Jobmonitor. Search results for Specialist medical practitioners

103 Jobs found

Used filters:
 • Specialist medical practitionersx
Displaying 1-50 of 103 results.
 • Company Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace in Other
  07.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  pracovní pomr do 30.9.2019Znalost jazyka eského slovem i písmem. Osvdení k výkonu zdravotnického povolání lékae v R....

 • Company Stodská nemocnice, a.s. in Misto
  05.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Místo výkonu: Stod (Hradecká .p. 600).Píjemné pracovní prostedí, výhodné mzdové podmínky....

 • Company Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace in Other
  03.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  REZERVOVÁNO pro ZamK...

 • Company Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace in Kyjov
  03.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Pracovišt: Stráovská 1247/22, 697 01 Kyjov. Specializace v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí výhodou. Souástí zaslaného ivotopisu musí být souhlas s poskytnutím osobních údaj dle GDPR....

 • Company Fakultní nemocnice Brno in Brno
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Fakultní nemocnice Brno, Urologická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno, pijme:Lékae/ku Poet volných míst: 3Poadavky:•    VŠ vzdlání na LF v oboru všeobecné lékaství•    specializovaná zpsobilost v oboru urologie vítána•    vhodné i pro absolventy i lékae zaazené do specializaní prpravy v oboru urologie•    morální a obanská bezúhonnostNabízíme:•    práci v perspektivním kolektivu•    monost dalšího rozvoje•    monost ubytování pro mimobrnnské zamstnance•    celou adu zamstnaneckých benefit v oblasti financí, slueb a volnoasových aktivit Nástup: dohodouKontaktní osoba: sekretáka Urologické kliniky, Iveta Králíková, tel: 532 233 860, e-mail: ...

 • Company Fakultní nemocnice Brno in Brno
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Fakultní nemocnice Brno, Chirurgická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno pijme:Lékae/ku Poet volných míst: 2Poadavky:•    ukonené VŠ vzdlání na LF v oboru všeobecné lékaství•    zpsobilost k výkonu lékaského povolání v souladu se zákonem . 95/2004., v platném znní•    specializovaná zpsobilost v základním oboru chirurgie nebo léka s ukoneným základním chirurgickým kmenem ped atestací (práce v ambulanci s moností klinické práce a operativy)   •    morální a obanská bezúhonnost Nabízíme:•    práci v perspektivním kolektivu a tvrím prostedí•    monost dalšího rozvoje •    monost ubytování pro mimobrnnské zamstnance •    celou adu zamstnaneckých benefit v oblasti financí, slueb a volnoasových aktivitNástup: ihned nebo dohodouPoznámka: uvedený plat odpovídá 12 platové tíd v 3 platovém stupni - p...

 • Company Fakultní nemocnice Brno in Brno
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Fakultní nemocnice Brno, Transfuzní a tkáové oddlení, Jihlavská 20, 625 00 Brno pijme:Lékae/ku Poadavky:•    ukonené VŠ vzdlání na LF v oboru všeobecné lékaství•    vhodné pro absolventy i lékae se specializovanou zpsobilostí v oboru hematologie a transfuzní lékaství•    aktivní pístup k práci •    morální a obanská bezúhonnost Nabízíme:•    práci na nejvtším pracovišti svého druhu v R s uším zamením na speciální imunohematologii, problematiku HLA a léebné aferetické odbry•    monost kontinuálního vzdlávání v oboru hematologie a transfuzní lékaství•    práci v perspektivním kolektivu •    monost ubytování pro mimobrnnské zamstnance•    celou adu zamstnaneckých benefit v oblasti financí, slueb a volnoasových aktivitNástup: dohodouKontaktní osoba: profesní ivotopisy zasílejte na adresu primá...

 • Company Nemocnice Tábor, a.s. in Other
  03.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Poadavkem je vysokoškolské vzdlání lékaské fakulty, vítáno je zaazení do specializaního vzdlávání oboru Pneumologie a ftizeologie. Poadujeme lékae, který spluje morální i odborné pedpoklady. Pracovní pozice je vhodná i pro absolventy. Nabízíme: Podnikové stravování, dovolenou navíc, zajištné ubytování. Kontakt: telefonicky, e-mailem. ...

 • Company Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. in Other
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  pracovní doba 7:00 - 15:305 týdn dovolené, píspvek na penzijní pipojištní, stravování zajištno, monost dalšího odborného rstu, získání specializ. zpsobilosti bez smluvního závazku, jsme driteli akreditace pro další vzdlávání, parkování v areálu nemocnice zdarma...

 • Company Nemocnice Český Krumlov, a.s. in Other
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Léka/ka bez specializace - vzdlání vysokoškolské. Pracovišt . Krumlov. Prac. pomr na dobu neuritou, prac. úvazek plný, prac. doba nepetritá. Nástup 1.2.2019. Mzda 29.000,-- K hrubého, dovolená 5 týdn, stravování, ubytování. Kontakt: 777 486 121 p. Marková, . Oveno 12.6.2019...

 • Company Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace in Other
  03.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  nabízíme práci na modern vybavených pracovištích, monost dalšího vzdlávání a odborného rstu, monost ubytování, hlásit se u MUDr. Bronislava Sedláka, námstka pro LP, tel. 554 690 280, e-mail: ...

 • Company Podhorská nemocnice a.s. in Bruntal
  03.10.2019 Updated on: 06.10.2019

  místo výkonu práce : Bruntál, RýmaovVŠ, odborná zpsobilost dle zák. 95/2004, vstícné chování, vystupování, spolehlivost, odpovdnost.Nabízíme:monost práce na ástený úvazek,píspvek na stravování,píspvek na ivotní pojištní a penzijní pojištní25 dn dovolené, 3 dny pracovního volnamsíní odmny.Benefity:odmny pi ivotních jubileích,píspvky na dtskou zimní nebo letní rekreaci v rámci holdinguHlásit se na e - mail : nebo na tel. . 554 700 231 - pí. CamfrlováZ : 23.6.2016      A : 10.10.2018      A : 5.9.2019...

 • Company Podhorská nemocnice a.s. in Misto
  03.10.2019 Updated on: 06.10.2019

  místo výkonu práce - Podhorská nemocnice a.s.Hornomstská .p. 549/16, 795 01  Rýmaov.Nápl pracovní pozice:Samostatná práce na Chirurgickém oddlení, ambulanci.Poadujeme: ukonené vysokoškolské vzdlání, atestaci v oboru,odbornou zpsobilost dle zák. . 95/2004,schopnost aktivního, samostatného jednání,vstícné chování a vystupování,pracovitost, spolehlivost a odpovdnost.Nabízíme:    monost práce na ástený úvazek,píspvek na stravování, píspvek na ivotní pojištní, 25 dn dovolené, 3 dny placeného volnamsíní odmny. Platové podmínky: dohodou dle výše praxe a dosaeného stupn vzdlání. od 60.000,- KBenefity: odmny pi ivotních jubileích,píspvky na dtskou zimní nebo letní rekreaci v rámci holdingu. Termín nástupu: Kontakt: Hana Camfrlová, PaM, , 554 700 231Z: 7.5.2015   A:1.3.2016    A : 10.10.2018   A : 5...

 • Company Podhorská nemocnice a.s. in Bruntal
  03.10.2019 Updated on: 06.10.2019

  místo výkonu práce : Rýmaov, BruntálPodhorská nemocnice a.s., Hornomstská .p. 549/16, 795 01  Rýmaov, Camfrlová Hana,pracovník pro styk s úp, tel: 554700231, email: Poznámka:LÉKA/LÉKAKA RADIOLOGICKÝCH OBORmísto výkonu práce - Podhorská nemocnice a.s.Hornomstská .p. 549/16, 795 01  Rýmaov, BruntálNápl pracovní pozice:Samostatná práce na RDG oddlení, ambulanci.Poadujeme:ukonené vysokoškolské vzdlání, atestaci v oboru,odbornou zpsobilost dle zák. . 95/2004,schopnost aktivního, samostatného jednání,vstícné chování a vystupování,pracovitost, spolehlivost a odpovdnost.Nabízíme:monost práce na ástený úvazek,píspvek na stravování,píspvek na ivotní pojištní,25 dn dovolené, 3 dny placeného volnamsíní odmny.Platové podmínky:dohodou dle výše praxe a dosaeného stupn vzdlání. od 60.000,- KBenefity:odmny...

 • Company Podhorská nemocnice a.s. in Bruntal
  03.10.2019 Updated on: 06.10.2019

  místo výkonu práce : Bruntál"    Ukonené vysokoškolské vzdlání, "    odbornou zpsobilost dle zák. . 95/2004,"    schopnost aktivního, samostatného jednání,"    vstícné chování a vystupování,"    pracovitost, spolehlivost a odpovdnost.Nabízíme:monost práce na ástený úvazek,píspvek na stravování,píspvek na ivotní pojištní a penzijní pojištní25 dn dovolené,msíní odmny.Benefity:odmny pi ivotních jubileích,píspvky na dtskou zimní nebo letní rekreaci v rámci holdingu.Hlásit se na e - mail : Z : 11.4.2017       A : 10.10.2018      A : 5.9.2019...

 • Company Lázně Darkov, a.s. in Prace
  03.10.2019 Updated on: 06.10.2019

  Poadujeme:- lékae se specializovanou zpsobilostí v oboru   rehabilitaní a fyzikální medicíny, licence LK   pro výkon funkce vedoucího lékae nebo primáe v   oboru Nápl práce: - Vykonává samostatnou diagnostickou a léebnou   innost - Pedepisuje léebný plán a reim - Dodruje indikace lázeské léby - Koná lékaské pohotovostní sluby Nabízíme: Zázemí velké a stabilní spolenosti, zajímavý systém bonus a benefit pro zamstnance,osobní ohodnocení, msíní prémie dle vnitního pedpis.Benefity – 5 týdn dovolené, penzijní pipojištní, cenov výhodné stravování,ambulantní lázeská léba, monost ubytování, podporu dalšího odborného rstu, monost uplatovat a rozvíjet vlastní nápady, nástup moný ihned nebo podle dohody Jsme akreditované zaízení pro vzdlávání léka v oboru RFM ...

 • Company Oblastní nemocnice Trutnov a.s. in Other
  03.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  LÉKA - LÉKAKA, ZÁSTUPCE PRIMÁE NA NEUROLOGICKÉM ODDLENÍPoadujeme specializovanou zpsobilost v oboru, primáskou licenci.Nabízíme: stabilizaní píspvek ve výši 65.000 K, osobní ohodnocení dle dohody, práci na akreditovaných zaízeních, monost ubytování, 5 týdn dovolené, výhodné závodní stravování, píspvek na penzijní pipojištní, doplkové penzijní spoení a ivotní pojištní, bonifikaní poukazyUpesnní najdete na  webových stránkách nemocnice http:// ....

 • Company Oblastní nemocnice Trutnov a.s. in Other
  03.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  LÉKA - LÉKAKA S ODBORNOU ZPSOBILOSTÍ NA NEUROLOGICKÉ ODDLENÍPoadujeme odbornou zpsobilost k výkonu povolání lékae. Specializovaná zpsobilost, popípad absolvování kmeme v oboru vítány, není však podmínkou. Stabilizaní píspvek, výkonnostní píplatek, osobní ohodnocení, 5 týdn dovolené, výhodné závodní stravování, píspvek na penzijní pipojištní, doplkové penzijní spoení a ivotní pojištní, bonifikaní poukazy. ...

 • Company Oblastní nemocnice Trutnov a.s. in Other
  03.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  LÉKA -LÉKAKA - interní oddleníPoadujeme odbornou zpsobilost k výkonu povolání lékae ( absolvovaný kmen v oboru, píp. specializovaná zpsobilost v oboru výhodou), mzdový tarif bude stanoven dle dosaené kvalifikace....

 • Company Oblastní nemocnice Trutnov a.s. in Other
  03.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  LÉKA - LÉKAKA  S ODBORNOU ZPSOBILOSTÍ - absolventPoadujeme odbornoou zpsobilost  k výkonu povolání lékae.Nabízíme: stabilizaní píspvek ve výši 25.000 K, osobní ohodnocení dle dohody, práci na akreditovaných zaízeních, monost ubytování, 5 týdn dovolené, výhodné závodní stravování, píspvek na penzijní pipojištní, doplkové penzijní spoení a ivotní pojištní, bonifikaní poukazyUpesnní najdete na  webových stránkách nemocnice http:// ....

 • Company Oblastní nemocnice Trutnov a.s. in Other
  03.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  LÉKA - LÉKAKA Z ÁSTUPCE PRIMÁE NA INTERNÍM ODDLENÍPoadujeme specializovanou zpsobilost v oboru, primáskou licenci.Nabízíme: stabilizaní píspvek ve výši 65.000 K, osobní ohodnocení dle dohody, práci na akreditovaných zaízeních, monost ubytování, 5 týdn dovolené, výhodné závodní stravování, píspvek na penzijní pipojištní, doplkové penzijní spoení a ivotní pojištní, bonifikaní poukazyUpesnní najdete na  webových stránkách nemocnice http:// ....

 • Company Oblastní nemocnice Trutnov a.s. in Other
  03.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  LÉKA - LÉKAKA NA OTORINOLARYNGOLOGICKÉ ODDLENÍ - poadujeme specializovanou zpsobilost v oboru, základní mzda od skupiny prací 11 tzn. od 49160,-K , pesná výše mzdy bude oznámena podle stupn dosaené kvalifikace pi osobním jednání, nabízíme monost ubytování v blízkosti nemocnice, 5 týdn dovolené, výhodné závodní stravování, píspvek na penzijní spoení a ivotní pojištní, bonifikaní poukazy, stabilizaní píspvek, výkonnostní píspvek...

 • Company Oblastní nemocnice Trutnov a.s. in Other
  03.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  LÉKA - LÉKAKA  S ODBORNOU ZPSOBILOSTÍ / léka se specializovanou zpsobilostí na interní oddleníPoadujeme odbornoou zpsobilost  k výkonu povolání lékae. Specializovaná zpsobilost, pop. absolovování kmene v oboru vítány, není však podmínkou.Nabízíme: výkonostní píplatek, 5 týdn dovolené, výhodné závodní stravování, píspvek na penzijní pipojištní, doplkové penzijní spoení a ivotní pojištní, bonifikaní poukazy...

 • Company Oblastní nemocnice Trutnov a.s. in Other
  03.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  LÉKA - LÉKAKA  S ODBORNOU ZPSOBILOSTÍ S KMENEMPoadujeme odbornoou zpsobilost , absolvování základního kmene.Nabízíme: stabilizaní píspvek ve výši 40.000 K, osobní ohodnocení dle dohody, práci na akreditovaných zaízeních, monost ubytování, 5 týdn dovolené, výhodné závodní stravování, píspvek na penzijní pipojištní, doplkové penzijní spoení a ivotní pojištní, bonifikaní poukazyUpesnní najdete na  webových stránkách nemocnice http:// ....

 • Company Oblastní nemocnice Trutnov a.s. in Other
  03.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  LÉKA -LÉKAKA SE SPECIALIZOVANOU ZPSOBILOSTÍPoadujeme  specializovanou psobilost v oboru.Nabízíme: stabilizaní píspvek ve výši 65.000 K, osobní ohodnocení dle dohody, práci na akreditovaných zaízeních, monost ubytování, 5 týdn dovolené, výhodné závodní stravování, píspvek na penzijní pipojištní, doplkové penzijní spoení a ivotní pojištní, bonifikaní poukazyUpesnní najdete na  webových stránkách nemocnice http:// ....

 • Company Oblastní nemocnice Trutnov a.s. in Other
  03.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  LÉKA - LÉKAKA- s odbornou zpsobilostí - léka se specializovanou zpsobilostí na ortopedické oddleníPoadujeme odbornou zpsobilost k výkonu povolání lékae. Specializovaná zpsobilost, pop. absolvování kmene v oboru vítány, není však podmínkou.Nabízíme: stabilizaní píspvek, výkonnostní píplatek, 5 týdn dovolené, výhodné závodní stravování, píspvek na penzijní pipojištní, doplkové penzijní spoení a ivotní pojištní, bonifikaní poukazy...

 • Company Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik in Prace
  03.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  LÉKA - LÉKAKA - pro dosplou léebnu- pijmeme lékae pro léebnu dosplých se specializovanou zpsobilostí v oboru RFM- poadujeme atestaci v oboru  interny, chirurgie, neurologie nebo ortopedie- výši mzdy upesní zamstnavatel pi osobním jednání- poskytujeme náborový píspvek a 150 000,- K- práce na trvalý pracovní pomr u spolenosti s dlouhou tradicí v oboru- monost dalšího vzdlávání a profesního rstu hrazené zamstnavatelem- máme 5 týdn dovolené - monost pidlení sluebního bytu ve známém lyaském stedisku- monost získání jednorázového píspvku na sthování a vybavení bytu nebo píspvek na dopravu- benefitní karta, zamstnanecké stravováníPokud Vás nabídka oslovila a splujete-li naše poadavky, kontaktujte nás prosím, a zašlete nám Váš strukturovaný ivotopis a motivaní dopis na email: Kontakt: MUDr. Ivana ...

 • Company Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik in Other
  03.10.2019 Updated on: 06.10.2019

  LÉKA -LÉKAKA - dtská léebna, ukonené studium lékaského smru, specializace v RFM, dtské lékaství nebo dtská neurologie, zdravotní zpsobilost a bezúhonnost podle zákona .95/2004 Sb., nástup  moný ihned,  píp. dle dohody, ubytování zajištno, byt do 3 msíc od nástupu , monost kratšího úvazku, sluební telefon, smluvní mzda Náborový píspvek 150.000,-K.( pro samostatn pracujícího lékae s atestací)...

 • Company Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov in Prace
  03.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  PSYCHIATR- PSYCHIATRIKA  pro práci v ambulancích ve Dvoe Králové nad Labem a v Trutnov s výhledem monosti práce v Centru duševního zdravíPoadavky: vzdlání dle zákona, bezúhonnost, zdravotní zpsobilost, schopnost týmové spolupráce, akceptace filozofie zaízení, ochota se dále vzdlávatNástup dle dohody.Plat: dle vzdlání a praxe ( dle 341/2017 Sb.) + nadstandardní osobní ohodnocení, monost získání náborového píspvkuZamstnanecké benefity: 25 dní dovolené, stravenky, podpora vzdlávání...

 • Company Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov in Adamov
  03.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  DTSKÝ PSYCHIATR- PSYCHIATRIKA  pro práci v ambulancích ve Dvoe Králové nad Labem a v TrutnovPoadavky: vzdlání dle zákona, bezúhonnost, zdravotní zpsobilost, schopnost týmové spolupráce, akceptace filozofie zaízení, ochota se dále vzdlávatNástup dle dohody.Plat: dle vzdlání a praxe ( dle 341/2017 Sb.) + nadstandardní osobní ohodnocení, monost získání náborového píspvkuZamstnanecké benefity: 25 dní dovolené, stravenky, podpora vzdlávání...

 • Company Městská nemocnice, a.s. in Other
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  LÉKA - LÉKAKA -  interní odd. , zajistíme ubytování, závodní stravování, 5 týdn dovolené. ...

 • Company Nemocnice Vrchlabí, s.r.o. in Other
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  LÉKA- LÉKAKA -  VŠ,  bez atestace, vhodné pro absolventa , ubytování zajištno,  nástup moný ihned....

 • Company Oblastní nemocnice Náchod a.s. in Other
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Poadavky: odborná zpsobilost k výkonu povolání lékae, specializovaná zpsobilost v oboru Gynekologie a porodnictví výhodou.Zamstnavatel nabízí: smluvní mzdu pro lékae se specializovanou zpsobilostí minimáln 70.000,- K msín, stabilizaní odmnu a 60.000,- K pi setrvání v pracovním pomru minimáln 18 msíc pi úvazku 1,0; pracovní pomr na dobu neuritou, nástup moný ihned, pozici vhodnou i pro absolventy/-ky - nástupní hrubá mzda pro lékae bez praxe od 33.540,- K, vyuití nemocniní knihovny, zprostedkování ubytování, píspvek na ubytování (pro nov pijímané zamstnance s trvalým bydlištm mimo Královéhradecký kraj), rychlý odborný rst v rámci naší nemocnice a ve spolupráci se smluvními zaízeními, píspvek na stravování, píspvek na penzijní a ivotní pojištní, úhradu lenského píspvku eské lékaské komoe pi ...

 • Company Oblastní nemocnice Náchod a.s. in Other
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Poadavky: odborná zpsobilost k výkonu povolání lékae.Zamstnavatel nabízí: pracovní pomr na dobu neuritou; nástup moný ihned; stabilizaní odmnu 25.000,- K pi setrvání v pracovním pomru minimáln 18 msíc pi úvazku 1,0; 80.000,- K pi setrvání v pracovním pomru minimáln 60 msíc pi úvazku 1,0; nástupní mzdu pro lékae bez praxe od 33.540,- K; vyuití nemocniní knihovny; zprostedkování ubytování; píspvek na ubytování (pro nov pijímané zamstnance s trvalým bydlištm mimo Královéhradecký kraj); rychlý odborný rst v rámci nemocnice a ve spolupráci se smluvními zaízeními; píspvek na stravování; píspvek na penzijní nebo ivotní pojištní; úhradu lenského píspvku eské lékaské komoe pi úvazku 1,0....

 • Company Oblastní nemocnice Náchod a.s. in Other
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Pracovní pomr na dobu neuritou, nástup moný ihned.Poadavky: odborná zpsobilost k výkonu povolání lékae.Zamstnanecké výhody: poskytujeme stabilizaní odmnu 25 000 K pi setrvání v pracovním pomru minimáln 18 msíc pi úvazku 1,0 nebo 80 000 K pi setrvání v pracovním pomru minimáln 60 msíc pi úvazku 1,0; nástupní mzda pro lékae bez praxe od 33 540 K; vyuití nemocniní knihovny; zprostedkování ubytování;  píspvek na ubytování (pro nov pijímané zamstnance s trvalým bydlištm mimo Královéhradecký kraj) na dobu 24 msíc ve výši 3 500 K msín; rychlý odborný rst v rámci naší nemocnice a ve spolupráci se smluvními zaízeními; píspvek na stravování; píspvek na penzijní a ivotní pojištní; úhradu lenského píspvku eské lékaské komoe pi úvazku 1,0; akreditované zaízení....

 • Company ARISTOKRATY HOTELY s.r.o. in Vítaná
  03.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Kontakt: Jiránková Kateina, tel.: 353 169 506, e-mail: Lázeský hotel pijme lékae/lékaku do balneoprovozu.Pracovní doba 7.00-15.30 hod.. Znalost jazyk vítána....

 • Company FOKUS Mladá Boleslav z.s. in Cheb
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  FOKUS Mladá Boleslav z.s. hledá psychiatra do psychiatrické ambulance a Centra duševního zdraví pro okresy Karlovy Vary a ChebPoadujeme:· Specializaci v oboru psychiatrie, pípadn s ukoneným kmenem· Zájem o sociální psychiatrii a práci s cílovou skupinou SMI v domácím prostedí· Zdravotní zpsobilost a bezúhonnost· idiský prkaz skupiny BNabízíme:    Zázemí organizace s 25 lety zkušeností v komunitní práci s duševn nemocnými    Práci v týmu vyuívajícím FACT model    Dle dohody i zkrácený úvazek    kombinace ambulantní a terénní práce    Píleitosti k dalšímu vzdlávání    8 hodinovou pracovní dobu bez noních i víkendových slueb    Pro lékae s kmenem ohodnocení 60.000 K hrubého    Pro lékae atestované 80.000 - 120.000 K hrubého a to dle další dosaené kvalifikace (nap. dosaení úplné psychoterapeut...

 • Company Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. in Misto
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Místo výkonu práce: U Nemocnice 91/3, 353 01 Mariánské Lázn. Pracovní pomr na dobu neuritou. Nápl práce: léka/ka s odbornou zpsobilostí bude vykonávat preventivní, diagnostickou, léebnou, léebn rehabilitaní, dispenzární a paliativní péi podle zákona o zdravotních slubách provádnou lékaem/lékakou s odbornou zpsobilostí pod odborným dozorem nebo odborným dohledem lékae/lékaky se specializovanou zpsobilostí. Nabízíme: stravenky, píspvek na bydlení. Kontakt pro zájemce: telefonicky (volat Po-Pá 8:00-15:00 h) anebo e-mailem....

 • Company Dětské oční centrum s.r.o. in Misto
  03.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  Místo výkonu práce: Budjovická .p. 778/3a, Praha 4. Kontaktovat mailem Nápl práce: Lékaská innost v ambulanci Dtského oního centra o    Aktivní znalost MS Office, AJ výhodou o    Komunikativnost, zodpovdnost a proaktivní pístupo    Chu uit se novým vcem, týmovost, spolehlivos...

 • Company Vězeňská služba České republiky in Prace
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Kontakt: pí Šandová, tel.: 261032106 nebo mob: 724168391 + strukturovaný ivotopis na e-mail: Léka – primá radiodiagnostického oddlení – Vazební vznice Praha-Pankrác. Zpsobilost dle zák. . 95/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis , odborná zpsobilost v oboru radiodiagnostiky II. stupn, schopnost samostatného rozhodování, práce s PC, 3 roky praxe na této pozici vítána.Dovolená 25 dn + 5 dn dodatková dovolená + 5 dn indispoziního volna. Platové rozptí dle zápotu praxe 64930  K – 76550 K. Doba uritá na 1 rok s následnou moností na dobu neuritou..Monost ubytování, závodní stravování, píspvky z FKSP atd. Nástup dle dohody. Kontakt: pí Šandová, tel.: 261032106 nebo mob: 724168391 + strukturovaný ivotopis na e-mail: ...

 • Company Vězeňská služba České republiky in Prace
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Adresa: Soudní 988/1, 14000 Praha 4Kontakt: Šandová, tel.: 261 03 21 06, 724 168 391, Po-pá 8-12hod., e-mail: Rehabilitaní léka - Vazební vznice Praha-Pankrác- dohoda o pracovní innosti v rozsahu maximáln 12 hodin týdn. Zpsobilost dle zák. . 95/2004 Sb.ve znní pozdjších pedpis, odborná zpsobilost v oboru rehabilitaní a fyzikální medicíny, schopnost samostatného rozhodování, práce s PC, 3 roky praxe v oboru vítána. Nástup ihned i dle dohody.Kontakt: personální oddlení  pí. Šandová, tel.  261 03 21 06 nebo 724 168 391+ strukturovaný ivotopis na e-mail:   Výhody: Podnikové stravování...

 • Company Vězeňská služba České republiky in Prace
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Kontakt: Šandová, tel.: 261032106, 724 168 391 (po-pá 8-12 hod.) e-mail: Léka oddlení interních obor Vazební vznice Praha - Pankrác. Doba uritá s následnou moností na dobu neuritou. Mono i zkrácený úvazek na DP. Zpsobilost dle zák. . 95/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis , odborná zpsobilost v oboru vnitního lékaství, schopnost samostatného rozhodování, práce s PC, 3 roky praxe v oboru vítána. Dovolená 30 dn + 5 dn indispoziního volna. Platové rozptí dle zápotu praxe 56530 K - 68150 K. Monost ubytování. Nástup moný ihned i dle dohody.Kontakt: pí Šandová, tel.: 261032106 nebo mob: 724168391 + strukturovaný ivotopis na e-mail: Výhody: Podnikové stravování...

 • Company Vězeňská služba České republiky in Prace
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  MV: Soudní 988/1, 14000 Praha 4Kontakt: Šandová, tel.: 261032106, 724 168 391 (po-pá 8-12 hod.) e-mail: Léka neurolog - Vazební vznice Praha-Pankrác- dohoda o pracovní innosti v rozsahu maximáln 16 hodin týdn. Zpsobilost dle zák. . 95/2004 Sb.ve znní pozdjších pedpis, odborná zpsobilost v oboru neurologie, schopnost samostatného rozhodování, práce s PC, 3 roky praxe v oboru vítána. Nástup ihned i dle dohody.Kontakt: personální oddlení  pí. Šandová, tel.  261 03 21 06 nebo 724 168 391+ strukturovaný ivotopis na e-mail:   Výhody: Podnikové stravování...

 • Company Vězeňská služba České republiky in Prace
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Kontakt: personální oddlení  pí. Šandová, tel.  261 03 21 06, 724 168 391 + strukturovaný ivotopis na e-mail:   Léka urolog - Vazební vznice Praha-Pankrác- dohoda o pracovní innosti v rozsahu maximáln 6 - 8 hodin týdn. Platové rozptí 9600 K - 12800 K.Zpsobilost dle zák. . 95/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis, odborná zpsobilost v oboru urologie, schopnost samostatného rozhodování, práce s PC, alespo 3 roky praxe v oboru vítána. Nástup na DP moný ihned i dle dohody....

 • Company Vězeňská služba České republiky in Prace
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Kontakt: personální oddlení  pí. Šandová, tel.  261 03 21 06, 724 168 391 + strukturovaný ivotopis na e-mail:   Léka - chirurg (ambulance) - dohoda o pracovní innosti.Vazební vznice Praha-Pankrác. Pijmeme lékae na pozici chirurg-ambulance na 3 dny v týdnu (po,st,pá 8-13hod.)Poadujeme: zpsobilost dle zák. . 95/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis , odborná zpsobilost v oboru chirurgie, schopnost samostatného rozhodování, práce s PC, 3 roky praxe v oboru vítána. Vhodné pro lékaky na RD i aktivního lékae ve starobním dchodu.Kontakt: personální oddlení  pí. Šandová, tel.  261 03 21 06, 724 168 391 + strukturovaný ivotopis na e-mail:   ...

 • Company Vězeňská služba České republiky in Prace
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  MV: Soudní 988/1, 14000 Praha 4Kontakt: Šandová, tel.: 261032106, 724 168 391 (po-pá 8-12 hod.) e-mail: Léka v oboru ORL - dohoda o pracovní innosti v rozsahu maximáln 6 - 20 hodin týdn. Mzdové rozptí 9600 K - 32000  K.Zpsobilost dle zák. . 95/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis, odborná zpsobilost v oboru ORL, schopnost samostatného rozhodování, práce s PC, alespo 3 roky praxe v oboru vítána.Kontakt: personální oddlení  pí. Šandová, tel.  261 03 21 06 nebo 724 168 391 + strukturovaný ivotopis na e-mail:   Výhody: Podnikové stravování...

 • Company Vězeňská služba České republiky in Prace
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  MV: Soudní 988/1, 14000 Praha 4Kontakt: Šandová, tel.: 261032106, 724 168 391 (po-pá 8-12 hod.) e-mail: Léka radiodiagnostik  - Vazební vznice Praha-Pankrác - dohoda o pracovní innosti v rozsahu 10 hodiny týdn. Platové rozptí cca 24000 K. Zpsobilost dle zák. . 95/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis, odborná zpsobilost k samostatnému výkonu zdravotnického povolání v oboru radiodiagnostika - zástup za primáe, práce s PC. Znalost CT a MR není podmínkou. Vhodné pro pracujícího lékae. Nástup na DP moný ihned.Kontakt: personální oddlení  pí. Šandová, tel.  261 03 21 06 nebo 724 168 391+ strukturovaný ivotopis na e-mail:   nebo sekretariát NsP tel. 261 03 30 02  Výhody: Podnikové stravování...

 • Company Vězeňská služba České republiky in Prace
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  MV: Soudní 988/1, 14000 Praha 4Kontakt: Šandová, tel.: 261032106, 724 168 391 (po-pá 8-12 hod.) e-mail: Oní léka - Vazební vznice Praha - Pankrác - dohoda o pracovní innosti v rozsahu maximáln 6 - 8 hodin týdn. Platové rozptí 9600 K - 12800 K. Zpsobilost dle zák. . 95/2004 Sb. , odborná zpsobilost v oboru oního lékaství, schopnost samostatného rozhodování, práce s PC, alespo 3 roky praxe v oboru vítána. Nástup na DP moný ihned.Kontakt: personální oddlení  pí. Šandová, tel.  261 03 21 06 nebo 724 168 391 + strukturovaný ivotopis na e-mail:   Výhody: Podnikové stravování...

 • Company Mělnická zdravotní, a.s. in Other
  03.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  •    VŠ všeobecné lékaství•    léka se specializací v oboru NEUROLOGIE nebo léka po absolvování základního kmene odpovdnost, samostatnost, organizaní a komunikaní schopnosti•    vstícný pístup ke klientm, pipravenost naplovat spolu s námi naši vizi "pée s úsmvem"•    ochota podílet se na chodu a prestii nemocniceCo nabízíme:•    práci na plný úvazek nebo ástený úvazek•    psobení ve stabilní, úspšné, solventní a ambiciózní mezinárodní spolenosti, která ve svt i v R stále roste a rozšiuje své aktivity•    pkné pracovní prostedí, pátelský kolektiv•    nadstandartní finanní ohodnocení 5 týdn dovolené•    monost dalšího vzdlávání s finanní podporou zamstnavatele•    výborné zamstnanecké stravování za výrazn dotovanou cenu•    skvlou dostupnost z Prahy (30 minut)•    dtská skupina Špitálek...

 • Company Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje in Other
  03.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  První kontakt:Veselý Daniel, tel.: 321 756 616, e-mail: ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Specialist medical practitioners Edit filters