Jobmonitor. Search results for Software developers

161 Jobs found

Used filters:
 • Software developersx
Displaying 1-50 of 161 results.
 • Company Skype Czech Republic s.r.o. in Michle
  10.04.2021

  MVP: Praha - Michle, Vyskoilova 1561/4a, 140 00  Ruský jazyk na úrovni rodilý mluví výhodou, vysokoškolské vzdlání v oboru Matematika a poítaové vdy.Zájemci nech zašlou svj strukturovaný ivotopis s motivaní dopis e-mailem na adresu ...

 • Company MICROSOFT s.r.o. in Michle
  10.04.2021

  MVP: Praha - Michle, Vyskoilova 1561/4a, 140 00  Poadavky: Ukrajinský jazyk na úrovni rodilý mluví výhodou, vysokoškolské vzdlání v oboru informatika.Zájemci nech zašlou svj strukturovaný ivotopis s motivaní dopis e-mailem na adresu ...

 • Company Techona s.r.o. in Misto
  10.04.2021

  Místo výkonu práce: Vyskoilova .p. 1461/2a, Praha 4Kontaktovat mailem Znalost Aj bez nutnosti certfikátu...

 • Company Ing. Pavel Hofman in Misto
  10.04.2021

  MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Tábor, jiní a stední echy (dojídní na zakázky)Jsme spolehlivá a stabilní firma s 10 ti letým psobením v oboru. Veškeré informace je moné nalézt na webu a na Instagramu. Hledáme zamstnance se schopností manaera a týmového lídra, který dokáe motivovat. Se znalostí zakládání drobných staveb a zelen. Náplní práce je stavba objekt zahradní a krajináské architektury a jejich údrba, v. zodpovdnosti za jejich provedení. Stavební a zahradnické vzdlání výhodou, ale ne podmínkou. Bhem zkušební doby zajistíme intenzivní proškolení. Práce vhodná i pro eny.Nápl práce:- realizace zahrad a veejné zelen v rámci jiních a stedních ech- údrba soukromé a veejné zelen- aktualizace plán údrby- pevzetí, kontrola a potvrzení dodacích list, objednávky materiál, vykazování prbhu stavby- vedení k...

 • Company JJ Solutions s.r.o. in Other
  10.04.2021 Updated on: 10.04.2021

  Kontakt telefonicky nebo e.mailem.anglický jazyk: aktivn slovem i písmem...

 • Company Honeywell, spol. s r.o. in Other
  10.04.2021 Updated on: 10.04.2021

  První kontakt e-mailem.Popis:V této roli budete implementovat elektrické projekty pro integrovaný systém nebo subsystém. Softwarový inenýr pistupuje k systémovému pístupu k pochopení základních prvk návrhu, projektových prvk, celkové elektrické architektury a ídí rozsah, rozpoet, harmonogram, udruje interní a externí oekávání zákazník od zaátku do konce projektu. V této pozici budete provádt celou adu inenýrských prací na podporu cyklu jednotek a zaízení pro manipulaci s materiálem. Tato pozice vyaduje schopnost spolupracovat se všemi oddleními spolenosti, se zákazníky a prodejci spolenosti.- Vytváení program PLC a uvádní do provozu na míst- Provádí všechny testovací plány na míst,/ BUAT / UAT / FAT- Sleduje a pracuje ze seznam projektových úkol a asových harmonogram; pravideln informuje o...

 • Company HOKAMI CZ, s.r.o. in Obory
  10.04.2021 Updated on: 10.04.2021

  Nápl práce:-    Vývoj modul pidruených k IS systému firmy-    Vývoj samostatných aplikací pro jednotlivá pracovišt-    Administrace firemního informaního systému-    Analýza firemních proces a spolupráce na jejich implementací do aplikací pro jednotlivá pracovišt-   Školení pracovník z IS pi zavádní nových postup a funkcíZákladní poadavky:-    VŠ nebo SŠ se zamením na informaní technologie, elektrotechniku, nebo píbuzné technické obory-   Znalost jazyka MS SQL-   Znalost nkterého z programovacích jazyk delphi/python/C#/nodejs, výhodou zkušenosti s vývojem webových aplikací-   Ochota uit se a flexibiln volit vhodné programovací nástroje pro konkrétní úlohu-   Znalost ERP systém výhodou (Helios Orange velkou výhodou)-   Uivatelská znalost MS Office-   Komunikaní schopnosti-   Schopnost samos...

 • Company EPAM Systems (Czech Republic) s.r.o. in Prace
  09.04.2021 Updated on: 09.04.2021

  MVP: PrahaKontakt: " target="_blank" rel="nofollow">Poadavky: Vývojá softwaru: Poadavky - znalost vývoje software, znalost práce s jasn definovanými sw procesy, schopnost pracovat  s kódy a vytváet  projektovou dokumentaci, schopnost pracovat samostatn, zodpovdnost za vlastní kvalitu práce, komunikaní dovednosti, pro-klientský pístup....

 • Company EPAM Systems (Czech Republic) s.r.o. in Prace
  09.04.2021 Updated on: 09.04.2021

  MVP: PrahaKontakt: " target="_blank" rel="nofollow">Vývojá softwaru: Poadavky - znalost vývoje software, znalost práce s jasn definovanými sw procesy, schopnost pracovat  s kódy a vytváet  projektovou dokumentaci, schopnost pracovat samostatn, zodpovdnost za vlastní kvalitu práce, komunikaní dovednosti, pro-klientský pístup....

 • Company FNZ (EUROPE) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, odštěpný závod in Misto
  09.04.2021

  MÍSTO VÝKONU PRAHAZájemci nech zašlou svj strukturovaný ivotopis s motivaní dopis e-mailem na adresu KONTAKT : Mirek Mejtský, tel.: 604 298 953ukrajinština na úrovni rodilý mluví, bakaláské vzdlání v oboru pekladateství anglického a nmeckého jazyka...

 • Company AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o. in Misto
  09.04.2021 Updated on: 09.04.2021

  MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Klostermanova 1258, 564 01 amberk / Home OfficeSmnnost: bná pracovní doba, 1 smnaPracovnprávní vztah: plný úvazek na dobu neuritou (3 msíce zkušební doba)Nástup: dle dohodyVaším úkolem bude vývoj produkt zaloených na ARM platform.NÁPL PRÁCE:- Vývoj produkt zaloených na ARM platform- Vývoj firmware s komponenty LoRa, GPS a IMU (C ++, C)- Výbr hardware pro idla a bezdrátovou komunikaci a jeho programování - Testování- Tvorba technické dokumentacePOADUJEME:- Pednostn VŠ elektrotechnické vzdlání (slaboproud)- Zkušenosti s mikrokontrolery ARM- Analytické myšlení- Ochota uit se nové vci a vymýšlet ešení rznorodých úloh- Znalost jazyka C, C++- Znalost síových protokol výhodou- Schopnost samostatné práce a rozhodování- Zodpovdnost a spolehlivostZAMSTNANECKÉ VÝHODY:- Odpovídajíc...

 • Company JJ Solutions s.r.o. in Misto
  09.04.2021 Updated on: 09.04.2021

  Místo výkonu práce: PrahaKontaktní osoba: Mezník, e-mail: UPESUJÍCÍ INFORMACE:anglický jazyk : aktivn slovem i písmem...

 • Company First Line Software s.r.o. in Other
  09.04.2021

  MVP: Na Havránce .p. 1508/14, ModanyKontakt: orálková Helena Mgr., tel.: +420775658029, e-mail: Poadavky:5 a více let zkušeností s progresivním IT vývojem3 více let zkušeností s NET, ASP-NET MVC, WCFZkušenosti s n-tier web-based aplikacemi /UI, Bussiness logic Layer, Data Acces Layer)Zkušenosti s implementací a prací na projektech min. 2 roky.Znalost anglitiny....

 • Company Enterprise Marketing Solutions s.r.o. in Other
  09.04.2021

  Poadujeme:- zkušenosti nejmén 3 roky s navrhováním a architekturou vysoce distribuovaných ešení v programech Java a/nebo Python;- obeznámenost s databázovými koncepty NoSQL jako nap. Aerospike a datovými úloišti jako nap. Snowflake/Clickhouse/Redshift;- zkušenost s automatizaními technologiemi jako nap. Maven, Jenkins;- vynikající interpersonální a komunikaní dovednosti, schopnost ešit problémy a kritické myšlení;- schopnost spolupráce s ostatními kolegy v dynamickém prostedí;- vysoký zájem o práci s daty;- znalost anglického jazyka na alespo stedn pokroilé úrovni;- pedchozí zkušenost s digitálním marketingem výhodou;- zkušenost s technologiemi Docker a Kubernetes výhodou;- znalost open-source aplikaního rámce Spring a Hibernate výhodou....

 • Company Grouphase s.r.o. in Other
  09.04.2021 Updated on: 09.04.2021

  Návrhá software na základ analýzy vytváí návrh softwarových aplikací ve form schémat a diagram. Znalost anglitiny a ruštiny bezpodmínen nutná. ...

 • Company SABO Mobile IT s.r.o. in Rok
  09.04.2021 Updated on: 09.04.2021

  Znalost anglického jazyka min C1, Znalost eského jazyka min B2, Znalost nmeckého jazyka vítanámin 18 msíc ve Web App developmentmin 2,5 rok profesní prax: JS Angular, Html5 + CSS, Typescript, (vetn React JS, Vue JS, Node.js, Express, ), databázové systémy (MySQL, MongoDB), Linux a Docker. Java a C #. Pracovní nápl: analýza poadavk klienta, zpracování návrhu analytika IS, návrh architektury daného ešení, programování ve vybraném jazyce,     provádní úprav a oprav IS, vedení uivatelské a technické dokumentace, tvorba jednotkových testOberstvení na pracovišti, Home-Office, Notebook,Teambuilding, Summercamp, ...

 • Company JJ Solutions s.r.o. in Misto
  09.04.2021 Updated on: 10.04.2021

  Místo výkonu práce: PrahaKontaktní osoba: Mezník, e-mail: UPESUJÍCÍ INFORMACE:anglický jazyk : aktivn slovem i písmem...

 • Company Espressif Systems (Czech) s.r.o. in Pláň
  09.04.2021 Updated on: 10.04.2021

  Kontakt e-mailem.Espressif is seeking for Embedded Software Engineers with experience in embedded systems, microcontrollers, development tools, etc. The ideal candidate will feel comfortable making high level architecture decisions and implementing efficient code and best design practicesMajor Responsibilities: o    Conceptualize, plan, design, analyze and test embedded and host-based software                 modules of the debugging/profiling infrastructure.o    Design new and analyze existing "host-target" communication protocols used for                 debugging, profiling and tracing embedded software.o    Design new and adapt existing solutions for programs behavioral analysis (automatic                 bottlenecks and deadlocks detection etc.).o    Participate in software architectu...

 • Company Semrush CZ s.r.o. in Other
  09.04.2021 Updated on: 10.04.2021

       Ruský jazyk na úrovni rodilý mluví. Vysokoškolské vzdlání v oblasti geologie ropy a zemního plynu.  Zájemci nech zašlou svj strukturovaný ivotopis a motivaní dopis e-mailem na adresu ...

 • Company Wrike Czech, s.r.o. in Dobra
  09.04.2021 Updated on: 10.04.2021

  MVP: PrahaKontakt: Poadavky: Bakaláské vzdlání. Velmi dobrá úrove anglického a ruského jazyka mluvenou i písemnou formou výhodou. Pedchozí zkušenost v mezinárodní spolenosti výhodou. ...

 • Company Medallia s.r.o. in Other
  09.04.2021

  Ruský jazyk na úrovni rodilý mluví. Vysokoškolské vzdlání v oboru aplikovaná matematika. Zájemci nech zašlou svj strukturovaný ivotopis a motivaní dopis e-mailem na adresu ...

 • Company EPAM Systems (Czech Republic) s.r.o. in Prace
  09.04.2021 Updated on: 10.04.2021

  MVP: PrahaKontakt: " target="_blank" rel="nofollow">Poadavky a znalosti na pozici: praxe - znalost SW testing, Test Automation, SW Development, Software Quality Control procesy a SDLC a práce s nimi, schopnost vytváet projektovou dokumentaci a analýzy a pehledy, vytváet testovou dokumentaci, schopnost pracovat samostatn, zodpovdnost za vlastní kvalitu práce, komunikaní dovednosti, pro-klientský pístup, komunikaní schopnosti....

 • Company Skype Czech Republic s.r.o. in Michle
  09.04.2021 Updated on: 10.04.2021

  MVP: Praha - Michle, Vyskoilova 1561/4a, 140 00  Arménština na úrovni rodilý mluví výhodou, vysokoškolské vzdlání v oboru informatika a aplikovaná matematika.Zájemci nech zašlou svj strukturovaný ivotopis s motivaní dopis e-mailem na adresu ...

 • Company Skype Czech Republic s.r.o. in Miroslav
  05.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  MÍSTO VÝKONU : Vyskoilova .p. 1561/4a, Michle, 140 00  Praha 4KONTAKT : Mejtský Miroslav, zájemci nech zašlou svj strukturovaný ivotopis s motivaní dopis e-mailem na adresu Ukrajinský jazyk na úrovni rodilý mluví výhodou, bakaláské vzdlání v oboru Poítaové vdy....

 • Company Skype Czech Republic s.r.o. in Miroslav
  05.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  MÍSTO VÝKONU : Vyskoilova .p. 1561/4a, Michle, 140 00  Praha 4KONTAKT : Mejtský Miroslav, zájemci nech zašlou svj strukturovaný ivotopis s motivaní dopis e-mailem na adresu Ruský jazyk na úrovni rodilý mluví výhodou, bakaláské vzdlání v oboru Informaní systémy a technologie....

 • Company Organon Czech Republic s.r.o. in Radim
  05.04.2021 Updated on: 06.04.2021

  Kontakt:e-mail: " target="_blank" rel="nofollow">Upesující informace:Hledáme motivovaného a zkušeného uchazee na pozici Systems & Data Integrator. Uchaze bude zodpovdný za vasné a kvalitní dodání portfolia celosvtových integrovaných dat. Bude pomáhat vytváet firemní architekturu a strategii integrace dat s cílem zlepšování zákaznických zkušeností, kvalitu produkt atp....

 • Company MICROSOFT s.r.o. in Michle
  04.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  MVP: Praha - Michle, Vyskoilova 1561/4a, 140 00  anglitina na úrovni rodilý mluví výhodou, bakaláské vzdlání v oboru elektronika a komunikaceZájemci nech zašlou svj strukturovaný ivotopis s motivaní dopis e-mailem na adresu ...

 • Company Veeam Software (Czech Republic) s.r.o. in Misto
  04.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  Místo výkonu práce: PrahaKontaktní osoba: Shkaruppa Maria, tel.: 246042500, e-mail: UPESUJÍCÍ INFORMACE: Ruština na úrovni rodilého mluví. Znalost anglitiny. Vysokoškolské magisterské vzdlání v oboru Konstruování a technologie elektronických prostedk.  Certifikát Technical Certified Engineer....

 • Company Veeam Software (Czech Republic) s.r.o. in Misto
  04.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  Místo výkonu práce: PrahaKontaktní osoba: Shkaruppa Maria, tel.: 246042500, e-mail: UPESUJÍCÍ INFORMACE: Ruština na úrovni rodilého mluví. Znalost anglitiny. Vysokoškolské bakaláské vzdlání v oboru Fundamentální informatika a informaní technologie.Certifikát Technical Certified Engineer....

 • Company Skype Czech Republic s.r.o. in Michle
  04.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  MVP: Praha - Michle, Vyskoilova 1561/4a, 140 00  Anglitina na úrovni rodilý mluví výhodou, bakaláské vzdlání v oboru poítaové vdy.  Zájemci nech zašlou svj strukturovaný ivotopis s motivaní dopis e-mailem na adresu ...

 • Company Skype Czech Republic s.r.o. in Boseň
  04.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  MVP: Praha - Michle, Vyskoilova 1561/4a, 140 00  bosenština na úrovni rodilý mluví výhodou, vysokoškolské vzdlání v oboru poítaové inenýrství a informaní systémyZájemci nech zašlou svj strukturovaný ivotopis s motivaní dopis e-mailem na adresu ...

 • Company Skype Czech Republic s.r.o. in Michle
  04.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  MVP: Praha - Michle, Vyskoilova 1561/4a, 140 00  Ukrajinský jazyk na úrovni rodilý mluví výhodou, doktorské vzdlání v oboru Anorganická chemie.Zájemci nech zašlou svj strukturovaný ivotopis s motivaní dopis e-mailem na adresu ...

 • Company STATEK ŠINDELOVÁ, s.r.o. in Buková
  04.04.2021 Updated on: 06.04.2021

  Zpsob kontaktu:Miroslava BukováE-mail: Poadavky:- praxe v oboruVýhody:- stravenky- sluební autoPijmeme zootechnika/ku pro chov ovcí, masného skotu....

 • Company BONNEL TECHNOLOGIE s. r. o. in Dobre
  03.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  Vývojá/ka embedded systémJste zapáleným/nou programátorem/kou? Baví Vás psát kódy pro procesory? Rád/a „bastlíte“ ve svém volném ase? Chcete konen pracovat na opravdu zajímavých projektech se zárukou stability a dlouhodobé spolupráce? Je pro Vás dleitá seberealizace a viditelný výsledek Vaší práce?Pokud stále odpovídáte ano, tte dále :-)Co budete mít na starosti?•    vývoj aplikací pro nové i existující výrobky•    tvorbu technické dokumentace•    spolupracovat pi testování•    pispívat k dobré nálad a pohod v týmu.Na co uslyšíme?•    v tom nejlepším pípad umíte programovat embedded systémy v C/C++ na jedniku, Python je ale také v poádku :-)•    jste obeznámen/a alespo s hobby vývojovými kity nap. Arduino, Raspberry apod.•    anglitinu zvládáte bez problém a tení technické dokumentace zvlá...

 • Company TERAHERTZ s.r.o. in Dobre
  03.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  Nabízíme pracovní pozici ve velmi perspektivním startupu, který se zamuje na vývoj mobilních aplikací a blockchain technologii. Poadavky na pracovní pozici: - aktivní znalost AJ nebo RJ, velmi dobré znalosti vývoje v Unity 3D- portfolio ve vývoji mobilních her- schopnost pracovat v týmu (AGILE, SVN, GITHub)- dobré komunikaní schopnosti, chu se uit novým technologiím, samostatnost...

 • Company Skype Czech Republic s.r.o. in Michle
  03.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  MVP: Praha - Michle, Vyskoilova 1561/4a, 140 00  Ruský jazyk na úrovni rodilý mluví výhodou, vysokoškolské vzdlání v oboru Bezdrátové komunikace.Zájemci nech zašlou svj strukturovaný ivotopis s motivaní dopis e-mailem na adresu ...

 • Company Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. in Other
  03.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  Kontakt:e-mail: - vývoj a testování ji existujících systém, tvorba kód a komplexních program- vytváení program podle pedem urených specifikací- kontrola a zhodnocování instalací, konfigurací a vývoje softwaru v souladu s interními standardy GLAS...

 • Company Semrush CZ s.r.o. in Misto
  03.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  MÍSTO VÝKONU PRAHAKONTAKT PRVOTN E-MAILEM : Shkaruppa Maria, e-mail: -    Minimáln bakaláské vzdlání-    Vzdlání v oblasti ízení technických systém/sítí výhodou-    Znalost ruského jazyka na úrovni rodilého mluvího podmínkou...

 • Company Siemens Industry Software, s.r.o. in Hruška
  02.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  místo výkonu práce: Mezi vodami .p. 2035/31, Modany, 143 00  Praha 412kontakt: Hruška Roman, tel.: 724003366, e-mail: - Solid skills in C# and the .NET framework- Experience in using Microsoft Visual Studio as a main development environment- Willing to take over responsibility in an agile team- Hands on experience in one or more of the following technological areas: Object oriented design principles and design patterns, Database development (SQL, etc.), UI development (WPF)- Ability to work on development tasks, which includes debugging, testing, bug-fixing together with your team to increase value of the product and to our customers- Fluent in English...

 • Company DHL Information Services (Europe) s.r.o. in Babice
  02.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  MVP: PrahaKontakt: Poadujeme minimáln bakaláské vzdlání v oboru technologií. Zkušenosti na obdobné pozici a znalost anglického jazyka výhodou....

 • Company Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. in Other
  02.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  poadované vzdlání v oblasti vývoje softwaru, poítaových sítí a   píbuzných- nutnost zkušeností s vývojem komplexních systém a aplikací a zkušeností ve vývoji s Java a JVM- poadované znalosti HTTP, HTTP 2, REST a NoSQL databází ...

 • Company Barclays Capital Services Limited, organizační složka in Other
  02.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  Minimáln Bc.Znalost anglického jazyka.Pedchozí zkušenosti na stejné pozici výhodu, znalost problematikyúoboru na pokroilé úrovni....

 • Company EPAM Systems (Czech Republic) s.r.o. in Prace
  02.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  MVP: PrahaKontakt: " target="_blank" rel="nofollow">Poadavky a znalosti na pozici: základy: Disaster recovery Strategy, Performance optimization, Application Performance Management, zkušenosti z oblasti Service desk/Ticketing sw, dále s procesy ITIL/ITSM, schopnost pracovat s kódy a íst a vytváet dokumentaci, schopnost pracovat samostatn, zodpovdnost za vlastní kvalitu práce, odolnost vi stresu, komunikaní dovednosti, pro-klientský pístup - telefonní komunikace s klienty.    ...

 • Company Veeam Software (Czech Republic) s.r.o. in Other
  02.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  Poadavky: bakaláské vzdlání v IT, znalost ruského jazyka na úrovni rodilého mluvíhoReferenní íslo volného místa: 646...

 • Company Veeam Software (Czech Republic) s.r.o. in Other
  02.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  Poadavky: stedoškolské vzdlání, znalost ruského jazyka na úrovni rodilého mluvíhoReferenní íslo volného místa: 656...

 • Company Veeam Software (Czech Republic) s.r.o. in Other
  02.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  Ruština na úrovni rodilého mluví. Znalost anglitiny. Vysokoškolské bakaláské vzdlání v oboru Informaní bezpenost....

 • Company Veeam Software (Czech Republic) s.r.o. in Other
  02.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  Poadavky: bakaláské vzdlání, znalost ruského jazyka na úrovni rodilého mluvíhoReferenní íslo volného místa: 621...

 • Company Veeam Software (Czech Republic) s.r.o. in Other
  02.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  Ruština na úrovni rodilého mluví. Znalost anglitiny. Vysokoškolské vzdlání v oboru Základní informatika a informaní technologie...

 • Company Neit Consulting s.r.o. in Prace
  02.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  Pro náš atraktivní projekt (web.aplikace pro procesní ízení firem) hledáme nové kolegy - backend nebo frontend vývojáe s juniorní i seniorní znalostí.Vhodné i pro absolventy a OZZ!POADAVKY:- základní nebo pokroilá znalost javascriptu nebo jiného programovacího jazyka- základní znalost CSS3, HTML5- zápal pro nové technologie a postupy- jakákoliv znalost další IT technologie výhodouNABÍZÍME:- práci na aplikaci, kterou pouívají pední spolenosti v R- zajímavé finanní ohodnocení a další výhody- monost ovlivovat vývoj aplikace a pouité technologie- zázemí rostoucí firmy- pruná pracovní doba, monost práce z domova - kanceláe na Velkém námstí v Písku a Václavském námstí v Praze -Monost práce na HPP/IDále nabízíme: prémie, Multisport/Benefit karta, notebook a další.První kontakt: Tomáš Jirsa tel. 6...

 • Company Altersis Xperts s.r.o. in Other
  02.04.2021 Updated on: 02.04.2021

  -development and updates of software-design and documentationSkills: Java, Javasscript, c++, c#, python, android, ios...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Software developers Edit filters