Jobmonitor. Search results for Social work associate professionals

84 Jobs found

Used filters:
 • Social work associate professionalsx
Displaying 1-50 of 84 results.
 • Company Město Bruntál in Bruntal
  16.04.2024 Updated on: 18.04.2024

  Oznámení o vyhlášení výbrového ízení, bliší informace na webových stránkách msta Bruntál, jsou zde stanoveny podrobnosti pihlášení do výbrového ízení.Zamstnanecké výhody: 5 týdn dovolené, 5 dn sick days aj.Místo vhodné i pro osoby se zdravotním postiením.pihlášky zasílat do 30.4.2024...

 • Company Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. in Prace
  10.04.2024 Updated on: 16.04.2024

  Nástup moný od kvtna 2024.Profesní ivotopis a motivaní dopis zasílejte na email: vojackova@cppt.cz(do pedmtu uvete "výbrové ízení")Uzávrka pihlášek 19.4.2024K ústnímu pohovoru pozveme e-mailem nebo telefonicky pouze vybrané kandidáty. Vyhrazujeme si právo prodlouit nebo zrušit výbrové ízení, pípadn pracovní pozici doasn neobsadit.Pro Preventivní centrum jste ta pravá, ten pravý, jestlie:-    máte dokonené minimáln vysokoškolské magisterské studium zamené na práci s lidmi (nap. pedagogiku, speciální pedagogiku, psychologii, adiktologii, zdravotnictví, sociální práci);-    máte minimáln 2 roky pravidelné praxe v primární prevenci (výhodou je praxe na úrovni indikované prevence);-    absolvoval*a jste kurzy i školení v oblasti primární prevence rizikového chování v celkovém rozsahu min. 200 h...

 • Company Vzájemné soužití o.p.s. in Dobre
  09.04.2024 Updated on: 10.04.2024

  Strukturovaný ivotopis zasílejte nebo osobn dorute v pracovní dny od 8:00 hod. do 16:30 hod. do 5.5.2024 na adresu: Vzájemné souití o.p.s., Bieblova 404/8, 702 00 Ostrava. Obálku oznate heslem "Výbrové ízení - Tým Hnízdo - iriklano Kher" nebo elektronicky na:  pavla.vjackova@vzajemnesouziti.czPstounská pée - Tým Hnízdo - iriklano KherPoadujeme:- zpsobilost k právním úkonm, bezúhonnost, zdravotní zpsobilost - kvalifikaní pedpoklady - vzdlání podle § 109 a § 110 zákona .108/2006 Sb., o sociálních slubách, v platném znní (vyšší odborné, vysokoškolské nebo absolvování akreditovaného kurzu v oboru sociální práce nebo v píbuzném smru - dle zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách) - odborná zpsobilost pro úely poskytování sociáln-právní ochrany povenými osobami podle § 49 a) zákona . 359/1999...

 • Company Charita České Budějovice in Other
  04.04.2024 Updated on: 06.04.2024

  Charita eské Budjovice je nestátní nezisková církevní organizace, poskytující zdravotní a sociální sluby na území msta eské Budjovice a v pilehlých obcích. Zamujeme se na pomoc lidem v nouzi. Naší dlouhodobou vizí je pomáhat tm nejzranitelnjším, kteí by jinak zstali bez pomoci.Popis pracovní pozice:- poskytování odborného soc. poradenství osobám, které se ocitly v nepíznivé sociální situaci (nap. podpora pi vyizování sociálních dávek, pi zvládání nároných situací v rodin apod.),- pomoc pi hledání bydlení a zamstnání,- asistence pi vyjednávání s úady a institucemi,- poskytování dluhového poradenství a slueb v oblasti oddluení,- zajištní právní podpory klient (sloitjší právní záleitosti me konzultovat pracovní s právníkem v týmu).Poadujeme: - VŠ, VOŠ- odbornou zpsobilost k výkonu povolání so...

 • Company Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek in Osek
  04.04.2024 Updated on: 06.04.2024

  POADAVKY : fyzicky nároná práce, spolehlivost, základní znalost práce na PC, komunikativnost, kurz pracovníka v soc. slubách ( monost doplnní po nástupu do 18.ms.)  Pracovní pomr na 6 msíc - 3 ms. zkušební doba a s moností dalšího prodlouení.poznámka : praxe v oboru vítánavýhody : podnikové stravováníMzdové rozptí od :  20.470,- K do : 29.630,- ( dle praxe ) + zákonné píplatkypoznámka : praxe v oboru vítána, fyzicky nároná práce výhody : podnikové stravováníivotopisy zasílat na : podatelna@dozp-osek.cznebo DOZP Osek, Osek 1, 386 01 Strakonice    kontakt : Ivana Zárubovátel. 383 411 041, 724 077 187   nebo osobn ( po tel. domluv ) PO-PÁ 6.15 -14.45 hod....

 • Company Domov Pod Skalami Kurovodice, poskytovatel sociálních služeb in Other
  02.04.2024 Updated on: 05.04.2024

  Prvotní kontakt:tel.: 326789877, e-mail: brzakova@kurovodice.czNabízíme: stabilní zázemí, pátelský kolektiv, platové podmínky dle naízení vlády . 341/2017 Sb. v platném znní. Poadujeme: kurz pracovníka v sociálních slubách (mono dodlat do osmnácti msíc po nástupu), samostatnost, flexibilitu, empatii a bezúhonnost., Zamstnanecké výhody:Stravování, šest týdn dovolené, píspvek na PF, píspvek na dovolenou...

 • Company Psychiatrická nemocnice Kosmonosy in Kosmonosy
  02.04.2024 Updated on: 05.04.2024

  Prvotní kontakt:OSobntel.: 326715933, e-mail: alena.fialova@pnkosmonosy.czPsychiatrická nemocnice Kosmonosy hledá na plný úvazek zdravotn sociálního pracovníka (ve zdravotnickém zaízení). Bliší informace poskytne vedoucí zdravotn sociálních pracovník Mgr. Alena Fialová - tel.: 326 715 933/930, 731 071 231, e-mail: alena.fialova@pnkosmonosy.cz nebo personální oddlení - tel.: 326 715 731, e-mail: dagmar.stipkova@pnkosmonosy.cz....

 • Company Charita Beroun in Beroun
  02.04.2024 Updated on: 05.04.2024

  Upesující informace: Charita Beroun hledá SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA do nízkoprahového denního centra pro osoby bez písteší v Beroun. Máte vyšší i vysokoškolské vzdlání zamené na sociální práci? Nebojíte se nových výzev i máte ji zkušenosti s obdobnou prací? Jste kreativní a rád/a pekonáváte pekáky?Poadujeme: znalost zákona .108/2006 Sb. a legislativy související s poskytováním sociálních slueb týmového duchazodpovdnost, empatii, komunikativnost Nabízíme:práci na 0,5 - 1,0 úvazku     32 000 - 35 000  K msín pi plném úvazku     5 týdn dovolené    sick-days    monost dalšího vzdlávání    malý a pátelský pracovní kolektiv    práci, která dává smysl    stabilitu velké organizace    nástup moný od 1. 5. 2024     Pro více informací kontaktujte Michaelu Fišerovou, DiS. na tel:  724 216 051Své ivotopis...

 • Company PORSL s.r.o. in Other
  02.04.2024 Updated on: 02.04.2024

  PLNÝ ÚVAZEK NEBO DOHODA O PRACOVNÍ INNOSTIVýkon pracovní pozice pracovníka v sociálních slubách obnáší úkony pímé obsluné pée u cílové skupiny klient tzn. osob  v seniorském vku s omezenou schopností sebeobsluhy a poruchou pamti. Pracovní doba denní a noní smna12 hodin 7,00 - 19,00 hod. nebo 19,00 - 7,00 hod. Nástup moný ihned nebo dle dohody.Vhodné i pro absolventy.Nabízíme: rodinná atmosféra a píjemné pracovní prostedí.První kontakt: Bc. Nmcová Lenka, DiS., tel.: 725 606 039 (po-pá 7-15:30 hod.), e-mail: lenka.nemcova@domovrakovice.cz - nechodit osobn....

 • Company Město Neratovice in Neratovice
  30.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  NUTNÉ DODRET POSTUP PIHLÁŠENÍ VYPSANÝ NA VYHLÁŠENÉM OZNÁMENÍ na adrese www.neratovice.cz, výbrová ízení!!!!Vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdlání se zamením na sociální práci, výkon státní správy dle zák. 108/2006 Sb. a 111/2006 Sb.Pihlášku do V zaslat na adresu Mstský úad Neratovice, Kojetická 1028, PS 277 11, k rukám personalistky Dany Šimralové.Nabízíme: Stravenky 130 K, benefit karta, 25 dn dovolené + 4 dny indispoziního volna, píspvek na dchodové pojištní...

 • Company HEWER, z.s. in Misto
  30.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Místo výkonu práce ERNOŠICE - u klienta v jeho domácnosti. eský jazyk na výborné úrovni, flexibilní pracovní doba, smysluplná práce...

 • Company POINT Milovice z.ú. in Dobre
  30.03.2024 Updated on: 01.04.2024

  Koho hledáme?Sociální pracovník doprovázející pstouny v POINT Rodina poskytuje pomoc a podporu pstounm prostednictvím poradenství, doprovázení a vzdlávání v regionu Stední echy:Osob peující a osob v evidenci pi péi o dít svené do pée poskytuje nebo zprostedkuje poradenství:- zprostedkovává pomoc se zajištním celodenní pée o svené dít nebo dti v pstounské péi, která je pimená vku dítte,- zprostedkovává psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci pstounm,- je v pravidelném kontaktu s rodinou a pstouny,- zpracovává podklady k ádosti o uzavení Dohody o výkonu pstounské pée, sjednává s osobami peujícími Plán poskytování slueb, vypracovává prbné zprávy o výkonu pstounské pée,- vede o pímé práci s klienty záznam v papírové nebo elektronické form.Vše v souladu se zákonem . 359/1999 Sb., o...

 • Company Středisko komplexní sociální péče o.p.s. in Other
  30.03.2024 Updated on: 01.04.2024

  Jedná se o práci v terénu na území msta Kladna.Výhodou je absolvovaný kurz pracovníka v sociálních slubách. Nabízíme:stravenkový paušál, sick days, osobní ohodnocení.Telefonický kontakt viz výše. ...

 • Company Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb in Prace
  30.03.2024 Updated on: 01.04.2024

  Prvotní informace:telefonicky: 326 774 055, 734 313 517 6:00-14:00 hod. v pracovní dnyemailem: vedoucisocpece@modry-kamen.cz; info@modry-kamen.cz; sona.rigova@modry-kamen.czosobn: Domov Modrý kámen 6:00 - 14:00 hod. v pracovní dnyUpesující informace:Podmínky jsou odborné znalosti v oboru, práce na PC a kladný vztah k seniorm. Poadujeme schopnost práce v týmu, empatii, trplivost a píjemné vystupování. Zamstnanecké výhody:Osobní ohodnocení, píspvek na stravování a další zamstnanecké benefity....

 • Company Portus Praha z.ú. in Davle
  30.03.2024 Updated on: 01.04.2024

  -první kontakt: Lucie Šišková, 773 920 994, všední dny 9-16 hod., siskova@portus.czNabízíme:"    smysluplnou práci v zavedené neziskové organizaci, práci v oteveném, pátelském kolektivu"    práce v regionu Praha-západ (zázemí Davle, Slapy), monost plného i zkráceného úvazku (0,6 - 1 úv.) "    práce v terénních slubách Podpora samostatného bydlení a Sociální rehabilitace"    nástupní mzda ve výši 34.000 - 36.000 K hrubého (pi plném úvazku)"    píspvek na dopravu, pt týdn dovolené a 4 dny bonus free days, notebook, stravenkový paušál"    hradíme povinné vzdlávání dle Zákona 108/2006 Sb., pravidelnou superviziNápl práce:"    vedení a odpovdnost za naplování individuálních plán a evidence v systému e-quip"    podpora asistent sociálních slueb v práci s klienty, casemanagement"    vedení odborn...

 • Company Portus Praha z.ú. in Davle
  30.03.2024 Updated on: 01.04.2024

  Nabízíme:"    smysluplnou práci v zavedené neziskové organizaci, práci v oteveném, pátelském kolektivu"    práce v regionu Praha-západ (zázemí Davle, Slapy), monost plného i zkráceného úvazku (0,6 - 1 úv.) "    práce v terénních slubách Podpora samostatného bydlení a Sociální rehabilitace"    nástupní mzda ve výši 34.000 - 36.000 K hrubého (pi plném úvazku)"    píspvek na dopravu, pt týdn dovolené a 4 dny bonus free days, notebook, stravenkový paušál"    hradíme povinné vzdlávání dle Zákona 108/2006 Sb., pravidelnou superviziNápl práce:"    vedení a odpovdnost za naplování individuálních plán a evidence v systému e-quip"    podpora asistent sociálních slueb v práci s klienty, casemanagement"    vedení odborného poradenství pro klienty "    pijímání nových klient - posuzování ádostí, pijímá...

 • Company Oblastní charita Kutná Hora in Hranice
  30.03.2024 Updated on: 01.04.2024

  Nápl práce:Jde pedevším o rozšíení terénní formy sluby NZDM (nízkoprahové zaízení pro dti a mláde):o oslovování, navazování a udrovaní kontaktu s dtmi a mladými lidmi od 6 do 26 let, kteí jsou ohroeni nepíznivými sociálními vlivyo orientovat dti a mladé lidi v jejich situaci, minimalizovat sociální a zdravotní rizikaa zlepšit pedpoklady pro jejich kvalitní ivoto organizování preventivních a volnoasových aktivit v terénuo kontakt se školami a dalšími institucemi V pípad poteby zastoupení v terénní sociální práci s rodinami v jejich pirozeném prostedí a v ambulantní form peškolkový klubík SASRD (sociáln aktivizaní sluby pro rodiny s dtmi):o podpora a nácvik rodiovského chování (zamené na práci s matkou - denní reim, zohledovat citové poteby,…)o podpora a nácvik pée o díto posilování schopnos...

 • Company LUMA MB, z.s. in Other
  30.03.2024 Updated on: 01.04.2024

  Prvotní kontakt:tel.: 774427557 v dob Po-Pá 10-17 hodPoskytování amb. a ter. soc. slueb pod vedením soc. pracovníka. Poadujeme bezúhonnost, dobrou znalost J slovem i písmem. Praxe v oboru, P sk. B + akt. idi výhodou. Více o nás na www.luma-mb.cz.Zamstnanecké výhody:Osobní ohodnocení, monost prodlouení smlouvy po roce s výhledem na smlouvu na dobu neuritou....

 • Company LUMA MB, z.s. in Other
  30.03.2024 Updated on: 02.04.2024

  Prvotní kontakt:tel.: 774427557 v dob Po-Pá 10-17 hodPoskytování amb. a ter. soc. slueb. Poadujeme vzdlání dle zák. o soc. slubách, bezúhonnost, dobrou znalost J slovem i písmem. Praxe v oboru, P sk. B + akt. idi výhodou. Více o nás na www.luma-mb.czZamstnanecké výhody:Osobní ohodnocení, monost prodlouení pracovní smlouvy po roce, s výhledem na smlouvu na dobu neuritou....

 • Company ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE, poskytovatel sociálních služeb in Other
  30.03.2024 Updated on: 10.04.2024

  -první kontakt se zamstnavatelem: Pavla Dadáková,734500129,dadakova@seniori-hostivice.cz-jsme pobytové zaízení pro seniory, zizovatelem je stedoeský kraj, reflektujeme jakýkoliv i pozdjší nástup a pípadn niší úvazekzamstnanecké bonusy:-velmi výhodné stravování, píplatek na penzijní nebo ivotní pojištní, dovolená odpovídající výme 25 dn...

 • Company Domov Pod Skalami Kurovodice, poskytovatel sociálních služeb in Other
  30.03.2024 Updated on: 01.04.2024

  Prvotní informace:emailem: podatelna@kurovodice.cztelefonicky: 734 449 410, 326 789 877Upesující informace:Nabízíme: stabilní zázemí, pátelský kolektiv, platové podmínky dle naízení vlády . 341/2017 Sb. v platném znní. Poadujeme: kurz pracovníka v sociálních slubách (mono dodlat do osmnácti msíc po nástupu), samostatnost, flexibilitu, empatii a bezúhonnost.Zamstnanecké výhody:Stravování, šest týdn dovolené, píspvek na PF, píspvek na dovolenou....

 • Company Domov Hostomice - Zátor, poskytovatel sociálních služeb in Prace
  30.03.2024 Updated on: 02.04.2024

  Poadujeme schopnost práce s lidmi, fyzickou a psychickou odolnost, schopnost pracovat v týmu, bezúhonnost, poctivost, empatii se starými lidmi. Zamstnanecké výhody: tvrtletní výkonové odmny, píplatek za smnnost , píspvek na stravu a další benefity z fondu FKSP, monost dopravy z Hostomic do Zátora a zpt. Kontakt: telefonicky, e-mailem, osobn, Zátor 373, 7.00 - 15.00 hod. prac. dny....

 • Company Centrum Motýlek Luby z.ú. in Luby
  30.03.2024 Updated on: 30.03.2024

  Místo výkonu práce: Karlovarský kraj. Pracovní pomr na dobu uritou (1 rok) - poté moné prodlouení. Mono i na dohodu o provedení práce. Zkrácený úvazek 20 hod/týdn. Vhodné i pro absolventy. Pracovní doba: Po-Pá 8:00-12:00 h. Nápl práce: sociální pracovníci (osobní asistence - terénní forma). Poadujeme: minimáln vyšší odborné vzdlání dle zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách (§ 109, 110), idiský prkaz sk. B (aktivní idii), praxe v oboru vítána, flexibilita, empatie, chu se vzdlávat, práce s lidmi. Nabízíme: sluební telefon, píspvek na penzijní pojištní, 25 dní dovolené, vzdlávání, supervize. Kontakt pro zájemce: telefonicky (volat 10:00-15:00 h) anebo e-mailem - následná osobní schzka probhne na adrese Sokolovská 410, 351 37 Luby u Chebu....

 • Company Armáda spásy v České republice, z. s. in Chodov
  30.03.2024 Updated on: 30.03.2024

  Min. VOŠ v sociálním oboru, Praxe a zkušenost vítána a zohlednna pi výši nástupního platu, pracovní doba 9:00-17:30 v našem klubu v Chodov. Uivatelská znalost práce na PC - word, excel, internet, samostatnost, psychická odolnost, týmovost, P výhodou, istý TR.Malý pracovní kolektiv a píjemné pracovní prostedí, stravenky, 5 týdn dovolené, vzdlávání a odborný rst, supervize, moný píspvek na penzijní pojištní.Uchazei se hlásí e-mailem: petra.pospisilova@armadaspasy.cz...

 • Company KOTEC o.p.s. in Misto
  30.03.2024 Updated on: 30.03.2024

  Místo výkonu práce: Nádraní námstí 299, 353 01 Mariánské Lázn. Pracovní pomr na dobu uritou (do konce roku) - poté moné prodlouení. Vhodné i pro absolventy. Vhodné i pro osoby zdravotn znevýhodnné. Pracovní doba: pruná pracovní doba s ohledem na otevírací hodiny sluby (Po-t 8:00-16:00 h, Pá 8:00-14:30 h). Poadujeme: splnní kvalifikace "sociální pracovníci" - VOŠ nebo VŠ v oblasti sociální práce, idiský prkaz sk. B výhodou, znalost práce na PC (MS Office), trestní bezúhonnost, minimální vk 21 let. Nabízíme: 5 týdn dovolené, vzdlávání, supervize. Kontakt pro zájemce: telefonicky anebo e-mailem....

 • Company Centrum pro dítě a rodinu Valika, z.s. in Prace
  30.03.2024 Updated on: 30.03.2024

  Kontakt:: Šástková Kateina Bc., tel.: 739 274 644, e-mail: info@valika.cz-    splnní kvalifikaních pedpoklad pro výkon sociálního pracovníka podle zákona . 108/2006 Sb., tj. minimáln vyšší odborné vzdlání-    Nápl práce: innosti uvedené v § 65 zákona zákona o sociálních slubách (tj. pímá terénní sociální práce s dtmi a rodinami, poradenství, doprovázení na úady, atd.), vedení dokumentace spojené s poskytováním sluby, vetn individuálního plánování, spolupráce s dalšími subjekty, jako jsou úady, instituce a další, aktivní úast na rozvoji sociálních slueb-    Nutný idiský prkaz sk. B (aktivní idi)-    nástup ideáln od 1.4.2024 nebo dle dohody-    Pošlete nám do 10.3.2024 on-line pihlášku, do které nezapomete piloit strukturovaný ivotopis. Pihlášku najdete na https://1url.cz/@vyberko -    Více...

 • Company Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace in Cheb
  30.03.2024 Updated on: 30.03.2024

  Místo výkonu práce: Americká 2176/52, 350 02 Cheb. Pracovní pomr na dobu uritou (1 rok) - poté moné prodlouení. Nástup moný ihned. Platové ohodnocení: 27.430,- K a 40.110,- K (hrubý msíní plat se odvíjí od zaazení do platového stupn - podle praxe) + po zkušební dob se stanovuje osobní píplatek. Vhodné i pro absolventy. Pracovní doba: Po-Pá 7:00-15:30 h a dle domluvy v Po a St do 17:00 h. Nápl práce: ešení sociáln právních a sociáln zdravotních problém uivatel, sociální práce, anamnézy, poradenství, jednání se soudy, správními orgány a jinými organizacemi v zájmu uivatel, poskytování dílí sociální pomoci uivatelm Domova, provádní dílího sociálního šetení u uivatel Domova a zájemc o slubu, vedení dokumentace uivatel Domova, zajišování informací a odborných podklad pro sociální práci vetn jej...

 • Company Centrum ÁČKO, příspěvková organizace in Prace
  29.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  NÁPL PRÁCE: hledáme sociálního pracovníka pro práci v sociální rehabilitaci s dtmi a mladými dosplými s PAS, ADHD a pidrueným mentálním postiením.POADUJEME: vysokoškolské vzdlání, splnní vzdlání na pozici sociálního pracovníka dle 110 zák. . 108/2006 Sb., o sociálních slubách. Vítáme znalost problematiky a metod práce s osobami s PAS a ADHD. P skupiny B výhodou, flexibilita, pracovitost, zodpovdnost, spolehlivost.NABÍZÍME: monost prodlouení pracovního pomru, FKSP, 5 týdn dovolené.PRVNÍ KONTAKT: ivotopis nebo pípadné dotazy zasílejte na: veronika.nosalkova@centrum-acko.cz.ov. 12.3....

 • Company Charita Valašské Meziříčí in Prace
  29.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  CO VÁS U NÁS EKÁ:o    stanete se naším klíovým zamstnancem pro sociální práci s klienty osobní asistence o    povedete jednání se zájemci o slubu, budete u klient provádt sociální šetení, pijímat je a pomáhat jim pi vstupu do sluby a spolupracovat s nimi pi naplování jejich potebo    budete komunikovat s klienty, rodinnými píslušníky i leny týmuo    budete se podílet na tvorb a revizi metodik sociální slubyo    v rámci pozice pracovník v sociálních slubách budete vykonávat úkony pímé pée pro klienty naší slubyPOADUJEME:o    vzdlání v sociální oblasti v oborech splujících zákonné poadavky pro výkon práce sociálního pracovníka (vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdlání dle Zákona o sociálních slubách 108/200 Sb. výhodou)o    dobrý zdravotní stav a idiský prkaz skupiny B (aktivní idi).o    sam...

 • Company SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace in Prace
  29.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  vzdlání VOŠ nebo VŠ dle § 110 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách, dovolená 5 týdn, 3 dny volna na zotavenou, práce v píjemném prostedí, pátelský kolektiv, prac. pomr na 1 rok s moností doby neurité, kontakt telefonicky (7.00 - 14.30 hod.) nebo e-mailem...

 • Company NADĚJE in Dobre
  29.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Baví vás pomáhat ostatním? Chcete dlat nco, co má skuten smysl?Máte chu pracovat s lidmi, kteí vaši pomoc potebují a zárove i ocení?Otvíráme novou unikátní slubu.Monost prodlouení pracovního pomru.Poadujeme: Vzdlání min. vyšší odborné nebo VŠ, odpovídající vzdlání dle zákona o sociálních slubách 108/2006 Sb.; soulad s posláním NADJE, dobrou dovednost práce na PC, P sk. B - aktivní idi, okování proti hepatitis B (nebo ochotu se naokovat), trestní bezúhonnost; zdravotní zpsobilost.Chu uit se novým vcem, optimistický postoj k ivotu, smysl pro zodpovdnost. Schopnost oteven komunikovat, úzce spolupracovat v týmu a hledat spolen ešení. Morální kredit a orientace na hodnoty, být schopni nadhledu a zvládnout obas zátovou situaci. Respektující pístup k lidem s postiením s orientací na pimenou podpo...

 • Company Charita Třinec in Prace
  29.03.2024 Updated on: 29.03.2024

  Poadujeme:- min. VOŠ - odborná zpsobilost pro výkon povolání dle zákona . 108/2006 Sb.- znalost práce na PC- P sk. B - aktivní idi- orientace v legislativ sociálních slueb, znalost standard kvality sociálních slueb- samostatnost, zodpovdnost, empatii, komunikaní schopnosti a dovednosti, flexibilitu- okování proti hepatitid typu B- zkušenost v práci se seniory.ivotopis zaslat na e-mailovou adresu: katerina.haskovcova@trinec.charita.cz nebo volat (Po-Pá 8:00-15:00) na tel. .: 733 676 653....

 • Company Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. in Dobre
  29.03.2024 Updated on: 29.03.2024

  z:12.3.2024Specifikace pracovního místa: Sociální pracovník/poradce v odborné sociální poradn  - jedná se o poskytování odborného sociálního poradenství v poradn pro osoby se zdravotním postiením a obanské poradn.  Poadované vzdlání v souladu se zákonem . 108/2006 Sb., o sociálních slubách, minimáln vyšší odborné vzdlání, nejlépe však vysokoškolské v oboru právo, sociální práce, sociální pedagogika (blíe viz. § 110 uvedeného zákona).  Další poadavky: Dále je nutná dobrá orientace v systému sociálního zabezpeení (tj. systém sociálních dávek vetn pedpis vztahujících se k osobám se zdravotním postiením), alespo základní znalost v dluhové, spotebitelské nebo rodinné problematice (nap. exekuní a insolventní ízení). Poadavky na uchazeeVOŠ nebo VŠ vzdlání, právního, ekonomického, sociálního nebo ...

 • Company Diecézní charita ostravsko-opavská in Prace
  29.03.2024 Updated on: 29.03.2024

  1. kontakt E-MAILEM. Strukturovaný ivotopis a motivaní dopis zašlete do 4.4.2024 na e-mail: personalni@dchoo.charita.cz.Do pedmtu zprávy uvete "V - sociální pracovník/ice Šance domova". K ústnímu pohovoru pozveme vybrané kandidáty, oznámení o výsledku pijímacího ízení obdrí uchazei telefonicky nebo e-mailem.     Upesující informace:Sociální pracovník/pracovnice sociální rehabilitace Šance domovaBaví t práce s lidmi, chceš druhé posouvat dále a dlat práci, která má smysl?Pak hledáme práv tebe.Co Vás u nás eká:- budeš podporovat rodiny i jednotlivce v nepíznivé sociální situaci, budeš je doprovázet a vytváet spolu s nimi individuální plán.- budeš poskytovat základní sociální poradenství v oblasti bydlení, hospodaení, financí, doprovázet klienty nap. na jednání s úady, lékai a institucemi, po...

 • Company Global Partner Péče, z.ú. in Prace
  29.03.2024 Updated on: 02.04.2024

  C04 z:28/8/2023 (DPP, vhodné i pro OZP)  a:1/12/2023Hledáme nového kolegu na pozici sociální pracovnice/pracovníka. Posláním naší práce je pomoc seniorm a lidem se zdravotním postiením se všemi bnými innostmi, které z dvodu vku nebo onemocnní nezvládají. Podporujeme je v sobstanosti a vdomí vlastní hodnoty. Pomáháme najít ešení jejich problém. Naši klienti tak i díky nám mohou ít déle ve svém domov, mezi svými blízkými. Ke kadému z nich pistupujeme individuáln a respektujeme jeho osobnost.Co taková práce obnáší?- výkon odborného a základního sociálního poradenství a administrativní úkony s tím spojené a práce v terénu, na sociálních šeteních se bez auta a GPS neobejdete,- obas musíte zastoupit kolegu v pímé obsluné péi o klienta v jejich domácím prostedí (za nemocenskou, paragraf),- po dom...

 • Company Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace in Other
  29.03.2024 Updated on: 02.04.2024

  KONTAKT -  tel.: 606 066 839, e-mail: sarka.benesova@cssj.czPoadavky: osvdení Pracovník sociálních slubách nebo vzdlání dle zákona . 108/2006 Sb.Nástup IHNED...

 • Company KOUSEK NEBE s.r.o. in Other
  29.03.2024 Updated on: 02.04.2024

  1. kontakt e-mailem: kousek.nebe@volny.cz Poadavky: znalost eštiny, loajálnostVhodné i pro absolventyNástup od: dle domluvy...

 • Company Benjamín, příspěvková organizace in Stav
  29.03.2024 Updated on: 29.03.2024

  Poadujeme: splnní kvalifikaních poadavk dle §116 zákona . 108/2006 Sb. o sociálních slubách základní vzdlání + kurz pracovníka v soc. slubách, dobrý zdravotní stav, asovou flexibilitu, základní znalosti s PC. Osobní pedpoklady- empatie, spolehlivost, odolnost vi stresu, ochota se dále vzdlávat. Vhodné i pro absolventy. Výhodou: schopnost vnímat poteby dtí se zdrav. postiením a poskytovat jim potebnou podporu a péi v rámci sociální sluby. Nabízíme smysluplnou a zajímavou práci, monosti dalšího vzdlávání, stabilní pracovní prostedí. ivotopis a motivaní dopis zasílejte elektronicky na e-mail: benjamin.kuncova@seznam.cz. Uzávrka píjmu ivotopis 30.4.24. Vybraní uchazei budou kontaktováni e-mailem nebo telefonicky....

 • Company Občanské sdružení D.R.A.K. in Misto
  29.03.2024 Updated on: 02.04.2024

  Poadavky:-vzdlání sociálního pracovníka dle zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách, ve znní pozdjších pedpis. Jedná se o pozici sociálního pracovníka, NIKOLIV pozici pracovníka v sociálních slubách, - do pracovního pomru me být pijata i osoba, která splní kvalifikaci sociálního pracovníka do 18 msíc od nástupu na pracovní místo (vhodné i pro studenty sociální práce, sociální politiky, speciální pedagogiky nebo píbuzných obor),-uivatelská znalost PC (Word, Excel, internet, e-mail, apod.), znalost eQuip výhodou, -trestní i morální bezúhonnost,-idiský prkaz skupiny B (aktivní idi) PODMÍNKOU.Pracovní nápl:-sociální práce zejména v terénu (Liberecký kraj, prioritn okres Semily) a v ambulanci (Turnov), cílová supina: rodiny s dtmi.-sociální aktivizace uivatele sociální sluby v souladu s jeh...

 • Company Most k naději, z.s. in Liberec
  29.03.2024 Updated on: 30.03.2024

  Úvazek: 1,0Nástup: dle dohodyPracovišt: LiberecNápl práce:Náplní práce je pímá práce s lidmi, kteí jsou ohroeni sociálním vylouením, nebo kteí se do takové situace ji dostali. Terénní pracovník pracuje v pirozeném prostedí klient, pracuje s klienty "na ulici", chodí do squat, apod. Pracovníci programu pomáhají klientm se zlepšením jejich sociální situace (hledání zamstnání, bydlení, ešení finanní situace, …) Poadujeme:- vk min. 21 let- kvalifikace: min. SŠ s maturitou- kurz pracovníka v sociálních slubách dle zákona . 108/2006 Sb. (kvalifikaní kurz lze doplnit po nástupu do zamstnání)- schopnost komunikace a práce s lidmi- schopnost práce v týmu- základy práce na PC - Windows, MS Office, internet- istý trestní rejstík- vyjasnný postoj vi drogámNabízíme:- zázemí dobe profilované organizace ...

 • Company Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. in Liberec
  29.03.2024 Updated on: 30.03.2024

  Sociáln aktivizaní sluby pro seniory a osoby se zdravotním postienímPoadavky:-    vzdlání sociálního pracovníka dle zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách, ve znní pozdjších pedpis. Jedná se o pozici sociálního pracovníka, NIKOLIV pozici pracovníka v sociálních slubách, -    do pracovního pomru me být pijata i osoba, která splní kvalifikaci sociálního pracovníka do 18 msíc od nástupu na pracovní místo (vhodné i pro studenty sociální práce, sociální politiky, speciální pedagogiky nebo píbuzných obor),-    uivatelská znalost PC (Word, Excel, internet, e-mail, apod.), znalost eQuip výhodou, -    trestní i morální bezúhonnost,-    idiský prkaz skupiny B (aktivní idi) PODMÍNKOU.Pracovní nápl:-    sociální práce zejména v terénu (Liberecký kraj, prioritn okres Liberec) a v ambulanci (Libere...

 • Company FOKUS Liberec o.p.s. in Dobre
  29.03.2024 Updated on: 02.04.2024

  Jsme Fokus Liberec o.p.s. - organizace, která od roku 1993 podporuje lidi s duševním onemocnním poskytováním sociálních slueb a jejich zamstnáváním. Pracujeme s metodami zamenými na lovka, uplatujeme principy recovery pístupu a case management. Spolenými silami ešíme nepíznivé zdravotní a sociální situace naších klient v jejich pirozeném prostedí. Popis pracovní pozice:V rámci rozvoje organizace hledáme do terénního týmu kolegu na pozici sociálního pracovníka pro oblast eskolipsko a Novoborsko. Pracovník vykonává terénní sociální práci v souladu se Zákonem 108/2006Sb ve slub Podpora samostatného bydlení. Poskytuje klientm podporu pi procesu zotavení a návratu do bného ivota, pomáhá jim ešit jejich nepíznivou ivotní situaci peván v oblasti bydlení, formou nácvik je uí praktické dovednosti b...

 • Company FOKUS Liberec o.p.s. in Other
  29.03.2024 Updated on: 02.04.2024

  Poadujeme: spolehlivost ve vci pravidelného docházení do zamstnání a samostatnost, rekvalifikaní kurz pro PSS (mono si doplnit po nástupu), P sk.BHlásit se e-mailem nebo telefonicky....

 • Company FOKUS Liberec o.p.s. in Dobre
  29.03.2024 Updated on: 02.04.2024

  Jsme Fokus Liberec o.p.s. - organizace, která od roku 1993 podporuje lidi s duševním onemocnním poskytováním sociálních slueb a jejich zamstnáváním. Aktuáln hledáme do multidisciplinárního týmu pro dti a adolescenty ohroené rozvojem duševního onemocnní kolegu/kolegyni na pozici sociální pracovník/sociální pedagog pro oblast eskolipsko a Novoborsko. Práce je vhodná pro všechny se zájmem o duševní zdraví, se schopností samostatného rozhodování a ochotou rozšiovat své znalosti a kompetence.Popis pracovní pozice:V rámci rozvoje organizace hledáme do multidisciplinárního týmu kolegu/kolegyni na pozici sociálního pracovníka/sociálního pedagoga. Pracovník vykonává sociální práci v souladu se Zákonem 108/2006Sb ve slub Sociální rehabilitace. Jedná se o dynamickou, zodpovdnou a dleitou práci s?dtmi...

 • Company FOKUS Liberec o.p.s. in Liberec
  29.03.2024 Updated on: 02.04.2024

  Popis pracovní pozice:V rámci rozvoje organizace hledáme do terénního týmu kolegu na pozici pracovníka v sociálních slubách pro Liberec a Frýdlant. Pracovník vykonává terénní sociální práci v souladu se Zákonem 108/2006Sb ve slub Podpora samostatného bydlení, poskytuje klientm podporu pi procesu zotavení a návratu do bného ivota, pomáhá jim ešit jejich nepíznivou sociální situaci, formou nácvik je uí praktické dovednosti bného ivota, hájí práva a zájmy lidí s duševním onemocnním, podporuje klienty pi vyizování sociálních dávek a pi jednání s úedními osobami, pomáhá jim pi hledání zamstnání, finanním plánování a ešení dluhové problematiky.Poadujeme:-    ÚSO vzdlání s vyuením, ÚSO s maturitou, VOŠ-    znalost zákona .108/2006 Sb. a legislativy související s poskytováním sociálních slueb-    ...

 • Company Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov in Dobre
  29.03.2024 Updated on: 30.03.2024

  KONTAKTNÍ A TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK PRÁCE S UIVATELI NÁVYKOVÝCH LÁTEK - sluba je urena rizikovým uivatelm alkoholových i nealkoholových návykových látek a jejich blízkým. Obsahuje aktivní vyhledávání cílové populace v pirozeném prostedí, kontaktní práci, poskytování zdravotních a sociálních slueb, poradenství, spolupráci s návaznými slubami a institucemi, vedení píslušné dokumentace a další administrativní innostiÚvazek 1,0 .Poadavky : - min. vk 21 let- ukonené VŠ, VOŠ vzdlání (v dob nástupu) - kvalifikace sociálního pracovníka dle § 110, event. § 115, písm. c, d nebo e, Zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách - schopnost komunikace a práce s lidmi- vyjasnný postoj k návykovým látkám a jejich uivatelm- nehodnotící pístup, schopnost empatie- zdravotní zpsobilost, trestní bezúhonnost-...

 • Company Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov in Prace
  29.03.2024 Updated on: 30.03.2024

  Nápl práce je administrativní innost v sociáln právní ochran dtí, vedení spisové dokumentacePoadujeme:- nejlépe zkušenost a praxi v oblasti SPOD- P skupiny B - aktivní idi- komunikace, spolehlivost, klidný pístup, samostatnost, odpovdnostNabízíme:- benefity zvýhodnných obd- píjemné prostedí- penzijní pipojištní- stabilní práceMonost po ase práce na dobu neuritouPo zkušební dob osobní ohodnoceníTel. kontakt: po - pá 8:30 - 15:00 hod. V pípad zájmu zašlete ivotopis....

 • Company Domov Dolní zámek in Dobre
  29.03.2024 Updated on: 30.03.2024

  DOMOV DOLNÍ ZÁMEK vyhlašuje VÝBROVÉ ÍZENÍ na pracovní pozici SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / SOCIÁLNÍ PRACOVNICE pro sociální slubu domov se zvláštním reimem s cílovou skupinou závislých osob nebo závislostí ohroených v Teplicích nad Metují.Poadujeme: odborná zpsobilost dle zák. 108/2006 S., §116 odst. d); zdravotní zpsobilost a bezúhonnost; samostatnost, zodpovdnost, spolehlivost, trplivost, schopnost empatie, dobré komunikaní schopnosti; dobrou znalost práce na PC (Word, Excel, internet); schopnost samostatné práce i práce v týmu; praxe v sociálních slubách na obdobné pozici výhodou; schopnost analyticky a koncepn myslet; schopnost samostatného rozhodování a ochota nést odpovdnost; ochota ztotonit se s posláním a s hodnotami organizace."lovk pracující s lidmi se závislostmi musí být silnou osobnost...

 • Company Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou in Prace
  29.03.2024 Updated on: 30.03.2024

  Kontakt zasláním ivotopisu na e-mail Petra.sirova@rk.hk.caritas.cz.Nápl práce: - pracovník/ice v sociálních slubách pro cílovou skupinu Senioi/osoby se zdravotním postiením do slueb Týdenní stacioná a Odlehovací sluby- více informací na www.rychnov.charita.cz.Nabízíme: - smysluplnou práci v neziskové organizaci s 30-ti letou tradicí, jejím zizovatelem je Biskupství královéhradecké - pátelské prostedí, vzdlávání na míru- 6 týdn dovolené, sick days, píspvek na obdy- volnoasové benefity.      ...

 • Company PFERDA z.ú. in Prace
  29.03.2024 Updated on: 30.03.2024

  Poadujeme:- min. ukonené stedoškolské vzdlání- znalost práce na poítai (MS Word, Excel, internet, email)- time management- manaerské dovednosti (vedení lidí, motivace, komunikace, spolupráce a vzájemné pochopení, strategické vedení)- zvládat peení sladkého i slaného peiva, dort…- idiský prkaz sk. B- bezúhonnost- psychická odolnost - spolehlivost - smysl pro poádek ve vcech a innostech....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work associate professionals Edit filters