Jobmonitor. Search results for Software developers

402 Jobs found

Used filters:
 • Software developersx
Displaying 1-50 of 402 results.
 • Company MANN + HUMMEL Service s.r.o. in Other
  19.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  První kontakt e-mailem.Souhlas zamstnavatele s modrou kartou....

 • Company Pure Storage Czech Republic s.r.o. in Other
  19.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  kontakt: Goessel Laura, tel.: 777 747 194, e-mail: laura.goessel@ibs-sro.comPoadavky na pozici Vývojáí softwaru ( Member of Technical Staff NJ)o    Kandidát by ml být schopný spolupracovat s týmem.            Kandidát by ml být zamení na návrh, vývoj, testování jednotek, revize kódu, dokumentaci, prbnou integraci a prbné zavádnío    Vítány znalosti AWS, networking infrastructure and SQL., Javascript, Typescript, Java, Python...

 • Company MSD Czech Republic s.r.o. in Prace
  19.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Poadované dovednostio praktické zkušenosti s automatizací DevOps v softwarovém inenýrství (Jenkins, Ansible, Terraform)o zkušenosti s cloudovými slubami jako AWS a Azureo softwarové inenýrství a znalost programování alespo ve dvou programovacích jazycích (Java je nutností, další jako Python, Go, JavaScript, C/C++ atd. jsou výhodou)o systémové analýzy a zkušenosti s návrhem pi vytváení aplikací rzných míteko technické vedení a více ne 3 roky zkušeností s ízením vyvíjejícího se ekosystému produktových ešenío agilní vývojové metodiky a zkušenosti s prací s nástroji pro spolupráci (JIRA, Confluence, SharePoint)o práce s architektonickými koncepty a prokazování rozsáhlých znalostí moderních technologiío kreslení a prezentace architektonických návrho schopnost ovlivovat ostatní a podílet se na m...

 • Company Barclays Execution Services Limited, odštěpný závod in Other
  19.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  VYSOKOŠKOLSKÉ BAKALÁSKÉ I MAGISTERSKÉ VZDLÁNÍ.PEDCHOZÍ ZKUŠENOST NA STEJNÉ POZICI VÝHODOU....

 • Company Jamf Software s.r.o. in Rozhraní
  18.03.2023 Updated on: 19.03.2023

  První kontakt e-mailem.Software EngineerPoadavky "    minimáln 6 msíc zkušeností jako vývojá v komerním prostedí"    znalost programovacího jazyka Typescript a frameworku React"    znalost testovacího nástroje Cypress"    silné komunikaní dovednosti"    analytické myšlení"    anglický jazyk na úrovni B1"    schopnost kooperace s kolegy na projektechPracovní povinnosti"    spoluvyvíjet adminstraní rozhraní firemního produktu"    samostatn dodávat pesn zadané vývojové úkoly v poadované kvalit"    spolupracovat se zkušenjšími kolegy na sloitjších projektech"    psát automatizované testy"    dodrovat vizuální identitu"    vzdlávat se a rozvíjet se v odborných znalostech i komunikaních dovednostechSouhlas zamstnavatele se zamstnaneckou kartou....

 • Company Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. in Prace
  18.03.2023 Updated on: 19.03.2023

  První kontakt e-mailem gfaltusova@deloittece.comNápl práce:- vývoj vysoce kvalitních technických ešení pro interaktivní cloudové aplikace- úzká spolupráce s managementem a týmem vývojá a proaktivn identifikovat problémy a navrhovat jejich ešení- nutnost zkušeností s vývojem komplexních systém a aplikací a zkušeností ve vývoji s Java a JVM - poadované znalosti HTTP, HTTP 2, REST a NoSQL databází - poadována pokroilá úrove anglického jazyka slovem i písmem- nutné komunikaní schopnosti a schopnost sestavovat priority práce- zkušenosti s vedením týmuSouhlas zamstnavatele se zamstnaneckou kartou....

 • Company MasterCard Europe sprl, organizační složka in Radim
  18.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  KONTAKT : Radim Miech, e-mail: Radim.miech@ibs-sro.com- Výborné kvantitativní, technické a komunikaní (ústní/písemné) dovednosti v anglitin; je výborným posluchaem.- Odborné znalosti a praktické zkušenosti s technologiemi RDBMS, nejlépe s Microsoft SQL Server, SSIS Stack a .Net.- Znalost alespo jednoho skriptovacího jazyka (Powershell, Python).- Prokazateln samostatný a motivovaný vedoucí pracovník se zkušenostmi s prací ve více týmech rozprostených v nkolika geografických oblastech.- Prokázané vynikající dovednosti v oblasti schopnosti inovovat, kriticky myslet a rozdlovat problémy. Schopnost zajistit dohled, validaci a kontrolu kvality vlastních i týmových pracovních produkt.- Zkušenost s vyvaováním více projekt a rozdílných projektových priorit.- Flexibilní spolupráce s globálními kance...

 • Company ACROBITS s.r.o. in Prace
  18.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  KONTAKT : Rafael Torreblanca, e-mail: hr@acrobits.netHledáme Developera: Jako zkušený Objective C Software Developer budete spolupracovat s naším základním vývojovým týmem na proprietární sad Acrobits iOS, která byla pouita a nasazena na více ne 140 milionech koncových bod.Odpovdnosti :o Vyvíjet špikovou sadu SDK pro multiplatformní komunikaci a infrastruktury zaloené na sad SDK spolenosti AcrobitsIdeální kandidát by ml mít: o Rozsáhlé zkušenosti s prací s programovacími jazyky Objective-Co Rozsáhlé zkušenosti s prací s ekosystémem Apple iOSo Rozsáhlé zkušenosti s prací se Swiftemo Znalost anglitinyo Minimáln 7 let zkušeností s vývojem softwaruo Zkušenosti s prací nebo vývojem SIP nebo síových aplikacío Zkušenosti s vývojem nativních mobilních aplikací také pro Androido Znalost oblasti kyb...

 • Company Acamar Technology a.s. in Other
  18.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Poadavky: Ruský jazyk na úrovni rodilého mluvího....

 • Company Rockwell Automation s.r.o. in Prace
  18.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Kontakt: Tereza Fišerová, e-mail: tnovako@ra.rockwell.comHledáme inenýra technické podpory do našeho rostoucího týmu pro oblast výroby. Jaké budou vaše úkoly?"    Poskytování špikové technické podpory zákazníkm pouívajícím PLEX na vysoké úrovni, vetn zodpovídání dotaz, vysvtlování produkt a slueb, analýzy a ešení problém, testování a implementace softwarových vylepšení."    Diagnostika obtíných problém se sloitými softwarovými konfiguracemi."    Zkoumání databáze ERP za úelem pochopení problém; pouívání jazyka SQL pro dotazy"    Shromaování informací, vyhledávání a správa poadavk uivatelské podpory"    V pípad poteby vas eskalovat poadavky a pedávat je správnému produktovému týmu."    Správa pracovních front v rámci sluby Service Cloud s cílem dodrovat závazky úrovn slueb"    ídit asové pl...

 • Company EPAM Systems (Czech Republic) s.r.o. in Prace
  17.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  MVP: PrahaKontakt: marketa.kavkova@ibs-sro.comPoadavky a znalosti na pozici: praxe - znalost SW testing, Test Automation, SW Development, Software Quality Control procesy a SDLC a práce s nimi, schopnost vytváet projektovou dokumentaci a analýzy a pehledy, vytváet testovou dokumentaci, schopnost pracovat samostatn, zodpovdnost za vlastní kvalitu práce, komunikaní dovednosti, pro-klientský pístup, komunikaní schopnosti....

 • Company MICROSOFT s.r.o. in Other
  17.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  anglický jazyk na úrovni rodilý mluví výhodou, bakaláské vzdláníZájemci nech zašlou svj strukturovaný ivotopis s motivaní dopis e-mailem na adresu hlasenkavolnehomista@gmail.com...

 • Company BlueRose Technologies s.r.o. in Vysoke
  17.03.2023 Updated on: 18.03.2023

  Poadavky:- Odolnost vi stresu- Vysoké pracovní nasazení- Znalost anglického jazyka výhodouSouhlas zamstnavatele se zamstnaneckou kartou....

 • Company DNAnexus Czech Republic s.r.o. in Prace
  17.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Poadavky:  -    znalost anglického jazyka na profesionální úrovni (mezinárodní tým)-    min. 2 letá praxe v oblasti vývoje softwaru-    znalost práce s Linux a Unix shell výhodou-    pedchozí zkušenost s Docker, WDL nebo Nextflow výhodou...

 • Company Espressif Systems (Czech) s.r.o. in Other
  16.03.2023 Updated on: 19.03.2023

  První kontakt e-mailem.Spolenost Espressif hledá Senior Software EngineerBudete souástí týmu odpovdného za vývoj softwarových komponent a test pro správu úloiš persistentních dat, úhrnem oznaované jako IDF Storage. Jedná se o souborové systémy, práci s SD/eMMC kartami a SPI Flash, partition management, wear leveling, non-volatile storage a další, tyto komponenty jsou souástí Espressif frameworku ESP-IDF. Hledáme kandidáty, kteí splují následující poadavky:·    Dovednosti softwarového inenýrství·    Pokroilá znalost C/C++·    Pokroilé znalosti struktury souborových systém (ideáln FAT)·    Znalost GNU nástroj a debugger ·    Znalost Pythonu a ASM výhodou·    Komunikativní znalost anglického jazykaSouhlas zamstnavatele se zamstnaneckou a modrou kartou....

 • Company OG Soft s.r.o. in Other
  16.03.2023 Updated on: 17.03.2023

  Doba uritá od 6.2.2023 do 6.2.2024 s moností prodlouení na dobu neuritouKONTAKT:e-mailem, pí Hana Kopecká - kopecka@ogsoft.cz ...

 • Company Merkle technologies s.r.o. in Other
  16.03.2023 Updated on: 18.03.2023

  První kontakt e-mailem.Odborné znalosti budou testovány bhem pijímacího ízení. Nutná znalost anglického jazyka bez nutnosti certifikátu.Souhlas zamstnavatele s modrou kartou....

 • Company Red Hat Czech s.r.o. in Brno
  16.03.2023 Updated on: 18.03.2023

  První kontakt e-mailem.Místo výkonu práce: BrnoUkonené bakaláské vzdlání v oboru informatika, znalost uzbetiny na úrovni rodilého mluvího.Souhlas zamstnavatele se zamstnaneckou kartou....

 • Company Red Hat Czech s.r.o. in Other
  16.03.2023 Updated on: 18.03.2023

  První kontakt e-mailem.Ukonené alespo stedoškolské vzdlání, znalost ruštiny na úrovni rodilého mluvího. Souhlas zamstnavatele se zamstnaneckou kartou....

 • Company Deutsche Börse Services s.r.o. in Dobra
  16.03.2023 Updated on: 17.03.2023

  Kontakt:  Kuera Jií, e-mail: jiri.kucera@clearstream.comVaše pracovní zaazení:o Být lenem mezifunkního týmu, vetn obchodních analytik, front-end/back-end vývojá a tester a pochopit poteby podnikání a pevést je do fungujícího kóduo Navrhujte, vyvíjejte, testujte, udrujte a vylepšujte sledování rizik, podporujte jej v produkciVáš profil:o Pokroilé programování v Angular a Typescripto Zkušenosti s HTML5, CSS3 a Material a s automatizací test (GUI)o Zkušenosti s vytváením bohat interaktivních front-end zaloených na prohlíeio Znalost vývoje proti REST APIo Zájem a schopnost uit se, spolený pracovní stylo Velmi dobrá mluvená i psaná anglitinaVýhodou bude:o Schopnost programování v C# (.NET Core 3.0+) a znalost AWSo Zkušenosti s Dockerem, DevOps s GitHub, CI/CD, Kubernetes, OpenShifto Zkušenosti ...

 • Company EPAM Systems (Czech Republic) s.r.o. in Prace
  16.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  MVP: PrahaKontakt: marketa.kavkova@ibs-sro.comVývojá softwaru: Poadavky - znalost vývoje software, znalost práce s jasn definovanými sw procesy, schopnost pracovat  s kódy a vytváet  projektovou dokumentaci, schopnost pracovat samostatn, zodpovdnost za vlastní kvalitu práce, komunikaní dovednosti, pro-klientský pístup....

 • Company Espressif Systems (Czech) s.r.o. in Other
  16.03.2023 Updated on: 17.03.2023

  První kontakt e-mailem.Spolenost Espressif hledá Senior Software EngineerBudete souástí týmu odpovdného za vývoj softwarových komponent a test pro správu úloiš persistentních dat, úhrnem oznaované jako IDF Storage. Jedná se o souborové systémy, práci s SD/eMMC kartami a SPI Flash, partition management, wear leveling, non-volatile storage a další, tyto komponenty jsou souástí Espressif frameworku ESP-IDF. Hledáme kandidáty, kteí splují následující poadavky:·    Dovednosti softwarového inenýrství·    Pokroilá znalost C/C++·    Pokroilé znalosti struktury souborových systém (ideáln FAT)·    Znalost GNU nástroj a debugger ·    Znalost Pythonu a ASM výhodou·    Komunikativní znalost anglického jazykaSouhlas zamstnavatele se zamstnaneckou a modrou kartou....

 • Company Skype Czech Republic s.r.o. in Miroslav
  16.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  MÍSTO VÝKONU : Vyskoilova .p. 1561/4a, Michle, 140 00  Praha 4KONTAKT : Mejtský Miroslav; 604 298 953; zájemci nech zašlou svj strukturovaný ivotopis s motivaní dopis e-mailem na adresu hlasenkavolnehomista@gmail.comArabský jazyk na úrovni rodilý mluví, bakaláské vzdelání.Zájemci nech zašlou svj strukturovaný ivotopis s motivaní dopis e-mailem na adresu hlasenkavolnehomista@gmail.com...

 • Company Skype Czech Republic s.r.o. in Michle
  16.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  MVP: Praha - Michle, Vyskoilova 1561/4a, 140 00  Ruský jazyk na úrovni rodinný mluví výhodou, bakaláské vzdlání. Zájemci nech zašlou svj strukturovaný ivotopis s motivaní dopis e-mailem na adresu hlasenkavolnehomista@gmail.com...

 • Company NEORIS Czech Republic s.r.o. in Misto
  16.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  místo výkonu práce: Prahakontakt: Provod Václav, e-mail: vaclav@expatconsulting.czPoadujeme: znalosti a zkušenosti s vývojem IS (nebo vzdlání v tomto smru), znalost pracovních proces, zavedených u nadnárodních korporací. ...

 • Company EH Business Services s.r.o. in Prace
  16.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  e-mail: olga.karpenko@envista.comZnalost anglického jazyka výhodouZkušenost v oblasti informaních technologií výhodouZnalost práce na PC, MS Office...

 • Company COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha in Dobre
  15.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  VŠ v IT nebo technickém oboru.Anglitina na velmi dobré úrovni.Znalost Java 8 (nebo vyšší).Znalost SQL (znalost Sybase výhodou).Základní znalost Linux / Unix scripting, Message Brokers a Event Driven Architectures.Znalost RESTful Webservices.Zamstnanecké výhody : stravné, 6 týdn dovolené...

 • Company Reasunta Technology s.r.o. in Other
  15.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Kontakt:  e-mail: recruitment@reasunta.techPoadavky: nejmén bakaláské vzdlání...

 • Company CYBOT A/S, odštěpný závod in Other
  15.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  e-mail: usercentrics-gmbh-jobs@m.personio.deZkušenosti v min. délce 3 let s Playwright / Selenium / Puppeteer;Výborné znalosti DOM a JavaScript (+V8) v browserech;Zkušenosti s web scrapingem a crawlingem;Znané znalosti avaScript, microservices a browserových technologií;Zkušenosti s vývojem backendu a frontenduZamstnanecké výhody:  25 dní dovolené, Multisport karta, Píspvek na stravování...

 • Company VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. in Other
  15.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Kontakt:  e-mail: cz_infokarta@pwc.comBakaláské vzdlání, znalost AJ výhodou...

 • Company CA CZ, s.r.o. in Other
  15.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  bakaláské vzdláníZájemci nech zašlou svj strukturovaný ivotopis s motivaní dopis e-mailem na adresu hlasenkavolnehomista@gmail.com...

 • Company intecs data, s.r.o. in Other
  14.03.2023 Updated on: 19.03.2023

  První kontakt e-mailem.Pokroilá znalost SQL a Microsoft Power BIAnglitina na úrovni min. B2Souhlas zamstnavatele s modrou kartou....

 • Company Workday CZ s.r.o. in Other
  14.03.2023 Updated on: 16.03.2023

  KONTAKT : Dominika Bugajová, e-mail: dbugajova@deloittece.com...

 • Company Siemens, s.r.o. in Vítaná
  14.03.2023 Updated on: 16.03.2023

  Kontakt:gabriela.koderova@siemens.comUpesující informace:Vaším úkolem bude o    vývoj konstrukních sestav pro zakázkové produkty prmyslové automatizace s ohledem na funkci, výrobní technologii a náklady o    zejména návrh díl pro produkty SIMATIC (nap. prmyslové displaye, PLC, moduly, skín) a jejich píslušenství s ohledem na specifická odvtví prmyslu o    implementace a správa technické dokumentace v PLM SW systému (IEC Teamcenter) o    kontakt s úastníky procesu mechanického vývoje produktu (dodavatelé, technologické firmy) o    podpora testování a prototypové i sériové výroby Co u Vás oceníme o    vysokoškolské vzdlání strojního zamení, pípadn adekvátní praxi v oboru o    znalost nkterého z programovacích jazyk C/C++; Python, SQL…o    znalost nkterého CAD systému pro strojírenství vítána...

 • Company Pure Storage Czech Republic s.r.o. in Prace
  14.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  KONTAKT: Kavková Markéta, e-mail: marketa.kavkova@ibs-sro.comPozice BEL: Práce na vývoji aplikací v celém ivotním cykluo Návrh, vývoj a údrba zákaznických a interních webových aplikací ve spolupráci s naším UX týmem v Angular a Typescript a backendových mikroslubách v Jav, Kotlinu, Pythonu, NodeJSo Experimentování s novými technologiemi a architektonickými vzory, jako jsou mikrofrontendy, s cílem posunout nejmodernjší a inovovat nová ešenío Spolupráce s kolegy a zúastnnými stranami pi identifikaci poadavk a zavádní ešení od poáteního návrhu a po výrobuo Zamení na návrh, vývoj, testování jednotek, revize kódu, dokumentaci, prbnou integraci a prbné nasazování.o Vítáno: Zkušenosti s navrhováním, implementací a testováním rzných komponent produktu,  programovacích jazyk, Javascript, Typescript...

 • Company Barclays Execution Services Limited, odštěpný závod in Other
  14.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Úplné stední vzdlání (všeobecné nebo odborné),pedchozí zkušenosti na pozici výhodou....

 • Company Siemens, s.r.o. in Vítaná
  13.03.2023 Updated on: 19.03.2023

  Kodrová Gabriela, e-mail: gabriela.koderova@siemens.comVaším úkolem budeo    vývoj konstrukních sestav pro zakázkové produkty prmyslové automatizace s ohledem nafunkci, výrobní technologii a nákladyo    zejména návrh díl pro produkty SIMATIC (nap. prmyslové displaye, PLC, moduly, skín) ajejich píslušenství s ohledem na specifická odvtví prmysluo    implementace a správa technické dokumentace v PLM SW systému (IEC Teamcenter)o    kontakt s úastníky procesu mechanického vývoje produktu (dodavatelé, technologické firmy)o    podpora testování a prototypové i sériové výrobyCo u Vás ocenímeo    vzdlání strojního zamení, pípadn adekvátní praxi v oboruo    znalost nkterého z programovacích jazyk C/C++; Python, SQL…o  znalost nkterého CAD systému pro strojírenství vítánao    dobrou znalost anglitin...

 • Company Monster Worldwide CZ s.r.o. in Other
  13.03.2023 Updated on: 19.03.2023

  e-mail: hlasenkavolnehomista@gmail.comAnglický jazyk na úrovni rodilý mluví výhodou. Zájemci nech zašlou svj strukturovaný ivotopis s motivaní dopis e-mailem na adresu hlasenkavolnehomista@gmail.com...

 • Company MICROSOFT s.r.o. in Other
  13.03.2023 Updated on: 19.03.2023

  Ruský jazyk na úrovni rodilý mluví výhodou, bakaláské vzdelání.Zájemci nech zašlou svj strukturovaný ivotopis s motivaní dopis e-mailem na adresu hlasenkavolnehomista@gmail.com...

 • Company Skype Czech Republic s.r.o. in Michle
  13.03.2023 Updated on: 19.03.2023

  MVP: Praha - Michle, Vyskoilova 1561/4a, 140 00  Turecký jazyk na úrovni rodinný mluví výhodou, bakaláské vzdlání. Zájemci nech zašlou svj strukturovaný ivotopis s motivaní dopis e-mailem na adresu hlasenkavolnehomista@gmail.com...

 • Company WEB Project, s.r.o. in Kateřina
  12.03.2023 Updated on: 18.03.2023

  KONTAKT : Kateina Roubová, tel.: +420 728 338 915, e-mail: katerina.roubova@leadspicker.comPodílení se na SaaS ešení a vnitního informaního systému, umt ovládat programovací jazyk Django a Python 3.10, psát testy (unit, integraní, selenium), vytváení scarper pro rzné zdroje dat, automatizace firemních proces a podílení se na jejich návrhu, oprava bugg a neoekávaného chování vyvíjeného produktu, anglický jazyk úrove C1, francouzský jazyk úrove B2.     ...

 • Company EPAM Systems (Czech Republic) s.r.o. in Prace
  12.03.2023 Updated on: 18.03.2023

  MVP: PrahaKontakt: marketa.kavkova@ibs-sro.comPoadavky: Vývojá softwaru: Poadavky - znalost vývoje software, znalost práce s jasn definovanými sw procesy, schopnost pracovat  s kódy a vytváet  projektovou dokumentaci, schopnost pracovat samostatn, zodpovdnost za vlastní kvalitu práce, komunikaní dovednosti, pro-klientský pístup....

 • Company Celonis s.r.o. in Other
  12.03.2023 Updated on: 18.03.2023

  Zkušenost s AWS cloud, Kubernetes, Docker...

 • Company COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha in Dobre
  12.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  KONTAKT : Markéta íkovská, e-mail: marketa.cizkovska@commerzbank.comVŠ v IT nebo technickém oboru.Anglitina na velmi dobré úrovni slovem i písmem.Dobrá znalost Oracle.Velmi dobrá znalost Java - Spring, Spring boot.Znalost Hibernate, Docker/Kubernetes.Znalost proces v bankovním sektoru výhodou.Zamstnanecké výhody : stravné, 6 týdn dovolené...

 • Company IBA Group a. s. in Other
  12.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  nKontakt:e-mail: kofronova@ibagroup.euRequirements - Working knowledge of:. Must be persuasive, have excellent people skills, be able to motivate and provide leadership to diverse groups, and be willing and able to commit time and effort to a high change, fast paced and demanding business environment;. An effective communicator who speaks with confidence and through action, gains the respect of an established management team;. Must be a self-starting, hands-on, "roll-up-the-sleeves" executive with strong analytical and problem-solving skills who can work with people at all levels; Must be a team player;. Mature, experienced Business Development leader with a minimum of 7 years of demonstrated, relevant experience in the IT Technologies, working international sales and, ideally, in a releva...

 • Company CA CZ, s.r.o. in Other
  12.03.2023 Updated on: 18.03.2023

  Anglický jazyk na úrovni rodilý mluví. Bakaláské vzdlání v oblasti softwarového inenýrství.Zájemci nech zašlou svj strukturovaný ivotopis a motivaní dopis e-mailem na adresu hlasenkavolnehomista@gmail.com...

 • Company Simplity s.r.o. in Other
  11.03.2023 Updated on: 12.03.2023

  První kontakt e-mailem.Zamstnanecké výhody:25 dní dovolené, cafeteriaSouhlas zamstnavatele se zamstnaneckou kartou....

 • Company Novanta Česká republika s.r.o. in Other
  11.03.2023 Updated on: 14.03.2023

  První kontakt e-mailem nebo telefonicky.Zamstnanecké výhody:5 týdn dovolené, sick days, píspvek na stravování, Sodexo benefitySouhlas zamstnavatele se zamstnaneckou kartou....

 • Company Lingea s.r.o. in Other
  11.03.2023 Updated on: 18.03.2023

  První kontakt e-mailem.Zamstnanecké výhody:5 týdn dovolené, stravenkový paušál, píspvek na sport, monost zvyšování kvalifikaceSouhlas zamstnavatele se zamstnaneckou kartou....

 • Company WEDOS Internet, a.s. in Prace
  11.03.2023 Updated on: 14.03.2023

  Poadujeme:výborná znalost Linuxu, preferované distribuce Debian, Ubuntu, CentOSznalost správy Apache, Nginx, HAProxy,  MySQL, PHPzákladní znalosti programování (nap. bash, PHP, Java)znalost sítí (TCP / IP, DNS)znalosti verzování softwaru (Git)znalosti kubernetes a podobných ešeníznalost dalších serverových technologiíanalytické schopnostikomunikativní znalost anglického jazykasamostatnostvelkou chu do práce, obtavostaktivní pístup a ochotu uit sepráci na plný pracovní úvazekZam. výhody: roní bonusy ve výši a nkolika msíních plat, jazykové kurzy, školení, Multisport karta firemní  - notebook, tarif, sluby, stravenky, píspvek 300 K na penzijní nebo ivotní pojištní, jízdní výhody, pruná pracovní doba, dovolená navíc...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Software developers Edit filters