Jobmonitor. Search results for Teaching professionals not elsewhere classified

106 Jobs found

Used filters:
 • Teaching professionals not elsewhere classifiedx
Displaying 1-50 of 106 results.
 • Company Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o. in Dobre
  17.03.2023 Updated on: 18.03.2023

  Prvotní kontakt:tel.: 731 497 186, v dob PO-PÁ 8:00-17:00e-mail: plavacekmb@bazenmb.cz PO-PÁ 8:00-17:00Upesující informace:Poadujeme kladný vztah k dtem, trplivost, ochotu uit se novým vcem. Pedchozí praxe s výukou plavání není podmínkou, vše Vás nauíme. Pracovní doba 4 dny v týdnu od 8:00 do 13:00. Pi dobré spolupráci a oboustranné spokojenosti je monost pejít na plný úvazek a hlavní pracovní pomr.Zamstnanecké výhody:Monost vyuití slueb plaveckého areálu....

 • Company Základní škola a Mateřská škola generála Pattona Dýšina, příspěvková organizace in Other
  16.03.2023 Updated on: 17.03.2023

  Prosíme zájemce o pracovní pozici, aby zasílali své ivotopisy na e-mail: klimes@zsdysina.cz.Poadujeme kvalifikovaného, spolehlivého, zodpovdného a týmového pracovníka.Nabízíme prostedí rodinné školy, která klade ve vzdlávání draz na individualitu áka a moderní technologie.Zamstnanecké výhody: zamstnanecké stravování, benefity z FKSP, osobní píplatek...

 • Company Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace in Bruntal
  16.03.2023 Updated on: 19.03.2023

  Výkon práce na pracovištích (mono i jednotliv):Základní škola a Mateská škola Andlská Hora / 0,2 (8 hodin týdn),Základní škola a Mateská škola Horní Msto / 0,2 (8 hodin týdn),Základní škola a Mateská škola Karlova Studánka / 0,2 (8 hodin týdn),Základní škola a Mateská škola Stará Ves / 0,2 (8 hodin týdn),Základní škola AMOS Bruntál / 0,2 (8 hodin týdn),Základní škola Svobodné Hemanice / 0,2 (8 hodin týdn),Mateská škola a Základní škola Klíek Krnov / 0,2 (8 hodin týdn)Hlásit se na e-mail vacova@pppbruntal.cz nebo na tel. . 554 717 737...

 • Company Základní škola a Mateřská škola Votice, příspěvková organizace in Mezí
  16.03.2023 Updated on: 17.03.2023

  Min. vzdlání vyšší odborné nebo vysokoškolské zamené na sociální práci dle zákona . 108/2016 Sb.Jednám se o práci s dtmi ohroenými školním neúspchem, propojení mezi školou, zákonnými zástupci a jinými subjekty nap. OSPOD, Policie R, zdravotní zaízeníNabízíme: osobní ohodnoceníPrvní kontakt: e-mailem, telefonicky...

 • Company Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace in Bruntal
  16.03.2023 Updated on: 17.03.2023

  Výkon práce na pracovištích (mono i jednotliv):Základní škola a Mateská škola Andlská Hora / 0,2 (8 hodin týdn),Základní škola a Mateská škola Horní Msto / 0,2 (8 hodin týdn),Základní škola a Mateská škola Karlova Studánka / 0,2 (8 hodin týdn),Základní škola a Mateská škola Stará Ves / 0,2 (8 hodin týdn),Základní škola AMOS Bruntál / 0,2 (8 hodin týdn),Základní škola Svobodné Hemanice / 0,2 (8 hodin týdn),Mateská škola a Základní škola Klíek Krnov / 0,2 (8 hodin týdn)Hlásit se na e-mail vacova@pppbruntal.cz nebo na tel. . 554 717 737...

 • Company Základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylova 90 in Rok
  16.03.2023 Updated on: 17.03.2023

  12.platová tídapracovní smlouva na 1 rok - pak prodlouení na dobu neuritouprac.smlouva na 1 rok s moností prodloueníZamstnanecké výhody: závodní stravování, 40 dní dovolené...

 • Company Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Hradec Králové, in Other
  16.03.2023 Updated on: 17.03.2023

  Poadavky: VŠ vzdlání odp. § 18 zák. . 563/2004 Sb. o pedagog. prac.Nabízíme: plat. ohodnocení dle NV . 341/2017 Sb. ve znní pozdjších pedpis, 12. plat. tída, nástupní plat dle zapoitatelné praxe, zvláštní píplatek, po zauení monost osobního ohodnocení, píspvek na vzdlávání, 40 dní dovolené + 12 dní studijního volna, píspvek FKSP, píspvek na stravenky....

 • Company Základní škola a Mateřská škola generála Pattona Dýšina, příspěvková organizace in Other
  16.03.2023 Updated on: 17.03.2023

  Prosíme zájemce o pracovní pozici, aby zasílali své ivotopisy na e-mail: klimes@zsdysina.cz.Poadujeme kvalifikovaného, spolehlivého, zodpovdného a týmového pracovníka.Nabízíme prostedí rodinné školy, která klade ve vzdlávání draz na individualitu áka a moderní technologie.Zamstnanecké výhody: zamstnanecké stravování, benefity z FKSP, osobní píplatek...

 • Company Dětský domov a Školní jídelna, Sázava, Benešovská 7 in Sázava
  16.03.2023 Updated on: 17.03.2023

  Pracovišt: Sázava úplné stední odborné. PEDAGOGICKÉ vzdlání. ivotopisy zasílejte na : ddsazava@ddsazava.cz...

 • Company Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková organizace in Prace
  14.03.2023 Updated on: 17.03.2023

  Nápl práce: výchovná a vzdlávací pée o dti v zaízení náhradní rodinné pée.Podmínkou je stedoškolské vzdlání s maturitou. Výhodou kurz vychovatele a speciální pedagogiky. Mono doplnit pi zamstnání.Nabízíme: podnikové stravování.První kontakt emailem, telefonicky nebo osobn....

 • Company Centrum LIRA, z.ú. in Prace
  11.03.2023 Updated on: 14.03.2023

  Co vás eká -    poskytování terénních a ambulantních slueb rodinám dtí raného vku s postiením -    pomoc a podpora rodi pi zvládání nároné ivotní situace -    zhodnocení schopností a dovedností dítte a podpora jeho vývoje -    poskytování sociálního poradenství -    pomoc pi integraci dítte do pedškolního a školního zaízení Jaké znalosti a dovednosti byste mli mít -    VŠ vzdlání nejlépe v oboru speciální pedagogika; pípadn v oboru sociální                 pedagogika nebo sociální práce -    znalost problematiky vývoje a vedení dtí raného vku s postiením a metod                 pouívaných pi práci s tmito dtmi -    odpovdnost, samostatnost, asovou flexibilitu, pelivost, chu dále se vzdlávat -    organizaní a komunikaní dovednosti -    idiský prkaz skupiny B (aktivní idi) -    uivatelskou ...

 • Company Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organ in Dobre
  11.03.2023 Updated on: 14.03.2023

  - Nástup od 1. 1. 2023 nebo dle dohody- Úvazek 1,0- Kvalifikaní pedpoklady dle zákona . 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících- Zkušenosti v práci s dtmi výhodou- Dobré organizaní schopnosti, komunikativnost, schopnost práce v týmu Zamstnanecké výhody: 40 dní dovolené, píspvek na penzijní pipojištní, píspvek na závodní stravováníHlásit se telefonicky nebo emailem....

 • Company Soukromá základní škola a mateřská škola B-English s.r.o. in Other
  11.03.2023 Updated on: 14.03.2023

  Kontakt: e-mailem....

 • Company Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola , Býchory in Prace
  11.03.2023 Updated on: 11.03.2023

  První kontakt:Šoulová Ivana Bc., tel.: 321 798 630, 774 722 063, Po - Pá 8 - 14:30 hod,e-mail: jana.forstova@domov-bychory.orgosobn: Býchory 152, 280 02 Kolín, v pracovní dny 8 - 14:30 hod.Poadujeme:P skupiny B - výhodou, komunikaní a sociální schopnosti, asovou flexibilitu, osobní nasazení, schopnost pracovat v týmu, uivatelskou znalost práce s PC, odolnost vi stresu, osobnostní zralost, kreativita pi realizaci pedagog.aktivit. Psychická odolnost (ped nástupem je nutné absolvovat psychologické vyšetení u akreditovaného psychologa). Bezúhonnost a zdravotní zpsobilost. Kvalifikaní pedpoklady dle zákona 563/2004 Sb. (monost doplnní vzdlání v prbhu pracovního pomru).Nabízíme : Podntný prostor pro realizaci vlastních nápad. Plat a dovolenou dle platných tabulek pro pedagogické pracovníky. Nads...

 • Company Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 in Other
  11.03.2023 Updated on: 14.03.2023

  Záskok za MD/RD. Poadujeme kvalifikaci speciální pedagog/pedagoka poradenství.Jedná se o práci ve speciáln - pedagogickém centru proo mentáln postiené.Nutný e-mailový kontakt....

 • Company Lesní mateřská škola Malina z. s. in Other
  11.03.2023 Updated on: 16.03.2023

  Poadujeme - kvalifikace - vychovatelství, vzdlávání.Uvítáme ty, kteí rádi pracují v týmu, mají vzdlání, znalosti a praxi ve svém oboru, smýšlí v souladu s kesanskými hodnotami, s chutí se dále vzdlávají, inspirují se dtmi, vítají nové zkušenosti, jsou kreativní, chybu vnímají jako píleitost k rstu, uplatují otevenou komunikaci.Jedná se o nové školské zaízení, pracovní nápl a pracovní podmínky budou blíe upesnny ji ve vzájemné spolupráci týmu.Více informací www.kpmalina.czivotopis a motivaní dopis zaslat nejpozdji do 31. 3. 2023 na e-mailovou adresu: zs@kpmalina.czPracovišt: Tinec...

 • Company 34. základní škola Plzeň, Gerská 32, příspěvková organizace in Other
  11.03.2023 Updated on: 16.03.2023

  Diagnostika ák se speciálními vzdlávacími potebami, samostatná aplikace logopedických, etopedických, somatopedických, psychopedických a dalších diagnostických postup a metodik stimulace, edukace, reedukace, kompenzace a aplikace vzdlávacích inností s áky se speciálními vzdlávacími potebami.Zamstnanecké výhody: Mimoádné odmny, závodní stravování, píspvky z FKSP...

 • Company 1. ScioŠkola Praha - základní škola, s.r.o. in Babice
  11.03.2023 Updated on: 16.03.2023

  e-mail: Praha11@scioskola.czZamstnanecké výhody: Prémie, stravenky ...

 • Company Aufori, o.p.s. in Prace
  11.03.2023 Updated on: 17.03.2023

  Do zabhnutého projektu na Náchodsku hledáme pedagoga. Hledáte smysluplnou práci a rádi pomáháte? Zajímá vás sociální oblast? Víte, e kadé dít by mlo dostat rovnou šanci na vzdlání? Pak se nám ozvte, hledáme práv vás. V programu "Uí (se) celá rodina" pomáháme ohroeným dtem pekonávat problémy se školou a tak usilujeme o to, aby dti z chudých rodin mly lepší ivotní šanci na uplatnní ve spolenosti. Pejeme si, aby kadé dít mlo rovný pístup ke vzdlání, a to bez ohledu na svj sociální pvod. Co dlá pedagogický pracovník v našem programu pro ohroené rodiny: - dojídí do domácností ohroených rodin zapojených do programu a pomáhá jim zvládat poadavky školy, asistuje dtem pi domácí píprav do školy, plnní domácích úkol a zvládání školního uiva,- velmi úzce spolupracuje s pracovníky škol a pracovníky odd...

 • Company Active - středisko volného času, příspěvková organizace in Other
  11.03.2023 Updated on: 17.03.2023

  Vzdlání podle zákona . 563/2004 Sb.  o pedagogických pracovnícíchPrvní kontakt emailem....

 • Company Dětský domov se školou, ZŠ a ŠJ Liběchov, Rumburská 54 in Other
  11.03.2023 Updated on: 17.03.2023

  Pro naše zaízení pro výkon ústavní výchovy hledáme vychovatele, splnní kvalifikaních pedpoklad lze i po nástupu do zamstnání. Nabízíme pestrou a zajímavou práci, závodní stravování, píspvek na FKSP. Kontakt: ivotopisy zasílejte e-mailem ...

 • Company Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Do našeho týmu dvoutídní mateské školy hledáme chvu MŠ s praxí k malým 2-3 letým dtem. Pracovní doba od 8.00 - 12.00 hodin. Nástup moný ihned.Podmínky vzdlání pro pijetí - jedna z moností:-  certifikát chvy pro MŠ-   zdravotní sestra - sociální pracovník                                          ...

 • Company Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Pozice: vychovatel/ka školní druinyZkrácený racovní úvazek.Zamstnanecké výhody: stravenkyNástup od 26.8.2020 do 31.8.2021.Mzda: 9 830,- a 11 350,- KKontakt:Bacíková Jana PaedDr., tel.: 318 665 173, e-mail: zsjjryby@zsrozmital.czPrvní kontakt e- mailem.Místo výkonu práce:Základní škola Jakuba Jana Ryby Romitál pod TemšínemKomenského .p. 543,  Romitál pod Temšínem...

 • Company Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě,příspěvková organizace in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Charakteristika pracovní pozice : pímá a nepímá výchovná a vzdlávácí innost pro zájmové vzdlávání a volnoasové aktivity pro dti, mláde a dospléVzdlání dle §17, zákona . 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících a zmn nkterých zákonbliší informace na www.ddm.nmnm.czPrvní kontakt emailem....

 • Company Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Místo výkonu práce: Obrnné brigády 2258/6, 350 02 Cheb. Pracovní pomr na dobu neuritou. Zkrácený úvazek 25 hod/týdn. Poadujeme: vzdlání ve smyslu zákona . 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, psychická odolnost, zodpovdnost, aktivní pístup, velmi dobré komunikaní a organizaní schopnosti, dobrý zdravotní stav. Nabízíme: podnikové stravování, zajištní ubytování. Kontakt pro zájemce: telefonicky anebo e-mailem....

 • Company Vězeňská služba České republiky in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Místo výkonu práce PardubicePedpoklady k pijetí: - osobnostní zpsobilost- trestní bezúhonnost- dobrý zdravotní stav- minimáln vyšší odborné vzdlání pedagogickéS ohledem na profilaci vznice je profese vhodná zejména pro MUE.Tarifní plat:  21 260 - 31 240K v závislosti na zapoitatelné praxi                             + zvláštní píplatek 6 400 K                            + monost piznání osobního píplatku)Nerovnomrn rozvrená pracovní doba.Zamstnanecké výhody:    - 25 dn dovolené + 5 dn dodatkové dovolené + 5 dn indispoziního volna- profesní rst (monost dalšího vzdlávání)                                                                            - vlastní stravovací zaízení- monost rekreace v rekreaních zaízeních VS R- bezplatné vyuívání sportovního zaízení vznice (posilovna, tlocvina)- písp...

 • Company Základní škola J.A.Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, okres Nymburk in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Struný ivotopis s referencemi zasílejte na e-mail : vrchotova@zsjaklysa.cz, tel.: 731 946 013...

 • Company Střední odborné učiliště Uherský Brod in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  smnnost dle rozvrhu domova mládee, vzdlání dle zákona o pedagog. pracovnících, komunikaní, sociální a organizaní schopnosti, osobní zralost, kreativita pi pedagog. aktivitách, pozitivní vztah k mladým lidem, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové spolupráce, dotovaná strava, píspvek na penzijní pipojišttní, pouze ivotopis na e-mail...

 • Company TEXTORIS, spol. s r.o. in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Místo výkonu práce: Smetanovo námstí 3116/10, Moravská Ostrava1. kontakt e-mailem: jaroslav@textoris.czNápl práce: pée a výchovný dohled pro studenty ve vku 15 a více let z rusky hovoících zemí. Studenti studují gymnázium, potebují pomoci, radu, nasmrování, motivaci.Poadavky: rozumt mladým lidem, komunikativnostVýhodou: zkušenosti s podobnou prací, znalost ruského jazyka na komunikativní úrovniOsobní vlastnosti: aktivní pístup k práci, zodpovdnost, pelivost, ochota uit seZamstnanecké výhody: telefon, notebook a tiskárna k osobnímu vyuití.Monost HPP, DPP, DP, úvazek 20-40 hod./týden.Vhodné i pro OZP s invaliditou 3. stupn (díve TZP)....

 • Company Základní škola Dubňany, příspěvková organizace in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Pracovišt: Hodonínská 925, 696 03 Dubany. Úvazek - 0,8. Podnikové stravování, 8 týdn dovolené, FKSP, prémie. Kontakt na mail: skoladubnany@seznam.cz...

 • Company Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, K in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Kontakt zasláním ivotopisu na e-mail szes@szeskostelec.cz. - poadované vzdlání v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících - plný úvazek (30 hodin pímé pedagogické innosti)- PP na dobu uritou na 1 rok moností prodlouení na dobu neuritou - píspvek na stravování, zvýhodnné tarify mobilního operátora, píspvky na rekreaci- píspvky na dtské pobyty, píspvky na vstupenky na vybrané kulturní akce- 8 týdn dovolené, podpora dalšího vzdlávání....

 • Company Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Pracovišt: KeoviceNutná kvalifikace, kladný pístup k dtem, spolehlivost, týmovost, kreativita. První kontakt e-mailem....

 • Company Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Pracovišt: Horní Valy 3655/2, 695 01 Hodonín. Pracovní pozice zahrnuje: identifikace poteb v oblasti rozvoje zamstnanc škol a školských zaízení, implementace nových vzdlávacích program, organizace a administrativa vzdlávacích akcí, navazování spolupráce s novými lektory,  podíl na tvorb a realizaci projekt z oblasti vzdlávání, spolupráce se školami a školskými zaízeními.Poadujeme: magisterské vzdlání pedagogického smru, organizaní schopnosti, schopnosti pracovat samostatn i v týmu, flexibilitu, spolehlivost, komunikativnost, ochota uit se novým vcem, odolnost vi stresu, znalost práce na PC (MS Office), idiský prkaz skupiny B,  zkušenosti z oblasti vzdlávání výhodou, znalost prostedí školských píspvkových organizací výhodou.Nabízíme: motivaní mzdové ohodnocení, 5 týdn dovolené, 5 dní tzv.si...

 • Company Vězeňská služba České republiky in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  1.6.2020 - zaslat ivotopis na e-mail: iolivova@vez.brv.justice.cz, tel.: 519 368 121. Pedagogické usmrování odsouzených, realizace kázeské pravomoci, návrhy na perušení trestu, povoluje pohyb vz mimo vznici, návštv bez zrakové a sluchové kontroly a peazování odsouzených do jiného typu vznice nebo jejich pemístní, apod. Min. VOŠ pedagogického smru, bezúhonnost, znalost práce na PC, psychická zps. pro práci ve vzeství. Dvousmnný provoz - denní (6:00 - 14:30) a odpolední (12:00 - 20:30). PP na dobu uritou s moností doby neurité. Místo výkonu práce: Vznice Beclav (Za Bankou 3), Vznice Beclav - Poštorná (Hraniní 1303)...

 • Company Masarykova základní škola, Broumov, Komenského 312, okres Náchod in
  31.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Pracovní pomr na dobu neuritou, zkrácený pracovní úvazek na 20 hodin týdn. Monost kombinace s úvazkem uitele na II. stupni. Pozice je vhodná i pro osoby zdravotn znevýhodnné a absolventy/absolventky.Kontakt - Mgr. Voborník Jan, tel.: 604 228 034, e-mail: podatelnamzsbroumov@seznam.cz (pro zaslání ivotopisu) nebo osobn....

 • Company Masarykova základní škola, Broumov, Komenského 312, okres Náchod in
  31.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Pracovní pomr na dobu uritou (min. do ervna 2020), po dohod monost prodlouení. Zkrácený pracovní úvazek na 16 hodin týdn (úvazek 0,589). Nástup moný ihned. Pozice je vhodná i pro absolventy/absolventky.Kontakt - Mgr. Voborník Jan, tel.: 604 228 034, e-mail: podatelnamzsbroumov@seznam.cz (pro zaslání ivotopisu) nebo osobn....

 • Company Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 in
  31.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  1)    Pedpoklady pro výkon pedagogické innosti dle § 3, zákona . 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a zmn nkterých zákon2)    Vzdlání dle §17, zákona . 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a zmn nkterých zákon (stedoškolské nebo vysokoškolské)Délka praxe: není rozhodujícíSpolen s pihláškou prosím zašlete:-               Doklad o zdravotní zpsobiilosti-    Strukturovaný ivotopis-    Kopii dokladu o nejvyšším ukoneném vzdlání, pedagogickém vzdlání-    Pedloení osobního portfolia v oblasti volnoasových aktivit-               Jaké zájmové útvary mouhu nabídnoutPihlášky zasílejte do 18. 6. 2020 na adresu:  DDM Prachatice, Ševíkova 273, Prachatice, 383 01 Na obálku napište - Výbrové ízení na PV...

 • Company Základní škola a Mateřská škola Postupice, okres Benešov in
  31.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Pracovišt PostupiceÚvazek PP - pl úvazek vychovatel, pl úvazek asistentPrvní kontakt osobn, telefonicky, e-mailK dispozici sluení byt...

 • Company Victoriya Matveyko in
  31.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Pozice: chvaOCJedná se o práci chvy - pée o ti dti v ase ureném podle poteby, bydlení v rodin, rodilý mluví: ruština- gramatický test znalosti ruštiny bez chyby je podmínkou ( test bude proveden bhem pohovoru).Nástup moný ihned na dobu uritou.Mzda: 14 600,- K.Kontakt: Matveyko Victoriya, tel.: 778 007 129 v dobe od 12:00 do 16:00 hod., e-mail: sintana@seznam.czCZ-ISCO: 5311...

 • Company CARLSBAD INTERNATIONAL SCHOOL s.r.o. in
  31.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Kontakt: Nesrsta Tomáš, tel.: 720 034 154, e-mail: tnesrsta@carlsbadschool.czKvalifikace/ odborné a další pedpoklady pro pozici  2 - 3 roky zkušeností s výukou na stední škole, anglosaského typu nebo IB výhodouVýborná znalost anglického jazyka podmínkouNabízímeJedinené multikulturní prostedí, zázemí prestiní školy v moderním prostedíModerní pracovní pomckyZamstnanecké benefity: stravování v míst.Monost dalšího profesního vzdlávání...

 • Company Mateřská škola, Trutnov , Na Struze 124 in
  30.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  SPECIÁLNÍ PEDAGOG - PSYCHOPEDSpeciáln pedagogická pée zamená na dti a áky s mentálním postiením, poruchou autistického spektra, narušenou komunikaní schopností. Ambulantní pée, práce v terénu - spec. ped. diagnostika. Podmínkou je státní zkouška z psychopedie. Kladný vztah k dtem, schopnost komunikace a jednání s lidmi. Pracovitost, zodpovdnost, spolehlivost. Prosíme o zaslání ivotopisu....

 • Company Mateřská škola, Trutnov , Na Struze 124 in
  30.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  SPECIÁLNÍ PEDAGOG - LOGOPEDSpeciáln pedagogická pée zamená na dti a áky s narušenou komunikaní schopností - diagnostika, rozvoj eových schopností, nácvik alternativní komunikace, depistáe v terénu.Podmínkou je státní zkouška z logopedie. Kladný vztah k dtem, schopnost komunikace a jednání s lidmi. Pracovitost, zodpovdnost, spolehlivost. Prosíme o zaslání ivotopisu....

 • Company Centrum inkluze o.p.s. in
  30.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  *KO: Stanjurová Lucie Mgr., tel.: 728 343 747. Strukturovaný ivotopis, motivaní dopis (rozsah cca 1 normostrana) a pípadné otázky pošlete nejlépe hned na adresu e-mail: lucie.stanjurova@centruminkluze.cz, o termínu výbrového ízení budete informováni.       V rámci projektu OPZ Most k porozumní vzniklo ve Vítkov Centrum pro rodinu, jeho pracovníci se zamují na podporu rodin s dtmi, které se nachází v nepíznivé nebo krizové sociální situaci nebo jsou takovou situací ohroeny.Naše aktivity nejsou sociální slubou, pracujeme s rodinami v rámci povení k innosti OSPOD zejména v oblasti podpory v krizových situacích, vztah, rodiovských kompetencí, vzdlávání apod. Cílem naší innosti je nabídnout komplexní pístup k ešení situace rodin s dtmi v regionu a podpoit multidisciplinární spolupráci. V našem ...

 • Company Základní škola a Mateřská škola Třebelovice, okres Třebíč, příspěvková organizace in
  30.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Platové podmínky dle praxe....

 • Company Základní škola a Mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín, příspěvková organizac in
  29.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  Pracovišt: Blatnice pod Sv. Antonínkem 650. Svou ádost a strukturovaný ivotopis zašlete na mail: skolablatnice@skolablatnice.cz...

 • Company Vězeňská služba České republiky in
  29.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  Kontakt: pí Šandová, tel.: 261 03 21 06 , 724 168 391 + strukturovaný ivotopis na e-mail: vvpankrac.pers@vez.pan.justice.cz . Speciální pedagog -  oddlení výkonu trestu Vazební vznice Praha – Pankrác, platové rozptí dle zápotu praxe 31170-42870 K. Poadujeme vysokoškolské vzdlání – v magisterském studijním programu – speciální pedagogiky. Doba uritá na 1 rok s následnou moností na dobu neuritou, dovolená 25dn + 5dn dodatková dovolená + 5 dn indispoziního volna, podnikové stravování, píspvek z FKSP. Pracovní doba po-t 7:00 hod. – 15:45 hod. pá 7:00 hod. – 14:30 h, 1x týdn 10:15 hod. – 19:00 hod. Nástup moný ihned i dle dohody....

 • Company Vězeňská služba České republiky in
  29.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  Práce s odsouzenými mui a s odsouzenými enami, pravidelné pracovišt Vazební vznice Praha - Ruzyn; monost i Vazební vznice Praha - Ruzyn objekt Velké Pílepy...

 • Company Vězeňská služba České republiky in
  29.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  Kontakt: pí Šandová, tel.: 261 03 21 06, 724 168 391 + strukturovaný ivotopis na e-mail: vvpankrac.pers@vez.pan.justice.cz  Vychovatel - oddlení výkonu trestu Vazební vznice Praha – Pankrác, platové rozptí dle zápotu praxe 27660 - 37640 K. Poadujeme: Vyšší odborné vzdlání pedagogického zamení i VOŠ + DPS (doplkové pedagogické studium), VŠ pedagogického zamení (SZZ z pedagogiky)nebo VŠ + DPS (doplkové pedagogické studium). DPS mono doplnit v rámci Vzeské sluby R.Doba uritá na 1 rok s následnou moností na dobu neuritou, dovolená 25dn + 5dn dodatková dovolená + 5 dn indispoziního volna. Pracovní doba ranní od 6h do 14:30h / odpolední od 11:30h do 20:00h.Nástup moný ihned i dle dohody....

 • Company Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace in
  28.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  z: 27.5.2020 platové zaazení: 10. platová tída dle pílohy . 4 NV . 341/2017 Sb.  Poadované vzdlání:Vyšší odborné vzdlání nebo vysokoškolské vzdlání a pedagogické vzdlání dle zákona o pedagogických pracovnícíchZávodní stravováníPihlášku zašlete do: 17. 6. 2020Bliší info od 8:00 - 14:00 hod na ísle 602 263 101 Mgr. Tobolová, e-mail: andrea.tobolova@hotelovkafren.cz...

 • Company Základní škola Na horu in
  28.05.2020 Updated on: 02.06.2020

  Do naší základní školy Na horu v Jilemnici hledáme vychovatele/vychovatelku pro práci ve druin. Vychovatel i vychovatelka by ml/a mít stedoškolské pedagogické vzdlání, zkušenost s Montessori pedagogikou a zájem doplnit si Montessori kurz.Nabízíme práci na ást úvazku (0,65) peván v odpoledních hodinách. Nabízíme  standardní platové podmínky, vstícnost k dalšímu vzdlávání a vzhledem k ji tém šestileté existenci i stabilitu projektu. Více sdlíme osobn.Zájemce prosíme o zaslání profesního ivotopisu na adresu školy - zs.nahoru@gmail.com.     ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Teaching professionals not elsewhere classified Edit filters