Jobmonitor. Search results for Teaching professionals not elsewhere classified

17 Jobs found

Used filters:
 • Teaching professionals not elsewhere classifiedx
Displaying 1-17 of 17 results.
 • Company Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 in Other
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Poadujeme: podmínkou pedagogické vzdlání;Nabízíme: Plný úvazek s nástupem  1.11.2020, 40 dn dovolené. K základnímu platovému tarifu (dle potu odpracovaných let ) dále náleí píplatek za vedení a osobní píplatek. Monost stravování ve školní jídeln, erpání finanních prostedk FKSP.Zájemci se mohou hlásit e-mailem nebo telefonicky od 6:00 do 14:30 hod. ...

 • Company Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, příspěvková organizace in Cheb
  19.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Místo výkonu práce: Palackého 1562/8, 350 02 Cheb. Pracovní pomr na dobu uritou (do 30.6.2020) - poté (po zapracování) moné pevedení na dobu neuritou. Nástup moný ihned. Vhodné i pro absolventy. Platové ohodnocení: 28.630,- K a 37.330,- K (platové podmínky jsou stanoveny v souladu s ustanovením § 5 naízení vlády . 341/2017 Sb. - píloha . 5). Nápl práce: provádní komplexní speciáln-pedagogické diagnostiky, reedukaních a kompenzaních inností s klienty školského poradenského zaízení, speciáln-pedagogické poradenství pi ešení problém ve vývoji dítte a se vzdláváním klient. Poadujeme: ukonené magisterské studium v oblasti pedagogických vd zamené na speciální pedagogiku (splnní kvalifikaních pedpoklad speciálních pedagog podle § 18 zákona . 563/2004 Sb.), praxe a orientace v problematice školstv...

 • Company Základní škola Vítězství Mariánské Lázně, příspěvková organizace in Misto
  19.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Místo výkonu práce: tída Vítzství 29, 353 01 Mariánské Lázn. Pracovní pomr na dobu uritou (1 rok) - poté moné prodlouení. Platové ohodnocení: 28.020,- K a 33.840,- K (pi plném úvazku). Pracovní úvazek plný (pímá pedagogická innost 22 hodin). Nápl práce: uitelé ZŠ zízené dle § 16, odst. 9 školského zákona (2. stupe). Nabízíme: píspvek na stravování. Kontakt pro zájemce: e-mailem....

 • Company Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638, příspěvková organizace in Misto
  19.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  místo výkonu práce: Obránc míru 638 atecDDM atec hledá nové externí pracovníky zájmových krouk. Uvítáme nabídky v oblasti hudební, sportovní, pírodovdné, technické, tanení a jiné. Vlastní nápady a námty na volnoasový krouek jsou vítány.Pedagogické vzdlání výhodou, pro nepedagogy nutné studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného asu, který vykonává dílí pímou pedagogickou innost (adekvátní ást kurzu hradí DDM).práce na DP, max. 80 hod./msíc,od 125,-K/hodBliší informace na tel. 415 710 591, e-mail: ...

 • Company Fond ohrožených dětí in Chomutov
  19.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  V pípad zájmu zaslat strukturovaný ivotopis na e-mail: Místo výkonu práce: Fond ohroených dtí, Kamenný vrch 5307, ChomutovTeta/strýc v zaízení pro dti vyadující okamitou pomoc, nejlépe pedagogické vzdlání nebo zkušenosti s výchovou dtí, píjemné vystupování, vztah k práci s dtmi, zdravotní stav nezbytný pro výkon zamstnání, pracovní doba týdenní nepetritý cyklus, bydlení v zaízení organizace s péí o 4 dti, týden volna, píplatky za práci o víkendu....

 • Company Základní škola a mateřská škola Petrohrad, okres Louny, příspěvková organizace in Misto
  19.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  místo výkonu práce: ZŠ a MŠ Petrohrad, ernice 3, 439 85 Petrohraddlené smnyvzdlání dle zákona . 563/2004 Sb., §16 - hlaste se pouze uchazei s odpovídající kvalifikacíkontakt: tel. 722927408, email: , osobn na uvedené adrese ...

 • Company Žatecký spolek Handicap, z.s. in Misto
  19.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  místo výkonu práce: atec, námstí Svobody 150Poadavky: Vysokoškolské vzdlání v oboru kreativity, dobrá znalost runích prací, výroby keramiky,apod. Dobrá znalost MS Office a práce s internetem. Spolehlivost, flexibilita, pelivost, zodpovdnost, schopnost pracovat v týmu, kladný a empatický pístup k lidem, morální bezúhonnost, ochota k dalšímu vzdláváníINFORMACE:Termín výbrového ízení bude sdlen zájemcm vybraným na základ ivotopisu na kontakt v nm uvedený. kontakt: telefonicky od 8,00 do 16,00 na . 474 770 662, email: handicap-zate @osobn na uvedené adrese...

 • Company Masarykova základní škola, Broumov, Komenského 312, okres Náchod in Other
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Pracovní pomr na dobu uritou, zkrácený pracovní úvazek na 20 hodin týdn. Monost kombinace s úvazkem uitele/uitelky = celý úvazek. Pozice je vhodná i pro osoby zdravotn znevýhodnné a absolventy/absolventky.Kontakt - Mgr. Voborník Jan, tel.: 604 228 034, e-mail: (pro zaslání ivotopisu) nebo osobn....

 • Company Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace in Misto
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Místo výkonu práce: Speciáln pedagogické centrum, Studentská 13, 352 01 Aš. Vhodné i pro absolventy. Pracovní pomr na dobu uritou - zástup za mateskou a rodiovskou dovolenou s pedpokladem prodlouení na dobu neuritou. Pracovní úvazek plný 40 hod/týdn (22 hod na pracovišti a 18 hod práce doma) anebo zkrácený 20 hod/týdn (11 hod na pracovišti a 9 hod práce doma). Nabízíme: práce s dtmi, stravovací šeky,  erpání FKSP, 8 týdn dovolené, výkon práce na pracovišti i doma.Speciáln pedagogické centrum  je školské poradenské zaízení. Jeho innost vykonává píspvková organizace Základní škola a stední škola Karlovy Vary. Odlouené pracovišt je v budov základní školy v Aši. Je nutná odborná kvalifikace získaná vysokoškolským vzdláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblas...

 • Company Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace in Cheb
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Místo výkonu práce: speciáln pedagogické centrum (Cheb, Karlovy Vary, Sokolov). Pracovní pomr na dobu neuritou. Pracovní úvazek plný nebo zkrácený (30 hod/týdn). Vhodné i pro osoby zdravotn znevýhodnné. Vhodné i pro osoby se zdravotním postiením. Vhodné i pro absolventy. Nápl práce: provádní komplexní speciálnpedagogické diagnostiky, nároných nápravných, reedukaních a kompenzaních inností s dtmi, áky, studenty nebo klienty (dále jen "áci") se zdravotním postiením a nároného speciálnpedagogického poradenství pi ešení problém ve vývoji a vzdlávání ák se zdravotním postiením ve škole a v rodin; samostatná aplikace speciálnpedagogických a dalších diagnostických postup a metodik stimulace, edukace, reedukace, kompenzace a aplikace vzdlávacích inností s áky se speciálními vzdlávacími potebami a ...

 • Company Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní in Prace
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  POADAVKY: - vzdlání odpovídající § 18 zákona . 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících- obanská a morální bezúhonnost- znalost školských pedpis pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy- orientace v problematice sekundární prevence a rizikového chování,- práce na PC- zkušenosti v oblasti diagnostiky a poradenství v oblasti etopedie výhodouVÝHODY: Píspvek na penzijní pipojištní, stravenky     KONTAKT: e-mailem. Mgr. Ira Vladimír,  tel.: 387203491, e-mail: ...

 • Company Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice in Other
  17.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Pracovišt: KeoviceNutná kvalifikace, kladný pístup k dtem, spolehlivost, týmovost, kreativita. První kontakt e-mailem....

 • Company Vězeňská služba České republiky in Misto
  17.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Místo výkonu práce PardubicePedpoklady k pijetí: - min. vyšší odborné vzdlání - trestní bezúhonnost- dobrý zdravotní stav- nutná znalost Zákoníku práce a zákona . 361/2003 Sb. o sluebním pomru píslušník bezpenostních sbor- uivatelská znalost na PC v programu FENIX II. a ET.S ohledem na profilaci vznice je profese vhodná zejména pro MUE.Tarifní plat:  21 260 K - 31 240 K v závislosti na zapoitatelné praxi                                       + zvláštní píplatek 6 400 K                            + monost piznání osobního píplatkuNerovnomrn rozvrená pracovní doba.Zamstnanecké výhody:- 25 dn dovolené + 5 dn dodatkové dovolené + 5 dn indispoziního volna- profesní rst (monost dalšího vzdlávání)                                                                            - vlastní stravovací zaíz...

 • Company Dům dětí a mládeže Šternberk, příspěvková organizace in Other
  17.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Pracovišt: Opavská .p. 1386/14, Šternberk, Olomoucká 76, Šternberk.Kontakt je moný POUZE emailem.Poadované vzdlání dle zákona o pedagogických pracovnících. Volnoasové aktivity jsou provozovány zejména v odpoledních hodinách....

 • Company Základní škola a Mateřská škola Vrchoslavice, okres Prostějov, příspěvková organizace in Misto
  17.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  OBEC VRCHOSLAVICEs tituly „Obec pátelská rodin“, “Obec pátelská seniorm“ a nositelka Modré stuhyza spoleenský ivot v obci v rámci krajského kola soute Vesnice rokuv souladu s vyhláškou . 54/2005 Sb., o náleitostech konkurzního ízení a konkurzních komisích, v platném znní, vyhlašuje konkurz na pracovní místo:editele – editelkyZákladní školy a Mateské školy Vrchoslavice,okres Prostjov, píspvkové organizaces pedpokládaným nástupem od 1. 9. 2020Pedpoklady uchazee:- vzdlání a související podmínky dle zákona . 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis- praxe dle § 5, odst. 1 zákona . 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis- znalost školských pedpis a problematiky ízení daného typu školy (školské...

 • Company Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718, příspěvková organizace in Provoz
  16.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  KO: Marcel Hába 731 663 506, e-mail: VŠ vzdlání sociální nebo speciální pedagogika, nutná trestní bezúhonnost a psychická zpsobilost, nepetritý provoz, plat 30 640 K.Vhodné také pro osoby se zdravotním znevýhodnním a s invaliditou 1. a 2. stupn....

 • Company Charita Frýdek - Místek in Misto
  16.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  A11 z:15/9/2020  (DPP) Kontaktní osoba Bc. Ivana Dvoáková, email: , tel: 731604484Práce pouze na DPP v odpoledních hodinách. Kvalifikaní pedpoklady:- minimáln stedoškolské vzdlání (platí i pro studenty SŠ) - není nutné studium oboru humanitního zamení- znalost pedevším uiva z prvního a druhého stupn základní školy.Osobnostní pedpoklady- kladný vztah k dtem, empatie- pijímající pístup k zákonným zástupcm dtí - dovednost pochopit a pijmout rznorodé ivotní styly rodin- psychická odolnost- kreativita- komunikativnost- samostatnost- trplivost - schopnost vysvtlit školní uivo.Nápl práce- pomoc pi vypracování domácích úkol, s pichystáním se na další den, pstování návyk spojených s povinnou školní docházkou- pomoc v píprav na písemné práce, testy, zkoušky, uení se cizího jazyka- vysvtlování nepoch...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Teaching professionals not elsewhere classified Edit filters