Jobmonitor. Search results for Systems analysts

19 Jobs found

Used filters:
 • Systems analystsx
Displaying 1-19 of 19 results.
 • Company SUYS Czechia s.r.o. in Prace
  17.04.2024 Updated on: 17.04.2024

  Pracovní nápl:-    Poskytování technické podpory a slueb zákazníkm v nmecky mluvících zemích prostednictvím telefonu, e-mailu a on-line komunikace-    Zpracování nestandartních poptávek/objednávek-    Diagnostika a ešení technických problém a dotaz zákazník-    Spolupráce s vývojovým týmem pi identifikaci a ešení sloitjších technických problémOekáváme:-    Technické vzdlání v oblasti stavebnictví, elektrotechniky, strojírenství-    Znalost nmeckého i anglického jazyka výhodou-    Praxe na obdobné pozici nebo motivovaný absolvent technického smru-    Proaktivní pístup ke sveným úkolm a odolnost vi stresu-    Schopnost komunikovat s rznými typy zákazníkNabízíme:-    Monost profesního rozvoje a vzdlávání-    Píleitost pracovat v dynamickém a inovativním prostedí-    Nástup ihned, práce na pln...

 • Company MSD Czech Republic s.r.o. in Dobre
  09.04.2024 Updated on: 17.04.2024

  Poadované zkušenosti/technické dovednosti: - odbornost v oblasti poskytování technické podpory kadodenního provozu na úrovni Tier II/Tier III a poskytování slueb v oblasti technologií pro spolupráci (IP telefonie, webové konference, video sluby). - Zkušenosti s globálním prostedím a modelem provozu "follow-the-sun". - pehled na vysoké úrovni o technologiích Cisco / MS Teams a jejich produktovém portfoliu - Znalost proces ITIL nebo podobných osvdených postup (nap. ízení zmn, incident a problém). - Prokazatelné odborné znalosti v oblasti analýzy, diagnostiky a oprav jednoduchých a stedn sloitých incident sjednocené komunikace - Znalost technologií sjednocené komunikace vetn IP telefonie, PBX/Call Manageru, ešení hlasové pošty, kontaktních center, hlasových/analogových bran, CUBE/SBC, MS Team...

 • Company Accenture Services, s.r.o. in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Osobní schzka pouze po pedchozí domluv. Koubkova Barbora, e-mail: barbora.koubkova@accenture.comNázev pozice v pracovní smlouv: Security Operations Analyst. Znalost anglitiny. Bakaláské vzdlání v oboru elektronika a komunikace (Communication technology Engineering) nebo v píbuzném technickém oboru. Certifikáty výhodou: Cyber threat intelligence, Practical ethical hacking, Coursera - information systems auditing, controls and assurance, ISO / IEC 27001  Poznámka: Pokud po úspšném absolvování vstupní lékaské prohlídky bude zamstnanec uznám schopným 3smnného provozu, bude jeho plný pracovní úvazek zmnn na 37,5 hod/týdn a tato skutenost bude ošetena dodatkem pracovní smlouvy. Pokud zamstnanec nebude pi vstupní lékaské prohlídce uznán schopným 3smnného provozu, zstane jeho pracovní úvazek plný ...

 • Company IPOS - SOFT spol. s r.o. in Misto
  02.04.2024 Updated on: 06.04.2024

  Úspšná softwarová spolenost IPOS-SOFT spol s.r.o. se sídlem v Teplicích, hledá pracovníka/ci na pozici Junior/Senior Stavebn-informaní analytik/konzultant  -  softwaru pro ízení stavebních firem  Poadavky na uchazee:SŠ/VŠ vzdlání Stavebního/technického smru Pelivý a zodpovdný pístup k práciTouha dále se rozvíjet a uit se novým vcemZnalost odvtví stavebnictví a poteby realizace stavebZkušenost z realizace stavebních projekt ve stavebních firmách je výhodouZnalost SW IPOS Win je výhodouPopis pozice:IT analytik/konzultant - Tvorba analýzy, testování, podpora a konzultaní innost našich zákazník a implementace/školení softwaru pro ízení stavebních firem (výrobní ásti softwaru)Nabízíme:Nadprmrné platové ohodnocení dle zkušeností a znalostíPráce v týmu zkušených odborník.Monost podílet se na anal...

 • Company IPOS - SOFT spol. s r.o. in Misto
  02.04.2024 Updated on: 06.04.2024

  Úspšná softwarová spolenost IPOS-SOFT spol s.r.o. se sídlem v Teplicích, hledá pracovníka/ci na pozici: Junior/Senior Ekonomicko-informaní analytik/konzultant  -  softwaru pro ízení stavebních firem  Poadavky na uchazee:SŠ/VŠ vzdlání ekonomického/technického smru Pelivý a zodpovdný pístup k práciTouha dále se rozvíjet a uit se novým vcemZnalost odvtví ekonomie a úetnictvíZkušenost s úetnictvím ve stavebních firmách je výhodouZnalost SW IPOS Eko je výhodouPopis pozice:IT analytik/konzultant - Tvorba analýzy, testování, podpora a konzultaní innost našich zákazník a implementace/školení softwaru pro ízení stavebních firem (ekonomické ásti softwaru)Nabízíme:Nadprmrné platové ohodnocení dle zkušeností a znalostíPráce v týmu zkušených odborník.Monost podílet se na analýze i návrhu SWMonost odbor...

 • Company EH Business Services s.r.o. in Dobra
  02.04.2024 Updated on: 02.04.2024

  Kavková Markéta, e-mail: marketa.kavkova@ibs-sro.comPopis pozice  Network Operation Centre Engineer Výhodou je : píslušná certifikace IT, napíklad Cisco Certified Network Associate,certifikace jako Vsphere 6 foundation certified, Solarwind certified professional, Information Technology Infrastructure Library, dobrá znalost fungování monitorovacího nástroje, plynulá znalost anglitiny (písemn i ústn), Základní znalost Microsoft windows server, VMware.Podpora síových zaízení vetn smrova Cisco, pepína Cisco,bezdrátového adie Cisco, VeloCloud SD-WAN.Schopnost rychle se uit nové technologie, dodrovat procesy a silné dokumentaní dovednosti....

 • Company Symetrica Media s.r.o. in Other
  02.04.2024 Updated on: 02.04.2024

  PRVOTNÍ KONTAKT E-MAILEM : Petr íek, e-mail: hr@symetricamedia.com Poadujeme: perfektní znalost anglického jazyka....

 • Company Cognizant Technology Solutions s.r.o. in Other
  02.04.2024 Updated on: 02.04.2024

  Novak Evgeniia, e-mail: evgnovak@deloittece.comBakaláské vzdlání v oblasti Technologie.Pedchozí zkušenost na stejné pozici výhodou. ...

 • Company Emplifi Czech Republic a.s. in Miroslav
  01.04.2024 Updated on: 04.04.2024

  kontakt: Mejtský Miroslav, e-mail: hlasenkavolnehomista@gmail.comAnglitina na úrovni rodilý mluví.Zájemci nech zašlou svj strukturovaný ivotopis s motivaní dopis e-mailem na adresu hlasenkavolnehomista@gmail.com...

 • Company Accenture Services, s.r.o. in Other
  01.04.2024 Updated on: 15.04.2024

  KONTAKT : Koubkova Barbora, e-mail: barbora.koubkova@accenture.comOsobní schzka pouze po pedchozí domluv. Název pozice v pracovní smlouv: Security Operations Analyst. Znalost anglitiny. Bakaláské vzdlání v oboru elektronika a komunikace (Communication technology Engineering) nebo v píbuzném technickém oboru. Certifikáty výhodou: Cyber threat intelligence, Practical ethical hacking, Coursera - information systems auditing, controls and assurance, ISO / IEC 27001  Poznámka: Pokud po úspšném absolvování vstupní lékaské prohlídky bude zamstnanec uznám schopným 3smnného provozu, bude jeho plný pracovní úvazek zmnn na 37,5 hod/týdn a tato skutenost bude ošetena dodatkem pracovní smlouvy. Pokud zamstnanec nebude pi vstupní lékaské prohlídce uznán schopným 3smnného provozu, zstane jeho pracovní úv...

 • Company Tricentis CZ s.r.o. in Other
  01.04.2024 Updated on: 04.04.2024

  Kontakt: Valková Barbora, e-mail: barbora@czechrelocate.czRuský jazyk na úrovni rodilého mluví výhodou....

 • Company Price f(x) s.r.o. in Prace
  01.04.2024 Updated on: 04.04.2024

  Nápl práce:Produktový specialista bude pracovat v týmu vývojá softwaru a bude odpovdný za sladní jejich plánu s produktovou strategií a potebami zákazník píslušných produkt. Podle obchodních a zákaznických poteb vytvoí Produktový specialista user stories a relevantní cíle, které bude vývojový tým implementovat. V úzké spolupráci se všemi klíovými zúastnnými stranami upraví Produktový specialista poadavky a specifikace tak, aby vyhovovaly potebám cílové skupiny. Bude zodpovdný za: plánování a prioritizaci backlog produktu, spouštní backlog grooming sessions, spolupráce s produktovým designérem na prototypech a wireframesPoadavky: Zkušenosti s agilním vývojem softwaru a s ízením vnitrofiremních backlog, vynikající komunikaní dovednosti, silné technické znalosti, silné analytické myšlení, pok...

 • Company EmbedIT s.r.o. in Other
  01.04.2024 Updated on: 04.04.2024

  První kontakt e-mailem.Poadavky:znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni bez nutnosti certifikátu (bude testováno zamstnavatelem v rámci pijímacího ízení). Odborné znalosti budou testovány bhem pijímacího ízení.Souhlas zamstnavatele se zamstnaneckou kartou....

 • Company EmbedIT s.r.o. in Other
  01.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  První kontakt e-mailem.Poadavky:znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni bez nutnosti certifikátu (bude testováno zamstnavatelem v rámci pijímacího ízení). Odborné znalosti budou testovány bhem pijímacího ízení.Souhlas zamstnavatele s modrou kartou....

 • Company FNZ (UK) Ltd - Czech Branch, odštěpný závod in Prace
  01.04.2024 Updated on: 04.04.2024

  První kontakt e-mailem.Tyto poadavky jsou vítány:- Komunikativní znalost anglického jazyka- Pokroilé poítaové dovednosti- Schopnost týmové práce- Schopnost a ochota rychle se ucit- Vynikající organizaní a administrativní schopnosti- Zkušenosti z oblasti financí, IT nebo projektového ízeníSouhlas zamstnavatele se zamstnaneckou kartou. ...

 • Company Honeywell, spol. s r.o. in Other
  01.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  První kontakt se zamstnavatelem e-mailem.- Odpovdnost za ízení technických most, poskytování vasné komunikace akomplexní vlastnictví prioritních incident ovlivujících dostupnost IT aplikací/slueb. -- Poskytování podpory správy kritických incident a koordinaci vasné obnovy sluebve spolupráci s vlastníky aplikací/slueb pro 7x24 velké/kritické incidenty.Následujíci zkušenosti jsou vítany:- Titul v oboru informaní technologie nebo píbuzném oboru.- Zkušenosti s implementací softwaru (bu prostednictvím praktických pracovníchzkušeností nebo univerzitních projekt)- Znalost osvdených postup vývoje SW a vývojového cyklu SW- Zkušenosti s prací v týmu- Pokroilá úrove anglitiny výhodouSouhlas zamstnavatele se zamstnaneckou a modrou kartou....

 • Company KBC Global Services Czech Branch in Prace
  28.03.2024 Updated on: 28.03.2024

  Nabízíme Vám monost stát se lenem týmu sloeného z aplikaních manaer, ICT inenýr a vývojá, kteí zajišují správnou funknost aplikací, poskytují podporu provozu a implementují nové funkce do rzných projekt.   Business Solution Analyst:- funguje jako spojovací lánek mezi businessem (provozními týmy) a vývojái. - komunikuje s businessem ohledn poadavk na vývoj aplikací. - zajišuje, e návrh aplikací implementuje obchodní a regulaní poadavky. - dokonuje kontrolu kvality produktu a zavádí vysoké standardy.- eší incidenty a sdluje související akce. Co od vás oekáváme: Máte zájem o ICT.Nebojíte se klást ty správné otázky. Jste pipraveni vysvtlit funkní omezení a monosti ešení navrhovaných byznysem a vývojái. Jste skvlý týmový hrá a víte, e úspch souvisí se všemi kolegy, kteí s vámi spolupracují. 25 ...

 • Company ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o. in Dobra
  28.03.2024 Updated on: 28.03.2024

  Níe uvedené dovednosti jsou vítány:- zkušenosti se systémem Microsoft Office- dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem- obecné znalosti IT technologií, vývojových nástroj a technik, programovacích jazyk- komunikaní a organizaní schopnosti- pelivost- softwarová analýza...

 • Company KBC Global Services Czech Branch in Prace
  28.03.2024 Updated on: 28.03.2024

  Nabízíme Vám monost stát se lenem týmu sloeného z aplikaních manaer, ICT inenýr a vývojá, kteí zajišují správnou funknost aplikací, poskytují podporu provozu a implementují nové funkce do rzných projekt.   Business Solution Analyst:- funguje jako spojovací lánek mezi businessem (provozními týmy) a vývojái. - komunikuje s businessem ohledn poadavk na vývoj aplikací. - zajišuje, e návrh aplikací implementuje obchodní a regulaní poadavky. - dokonuje kontrolu kvality produktu a zavádí vysoké standardy.- eší incidenty a sdluje související akce. Co od vás oekáváme: Znalost SQLSchopnost íst kód (bez ohledu na programovací jazyk)Znalost AgilePokroilá znalost Excelu 25 dní dovolené- 3 dny osobního volna- stravenková karta, systém benefit Cafeteria, Multisport karta- školení na soft skills a hard sk...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Systems analysts Edit filters