Jobmonitor. Search results for Sales and marketing managers

139 Jobs found

Used filters:
 • Sales and marketing managersx
Displaying 1-50 of 139 results.
 • Company DSPA s.r.o. in Misto
  04.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Místo výkonu práce: Palackého námstí 377, Skute 539 73  Znalost Vietnamštiny výhodou. První kontakt uite, prosím, na výše uvedeném telefonním ísle, na e-mailové adrese nebo pímo na provozovn. Pedem si ale domluvte termín návštvy, aby byl zodpovdný pracovník pítomen.  ...

 • Company Meest Shopping Logistics s.r.o. in Dobra
  02.04.2024 Updated on: 02.04.2024

  - Praxe minimáln 5 let v oboru logistických a IT slueb na pozicích  Sales Director, Business Development Manager- Orientaci a znalosti v oblasti IT a logistických slueb- Základní povdomí o principech vývoje softwaru- Výborné komunikaní a prezentaní schopnosti- Manaerské a vdí schopnosti- Schopnost vyešit problém a navrhnout vhodné ešení- Organizaní schopnosti a obchodní drive- Reprezentativní vystupování- Flexibilitu, smysl pro týmovou práci, samostatnost a pelivost- Velmi pokroilá znalost anglitiny slovem i písmem- Velmi dobrá znalost ukrajinského, ruského a nmeckého jazyka- P sk. B - aktivní idiKontakt je moný POUZE e-mailem....

 • Company Meest Shopping Logistics s.r.o. in Dobra
  02.04.2024 Updated on: 02.04.2024

  - Minimáln 5 let zkušeností v oblasti marketingu s drazem na podobnou cílovou skupinu- Schopnost rychle reagovat na mnící se trní podmínky a adaptovat marketingové strategie- Systematinost, cílevdomost, energinost a velký tah na branku- Vynikající komunikaní a prezentaní dovednosti- Analytické myšlení a schopnost efektivn vyuívat data pro rozhodování- Zkušenost s mezinárodním marketingem a obchodním prostedím- Velmi pokroilá znalost anglitiny slovem i písmem- Velmi dobrá znalost ukrajinského, ruského a nmeckého jazykaKontakt je moný POUZE e-mailem....

 • Company Amcor Flexibles Prostějov s.r.o. in Prace
  02.04.2024 Updated on: 10.04.2024

  CZ-ISCO 12211. Kontaktní osoba Bc. Jarešová Aneta, e-mail: aneta.jaresova@amcor.comPoadujeme: vysokoškolské vzdlání, praxe na obchodní pozici, aktivní znalost anglického jazykaNápl práce: analýza za úelem identifikace zisku, ízení smluv, píprava kompletních obchodních pípad, sestavování prodejního rozpotu...

 • Company N.P.P. s.r.o. in Dobre
  02.04.2024 Updated on: 02.04.2024

  Pracovnprávní vztah: pracovní pomr nebo dohoda o provedení práce (forma závisí ist na dohod), jednosmnný provoz. Nástup moný ihned.Poadavky: idiské oprávnní sk. B - aktivní idi/idika (výhoda vlastní osobní automobil - v tomto pípad budou pohonné hmoty hrazené v plné výši), asová flexibilita, vzdlání SŠ/VŠ ekonomického i právního zamení, dobré komunikaní dovednosti, práce Word, Excel - velmi dobrá úrove, výhodou praxe v oboru.Zamstnavatel nabízí: dobré platové podmínky, firemní benefity, prunou pracovní dobu, monost ástené práce v reimu Home office.V pípad zájmu prosím kontaktujte Mgr. Zdeku Borvkovou, tel.: 770 650 584, e-mail: kancelar@pkprecis.cz...

 • Company Camellia sinensis s.r.o. in Other
  02.04.2024 Updated on: 02.04.2024

  KONTAKT : MARTIN JORDAN, tel.: 737 177 590 9-11, 13-15,  E-MAIL : martin@aegis-consulting.euNUTNÁ ZNALOST ANGLICKÉHO A KOREJSKÉHO JAZYKA....

 • Company MONEE TECH GROUP s.r.o. in Other
  02.04.2024 Updated on: 02.04.2024

  anglický jazyk výhodou- proaktivní pístup- schopnost vést tým - schopnost pracovat samostatn i v týmu- pelivost a profesionalita...

 • Company Porsche Central and Eastern Europe s.r.o. in Vysoke
  02.04.2024 Updated on: 02.04.2024

  Kontakt: Procházková Barbora, e-mail: Barbora.Prochazkova@porsche-cee.comNázev pozice v pracovní smlouv: Marketing Event Manager. Vzdlání v ekonomickém oboru se zamením na mezinárodní ekonomiku. Zkušenosti v  automobilovém prmyslu a v mezinárodním prostedí. Zkušenosti na úrovni maloobchodu/velkoobchodu nebo podobných organizací, ideální v Porsche. Ústní/písemná komuce v anglitin na velmi vysoké úrovni, znalost nminy a další jazykové znalosti výhodou.Velmi dobrá znalost KPI v automobilovém prmyslu a dovednosti projektového ízení výhodou. Vynikajícímezikulturní/interpersonální dovednosti, prezentaní dovednosti a techniky, komunikaní schopnosti, schopnosti vyjednávat s cíli, vetn pimené úrovn asertivity, ochota k rozsáhlému cestování na trzích PCE...

 • Company Danone a.s. in Other
  02.04.2024 Updated on: 02.04.2024

  Kontakt: e-mail: oleksii@czechrelocate.czMinimáln bakaláské vzdlání.Referenní íslo volného místa: 2069...

 • Company VIG investimento s.r.o in Other
  02.04.2024 Updated on: 02.04.2024

  Kontakt: Krychfalushiy Yana, tel.: 608731881, e-mail: yana.krych@gmail.comUpesující informace:- ízení a koordinace innosti v oblasti prodeje textilu a marketingu v rámci podniku- Zavádní a ízení prodejního procesu- zajišování dodávek a slueb související s obchodní innosti spolenosti- nábor specialist v oblasti nákupu a prodeje produkt- Píprava a ízení rozpot, kontrola výdaj a zajištní úelného vyuití zdroj- Zastupování podniku v rámci navázání obchodních styk- komunikace k rusky mluvícími klienty, ukládání informace do firemní databáze -- schopnost analyzovat samostatn pracovní otázky...

 • Company Industrial and Commercial Bank of China Limited, Prague Branch, odštěpný závod in Prace
  02.04.2024 Updated on: 02.04.2024

  Xuan Zheng, Head of general dpt, e-mail: xuan.zheng@cz.icbc.com.cnPoadujeme výbornou znalost ínského jazyka slovem i písmem. Na této pozici je nutná denní komunikace s ínskou mateskou spoleností. Znalost anglického jazyka vítána.Nápl práce zejména:-Psobení jako koordinátor pro vnitní ízení v rámci oddlení a pomáhání pi píprav obchodního plánu.-Proaktivní a nezávislá spolupráce s ízením rizik, produktovými specialisty a dalšími segmenty banky.-Kadoroní sledování interní politiky a aktualizace píruky.-Pro rozvoj, marketing a udrování vztahu s místními spolenostmi a prezentaci finanních produkt a slueb banky místním spolenostem a následn na základ poptávky zákazník pipravit a prezentovat zákazníkovi komplexní program finanních slueb.-Spolupráce s píslušnými oddleními na budování vztah s korpo...

 • Company Value invest property s.r.o. in Dobre
  02.04.2024 Updated on: 02.04.2024

  Borvková Zdeka Mgr., tel.: 770650584, e-mail:  kancelar@pkprecis.cz.Poadujeme:aktivní idiské oprávnní pro osobní automobil - výhoda vlastní osobní automobil (v tomto pípad hrazené pohonných hmot v plné výši i pro soukromé úely)asovou flexibilitu vzdlání SS/VŠ - ekonomického i právního zamení, dobré komunikaní dovednosti práce WORD, EXCEL - velmi dobrá úrovevýhodou je praxe v oboru Nabízíme:dobré platové podmínkyfiremní benefitypruná pracovní dobamonost ástené práce v reimu Home officenástup ihnedforma pracovní innosti závisí ist na dohod...

 • Company CYBOT A/S, odštěpný závod in Vysoke
  02.04.2024 Updated on: 02.04.2024

  e-mail: jobs@usercentrics.comMinimáln 1-2 roky zkušenosti v oblasti ízení v oblasti prodeje, praxe v sales min 5 let; Schopnost ešit problémy a pedávat tyto znalosti ostatním; znalost CRM softwaru; Silné vyjednávací a poradenské prodejní schopnosti; Vynikající dovednosti v oblasti slueb zákazníkm;Výborná anglitina slovem i písmem;Znalost dalšího evropského jazyka na vysoké úrovní je velkým plusem;Základní chápání online marketingu;Výborné chápání oblasti ePrivacy;Zamstnanecké výhody: 25 dní dovolené, Multisport karta, Píspvek na stravování....

 • Company CYBOT A/S, odštěpný závod in Rok
  02.04.2024 Updated on: 02.04.2024

  Plynulá anglitina a španlština slovem i písmem, dovednosti v MS office, minimáln 1 rok pedchozí zkušnosti v oblasti sales, idiský prkaz skupiny B 25 dní dovolené, Multisport karta, Píspvek na stravování...

 • Company SHVEDOFF SE in Dobre
  02.04.2024 Updated on: 02.04.2024

  Výborná znalost ruského jazyka, znalost anglického jazyka. Silné analytické schopnosti, velmi dobré komunikaní dovednosti a práce s lidmi, orientace na výsledek, pedchozí zkušenosti min. 2 roky. Ochota trávit velké mnoství asu na pracovních cestách....

 • Company Sharry Europe s.r.o. in Other
  02.04.2024 Updated on: 02.04.2024

  Dobešová Michaela, e-mail: office@sharry.tech...

 • Company PRAGOKONCERT BOHEMIA, a.s. in Other
  02.04.2024 Updated on: 02.04.2024

  Kontakt: Budankov Denis, tel.: 602723408, e-mail: personalni@ifzone.eu...

 • Company ROYAL SALUTE s.r.o. in Other
  02.04.2024 Updated on: 02.04.2024

  Poadavky:- vzdlání v oblasti grafického designu,- komunikativní znalost anglitiny a arabštiny, další jazyk (ideáln francouzština) výhodou...

 • Company Krtechmatics s.r.o. in Misto
  02.04.2024 Updated on: 02.04.2024

  MÍSTO VÝKONU PRAHAKONTAKT : Kaydashov Maxim, e-mail: czconsult.hr@seznam.cz- velmi dobrá úrove anglického, ruského a ukrajinského jazyka mluvenou i písemnou formou výhodou, další svtový jazyk je výhodou- 5+ let zkušeností v IT marketingu a PR- znalost základních pojm v cloud computingu, machine learning- alespo 5 let zkušeností s budováním a rozvojem tematických online komunit- zkušenosti s organizací a vedením offline akcí pro IT specialisty od 500 lidí, zkušenosti s organizací a vedením offline akcí od 5000 lidí- zkušenosti s pípravou eník na vystoupení na IT konferencích...

 • Company Honeywell, spol. s r.o. in Other
  02.04.2024 Updated on: 02.04.2024

  Ruština na úrovni rodilý mluví, bakaláské vzdlání v médií a komunikace.Zájemci nech zašlou svj strukturovaný ivotopis s motivaní dopis e-mailem na adresu hlasenkavolnehomista@gmail.com...

 • Company Semrush CZ s.r.o. in Other
  02.04.2024 Updated on: 02.04.2024

  Kontakt: e-mail: job.listing.cz@semrush.comUpesující informace:Výhodou:- Znalost ruského jazyka na úrovni rodilého mluvího - Anglitina na komunikativní úrovni  - Zkušenosti na obdobné pozici v nadnárodní spolenosti  - Vzdlání v oblasti IT...

 • Company GILMOORE & CLAY a.s. in Other
  02.04.2024 Updated on: 02.04.2024

  KONTAKT PRVOTN E-MAILEM : Mgr. Lenka Neveealová, tel.: +420 736 608 677, e-mail: gilmoore-clay@seznam.czPoadujeme:-Vysokoškolské vzdlání - preferujeme lékaské nebo chemické zamení-Jazyky: španlština plynule, anglitina stední úrove, oboje slovem i písmem, -Znalost prostedí -Paraguay, Argentina, Panama, Peru, Kolumbie - výhodou uchazee je, pokud v nkteré z tchto uvedených zemí osobn pracoval, popípad v této zemi dlouhodob il nebo v nkteré z tchto zemí má v obchodní sfée své osobní kontakty-Obchodní zkušenosti - upednostujeme alespo orientaní znalost pi uzavírání smluvních kontrakt a v oblasti vyizování celních deklarací a zajišování lodní dopravy - asovou flexibilitu a vysokou komunikaní úrove uchazeeZamstnanecké výhody : sluební vozidlo, telefon, notebook, náklady na prezentaci našich spole...

 • Company RFE/RL, Inc., odštěpný závod in Hluboké
  02.04.2024 Updated on: 02.04.2024

  kontaktní osoba: Liliia Pikus, e-mail: rferl.jobs@teamio.euzpsob 1. kontaktu: e-mailemupesující inforamce:RFE/RL hledá nového kolegu/kolegyni na pozici editele marketingu který/á bude vyvíjet, realizovat a vyhodnocovat marketingové kampan s cílem oslovit nové publikum v souladu se zastešující strategií, posláním a standardy organizace. Poadujeme: - 5+ let zkušeností v marketingu - 3+ roky zkušeností v oblasti digitální urnalistiky- Znalost osvdených postup, pravidel a standard v analytickém výzkumu Zkušenosti v médiích, neziskových organizacích výhodou- Osvdená schopnost spouštt digitální marketingové kampan - Hluboké znalosti digitální produkce a distribuce zpráv   - Zkušenosti v mentoringu a školení koleg - Plynula anglitina slovem a písmem, další relevantní jazyky vysílaní výhodouzamstn...

 • Company Linden Electro s.r.o. in Prace
  02.04.2024 Updated on: 02.04.2024

  KONTAKT : DMITRIJ LIPOVSKIJ, tel.: +420 774 720 004 - volat v pracovních dnech mezi 9:00 a 15:30 hodinou, e-mail: lipovskij@lindenelectro.com Náplní práce na dané pozici Business Development Manager CIF region zahrnuje:- Tvorba veškeré technické a obchodní dokumentace spojená s prmyslovou automatizací.- Správa stávajících a akvizice nových zákazník.- Píprava rozpot a plán.- Zkoumání zákaznických projekt a tvorba technického ešení.- Komunikace s integrátory a aplikátory ídících systém.- Pracovní cesty do zahranií.Oekávání na uchazee:- VŠ vzdlání s ekonomickým/technickým.- Znalost ídících systém a produktech NN/VN/VVN.- Znalost aplikace ídících systém a NN/VN pohon.- Komunikaní znalost anglického jazyka.- Dobrou znalost program MS office.- Zkušenost práce v ERP systémech jako SAP, ABRA, Heli...

 • Company EURO-CENTER HOLDING SE in Marketa
  02.04.2024 Updated on: 02.04.2024

  PRVOTNÍ KONTAKT E-MAILEM : MARKÉTA HYKLOVÁ, tel.: 775 708 260, e-mail: m.hyklova@euro-center.comMANAER/KA KOMUNIKACE A ROZVOJE OBCHODU / ídící pracovníci v oblasti obchoduZNALOST : CESTOVNÍ POJIŠTNÍJAZYK. ZNALOSTI : ANGLICKÝ A ŠPANLSKÝ JAZYK + PORTUGALŠTINA - PLYNULE...

 • Company UIG United Industries Group s.r.o. in Cheb
  02.04.2024 Updated on: 02.04.2024

  Místo výkonu práce: Obrnné brigády 20/20, 350 02 Cheb. Pracovní pomr na dobu neuritou. Mono i na dohodu o provedení práce. Vhodné i pro absolventy. Pracovní doba: pruná pracovní doba (jednosmnný provoz). Nápl práce: aktivní vyhledávání nových zakázek, dle pedem stanovených postup, kadodenní komunikace s partnery v nmeckém jazyce (slovem i písmem). Poadujeme: výborná znalost NJ, idiský prkaz sk. B, znalost práce na PC, praxe v oboru výhodou. Nabízíme: pruná pracovní doba. Kontakt pro zájemce: telefonicky anebo e-mailem....

 • Company Tuan Anh Nguyen in Other
  02.04.2024 Updated on: 02.04.2024

  Kdo nahlásil: Nguyen Tuan Anh, tel.: 773 999 551, e-mail: tuananhcz2003@seznam.czZnalost vietnamského jazyka...

 • Company HDT impex s.r.o. in Dalovice
  02.04.2024 Updated on: 02.04.2024

  Kontakt:Bulíová Markéta, e-mail: info@hdt.czNápl práce:- aktivní obchodní innost- komplexní klientský servis, pée o zákazníky- oslovování nových zákazník a vyhledávání nových prodejních kanál- zodpovdnost za prodej sveného produktového portfoliaNabízíme:    - zajímavou a náronou práci v kontaktu s lidmi- zázemí stabilní eské spolenosti- motivaní finanní ohodnocení- firemní benefity- monost profesního rstu- práci v mladém kolektivuPoadujeme:- praxi nebo nadšení v hudebním oboru, zvukové i svtelné techniky- min. SŠ vzdlání nebo vyuení s maturitou- dobrou znalost anglického nebo nmeckého jazyka- píjemné a profesionální vystupování- komunikativnost a prezentaní schopnosti- vynikající obchodní dovednosti - samostatné rozhodování a kreativní myšlení - týmovou spolupráci- zodpovdnost- asovou flex...

 • Company Turkish-company s.r.o. in Other
  02.04.2024 Updated on: 02.04.2024

  ***Kontakt: Heptek Jan Orhan, tel.: 775 900 118, e-mail: info@tur-com.comZnalost vietnamského jazyka.Kvalifikaní úrove: Bakaláský studijní program; Vyšší odborné vzdlání (NSP 6)...

 • Company Multum s.r.o. in Prace
  02.04.2024 Updated on: 02.04.2024

  Kontakt: Manaenkov Alexey Ing., e-mail: multum.cz@gmail.comNápl práce: vedení obchodu, internet marketing, online rozvojPraxe: 3 roky, P skupiny BJazyky: ruština, eština, anglitina (vše min B2)...

 • Company SRUBMONT Forest s.r.o. in Dobre
  02.04.2024 Updated on: 02.04.2024

  Místo výkonu práce: Hrad Vildštejn, Pod Hradem 81, 351 34 Skalná. Pracovní pomr na dobu neuritou. Mono i na dohodu o provedení práce. Nápl práce: zodpovdnost za navrhování, plánování, organizování a realizování spoleenských akcí, komunikování s klienty ohledn charakteru a hlavní myšlenky organizovaných akcí. Poadujeme: ekonomické vzdlání výhodou (není podmínkou), praxe vítána, nutná znalost MS Office, idiský prkaz sk. B, znalost NJ slovem a písmem na dobré úrovni. Nabízíme: k msíní odmn náleí % z treb, náborový píspvek 40.000,- K, ubytování, personální strava zdarma, píspvek na dopravu. Kontakt pro zájemce: telefonicky (volat 8:00-15:00 h) anebo e-mailem....

 • Company Odštěpný závod SIA "L.I.S. Group" in Vysoká
  02.04.2024 Updated on: 02.04.2024

  ***Kontakt: Šlechta Roman Ing., e-mail: roman.slechta@akslechta.czVysoká škola technického smru – mechanik.Znalost jazyk: ukrajinština a ruština - aktivn.Výhodou je i znalost gruzínského jazyka....

 • Company DARAMIS MANAGEMENT s.r.o. in Other
  02.04.2024 Updated on: 02.04.2024

  Developerská a investiní spolenost zabývající se nákupem, výstavbou a správou rezidenních a komerních nemovitostí, hledá vhodného kandidáta na pozici výkonný editel.Poadujeme:- Zkušenost v oboru výhodou- Zkušenost na obdobné pozici výhodou- Znalost hebrejštiny podmínkou- Znalost anglitiny podmínkou...

 • Company N.P.P. s.r.o. in Dobre
  02.04.2024 Updated on: 02.04.2024

  Borvková Zdeka Mgr., tel.: 770650584, e-mail: kancelar@pkprecis.cz.Poadujeme:aktivní idiské oprávnní pro osobní automobil - výhoda vlastní osobní automobil (v tomto pípad hrazené pohonných hmot v plné výši i pro soukromé úely)asovou flexibilitu vzdlání SS/VŠ - ekonomického i právního zamení, dobré komunikaní dovednosti práce WORD, EXCEL - velmi dobrá úrovevýhodou je praxe v oboru Nabízíme:dobré platové podmínkyfiremní benefitypruná pracovní dobamonost ástené práce v reimu Home officenástup ihned forma pracovní innosti závisí ist na dohod...

 • Company Ogilvy, s.r.o. in Vítaná
  02.04.2024 Updated on: 02.04.2024

  Kontakt: Plaková Sandra, e-mail: sandra.plackova@ogilvy.comUpesující informace:- vzdlání v marketingovém oboru - pedchozí zkušenosti s vedením velkého kreativního týmu - pímá zkušenost s vyjednáváním se zákazníkem (v AJ)- znalost AJ na úrovní rodilého mluví- znalost jiných jazyk vítána...

 • Company Namar s.r.o. in Other
  02.04.2024 Updated on: 02.04.2024

  Kontakt: e-mail: n.pancakova@gmail.comPlynulá anglitina na úrovni min.C2, praxe min. 3 roky...

 • Company Medtronic Czechia s.r.o. in Other
  02.04.2024 Updated on: 03.04.2024

  Kontakt: e-mail: jitka.honzakova@ibs-sro.comTurecký, anglický jazyk slovem i písmem,Znalosti dalších cizích jazyk výhodou Povinnosti mohou zahrnovat následující a mohou být piazeny další povinnosti: ízení, plánování a koordinace innosti v oblasti prodeje a marketingu v rámci organizace.Plánování a organizování speciálních prodejních a marketingových program na základ prodejních výsledk a vyhodnocení trhu. Urování ceníku, slev a dodacích podmínek, rozpot na podporu prodeje, metod prodeje, zvláštních pobídek a kampaní.Zavádní a ízení provozních a administrativních postup spojených s innostmi v oblasti prodeje a marketingu.ízení pracovník v oblasti prodeje a marketingu.Píprava a ízení rozpot, kontrola výdaj a zajištní úelného vyuití zdroj.Dohled nad výbrem, školením a výkonem pracovník.Zastup...

 • Company Tabella s.r.o. in Dobre
  02.04.2024 Updated on: 03.04.2024

  Poadujeme: - dobré komunikaní schopnosti, uit se novým vcem, píjemné vystupování- dobrá orientace v novém prostedí- teamová spolupráce, proaktivita práce a pelivost- asová flexibilita...

 • Company Tabella s.r.o. in Dobre
  02.04.2024 Updated on: 03.04.2024

  Poadujeme: - dobré komunikaní schopnosti, uit se novým vcem, píjemné vystupování- dobrá orientace v novém prostedí- teamová spolupráce, proaktivita práce a pelivost- znalost anglického jazyka výhodou- asová flexibilita...

 • Company Flex Databases s.r.o. in Other
  02.04.2024 Updated on: 03.04.2024

  Poadujeme znalost velmi dobrou znalost anglitiny slovem i písmem.Zkušenosti v oboru výhodou....

 • Company Flex Databases s.r.o. in Other
  02.04.2024 Updated on: 03.04.2024

  Poadujeme znalost ruštiny slovem i písmem na úrovni rodilého mluvího, zkušenostiv oblasti marketingu a vzdlání v oblasti Informaních technologií podnik získanéna zahraniní univerzit. Praxe na obdobné pozici výhodou....

 • Company Clickadu s.r.o. in Prace
  02.04.2024 Updated on: 03.04.2024

  Nápl práce:Strategický rozvoj obchodu, úast na vývoji nových reklamních formát, prezentace spolenosti nakonferencích, interakce s klíovými zákazníky spolenostiPoadavky:Znalost ruského jazyka úrove C1, znalost anglického jazyka úrove B2, praxe v oboru, znalost oboruinternetové reklamy, znalost programovacích jazyk, schopnost vedení týmu, zodpovdnost, pracovitost,flexibilita, odolnost vi stresu, znalost princip automatického prodeje a nákupu internetového provozu (webtraffic) (RTB, DSP)...

 • Company Chemoprojekt, a.s. in Dobre
  02.04.2024 Updated on: 03.04.2024

  kjindrichova@chemoprojekt.czSŠ nebo VŠ vzdlání v oboru chemickém, ekonomickém nebo technickém výhodouZkušenosti s obchodem v chemickém prmysluDobré komunikaní schopnosti, pelivost, schopnost pracovat v kolektivu, flexibilitaOchota uit se nové vciVýborná znalost MS OfficeZnalost AJ na dobré komunikativní úrovniidiský prkaz skupiny BPíspvek na stravování, píspvek na penzijní pipojištní, týden dovolené nad rámec zákona...

 • Company TP-LINK Czech s.r.o. in Prace
  02.04.2024 Updated on: 03.04.2024

  Šillerová Michaela, e-mail: michaela.sillerova@tp-link.comínský jazyk nutný - úrove B2 a vyššíasté cesty do zahranií, práce pesas z dvodu asového posunu u zákazník v zahranií Odolnost vi stresu ...

 • Company SimCredit s.r.o. in Prace
  02.04.2024 Updated on: 03.04.2024

  MVP: Václavské námstí 846/1, Praha 1, 110 00Kontakt: sales@simcredit.com10 let zkušenosti z oblasti marketingu (Telecom, bankovnictví or platby)Zkušenosti v jednání s vládními institucemi (License, oprávnní, dan)Vysokoškolské vzdlání (obchod nebo humanitní)Jazyky: AJ, Turetina, RJOchota cestovat s práce pesas.10 years of Marketing, banking, paymentsExperience in dealing with government institutions (Licenses, Permissions, Tax Management)Languages: English, Turkish, RussianAble to travel and work overtime...

 • Company TCL Netherlands B.V., odštěpný závod in Prace
  02.04.2024 Updated on: 03.04.2024

  Kudriašová Jolanta, e-mail: jolanta.kudriasova@tcl.comNápl práce kandidáta: · Budete vypracovávat a realizovat online operaní plán pro zem TCL Europe (jako je Spojené království, Španlsko, Itálie, CSE atd.) ve spolupráci s týmem pro elektronický obchod z ústedí a EU, KAM, editelem odddlení elektronického obchodu a Country Managerem. · Budete podporovat prodejní iniciativy a optimalizace v online maloobchod spolen s týmem prodeje pro zem se zamením na TV, Soundbar, MDA.atd.. · Budete pracovat na zvýšení viditelnosti produkt TCL na webových stránkách prodejc. ·Budete provádt online marketingové plány specifické pro zákazníka, pracovat ve spolupráci s kolegy na zasílání zpráv u rzných aktivit. Budete mít na starosti kontrolu souladu aktivit u znaky s interními smrnicemi a pokyny. · Budete pr...

 • Company SENS Foods CZ s.r.o. in Other
  02.04.2024 Updated on: 03.04.2024

  - nutná anglitina C1- znalost online marketingu, zejména PPC reklamy a ecommerce...

 • Company Huawei Technologies (Czech) s.r.o. in Misto
  02.04.2024 Updated on: 03.04.2024

  Místo výkonu práce: Jihlavská .p. 1558/21 ,Praha 4Kontaktní osoba:  e-mail: jana.vavrova@huawei.comUpesující informace:Znalost ešení, pracovních postup a produkt spolenosti Huawei TechnologiesJazykové znalosti: ínština...

 • Company Czech Twin-horse Hobby s.r.o. in Prace
  02.04.2024 Updated on: 03.04.2024

  Spolenost se zabývá velkoobchodem a maloobchodem s produkty a dále výzkumem a vývojem produkt v oblasti intelligent-devices, robotiky, smart-výrobk, ad. V budoucnosti je plánována té vlastní výroba tchto produkt.Pro spolenost hledáme pracovníka na pozici Zástupce generálního editele, jeho náplní práce bude mj. spolupráce na obchodním vedení, komunikace se zákazníky a partnery, rozvoj rozsahu trhu, marketing, zapojení spolenosti do národních a mezinárodních výstav, veletrh a soutí a v budoucnu jejich (spolu)poádání, zapojení spolenosti do prodejních platforem a další úkoly dle pokyn Generálního editele.Poadujeme:- ínský jazyk (na úrovni C1, zamstnavatel oví pi pijímacím ízení) - VŠ vzdlání - bakaláské, e-mail: pingliova@gmail.com ...

 • Company E.Mi - International s.r.o. in Other
  02.04.2024 Updated on: 03.04.2024

  Kontakt:kyselakova@emischool.com nebo tel.+420 727 894 088Upesující informace:Vedoucí marketingu musí mít zkušenosti v marketingu min. 3 roky, zkušenosti svedením lidí min. 3 roky. Nutná znalost ruského, eského a anglického jazyka. lovkna této pozici bude mít na starosti vypracování strategie na dané období v oddlenímarketingu, kontrola dodrování tohoto plánu, motivování a kontrola koleg naoddlení.Zárove bude mít na starosti dílí úkoly spojené se stragiemi a cílemimarketingu.Zamst.výhody:Stravenkový paušál, sick days, pravidelné odmny, monost karierníhorstu...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Sales and marketing managers Edit filters