Jobmonitor. Search results for Software developers

89 Jobs found

Used filters:
 • Software developersx
Displaying 1-50 of 89 results.
 • Company Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. in Prace
  25.05.2020

  První kontakt e-mailem Nápl práce:- práce v oblasti softwaru- asistence zákazníkm a pomoc s jejich poadavky- nutné komunikaní schopnosti a schopnost sestavovat priority práce- poadována pokroilá úrove anglického jazyka slovem i písmemSouhlas zamstnavatele se zamstnaneckou kartou....

 • Company Actum X, s.r.o. in Rok
  24.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  nutné podmínky: komunikatívni anglitina, znalost JavaScript, HTML a CSS (zkušenost min. 1 rok)must have: English, knowledge of JavaScript, HTML and CSS (min. 1 year of experience)Multisport karta, Firemní akce, Kurzy anglitiny/ Multisport card, Teambuildings, English language courses with native speaker...

 • Company Mirantis Czech a.s. in Karlín
  24.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Thámova .p. 137/16, Karlín, 186 00  Praha 86PRVNÍ KONTAKT: První kontakt e-mailem na : nebo     (Pavel Matjíek a Vladena Silyuková, tel. +420 607 247 824)UPESUJÍCÍ INFORMACE A POADAVKY:Spolenost Mirantis Czech a.s. poptává pracovníka na pozici Release Manager (Scrum Master). Poadavky na píslušnou pracovní pozici zahrnují výbornou znalost anglitiny, praxi v nadnárodní spolenosti, odpovídající vzdlání a zkušenosti v dané oblasti - zkušenost na obdobné minimáln 5 let a zkušenosti s cloudovými aplikacemi nebo pímo s produktem Openstack.Poadované dovednosti: vasná identifikace a efektivní ešení problém napí více týmy, zamení na výsledek, úzká spolupráce s teamleadery a vývojái apod. Úast na mezinárodních konferencích, podpora celého týmu, spolupráce zejména s USA. Místo vý...

 • Company VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. in Dobra
  24.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  KONT.: emailem:., velmi dobrá znalost perského  jazyka....

 • Company Veeam Software (Czech Republic) s.r.o. in Misto
  24.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Místo výkonu práce: PrahaKontaktní osoba: pan Petr Šttina - první kontakt telef.: 246 042 856 - Po a St - 10,00 - 11,00 hod.Poadavky: znalost ruského jazyka na úrovni rodilého mluvího, pokroilá znalost anglického jazyka, Vysokoškolský diplom z oboru s technickým zamením, Veeam Technical Sales Professional certifikát (VMTSP)  ...

 • Company Veeam Software (Czech Republic) s.r.o. in Misto
  24.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Místo výkonu práce: PrahaKontaktní osoba: pan Petr Šttina - první kontakt telef.: 246 042 856 - Po a St - 10,00 - 11,00 hod.Poadavky: znalost ruského jazyka na úrovni rodilého mluvího, pokroilá znalost anglického jazyka, vysokoškolský diplom z oboru s technickým zamením, Veeam Technical Sales Professional Certifikát (VMTSP)  ...

 • Company Daktela, s.r.o. in Hájek
  24.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  místo výkonu práce: Pod Krejcárkem 975/2, Praha 3kontakt: Hájek David, tel.: 226211245, e-mail: Znalost PHP vetn OOP Zkušenosti s Asterisk ústednou jsou výhodou, ale není to nutné (nauíme) Zkušenosti s vývojem v prostedí LAMP (Linux, Apache, Mysql, PHP) lovka, co se nebojí uit nové vci a technologie a dokáe vci dotáhnout do koncezamstnanecké výhody: pomoc s pesthováním,pracovišt v centru Prahy,parkování, stravování zdarma pímo v budov, fitness a plavání,podíl na zisku,vlastní výbr laptopu a operaního systému, ne open space, ale kancelá pro tým 5-8 lidí, sicdays,homeoffice,výborný kolektiv ...

 • Company NetSuite Czech Republic s.r.o. in Brno
  24.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Poadované dovednosti Nutné nejmén bakaláské vzdlání. Nutná znalost ruského jazyka na úrovni rodilého mluvího. Zájemci se dostaví ve dnech vdy v pondlí  Mezi 8. a 10. hodinou na kontaktní adresu Trnitá 491/3, Brno, 60200 - po pedchozím SMS avízu kontaktní osob, která zavolá zpátkysouhlas zamstnavatele se zamstnaneckou kartou...

 • Company Home Credit International a.s. in Other
  24.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  První kontakt se zamstnavatelem e-mailem.Kandidát na pozici vývojá software bude pokrývat veškeré vývojové aktivity týmu v rozsahu od vývoje designu a architektury systému, rozfázování projektu, a po garanci kvality výsledného produktu.Tyto znalosti jsou vítány: "    Znalost SQL a alespo 2 programovacích jazyk "    Znalost anglitiny a ruštiny"    Pedchozí zkušenost na pracovní pozici vývojáe softwaru"    Schopnost týmové spolupráce, pozitivní pístup k práci"    Zkušenosti se správou verzí a sledováním chodu systémZamstnanecké výhody:Extra dny dovolené a sick days, stravenky, píspvky do penzijního fondu, Multisport kartaSouhlas zamstnavatele se zamstnaneckou kartou...

 • Company Kiwi.com s.r.o. in Other
  24.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Vyadováno je vysokoškolské vzdlání - bakaláský stupe a orientace v programování informaních systém. Velkou výhodou je znalost ruského jazyka na úrovni rodilého mluvího/komunikativní znalost anglitinySouhlas zamstnavatele se zamstnaneckými kartami...

 • Company Kiwi.com s.r.o. in Other
  24.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  První kontakt e-mailemZamstnanec bude vykonávat pro veškeré innosti související s implementací a správou GDS systém a automatizací backoffice proces pomocí skript v jazyce Python.Následující poadavky jsou vítány: znalost anglického jazyka orientace v programování informaních systém. Velkou výhodou je znalost programovacího jazyka Python/C/Perl a ruského/portugalského/španlského/arabského/ínského/anglického jazyka.Souhlas zamstnavatele se zamstnaneckou kartou...

 • Company Runecast Czech Republic s.r.o. in Prace
  24.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  První kontakt e-mailem!Nápl práce: "    Udrování vývojové a testovací infrastruktury v spolehlivém, bezpeném a efektivním stavu "    Automatizace opakovaných úloh skrze skripty a technologie pro automatizaci "    Konfigurace nástroj Beats, Logstash a Elasticsearch pro maximální výkon a spolehlivost"    Spolupráce s vývojovým týmem na vytváení efektivních dotaz/ladní dotaz pro Elasticsearch "    Návrh nové funkcionality nebo produkt podle poteb zákazník Poadavky:"    Linux (Ubuntu) administrace "    Zkušenost s logovacími a agreganími systémy s vyuitím nástroj Logstash, Beats, Elasticsearch "    Znalost skriptování (shell, Python nebo Perl) "    Zkušenost s technologiemi Docker, PostgreSQL, Apache Tomcat, Nginx"    Zkušenost s monitorovacími nástroji jako Nagios, Graphite, Datadog"    Znalo...

 • Company Atelier M.A.A.T., s.r.o. in Other
  24.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Praxe výhodou, poadovaná škola FS - VUT, VUT.Flexibilní prac. doba, karierní rst, zázemí nejvtší projekní firmy na Táborsku.Kontakt e-mailem. ...

 • Company Státní zemědělský intervenční fond in Tábor
  24.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Terénní inspektor provádí podle stanovených postup kontroly na míst u adatel o dotace EU. Pedevším se jedná o kontrolní innost v terénu pi ovování dodrování dotaních podmínek u adatel zemdlských dotací a následné zpracování kontrolních zjištní, práci s micí technikou GPS a mapami a pímý kontakt se adateli. Nabízíme: - systematizovanou platovou tídu 12., zaazení podle naízení vlády . 304/2014 Sb. ve znní pozdjších pedpis- sluební pomr na dobu neuritou- 25 dní dovolené + 5 dní zdravotního volna navíc- další placené pekáky v práci pro státní zamstnance (nap. 1 den na vyízení osobních záleitostí)- stravenky v hodnot 100 K/odpracovaný den- pruná sluební doba- pátelský a inspirativní tým odborník- monost profesního rstu (osobní vzdlávání pomocí individuálních vzdlávacích program)- mobilní telefo...

 • Company Vodárenská společnost Lánov, spol. s.r.o. in Arnultovice
  23.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  VEDOUCÍ PROVOZUPracovní nápl: Zajištní provozování OV Lánov, veejných vodovod a kanalizací na základ nájemních, pípadn provozovatelských smluv.Technická píprava oprav poruch, rekonstrukcí a výmn vodovodních a kanalizaních ad ve spolupráci s vlastníky dané inenýrské sít. Administrativní innost spojená s provozem, vetn pípravy potebných smluvních záleitostí, dokument a pravidelných hlášení.Vypracovávání dlouhodobé koncepce rozvoje a ekonomické sobstanosti pro budoucí období vetn finanních rozvah a kalkulací pro jednotlivé obce.Vedení pracovního kolektivu, rozdlování práce, ízení vtších zakázek, kontrolní innost apod.PP: na dobu neuritou s tímsíní zkušební dobouMísto výkonu práce: Lánov - Horní Lánov a Prostední Lánov, erný Dl - erný Dl, istá v Krkonoších a Fot Rudník - Rudník, Arnultovice, T...

 • Company VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. in Prace
  23.05.2020

  Popis pracovního místa: ovocnáský a šlechtitelský výzkum, praktické šlechtní, tvorba a výbr šlechtitelského materiálu, ešení projektových úkol, podávání námt k plánovaným projektm, prezentace dosaených výsledk na mezinárodních a tuzemských konferencích, poradenstvíPoadujeme: VŠ vzdlání zemdlského smru (specializace v ovocnáství, šlechtitelství i molekulární genetice výhodou) ochotu uit se novým vcem, dobrá znalost anglitiny slovem i písmem, idiský prkaz sk. B výhodou, organizaní a komunikaní schopnosti, asová flexibilita, pelivost, spolehlivost,dobrá znalost práce na PC - programy MS Office - Word, Excel, Power Point, Outlook, InternetNabízíme: nástup moný ihned, stálé a perspektivní zamstnání, zajímavou a zodpovdnou práci ve spolenosti s bohatou historií, monost uplatnní cizích jazykFirem...

 • Company VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. in Dobre
  23.05.2020

  Popis pracovního místa: výzkum metod ochrany ovoce proti virózám a fytoplazmám, organizování pedzákladního a základního rozmnoování ovocných devin, poskytování poradenství, publikace získaných výsledk. Poadujeme: ukonené vysokoškolské vzdlání, nejlépe obor rostlinolékaství, delší praxe v oboru výhodou, me být nahrazena práv ukoneným Ph.D. studiem, idiský prkaz skupiny B, dobrá znalost anglického jazyka, dobrá znalost práce na PC, dobré organizaní schopnosti a schopnost týmové práce, spolehlivost, odpovdnost, aktivní zájem o obor a flexibilitu,     schopnost publikace výsledk v odborném i vdeckém tisku. Nabízíme: nástup moný ihned, stálé a perspektivní zamstnání, zajímavou a zodpovdnou práci ve spolenosti s bohatou historií, firemní benefity (5 dní dovolené nad zákonný rámec, jazykové kurzy...

 • Company EPAM Systems (Czech Republic) s.r.o. in Prace
  22.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  Adresa: PrahaKontakt: Kavková Markéta, e-mail: " target="_blank" rel="nofollow">Vývojá softwaru : Poadavky: znalost práce s jasn definovanými sw procesy, schopnost pracovat  s kódy a vytváet  projektovou dokumentaci, schopnost pracovat samostatn, zodpovdnost za vlastní kvalitu práce, komunikaní dovednosti, pro-klientský pístup...

 • Company Skype Czech Republic s.r.o. in Michle
  22.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  MVP: Vyskoilova .p. 1561/4a, Michle Praha 4Kontaktovat e-mailem Poadavky: srbština na úrovni rodilý mluví, vysokoškolské vzdlání se zamením na informatikuZájemci nech zašlou svj strukturovaný ivotopis s motivaní dopis e-mailem na adresu ...

 • Company Barclays Capital Services Limited, organizační složka in Misto
  22.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  MÍSTO VÝKONU : Na Pankráci .p. 1683/127, Nusle, 140 00  Praha 4KONTAKT PRVOTN E-MAILEM : Aleš Prcha, e-mail: Znalost anglického jazyka, tureckého jazyka na úrovni rodilého mluvího,  bakaláské vzdlání v oboru poítaové technologie a píbuzné obory....

 • Company MONET+,a.s. in Prace
  22.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Vítané zkušenosti a dovednosti: praktické zkušenosti s vývojem JAVA aplikací na úrovni senior vývojáe; práce a komunikace v týmu; spoluúast na tvorb a zdokonalování metodik; zkušenosti s: Spring Framework nebo J2EE, JavaScript, HTML5 atp., SOAP, REST, s podprnými nástroji (SVN, Git, Maven, Gradle), zkušenost s nkterou z relaních databází (Oracle, MSSQL) nebo in-memory grid (Hazelcast), zkušnost s aplikaními servery (Tomcat, Apache, JBoss, Websphere), OWASP a bezpenost obecn, OOP, AOP, Design Patterns Výhody: bonusy/prémie, mobilní telefon, flexibilní zaátek/konec pracovní doby, stravenky/píspvek na stravování, vzdlávací kurzy, školení, závodní stravování, oberstvení na pracovišti, píspvek na sport/kulturu/volný as, firemní akce, 13. plat  ...

 • Company Unitechnology OÜ, odštěpný závod in Michle
  22.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  MVP: Vyskoilova .p. 1566, Michle, 140 00 Praha 4Kontakt:  Ing. A Kovykov, tel.: 776 701 623 (kadý pátek12-15 h.) , e-mail: nebo osobn na adrese: Praha 1, Havlíkova 15Praxe v oboru nutná.Znalost anglitiny, ruštiny vítána.Vhodné i pro obany jiných státu ne EU.Pracovní doba od 8 do 16 h....

 • Company Creditinfo CEE s.r.o. in Babice
  22.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  Kontakt e-mailem....

 • Company Adecco EMEA business solutions, s.r.o. in Misto
  22.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  Místo výkonu práce: Pikrtova .p. 1737/1a, Nusle,140 00  Praha 4Kontakt: Poláková Albta, e-mail: "Design, vývoj, testování, nasazení a podpora automatizovaných postup i automatizovaných standard (Framework)."Tvorba procesní dokumentace"Architektura ešení pro zabezpeené automatizace"Zajištní kvality "Podpora, vzdlávání a mentoring v oblasti RPA (Robotic Process Automation) technologií.Pedpoklady:"Pedchozí praktiská zkušenost s RPA technologiemi, ideáln s UiPath nebo minimáln 5 let zkušeností s programováním  JS, VB Scripts, VB/C#/.NET i Java, SQL e.g. MSSQL"Schopnost ešení problém a analytické schpnosti "Schopnost pracovat ve velmi dynamickém prostedí v rámci mezinárodních tým"AJ na výborné úrovniZam. výhody: stravenky, píspvek na dopravu, penzijní pipojištní, píspvky na sportovní aktivity  ...

 • Company Altersis s.r.o. in Misto
  22.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  Místo výkonu práce: ímská 526/20, Praha 2Zpsob prvního kontaktu: E-mailem na adresu Kontaktní osoba: paní Dvoáková ValerieUPESUJÍCÍ INFORMACE:Anglický jazyk - plynulý. JAVA, .NET, C/C++/C#, PMP.ZAMSTNANECKÉ VÝHODY: stravenky, Multisport karta, 5 týdn dovolené....

 • Company CA CZ, s.r.o. in Chodov
  22.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  MVP: V parku .p. 2316/12, Chodov,148 00  Praha 4Kontakt: Poadavky: ukrajinština na úrovni rodilý mluví, vzdlání v oboru informaní bezpenostní systémy. Zájemci nech zašlou svj strukturovaný ivotopis s motivaním dopisem e-mailem : ....

 • Company Veeam Software (Czech Republic) s.r.o. in Misto
  22.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Praha PRVNÍ KONTAKT e-mailem na adr.: nebo telefonicky Po-St, 10:00 hod - 11:00 hod. na . 246 042 500; Kontaktní osoba: Bokeria AleksandraUPESUJÍCÍ INFORMACE A POADAVKY:Ruština na úrovni rodilého mluvího. Znalost anglitiny. Vysokoškolské vzdlání v oboru Softwarové inenýrstvíCertifikát Technical Certified Engineer...

 • Company Veeam Software (Czech Republic) s.r.o. in Babice
  22.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  Ruština na úrovni rodilého mluvího. Znalost anglitiny. Vysokoškolské vzdlání v oboru Informatika a Výpoetní Technika...

 • Company Wrike Czech, s.r.o. in Dobra
  22.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  Kontakt:e-mail: Vyšší odborné vzdlání. Velmi dobrá úrove anglického a ruského jazkya mluvenou i písemnou formou výhodou. Pechozí zkušenost v mezinárodní spolenosti výhodou....

 • Company Wrike Czech, s.r.o. in Misto
  22.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  Místo výkonu práce: PrahaPrvotní kontakt: Bc. vzdlání. Velmi dobrá úrove anglického a ruského jazyka mluvenou i písemnou formou výhodou. Pedchozí zkušenost v mezinárodní spolenosti výhodou....

 • Company Veeam Software (Czech Republic) s.r.o. in Misto
  22.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  Místo výkonu práce: Hl.m.PrahaZpsob prvního kontaktu: E-mailem na adresu Kontaktní osoba: paní Alisa StrelnikovaUPESUJÍCÍ INFORMACE:Znalost C++, STL, WinAPI, OOP. Minimáln bakaláské vzdlání, znalost cizích jazyk vítána....

 • Company Wrike Czech, s.r.o. in Babice
  22.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  Velmi dobrý znalost A.J. a R.J. pedchozí zkušenosti v mezinárodní spol. výhodou ...

 • Company Wrike Czech, s.r.o. in Babice
  22.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  Velmi dobrý znalost A.J. a R.J. pedchozí zkušenosti v mezinárodní spol. výhodou ...

 • Company Skype Czech Republic s.r.o. in Babice
  22.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  MVP: Vyskoilova .p. 1561/4a, Praha 4Kontakt: zájemci nech zašlou svj strukturovaný ivotopis s motivaním dopisem na e-mailovou adresu anglitina na úrovni rodilý mluví, vzdlání v oboru poítaová vda a inenýrství...

 • Company EUROSOFTWARE, s.r.o. in Other
  21.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  JAK SI VÁS PEDSTAVUJEME- Máte vystudovanou VŠ technického smru (ideáln zamení na tvorbu SW).- Máte dobrou znalost Java J2SE nebo EE.- SQL i XML pro Vás nejsou jen neznámé pojmy.- Potší nás, pokud jste se setkal/a s Maven, Spring, SVN, JUnit, Webservices, Swing, Hibernate a CI (Jenkins, Nexus).- Máte logické a analytické myšlení.- Nebojíte se komunikovat bu v anglickém i nmeckém jazyce.- Zvládnete pracovat samostatn, ale zárove máte i týmového ducha.- Nebojíte se pevzít zodpovdnost.CO VÁM MEME NABÍDNOUT?- Atraktivní mzdové ohodnocení.- Pracovní dobu si mete upravit podle sebe. Ocení to ti z Vás, kteí nejsou ranní ptáata.- Klimatizované kanceláe máme v centru Plzn s výbornou dostupností.- Stravenky, nápoje na pracovišti a fruit days jsou u nás samozejmostí.- Mete si prohloubit znalosti cizíc...

 • Company Agrovýzkum Rapotín s.r.o. in Prace
  21.05.2020 Updated on: 23.05.2020

  Poadované vzdlání: VŠ, obor pírodovdný, zemdlský Poadovaná praxe:    výhodouNápl práce: • zpracování a podávání návrh nových výzkumných projekt na národní a mezinárodní úrovni,• aktivní vyhledávání moností spolupráce a její sjednávání pro ešení mezinárodních projekt,• ešení výzkumných projekt, v. koordinace experimentálních prací, vypracování prbných a závrených zpráv, • zajištní provozu laboratoe reprodukce,• publikace odborných a vdeckých lánk.Další poadavky:         • aktivní znalost anglického jazyka slovem i písmem, • dobrá znalost práce s PC a MS Office (MS Excel, Word a PowerPoint), • základní znalosti v oblasti statistiky a vyhodnocování dat,• analytické myšlení, • pelivost a samostatnost, • komunikativnost, • P sk. B.    Nabízíme:•    práci ve spolenosti s mnohaletou tradicí v zem...

 • Company Agrovýzkum Rapotín s.r.o. in Prace
  21.05.2020 Updated on: 23.05.2020

  Poadované vzdlání:  VŠ zemdlského smru Poadovaná praxe:       vhodné i pro absolventyNápl práce: •    sestavování komplexních krmných dávek •    navrhování a realizace nových ešení efektivní výivy zvíat•    zpracování návrh výzkumných projekt •    ešení výzkumných projekt.Další poadavky:         •    aktivní znalost anglického jazyka•    dobrá znalost práce s PC a MS Office (MS Excel, Word a PowerPoint)•    analytické myšlení•    pelivost a samostatnost•    komunikativnost•    P sk. B.Nabízíme:•    práci ve spolenosti s mnohaletou tradicí v zemdlském výzkumu a vývoji (více na )•    odpovídající platové ohodnocení v závislosti na výsledcích práce•    prunou pracovní dobu•    pracovní pomr na dobu uritou s moností prodlouení na dobu neuritou•    monost pronájmu sluebního bytu•    píspvek na ...

 • Company Agrovýzkum Rapotín s.r.o. in Prace
  21.05.2020 Updated on: 23.05.2020

  Poadované vzdlání: VŠ zemdlského smru. Poadovaná praxe: praxe v oboru není podmínkou.Nápl práce: •sestavování komplexních krmných dávek  •navrhování a realizace nových ešení efektivní výivy zvíat•zpracování návrh výzkumných projekt •ešení výzkumných projekt.Další poadavky:         •aktivní znalost anglického jazyka•dobrá znalost práce s PC a MS Office (MS Excel, Word a PowerPoint)•analytické myšlení•pelivost a samostatnost•komunikativnost•P sk. B.Nabízíme:• práci ve spolenosti s mnohaletou tradicí v zemdlském výzkumu a vývoji (více na )• odpovídající platové ohodnocení v závislosti na výsledcích práce• prunou pracovní dobu• pracovní pomr na dobu uritou s moností prodlouení na dobu neuritou• monost pronájmu sluebního bytu• píspvek na závodní stravování, rekreace dtí zamstnanc, odmny pi ivot...

 • Company YOUR SYSTEM, spol.s r.o. in Babice
  21.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  Kontakt: Mgr. Lenka Zubcová, e-mail: Znalost programování v ASP.NET CORE (OOP, REST, LINQ)Zkušenost s Kendo components, WebAPIZnalost SQL (pípadn optimalizace SQL dotaz)Znalost AJZamstnanecké výhody: Sick Day, jazykové kurzy AJ, dotovaná Multisport karta...

 • Company Concur (Czech) s.r.o. in Babice
  21.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  Kontakt:"    Zkušenost  vývojem SW (jako vývojá) v R&D s Python a Javascript"    Zkušenost s MySQL, PostreSQL."    Dobrá znalost AWS"    Zkušenost s Docker, Kubernetes, Git"    Schopnost pouívat, vysvtlit a implementovat CI/CD"    Agile metodologie"    Silná orientace na zákazníkaZamst.výhody:stravenky, 25 dní dovolené, další...

 • Company Techona s.r.o. in Misto
  21.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  Místo výkonu práce: Vyskoilova .p. 1461/2a, Praha 4Kontaktovat mailem Odborné znalosti budou testovány bhem pijímacího ízení. Nutná znalost anglického jazyka bez nutnosti certifikátu....

 • Company COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha in Babice
  21.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  pozice se zamením na front-end developmentznalost technologií a framework JAvaScript, Html, Angular, Reactznal. A.J ...

 • Company Twilio Czechia s.r.o. in Dobre
  21.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  znalost R.J dobré kominikaní slovem i písmem ...

 • Company Skype Czech Republic s.r.o. in Babice
  21.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  ukrajinština na úrovni rodilý mluví, magisterské vzdlání v oboru softwarového inenýrství a/nebo programového zabezpeeníZájemci nech zašlou svj strukturovaný ivotopis s motivaní dopis e-mailem na adresu ...

 • Company BTL Medical Technologies s.r.o. in Babice
  21.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  PP na 90 dnPortugalština na úrovni rodilý mluví výhodou, bakaláské vzdlání v oboru strojní inenýrstvíZájemci nech zašlou svj strukturovaný ivotopis s motivaním dopisem na email: ...

 • Company Heureka Group a.s. in Babice
  21.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  Kontakt e-mailem.vývoj a údrba webových aplikací a s ní pímo spojených komponent a slueb- návrh technických ešení na úrovních zdrojového kódu a samotných komponent aplika- testování aplikace a jejích komponent dle schválených proces a pravidel- minimáln 2 roky praxe v oboru- znalost Python, HTML/CCS/JAVASCRIPT, GIT- anglický jazyk - komunikativní úrove- eský jazyk - plynule...

 • Company LIVESCORE s.r.o. in Misto
  21.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  Místo výkonu práce: Na stri .p. 2097/63, PrahaPrvotní kontakt: Znalost anglického jazyka Znalost: Javascript development, REACT, Redux, SCSS, LESS, node.js Unit Testing Frameworks ( nap. JUnit, TestNG, Mockito, Cucumber, Jasmine, Mocha) REST a RESTful API Web Technologies (HTML, CSS, XML, XML Schema and XSLT, JSON)25 dní dovolené, 5 ‘‘sick days‘‘, Vánoní prémie, stravenky 85K...

 • Company CLEEVIO s.r.o. in Misto
  21.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  Místo výkonu práce: Rašínovo nábeí .p. 71/10, PrahaPrvotní kontakt: Zkušenosti v praxi, znalost programovacího jazyka Java nebo Kotlin. Flexibilní pracovní doba, Multisport karta, zajímavé projekty, teambuldingy...

 • Company CLEEVIO s.r.o. in Misto
  21.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  Místo výkonu práce: Rašínovo nábeí .p. 71/10, PrahaPrvotní kontakt: Zkušenosti v praxi, znalost programovacího jazyka Objecitve-C nebo Swift. Flexibilní pracovní doba, Multisport karta, zajímavé projekty, teambuldingy...

 • Company DHL Information Services (Europe) s.r.o. in Babice
  21.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  vzdlání v oboru IT nebo jeho ízení, znalost R.J  výhodou ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Software developers Edit filters