Jobmonitor. Search results for Teachers' aides

11 Jobs found

Used filters:
 • Teachers' aidesx
Displaying 1-11 of 11 results.
 • Company Mateřská škola, Praha 4, Němčická 16 in Babice
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Kontakt: Vocetková Ivana, e-mail: 734 101 745Podmínkou je kurz asistenta, nebo vzdlání v oboru pedagogiky....

 • Company Základní škola a Mateřská škola Radonice, příspěvková organizace in Misto
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Místo výkonu práce:- Kaštanová 473, RadonicePrvotní kontakt:- e-mail: Upesjící údaje:- vzdlání - stední pedagogická škola se zamením na speciální pedagogiku, kurz pro asistenty pedagoga...

 • Company Základní škola Pavlíkov in Other
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Poadujeme osvdení o absolvování studia ke splnní dalších kvalifikaních pedpoklad v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky MŠMT R . 317/2005 SbPlatové ohodnocení dle praxe a zaazení do platového stupn.Zpsob 1. kontaktu se zamstnavatelem: e-mailem , ...

 • Company Výchovný ústav a středisko výchovné péče, Pšov in Misto
  19.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  místo výkonu práce: Pšov 1, Podboany. Pro výchovný ústav v Pšov u Podboan hledáme asistenta vychovatele - noní slubaPoadujeme: trestní bezúhonnost, vzdlání dle zákona o pedagogických pracovnících - nebo pijetí k jeho doplnní (120 hodin kurz).Hrubý plat se odvíjí podle délky odpracované doby. Práce v nekuáckém prostedí.Nabízíme: dva msíce dovolené, stravování s píspvkem FKSP, levný tarif na neomezené telefonování Zájemci volejte na tel. 736 633 595 nebo pište na email: ...

 • Company Mateřská škola Erpužice in Other
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  idické oprávnní (doprava do zamstnání a ze zamstnání)píspvk na stravováníVýše mzdy dle praxe. Upesnní mzdy po tel. domluv....

 • Company Základní škola Svitavy, T.G. Masaryka 27 in Prace
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  NÁPL PRÁCE: asistent/ka pedagoga pro práci s ákem na druhém stupniPOADAVKY:  vzdlání minimáln na úrovni stední pedagogické školy se zamením na speciální pedagogiku, lépe však Vyšší odborné školy pedagogické se zamením na speciální pedagogiku nebo vzdlání z vysoké školy pedagogické, moné i pro studenty vysoké školy na dálkovém studiuKONTAKT: e-mailem...

 • Company Základní škola ZaHRAda in Other
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Zpsob prvního kontaktu e-mailem.Hledáme asistenta pedagoga do Montessori základní školy, zájem o alternativní pístupy v pedagogice výhodou.  ...

 • Company Základní škola a Mateřská škola Praha - Vinoř in Babice
  17.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  NÁSTUP: 1.9. 2020. Poadavek: odborná kvalifikace, smysl pro zodpovdnost, hezký pístup k dtem.NEPEHLÉDNTE: Dále pijmeme uitelku MŠ - obor pedškolní a mimoškolní pedagogika od 25.8.2020...

 • Company Středisko volného času RADOVÁNEK in Prace
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Prosíme o zasílání ivotopis na e-mail: Školním asistentem je nepedagogický pracovník, který vykonává následující innosti: Pomáhá pi rozvoji mimoškolních a volnoasových aktivit. Podporuje pípravu áka na výuku, rozvíjení tenáských dovedností, práci se strategiemi pípravy na školní práci, podporuje rozvoj nadání dítte, áka a studenta v aktivitách nad rámec školní výuky. Pomáhá v zajišování výjezd školy (školy v pírod apod.), a s organizaní podporou pedagogických pracovník pi práci s áky se speciálními vzdlávacími potebami. Poadovaná odborná zpsobilost je daná následujícími monostmi vzdlání: a) stední vzdlání s maturitou a absolvování akreditovaného kvalifikaního kurzu zameného na práci s dtmi a mládeí; b) absolvování akreditovaného kvalifikaního kurzu se nevyaduje u fyzických osob, které získ...

 • Company Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace in Misto
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Místo výkonu práce: ZŠ Kostelní Tachov p.o. Pesnou mzdu sdlí zamstnavatel. ASISTENT/-KA PEDAGOGA - PP zkrác. na dobu uritou s moností prodlouení, nástup -od 14.9.2020. Poadujeme: kvalifikované pedagogické vzdlání s maturitou nebo kurz pro asistenty pedagoga, spolehlivost, kladný vztah k dtem, kreativitu, flexibilitu - Nabízíme: vstícné a pátelské jednání, píspvek na stravování - V pípad zájmu nás kontaktujte e-mailem: ...

 • Company Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace in Misto
  15.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Místo výkonu práce: Nádraní 338, 351 35 Plesná u Chebu. Pracovní pomr na dobu uritou (1 rok) - poté moné prodlouení. Platové ohodnocení: 21.570,- K a 28.750,- K (dle vzdlání a praxe). Poadujeme: kurz asistent pedagoga výhodou, morální a obanská bezúhonnost, dobrý zdravotní stav, flexibilita, idiský prkaz sk. B, výhodou znalost výchovné a vzdlávací problematiky spojené s fungováním rodinných skupin v dtském domov. Nabízíme: stravenky, píspvek na rekreaci. Kontakt pro zájemce: POUZE telefonicky (volat Po-Pá 8:00-15:00 h) nebo e-mailem; ivotopis a doklady o pedepsaném vzdlání zašlete na adresu Dtský domov Karlovy Vay a Ostrov, p.o., Dukelských hrdin 610, 363 01 Ostrov nebo na e-mail ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Teachers' aides Edit filters