Jobmonitor. Search results for Prace

5434 Jobs found

Used filters:
 • Pracex
Displaying 1-50 of 5434 results.
 • Company Sadrofit s.r.o. in
  06.06.2020

  istý RTfyzická zdatnost (pesun stavebních hmot, pidavaské práce)Jedná se pouze o pesun stavebních hmot, pidavaské práce - ádné odborné práce...

 • Company Česká pošta, s.p. in
  06.06.2020

  Poadavky: fyzická zdatnost - dobrý zdravotní stav pro kadodenní pohyb, výpis z TR, pokroilá znalost práce s PC, u cizinc znalost J (ústní i písemný projev) min. na úrovni B2 (kadodenní komunikace se zákazníkem...

 • Company Essential Communication s.r.o. in
  06.06.2020

  Napl práce:- jednání s klienty,- zpracování grafických návrh,- zhotovování vlastních umleckých dl,- skicování a vytváení koncept,- zhotovování webových stránek, plakát, vizitek, billboard,- tvorba multimediálních produkt (digitální fotografie, film, video, audio, 3D design),- tvorba grafického manuálu.Poadujeme:velmi zkušeného grafika i grafického designéra, který ve své práci vytváí grafická ešenítiskových, reklamních a multimediálních produkt, provádí poítaové zpracování podklad apodílí se na tvorb image produktu i znaky.Znalost ruštiny slovem a písmem je podmínkou, výborná znalost anglitiny.Zkušenost v oboru min. 20 let jakým je napíklad polygrafie, prmyslový design, grafický design,multimediální tvorba, reprodukní grafik a další. Uvést vydavatelství, se kterými bylaspolupráce a ukázat ...

 • Company Essential Communication s.r.o. in
  06.06.2020

  Nápl práce:Zodpovdnost za kreativitu a PR, hledání nových kreativních ešení pro zákazníky.Píprava a vypracování návrh projekt, plánování PR kampaní, tvorba originálního obsahu, kontrolareklamních a PR materiál.Nedílnou souástí pozice je intenzivní spolupráce s zákazníky jak v zahranií, tak v R. Zamovat sebudete zejména na ruský trh.Úast a reprezentace na konferencích, veletrzích a obchodních jednání (ruština-eština-anglitina).Spolupráce s externími dodavateli, výbr autor a dl pro kampan atd.Poadujeme:Minimáln 5 let praxe v píslušném oboru, vzdlávaní v oborech PR a reklama.Práce ve vdeckých a technických spolenostech – výhodou.Praktické zkušenosti, realizované aktivity s prokazatelným výsledkem (poadované portfolio projekt).Znalost projektového ízení.Dobrá znalost Adobe Creative Suite.Znalo...

 • Company MIAH GROUP s.r.o. in
  06.06.2020

  Kontaktovat relefonicky a e-mailem; tel: 776 293 320 (po - t; 8:00 - 11.00); e.mail: .Poadavky: Nutná praxe v indické  a bangladéšské restaurace v pozici "pomocní kuchai". Výpis z rejstíku trst.Znalost indického a bangladéšského jazyka výhodou. Nápl práce:Píprava indických a bangladéšských jídel, koení a pedkrm. Jedná se o kuchy výhradn zamenou na indická a bangladéšská jídla. ...

 • Company DOMYNO SPORT s.r.o. in
  06.06.2020

  MVP: PrahaKontakt: ervenková Renáta, tel.: 777 232 574Úklidové práce - 2 smnný provoz...

 • Company GRANHUS pekařství s.r.o. in
  06.06.2020

  mimoádné vízumUpesnní: Vykládáni a nakládaní výrobku, ištní a pemístni hotových výrobku, skládaní výrobku do pepravek. Je fyzicky nároné práce, me zahrnovat práci o víkendu. Poadavek: dobrý zdravotní stav, fyzicky zvládnout pidlené úkoly, zodpovdnost, bezúhonnost...

 • Company IceWarp Services s.r.o. in
  06.06.2020

  Sales Representative/Obchodní zástupceNÁPL PRÁCE - OBCHODNÍ REPREZENTANT* e-mail a telefonní komunikace s potenciálními zákazníky* hledání nových obchodních píleitostí* spolupráce s pípravou marketingových kampaní a prodejních nabídekCO Z VÁS DLÁ DOBROU VOLBU -* zkušenosti s obchodem - pímým prodejem, telemarketing* výborné komunikaní a prezentaní dovednosti* nezávislost, spolehlivost, týmový hrá* Anglitina na úrovni C1/C2Your responsibilities will be:Email and phone communication with potential customers.Looking for new business opportunities.Regular reporting and supporting other team members.Cooperation with preparation of marketing campaigns and sales incentives.What makes you a good fit:Excellent communication and presentation skills.Enthusiasm for the business, results orientated.Ind...

 • Company DOMOV SENIORŮ VYSOČANY s.r.o. in
  06.06.2020

  Do našeho zaízení pijmeme pracovníka/ pracovnici v sociálních slubách - peovatele/peovatelku. Poadujeme vyuení v oboru nebo kurz pracovníka v sociálních slubách, pracovitost, schopnost týmové práce, odpovdný pístup, komunikativnost, spolehlivost.Nabízíme výborné platové ohodnocení, jistotu stálého zamstnání v píjemné prostedí. Milý a pátelský kolektiv.Nabízíme ubytování.Podnikové stravování, zajištný pitný reim, odmna za odpracované roky v našem domov   ...

 • Company ANEY s.r.o. in
  06.06.2020

  Jedná se o náronou práci, zvedání a manipulaci s tkými bemeny. Dobrý zdravotní stav, zodpovdnost,bezúhonnost. Kontakt pedem objednat po telefonní domluv: +420 607 050 226 . Zamstnavatel me poskytnout ubytování nepenním píspvkem a do výše 3500,-K.Monost práce na DP, HPP....

 • Company ANEY s.r.o. in
  06.06.2020

  Jedná se o náronou práci, zvedání a manipulaci s tkými bemeny. Dobrý zdravotní stav, zodpovdnost,bezúhonnost. Kontakt pedem objednat po telefonní domluv: +420 607 050 226 . Zamstnavatel me poskytnout ubytování nepenním píspvkem a do výše 3500,-K.Monost práce na DP, HPP....

 • Company OGResearch, s.r.o. in
  06.06.2020

  Kontakt: Bradová Marcela Ing., tel.: 775 434 164, e-mail: Pracovní pozice pedpokládá teoretickou a praktickou znalost makroekonomických model. Náplní práce je vývoj a pouívání makroekonomických model pro pedpovídání makroekonomického vývoje v rozvojových zemích. uchazei by mli dobe rozumt makroekonomii, statistice a mít základní porozumní datm (národní úty, platební bilance, inflace, úrokové míry). Znalost práce v programu MATLAB a velmi dobrá znalost anlitiny slovem i písmem je nezbytná. Porozumní monetární politice a znalost software pro statistickou analýzu (SPSS, Stata, Statistica, EViews) je výhodou....

 • Company FALCO Investment s.r.o. in
  06.06.2020

  Nápl práce: Provádní zednických prací. Pracovník me být vyslán na pracovní cesty a montáe. Více informací mailem...

 • Company FALCO Investment s.r.o. in
  06.06.2020

  MVP: Na Veselí .p. 731/40, Praha 4Kontakt: Bašta Martin, e-mail: Nápl práce: Provádní montáí kovových výrobk. Pracovník me být vyslán na pracovní cesty a montáe. Více informací mailem....

 • Company FALCO Investment s.r.o. in
  06.06.2020

  MVP: Na Veselí .p. 731/40, Praha 4Kontakt: Bašta Martin, e-mail: Nápl práce: Pracovní nápl skladníka pípadn s obsluhou manipulaních vozík. Pracovník me být vyslán na pracovní cesty a montáe. Více informací mailem....

 • Company FALCO Investment s.r.o. in
  06.06.2020

  MVP: Na Veselí .p. 731/40, Praha 4Kontakt: Bašta Martin, e-mail: Nápl práce: Sváecí práce. Pracovník me být vyslán na pracovní cesty a montáe. Více informací mailem....

 • Company FALCO Investment s.r.o. in
  06.06.2020

  MVP: Na Veselí .p. 731/40, Praha 4Kontakt: Bašta Martin, e-mail: Nápl práce: Provádní zednických prací. Pracovník me být vyslán na pracovní cesty a montáe. Více informací mailem....

 • Company FALCO Investment s.r.o. in
  06.06.2020

  MVP: Na Veselí .p. 731/40, Praha 4Kontakt: Bašta Martin, e-mail: Nápl práce: Provádní odborných inností pi hlavní stavební výrob. Pracovník me být vyslán na pracovní cesty a montáe. Více informací mailem....

 • Company SOLID CONSTRUCTION GROUP a.s. in
  06.06.2020

  Kontakt:telefonicky na tel.: 720 976 903/Po:10:00-11:00hod., e-mail: Popis práce: Runí manipulace se zboím, výrobky, materiálem, obaly s pípadným vyuitím jednoduchých mechanizaních prostedk. Me zahrnovát i práci o víkendu. Dobrý zdravotní stav, zodpovdnost, bezúhonnost, dodrování bezpenostních pedpis na pracovišti Pracovní pomr se uzavírá jenom na ti msíce.PP na 90 dn...

 • Company Personal integrity s.r.o. in
  06.06.2020

  MVP: PrahaKontakt: Repetskyy Volodymyr, tel.: 608068730 nebo osobn na adrese: erotínova 39, Praha 3 (úterý 9-11 h.)Poadavky: Dobrý zdravotní stav. Práce pes sobotu a nedli. Namáhává fyzická práce. Výpis RT. Práce v prašném prostedí. Práce v povtrnostních podmínkách....

 • Company Personal integrity s.r.o. in
  06.06.2020

  MVP: PrahaKontakt: Repetskyy Volodymyr, tel.: 608068730 nebo osobn na adrese: erotínova 39, Praha 3 (úterý 9-11 h.)Poadavky: Dobrý zdravotní stav. Práce pes sobotu a nedli. Namáhává fyzická práce. Výpis RT. Nevhodné pro alergiky. Práce s chemických pomcky....

 • Company Personal integrity s.r.o. in
  06.06.2020

  MVP: PrahaKontakt: Repetskyy Volodymyr, tel.: 608068730 nebo osobn na adrese: erotínova 39, Praha 3 (úterý 9-11 h.)Poadavky: Dobrý zdravotní stav. Práce pes sobotu a nedli. Namáhává fyzická práce. Výpis RT. Nevhodné pro alergiky. Pouívání chemických pomcek...

 • Company Personal integrity s.r.o. in
  06.06.2020

  MVP: PrahaKontakt: Repetskyy Volodymyr, tel.: 608068730 nebo osobn na adrese: erotínova 39, Praha 3 (úterý 9-11 h.)Poadavky: Dobrý zdravotní stav. Práce pes sobotu a nedli. Namáhává fyzická práce. Výpis RT. Práce v prašném prostedí. Nevhodné pro alergiky. ...

 • Company GULIOX, družstvo in
  06.06.2020

  Pedem nutný telefonický kontakt , , peván runí práce , ...

 • Company VIET Gastro s.r.o. in
  06.06.2020

  Kontakt:tel.: 606 897 868Pro nov otevenou restauraci v OC Šestka od 15. 10. 2019. Pohovory pouze na adrese restaurace po pedchozm telefonním objednání, nejlépe SMS.Pedchozí praxe v hostinském provozu vítána. Pelivost, spolehlivost, samostatnost, týmová práce, odolnost vi stresu. Nároná práce ve smnném provozu, nutná flexibilita plánoví smn. Smny o víkendech a veer. Asijské rychlé oberstvení....

 • Company YANEX PRAHA s.r.o. in
  06.06.2020

  MVP: Praha Kontakt:Kinill Vislousov, tel.: 776552953, e-mail: Práce s PC, anglitina, ruština - aktivní...

 • Company A-Z EKO ateliér s.r.o. in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Projektant v oboru pozemních stavebpráce s PC a znalost programu AutoCadpíspvek na dopravu, monost úpravy prac. dobyKontakt: telefonicky, emailem. ...

 • Company Václav Jerhot in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  práce na stavbách v rámci Jihoeského krajevzdlání elektro, P"B výhodou, praxe výhodouZam. výhody: stravenky pln hrazené zamstnavatelem v hodnot 100 KKontakt e-mailem nebo telefonicky do 16:00 hod. (Po-Pá)...

 • Company JOSA s.r.o. in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Stedn velká rodinná strojírenská firma JOSA s.r.o. - provozovna v eských Budjovicích - hledá sváee. Nástup moný ihned. Vaše nápl práce:- svaování ocelových dílPoadujeme:- CO2, TIG výhodou- praxi v oboru- sváeský prkaz- tení výkresové dokumentace- bydlišt v . Budjovicích / blízkém okolí Nabízíme:- jednosmnný provoz (pr. doba 6:30 - 15:00)- smlouvu na dobu neuritou- nástupní bonus- monost napracování hodin do fondu- výhodné mzdové podmínky 20 000 K - 30 000 K dle zkušeností- dotované závodní stravování- píplatek na Velikonoce, letní a zimní dovolenou- nové firemní pracovní obleení vetn praní a oprav- nástup moný ihned- další benefity...

 • Company Domov důchodců Dobrá Voda in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Poadavky: bezúhonnost, manuální zrunost. Vhodné i jako pivýdlek pi jiném zamstnání i pi studiu. Úvazek: dohoda o provedení práce i dohoda o pracovní innosti dle Vašich moností ohledn potu odpracovaných smn.Pracovní doba: v potu a rozvrhu smn i pracovní dob se pizpsobíme Vašim poadavkm a monostem.Plat: 125  K/hodinu.Nástup: ihned.Benefity: zvýhodnné stravování.Kontakt: manaer lidských zdroj Mgr. Jakub Rika – 775 724 267              vedoucí oddlení úklidu Kateina Egnerová Štindlová- 608 327 059. ...

 • Company CS spol. s r.o. in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  První kontakt telefonicky - erný Jaromír 775 042 847.Práce svým charakterem vhodná spíše pro mue. ...

 • Company Relanta s.r.o. in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Nápl práce:obsluha zákazník pi erpání PHM, údrba venkovní ásti erp.stanice.Nabízíme: osobní ohodnocení, stabilní píjem.Kontakt moný telefonicky, e-mailem  nebo osobn....

 • Company Jemná mechanika HB spol. s r.o. in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Manuální práce na runích pákových lisech - montá drobných dílkZamstnanecké výhody: píspvek na penzijní pipojištní, stravné, roní odmnyKONTAKT: telefonicky  8-12 hod., Nekvapilová Monika, tel.: 602208804, 383372813...

 • Company Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Poadavky: všeobecná sestra nebo praktická sestra; praxe v sociálních slubách výhodou; znalost ošetrovatelských standard; odolnost vi stresu, spolehlivost, pelivost, aktivní prístup;znalost práce na PC; trestní bezúhonnost, idiský prkaz skupiny B.Pracovní doba: denní smny 7:00 – 19:00 hod., noní smny 19:00 – 7:00 hod.Pracovní smlouva na dobu uritou 1 rok s moností prodlouení na dobu neuritou.Plat: platové hodnocení dle odpracované praxe cca 33.000,- K (+ píplatky za noní smny + píplatky za soboty a nedle + píplatky za svátky + osobní píplatek po zkušební dob).Benefity: dotované stravování v míst pracovišt; 5 týdn dovolené, dodatková dovolená; zamstnanecké výhody - FKSP.Nástup: dle dohodyStrukturovaný ivotopis a motivaní dopis zasílejte na e-mail nebo poštou na adresu organizace....

 • Company Biologické centrum AV ČR, v. v. i. in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Nápl práce: bný úklid na pracovišti (zametání, vytírání, vynášení odpadk, dezinfekce soc. zaízení...). V píp. nemoci kolegyn zajišuje sbr prádla a mytí laboratorního skla.Pracovní doba od 6:00 hodin, jednosmnný provoz.Kontakt: v pípad zájmu zasílejte své ivotopisy e-mailem. ...

 • Company ZÁRUBA FOOD a. s. in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Pracovní doba: ranní 6:00-14:30 odpolední 14:00-22:00 Benefity: práce v moderním potravináském provozu, závodní stravování, roní prémie, píplatky za pesasy, víkendy a svátky, vzdlání a školení, další firemní benefity Termín nástupu: ihned nebo dohodou Vzdlání kandidáta: min. vyuen v oboru strojním, elektro Kontakt: , tel. 737 277 300Ostatní osvdení: zdravotní prkaz podmínkou, Poadujeme istý trestní rejstík ...

 • Company ZÁRUBA FOOD a. s. in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Pracovní doba: 6:00-14:30    Benefity: práce v moderním potravináském provozu, závodní stravování, roní prémie, píplatky za pesasy, víkendy a svátky, vzdlání a školení, další firemní benefityTermín nástupu: ihned nebo dohodou Vzdlání kandidáta: min. vyuen v oboruOstatní osvdení: Zdravotní prkaz podmínkou, platný prkaz idie vysokozdviného vozíku, sváeský prkaz - el. oblouk, autogen, vyhláška §50 výhodouKontakt: , tel. 737 277 300Poadujeme istý trestní rejstík ...

 • Company MABA Prefa spol. s r.o. in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  mzda 18000 - 22000 K, dále dle výkonu.Dlník, dlnice pekladiš - náborový píspvek 5 000 - 10 000,- KTraktorista, traktoristka - P sk. T-  náborový píspvek 10 000,- K, P sk. B -  náborový píspvek 5 000,- KJeábník, jeábnice, vaza, vazaka - náborový píspvek 7 000,- Kidi, idika vysokozdviného vozíku - náborový píspvek 5 000,- KPro práv k nám ?- u nás získáte krom smluvní nástupní mzdy ješt další bonusy a prémie, po zkušební dob monost zvýšení mzdy- získáte standardní benefity a nadstandardní benefity Co od vás oekáváme ?- spolehlivost- samostatnost- ochota svdomit plnit svené úkolyCo u nás budete dlat ?pevoz hotových výrobk z hal na venkovní plochynakládka výrobkobsluha venkovních jeábmanipulacevazaské práceZamstnanecké výhody: Zázemí stabilní spolenosti, píspvek na ivotní pojištní, závodní stra...

 • Company GRAFOBAL BOHEMIA s.r.o. in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Hledáme nové kolegy na pozici: Asistent/ka generálního editele a budeme rádi, pokud i Ty se staneš souástí našeho týmu.Hledáme organizan zdatnou/ého, samostatnou/ého a pelivou/ého asistentku/asistenta, která/ý si umí poradit s ad hoc úkoly a je týmovým hráem.Jak si T pedstavujeme: "    min. SŠ vzdlání"    schopnost komunikovat v anglitin"    víceleté profesní zkušenosti na obdobné pozici (velká výhoda)"    MS Office (Word, Excel, Power point, Outlook)"    idiský prkaz (sk. B)"    organizaní a komunikaní schopnosti"    schopnost práce v týmu, ale i samostatnO em to bude:"    zajištní chodu sekretariátu spolenosti"    vedení kalendáe, plánování a organizace schzek G"    píprava podklad pro jednání, zpracování pošty "    administrativní práce, korespondence, zápisy z porad"    telefonická a e...

 • Company TECNOCAP s.r.o. in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Poadujeme:znalost práce na PC, práce se tekami, praxe vítána (není podmínkou)Pracovní nápl:píjem a výdej materiálu, chod skladu náhradních díl nástrojárny, objednávání náhradních díl,evidence díl v poítaiNabízíme:- msíní prémie uvedené vedoucím; mzda po zaškolení - dle produktivity práce- výkonnostní prémie - Bonus plán - 1 500 a 3 000,- K/msíc- odmna za plnou docházku 500,- K za práci o víkendu (7,5 hod)- píspvek na penzijní pipojištní od 400 - 900 K/msíc (dle odpracovaných let)- 13. plat (pi splnní podmínek dle Kolektivní smlouvy)- výroní bonus 3 000 - 17 000 (dle odpracovaných let)- týden dovolené navíc (celkem 5 týdn)- závodní dotované stravování (cena pro zamstnance 24,- K)...

 • Company PIZZA DEL MONTE s.r.o. in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCEPoadujeme: zdravotní prkaz, P sk. B, bezúhonnost, samostatnost, píjemné vystupování, ochotu pracovat ve 2 smnném provozu a o víkendech.První kontakt: Bendová Petra, tel.: 725 424 086; 608 607 014, e-mail: Kdo nahlásil: Bendová Petra, tel.: 725 424 086; 608 607 014, e-mail: nebo osobn na uvedené adrese....

 • Company MADETA a. s. in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Poadavky: Vysokoškolské vzdlání nišího stupn - bakalá (potravináský obor výhodou), zkušenost s vedením lidí, ochota pracovat na smny, znalost práce na PC, idiský prkaz skupiny B výhodou,ale není podmínkou, samostatnost, spolehlivost, flexibilita.Nápl práce: organizace a ízení výrobního stediska, fyzická kontrola denní výroby a její pedávání do expedice závodu, sledování stavu sanitaních, obalových a pomocných materiál a zajišování jejich pesunu na stedisko, vedení evidence docházky podízených pracovník, školení podízených pracovník na úseku BOZP, PO, sanitace a hygieny, zodpovdnost za dodrování technických a technologických postup.Nabízíme: práci na hlavní pracovní pomr, zázemí stabilní eské spolenosti s více ne 110letou tradicí, píjemné pracovní prostedí a férový pístup, monost profesního...

 • Company Pila Pasák a. s. in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Hlavní nápl práceZabezpeení plynulého chodu strojního zaízení závodu a jeho preventivní údrba.Analýza poruch a jejich odstranní. Spolupráce s externími pracovníky pi ešení náronjších oprav. Správa skladových zásob náhradních díl.Poadujeme - SOU/SŠ vzdlání technického, strojního nebo elektro zamení, praxi v oblasti údrby stroj a zaízení, svaování, vyhláška 50/1978, spolehlivost a pracovitost, manuální zrunost.Nabízíme - 13. plat plus prémie, vrnostní, neomezený mobilní tarif, dotované závodní stravování, praní pracovních odv.Kontakt telefonicky, e-mailem....

 • Company Pila Pasák a. s. in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Obsluha manipulaní linky na tídní kulatiny (práce s PC i manuální).Poadujeme: praxi v oboru/ výhodou praxe s hydraulickou rukou.Nabízíme: závodní stravování, 13. plat plus prémie, vrnostní, neomezený mobilní tarif.Kontakt: telefonicky, e-mailem....

 • Company Ing. Pavel Šťástka in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Zateplování fasád, zednické práce.Práce venku, práce ve výškáchNepoadujeme vzdlání ve stavebním oboru - zauímeZamstnanecké výhody: ubytováníKONTAKT: telefonicky od 8:00-16:00 hod., Ing. Šástka Pavel, tel.: 603825642, e-mail: ...

 • Company VYSOČINA DOLNÍ HRACHOVICE, spol. s r.o. in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  idiský prkaz sk. B,T, praxe v oboru vítána, pracovní doba  05.00 do 12.00, Krmení, ištní, stlaní, práce s nakladaem, dle poadavk vedoucího pracovníka. Nabízíme zvláštní prémie, naturální výhody, podnikové stravování.Kontakt telefonicky. ...

 • Company A. Pöttinger, spol. s r.o. in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Nápl práce: pomocné práce a obsluha stroj pi výrob kovodíl, jednoduché montání práce pi kompletaci hotových výrobkVÝHODY: podnikové stravování, jízdní výhody, jiné výhodyKONTAKT: Stropnická J. PhDr., tel.: 383337205, e-mail: ...

 • Company Uzeniny BETA s.r.o. in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Kontakní osoba:  Bc. Belová Lucie, tel.. 606 424 444, e-mail:  ...

 • Company Uzeniny BETA s.r.o. in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Bliší informace podá Bc. Lucie Belová na . 606 424 444, ...

 • Company ŠTOLKA - STAVKO s.r.o. in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Poadujeme: - manuální zrunost, pracovitost, pelivost, spolehlivost.Nápl práce: - provádní runích výkopových prací, pomocné práce pi asfaltování atd. Zamstnanecké výhody:- zamstnání na hlavní pracovní pomr na dobu neuritou,Zpsob prvního kontaktu: telefonicky nebo e-mailem, kdy: od 7:00-15:30, Štolková Petra Ing., tel.: 723 012 042, e-mail: ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Prace Edit filters