Jobmonitor. Search results for Vocational education teachers

23 Jobs found

Used filters:
 • Vocational education teachersx
Displaying 1-23 of 23 results.
 • Company Střední škola zemědělská a ekologická a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, K in Prace
  02.03.2024 Updated on: 02.03.2024

  Kontakt zasláním ivotopisu na e-mail szes@szeskostelec.cz.Poadujeme:- vzdlání v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících. Nápl práce: - uitel/ka odborných pedmt elektrické stroje a pístroje a technická dokumentace se zamením na chladící a klimatizaní techniku- 21 hodin pímé pedagogické innosti.Nabízíme: - v pípad vzájemné shody moná smlouva na dobu neuritou - zvýhodnné tarify mobilního operátora, píspvky na rekreaci, píspvky na dtské pobyty- píspvky na vstupenky na vybrané kulturní akce a další benefity.     ...

 • Company Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše in Prace
  02.03.2024 Updated on: 02.03.2024

  Poadujeme:- VŠ vzdlání ekonomického smru,- znalost podvojného a jednoduchého úetnictví,- schopnost práce s áky,- empatinost.Nabízíme:- monost budoucí spolupráce,- plat dle tabulek pro pedagogy,- osobní ohodnocení.Pracovní úvazek ástený i plný.Telefonický kontakt viz výše.Motivaní dopis a ivotopis posílejte na mail: reditelstvi@oaslany.cz...

 • Company ART PRESTO s.r.o. in Prace
  02.03.2024

  Poadujeme:- anglický, arabský jazyk nutný na vysoké úrovni, ruský jazyk výhodou- znalost moderních i klasických tanc- píjemné vystupování- zkušenosti s prací s dtmi výhodou- práce o víkendech a svátcích...

 • Company Doučování ETIAM, s.r.o. in Prace
  02.03.2024

  Nástup moný IHNEDZkrácený úvazek 10-30 hodin týdnNabízíme: pracovní píleitosti pro OZP,pracujte z naší poboky ve Zln nebo z pohodlí vašeho domova. Co poadujeme? Perfektní znalost douovaného pedmtu ZŠ/SŠ, také monost pípravy na pijímací zkoušky, maturitu.Dále oekáváme zápal pro práci s dtmi/teenagery nebo i s dosplými, empatii a lidský pístup, zodpovdnost, SŠ/VŠ vzdlání, kvalitní internetové pipojení pro monost online lekcí  z domova, chu pro dlouhodobou spolupráci.V pípad zájmu zasílat ivotopisy a informace uchazee na email kariera@skolapopulo.cz Monost práce online z pohodlí domova, nebo z naší poboky...

 • Company Švehlova střední škola polytechnická Prostějov in Other
  02.03.2024

  Kontaktní osoba Vojtch Jahoda, tel. 603 982 251, 582 345 624 (volat 8:00-15:00), e-mail: svehlova@svehlova.cz, nebo email: v.jahoda@svehlova.czNabízíme: monost prodlouení pracovního pomru na dobu neuritou ...

 • Company Ing. et Bc. Lenka Štichauerová in Other
  02.03.2024

  Hledáme vhodného lektora, i lektorku pro kurzy zamené na vyfukování plast (PET, modifikovaný polypropylén), pedlisky, rozbory vad. Jedná se o celodenní praktická školení. Termíny budou upesnny.Prosím sdlte nám v emailu Vaše asové monosti. Odmna je 5 000 K za den školení.Poadujeme zkušenosti s lektorskou inností a odpovídající praxi. V pípad zájmu zašlete ivotopis na hr@vzdelavanimetis.eu, do pedmtu e-mailu uvete "Vyfukování plast, Ústí"Kontakt: e-mailem...

 • Company Ing. et Bc. Lenka Štichauerová in Olomouc
  02.03.2024

  Hledáme lektora/lektorku pro kurzy SW pro konstruktéry. V e-mailu nám prosím sdlte, v jakém programu školíte. Termíny budou upesnny.V pípad zájmu pošlete, prosím, ivotopis na hr@vzdelavanimetis.eu. Do pedmtu e-mailu uvete "SW konstruktéi, Olomouc"....

 • Company Ing. et Bc. Lenka Štichauerová in Other
  02.03.2024

  Kontakt: emailem. V pípad zájmu pošlete, prosím, ivotopis na hr@vzdelavanimetis.eu  Do pedmtu e-mailu uvete "Helios, Šumperk".Hledáme lektora/lektorku pro kurzy zamené na program HELIOS.Termíny budou upesnny....

 • Company Ing. et Bc. Lenka Štichauerová in Olomouc
  02.03.2024

  Hledáme lektora/lektorku pro kurzy programu Autodesk Inventor. Termíny budou upesnny.V pípad zájmu pošlete, prosím, ivotopis na hr@vzdelavanimetis.eu. Do pedmtu e-mailu uvete "Inventor, Olomouc"....

 • Company Střední škola Euroinstitut v Olomouckém kraji in Dobre
  02.03.2024

  Své ivotopisy prosím zasílejte na kontaktní e-mailovou adresu: nabor.OLK@euroinstitut.cz. Termín nástupu: kdykolivJsme Stední škola Euroinstitut v Olomouckém kraji, zamená na vzdlávání dosplých ák se speciálními vzdlávacími potebami, trvale ijících v domovech pro osoby se zdravotním postiením, kde probíhá výuka. Hledáme pln kvalifikovaného uitele stední školy pro práci s naší cílovou skupinou s akcentem na praktický zpsob vedení výuky.Poadované vzdlání - odborná kvalifikace uitele všeobecn-vzdlávacích pedmt nebo uitele odborných pedmt stední školy nebo uitele praktického vyuování vetn vzdlání v oblasti pedagogických vd zameného na speciální pedagogiku pro uitele. Stední vzdlání ukonené výuním listem v nkterém z obor praktického vyuování vítáno. Vyuijeme: kreativitu, flexibilitu a praktický...

 • Company Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 in Prace
  02.03.2024

  Zkouška uitel výuky a výcviku v autoškolách - krajské úady, odbory dopravy a silniního hospodáství v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 zákona . 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné zpsobilosti k ízení motorových vozidel a o zmnách nkterých zákon, v platném znní, provádí zkoušky uitel výuky a výcviku v autoškolách.dopravn psychologické vyšetení- adatel nemá soudem nebo správním orgánem uloen trest zákazu ízení motorových vozidel a v posledních tech letech nebyl takový trest uloen - stední škola s maturitou, nebo stední škola strojního nebo dopravního oboru- idiské oprávnní na skupiny B, T, C, nejmén 3 roky praxe- profesní prkaz - výpis z rejstíku trest- výpis z registru idiNÁPL PRÁCE:- pipravování a vedení kurz k získání idiského oprávnní- pednášení pravidel silniního provozu ...

 • Company Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují in Prace
  02.03.2024

  Pracovní pomr na dobu uritou s moností prodlouení, jednosmnný provoz.Pozice je vhodná i pro absolventy/absolventky.Poadavky: vyuení v oboru, kvalifikaní pedpoklady dle Zákona .563/2004 Sb., zamení na speciální pedagogiku výhodou, bezúhonnost.Zamstnavatel nabízí: 8 týdn dovolené, zamstnanecké obdy, píspvek na penzijní pipojištní. Kontakt: Mgr. Sobotková Pavlína, tel.: 731 443 913, e-mail: pavlina.sobotkova@skolynome.cz (pro zaslání ivotopisu)....

 • Company Filip Křivan in Louny
  20.02.2024 Updated on: 20.02.2024

  místo výkonu práce: Louny, práce z domovaindividuální výuka anglického jazykaspolupráce s klienty na pekladech dokumentmoná práce z domova kontakt: fkrivan@seznam.cz...

 • Company Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace in Louny
  20.02.2024 Updated on: 20.02.2024

  místo výkonu práce: Osvoboditel 380 LounyVysokoškolské magisterské studium umleckého smru výtvarného umní- ukázky výtvarných prací - splnní podmínek zák.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících ve znní úinném k 1. 1. 2015, event.  monost doplnní studiem pi zamstnání- minimáln 10 letou praxi uitelství na stední škole- odpovdnost, samostatnost, kreativitu a asovou flexibilitu- dostatenou psychickou odolnost vi stresu a zvládání nároných situací se áky- zájem o další vzdlávání, trestní bezúhonnost, pirozená autorita- znalost práce s digitálními technologiemi- bliší informace po osobním jednání s editelkou školy, nástup po dohod, prac. pomr  na ástený úvazekZamstnanecké výhody: stravováníkontakt: 415655489, vagnerova@oasoslouny.cz...

 • Company Doučování ETIAM, s.r.o. in Pohodlí
  20.02.2024 Updated on: 21.02.2024

  Nástup moný IHNED.Jedná se o individuální douování (1 lektor = 1 ák nebo student). Nabízíme dlouhodobu spolupráci na pracovní smlouvu pro osoby se zdravotním postiením na naší poboce (prezenní douování) nebo online z pohodlí domova.Hledáme lektory na základní pedmty ZŠ - J a MAT (nejvíce poadované douování), AJ, NJ, CH, FY a další. Dále k tomu píprava na pijímací zkoušky, maturity, Cermat testy, atd.Pracovní doba pruná: pracovní dny Po - Pá v odpoledních hodinách (cca 13:00 - 20:30) dle poadavk klient a moností lektor.Úvazek zkrácený (10 - 30 hodin týdn), lektor si me uzpsobit rozvrh svým monostem..Online douování je moné vést i z našich poboek, pokud nkdo nemá vhodné technické vybavení doma.Co poadujeme? Perfektní znalost douovaného pedmtu, zápal pro práci s dtmi/teenagery, i s dosplými, ...

 • Company Střední odborná škola stavební Karlovy Vary in Prace
  20.02.2024 Updated on: 21.02.2024

  Kontakt: Kummel Jan, tel.: 604 790 818, 353 236 231, e-mail: kummel.j@stavebniskola.czZnalosti a dovednosti v oblasti provádní zednických prací, ízení kolektivuDalší poadavky:Zaslat strukturovaný ivotopis s uvedením prbhu vzdlání a nejvyšší dosaené vzdlání, základní osobní údajePrbh praxe s uvedením doby odpracované ve firmách a druh vykonávané innosti ve firmáchPracovní zkušenosti v oboru stavebnictvíÚdaje o pípadném dalším vzdlání a kurzech související s pracovní pozicíZnalost práce na PCidiský prkaz BVýhody:Absolvování DPS - vzdlávání v oblasti pedagogikyPraktické zkušenosti s organizací pracovník8 týdné dovolené, stravování, stravenky...

 • Company Střední odborná škola stavební Karlovy Vary in Prace
  20.02.2024 Updated on: 21.02.2024

  Kontakt: Kümmel Jan Ing., tel.: 353236231,604790818, e-mail: kummel.j@stavebniskolakv.czDalší poadavky:Zaslat strukturovaný ivotopis s uvedením prbhu vzdlání a nejvyšší dosaené vzdlání, základní osobní údaje, sváeská kvalifikacePrbh praxe s uvedením doby odpracované ve firmách a druh vykonávané innosti ve firmáchPracovní zkušenosti v oboruÚdaje o pípadném dalším vzdlání a kurzech související s pracovní pozicíZnalost práce na PCVýhody:Absolvování DPS - vzdlávání v oblasti pedagogikyPraktické zkušenosti s instalatérskými a topenáskými pracemiSváeská kvalifikace v oblasti kov a plast8 týdn dovolené, stravování, stravenky...

 • Company Ing. et Bc. Lenka Štichauerová in Babice
  18.02.2024 Updated on: 19.02.2024

  Hledáme lektorku/lektora pro  firemní kurz  nmeckého jazyka. Rozvrh výuky bude upesen Sdlte nám prosím v emailu Vaše asové monosti. V pípad zájmu pošlete, prosím, ivotopis na hr@vzdelavanimetis.eu. Do pedmtu e-mailu uvete "Výuka NJ Praha A"...

 • Company Ing. et Bc. Lenka Štichauerová in Chodov
  18.02.2024 Updated on: 19.02.2024

  Hledáme lektorku/lektora pro  firemní kurz anglického jazyka. Rozvrh výuky bude upesen Sdlte nám prosím v emailu Vaše asové monosti. V pípad zájmu pošlete, prosím, ivotopis na hr@vzdelavanimetis.eu. Do pedmtu e-mailu uvete "Výuka AJ - Chodov A"....

 • Company Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 in Misto
  17.02.2024 Updated on: 19.02.2024

  Pracovní pozice je vhodná pro osoby zdravotn znevýhodnné. Vzdlání: bakaláské - pedagogické (obor eský jazyk a literatura pro SŠ / bohemistika)Další informace o volném místu:Pracovní pomr na dobu uritou - zástup za mateskou dovolenou. Místo je vhodné i pro studenty/ky VŠ (minimální vzdlání - bakalá). Zájemce musí mít vystudovaný obor eský jazyk a literatura pro SŠ, pípadn bohemistika. V pípad dobrých pracovních výsledk monost osobního msíního ohodnocení a mimoádných odmn. Poadujeme samostatnost, zodpovdnost, odborné i komunikaní schopnosti, ochotu dále se vzdlávat.Zamstnanecké výhody: píspvek na penzijní pipojištníV pípad zájmu kontaktovat zamstnavatele e-mailem....

 • Company Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, přís in Vítaná
  03.02.2024 Updated on: 02.03.2024

  Podmínkou je vyuení v oboru. Pracovní pomr je po dobu 1 roku na dobu uritou s moností dalšího prodlouení.Platové zaazení v 10. platové tíd pro pedagogické pracovníky s kvalifikací. Praxe v oboru uitelství vítána, ale není podmínkou. Nutné doplkové pedagogické minimum (mono absolvovat po nástupu). Zamstnanecké výhody: Píspvek na stravování, 40 dní dovolené, stabilní prostedí, zvýhodnná roní jízdenka dopravou Ústeckého kraje po celém Ústeckém kraji.ivotopis prosím zasílejte na níe uvedený e-mail nebo pímo kontaktujte vedoucího stediska OV p. Petra Pollaka na tel. 777360112....

 • Company Ing. et Bc. Lenka Štichauerová in Misto
  03.02.2024 Updated on: 02.03.2024

  Hledáme lektora pro zabezpeení kurzu Obchodní dovednosti pro obchodní zástupce. Místo výkonu práce: Mírové námstí 2442/6, 40001 Ústí nad Labem-centrumPP: zkrácenýTermíny budou upesnny.Odpovídající praxe výhodou. V pípad zájmu pošlete, prosím, ivotopis na hr@vzdelavanimetis.eu  Do pedmtu e-mailu uvete "Obchodní dovednosti - Ústí"....

 • Company Ing. et Bc. Lenka Štichauerová in Misto
  03.02.2024 Updated on: 02.03.2024

  Hledáme lektora/lektorku na kouink (coaching) kurzy - stínování, snímek pracovního dne zamený na obchodní zástupce. Místo výkonu práce: Mírové námstí 2442/6, 40001 Ústí nad Labem-centrumPP: zkrácenýProsíme o sdlení Vašich volných termín, které nám mete nabídnout. Odpovídající praxe výhodou. V pípad zájmu pošlete, prosím, ivotopis na hr@vzdelavanimetis.eu  Do pedmtu e-mailu uvete "Coaching - Ústí"....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Vocational education teachers Edit filters