Jobmonitor. Search results for Social work associate professionals

48 Jobs found

Used filters:
 • Social work associate professionalsx
Displaying 1-48 of 48 results.
 • Company Úřad práce České republiky in Prace
  05.06.2020

  Pracovišt Kromí - Úad práce eské republiky - Krajská poboka ve Zlín, Kontaktní pracovišt Kromí- Hlavní nápl innosti: Poskytovat pomoc a podporu osobám v nepíznivé sociální situaci prostednictvím píspvku na péi a dávek osobám se zdravotním postiením, poskytovat základní sociální poradenství o monostech ešení nepíznivé sociální situace. Pijímání ádostí o píspvek na péi a dávek osobám se zdravotním postiením, napomáhání pi vyplování ádostí, vedení ízení ve vci poskytnutí dávek. Vykonávání terénní sociální práce – provádní sociálního šetení za úelem posouzení schopnosti samostatného ivota v pirozeném sociálním prostedí. Rozhodování o píspvku na péi a dávkách osobám se zdravotním postiením. Vykonávání kontrolní innosti vyuívání píspvku na péi a dávek poskytovaných osobám se zdravotním postiením...

 • Company Nový domov, příspěvková organizace in Misto
  04.06.2020

  Charakteristika vykonáváné práce:Vedení a kontrola pracovník v sociálních slubách v pímé obsluné péi, které obnáší organizování poskytované sociální sluby. Plánování prbhu poskytování sociální sluby vetn jejího hodnocení podle osobních cíl, poteb a schopností uivatele - metodické vedení klíových pracovník. Zajišování patiné úrovn a kvality poskytované sluby podle stanovených postup.Provádní sociálního šetení osob v nepíznivé situaci, analýza situace a poskytování navazujícího sociálního poradenství k jejímu ešení. Výkon sociální práce na dané ásti sluby - vedení osobních spis klient, smluv, píjm apod.Poadavky a poadované doklady:odborná zpsobilost dle zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách - minimáln vyšší odborné vzdlání v sociální práci (kvalifikované poadavky dle § 110)osobní bezúh...

 • Company Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace in Prace
  04.06.2020

  Pedloení Výpisu z TR. Nejlépe Kurs pro Pracovníka v sociálních slubách, ale je mon kurs absolvovat pozdji. Jedná se o nepetritý provoz a práce spojené s péí o klientky DOZP dosplé eny s mentálním a kombinovaným ZP. Na adrese Erbenova 21, Jablonecké Paseky a Lesní 27a, JBC. Seznamte se na našich webovkách: .Kontakt: osobn na adrese zamstnavatele od 8:00 do 15:00 hodin, e-mailem nebo telefonicky v pracovní dny od  8:00 do 15:00 hodin...

 • Company Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace in Dobre
  04.06.2020

  Popis práce: poskytování telefonické krizové intervence, základní telefonické sociální poradenství, uivatelská a provozní administrativa.Poadujeme: VOŠ nebo VŠ vzdlání v sociálním oboru, výcvik v telefonické krizové intervenci, uivatelskou znalost práce na PC, dobré komunikaní a organizaní schopnosti, empatický pístup, samostatnost a zodpovdnost, trestní bezúhonnost, ochota se dále vzdlávat.Výhodou: praxe v oblasti práce na lince dvry nebo jiných sociálních slubách.Nabízíme: práci se smysluplným cílem v kolektivu, týmové supervize, dobré technické i provozní zázemí, monost dalšího odborného rstu.Mzda 150,- K/hod. + 500,- K píplatek za svátekStrukturovaný profesní ivotopis pošlete na adresu: " target="_blank" rel="nofollow">...

 • Company Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace in Dobre
  04.06.2020

  Popis práce:- poskytování telefonické krizové intervence- základní telefonické sociální poradenství- uivatelská a provozní administrativaPoadujeme:- VOŠ nebo VŠ vzdlání v sociálním oboru- kurz telefonické krizové intervence (nebo kurz komplexní krizové - intervence)- uivatelskou znalost práce na PC- dobré komunikaní a organizaní schopnosti- empatický pístup- samostatnost a zodpovdnost- trestní bezúhonnost- ochota se dále vzdlávatVýhodou:- praxe v oblasti práce na lince dvry nebo jiných sociálních slubáchNabízíme:- práci se smysluplným cílem v píjemném kolektivu- týmové a individuální supervize- dobré technické i provozní zázemí- monost dalšího odborného rstu, vzdlávání- píplatky dle zákoníku práce- 5 týdnu dovolenéPoloviní úvazekPracovní pomr na dobu uritou 31.3.2022, potom monsot pokraová...

 • Company MCU KOLOSEUM, o.p.s. in Liberec
  04.06.2020

  Druh práce: sociální pracovník / sociální pracovnice Osobní asistenceMísto výkonu práce: LiberecPracovní úvazek: plný, ástenýKvalifikaní pedpoklady:-    zpsobilost k právním úkonm-    trestní bezúhonnost-    zdravotní zpsobilost-    vysokoškolské píp. vyšší odborné vzdlání v sociální oblasti dle § 110 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách v platném znníPoadavky:-    komunikativnost a schopnost empatie-    odpovdnost, spolehlivost, vstícnost a asová flexibilita-    schopnost pracovat v týmu-    uivatelská znalost práce na PC (Word, Excel, internet, e-mail atd.)-    ochota cestovat (zejména v rámci Liberce a ORP Liberec)Nabízíme:-    smysluplnou práci v neziskovém sektoru se zamením na seniory a osoby se zdravotním postiením-    píjemný pracovní kolektiv-    monost dalšího profesního r...

 • Company Centrum Kociánka in Prace
  03.06.2020 Updated on: 04.06.2020

  Poadujeme:- úplné stední vzdlání ukonené maturitou + osvdení o absolvování kurzu pracovníka v sociálních slubách, pop. úplné stední vzdlání s maturitou zamené na sociální oblast a práci- praxe v sociálních slubách je výhodou- aktivní a pozitivní pístup, zodpovdnost- trplivost, schopnost komunikace s handicapovanými uivateli a jejich rodinami- empatie a zodpovdnost- P sk. B výhodouPopis pracovní pozice:- pée o osoby s tlesným, mentálním nebo kombinovaným postiením nebo o osoby s poruchou autistického spektra- sledování poteb uivatel, pomáhání pi nácviku jednoduchých denních inností- dopomoc pi osobní hygien a oblékání, podpora sobstanosti uivatel- napomáhání pi vytváení základních sociálních a spoleenských kontakt a uspokojování psychosociálních poteb- spolupracuje pi tvorb plánu pée, denní...

 • Company FOKUS Vysočina, z.ú. in Prace
  03.06.2020 Updated on: 04.06.2020

  Poadujeme: vzdlání odpovídající poadavkm na odbornou zpsobilost k výkonu sociálního pracovníka dle zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách, § 110 ( NE rekvalifikaní kurz pracovník v sociálních slubách), P sk. B - aktivní idi podmínkou, trestní bezúhonnost, ochotu uit se nové vci, výhodou zkušenost pímé práce s lidmi s duševním onemocnním.Nabízíme: práce v respektované organizaci, práce pod supervizí a monost dalšího vzdlávání, pátelský tým, prostor pro realizaci vlastních nápad (destigmatizaní kampan, pednášky).ivotopis a motivaní dopis zašlete do 19.4.2019 na e-mail: ...

 • Company Renarkon, o. p. s. in Ostrava
  03.06.2020 Updated on: 04.06.2020

  Pracovišt: Terénní program Ostrava, Zengrova 69, O - VítkoviceKontakt e-mailem: Poadované dovednosti: Min. vk 21 let, splnní podmínky zákona .108/2006 Sb. na pozici pracovník v sociálních slubách, istý trestní rejstík, empatie, orientace v drogové problematice, pipravenost uit se a rozšiovat si vzdlání, schopnost týmové spolupráce, idiský prkaz sk. B výhodu, základní znalost práce s PC, pedchozí dobrovolnická nebo zamstnanecká praxe výhodou.Nabízíme:Zázemí zavedené neziskové organizace, monost profesního a osobního rstu, vzdlávání, monost seberealizace, 5 týdn dovolené, stravenky, píspvek na PP, okování proti VBH a VCH....

 • Company REMEDIA PLUS z.ú. in Misto
  03.06.2020 Updated on: 04.06.2020

  2.6.2020 - KONTAKT: zaslat ivotopis a motivaní dopis do 22.6.2020 na e-mail: , tel.: 736 489 606 (volat 7-15). Sociální pracovník v domov se zvláštním reimem a odlehovacích slueb, vedení dokumentace. Min. VOŠ, i absolvent, obor sociální práce nebo sociální politika, sociální pedagogika, sociální pée, sociální patologie, speciální pedagogika, praxe výhodou, znalost problematiky osob s demencí výhodou, P sk. B výhodou, komunikativnost, zodpovdnost.Místo výkonu práce: BeclavK ivotopisu pidejte následující souhlas se zpracováním osobních údaj, který mete vzít kdykoli  zpt: Odesláním ivotopisu souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých mých osobních údaj. Ty budou zpracovány v souladu s naízením Evropského parlamentu a Rady EU . 2016/679 o ochran fyzických osob v souvislosti se zpracováním ...

 • Company Charita Valašské Meziříčí in Prace
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI - AZYLOVÝ DM PRO MATKY S DTMICo Vás u nás eká:o stanete se naším klíovým zamstnancem pro sociální práci v Azylovém dom pro matky s dtmi o budete komunikovat s klientkami i leny týmuo pomete klientkám hledat ešení jejich situace, budete podporovat jejich samostatnost                             a sobstanost pi zvládání výchovy dtí a péi o domácnosto pomete jim s hledáním bydlení, práce nebo s vyizováním dáveko povedete jednání se zájemci o slubu, budete provádt sociální šetení, budete uzavírat smlouvyo oekáváme samostatnost, spolehlivost, zodpovdnost, schopnost týmové spolupráce, sociální cítní a porozumní o výhodou me být zkušenost v práci s cílovou skupinouo neobejdete se bez vysokoškolského nebo vyššího odborného vzdlání v oboru sociální práce, orientace v Zákon o soc...

 • Company Charita Valašské Meziříčí in Prace
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Co Vás u nás eká:o stanete se naším klíovým zamstnancem pro sociální práci v domov pro 29 klient o budete komunikovat s klienty, rodinnými píslušníky i leny týmu. Pomete klientm, aby i nadále zstali v kontaktu s rodinou a okolním dnímo povedete jednání se zájemci o slubu, budete u klient provádt sociální šetení, budete s nimi uzavírat smlouvyo budete se podílet na organizaci a realizaci aktivizaních innosti pro naše klientyo oekáváme samostatnost, spolehlivost, zodpovdnost, schopnost týmové spolupráce, sociální cítní a porozumní o výhodou me být zkušenost v práci s cílovou skupinou, znalost Zákona o soc. slubách 108/2006 Sb.o neobejdete se bez vysokoškolského nebo vyššího odborného vzdlání v oboru sociální práce, istého trestního rejstíku, dobrého zdravotního stavu a idiského prkazu skupin...

 • Company Slezská diakonie in Misto
  02.06.2020 Updated on: 03.06.2020

  místo výkonu práce : Lázeská 2, Msto AlbrechticeJaká je naše pedstava o Vás"    SŠ vzdlání + výhodou kurz pracovníka v sociálních slubách dle §116 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách (mono dodlat po nástupu) "    Trestní bezúhonnost"    Samostatnost, pracovitost, flexibilita. "    Uivatelská znalost práce na PC"    Pozitivní postoj k etnickým menšinám"    idiský prkaz sk. B - aktivní idi"    Znalost anglického jazyka výhodouCo bude Vaší náplní práce?"    Pímá práce s dtmi a mladými lidmi ve vku od 6 do 20 let pocházejících peván ze sociáln vyloueného prostedí."    Realizace volnoasových aktivit, preventivních aktivit, vzdlávacích aktivit, poskytování sociálního poradenství (hraní her, pomoc se školní pípravou, besedy apod.)"    Spolupráce se sociálním pracovníkem na píprav aktivit ...

 • Company Město Česká Lípa in Misto
  02.06.2020 Updated on: 03.06.2020

  Charakteristika pracovní pozice: zajišování sociáln-právní ochrany dtí dle zákona. 359/1999 Sb., o sociáln-právní ochran dtí, ve znní pozdjších pedpis, na území správního obvodu msta eská Lípa, jakoto obce s rozšíenou psobností podle pílohy . 2 k zákonu . 314/2002 Sb., ve znní pozdjších pedpis Druh práce: referentka / referent sociáln-právní ochranyMísto výkonu práce:Mstský úad eská LípaPlatové podmínky a platové zaazení: 10. - 11. platová tída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zaazenému vykonávanému druhu práce (platová tída je v tarifním rozptí od 21 260 do 33 790 K podle zápotu let odborné praxe), osobní píplatek dle ust. § 131 zákoníku práce, zvláštní píplatek dle ust. § 129 zákoníku prácePedpokládaný termín nástupu:    dle dohodyPracovní pomr bude sjednán na dobu: ...

 • Company Sagapo, příspěvková organizace in Misto
  31.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  místo výkonu práce : Rýmaov, Revoluní 594/24Hledáme:Komunikativního, spolehlivého pracovníka/pracovnici v sociálních slubách pro píspvkovou organizaci Sagapo  - Domov pro osoby se zdravotním postiením v Rýmaov.Charakteristika vykonávané práce:-    Fixace získaných hygienických, spoleenských a pracovních návyk u mentáln postiených klient-    Rozvíjení pracovních návyk, pracovní aktivity a individuální manuální zrunosti-    Vyhledávání, organizování a provádní volnoasovývh aktivit zamených zejména na rozvíjení osobnosti, zájm, znalostí a tvoivých schopností klientPoadujeme:-    Empatii, asovou flexibilitu-    Aktivní pístup a spolupráci-    Výborné komunikaní dovednosti -    Samostatnost a zodpovdnost-    Spolehlivost-    Odolnost vi stresu-    Ochota dále se vzdlávat-    idiský prkaz skupin...

 • Company Hope House, z. s. in Misto
  31.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  Obsahem práce je realizace volnoasových aktivit a sociálních slueb v - Nízkoprahovém zaízení pro dti a mláde, Bidliná. Poadujeme: -    minimáln Stední odbornou školu - vyuení -    psychická odolnost pro práci v cílovou skupinou-    skutený zájem o práci v Nízkoprahovém zaízení pro dti a mláde !!!-    istý Výpis z evidence rejstíku trest fyzických osob -    schopnost pracovat v týmu -    schopnost vést volnoasové aktivity u cílové skupiny (zdravé dti, mláde a mladí dosplí ve vku od 6 - 26 let)-    kurz Pracovníka v sociálních slubách výhodou VÝRAZNÝ BENEFIT: Kurz Pracovník v sociálních slubách, mono po nástupu dodlat. Zamstnanecké výhody:Monost studovat pi zamstnání jakýkoliv obor- placené studijní volno. Sick days 5 dn navíc k ádné dovolenépruná pracovní doba teambuildingPráce na plný nebo...

 • Company Město Česká Lípa in Misto
  31.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  Charakteristika pracovní pozice: zajišování sociáln-právní ochrany dtí dle zákona. 359/1999 Sb., o sociáln-právní ochran dtí, ve znní pozdjších pedpis, na území správního obvodu msta eská Lípa, jakoto obce s rozšíenou psobností podle pílohy . 2 k zákonu . 314/2002 Sb., ve znní pozdjších pedpis Druh práce: referentka / referent sociáln-právní ochranyMísto výkonu práce:Mstský úad eská LípaPlatové podmínky a platové zaazení: 10. - 11. platová tída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zaazenému vykonávanému druhu práce (platová tída je v tarifním rozptí od 21 260 do 33 790 K podle zápotu let odborné praxe), osobní píplatek dle ust. § 131 zákoníku práce, zvláštní píplatek dle ust. § 129 zákoníku prácePedpokládaný termín nástupu:    dle dohodyPracovní pomr bude sjednán na dobu: ...

 • Company Farní charita Týn nad Vltavou in Hranice
  31.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  Nápl práce: práce s cílovou skupinou dti a mláde ve vku od 10 do 26 let - individuální plánování, sociální poradenství, organizování volnoasových, vzdlávacích a preventivních aktivit; vedení dokumentace; aktualizace standard kvality sociálních slueb; práce peván v odpoledních hodinách.Poadavky: VŠ, VOŠ v sociálním oboru dle zákkona 108/2006 Sb., znalost PC (word, excel, internet), komunikativnost, zodpovdnost, aktivita a dovednost pracovat samostatn i v týmu, schopnost vykonávat sociální práci a udret si hranice, kladný a vstícný pístup k dtem a mládei ohroenými rizikovým chováním, orientace v dané problematice, trestní bezúhonnost, vk minimáln 21 let, P "B", praxe v oboru výhodou.Nabízíme: smyslupnou pracovní pozici na plný úvazek na dobu uritou s moností prodlouení, 25 dní dovolené, supe...

 • Company Město Chrudim in Dobre
  30.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  Místo výkonu práce:  Chrudim - Resselovo námstí 77Nástup moný ihned!POADAVKY: praxe v oblasti sociáln - právní ochrany dtí vítána, znalost píslušných právních norem z oblasti sociáln - právní ochrany dtí, schopnost zvládat a ešit zátové situace a jednat s lidmi v krizových situacích, dobré organizaní a komunikaní schopnosti, schopnost samostatné práce i práce v týmu, ochota k dalšímu profesnímu vzdlávání v oboru, uivatelská znalost práce na PC (Word, Excel), idiský prkaz skupiny B - nutnost ídit sluební vozidloZAMSTNANECKÉ VÝHODY: Stabilní zázemí úadu územní samosprávy, motivaní finanní ohodnocení (po zapracování osobní píplatek, mimoádné odmny), 5 týdn dovolené, 5 dn placeného zdravotního volna, podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdlávání, výhodné telefonní tarify, ele...

 • Company Farní charita Dvůr Králové nad Labem in Prace
  30.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK - PRACOVNICEHledáme týmového hráe na pozici Terénní sociální pracovník.Náplní práce bude pedevším vyhledávání a oslovování dtí a mládee v terénu, tvorba preventivních aktivit, komunikace s návaznými slubami a institucemi, administrativní innost.Poadavky - VŠ nebo VoŠ vzdlání dle zákona 108/2006 Sb.o sociálních slubách, znalost zákona o sociálních slubách, samostatnost, zodpovdnost, P skupiny BDovolená 5 týdn, sick days, podpora vzdlávání, motivovaný tým koleg, monost prodlouení doby trvání na dobu neuritou.Kontakt: e-mailem: ...

 • Company Oblastní charita Trutnov in Dobre
  30.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK - PRACOVNICENápl práce- sociální práce s rodinami s dtmi v krizové situaci ambulantní i terénní formou - aktivizace a podpora rodiny, prevence ped sociálním vylouením- individuální práce s klienty v jejich pirozeném prostedí - spolupráce a jednání s návaznými slubami a institucemi- vedení píslušné dokumentace a další administrativní innosti  Poadujeme:- VOŠ nebo VŠ vzdlání - odbornou zpsobilost k výkonu práce sociálního pracovníka dle zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách- zpsobilost k právním úkonm, bezúhonnost, zdravotní zpsobilost - dobré organizaní a komunikaní schopnosti- pedpoklady k samostatné i týmové práci- odpovdnost a profesionalitu, ochotu uit se novým vcem a dále se vzdlávat v oboru- dobrou uivatelskou znalost práce na PC- idiský prkaz skupiny B (aktiv...

 • Company VOR Jihlava, z.ú. in Jihlava
  29.05.2020 Updated on: 02.06.2020

  Organizace VOR JIHLAVA, z. ú. poskytuje sociální sluby duševn nemocným lidem. V rámci terénní práce navštvuje sociální pracovník klienty pímo v jejich domácnostech a podporujeme je v innostech smujících k jejich sobstanosti (nácvik vaení, praní, úklidu aj.), doprovází je k lékai, na úady a jiné instituce, kde jim poskytuje podporu pi vyizování rzných osobních záleitostí, dochází za klienty do nemocnice po dobu jejich pípadné hospitalizace. Pro danou pozici poadujeme:- odborné vzdlání dle zákona o sociálních slubách 108/2006 Sb. § 109- bezúhonnost- zdravotní zpsobilost. Pracovní pomr na dobu uritou s moností prodlouení smlouvy. Nabízíme:- týmovou spolupráci- monost dalšího vzdlávání a osobního rstuPrvní kontakt telefonicky nebo e-mailem....

 • Company Armáda spásy v České republice, z.s. in Borek
  29.05.2020 Updated on: 02.06.2020

  ARMÁDA SPÁSY V ESKÉ REPUBLICE, z.s.    Centrum sociálních slueb Josefa Korbela                                Mlýnská 316/25, 602 00 Brno - Trnitáhledá vhodného kandidáta na pozicipracovník v sociálních slubách pro sluby          Azylový dm a NoclehárnaPoadujeme: zralou osobnost, organizaní a komunikaní dovednosti, znalost základ práce na PC, istý trestní rejstík, respektování kesanských princip práce Armády spásy, min. výuní list,  rekvalifikaní kurz pracovníka v soc. slubách nebo VOŠ výhodouNápl práce:podpora osob ohroených sociálním vylouením v rámci registrovaných sociálních slueb azylový dm - úvazek 0,6 a noclehárna - úvazek 0,4Pracovišt: Centrum sociálních slueb Josefa Korbela, Mlýnská 316/25, 602 00 Brno - Trnitá Nástupní mzda: 19.600,- K, stravenky dle potu odpracovaných smn, 5  tý...

 • Company Armáda spásy v České republice, z.s. in Borek
  29.05.2020 Updated on: 02.06.2020

  ARMÁDA SPÁSY V ESKÉ REPUBLICE, z.s.    Centrum sociálních slueb Josefa Korbela                                Mlýnská 316/25, 602 00 Brno - Trnitá   hledá vhodného kandidáta na pozici                               pracovníka v sociálních slubách pro                           Nízkoprahové denní centrum a Terénní programyPoadujeme: zralou osobnost, organizaní a komunikaní dovednosti, znalost základ práce na PC, istý trestní rejstík, respektování kesanských princip práce Armády spásy, min. výuní list,  rekvalifikaní kurz pracovníka v soc. slubách nebo VOŠ výhodouNápl práce:podpora osob ohroených sociálním vylouením v rámci registrovaných sociálních slueb. Nízkoprahové denní centrum - úvazek 0,5 a  Terénní programy - úvazek 0,5.Pracovišt: Centrum sociálních slueb Josefa Korbela, Mlýnská 316/25...

 • Company Diecézní charita České Budějovice in Prace
  29.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  Popis pracovní pozice: - poskytování odborné pomoci a podpory osobám ohroeným domácím násilím- poskytování krizové intervence, odborného soc. poradenství - ambulantní a terénní formou- spolupráce s institucemi a odborníky zamující se na pomoc obtem domácího násilí- spolupráce v rámci interdisciplinárních týmPoadujeme: VŠ, VOŠ - odbornou zpsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle zák. 108/2006 Sb.- samostatnost, systematinost a praktinost- trestní a morální bezúhonnost- schopnost práce v týmu, osobnostní zralost, komunikaní a organizaní dovednosti- respektování etických hodnot charity (Etický kodex Charity R)- P sk. B- praxe v poskytování krizové intervence výhodouNabízíme: práci na plný úvazek, smysluplnou a samostatnou práci v ojedinlé slub s dlouhou tradicí, monost podílet ...

 • Company KreBul, o.p.s. in Misto
  29.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  Pracovišt a kontakty: KreBul, o. p. s., Zlatá stezka 145, 383 01 PrachaticeMísto výkonu práce: území obce s rozšíenou psobností PrachaticeKomu se hlásit:Mgr. Zdenk Krejsa, DiS., e-mail: , tel. 723 123 093adresa: Zlatá stezka 145, 383 01 PrachaticeVlastnosti volného místaPracovnprávní vztah: HPP – úvazek 0,8 (0,5 v rámci poradny a 0,3 v rámci terénní innosti)Minimální stupe vzdlání: dle zákona O sociálních slubáchPodmínkou: idiské oprávnní skupiny B, aktivní idi, vlastní auto výhodouVýbrové ízení je dvoukolové - na základ zaslaných dokument a jejich vyhodnocení, budou vybraní uchazei pizváni k osobnímu pohovoru. Pihlášky k výbrovému ízení - motivaní dopis a ivotopis - zašlete do 20. 3. 2020 na adresu spolenosti....

 • Company Farní charita Prachatice in Dobre
  29.05.2020 Updated on: 02.06.2020

  Poadavky:sociální vzdlání VOŠS/VŠpraxe v sociálních slubách výhodoubezúhonnost (istý rejstík trest)základní právní znalosti, znalost soc. sít, znalost Zákona o soc. slubách a píslušných zákon, schopnost zpracovávat statistická data, dobré komunikaní dovednosti, samostatnost, flexibilitaidiský prkaz skupiny „B“ (aktivní idi)znalost práce na PC, operaní systémy Windows, aplikace OfficeUchazei splující podmínky výbrového ízení budou pozváni dne 25. ervna 2020 k ústnímu pohovoru.Terénní program Most nadje, Vodanská 375, 383 01 PrachaticeStrukturované ivotopisy zasílejte do 23. ervna 2020 na e-mailovou adresu kontaktní osoby nebo poštou na adresu Farní charity Prachatice: Slunená 1135 (P. O. Box 60), 383 01 Prachatice.Všichni uchazei budou do 2 dn vyrozumni o výsledku výbrového ízení prostednic...

 • Company "HVĚZDA, z. ú." in Other
  29.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Pedpokladem pro výkon sociálního pracovníka je svéprávnost, zdravotní zpsobilost a odborná zpsobilost podle zákona 108/2006 Sb, § 110.Dále poadujeme: morální a etické zásady, diskrétnost, empatický pístup, laskavé jednání, spoleenský takt, znalost MS Office, znalost Zákona o sociálních slubách, praxe v oboru výhodou.Pracovní pomr na dobu uritou s moností prodlouení na dobu neuritou.Zamstnanecké výhody: monost firemního stravování, dovolená 5 týdn. POZN: Zájemci se hlásí e-mailem nebo tel. v pracovní dny od 7.00 do 11.00 hod. ...

 • Company Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek in Misto
  29.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  Pracovní místo vyhrazené zamstnavatelem pro osoby se zdravotním postiením dle § 80, zákona . 435/2004 Sb.Pracovišt Kromí- pracovišt nemá bezbariérový pístup- práce spoívá v pímém poskytování sociáln aktivizaních slueb pro seniory a osoby s tkým zrakovým postiením (dosplí v produktivním vku i senioi)- odborná zpsobilost podle zákona .108/2006 Sb., § 116, odst. 5 - minimáln základní vzdlání nebo stední vzdlání + akreditovaný kvalifikaní kurz - absolvování akreditovaného kvalifikaního kurzu se nevyaduje u fyzických osob, které získaly odbornou zpsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110, dovednosti a zkušenosti v práci s lidmi, samostatnost, spolehlivost a zodpovdnost, organizaní a komunikaní schopnosti, ochotu ásten cestovat a pracovat v terénu, uivatelskou znalost práce n...

 • Company Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace in Prace
  29.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  sociáln právní poradenství, analytická a metodická innost, cílené soc. šetení u osob v nepíznivé sociální situaci, zabezpeení základní sociální agendy, vzdlání v oboru (sociální práce, sociální pedagogika, sociální a humanitární práce, sociáln právní innost, charitní innost) dle zákona o soc. slubách, P "B", 5 týdn dovolené, monost prodlouení prac. pomru, pihlášku (profesní ivotopis, kopii nejvyššího dosaeného vzdlání) e-mailem do 12.6.2020...

 • Company Slezská diakonie in Misto
  28.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  Pracovišt: Duhový dm Ostrava, Klostermannova 1586/25, O - Mariánské HoryPokud Vás nabídka zaujala, zašlete prosím ivotopis vetn motivaního dopisu paní Veronice Sasynové na e-mail nejpozdji do 31.5.2020. Do pedmtu e-mailu prosím uvete "Výbrové ízení-DUHOVÝ DM". Vybraní zájemci budou na základ zaslaných ivotopis a motivaních dopis pozváni k výbrovému ízení, které se uskutení ve stedu 3.6.2020. V pípad dotaz k pracovnímu místu kontaktujte paní Mgr. Nikolu Šimikovou, na ísle 736 757 533 Jaká je naše pedstava o Vás?"Min. VOŠ sociálního zamení nebo píbuzného oboru dle §110 Zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách"Trestní bezúhonnost"Zkušenosti s metodickým a organizaním ízením a vedením pracovního týmu min. 1 rok"Výhodou zkušenosti v oblasti práce s cílovou skupinou"Komunikaní dovednosti, org...

 • Company CENTROM z.s. in Dobre
  28.05.2020 Updated on: 02.06.2020

  Pracovišt: O - RadvaniceStrukturovaný ivotopis posílejte elektronicky na adresu: Do pedmtu e-mailu uvete „výbrové ízení –NZDM Radvanice“. K ústnímu pohovoru budou pozváni pouze vybraní kandidáti. Oznámení o negativním výsledku zasíláme pouze elektronicky a na vyádání. Vyhrazujeme si právo prodlouit výbrové ízení, pípadn neobsadit pracovní pozici v pípad, e uchazei nenaplní oekávání organizace.Výbrové ízení probhne: Trnkovecká 240/82, Ostrava- Radvanice.Nápl práce:. Zodpovdnost za chod Nízkoprahového zaízení pro dti a mláde Radvanice, zadodrování platných norem a pravidel a za naplování standard kvalitysociálních slueb.. Jednání se zájemci o sociální slubu.. Uzavírání smluv o poskytování sociální sluby.. Píprava a realizace volnoasových aktivit zamených na rozvíjení osobnosti,zájm, znalostí...

 • Company FOKUS MLADÁ BOLESLAV - sdružení pro péči o duševně nemocné in Prace
  28.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  První kontakt:Kiková Veronika Mgr.  DiS., tel.: 775 562 026, e-mail: " target="_blank" rel="nofollow">, osobn: Kolín, Ovárecká 397, Centrum sociální rehabilitace, vdy v pondlí 8 - 9 hod.Poadujeme:- SŠ/VOŠ/VŠ vzdlání (sociální pracovník, zdravotní sestra, sociální pedagog)- osobnostní pedpoklady a zájem o práci s duševn nemocnými klienty- výhodou je manuální zrunost nebo emeslné a rukodlné zkušenosti pro práci s rznými materiály (keramika,  fimo, textil, apod.) a kurz pracovníka v sociálních slubách- uivatelskou znalost práce na PC- idiský prkaz skupiny B (aktivní idi- podmínkou)- bezúhonnost.Nabízíme:- práci v pátelské atmosfée malého týmu- zajímavou samostatnou práci s klienty- píleitosti k dalšímu vzdlávání a osobnostnímu rstu- platové ohodnocení obvyklé v sociálních slubách.Zájemce pros...

 • Company Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace in Prace
  28.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  Podmínky: VŠ nebo VOŠ  -  obor sociáln právní Úvazek plný, provoz jednosmnnýPlatové zaazení v 10. tíd, stupe dle odpracovaných let od 21 260 K - 31 240 K,platové podmínky dle smrnic ministerstva školství , dle NV .300/2019 Sb. ze dne 4.11.2019.Nástup po zauení.Strukturovaný ivotopis zasílejte na email: Kontakt: Mgr. Ilona Hellerová, mobilní telefon: 602 626 206,                                                          ...

 • Company Město Česká Lípa in Misto
  28.05.2020 Updated on: 02.06.2020

  Charakteristika pracovní pozice: zajišování sociáln-právní ochrany dtí dle zákona. 359/1999 Sb., o sociáln-právní ochran dtí, ve znní pozdjších pedpis, na území správního obvodu msta eská Lípa, jakoto obce s rozšíenou psobností podle pílohy . 2 k zákonu . 314/2002 Sb., ve znní pozdjších pedpis Druh práce: referentka / referent sociáln-právní ochranyMísto výkonu práce: Mstský úad eská LípaPlatové podmínky a platové zaazení: 10. - 11. platová tída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zaazenému vykonávanému druhu práce (platová tída je v tarifním rozptí od 21 260 do 33 790 K podle zápotu let odborné praxe), osobní píplatek dle ust. § 131 zákoníku práce, zvláštní píplatek dle ust. § 129 zákoníku prácePedpokládaný termín nástupu: dle dohodyPracovní pomr bude sjednán na dobu:   ...

 • Company FOKUS Liberec o.p.s. in Dobre
  27.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Do nov zavádného Domova se zvýšeným dozorem hledáme pracovníky v sociálních slubách do pímé pée.  Cílovou skupinou organizace jsou lidé s duševním onemocnním.Popis pracovní pozice: Pracovník vykonává sociální práci v souladu se Zákonem 108/2006 Sb. a úkony pée dle platné vyhlášky 505/2006. Pracovník s klienty vede rozhovory, provádí s nimi tzv. sociální nácviky v innostech, které se potebují nauit, zapojuje klienty do aktivizaních inností, apod. Pi individuální práci poskytuje klientovi pomoc, dopomoc a podporu v innostech jako nap. - doprovody do obchod, na zájmové aktivity, k lékam, na úady, asistenci pi kadodenních innostech souvisejících s bydlením (vaení, hospodaení s penzi, nakupování, úklid, praní, apod.) a s péí o sebe (hygiena, ivotospráva, pée o svj vzhled, zdraví atd.). Nabízíme...

 • Company Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace in Other
  27.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Splnna odborná zpsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka dle §110 odst. 4 a odst. 5 zákona o sociálních slubáchPlatová tída 10, platový stupe dle pílohy . 2 k naízené vlády . 341/2017 Sb. + po tech msících na návrh editelky organizace osobní ohodnoceníBenefity: píspvek na stravování, píspvek na PF, píspvek na vitamínyPruná pracovní doba (40 hodin týdn)...

 • Company Péče o duševní zdraví, z.s. in Dobre
  27.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Místo výkonu práce Pardubice. Nástup dle dohody, moné IHNED.Práce na plný nebo zkrácený úvazek - (20 - 40 hodin týdn).Popis pracovní pozice: - Práce metodami case management a psychosociální rehabilitace pro podporu zotavení lidí s dlouhodobou duševní nemocí, jako je schizofrenie nebo afektivní poruchy - Individuální práce s?klientem ambulantní nebo terénní formou - Práce v?týmu, s?klienty ve vánjším stavu pracuje více lidí souasn - Práce s rodinou klienta a dalšími lidmi a subjekty (úady, zamstnavatelé, lékai, pátelé, sousedé) - Vedení skupinových aktivit, nácvik dovedností klient Nabízíme:      1. Zajímavou, rznorodou a smysluplnou práci v organizaci s otevenou a kreativní firemní kulturou.2. Prbné vzdlávání, podporu profesního rstu - monost dalšího odborného rozvoje. 3. Práci v?malém, p...

 • Company Aufori, o.p.s. in Prace
  27.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Spolenost Aufori, o.p.s. hledá sociálního pracovníka do programu podpory rodiny na Náchodsku, kde pomáhá rodinám s nezletilými dtmi pekonávat problémy se školou a plnním školních povinností, které jsou zpsobeny chudobou a  které nezvládají ešit  vlastními silami. Sociální pracovník je koordinátorem práce s ohroenou rodinou, se kterou pracuje nejastji pímo v její domácnosti; rodin pomáhá ešit problémy, které se nejastji týkají pée o dti, jejich výchovy, trávení volného asu, povinné školní docházky, hospodaení, pée o domácnost a další; velmi úzce spolupracuje s pracovníky oddlení sociáln právní ochrany dtí, školami a dalšími zainteresovanými institucemi.Pracovní pomr na dobu uritou (do 31.5.2021) s moností prodlouení smlouvy, plný pracovní úvazek. Pozice je vhodná i pro absolventy/absolventk...

 • Company Člověk v tísni, o.p.s. in Cheb
  26.05.2020 Updated on: 02.06.2020

  Místo výkonu práce: Cheb. Pracovní pomr na dobu uritou (1 rok). Nástup moný od 1.7.2020, popípad dle domluvy. Pracovní úvazek plný nebo zkrácený (min. 20 hod/týdn). Dluhový/á poradce/kyn pro oblast CHEBSKA:Daí se nám zlepšovat situaci lidí, kteí mají problémy s dluhy. V našich poradnách i pímo v terénu pomáháme lidem, kteí se nedokáí dobe zorientovat ve své dluhové situaci, nezvládají platit své závazky, nevdí si rady v komunikaci s viteli, mají asto závazky, které vznikly neoprávnn a neumí se bránit u soudu apod. A práv pro tuto práci hledáme do našeho týmu profík další posilu!Jak to u nás chodí:Práci chceme dlat poctiv, protoe víme, e má smysl. Nepotebujeme k tomu však píchaky, ani písného šéfa. Rozvrh práce je u nás zásti moné uzpsobit a není tak problém být naším zamstnancem a zárove r...

 • Company BESKYD DZR, o.p.s. in Dobre
  26.05.2020 Updated on: 02.06.2020

  A16  z:25/5/2020Nápl práce:- plánování a realizace skupinových i individuálních aktivizaních inností pro cílovou skupinu osob s chronickým duševním onemocnním (peván seniorského vku). Nabízíme:- hlavní pracovní pomr - zástup za MD- jednosmnný provoz, pouze ranní smny- práce vhodná i pro absolventy škol - místo výkonu práce: DZR BESKYD, o.p.s. Hlavní tída 2326, Frýdek - Místek. Poadujeme:- SŠ, VOŠ nebo VŠ vzdlání zamené na sociální práci - Aktivizaní innosti - uivatelská znalost práce s PC (Word, Excel, internet), dobrý písemný projev- výpis z RT- dobré komunikaní a organizaní schopnosti- spolehlivost, zodpovdnost, empatický pístup, loajalitu, odolnost vi záti a stresu, ochotu dále se vzdlávat- schopnost samostatné i týmové práce - idiský prkaz skupiny B - aktivní idi.Výhodou:- zkušenosti, ...

 • Company Charita Frýdek - Místek in Prace
  26.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  A11   z:25/5/2020Nabízíme:  - ucelený systém zamstnaneckých benefit (6 týdn dovolené, píspvek na stravování, monost podpory individuálního profesního a osobního rozvoje)- monost uplatnit své individuální schopnosti a dovednosti- plný úvazek, pruná pracovní doba, pracovní smlouva na 1 rok s moností prodlouení. Poadujeme: - splnní odborné zpsobilosti pro výkon povolání sociálního pracovníka dle zákona . 108/2006 o sociálních slubách- praxe s cílovou skupinou senioi výhodou- organizaní schopnosti, komunikativnost- samostatnost i schopnost týmové práce- znalost práce na PC- idiský prkaz skupiny B - aktivní idi.Nápl práce:- poskytuje základní sociální poradenství- jedná se zájemci o sociální slubu, realizuje sociální šetení- vede sociální agendu adatel a uivatel domova- jedná s úady a jinými or...

 • Company DON BOSKO HAVÍŘOV o.p.s. in Prace
  25.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  Podmínkou výkonu innosti sociálního pracovníka je absolvované vzdlání dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních slubách (VOŠ, VŠ) a znalost zákona 108/2006 Sb., trestní bezúhonnost, samostatnost, zodpovdnost, schopnost týmové práce, komunikaní a organizaní dovednosti, odolnost vi stresu, praxe v sociálních slubách nejmén 1 rok, praxe s obdobnou cílovou skupinou výhodou (dti a mláde 6-19 let, etnické menšiny), znalost systému sociálního zabezpeení, zejména orientace v dávkách hmotné nouze, dobrou znalost práce na PC, internetu. Pracovní doba 9:30 - 18:00 hod, msíní mzda dle délky praxe.     Zpsob kontaktu: ivotopisy zasílat na e-mail...

 • Company ESMERO s.r.o. in Prace
  24.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  Kontakt: email   nebo telefonicky v dob od 8:00 hod. do 18:00 hod. Kurz pracovník v sociálních slubách (výhodou), flexibilita, chu pracovat. ...

 • Company Město Třeboň in Dobre
  24.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Nápl práce: Provádní cíleného sociálního šetení u osob nacházejících se v nepíznivé sociální situaci, vyhodnocování situace, poskytování navazujícího sociálního poradenství k ešení dané situace.Poadavek na vzdlání: vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdlání, zamení na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péi (dle zákona . 108/2006 Sb.).Poadované znalosti oboru: orientace v právních pedpisech, zejména ve správním ádu, obanském zákoníku a pedevším v zákon o sociálních slubách. Dobrá znalost práce na PC.Další znalosti, dovednosti a pedpoklady: zdravotní zpsobilost, zpsobilost k právním úkonm, dobré komunikaní schopnosti, dobrá úrove písemného projevu, samostatnost, zodpovdnost, schopnost ešit problémy, idiský prkaz skupiny B - aktivní idi.Podrobné informace uchazei n...

 • Company ICOS Český Krumlov, o.p.s. in Dobre
  24.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  Co oekáváme: vzdlání min. VOŠ nebo VŠ orientované na sociální oblast - dle zákona . 108/2006 Sb.,monost i pro absolventy (nástup moný i v dob ped ukonením povinného vzdlání)orientaci v zákonech (zejména obanský zákoník, zákoník práce, insolvenní zákon)dobré komunikaní dovednosti respekt k druhým lidemsamostatnost a flexibilitu, spolehlivostpsychickou odolnostochotu a schopnost nést za svou práci odpovdnostochotu a chu se vzdlávatdobrou znalost práce na PC (word, excel, outlook, internet)trestní bezúhonnostidiský prkaz B –aktivní idizkušenosti v sociální oblasti jsou výhodou Nabízíme: kreativní zamstnání v pátelském a podporujícím týmu na HPP (plný úvazek)odpovídající finanní ohodnoceníprunou pracovní dobumonost odborného rstu, vzdlávání, supervizemonost seberealizace,odpovídající zázemí a ...

 • Company Portimo, o.p.s. in Prace
  23.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Portimo, o.p.s. vyhlašuje výbrové ízenína pozici "sociální pracovník i pracovník v sociálních slubách" pro Sociáln aktivizaní slubu pro rodiny s dtmi, která je poskytována ambulantn i v domácnosti uivatel, ijících na území regionu ár nad Sázavou.Oekáváme:-    spolehlivost, zodpovdnost, schopnost pracovat v týmu i samostatn-    základní orientaci v problematice sociálních slueb a neziskového sektoru-    kvalifikaci dle zákona 108/2006 Sb. (stední odborné vzdlání sociálního nebo zdravotnického zamení nebo absolvovaný kurz Pracovník v sociálních slubách)-    znalost práce na pc-    výhodou je pedchozí pracovní zkušenost sociálního zamení -    istý trestní rejstík-    idiský prkaz -    nástup moný ihnedNabízíme:-    smysluplné zamstnání v respektované neziskové organizaci se sídlem v Novém Mst...

 • Company Domov U Biřičky in Prace
  23.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  PRACOVNÍK / PRACOVNICE V SOCIÁLNÍCH SLUBÁCH PRO AKTIVIZANÍ INNOSTI- PP zkrác na dobu uritou na 1 rok s moností prodlouení, nástup dle dohody- Poadujeme: minimáln ukonené základní vzdlání dle zákona . 108/2006 Sb. o sociálních slubách  (doloené oveným vysvdením), trestní bezúhonnost doloená výpisem z rejstíku trest ne starším ne 3 msíce, zdravotní zpsobilost, okování proti loutence typu B, pípadn zajistíme na náklady organizace, zdravotní (potravináský prkaz), akreditovaný kurz PSS, znalost práce na PC ( Excel, Word, Outlook).- Nápl práce: individuální aktivizace, nácvik sebeobsluných úkon, nácvik sedu, stoje a chze vetn vyuití akaktivizaních pomcek.Výkon pímé obsluné pée o klienty (osobní hygiena, koupání, výmny inkontinenních pomcek, podání a     a  pée o lko a osobní vci, oblékání, vstáv...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work associate professionals Edit filters