Jobmonitor. Search results for Specialist medical practitioners

24 Jobs found

Used filters:
 • Specialist medical practitionersx
Displaying 1-24 of 24 results.
 • Company Oblastní nemocnice Náchod a.s. in Broumov
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  CZ-ISCO 22128Místo výkonu práce: Nemocnice Broumov - Smetanova 91, 550 01 Broumov.*...

 • Company Oblastní nemocnice Náchod a.s. in Misto
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  CZ-ISCO 22128PRACOVNÍ POMR NA DOBU NEURITOU. NÁSTUP moný ihned nebo dle dohody. Zamstnání je vhodné i pro absolventy.Poadavky: odborná zpsobilost k výkonu povolání lékae/lékaky.  Zamstnavatel poskytuje stabilizaní odmnu od 25000,- K pi setrvání v pracovním pomru minimáln 18 msíc, píspvek na ubytování a po dobu 5 let (pro nov pijímané zamstnance s trvalým bydlištm mimo Královéhradecký kraj), umoní a zajistí rychlý odborný rst na akreditovaných pracovištích v rámci nemocnice a ve spolupráci se smluvními zaízeními.Kontakt - Bc. Jará Eva; tel.: 491 601 394, 728 215 931, e-mail: (zaslání ivotopisu).Místo výkonu práce: Nemocnice Náchod - Purkyova 446, 547 01 Náchod....

 • Company Oblastní nemocnice Náchod a.s. in Broumov
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  CZ-ISCO 22128PRACOVNÍ POMR NA DOBU NEURITOU. NÁSTUP moný ihned nebo dle dohody. Zamstnání je vhodné i pro absolventy.Poadavky: odborná zpsobilost k výkonu povolání lékae/lékaky.  Zamstnavatel poskytuje stabilizaní odmnu od 25000,- K pi setrvání v pracovním pomru minimáln 18 msíc, píspvek na ubytování a po dobu 5 let (pro nov pijímané zamstnance s trvalým bydlištm mimo Královéhradecký kraj), umoní a zajistí rychlý odborný rst na akreditovaných pracovištích v rámci nemocnice a ve spolupráci se smluvními zaízeními.Kontakt - Bc. Jará Eva; tel.: 491 601 394, 728 215 931, e-mail: (zaslání ivotopisu).Místo výkonu práce: Nemocnice Broumov - Smetanova 91, 550 01 Broumov....

 • Company Vězeňská služba České republiky in Věž
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  Vzeská sluba R, Vznice Plze, pijme na DPP/DP - LÉKAE - DIABETOLOGANabízíme:- platové ohodnocení:  600,- / hod.- podnikové stravování Poadujeme:- bezúhonnost- vzdlání: vysokoškolské magisterské vzdlání lékaského smru, atestace z diabetologie- nástup dle dohodyKontakt pro sdlení podrobnjších informací:Vznice Plze, Personální oddleníMgr. Linda Foldová, DiS., Klatovská 202, 301 00 PlzeTel: 377 660 380, e-mail: ...

 • Company Nemocnice Pardubického kraje, a.s. in Misto
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  Místo výkonu práce Nemocnice Pardubického kraje - Pardubice.Kontaktní osoba: Mojíšková Eva, tel.: 466 011 301, 466 011 302, 466 011 303, e-mail: ...

 • Company Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o. in Other
  08.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  Poadujeme: odbornou a zdravotní zpsobilost dle Zákona . 95/2004 Sb., spolehlivost, odpovdnost, schopnost pracovat samostatn.Nabízíme: 5 týdn dovolené, monost ubytování, náborový píspvek, píspvek na stravu, dovolenou, na penzijní a ivotní pipojištní.Zpsob 1. kontaktu se zamstnavatelem: osobn, tel. 313525270 nebo e-mailem ...

 • Company DermaEve s.r.o. in Bdín
  08.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  Jedná se o lékae/lékaku do dermatovenerologické ambulance k MUDr. epelové (ambulance v Rakovníku).Zpsob 1. kontaktu se zamstnavatelem: osobn na adrese Tyršova 737, Rakovník...

 • Company Lázně Kundratice a.s. in Misto
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  Místo výkonu práce: Lázeská 134, Lázn Kundratice, 463 52 OsenáPoadavky: upednostujeme specializace FBLR nebo interna nebo ortopedie, NJ výhodouVhodné i pro dchodce....

 • Company Klatovská nemocnice, a.s. in Prace
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  POADAVKY: vzdlání VŠ - Lékaská fakulta, odborná zpsobilost,/zájem o obor (i absolvent), zdravotní zpsobilost, ochota dál se rozvíjet, komunikativnost, lidský pístup, profesionalita, trestní bezúhonnostZAMSTNANECKÉ VÝHODY: 5 týdn dovolené, píspvk na penzijní pipojištní, píspvek na stravování, podpora pi dalším vzdlávání, práce v pátelském kolektivu, umístní dtí do dtské skupiny v areálu nemocnice, odpovídající finanní ohodnocení dle specializace a praxe - u absolvent nástupní mzda od 39.404,-Kontakt: MUDr. Jií Zeitham, Ing. Ondej Provalil, MBA, tel.: 376 335 900, ; ...

 • Company MMN, a.s. in Other
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  VŠ, odbornou/specializovanou zpsobilost. Na tuto pozici pijímáme i absolventy lékaské fakulty. Nástup moný ihned nebo po domluv; pracovní pomr na dobu neuritou.kvalitní a pestré stravování s píspvkem z FKSP; monost studia zahraniních jazyk; placené tídenní volno na krátkou zdravotní dovolenou tzv.sick days; píspvky dle vlastního výbru na dovolenou, vitamíny nebo sportovní vyití; parkování zdarma v areálu nemocniceTato pozice JE podporována stipendijním programem MMN, a.s.Monost náborového píplatku ve výši   L3 - 250.000 K,  L2 - 200.000 K, L1 - 150.000 K.kontakt: telefonicky od 7,00  do 12,00 hodin Po - Pá              e-mailem              osobn: person. odd. nebo editel od  8,00  do  15,00 hodin...

 • Company MMN, a.s. in Other
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  -základní znalost eského jazyka slovem i písmem pro cizinceNabízíme:-pracovní pozice na plný  úvazek-benefity a odmny dle Kolektivní smlouvy: Nástup moný ihned po vyízení nezbytných dokument.Tato pozice JE podporována stipendijním programem MMN, a.s.Monost náborového píspvku ve výši:  150.000 K (L1), 200.000 K (L2), 250.000 K (L3) kontakt: e-mailem, telefonicky Po- Pá (8:00-16:00)            ...

 • Company MMN, a.s. in Jilemnice
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  Na tuto pozici pijmeme lékae se specializací v oboru FBLR. Místem výkonu práce je Nemocnice Jilemnice.Pedpokladem je dobrá komunikativnost, samostatnost a organizaní schopnosti. Obanská a morální bezúhonnost. Alespo 10 let praxe. Nabízíme: Benefity: výhodný tarif pro soukromý mobil.telefon, píspvek na stravování, dovolená 5 týdn, sick days, píspvek na vitamíny, kurzy anglitiny a nmeckého jazyka s píspvkem, monost ubytováníMonost náborového píplatku ve výši   L3 - 250.000 K,  L2 - 200.000 K, L1 - 150.000 K.kontakt: e-mailem : Prosíme o zaslání ádosti na: ...

 • Company MMN, a.s. in Třešť
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  -uchazei musí splovat poadavky Zákona . 95/2004 Sb. v platném znní Zákona .97/2017 Sb.-specializovaná zpsobilost v oboru ARO vítána-vhodné i pro absolventy-ovené kopie nebo originály doklad o dosaeném vzdlání-zdravotní zpsobilost-platný výpis z rejstíku trest-komunikaní schopnosti, profesionální pístupNabízíme:-náborový píspvek    (L3  -  250.000 K,   L2 - 200.000 K,   L1  -  150.000 K) -pracovní pozice na plný  úvazek-sluební telefon a zvýhodnné tarify slueb sít Vodafone-závodní stravování s píspvkem zamstnavatele-bezplatné poskytnutí slueb jinak hrazených pacienty, specifikace v KS-5 týdn dovolené-sick days (3 dny volna)-píspvek zamstnavatele dle výbru (dovolená, sport nebo vitaminy)-píspvek na penzijní pipojištní -podpora rstu odborné jazykové úrovn-penní odmny za pracovní, ivotní jubil...

 • Company MMN, a.s. in Rok
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  Odpovídající vzdlání dle zák..95/2004 Sb., vhodné i pro absolventy nebo lékae s radiologickým kmenem, zdravotní zpsobilost, bezúhonnost, ochota k celoivotnímu vzdláváníNabízíme: Monost náborového píspvku ve výši 150.000 K (L1), 200.000 K (L2), 250.000 K (L3)Monost erpání stipendia na poslední rok studia ve výši 10.000 K/msíc (více informací na )Adekvátní platové a pracovní podmínky (široké spektrum výkon, v dohledné dob magnetická rezonance)Pracovní pomr na dobu neuritouTýden dovolené navíc (tzv.dodatková dovolená 5+1)Benefity v hodnot 2000 K/rok na sport, rekreaci nebo vitamínyVýhodný mobilní tarif v síti Vodafone (i pro rodinné píslušníky)Podpora dalšího vzdlávání a profesního rozvojeDotované stravováníMonost ubytováníPíspvek na penzijní a ivotní pojištní pi splnní daných kriterií (500 K...

 • Company Nemocnice Ostrov s.r.o. in Ostrov
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  Kontakt:  Hrníová Dagmar, tel.: 734 283 663, 353 364 211, e-mail: PO - PÁ 8,00 - 12,00 12,30 - 15,00 hod)Nemocnice Ostrov - certifikované soukromé zdravotnické zaízení s prokazatelnou schopností realizace strategie, jasnou vizí a rovným pístupem, které garantuje otevenou komunikaci, loajalitu, podporu iniciativy a princip odmování a uznání pijme lékae.Poadujeme:Léka v pedatestaní píprav nebo se specializovanou zpsobilostíProfesionalita, loajalita, bezúhonnost a zdravotní zpsobilost.Nabízíme:Zajímavou práci v perspektivním a dynamicky se rozvíjejícím soukromém zdravotnickém zaízení.Motivující nadstandardní smluvní mzdu.Kontinuální vzdlávání na akreditovaném pracovišti.Individuální pístup pi hledání optimální formy spolupráce.Píspvek na ubytování.V rámci systému zamstnaneckých benefit nabízí...

 • Company Karlovarská krajská nemocnice a.s. in Prace
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  Kontakt: POUZE e-mailem.Poadujeme odpovídající vzdlání podle zákona . 95/2004 Sb., trestní bezúhonnost, flexibilitu, týmovou spolupráci, profesionální pístup, znalost práce na PC. Atestace nebo specializovaná zpsobilost vítána.Zamstnanecké výhody: píspvek na stravování, monost ubytování, výhodné mobilní tarify, píspvek na penzijní pipojištní, 5 týdn dovolené. ...

 • Company Oblastní nemocnice Jičín a.s. in Misto
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  CZ-ISCO: 22128  Lékai bez atestace (krom obor praktického lékastvíLÉKA / LÉKAKA Místo výkonu práce: Jana Maláta .p. 493, 504 01  Nový Bydov- PP na dobu neuritou, nástup moný ihned- Poadujeme: odpovídající vzdlání dle zákona . 95/2004 Sb. v aktuálním znní, bezúhonnost- Nabízíme:  monost ubytování; dotované stravování; a 2000,- K na sport a kulturu ron, poplatky za lékaskou komoru, monost mimoádných odmn- V pípad zájmu nás kontaktujte e-mailem nebo telefonicky, kontaktní osoba: Doubková Romana Ing., tel.: 493 582 22, e-mail: ...

 • Company Krajská zdravotní, a.s. in Other
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  Zpsobilost k výkonu povolání lékae dle zákona .95/2004 Sb., o lékaských zdravotnických povoláních. Hlásit se e-mailem nebo osobn...

 • Company Psychiatrická nemocnice Kosmonosy in Kosmonosy
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  Místo výkonu práce:Lípy .p. 15293 06  KosmonosyPrvotní kontakt:OsobnTelefon: 326 715 951, volat 7-14h.E-mail: Psychiatrická nemocnice Kosmonosy hledá na plný úvazek absolventy LF se zájmem o obor psychiatrie. Monost ubytování. Máme akreditaci pro specializaní vzdlávání. Za povinnou ást specializaního vzdlávání nepoadujeme úhradu ani kvalifikaní dohodu. Veškeré podrobnosti vetn platových podmínek, nápln práce, bonus, apod. vám podá prim. MUDr. Veronika Kotková, mail: ....

 • Company Psychiatrická nemocnice Kosmonosy in Misto
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  Místo výkonu práce:Lípy .p. 15293 06  KosmonosyPrvotní kontakt:OsobnTelefon: 326 715 951, volat 7-14h.E-mail: Psychiatrická nemocnice hledá na plný úvazek lékae se spec.  zpsobilostí v oboru psychiatrie, dále v oboru interní lékaství, praktické lékaství a geriatrie. Monost ubytování. Veškeré podrobnosti vetn platových podmínek, nápln práce, bonus, apod. vám podá prim. MUDr. Veronika Kotková, mail: ....

 • Company Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí a.s. in Prace
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  LÉKA/KA BEZ ATESTACE - ODDLENÍ CHIRURGIE *Nápl práce: práce lékae na oddlení Chirurgie, dle popisu pracovní innosti, podmínkou je lékaské vzdláníNabízíme: 25 dní dovolené, penzijní, ivotní pojištníPrvní kontakt: telefonicky v dob 8:00 - 14:00 h. na ísle: 571 758 150, 571 758 153, osobn na pracovišti v dob 8:00 - 14:00 h. nebo e-mailem na: ov. 19.8....

 • Company Karvinská hornická nemocnice a.s. in Prace
  08.10.2021 Updated on: 11.10.2021

  -práci ve špikov vybavené nemocnici-nadstandardní mzdové ohodnocení-6 týdn dovolené + 2 dny zdravotního volna (sick days)-týdenní pracovní doba 37,5 hod (7:00-15:00 hod)-dotované stravování v rámci nemocnice-plná náhrada náklad na vzdlávání u nás i v zahranií-bezplatná hospitalizace na nadstandardním pokoji pro zamstnance, pro rodinné píslušníky sleva 70 %-10 % sleva na nákup v nemocniní kantýn-monost získání pronájmu bytu za zvýhodnné nájemné – 15 % sleva z nájmu u spolenosti Residomo-zajištní zvýhodnného volání u mobilního operátora pro zamstnance a a pro 4 jeho rodinné píslušníky-vánoní balíky, dárkové poukázky-píspvky na penzijní pipojištní nebo ivotní pojištní ve výši 5.400 CZK/rok-mobilní telefony pro vedoucí pracovníky-sportovn – spoleenské firemní akce pro zamstnance-finanní dary p...

 • Company Lázně Darkov, a.s. in Dobre
  22.09.2021 Updated on: 28.09.2021

  Poadujeme: - lékae se specializovanou zpsobilostí v oboru   pediatrie Nápl práce: - Vykonává samostatnou diagnostickou a léebnou   innost - Pedepisuje léebný plán a reim - Dodruje indikace lázeské léby - Koná lékaské pohotovostní sluby Nabízíme: - Zajímavou práci ve stabilní firm - Dobré pracovní podmínky a zamstnanecké výhody - Monost ubytování - Píleitost k odbornému a osobnímu rozvoji- další odmovaní(prémie)dle vnitního pedpisu   zamstnavatele ...

 • Company Lázně Darkov, a.s. in Prace
  22.09.2021 Updated on: 28.09.2021

  Poadujeme:- lékae se specializovanou zpsobilostí v oboru   rehabilitaní a fyzikální medicíny, licence LK   pro výkon funkce vedoucího lékae nebo primáe v   oboru Nápl práce: - Vykonává samostatnou diagnostickou a léebnou   innost - Pedepisuje léebný plán a reim - Dodruje indikace lázeské léby - Koná lékaské pohotovostní sluby Nabízíme: Zázemí velké a stabilní spolenosti, zajímavý systém bonus a benefit pro zamstnance,osobní ohodnocení, msíní prémie dle vnitního pedpis.Benefity – 5 týdn dovolené, penzijní pipojištní, cenov výhodné stravování,ambulantní lázeská léba, monost ubytování, podporu dalšího odborného rstu, monost uplatovat a rozvíjet vlastní nápady, nástup moný ihned nebo podle dohody Jsme akreditované zaízení pro vzdlávání léka v oboru RFM ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Specialist medical practitioners Edit filters