojištní...

 • Company JANA CLinic s.r.o. in Other
  16.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Poadujeme:Doklad o vzdlání, pípadn diplom, doklad o praxi.Nabízíme:Osobní ohodnocení a do 100% hrubé msíní mzdyakt. 13.9.2019...

 • Company Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace in Other
  16.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Nabízíme píspvek na závodní stravování, benefity z FKSP.Kontakt moný osobn na personálním oddlení nebo telefonicky PO - PÁ 7-15:30 nebo emailem kdykoli....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Personal care workers in health services not elsewhere classified Edit filters