Jobmonitor. Search results for Specialist medical practitioners

175 Jobs found

Used filters:
 • Specialist medical practitionersx
Displaying 1-50 of 175 results.
 • Company Všeobecná fakultní nemocnice v Praze in Babice
  05.06.2020

  Poadujeme: "    Uznání odborné zpsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékae na území eské republiky"    istý trestní rejstík"    Zázemí velké fakultní nemocnice v centru Prahy"    Píjemné pracovní prostedí zdravotnického kolektivu"    Monost osobního a profesionálního rozvoje "    5 týdn dovolené a 1 týden volna na zajištní osobních záleitostí"    Píspvek na stravování"    Další zamstnanecké benefity...

 • Company Oblastní nemocnice Příbram, a.s. in Misto
  05.06.2020

  Pozice: léka/kaOCPraxe není podmínkou, vhodné pro absolventy LF.Zamstnanecké bonusy.Nástup moný ihned. na dobu uritou. Mzda: 27 700,- KKontakt:Dahová Barbora MUDr., tel.: 318 654 355, e-mail: Místo výkonu práce:Oblastní nemocnice Píbram, a.s., Gen. R. Tesaíka .p. 80, Píbram I...

 • Company GALA HOTELS, s.r.o. in Misto
  04.06.2020

  Místo výkonu práce: Hotel Monty, Píkrá 218/4, 353 01 Mariánské Lázn. Pracovní pomr na dobu neuritou. Nástup moný ihned. Pracovní doba: dle stanoveného rozpisu v rozmezí od 8:00 do 16:30 hod. Nápl práce: provádní vstupních prohlídek klient, sledování a vyhodnocování zdravotního stavu klient, spolupráce na projektech v oblasti podpory zdraví. Poadujeme: VŠ vzdlání všeobecného lékaství, znalost práce na PC na uivatelské úrovni, vstícný pístup k pacientm, spolehlivost a ochotu uit se novým vcem. Nabízíme: pracovní smlouvu na dobu neuritou, výborné zabezepení chodu ordinace, zázemí v organizaci s dlouholetou praxí, adekvátní platové ohodnocení, prostor pro seberealizaci a uplatnní nových nápad, píjemné pracovní prostedí, zamstnanecké stravování s píspvkem zamstnavatele, píspvek na ivotní pojišt...

 • Company Karlovarská krajská nemocnice a.s. in Prace
  04.06.2020

  Kontakt: POUZE e-mailem.Poadujeme odpovídající vzdlání podle zákona . 95/2004 Sb., trestní bezúhonnost, flexibilitu, týmovou spolupráci, profesionální pístup, znalost práce na PC. Atestace nebo specializovaná zpsobilost vítána.Zamstnanecké výhody: píspvek na stravování, monost ubytování, výhodné mobilní tarify, píspvek na penzijní pipojištní, 5 týdn dovolené. ...

 • Company Podhorská nemocnice a.s. in Bruntal
  04.06.2020

  místo výkonu práce : Bruntál, RýmaovVŠ, odborná zpsobilost dle zák. 95/2004, vstícné chování, vystupování, spolehlivost, odpovdnost.Nabízíme:monost práce na ástený úvazek,píspvek na stravování,píspvek na ivotní pojištní a penzijní pojištní25 dn dovolené, 3 dny pracovního volnamsíní odmny.Benefity:odmny pi ivotních jubileích,píspvky na dtskou zimní nebo letní rekreaci v rámci holdinguHlásit se na e - mail : nebo na tel. . 554 700 231 - pí. CamfrlováZ : 23.6.2016     A : 5.9.2019...

 • Company Podhorská nemocnice a.s. in Misto
  04.06.2020

  místo výkonu práce - Podhorská nemocnice a.s.Hornomstská .p. 549/16, 795 01  Rýmaov.Nápl pracovní pozice:Samostatná práce na Chirurgickém oddlení, ambulanci.Poadujeme: ukonené vysokoškolské vzdlání, atestaci v oboru,odbornou zpsobilost dle zák. . 95/2004,schopnost aktivního, samostatného jednání,vstícné chování a vystupování,pracovitost, spolehlivost a odpovdnost.Nabízíme:    monost práce na ástený úvazek,píspvek na stravování, píspvek na penzijní a ivotní pojištní, 25 dn dovolené, 3 dny placeného volnamsíní odmny. Platové podmínky: dohodou dle výše praxe a dosaeného stupn vzdlání. od 60.000,- KBenefity: odmny pi ivotních jubileích,píspvky na dtskou zimní nebo letní rekreaci v rámci holdingu. Termín nástupu: Kontakt: Hana Camfrlová, PaM, , 554 700 231Z: 7.5.2015    A : 5.9.2019...

 • Company Podhorská nemocnice a.s. in Bruntal
  04.06.2020

  místo výkonu práce : Rýmaov, BruntálPodhorská nemocnice a.s., Hornomstská .p. 549/16, 795 01  Rýmaov, Camfrlová Hana,pracovník pro styk s úp, tel: 554700231, email: Poznámka:LÉKA/LÉKAKA RADIOLOGICKÝCH OBORmísto výkonu práce - Podhorská nemocnice a.s.Hornomstská .p. 549/16, 795 01  Rýmaov, BruntálNápl pracovní pozice:Samostatná práce na RDG oddlení, ambulanci.Poadujeme:ukonené vysokoškolské vzdlání, atestaci v oboru,odbornou zpsobilost dle zák. . 95/2004,schopnost aktivního, samostatného jednání,vstícné chování a vystupování,pracovitost, spolehlivost a odpovdnost.Nabízíme:monost práce na ástený úvazek,píspvek na stravování,píspvek na penzijní a ivotní pojištní,25 dn dovolené, 3 dny placeného volnamsíní odmny.Platové podmínky:dohodou dle výše praxe a dosaeného stupn vzdlání. od 60.000,- KBen...

 • Company Podhorská nemocnice a.s. in Bruntal
  04.06.2020

  místo výkonu práce : Bruntál"    Ukonené vysokoškolské vzdlání, "    odbornou zpsobilost dle zák. . 95/2004,"    schopnost aktivního, samostatného jednání,"    vstícné chování a vystupování,"    pracovitost, spolehlivost a odpovdnost.Nabízíme:monost práce na ástený úvazek,píspvek na stravování,píspvek na ivotní pojištní a penzijní pojištní25 dn dovolené,msíní odmny.Benefity:odmny pi ivotních jubileích,píspvky na dtskou zimní nebo letní rekreaci v rámci holdingu.Hlásit se na e - mail : Z : 11.4.2017      A : 5.9.2019...

 • Company Podhorská nemocnice a.s. in Prace
  04.06.2020

  vzdlání dle zákona 95/2004 Sb., mzda od 60.000,- K. Nabízíme:monost práce na ástený úvazek,píspvek na stravování,píspvek na ivotní pojištní a penzijní pojištní25 dn dovolené, 3 dny pracovního volnamsíní odmny.Benefity:odmny pi ivotních jubileích,píspvky na dtskou zimní nebo letní rekreaci v rámci holdinguV pípad Vašeho zájmu si Vás dovolujeme poádato zaslání ivotopisu na e-mail: A:1.3.2016      A : 10.10.2018       A : 5.9.2019...

 • Company Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace in Other
  04.06.2020

  nabízíme práci na modern vybavených pracovištích, monost dalšího vzdlávání a odborného rstu, monost ubytování, výhodné platové podmínky, hlásit se u MUDr. Bronislava Sedláka, námstka pro LP, tel. . 554 690 280, e - mail : , . ...

 • Company Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace in Other
  04.06.2020

  nabízíme práci na modern vybavených pracovištích, monost dalšího vzdlávání a odborného rstu, monost ubytování, hlásit se u MUDr. Bronislava Sedláka, námstka pro LP, tel. 554 690 280, e-mail: ...

 • Company Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace in Other
  04.06.2020

  nabízíme práci na modern vybavených pracovištích, monost dalšího vzdlávání a odborného rstu, monost ubytování, výhodné platové podmínky, hlásit se u MUDr. Bronislava Sedláka, námstka pro LP, tel. . 554 690 280, e - mail : , ....

 • Company Lázně Darkov, a.s. in Dobre
  04.06.2020

  Poadujeme: - lékae se specializovanou zpsobilostí v oboru   pediatrie Nápl práce: - Vykonává samostatnou diagnostickou a léebnou   innost - Pedepisuje léebný plán a reim - Dodruje indikace lázeské léby - Koná lékaské pohotovostní sluby Nabízíme: - Zajímavou práci ve stabilní firm - Dobré pracovní podmínky a zamstnanecké výhody - Monost ubytování - Píleitost k odbornému a osobnímu rozvoji- další odmovaní(prémie)dle vnitního pedpisu   zamstnavatele ...

 • Company Vězeňská služba České republiky in Misto
  04.06.2020

  Místo výkonu Husova 194, Pardubice.Práce na DPP nebo DP.Pedpoklady k pijetí: - osobnostní zpsobilost- trestní bezúhonnost- relativn dobrý zdravotní stav- VŠ doktorské vzdlání - specializovaná zpsobilost k výkonu povolání lékae v oboru psychiatrie- uivatelská znalost práce na PCMísto vhodné pro osoby zdravotn znevýhodnné.První kontakt e-mailem nebo telefonicky (Po - Pá od 07.00 - 15:00)...

 • Company Vsetínská nemocnice a.s. in Other
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  LÉKAI *Odborná zpsobilost dle zákona 95/2004 Sb., Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné zpsobilosti a specializované zpsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékae, zubního lékae a farmaceuta, ve znní pozdjších pedpis.První kontakt: ivotopisy zasílejte na e-mail: " target="_blank" rel="nofollow">ov. 6.5.2020...

 • Company Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace in Třešť
  03.06.2020 Updated on: 04.06.2020

  Kvalifikaní poadavky:"    vysokoškolské vzdlání, specializovaná zpsobilost v oboru  dle zákona . 95/2004 Sb.,"    licence LK pro výkon funkce primáe - vedoucího lékae pro uvedený obor,"    minimáln 8 let praxe v oboru,"    odborné, organizaní a ídící pedpoklady,Oekáváme:"    vysokou odbornou úrove,"    kvalitní organizaní vedení týmu,"    pracovní nasazení a vysokou flexibilitu,"    spolehlivost, rozhodnost, odpovdnost, analytické myšlení,"    schopnost motivovat zamstnance.Nabízíme:"    odpovídající platové ohodnocení, "    prostor pro pracovní realizaci a osobní rozvoj,"    práci v akreditované nemocnici.K pihlášce do výbrového ízení je nutno doloit:"    osobní dotazník (, volná místa - osobní dotazník),"    strukturovaný ivotopis s kontaktními údaji a uvedením údaj o dosavadních zamstná...

 • Company Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace in Vítaná
  03.06.2020 Updated on: 04.06.2020

  lékaská fakulta, poadujeme: odbornou zpsobilost k výkonu lékae, specializovaná zpsobilost v oboru vítána, nabízíme: podporu celoivotního vzdlávání, práci v akreditované nemocnici, odpovídající ohodnocení, monost pidlení mstského bytu, píspvek pi pijetí ve výši 100 000,- K...

 • Company Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace in Vítaná
  03.06.2020 Updated on: 04.06.2020

  Poadujeme: VŠ, odborná zpsobilost k výkonu lékae, specializovaná zpsobilost v oboru vítána.Nabízíme: pidlení mstského bytu...

 • Company Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace in Vítaná
  03.06.2020 Updated on: 04.06.2020

  lékaská fakulta, poadujeme: odbornou zpsobilost k výkonu lékae, specializovaná zpsobilost v oboru vítána, nabízíme: podporu celoivotního vzdlávání, práci v akreditované nemocnici, odpovídající ohodnocení, monost pidlení mstského bytu, píspvek pi pijetí ve výši 100 000,- K...

 • Company Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace in Vítaná
  03.06.2020 Updated on: 04.06.2020

  lékaská fakulta, poadujeme: odbornou zpsobilost k výkonu lékae, specializovaná zpsobilost v oboru vítána, nabízíme: podporu celoivotního vzdlávání, práci v akreditované nemocnici, odpovídající ohodnocení, monost pidlení mstského bytu,píspvek pi pijetí ve výši 100 000,- K...

 • Company Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace in Vítaná
  03.06.2020 Updated on: 04.06.2020

  lékaská fakulta, poadujeme: odbornou zpsobilost k výkonu lékae, specializovaná zpsobilost v oboru vítána, nabízíme: podporu celoivotního vzdlávání, práci v akreditované nemocnici, odpovídající ohodnocení, monost pidlení mstského bytu, píspvek pi pijetí ve výši 100 000,- K...

 • Company Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace in Vítaná
  03.06.2020 Updated on: 04.06.2020

  lékaská fakulta, odborná zpsobilost k výkonu lékae, specializovaná zpsobilost v oboru vítána,monost pidlení mstského bytu, píspvek pi pijetí ve výši 100 000,- K...

 • Company Vězeňská služba České republiky in Prace
  03.06.2020 Updated on: 04.06.2020

  KO: Pavlíková Martina Ing., tel.: 553 707 231 - volejte Po - Pá 7:00 - 15:30 hod., e-mail: Písemnou ádost o pijetí do pracovního pomru, strukturovaný ivotopis a kopie doklad o nejvyšším dosaeném vzdlání pijímá oddlení personální Vznice a ÚVZD Opava, e-mail:   V pípad jakýchkoliv dotaz nás neváhejte kontaktovat.Poadujeme:- odborná zpsobilost dle zák.. 95/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis, specializovaná zpsobilost v oboru psychiatrie pípadn absolvovaný základní kmen psychiatrický- praxe v oboru vítána- bezúhonnost- osobnostní zpsobilostNápl práce: Poskytování komplexní léebn preventivní psychiatrické pée chovancm detenního ústavu a odsouzeným. Zpracovávání odborných stanovisek v oboru psychiatrie. ...

 • Company Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. in Other
  03.06.2020 Updated on: 04.06.2020

  Poadujeme vysokoškolské vzdlání dle zákona . 95/2004 Sb., specializovaná zpsobilost a praxe výhodou, morální a obanskou bezúhonnost, píjemné vystupování a zájem o obor. Mzdové podmínky budou dohodnuty pi osobním setkání. Nástup moný ihned nebo dle dohody. Nabízíme:- zázemí stabilní spolenosti- zajímavou práci v moderním pracovním prostedí s moností seberealizace- monost profesního rstu- významná podpora vzdlávání - závodní stravování- zamstnanecké akce- píspvek na penzijní pipojištní- výhodný zamstnanecký tarif od O2- 5 týdn dovolené- sleva do lékárny a Centra zdraví- odmny pi pracovním výroíPozice je vhodná i pro cizince....

 • Company Nemocnice Pardubického kraje, a.s. in Other
  03.06.2020 Updated on: 04.06.2020

  POADAVKY: odborná zpsobilost, morální bezúhonnost, zdravotní zpsobilostNABÍZÍME: 5 týdn dovolené, 2 dny sick days, zvýhodnné závodní stravovávní, píspvek na penzijní pipojištní a dalšíKONTAKT: e-mailem...

 • Company Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. in Other
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  pracovní doba 7:00 - 15:305 týdn dovolené, píspvek na penzijní pipojištní, dotované stravování v závodní jídeln, monost dalšího odborného rstu, získání specializované zpsobilosti bez smluvního závazku, jsme driteli akreditace pro další vzdlávání, parkování v areálu nemocnice zdarma...

 • Company Dětská odborná léčebna Ch.G.Masarykové in Bukovany
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Pozice: dtský léka bez atestaceOCVhodné pro lékae bez atestace.Zamstnanecké výhody: ubytování v míst zamstnáníNástup: moný ihned. Mzda: od 30 000,- KKontakt: Grünbauer Jií Ing., tel.: 318 695 263, e-mail: Místo výkonu práce: Dtská odborná léebna Ch. G.Masarykové, Bukovany .p. 1, 262 72  Beznice...

 • Company Nemocnice na Pleši s.r.o. in Misto
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Pozice: lékaiOCDle zákona 95/2004 Sb.Zamstnanecké výhody: ano, vetn ubytování v areálu nemocniceNástup moný ihned (na 1 rok). Mzda: 24 100,- a 44 000,- KKontakt: Korbelová Kateina, tel.: 318 541 513 - 8:00 a 14:30 hod., e-mail: Místo výkonu práce: Nemocnice na Pleši s.r.o., Nová Ves pod Pleší .p. 110, Nová Ves pod Pleší...

 • Company Nemocnice na Pleši s.r.o. in Misto
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Pozice: léke/ka bez atestaceOC, monost ubytování v areálu nemocnicePoadavky:dle zákona 95/2004 Sb.Nástup moný ihned. Mzda: 23 000,- a 43 000,- KKontakt:  Korbelová Kateina, tel.: 318 541 513, e-mail: Místo výkonu práce: Nemocnice na Pleši s.r.o.,Nová Ves pod Pleší .p. 110...

 • Company Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace in Misto
  02.06.2020 Updated on: 04.06.2020

  Zpsob kontaktu uchazee: e-mailem   Kontaktní osoba: Kabilová Martina   353 362 553Výjezdový léka zdravotnické záchranné sluby , nepetritý provoz, noní smnyMísto výkonu práce: výjezdová základna SokolovZamstnanecké výhody:    stravenky...

 • Company Vítkovická nemocnice a.s. in Ostrava
  02.06.2020 Updated on: 04.06.2020

  22128   Lékai bez atestace (krom obor praktického lékaství)ZamKPracovišt: Zaluanského 1192/15, Ostrava - VítkoviceKontakt telefonicky  8-15 hod., e-mailem, osobn po tel. domluv.Komplexní pée o pacientky na GYN-POR oddlení.Zamstnanecké výhody:Rekondiní pobyty, 5 týdn dovolené, firemní mateská školka, další benefity....

 • Company Vězeňská služba České republiky in Other
  02.06.2020 Updated on: 04.06.2020

  Poadujeme:Zpsobilost k výkonu povolání dle z.. 95/2004 Sb.Organizaní schopnosti, samostatnost a smysl pro zodpovdnostTrestní a morální bezúhonnostNabízíme:Pracovní úvazek v rámci DPP, DP - na dobu uritou s moností prodloueníHodinovou odmnu za práci a pracovní dobu dle dohodyMonost stravování ve vlastním stravovacím zaízeníPrvní kontakt: e-mailem, telefonicky...

 • Company MEDIK HAUS s.r.o. in Brná
  01.06.2020 Updated on: 04.06.2020

  ivotopisy s fotografií zasílejte na email: ,  /Klinika estetické pée MEDIK HAUS hledá Lékaku/Lékae/dermatologa. Naše centrum nabízí nadstandardní péi vybrané klientele, kterou obsluhujeme pomocí nkolika špikových pístroj. Zamujeme se na antiaging, výpln vrásek, botox, hubnutí, celulitidu. Poadujeme: VŠ vzdlání (lékae bez atestace podpoíme ve vzdlání),zájem o estetické výkony,aktivní pístup, organizaní schopnosti, schopnost vést tým, komunikativnost, praxe v oboru dermatologie výhodou, píjemné vystupování, znalost jazyk výhodou.Nabízíme: píjemné moderní prostedí v centru Brna, jednosmnný provoz, HPP pípadn externí spolupráce, 5 týdn dovolené, nadstandardní platové podmínky, benefity Nástup: moný ihned (dle domluvy) Souhlas zamstnavatele s modrou kartou...

 • Company MEDITERRA - Sedlčany, s.r.o. in Misto
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Pozice: Léka/ka interní oddleníPoadavky:-  vysokoškolské vzdlání lékaského smru-  odborná zpsobilost v oboru vnitní lékaství není podmínkou, místo vhodné i pro absolventa-   bezúhonnost a zdravotní zpsobilostZamstnanecké výhody:týden dovolené navíc, píspvek na stravování, finanní podpora odborného vzdlávání - stáe, semináe, kongresy.Nástup moný ihned. Mzda: 20 000,- a 50 000 K dle kategorie.Kontakt:Hašková Jaroslava, tel.: 725 850 589, , e-mail: MUDr. Sergej Jurenko, tel.: 739 321 202, e-mail: Hlásit se telefonick Po - Pá, e-mailem nebo osobn Nemocnice Sedlany 8:00 - 15:00 hod.Místo výkonu práce:Tyršova .p. 161, SedlanyCZ-ISCO: 2212...

 • Company Dětská odborná léčebna Ch.G.Masarykové in Bukovany
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Pozice: dtský léka/ka bez atestaceOCVhodné pro lékae bez atestaceZamstnanecké výhody: ubytování v míst zamstnáníNástup: moný ihned. Mzda: 41 384,- KKontakt: Grünbauer Jií Ing., tel.: 318 695 263, e-mail: Místo výkonu práce: Dtská odborná léebna Ch. G.Masarykové, Bukovany 1, 262 72  BezniceCZ-ISCO: 22112...

 • Company Dětská odborná léčebna Ch.G.Masarykové in Bukovany
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Pozice: dtští lékai bez atestaceOCVhodné pro lékae bez astestace.Zamstnanecké výhody: ubytování v míst zamstnáníNástup: moný ihned. Mzda: 30 000,- KKontakt: Grünbauer Jií Ing., tel.: 318 695 263, e-mail:Místo výkonu práce: Dtská odborná léebna Ch. G.Masarykové, Bukovany .p. 1, 262 72  Beznice...

 • Company Oblastní nemocnice Příbram, a.s. in Misto
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Pozice: lékaiOCPraxe není podmínkou, vhodné pro absolventy LF.Zamstnanecké výhody: zamstnanecké bonusyNástup: moný ihned na dobu neuritou. Mzda: 30 500,- KKontakt: Hanek Pavel MUDr., tel.: 318 641 770 (7:30 - 14:30 hod.), e-mail: Místo výkonu práce: Oblastní nemocnice Píbram, a.s., Gen. R. Tesaíka .p. 80, Píbram I...

 • Company Oblastní nemocnice Příbram, a.s. in Misto
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Pozice: léka/kaOCPraxe není podmínkou, vhodné pro absolventy LF.Zamstnanecké výhody: bonusyNástup moný ihned. Mzda: 30 500,- KKontakt:Závada Filip MUDr., ing., tel.: 318 641 261, e-mail: Místo výkonu práce:Oblastní nemocnice Píbram, a.s., Gen. R. Tesaíka .p. 80, Píbram I...

 • Company Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace in Other
  31.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  nabízíme práci na modern vybavených pracovištích, monost dalšího vzdlávání a odborného rstu, monost ubytování, výhodné platové podmínky, hlásit se u MUDr. Bronislava  Sedláka, námstka pro LP, tel. . 554 690 280, e - mail : , ....

 • Company Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace in Other
  31.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  nabízíme práci na modern vybavených pracovištích, monost dalšího vzdlávání a odborného rstu, monost ubytování, výhodné platové podmínky, hlásit se u MUDr. Bronislava  Sedláka, námstka pro LP, tel. . 554 690 280, e - mail : , ....

 • Company Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace in Other
  31.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  nabízíme práci na modern vybavených pracovištích, monost dalšího vzdlávání a odborného rstu, monost ubytování, výhodné platové podmínky, hlásit se u MUDr. Bronislava  Sedláka, námstka pro LP, tel. . 554 690 280, e - mail : , ....

 • Company Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace in Other
  31.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  Výhledov moná privatizace ambulance. Nabízíme práci na modern vybavených pracovištích, monost dalšího vzdlávání a odborného rstu, monost ubytování, výhodné platové podmínky, hlásit se u MUDr. Bronislava  Sedláka, námstka pro LP, tel. . 554 690 280, e - mail : , ....

 • Company Podhorská nemocnice a.s. in Misto
  31.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  pracovišt v Bruntále a Rýmaov - pracovní místo je na intern. Poadujeme: ukonené VŠ, 5 rok praxe v oboru,  odborná zpsobilostdle zák. 95/2004, schopnost aktivního, samostatného jednání,  vstícné chování, vystupování, pracovitost,spolehlivost a odpovdnost. Nabízíme  píspvek na stravování,  píspvek na ivotní pojištní, píspvky na letní a zimní tábory v rámci holdingu, 3 dny pracovního volna, 25 dní dovolenémsíní odmny. Kontakt : Hana Camfrlová, 554 700 231, Z : 30.1.2016     A : 6.6.2017     A : 10.10.2018A : 5.9.2019...

 • Company Podhorská nemocnice a.s. in Prace
  31.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  pracovišt v Bruntále i Rýmaov. Poadujeme: ukonené vysokoškolské vzdlání, odbornou zpsobilost dlezák. . 95/2004, schopnost aktivního, samostatného jednání, vstícné chování a vystupování, pracovitost,spolehlivost a odpovdnost. Nabízíme:monost práce na ástený úvazek,píspvek na stravování,píspvek na ivotní pojištní a penzijní pojištní25 dn dovolené, 3 dny pracovního volnamsíní odmny.Benefity:odmny pi ivotních jubileích,píspvky na dtskou zimní nebo letní rekreaci v rámci holdingu, 554 700 231.A:1.3.2016       A : 6.6.2017      A : 10.10.2018A : 5.9.2019...

 • Company Podhorská nemocnice a.s. in Prace
  31.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  Pracovišt v Bruntále i Rýmaov. Poadujeme: ukonené vysokoškolské vzdlání, odbornou zpsobilost dlezák. . 95/2004, schopnost aktivního, samostatného jednání, vstícné chování a vystupování, pracovitost,spolehlivost a odpovdnost. Smluvní mzdové podmínky. Nabízíme:monost práce na ástený úvazek,píspvek na stravování,píspvek na ivotní pojištní a penzijní pojištní25 dn dovolené, 3 dny pracovního volnamsíní odmny.Benefity:odmny pi ivotních jubileích,píspvky na dtskou zimní nebo letní rekreaci v rámci holdinguKontakt: Hana Camfrlová, PaM, 554 700 231A: 1.3.2016     A : 6.6.2017     A : 10.10.2018A : 5.9.2019...

 • Company Podhorská nemocnice a.s. in Prace
  31.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  pracovišt v Bruntále a Rýmaov. Poadujeme : ukonené vysokoškolské vzdlání, odbornou zpsobilostdle zák. . 95/2004, schopnost aktivního, samostatného jednání, vstícné chování a vystupování, pracovitost,spolehlivost a odpovdnos. Nabízíme:monost práce na ástený úvazek,píspvek na stravování,píspvek na ivotní pojištní a penzijní pojištní25 dn dovolené, 3 dny placeného volnamsíní odmny.Benefity:odmny pi ivotních jubileích,píspvky na dtskou zimní nebo letní rekreaci v rámci holdingu, 554 700 231A:1.3.2016       A : 6.6.2017      A : 10.10.2018A : 5.9.2019...

 • Company Nemocnice Vrchlabí, s.r.o. in Other
  31.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  LÉKA- LÉKAKA -  VŠ,  bez atestace, vhodné pro absolventa , ubytování zajištno,  nástup moný ihned....

 • Company Vsetínská nemocnice a.s. in Other
  31.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  LÉKAI - SPECIALISTÉ*Specializovaná zpsobilost dle zákona 95/2004 Sb., Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné zpsobilosti a specializované zpsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékae, zubního lékae a farmaceuta, ve znní pozdjších pedpis.První kontakt: ivotopisy zasílejte na e-mail: " target="_blank" rel="nofollow">ov. 6.5.2020...

 • Company MMN, a.s. in Jilemnice
  30.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  Na tuto pozici pijmeme lékae se specializací v oboru FBLR. Pozice JE podporovaná náborovým píspvkem.Místem výkonu práce je Nemocnice Jilemnice.Pedpokladem je dobrá komunikativnost, samostatnost a organizaní schopnosti. Obanská a morální bezúhonnost. Alespo 10 let praxe. Nabízíme: Benefity: výhodný tarif pro soukromý mobil.telefon, píspvek na stravování, dovolená 5 týdn, sick days, píspvek na vitamíny, kurzy anglitiny a nmeckého jazyka s píspvkem, monost ubytováníkontakt: e-mailem : Prosíme o zaslání ádosti na: ...

 • Company Somnus Clinic s.r.o. in Liberec
  30.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  Místo výkonu práce: Klášterní 117/2,  460 05 LiberecAmbulantní práce - specializace ORLHlásit se e-mailem...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Specialist medical practitioners Edit filters