Jobmonitor. Search results for Social work associate professionals

34 Jobs found

Used filters:
 • Social work associate professionalsx
Displaying 1-34 of 34 results.
 • Company Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace in Zborovice
  04.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  pracovišt Zborovice- vyuení, trestní bezúhonnost, doba uritá - zástup po dobu rodiovské dovolené, nejdéle však do 31.5.2021- benefity: 25 dn dovolená + 1 týden dodatková- zájemci zašlou do 14.10.2019 ivotopis na adresu: Domov pro osoby se zdravotním postiením, Hlavní 1, 768 32 Zborovic  nebo elektronicky na: ...

 • Company Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí in Dobre
  04.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  PRACOVNÍCI V SOCIÁLNÍCH SLUBÁCH DO ZAÍZENÍ CHRÁNNÉ BYDLENÍ JOHANNESPOADUJEME: min. vyuen s maturitou, zájem o práci s cílovou skupinou, empatický pístup ke klientm, zodpovdnost, aktivní a svdomitý pístup k ešení pracovních úkol, dobré komunikaní dovednosti, praktické uvaování, zájem uit se novým dovednostem, zruná práce na PC.VÝHODOU: absolvent kurzu pracovník v sociálních slubách, praxe v sociálních slubách s klienty s mentálním postiením.NÁPL PRÁCE: jde o zajištní nepetritého provozu pobytové sluby chránné bydlení pro mue s lehkým a stedn tkým mentálním postiením, rozvoj dovedností klient vedoucí k jejich maximální moné samostatnosti, podpora a doprovázení klient v kadodenních malikostech ivota, plánování inností a prbhu pobytové sluby s klienty.NABÍZÍME: dohodu o provedení práce, neprav...

 • Company NADĚJE in Prace
  04.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Vzdlání dle Zákona . 108/2006 Sb. O sociálních slubách. Trestní bezúhonnost, dobrý zdravotní stav, schopnost týmové spolupráce, komunikativnost, trplivost. Zajištní sociální rehabilitace  innostmi, které smují k dosaení samostatnosti, nezávislosti a sobstanosti klient, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností pro zvládání pée o vlastní osobu, posilováním návyk a nácvikem výkon bných, pro samostatný ivot nezbytných inností. Jedná se o terénní slubu se zázemím kanceláe a dalších prostor. Individuální plánování, aktivizaní terapie, sociální poradenství, zavádní Standard kvality. Vedení evidence pée, dokumentování innosti, práce v programu CYGNUS/eQuip, P B. Pracovní doba PO-PÁ v rozmezí 8:00 -17:00. Pracovní smlouva na dobu uritou s pedpokladem dalšího prodlouení. Zašlete CV ...

 • Company NADĚJE in Prace
  04.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Vzdlání VOŠ nebo VŠ sociální práce dle Zákona . 108/2006 Sb. O sociálních slubách. Trestní bezúhonnost, dobrý zdravotní stav, schopnost týmové spolupráce, komunikativnost, trplivost. Zajišování komplexní sociální a terapeutické innosti uivatel v chránném bydlení. Individuální plánování, aktivizaní terapie, sociální poradenství, zavádní Standard kvality. Vedení evidence pée, dokumentování innosti, práce v programu CYGNUS, P B. Jedná se o denní a noní 12hodinové smny vetn víkend a svátk. Pracovní smlouva na dobu uritou s pedpokladem dalšího prodlouení. Zašlete CV na e-mail: Dovolená navíc, stravování na pracovišti....

 • Company Charita Valašské Meziříčí in Prace
  04.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/CE DO DENNÍHO CENTRAPOADUJEME: o bude se vám hodit samostatnost, spolehlivost, zodpovdnost, flexibilita, sociální cítní, psychická odolnost a pozitivní pístup bez pedsudk vi lidem bez domovao neobejdete se bez istého trestního rejstíku, dobrého zdravotního stavu, idiské oprávnní sk. "B"  je výhodou.     NÁPL PRÁCE:o stanete se naším klíovým zamstnancem pro poskytování odborné pomoci klientm, kteí se dostali do nepíznivé situace spojené se ztrátou bydlenío povedete jednání se zájemci o slubu, budete provádt sociální šetení, uzavírat smlouvy a podílet se na individuálním plánování prbhu slubyo budete se vnovat pímé práci s klienty, mapovat jejich poteby v rzných oblastech, vést podprné a motivaní rozhovory,  zprostedkujete kontakt na další návaznou pomoc a také mete dlat d...

 • Company Zámek Břežany, příspěvková organizace in Misto
  03.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Trestní bezúhonnost, samostatnost, spolehlivost, zodpovdnost, týmová spolupráce, organizaní schopnostiMísto výkonu práce: Chránné bydlení Šanov Pracovní doba:    ranní smna: od 6.00 hodin do 14.00.00 hodin     odpolední smna: od 13.00 hodin do 21.00 hodin    denní smna v sobotu, v nedli: od 8.30 hodin do 20.30 hodin    Vaše písemné ádosti doplnné o strukturovaný ivotopis budou pijímány nejpozdji do 20.10.2019...

 • Company Diecézní charita Brno in Břeclav
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  30.9.2019 - KONTAKT: Jandová Olga, tel.: 737 230 854, e-mail: . Terénní peovatelská sluba, poskytování podpory a pomoci rodinám, které se nacházejí v nepíznivé sociální situaci, s cílem zachovat nebo obnovit jejich plnohodnotné fungování. Min. VOŠ sociální zamení, vhodné i pro absolventy, P sk. B - aktivní idi, znalost MS Office, asová flexibilita, trestní bezúhonnost.Místo výkonu práce: Mikulov...

 • Company Občanská poradna Jihlava in Prace
  03.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Poadujeme:- vzdlání v sociální oblasti (dle zákona . 108/2006 Sb.)- schopnost komunikativního a vstícného jednání- schopnost a zájem pracovat s lidmi- schopnost pijmout poslání a vize organizace a obanského poradenství- schopnost uit se nové vci- otevenost k práci se sebou samým- znalost práce na PC- trestní bezúhonostVáš profesní ivotopis s motivaním dopisem v rozsahu max. jedné strany a estné prohlášení o beztrestnosti zasílejte do 13. íjna 2019 e-mailem na dresu: ....

 • Company Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú. in Dobre
  03.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Pro poskytování sociální rehabilitace dosplým lidem s tlesným a kombinovaným postiením hledáme do pracovního týmu centra ARPIDA v eských Budjovicích kolegu/kolegyni s kvalifikací pracovník v sociálních slubách nebo sociální pracovník na plný pracovní úvazek (1,0). Více informací o sociální rehabilitaci najdete v piloeném letáku nebo na webových stránkách centra ARPIDA. Pracovní nápl: naplování poslání sociální rehabilitace, cílená podpora a pravidelný nácvik sociálních a funkních dovedností dosplých lidí s kombinovaným postiením dleitých pro jejich samostatný a nezávislý ivot, sobstanost a sebeobsluhu, komunikace a sociální práce s uivateli, s rodii a zákonnými zástupci uivatel, spolupráce s týmem centra ARPIDA a s pracovníky dalších úad a institucí. Poadujeme: profesní a osobnostní pedpok...

 • Company Elim Opava, o.p.s. in Dobre
  03.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  KO: Strukturovaný ivotopis a motivaní dopis zasílejte Mgr. Alen Peterkové na e-mail: do 10. 10. 2019. Pro bliší informace volejte: 775 591 986. Vybraní uchazei budou pozváni k osobnímu pohovoru.Poadujeme: - kvalifikace dle zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách, tj. VŠ nebo VOŠ, - orientaci v oblasti sociálních slueb a sociáln – právní ochrany dtí,- velmi dobré organizaní a komunikaní schopnosti, iniciativní a vstícný pístup ke klientmsluby, schopnost samostatné a zodpovdné práce, schopnost práce v týmu- uivatelská znalost práce na PC- trestní bezúhonnost a zdravotní zpsobilost- idiský prkaz sk. B (aktivní idi)Nabízíme: - zázemí stabilní organizace Elim Opava, o.p.s.,- plný pracovní úvazek 40 hod. týdn, 25 dn dovolené- nástupní plat 20 500,- K/msín, po zkušební dob navýšení dle vzdlá...

 • Company Rodeza, z.s. in Misto
  03.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  Místo výkonu práce: Generála Svobody 280/24, Šumbark, 736 01 Havíov1. kontakt e-mailem: Poadujeme odbornou zpsobilost dle § 110/4 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách (vyšší odborné vzdlání nebo VŠ se zamením sociální práce, sociální pedagogika apod.), nutný kultivovaný písemný projev...

 • Company Nová Šance, z.s. in Koblov
  03.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  Místo výkonu práce: Ostrava Koblov, areál bývalých kasáren1. kontakt: e-mailem zaslat strukturovaný ivotopis na Práce v Azylovém dom na pozici pracovník/ice v sociálních slubách.Práce v nepetritém provozu na 12 hod smny. Poadavky:- Kurz pracovníka v sociálních slubách (monost absolvování v prbhu pracovního pomru) - idiský prkaz B- Bezúhonnost, pracovitost, empatie, fyzická zdatnost pro práci v terénu Zamstnanecké výhody:- vzdlávání, - stravenky, - SICK DAY,  - úast na firemních akcích ...

 • Company Nová Šance, z.s. in Koblov
  03.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  Místo výkonu práce: Ostrava Koblov, areál bývalých kasárenKontakt: emailem, osobn, na výbrovém ízeníStrukturovaný ivotopis na email: Kurz pracovníka v sociálních slubách idiský prkaz BPráce v Azylovém dom na pozici pracovník v sociálních slubáchPráce v  nepetritém provozu na 12 hod smny Bezúhonnost, pracovitost, empatie, fyzická zdatnost pro práci v terénu Benefity: vzdlávání, úast na firemních akcích ...

 • Company Spolu pro rodinu, z.s. in Misto
  03.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  Místo výkonu práce: Ostrava1. kontakt: strukturovaný ivotopis a motivaní dopis, pípadn relevantní reference, prosím zasílejte e-mailem na adresu: , do pedmtu uvete "výbrové ízení a název pozice". Výbrové ízení je dvoukolové, k ústnímu pohovoru budou pozváni pouze vybraní kandidáti a kandidátky. Oznámení o negativním výsledku výbrového ízení zasíláme pouze na vyádání e-mailem. Vyhrazujeme si právo výbrové ízení prodlouit, pípadn neobsadit pracovní místo v pípad, e uchazei nenaplní poteby a oekávání organizace. Spolu pro rodinu, z.s. si vyhrazuje právo na vyazení pihlášek, které nebudou odpovídat poadovaným náleitostem. Vámi zaslané informace budouSpolu pro rodinu, z.s. zpracovávány pouze po dobu výbrového ízení na výše uvedenou pozici, tj. do obsazení pracovního místa.Popis pracovní pozice:...

 • Company SeneCura SeniorCentrum HŠH a.s. in Prace
  03.10.2019 Updated on: 06.10.2019

  Nápl práce:-sociální šetení a zabezpeení sociální agendy vetn ešení sociáln právních problém-sociáln právní poradenství-vyjednávání se zájemci o slubu i se stávajícími klienty-evidence kontakt pro píjem nových klient-sociální poradenství klientm - pop. rodinným píslušníkm-jednání s úady, s opatrovníky klient-zabezpeení základní soc. agendy, kontrola aktuálnost Standard kvality sociálních slueb, návrh jejich aktualizacíPoadavky:-vzdlání odpovídající poadavkm na odbornou zpsobilost k výkonu sociálního pracovníka dle zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách, -pedchozí pracovní zkušenosti výhodou-schopnost komunikovat s rznorodou a širokou skupinou osob a umt reagovat na jejich potebyZpsob kontaktu: telefonicky nebo emailem....

 • Company Bunkr, o. p. s. in Prace
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Jedná se o program Sluby pstounm v Tinci.Poadujeme - VOŠ nebo VŠ vzdlání sociální, min. vk 23 let, trestní bezúhonnost a zdravotní zpsobilost, doloitelná praxe v oboru sociální práce min. 1 rok (velkou výhodou je praxe s rodinami), psychická odolnost, aktivní pístup a znalost vlastních hranic, schopnost "být v kontaktu" s klienty a otevené komunikace, ochotu pracovat v terénu, P sk. B, dobrý mluvený i psaný projev, uivatelská znalost práce na PC, asová flexibilita (práce peván v odpoledních hodinách), schopnost samostatné i týmové práce.Strukturovaný ivotopis a vyplnný dotazník (ke staení na nás/kariéra) zaslat nejpozdji do 31. 10. 2019 na e-mailovou adresu: Pracovišt: Tinec...

 • Company Slezská diakonie in Misto
  03.10.2019 Updated on: 06.10.2019

  Místo výkonu práce: SILOE Ostrava, domov se zvláštním reimem, Rolnická 55, Ostrava-Nová Ves1. kontakt: zašlete prosím ivotopis vetn motivaního dopisu paní Veronice Sasynové na e-mail nejpozdji do 3.10.2019. Do pedmtu e-mailu prosím uvete "Výbrové ízení-SILOE". Vybráni zájemci budou na základ zaslaných ivotopis a motivaních dopis pozváni k výbrovému ízení, které se uskutení 7. 10. 2019.Jaká je naše pedstava o Vás?- Máte pozitivní a empatický vztah ke starým lidem, jste komunikativní, psychicky odolní.- Jste schopni týmov spolupracovat s kolegy, i pracovat samostatn.- Jste pracovití a chcete se dále vzdlávat.- Jste trestn bezúhonní. - Splujete kvalifikaní poadavky dle §116, písm. a) zákona .108/2006 Sb., o sociálních slubách.- Jste samostatní, flexibilní, empatití a trpliví.Co bude Vaší náp...

 • Company Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. in Misto
  03.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  z: 25.9.2019Poadujeme:- VŠ/VOŠ vzdlání v oborech, která jsou v souladu se zákonem . 108/2006 Sb., o sociálních slubách (sociální práce, speciální pedagogika, psychologie atd.)- Praxe v sociálních slubách nutná!!!- Znalost zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách,- Znalost MS Office - pokroilý uivatel,- Osobní vlastnosti - samostatnost, flexibilita, psychická odolnost, - Organizaní a koordinaní schopnosti- Schopnost práce v týmu- Trestní bezúhonnost,- idiské oprávnní sk. BNabízíme:- 1 pracovní místo - úvazek 1,0, pracovní smlouva na dobu uritou, poté prodlouení - Monost osobního rstu a rozvoje,- Zázemí firmy s dlouholetou historii,- Nástupní mzda: od 22.000,- dle zkušeností.Pedpokládaný nástup: 1.11.2019Zamstnanecké výhody: 25 dn dovolené, odmny zamstnanc, stravenky, sick dayKontakt: ivo...

 • Company Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. in Misto
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Místo výkonu práce: Bozdchova 1792/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 21. kontakt e-mailem do 25.10.2019 s ivotopisem a prvodním dopisem - Do pedmtu e-mailu uvete "V - sociální pracovník DPC".Poadujeme:- VŠ vzdlání v oborech, která jsou v souladu se zákonem . 108/2006 Sb., o sociálních slubách (sociální práce, speciální pedagogika, psychologie atd.)- Praxe v sociálních slubách nutná!!!- Znalost zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách,- Znalost MS Office - pokroilý uivatel,- Osobní vlastnosti - samostatnost, flexibilita, psychická odolnost, - Organizaní a koordinaní schopnosti- Schopnost práce v týmu- Trestní bezúhonnost,- idiské oprávnní sk. BNabízíme:- 1 pracovní místo - úvazek 1,0, pracovní smlouva na dobu uritou, poté prodlouení - Monost osobního rstu a rozvoje,- Zázemí firmy s dl...

 • Company Oblastní charita Hradec Králové in Hradec
  03.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  PRACOVNÍK / PRACOVNICE V SOCIÁLNÍCH SLUBÁCH - PP na dobu uritou (do 5.4.2020),  nástup 1.11.2019- Nápl práce: komunikace s rznorodou klientelou (nemocní, závislí, rzného vku atd.), zajištní bezpeného prbhu sluby, ešení konfliktních situací, praktické poskytování inností (nap. píjem a evidence klient, píjem plateb, výdej lkovin, monitoring dodrování provozního ádu, úklid…), vedení evidence poskytnutých inností a prbhu sluby, úast na poradách týmu, supervizíchPoadujeme: zpsobilost dle Zákona 108/2006 Sb. o sociálních slubách, praxe v sociálních slubách výhodou, trestní bezúhonnost, zdravotní zpsobilost pro práci v nepetritém provozu/ práci v noci, idiský prkaz sk. B, aktivní idi, znalost práce na PC, samostatnost, spolehlivost, týmovost, komunikaní a organizaní dovednosti, ochotu ztotonit se...

 • Company Věra Kosinová in Prace
  03.10.2019 Updated on: 06.10.2019

  PRACOVNÍK / PRACOVNICE V SOCIÁLNÍCH SLUBÁCH (CHRÁNNÉ BYDLENÍ)- PP  dobu uritou do 31.12. 2020 s pedpokládaným prodlouením od 1.1.2021; nástup moný ihned- Kvalifikaní pedpoklady: Minimáln stedoškolské vzdlání sociálního nebo pedagogického smru, píp. absolvování  akreditovaného kvalifikaního kurzu - kurz se nepoaduje u osob, které získaly zpsobilost k výkonu zdravotnického povolání (splnní odborné zpsobilosti v souladu se zákonem 108/2006 Sb.)- Nápl práce: práce s dosplými klienty s mentálním a kombinovaným postiením v rámci sluby chránného bydlení- Poadujeme:  kladný vztah k cílové skupin uivatel, bezúhonnost, schopnost práce v týmu, samostatnost, spolehlivost, flexibilitu, kreativitu, znalost práce s PC, výhodou je praxe v oboru, zkušenosti v oblasti výtvarných, hudebních a jiných zájmovýc...

 • Company Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace in Cheb
  03.10.2019 Updated on: 06.10.2019

  Místo výkonu práce: Americká 2176/52, 350 02 Cheb. Pracovní pomr na dobu uritou (1 rok) - poté moné pevedení na dobu neuritou. Nástup moný ihned. Vhodné i pro absolventy. Platové ohodnocení: 22.800,- K a 34.320,- K (hrubý msíní plat se odvíjí od zaazení do platového stupn - podle praxe). Pracovní doba: Po-Pá 7:00-15:30 h + nepravideln Po i St 8:00-16:30 h. Nápl práce: ešení sociáln právních a sociáln zdravotních problém uivatel, sociální práce, anamnézy, poradenství, jednání se soudy, správními orgány a jinými organizacemi v zájmu uivatel, poskytování dílí sociální pomoci uivatelm Domova, provádní dílího sociálního šetení u uivatel Domova a zájemc o slubu, vedení dokumentace uivatel Domova, zajišování informací a odborných podklad pro sociální práci vetn jejich zpracování. Poadujeme: minim...

 • Company Za sklem o.s. in Dobre
  03.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Kontakt: Školníková Martina Mgr., tel.: 603 228 402, e-mail: Nápl práce: pímá práce s osobami s poruchou autistického spektra v individuální a skupinové práciPoadavky: ukonené vysokoškolské vzdlání v oboru soc. práce, dobré komunikaní a organizaní schopnosti, smysl pro odpovdnost, samostatnost a pelivost.Zamstnanecké výhody: Monosti dalšího vzdlávání, 25 dní ádné dovolené...

 • Company Pečovatelská služba města Mladá Boleslav in Misto
  03.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  Místo výkonu práce:Na Radoui .p. 1081Mladá Boleslav II293 01  Mladá Boleslav 1Prvotní kontakt: tel.: 703 849 981, e-mail: nebo osobnNápl práce:- odpovdnost za provoz sluby po stránce odborné, metodické a provozní- odpovdnost za kvalitní a operativní sociální sluby- plánování prbhu poskytování sociální sluby vetn jejího hodnocení podle osobních cíl, poteb a schopností klient- vedení, motivace, kontrola a hodnocení zamstnanc- provádní sociálního šetení u potebných klient- sestavování msíních rozpis slueb, vedení povinné dokumentacePoadujeme:- VOŠ/VŠ se sociálním zamením - zdravotní prkaz- zájem o práci s cílovou skupinou- aktivní uívání idiského oprávnní skupiny B- znalost práce na PC - základní uivatelská úrove- komunikativnost, schopnost vést kolektiv- samostatnost a zodpovdnost     Zamst...

 • Company Město Kutná Hora in Prace
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Poadavky na odborného hodnotitele projekt na provoz registrovaných sociálních slueb:a) vysokoškolské vzdlání a praxe minimáln 5 let v oblasti poskytování registrovaných sociálních slueb, b) praxe alespo 2 roky s hodnocením projekt v oblasti registrovaných sociálních slueb nebo praxe alespo 2 roky s administrací projekt v oblasti registrovaných sociálních slueb, c) uchaze není prokazateln ve stetu zájm: není zamstnancem, lenem statutárního orgánu adatele nebo poskytovatele registrovaných sociálních slueb, který psobí na území ORP Kutná Hora; není lenem orgánu, který participuje/rozhoduje o rozdlování finanní podpory na poskytování registrovaných sociálních slueb psobících území ORP Kutná Hora, d) uchaze doloí profesní ivotopis, e) uchaze prokáe svou bezúhonnost, dodaten po úspšn absolvované...

 • Company Psychiatrická nemocnice Kosmonosy in Misto
  03.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Nabízíme volné pracovní místo zdravotn sociálního pracovníka. Poadujeme: studijní obor se zamením na sociální práci + osvdení zdravotnického pracovníka bez odborného dohledu (tzv.registrace), není podmínkou.Bliší informace poskytne Mgr. Francová na tel.. 326 715 704. Nabídky vetn CV zasílejte na email:...

 • Company Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb in Misto
  03.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  Místo výkonu práce:Nová .p. 303294 42  LuštnicePrvotní kontakt: tel.: 733 736 490, e-mail: Poadujeme: SOU, SOŠ, akreditovaný kvalifikaní kurz pracovníka v sociálních slubách (není podmínkou, lze si dodlat bhem zamstnání), bezúhonnost, zdravotní zpsobilost, flexibilita, zájem o práci se seniory, komunikativnost. Nástup moný ihned.Nabízíme: stabilní zázemí, píjemné pracovní prostedí, velmi dobrý pracovní kolektiv, osobní ohodnocení po zapracování, mimoádné odmny, píspvky z FKSP na: stravování, penzijní nebo ivotní pipojištní, kulturní a spoleenské akce, pobytové zájezdy apd., podporujeme další vzdlávání a osobní rozvoj, na vzdlávání finann pispíváme. Platové ohodnocení dle Naízení vlády 341/2017 Sb. v platném znní.Strukturovaný ivotopis se souhlasem se zpracováním osobních údaj zasílejte na ...

 • Company Oblastní charita Liberec in Prace
  02.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  Do Domova pro matky s dtmi v tísni - Domova sv. Anny pijmeme pracovníka/ci v sociálních slubách, nástup moný ihned. Výhodou vzdlání v souladu se zákonem . 108/2006 Sb. o sociálních slubách (minimáln stedoškolské vzdlání + kvalifikaní kurz pracovníka v sociálních slubách). Kurz mono doplnit pi zamstnání. Jedná se o nepetritý provoz, nabízíme píplatky za práci v noci a o víkendu, prémie, stravenky a další zamstnanecké výhody. ivotopis posílejte na ...

 • Company Úřad práce České republiky in Prace
  02.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Hlavní nápl innosti:-    vedení ízení o ádosti o poskytnutí píspvku na péi a dávek osobám se zdravotním postiením -    pijímání ádostí, zakládání a vedení ucelené podkladové dokumentace adatel vetn ovování a došetování podklad a údaj pro správní ízení-    práce se adateli v nepíznivé ivotní situaci-    poskytování poradenství v agend dávek osobám se zdravotním postiením-    sociální šetení v pirozeném prostedí adatele-    rozhodování o dávkách píspvek na péi-    komunikace s dalšími subjekty ve vci píspvku na péi a situace adatele-    kontrola vyuívání píspvku na péiKvalifikaní a další poadavky:-    kvalifikace dle zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách tj. ukonené vyšší odborné vzdlání sociálního smru pop. VŠ v sociální oblasti (v oborech vzdlání zamených na sociální práci a sociální...

 • Company Město Nový Bor in Misto
  02.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Místo výkonu práce: Nový BorCharakteristika pracovní pozice:- výkon státní správy na úseku sociáln-právní ochrany dtíPoadavky:- vysokoškolské vzdlání dle § 110 zák. íslo 108/2006 Sb. o sociálních slubáchzískané studiem v bakaláském, magisterském nebo doktorském studijnímprogramu zamenému na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku,sociální péci, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovanémpodle zvláštního právního pedpisunebovyšší odborné vzdlání získané absolvováním vzdlávacího programuakreditovaného podle zvláštního právního pedpisu v oborech vzdlánízamených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociálnía humanitární práci, sociální práci, sociáln právní innost, charitní a sociálníinnost- vysoké pracovní nasazení a odolnost vi s...

 • Company MĚSTO ČESKÁ LÍPA in Misto
  02.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Charakteristika pracovní pozice: zajišování sociáln-právní ochrany dtí dle zákona. 359/1999 Sb., o sociáln-právní ochran dtí, ve znní pozdjších pedpis, na území správního obvodu msta eská Lípa, jakoto obce s rozšíenou psobností podle pílohy . 2 k zákonu . 314/2002 Sb., ve znní pozdjších pedpis Druh práce: referentka / referent sociáln-právní ochranyMísto výkonu práce:Mstský úad eská LípaPlatové podmínky a platové zaazení: 10. - 11. platová tída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zaazenému vykonávanému druhu práce (platová tída je v tarifním rozptí od 19 760 do 32 290 K podle zápotu let odborné praxe), osobní píplatek dle ust. § 131 zákoníku práce, zvláštní píplatek dle ust. § 129 zákoníku prácePedpokládaný termín nástupu:    01.11.2019, pop. dle dohodyPracovní pomr bude ...

 • Company Město Lovosice in Lovosice
  02.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  místo výkonu práce: Školní .p. 407/2, 410 02  Lovosice 2 a území obce s rozšíenou psobností.Specifikace zamení innosti sociální pracovnice/sociálního pracovníka orgánu sociáln-právní ochrany dtí:- ochrana práv dítte na píznivý vývoj a ádnou výchovu, ochrana oprávnných zájm dítte, vetn ochrany jeho jmní, psobení k obnovení narušených funkcí rodiny- vedení spisové dokumentace a provádní archivace- poskytování sociáln-právního poradenství- zpracování statistických údaj na úseku pée o dít- spolupráce se státními orgány a obecními úady, poskytovateli zdravotních slueb, se školami, školskými zaízeními, s obanskými sdrueními, církvemi, charitativními a jinými organizacemi- poádání pípadových konferencí- podávání návrh soudu a výkon funkce opatrovníka/poruníka dítte- plnní úkol vyplývající z povin...

 • Company Farní charita Lovosice in Misto
  02.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  pijmeme pracovníka v sociálních slubách v azylovém dom pro eny a matky s dtmi. Náplní práce je rutinní práce pi vytváení, prohlubování a upevování základních hygienických a pracovních návyk a pi péi o uivatele cílové skupiny. Pracovní doba je ve smnném provozu, denní smna - noní smna - vdy od 7,00 - 19,00 hod., 19,00 - 7,00 hod.Pracovní místo bude obsazeno na základ výbrového ízení.ivotopisy a motivaní dopisy zasílejte na e mail: ...

 • Company Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace in Hranice
  02.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  AKTUALIZACE 25.9.2019První kontakt písemný- profesní ivotopisy s uvedením telefonního ísla a e-mailu zasílejte personalistovi p. Dadákovi na e-mail: nejpozdji do 20.10.2019- kontaktní osoba pro dotazy : Mgr. Jana Kotková, tel. 731 447 453MÍSTO VÝKONU PRÁCE:- Dukelská 436/15, Poradna pro rodinu JeseníkZAMSTNAVATEL POADUJE:- kvalifikaní pedpoklady dle §110 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách - pozice sociální pracovník a §49a zákona . 359/1999 Sb., o sociáln-právní ochran dtí, vše v platném znní, VŠ vzdlání ukonené minimáln bakaláskou státní zkouškou- znalost zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách a zákona . 359/1999 Sb., o sociáln-právní ochran dtí, vše v platném znní- znalost problematiky domácího násilí a souvisejících právních pedpis,- výhodou praxe v oblasti sociáln-právní...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work associate professionals Edit filters